Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyettes szülői ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködése Dombóvár, 2008.04.10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyettes szülői ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködése Dombóvár, 2008.04.10."— Előadás másolata:

1 A helyettes szülői ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködése Dombóvár,

2 Az együttműködés területei Kompetenciák A gondozás előkészítése, begondozás A gondozás tervezése A helyettes szülői gondozás folyamata Hazagondozás

3 Kompetenciák Szülő – megrendelő, döntés az igénybevételről Gyermekjóléti szolgáltatás – szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, vérszerinti család gondozása, támogatás a kiváltó okok megszűntetésében Helyettes szülő – a gyermek teljes körű ellátása Helyettes szülői tanácsadó – a helyettes szülő szakmai támogatása, az ellátásokkal, szolgáltatókkal való kapcsolattartás Működtető – döntés az ellátás biztosításáról, feltételek biztosítása

4 Esetgazda Az a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó személy, aki a gyermek sorsát, illetve a szakemberek, szolgáltatók és ellátást nyújtók tevékenységét az egész gondozási folyamat során végigkíséri: javaslatot tesz, részt vesz a döntésekben, gyűjti a gyermekkel kapcsolatos dokumentumokat, és szükség szerint tájékoztatást ad róluk a jogosultaknak. Az esethez kapcsolódó összes gondozási tevékenységért felelős.

5 Esetfelelős Az esetfelelős a gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálat, vagy más, a gyermekkel, családjával foglalkozó intézmény munkatársa, aki a klienssel szerződést köt, gondozási tervet készít. Együttműködik az esetgazdával (kölcsönös tájékoztatás, kapcsolattartás stb.) és konzultációt folytat az ügyben érintett szakemberekkel. Szükség szerint bevon szakembereket a gondozási folyamatba, együttműködésüket koordinálja. Az esetfelelős személye azonos és különböző is lehet az esetgazdáéval.

6 Esetvivő Az átmeneti gondozást nyújtó szolgáltatás családgondozója és/vagy a helyettes szülői tanácsadó

7 A gondozás előkészítése, begondozás A probléma feltárása Az átmeneti gondozás igénybevételének szakmai kritériumai: A szülő kérvénye, beleegyezése Az elhelyezést kiváltó ok alapellátásban kezelhető legyen Egy éven belül megoldható legyen A gyermek és a szülő együttműködése A szülő „jelenléte” a gyermek ellátásában

8 A gondozás előkészítése, begondozás Tájékoztatás, a szolgáltatás ajánlása A döntés előkészítése, segítése A szülő felkészítése A gondozás kereteinek kialakítása, az elvárások összehangolása a szolgáltatás kereteivel A gyermek felkészítése Döntés, kérelem megfogalmazása

9 A gondoz á s időtartama ÉvÉv Id. gondoz á s 0-3 h ó nap 4-6 h ó nap 7-10 h ó nap h ó nap 12 h ó nap f ö l ö tt T á rgy é vben kil é pő Ö sszes gond. nap á tlagos gond. idő , , , , ,01 Ö sszes ,22

10 Az ell á t á s kezdem é nyezője Ö sszesen Sz ü lő Gyermek Ó voda Iskola V é dőnő H á ziorvos, gyermekorvos Korh á z Rendőrs é g Ü gy é szs é g, b í r ó s á g Gyermekj ó l é ti szolg á lat Csal á dseg í tő szolg á lat Gy á mhat ó s á g Egy é b szoci á lis int é zm é ny

11 Az elhelyez é s sz ü ks é gszerűs é g é t kiv á lt ó ok Ö ssz. A sz ü lő(k) é letvezet é si probl é m á i A sz ü lő(k) eg é szs é g ü gyi probl é m á i A gyermek eg é szs é g ü gyi probl é m á i A sz ü lő(k) szenved é lybetegs é ge miatt A gyermek szenved é lybetegs é ge miatt A sz ü lő(k) lakhat á si probl é m á i B á ntalmaz á s (testi, lelki, szexu á lis) A sz ü lő indokolt t á voll é te Csal á di konfliktus Sz ü lő- gyermek konfliktus A gyermek ö nmag á t s ú lyosan vesz é lyeztető magatart á sa Kamaszkorb ó l fakad ó magatart á si probl é m á k Egy é b

12 A gondozás tervezése Csapatmunka - szakmai csapat – szülő – gyermek A gyermek otthoni élete – szokások, napirend A gyermek „új élete” Kapcsolattartás A vérszerinti család gondozása A gyermek gondozása – teljes körű ellátás Más szakemberek, szolgáltatások bevonása Az együttműködés kereteinek meghatározása

13 A gondozás folyamata 15/1998. NM. rendelet 60. § (2) a gondozás megkezdéséről értesíti a gyermekjóléti szolgáltatót A gondozási terv szerinti feladatellátás Gyermek – vérszerinti szülő kapcsolattartás Szakmai kapcsolattartás – együttműködés, koordináció (esetkonferencia, esetkonzultáció, helyzetelemzés, gondozási terv módosítása, javaslatok döntések megfogalmazása)

14 Hazagondozás A hazagondozás elősegítése team feladat és mindig tervezett módon történik Esetkonferencia – feladatok, ütemezés Kapcsolattartások gyakoribbá tétele A gyermek, a szülő és a helyettes szülő felkészítése A gondozás értékelése A hazaköltözés segítése Kísérés, utánkövetés

15 Hov á ker ü lt a gyermek a gondoz á si idő megszűn é se ut á n? Ö ssz. V é rszerinti csal á dba ker ü lt Csal á degyes í t é s csal á dok á tmeneti otthon á ban Gyermekek á tmeneti otthon á ba ker ü lt Csal á dba fogad á s Ideiglenes elhelyez é sbe ker ü lt Á tmeneti nevel é sbe ker ü lt Tart ó s nevel é sbe ker ü lt Egy é b Ö sszesen:

16 Amennyiben a gyermek a gondoz á si idő letelt é vel nem t é rhetett vissza a v é rszerinti sz ü lőh ö z, mi volt ennek az oka? Ö ssz. A sz ü lő é letvezet é si probl é m á i A sz ü lők lakhat á si probl é m á i A sz ü lő eg é szs é g ü gyi probl é m á i Csal á di konfliktus Sz ü lő- gyermek konfliktus A gyermek ö nmag á t s ú lyosan vesz é lyeztető magatart á sa Csal á don bel ü li b á ntalmaz á s A sz ü lők szenved é lybetegs é ge A sz ü lő ismeretlen helyre t á voz á sa A sz ü lő hal á la Egy é b Ö sszesen:

17 Köszönöm a figyelmet! Tel: 1/ /


Letölteni ppt "A helyettes szülői ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködése Dombóvár, 2008.04.10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések