Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Szociális Szolgáltatások megújítása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Szociális Szolgáltatások megújítása."— Előadás másolata:

1 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Szociális Szolgáltatások megújítása ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSKOZÁS SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI INTÉZET Szociális Szolgáltatások Megújítása Műhely „Jogosultsági és rászorultsági kritériumok” munkacsoport Javaslat a szociális szolgáltatások jogosultsági kritériumainak megújítására, továbbfejlesztésére Dr. Győri Péter 2007. május

2 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Miről lesz szó? Előzmények Milyen keretek között értelmezzük a rászorultságot, jogosultságot? Milyen keretek között értelmezzük a szabályozást? Javaslat a rászorultság, jogosultság szabályozására, vizsgálatára Javaslat a rászorultság, jogosultság újraszabályozásához tartozó új támogatási rendszerre Egyéb szabályok

3 A munkacsoport 2007. évi eddigi munkája 1.Rászorultság megállapításának legfőbb eldöntendő kérdéseit tartalmazó tematikus kérdéssor összeállítása 2.Szociális törvény rászorultságot szabályozó fejezetéből kodifikációs táblázat összeállítása a konkrét javaslatok és indoklások érdekében 3.Két segédanyag és két koncepcionális dokumentum véleményezése, javaslatok: az egyes szolgáltatási alágazatok (fogyatékos, idős, hajléktalan stb.), az egyes ellátó szektorok (önkormányzat, civil-egyházi, piaci) szakembereinek. 4.A beérkezett szakértői válaszok és törvény-módosítási javaslatok alapján a törvény-módosítási javaslat 0. tervezetének elkészítése. 5.A törvény-módosítási javaslat 0. tervezetének megküldése ugyanannak a szakértői körnek, írásbeli véleményüket kérve, és konzultáció szevezése, annak érdekében is, hogy a szakértők egymás nézeteit is ütköztethessék. 6.A törvény-módosítási javaslat véglegesítése. „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására

4 Szakértő előkészítés:  tematikus kérdéssor  kodifikációs táblázat „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Munkacsoport tagjai:  fogyatékosügyi,  idősügyi,  hajléktalanügyi  önkormányzat,  civil-egyházi,  piaci  javaslatok,  válaszok törvénymódosítási javaslat 0. tervezetének elkészítése Munkacsoport tagjai:  Véleményezés  Kiegészítés  Konzultáció törvény-módosítási javaslat véglegesítése A munkacsoport munkájában részt vettek: Csoó Lászlómé, Gellén Imre, Kovacsics Zsuzsanna, Kovácsné Kecskés Andrea, Maróthy Márta, Mózer Péter, Nyírcsák János, Pelle József, Pósfai Gábor, Skultéti József, Varga Zsolt. Szervező: Jeszenszky Zita

5 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Távolabbi előzmények 2002. Medgyesi Péter meghírdeti a „Jóléti fordulat” programját Az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztériumban (ESzCsM) megkezdődnek a "Szociális Törvény Lehetséges Megújítása és a Szociális Igazgatás Demokratikus, Távlatos Fejlesztése" megnevezésű, ún. SZOLID projekt munkálatai 2004. január 21-i ülésén a Kormány jóváhagyta a SZOLID Projekt célkitűzéseit, úgy döntött, hogy tovább kell folytatni a megkezdett reform-munkálatokat, ki kell dolgozni a szolidaritási törvény koncepcióját. 2004. Az Ifjúsági, Szociális és Családügyi Minisztériumban (ISzCsM) tovább folynak a Szociális törvény átalakítására irányuló ún. SZOLID projekt munkálatai 2005. Gyurcsány Ferenc a reformok helyett meghírdeti a „100 lépés programját”. 2006. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumban (SzMM) nem folytatódnak a Szociális törvény átalakítására irányuló ún. SZOLID projekt munkálatai A program egyfajta zárásaként megjelenik a „Szükség van a változásra!” c. tanulmánykötet (Darvas - Győri Kőnig – Mózer – Tóth) Az NCsSzI munkacsoportokat szervez a szakértői munkák folytatására 2007. Kiss Péter meghirdeti a „Paradigma-váltás programját” Ez idő alatt a Szociális törvényt egy tucat alkalommal módosítgatták.

6 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Javaslat a szociális törvény szociális szolgáltatásokról szóló IV. fejezete és a térítési díjról szóló V. fejezet III. címe módosítására § A támogatott szociális szolgáltatások igénybe vételének feltételei § A gondozást és lakhatást nyújtó támogatott szociális szolgáltatások igénybe vételének feltételei § A gondozást nyújtó támogatott szociális szolgáltatások egyes fajtái § A gondozást és lakhatást nyújtó támogatott szociális szolgáltatások igénybe vétele feltételeinek a vizsgálata § A támogatott szociális szolgáltatások díjfizetési feltételei § A gondozási díj megállapításának szabályai a támogatott szociális szolgáltatások körében § Gondozási díj-támogatás § A lakhatási díj megállapításának szabályai a gondozást és lakhatást nyújtó támogatott szociális szolgáltatások körében § Lakhatási díj-támogatás § Egyéb eljárási szabályok § Mellékletek (HGCS)

7 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására intézmény-centrikus szabályozás ügyfél-centrikus szabályozás helyett A javaslat új alapokra helyezi a szociális szolgáltatások igénybe vételének szabályozását. Ez mit jelent? az egyes intézményi formák leírása helyett a szolgáltatásra szoruló csoportokat, élethelyzeteket határozza meg áttekinthetőbbé, közérthetőbbé teszi azt is, hogy mely élethelyzetben vehet valaki igénybe támogatott szociális szolgáltatást azt a lehetőséget határozza meg, hogy milyen élethelyzetben lévők vehetnek igénybe támogatott szociális szolgáltatásokat az intézmények jelenlegi formális, túlbonyolított, mégis pontatlan és belső ellentmondásokkal teli törvényi körülírásai így pontosíthatóak ez a fajta szabályozás jelentős deregulációs előnyökkel jár

8 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A javaslat új alapokra helyezi a szociális szolgáltatások igénybe vételének szabályozását. Első helyre helyezi az érintett személy mellett a család, a háztartásban együttélők, a lakókörnyezetben élő közeli hozzátartozók felelősségét, s csak ezek hiányában nyújt módot támogatott szociális szolgáltatás igénybe vételére. Ez mit jelent? „Támogatott szociális szolgáltatást vehet igénybe az a személy, aki – különösen a) kora, b) egészségi, mentális állapota, c) fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, d) szenvedélybetegsége, vagy e) hajléktalansága, lakhatás hiánya miatt – önmaga, vagy a vele egy háztartásban élő, egyes esetekben közvetlen lakókörnyezetében élő közeli hozzátartozói segítségével tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes……”

9 segítségre szoruló családtagok szomszédok karitatív szervezetek hivatalos segítő barátok „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására HGCS-n túli szolgáltatásra való rászorultság

10 segítségre szoruló családtagok szomszédok karitatív szervezetek hivatalos segítő barátok „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Ha nem elég körültekintően szabályozzuk a jogosultságot

11 Szociális törvény eljárási szabályai alá tartozó szolgáltatások „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Támogatott szolgáltatások Gondozást nyújtó szolgáltatások Gondozást és lakhatást nyújtó szolgáltatások Nem támogatott szolgáltatások Támogatott szolgáltatások Milyen szolgáltatásokra vonatkozó jogosultságot szabályozunk?

12 Szolgáltatások melyek a Szociális törvényben megnevezett csoportoknak bármilyen szolgáltatást nyújtanak (közüzemek, étkezdék, közlekedési vállalatok, ügyfélszolgálatok stb.) „Szociális” szolgáltatások melyek a Szociális törvényben megnevezett csoportoknak bármilyen „szociális” szolgáltatást nyújtanak (munkaügyi, egészségügyi, gyermekvédelmi, egyéb…) Szociális törvényben megnevezett szolgáltatások Működési engedéllyel normatívával normatíva nélkül „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Jelenlegi törvény

13 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Gondozást nyújtóGondozást és lakhatást támogatott szolgáltatás igénybe vételének fő feltételei „§ Támogatott szociális szolgáltatást vehet igénybe az a személy, aki – különösen kora, egészségi, mentális állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége, vagy hajléktalansága, lakhatás hiánya miatt - önmaga, vagy vele egy háztartásban élő, egyes esetekben közvetlen lakókörnyezetében élő közeli hozzátartozói segítségével tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes a) önálló életvitele fenntartására b) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésére, c) lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartására, …………………. § Támogatott szociális szolgáltatást vehet igénybe az a személy is, aki önmaga, vagy vele egy háztartásban élő, egyes esetekben közvetlen lakókörnyezetében élő közeli hozzátartozói segítségével tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes m) az anyagi nehézségekkel küzdők számára igénybe vehető pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezésére, n) ezekre irányuló információhoz jutás, tájékozódás, ügyintézés megoldására, o) egészségi-mentális állapotából, anyagi helyzetéből fakadó krízishelyzete kezelésére, p) a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldására, q) a munkavégzést, a munkavállalást, a lakhatás biztonságát és megőrzését segítő szolgáltatások elérésére, vagy akit ilyen szolgáltatás igénybe vételére, együttműködésre köteleztek. „ „§ Ha az életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt a rászorult (különösen: időskorú, fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, vagy hajléktalan) személyről az otthonában, saját lakókörnyezetében nem lehet gondoskodni, abban esetben az állapotának és helyzetének megfelelő, lakhatást is nyújtó támogatott szociális szolgáltatást vehet igénybe.” „§ Gondozást és lakhatást is nyújtó támogatott szociális szolgáltatást csak az a szociális helyzete miatt rászorult (különösen: időskorú, fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, vagy hajléktalan) személy vehet igénybe, akinek gondozásáról az otthonában, saját lakókörnyezetében nem lehet gondoskodni.”

14 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására intézmény-centrikus szabályozás ügyfél-centrikus szabályozás Példák a javasolt szabályozásból: § Az a nyugdíjkorhatárt betöltött személy (a továbbiakban: időskorú) aki – aktuálisan és előre láthatóan tartósan, legalább két éven keresztül - önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes és gondozásáról az otthonában, saját lakókörnyezetében nem lehet gondoskodni, egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, idősek otthonában nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. § Az a fogyatékos, mozgás-, illetőleg látássérült személy, akinek gondozására – aktuálisan és előre láthatóan tartósan, legalább két éven keresztül - csak intézményi keretek között van lehetőség, fogyatékos személyek otthonában nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. § Az a hajléktalan személy, aki vállalja a rehabilitációs célú segítőprogramokban való részvételt, hajléktalan személyek átmeneti szállásában nyújtott szolgáltatást vehet igénybe. § Az az egyéb rászoruló személy, akinek a gondozásáról, a … § a) – l) pontbeli feladatok ellátásáról az otthonában, saját lakókörnyezetében nem lehet gondoskodni, egyéb gondozást és lakhatást is nyújtó támogatott szociális szolgáltatást vehet igénybe. § A települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben szabályozott gondozást és lakhatást nyújtó támogatott szociális szolgáltatásokat kiegészítheti, és - a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint - más gondozást és lakhatást nyújtó szociális szolgáltatásokat is működtethet.

15 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Az igénybe vétel feltételeinek vizsgálata A: Gondozást nyújtó szolgáltatás Ügyfél Szak(fő)orvos, (OOSZI)… vizsgál Kijelölt esetfelelős szociális segítő vizsgál Háziorvos vizsgál Jegyző kijelöl határozatot hoz a feltételek meglétéről Szolgáltató kapacitásai alapján dönt a szolgáltatás nyújtásáról Szociális hatóság felülvizsgál

16 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Az igénybe vétel feltételeinek vizsgálata B: „Egyéb” gondozást nyújtó szolgáltatás (pl. családsegítés) Ügyfél Kijelölt esetfelelős szociális segítő vizsgál Jegyző kijelöl Szolgáltató kapacitásai alapján dönt a szolgáltatás nyújtásáról Szociális hatóság felülvizsgál Szolgáltató

17 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Az igénybe vétel feltételeinek vizsgálata C: Gondozást és lakhatást nyújtó szolgáltatás Ügyfél Szak(fő)orvos, (OOSZI)… vizsgál Kijelölt esetfelelős szociális segítő vizsgál Háziorvos vizsgál Jegyző kijelöl határozatot hoz a feltételek meglétéről és arról, hogy otthonában nem gondozható Szolgáltató kapacitásai alapján dönt a szolgáltatás nyújtásáról Szociális hatóság felülvizsgál

18 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Az igénybe vétel feltételeinek vizsgálata során érvényesítendő célok. alapelvek Egyszerűség, megvalósíthatóság Szakszerűség, megbízhatóság Költséghatékonyság Összhang egyéb (pénzbeli) ellátások vizsgálatával Átláthatóság Ellenőrizhetőség

19 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A támogatott szociális szolgáltatások díjfizetési feltételei „§ A támogatott szociális szolgáltatás költségeit az igénybe vevő, illetve a kötelezettek által fizetendő díj, az elismert önköltségre ezt kiegészítő díj-támogatás és az egyéb költségvetési, fenntartói hozzájárulások, egyéb támogatások fedezik. § Ha e törvény másként nem rendelkezik, a támogatott szociális szolgáltatás igénybe vételéért díjat kell fizetni. § Díjmentesen kell biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a rászoruló személy a …§-ban szereplő élethelyzete miatt vehet igénybe. § A …fizetendő gondozási díj mértéke az igénybe vevő saját jövedelme, a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme, a gondozási szolgáltatás szintje és a szolgáltatás tényleges önköltségének a mértékétől függ …. „

20 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Rászorultság - jogosultság – hozzáférés – fizetendő díj összefüggései és alapelvek Az igénybe vett szolgáltatásokért – többnyire – fizetni kell A fizetendő díj ne zárja ki az alacsonyabb jövedelműeket Ne váljon külön a szegények és a gazdagok ellátása Ne jöjjön létre szakadék a piaci és a közszolgáltatók között A fizetésképtelenséget pénzbeli támogatás korrigálja Legyen átmenet a szolgáltatási formák között A támogatások e célokat szolgálják, erre ösztönözzenek

21 Fizetendő térítési díj Normatív támogatás Fizetendő térítési díj Normatív támogatás Egyéb támogatás Tényleges önköltség Nyereség BevételekKiadások Bevételek „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A jelenlegi egységes intézményi normatíva „lefölözésre” ösztönöz

22 Fizetendő díj Díjtámogatás Fizetendő díj Díjtámogatás Egyéb támogatás Tényleges önköltség Elismert (normatív) önköltség BevételekKiadások Bevételek „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A díjtámogatás a fizetendő díjat egészíti ki az elismert önköltségig

23 Hotel szolgáltatás önköltsége Személyes szolgáltatás önköltsége Fizetendő díj Gondozási díjtámogatás Egyéb támogatás Lakhatási díjtámogatás „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására A gondozási és a lakhatási díjtámogatás nem csak intézményben nyújtott szolgáltatáshoz használható, átjárhatóbbá teszi a szolgáltatásokat és a pénzbeli ellátásokat

24 HT J - 0,5 Önym TM = 0,2 – x 0,1 Önym Támogatás = EK x TM Ahol: HT J : a háztartás egy főre jutó havi jövedelme (Ft/fő/hó) Önym: az öregségi nyugdíj legkisebb összege TM: a „támogatás mértéke” megnevezésű számolási együttható EK: az egy háztartásra jutó elismert lakásköltség (Ft/hó) „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Hogyan illeszkedjen a támogatás a fizetendő díjhoz? Egy működő példa: a normatív lakásfenntartási támogatás

25 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Egy főre jutó Öregségi nyugdíjminimum jövedelem Támogatás (Elismert költség %-a) 10 % 20 % 30 % Minél magasabb az egy főre jutó jövedelem, annál kisebb a támogatás összege „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Hogyan illeszkedjen a támogatás a fizetendő díjhoz?

26 Példa: Sj: igénybe vevő saját jövedelme 65.000 Ft Jh: irányadó jövedelemhányad, az igénybe vevő saját jövedelme százalékában szabályozva a …. §-ban 30 % HTj: a háztartás egy főre jutó jövedelme70.000 Ft R: az önym.§-ban szabályozott hányada 250 % Önym: öregségi nyugdíjminimum 28.000 Ft D G : fizetendő gondozási díj összege D G = 65.000 x (0,3 x 70.000 / 2,5 x 28.000) = 19.500 Ft Díjtámogatás = elismert önköltség – fizetendő díj Jh x HTj D G = Sj x R x Önym „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Hogyan illeszkedjen a támogatás a fizetendő díjhoz?

27 Minél magasabb egy főre jutó jövedelem, annál magasabb díj, alacsonyabb támogatás. Minél magasabb saját jövedelem, annál magasabb díj, alacsonyabb támogatás. Sj igénybe vevő saját jövedelme HTj: a háztartás egy főre jutó jövedelme D G : fizetendő gondozási díj összege T: díjtámogatás összege Sj igénybe vevő saját jövedelme HTj: a háztartás egy főre jutó jövedelme D G : fizetendő gondozási díj összege T: díjtámogatás összege 65.00050.00012.90037.10040.00070.00012.00038.000 65.00060.00016.70033.30050.00070.00015.00035.000 65.00070.00019.50030.50065.00070.00019.50030.500 65.00080.00022.30027.70080.00070.00024.00026.000 65.00090.00025.000 90.00070.00027.00023.000 Ahol: az elismert (normatív) önköltség 50.000 Ft/fő/hó Támogatás = Elismert önköltség – fizetendő díj „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására saját és háztartási jövedelem – fizetendő díj – díjtámogatás

28 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Egy főre jutó Öregségi nyugdíjminimum jövedelem Támogatás (Elismert önköltség – fizetendő díj) Minél magasabb az egy főre jutó és/vagy a saját jövedelem, annál kisebb a támogatás összege Durva lépcsőzésFolyamatos „Küszöb hatás” ! „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Egy-két jövedelem sáv, vagy folytonos függvény?

29 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Egyéb előírások § Támogatott szociális szolgáltatás esetén az illetékes közjegyzőnél hagyatéki teherként kell bejegyezni a)a folyósított gondozási és lakhatási díj-támogatás összegét a Magyar Állam, illetve a folyósító önkormányzat javára, annak arányában, amilyen arányban azok a támogatás forrását biztosították, b) az egy igénybe vevőre jutó önköltség – megfizetett díjon és díj-támogatáson felül fennmaradó – fenntartói támogatásának, valamint a folyósított költöpénznek az összegét az ezt fedező szervezet javára.

30 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására § Ha szolgáltatás biztosítására törvény kötelezi a települési önkormányzatot, akkor annak a támogatott szociális szolgáltatónak a fenntartója, amely nem törvényi kötelezettség alapján nyújtja a szolgáltatást, a szolgáltatás biztosítására kötelezett települési önkormányzattól követelheti az egy igénybe vevőre jutó önköltség – megfizetett díjon és díj- támogatáson felül fennmaradó – fenntartói támogatásának, valamint a folyósított költőpénznek az időarányos összegét, ha a) a kötelezett települési önkormányzat, ….. vagy a bíróság az igénybe vevő jogosultságát megállapította, és b) a kötelezett települési önkormányzat a szolgáltatást az igénybe vevő részére nem biztosítja. …. Egyéb előírások

31 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Összefoglalva Azt az élethelyzetet (feltételeket) kell szabályba foglalni, melyben támogatás nyújtható – nem az intézményeket A feltételek vizsgálatának körültekintőnek, de életszerűnek, olcsónak kell lennie – nem túlszabályozottnak, drágának A hozzáférést elsősorban pénzbeli (természetbeni) támogatással és szolgáltatás-szervezéssel kell elősegíteni – nem látszat- kötelezéssel A pénzbeli támogatások és a szolgáltatások, illetve az otthon közeli és intézményes szolgáltatások szabályozása és finanszírozása egy, összehangolt és átjárható rendszert kell alkosson – nem csupán a jelszavak szintjén

32 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Köszönöm a figyelmüket! A részletesebb dokumentumok megtalálhatóak a www.bmszki.hu honlapon. Aktív részvételükre számítunk a délutáni szekció munkájában!

33 Akkor most gondolkodjunk együtt! Jogosultság – hozzáférési esélyek (és a valóság) Kistérségi szolgáltatásszervezés? Kockázatok  Jól működnek-e a kistérségi társulások? Hol igen, hol nem  Centrum – periféria probléma lesz-e? Hol igen, hol nem  Fennmaradnak-e egyenlőtlenségek? Igen  Lesznek-e ellátatlan/kevésbé ellátott települések, emberek? Igen  Van-e más alternatívája a hozzáférési esélyek növelésének? ?  Enyhítenék-e ezeket az esélyegyenlőtlenségeket a csoportosan célzott univerzális (a feltételekhez kötött jogosultság-alapú) pénzbeli ellátások? Igen  Része-e ez a „paradigmaváltás” programjának? Nem „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására

34 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására „Szeretnék pizzát enni!…”  Mert eltörött a lábam, nem tudok elmenni érte  Mert éhes vagyok, nincs pénzem, nem tudom megvenni  Mert lusta vagyok elmenni érte Kitől?Mennyiért?Honnan? „Építsünk konyhákat?”

35 Ügyfél Vizsgáló Otthonában segítségre szorul Teljes ellátásra nem szorul Teljes ellátásra szorul Tartós (?) bentlakásos Intézménybe (?) (?) Házi gondozás „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására

36 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Normatív támogatások 2007-ben a 2006. évi CXXVII. (költségvetési) törvény szerint Mennyiségi egység 2007. évi mutatószám önkorm. Javasolt előirányzat (millió Ft) Nem önkorm. mutatósz ám Nem önkorm. előirányzat (millió Ft) Mutatószá m együtt 2007. évi előirányzat együtt A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSAI 704 986,5 Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 2 879,5 Pénzbeli szociális juttatásokfő10 178 40562 318,8 Lakáshoz jutás feladataifő 14 236,971 78114 437,5 28 674,4 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 28 312,642 2006 500,0 34 812,6 a)Szociális és gyermekjóléti alapszolg. általános feladataifő10 178 405 0,0 b)Gyermekjóléti központközpont4093,212,54195,7 c)Szociális étkeztetésfő83 3586 768,712 7003 500,096 05810 268,7 d)Házi segítségnyújtásfő31 3113 491,22 700160,034 0113 651,2 e)Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásfő13 597520,412 15045,025 747565,4 f)Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatásszolgálat8952 002,41022,09052 024,4 g)Támogató szolgáltatásszolgálat1491 152,33151 300,04642 452,3 h)Közösségi ellátásokszolgálat101585,5125700,02261 285,5 i)Utcai szociális munkaszolgálat21105,080400,0101505,0 j)Időskorúak nappali intézményi ellátása fő 33 5755 036,3 1 162,033 5756 198,3 k)Pszichi. és szenvedélyb., hajlékt. nappali intézményi ellátása2 476544,7 126,02 476670,7 l)Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásafő1 992926,51 500520,03 4921 446,5 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 57 401,645 60019 050,0 76 451,6 a)Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 32 32526 700,68 8004 800,041 12531 500,6 b)Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 39 70728 938,118 8009 500,058 50738 438,1 c)Emelt színvonalú bentlakásos ellátásfő3 2471 762,918 0004 750,021 2476 512,9 Hajléktalanok átmeneti intézményeiférőhely3 5691 873,77 5002 000,011 0693 873,7 Gyermekek napközbeni ellátása 10 618,21150322 10 940,2 a)Bölcsődei ellátásfő19 04310 416,5720270,019 76310 686,5 b)Családi napközi ellátásfő19348,338050,057398,3 c)Ingyenes intézményi étkeztetésfő3 068153,4502,03 118155,4 Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 29 538,4 2 600,6 32 139,0 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 83 655,7 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 15 120,0 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatásafő35 256331,4

37 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására

38 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Egy főre jutó Öregségi nyugdíjminimum jövedelem Támogatás (Elismert önköltség – fizetendő díj) Minél magasabb az egy főre jutó és/vagy a saját jövedelem, annál kisebb a támogatás összege „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására

39 „Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására


Letölteni ppt "„Szociális Szolgáltatások megújítása” konferencia, SzMI 2007. Javaslat a jogosultsági-rászorultsági kritériumok megújítására Szociális Szolgáltatások megújítása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések