Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Karrier és munkatanácsadás Borbély-Pecze Tibor Bors, PhD. Andragógia, MA ZSKF A munka-pályatanácsadás, életpálya-tanácsadás mint professzió, és mint szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Karrier és munkatanácsadás Borbély-Pecze Tibor Bors, PhD. Andragógia, MA ZSKF A munka-pályatanácsadás, életpálya-tanácsadás mint professzió, és mint szakmai."— Előadás másolata:

1 Karrier és munkatanácsadás Borbély-Pecze Tibor Bors, PhD. Andragógia, MA ZSKF A munka-pályatanácsadás, életpálya-tanácsadás mint professzió, és mint szakmai rendszer

2 Az előadás tartalma 1. Pályaorientációhoz/ életpálya-tanácsadáshoz kapcsolódó szakmai fogalmak definíciói, viszonyrendszereik 2. Életpálya-tanácsadás / lifelong guidance/ fogalomrendszere, az EU-OECD közös definíciója 3. Az életpálya-tanácsadás feladatrendszere a foglalkoztathatóság és képezhetőség támogatásában 4. Életpálya-tanácsadási szakpolitika vagy humán szakpolitikákba ágyazott életpálya-tanácsadás

3 1. Fogalmak, feladatok

4 Az életpálya-tanácsadás hazánk által is elfogadott közösségi definíciója (2004, EU/OECD) Olyan tevékenységek; például pályainformáció-nyújtás, pályatanácsadás, képességfelmérés, mentorálás, döntéshozatal támogatása, életpálya-menedzsment készségek fejlesztése, amelyek segítik az állampolgárokat abban, hogy bármilyen életkorban fel tudják mérni, azonosítani tudják képességeiket, kompetenciáikat, érdeklődési köreiket és meghozzák a képzéssel, munkavállalással kapcsolatos döntéseiket, ezáltal a tanulás, a munka világában - valamint minden olyan esetben, amikor a képességeiket, kompetenciáikat fejlesztik, vagy alkalmazzák – saját maguk legyenek képesek életpályájukat irányítani.

5 Az életút-támogató pályatanácsadás háromféle értelmezése  Pálya-tanácsadás, mint szolgáltatás minden életkorban és élethelyzetben  Pályainformációs rendszer, amely összeköti a képzés és munka világát  Szemléletmód, amelyben az univerzális hozzáférés érvényesül, szemben a„zsákutcás” képzési-munkavállalási utakkal

6 A pályatanácsadás történeti szakaszai 1850-1899 mentorálás az agráriumban – kevés szakma, családi öröklődés és betanítás 1850-1899 mentorálás az agráriumban – kevés szakma, családi öröklődés és betanítás 1900-1949 szakképzési tanácsadás (vocational guidance) nagyvállalati környezet, ipari szakmák, szakképzés intézményesülése és tömegesedése, városiasodás 1900-1949 szakképzési tanácsadás (vocational guidance) nagyvállalati környezet, ipari szakmák, szakképzés intézményesülése és tömegesedése, városiasodás 1950-1999 pályaorientáció (Career counselling) multinacionális vállalatok, sok vezetési szint nagyvállalati tömeges fehérgalléros munkavállalás- életpálya = karrier létra 1950-1999 pályaorientáció (Career counselling) multinacionális vállalatok, sok vezetési szint nagyvállalati tömeges fehérgalléros munkavállalás- életpálya = karrier létra 2000-2050 globális gazdaság, vállalatok laposodása, életpálya nem azonos karrier létra, „önfoglalkoztatás”- szerű pályák, projektek, „önépítés” (self-construction) 2000-2050 globális gazdaság, vállalatok laposodása, életpálya nem azonos karrier létra, „önfoglalkoztatás”- szerű pályák, projektek, „önépítés” (self-construction) ! Eközben munkaerő-piaci státusok szétcsúszása ! Eközben munkaerő-piaci státusok szétcsúszása (Mark I. Savickas 2008) Helping people choosing jobs: a history of the guidance profession in Athanasou- Esbroeck eds. International Handbook of Career Guidance, Springer 97-115p

7 Az ILO (2006) öt pontban sorolja fel a LLG szolgáltatások szerepét a fejlett országokban 1. karrier/ pályaorientációs információnyújtásra van szükség a foglalkoztatás megőrzéséhez, a munkaviszony elnyeréséhez, vagy a munkahely-változtatáshoz. Az információnyújtás tartalma lehet egyes szakmák bemutatása, az egyes foglalkozásokhoz vezető képzési utak ismertetése, a munkaerő-piaci tendenciák bemutatása, foglalkozásokhoz szükséges kompetenciák ismertetése. A szolgáltatást állami vagy nem állami (NGO) szereplők is elláthatják. Ez a szolgáltatás egy LLG rendszer sarokköve. 2. életpálya-építés/ pályaorientációs ismeretek oktatása az oktatási intézményeken keresztül és a közösségi szervezeteken át. Ez tanárok, pályaorientációs tanácsadók és további szakemberek által (pl. művelődési szakemberek) valósulhat meg. A szolgáltatás segít a tanulóknak és felnőtteknek, hogy megértsék saját motivációikat, értékeiket, amelyekkel a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak. A szolgáltatás ismereteket nyújt a munkaerőpiacról, a képzésekről, az egyéni életút-, és karrierdöntésekről és a hozzájuk tartozó lehetőségekről. Olyan eszközöket, módszereket ad a tanulók/ felnőttek kezébe, amelyek segítségével saját karrierjüket tervezhetik, fejleszthetik. 3. pályaorientációs/ karrier tanácsadás segít az embereknek, hogy megértsék és letisztázzák magukban céljaikat, törekvéseiket, hogy megértsék saját személyiségüket,és jól informáltan hozzanak döntéseket. Döntéshozatalt követően képesek legyenek azokat megvalósítani, karrier útjuk során a tervezett és ad hoc változásokat kezelni. 4. foglalkoztatási tanácsadás során a szolgáltatás a munkavállalási korú felnőttek azonnali elhelyezkedési, munkába állási céljait segít tisztázni azáltal, hogy értékelteti az ügyféllel azonnali karriercéljait és lehetőségeit. Ráébreszti az álláskeresőt a célálláshoz szükséges ismeretekre, képzésre, valamint segíti szakmai önéletrajzot, álláskeresési tervet készíteni, felkészít az állásinterjú típusaira és a munkahelyi beilleszkedésre. 5. állásba helyezés az álláskeresők munkába helyezése. Állami vagy magán munkaerő-közvetítők is végezhetik a tevékenységet. A felsőoktatási intézmények szintén végeznek hasonló tevékenységet hallgatóik számára.

8 Az új európai LLG politika négy prioritást fogalmazott meg (2008) 1. A LLG állampolgári kompetenciák megszerzésének támogatása, azaz minden EU polgár legyen képes saját szakmai életútját megszervezni a pályaválasztástól a nyugdíjba menetelig. 2. A LLG szolgáltatások elérhetővé tétele minden uniós polgár számára, azaz a jellemzően szűkös kapacitások fejlesztése (szakemberek képzése, szolgáltató helyek fejlesztése, bővítése, újak nyitása) 3. A LLG szolgáltatások minőségbiztosításának fejlesztése, azaz a tanácskérő, felhasználó jogainak biztosítása (fogyasztóvédelem) 4. Kooperáció, koordináció közösségi, tagállami, régiós és lokális szinteken, azaz a széttöredezett fenntartású és csak részleges hozzáférést biztosító, szakmailag is töredezett rendszer helyére egységes LLG rendszert szükséges állítani.

9 Visszatérve tehát; az életpálya tanácsadás (LLG) tartalma Információnyújtás, információs tanácsadás (guidance), pályatanácsadás (counseling) szolgáltatása az egyének számára bármely életkorban azzal a szándékkal, hogy iskola- és képzésválasztásaikat, valamint szakmai döntéseiket (jól) meg tudják hozni karriermenedzselésük érdekében. A fentebb felsorolt szolgáltatások nagy része jelen van az iskolában, egyetemeken, foglalkoztatási szolgálatoknál, magánvállalatoknál és az önkéntes szektorban. A tanácsadás minden formája beépül az élethosszig tartó tanulás (LLL) folyamatába, illetve annak támogatásába. A kivitelezés módjának vonatkozásában tanácsadást lehet végezni négyszemközt egyéni esetkezeléssel, csoportban, és távtanácsadás formájában (web alapon vagy rádión, telefonon, stb.). A tevékenység tartalma magában foglalja a személyiség alkalmazott pszichológiai eszközökkel történő felmérését (kérdőív, irányított beszélgetés, kiválasztó központ, stb.), valamint a kliens önálló önismeretszerzését, a tanácsadói interjút, oktatási programokat a karriermenedzselés fejlesztése érdekében, illetve a munkakipróbálást. (EU/OECD, 2004)

10 Érintett ágazatok Munkaügy Munkaügy ÁFSZ ÁFSZ Magán közvetítők/ kölcsönzők /tréner és tanácsadó cégek Magán közvetítők/ kölcsönzők /tréner és tanácsadó cégek Non-profilt szféra Non-profilt szféra Oktatásügy Oktatásügy Közoktatás Közoktatás Szakképzés Szakképzés Felsőoktatás Felsőoktatás Felnőttképzés Felnőttképzés Közművelődés Közművelődés Egészségügy (egyes részei) – rehabilitációs, prevenció Egészségügy (egyes részei) – rehabilitációs, prevenció Szociális szféra (egyes részei) – aktív korúak támogatása Szociális szféra (egyes részei) – aktív korúak támogatása (állami, önkormányzati, for-profit és non-profit szereplők egyaránt)

11 Az életút-támogató pályaorientációs rendszer szektorai Egységes módszertan (LLG) felnőttképzők felsőoktatás általános iskolák közművelődési intézmények szakszervezeti és munkaadói pályaorientációs projekt szervezetek munkaügyi központok magán munkaerő kölcsönzők, közvetítők középiskolák egészségügy szociális intézmények

12 Az élethosszig tartó pályaorientációs támogatás szektorokon átívelő megközelítésmódja Az élethosszig tartó pályaorientációs támogatás szektorokon átívelő megközelítésmódja

13 Az É.T. az egyén szemszögéből

14 Mitől más mint a korábbi koncepciók? teljes szakmai életút alapozása és támogatása a feladat teljes szakmai életút alapozása és támogatása a feladat Szakpolitikák és intézmények közötti együttműködés, feladatmegosztást igénye Szakpolitikák és intézmények közötti együttműködés, feladatmegosztást igénye a LLG a LLG gyermek és ifjúkorban, ill. hátrányos helyzetben (pl. eü. rehabilitáció, hajléktalanság, tartós inaktivitás) – közjószágként viselkedik gyermek és ifjúkorban, ill. hátrányos helyzetben (pl. eü. rehabilitáció, hajléktalanság, tartós inaktivitás) – közjószágként viselkedik a szakmai életút nagy részében viszont magánjószágként (pályavitel megerősítése, pályafejlődési tanácsadás) a szakmai életút nagy részében viszont magánjószágként (pályavitel megerősítése, pályafejlődési tanácsadás)

15 Milyen kihívásokra adott válasz az életpálya tanácsadás szakpolitika? A harmadlagos (és negyedleges) szektorok elszívják a munkaerőt, poszt-indusztriális gazdaság A harmadlagos (és negyedleges) szektorok elszívják a munkaerőt, poszt-indusztriális gazdaság A technológiai-technikai fejlődés adaptációs válsághelyzetet hozott létre A technológiai-technikai fejlődés adaptációs válsághelyzetet hozott létre A szakmák, foglalkozások, munkakörök tartalma folyamatosan változik A szakmák, foglalkozások, munkakörök tartalma folyamatosan változik Újak jönnek létre, régiek eltűnnek (pl. irodagépszer- műszerész, web-grafikus) Újak jönnek létre, régiek eltűnnek (pl. irodagépszer- műszerész, web-grafikus) Átalakult az életmód, városlakók Átalakult az életmód, városlakók A család tradicionális orientációs szerepe elolvadt (nukleáris család, gyors változások) A család tradicionális orientációs szerepe elolvadt (nukleáris család, gyors változások) Az „iskola” elveszítette egy életre meghatározó szerepét ( a szakképzés válsága; LLL) Az „iskola” elveszítette egy életre meghatározó szerepét ( a szakképzés válsága; LLL) Az egyén életútja minden eddigi történelmi korszaknál hosszabbra és egészségesebbre (munkaképesség megőrzése) nyúlik (HU: 73 év, ebből 40-50 aktív év /első mep-i belépés 23 évesen) Az egyén életútja minden eddigi történelmi korszaknál hosszabbra és egészségesebbre (munkaképesség megőrzése) nyúlik (HU: 73 év, ebből 40-50 aktív év /első mep-i belépés 23 évesen)

16 Hol vannak a szakadékok? Hiányzik az egységes fogalomhasználat, protokoll Hiányzik az egységes fogalomhasználat, protokoll Nem tisztázottak a tanácsadási beavatkozások „pontértékei” Nem tisztázottak a tanácsadási beavatkozások „pontértékei” Az egész szakmai életút alapozásához és támogatásához számos eszközt szükséges fejleszteni Az egész szakmai életút alapozásához és támogatásához számos eszközt szükséges fejleszteni Hiányzik a szakpolitikák közötti átjárhatóság (integrált HRD politika+ infra. / integrált közösség és területfejlesztési politika) Hiányzik a szakpolitikák közötti átjárhatóság (integrált HRD politika+ infra. / integrált közösség és területfejlesztési politika) A tanácsadási szolgáltatások intézményhez kötődnek nem lehet végigvinni őket egy életúton (vö. egyéni LLG portfolió, egyéni képzési kártya) A tanácsadási szolgáltatások intézményhez kötődnek nem lehet végigvinni őket egy életúton (vö. egyéni LLG portfolió, egyéni képzési kártya) Maguk a szakemberek sem elég felkészültek, az is gondot jelent, hogy kiket azonosít a szakpolitika szakemberként Maguk a szakemberek sem elég felkészültek, az is gondot jelent, hogy kiket azonosít a szakpolitika szakemberként A feladat finanszírozása a maradékelvet és az intézménybe épített finanszírozást követi A feladat finanszírozása a maradékelvet és az intézménybe épített finanszírozást követi Hiányoznak az érdemi monitoring vizsgálatok (evidence based policy) Hiányoznak az érdemi monitoring vizsgálatok (evidence based policy)

17 2. Pálya-tanácsadási rendszerek kialakítása – nemzetközi kitekintés 1.Dánia 2.Új-Zéland 3.Wales / Nagy-Britannia 4.Franciaország

18 A pályatanácsadás rendszere Dániában

19 A dán ifjúsági tanácsadó rendszer reformja (2003) 45 ifjúsági tanácsadó központ alakult (a közoktatás befejezése és a munkaerő-piaci kilépés összekötésére) Koppenhágában (1 milliós város a vonzáskörzetekkel együtt) 80-100 fős a központ, a kisebb régiókban 20-30 fősek az irodák. Országosan a 45 centrumban cca. 2000 kiképzett tanácsadó dolgozik az oktatásügyben. 45 ifjúsági tanácsadó központ alakult (a közoktatás befejezése és a munkaerő-piaci kilépés összekötésére) Koppenhágában (1 milliós város a vonzáskörzetekkel együtt) 80-100 fős a központ, a kisebb régiókban 20-30 fősek az irodák. Országosan a 45 centrumban cca. 2000 kiképzett tanácsadó dolgozik az oktatásügyben. A második elem a regionális pályatanácsadó központok ebből 7 db van az országban, amelyek csak a felsőoktatási belépéssel foglalkoznak. 130 pályatanácsadó foglalkozik a fiatalokkal ezekben az irodákban. A második elem a regionális pályatanácsadó központok ebből 7 db van az országban, amelyek csak a felsőoktatási belépéssel foglalkoznak. 130 pályatanácsadó foglalkozik a fiatalokkal ezekben az irodákban. 2010-től minden munkatársnak rendelkeznie kell (60ECTS értékű) szakirányú részdiplomával 2004-ben két szinten alakultak új pályatanácsadó központok:

20 A közoktatási tanterv is magában foglalja az életpálya-építési kompetenciák oktatását oktatás- szakképzés és munkaerőpiac néven fut a tárgy a közoktatásban Három választható terület a közoktatásban: 1. felnőtt életre nevelés (szexualitás), 2. közlekedési ismeretek (KRESZ) - biciklire is! 3. pályaorientáció - oktatás- szakképzés és munkaerőpiac 3.a A dán NAT alapján a három elem: - személyes választásom (önismeret) - a szakképzés világa - mi lehetek? - munkaerő-piaci ismeretek - a felnőtt életem, a munkavállalás és szakképzés kapcsolódása

21 Az ifjúsági oktatási rendszer és a pályaorientációs szolgáltatások

22 Ifjúsági pályaorientációs és képzési portál A portál belépési csatornái: - 6-10. osztályok (közoktatás) - 6-10. osztályok (közoktatás) - középiskola választó - középiskola választó - felnőttképzés - felnőttképzés A jobcompass és a jobmappen segítségével a látogató megnézheti az egyes tanulmányi ágazatok összefüggéseit. Amennyiben a fiatalok kitöltötték on-line a saját szakképzési tanulmányi tervüket, azt meg kell tartaniuk és az egyes intézményi szintektől függetlenül számon is kérik rajtuk a későbbiekben. A Jobcity segítségével meg lehet tekinteni az egyes foglalkozásokat a munkahelybe ágyazva. Valójában virtuális üzemlátogatásokat lehet tenni. 500 ezer EUR volt minden egyes ilyen szakterület kialakítása.

23

24 A pályatanácsadás rendszere Új-Zélandon

25 Career Services Új-Zéland Új-Zélandon az OECD országjelentés után indult ez az integrált szervezet fejlesztése. 7,5 millió EUR fejlesztést hajtottak végre 2006 és 2009 között. Országosan 130 fős a szervezet főként a fiatalokra koncentrál, de elérhető a felnőttek számára is. A kormány elvárása szerint a szolgáltat ellátja tananyagokkal és szóróanyagokkal a fiatalokat és szülőket valamint az iskolákat. E mellett call és web centert működtet, valamint országosan 10 db 5-10 fős irodát. 2009 októberében 3000 hívást fogadtak és 500 e- mailt, (career advise) a hívások nagy átlagosan 2 percig tartottak e mellett 38 legalább 20 perces pályatanácsadás (guidance) is lezajlott az ingyenes zöld számon keresztül

26 http://www.careers.govt.nz/

27 Wales (Egyesült Királyság) A Nemzetgyűlést 1998-ban alapították a Wales kormányzatáról szóló törvény rendelkezése szerint A Nemzetgyűlést 1998-ban alapították a Wales kormányzatáról szóló törvény rendelkezése szerint1998-ban Career Wales – Walesi Kormány közvetlen fenntartásában Career Wales – Walesi Kormány közvetlen fenntartásában Minden életkorra kiterjedő szolgáltató Minden életkorra kiterjedő szolgáltató

28 Career Wales A szervezet 2001-ben alakult 6 civil szervezet egy márkanév alatt 1004 fő ebből 444 szakképzett pályatanácsadó Évi 270 ezer kliens ebből 220 ezer középiskolás Call center és kapcsolat volt LearDirect felé Önálló weblap Minden 16-18 éves számára tanulmányi és életpálya- építési portfolió kialakítása Év 40 millió Font = 12,8 milliárd Ft / év 2,9 m lakosságra (~ vonatkozó magyar adat 42 milliárd Ft lenne…)

29 A Career Wales honlapja

30 Career Wales (II.) Minden középiskolával kötelező írásos szerződés Minden középiskolával kötelező írásos szerződés Iskolai tanácsadás Iskolai tanácsadás Tanárok támogatása életpálya-építési készségek fejlesztésében Tanárok támogatása életpálya-építési készségek fejlesztésében Munkaadók és iskolák közötti „brókeri” szerep- 16-18 évesek nyári 1-2 hetes gyakorlatának szervezése Munkaadók és iskolák közötti „brókeri” szerep- 16-18 évesek nyári 1-2 hetes gyakorlatának szervezése Felnőttek Felnőttek Partnerkapcsolat a brit ÁFSZ-szel (JCP) Partnerkapcsolat a brit ÁFSZ-szel (JCP)

31 Franciaország 2009 ifjúsági szakképzés, életen át tartó tanulás és életpálya-tanácsadás törvény elfogadása 2009 ifjúsági szakképzés, életen át tartó tanulás és életpálya-tanácsadás törvény elfogadása Inerminiszteriális delegált intézményének kialakítása Inerminiszteriális delegált intézményének kialakítása Állami pályatanácsadó kapacitás átszervezése (AFPA 597 munkapszichológus – Pole L’emploi Pálya- tanácsadási és Képzési Főigazgatóság kialakítása, összesen 3500 tanácsadó és 1000 pszichológus Állami pályatanácsadó kapacitás átszervezése (AFPA 597 munkapszichológus – Pole L’emploi Pálya- tanácsadási és Képzési Főigazgatóság kialakítása, összesen 3500 tanácsadó és 1000 pszichológus Felkészülés a ESCO ( átvételére a ROMME helyett Felkészülés a ESCO (European Skills, Competencies and Occupations taxonomy) átvételére a ROMME helyett http://www.pole-emploi.fr/accueil/

32 Kötelező irodalom Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors: A dán pályatanácsadó rendszer a 2003-as reformok után 16-21 old. =Életpálya Tanácsadás 2010/5-6 http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_tamop_szeparator_kapcsolodomunkak_ujsag4 http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_tamop_szeparator_kapcsolodomunkak_ujsag4 Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors: Az életút-támogató pályaorientáció /az életpálya-tanácsadás hálózatrendszerének gyakorlati megvalósítása Walesben 80-86 old. = Az életút-támogató pályaorientáció rendszerének bevezetése Magyarországon, FSZH, Budapest 2010 szerk. Borbély-Pecze Tibor Bors, Ph.D. http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=afsz_tamop_rendezvenyek_zarokonf_zarokiadvanyhttp://www.afsz.hu/resourc e.aspx?ResourceID=afsz_tamop_rendezvenyek_zarokonf_zarokiadvany

33 Köszönöm a figyelmet! Az előadás anyaga elérhető: www.borbelytiborbors.extra.huwww.borbelytiborbors.extra.hu / Kurzusok www.borbelytiborbors.extra.hu


Letölteni ppt "Karrier és munkatanácsadás Borbély-Pecze Tibor Bors, PhD. Andragógia, MA ZSKF A munka-pályatanácsadás, életpálya-tanácsadás mint professzió, és mint szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések