Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális/humán szolgáltatások fejlesztése munkacsoport Szakmai Tanácskozás Somberek2007.06.12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális/humán szolgáltatások fejlesztése munkacsoport Szakmai Tanácskozás Somberek2007.06.12."— Előadás másolata:

1 Szociális/humán szolgáltatások fejlesztése munkacsoport Szakmai Tanácskozás Somberek2007.06.12.

2 2 A szociális szolgáltatások fejlesztésének indokoltsága A mikrotérség lakosságának korcsoportos bontása Csele-völgye mikro- térség Lakosság számKiskorúak számaFiatalkorúak száma Bár 604 7295 Dunaszekcső 2 187 296401 Erdősmárok 99 1316 Feked 234 1822 Geresdlak 930 103144 Görcsönydoboka 446 6180 Himesháza 1 161 122167 Maráza 212 3142 Palotabozsok 1 043 125161 Somberek 1 697 178231 Szebény 483 86106 Székelyszabar 690 93126 Szűr 320 3652 Véménd 1 614 236304 Összesen11 7201 470 1 947

3 3

4 4

5 5 Rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2005 forrás: Államkincstár

6 6

7 7

8 8 Szociális szolgáltatások fejlesztésének indokoltsága (összefoglalva): Demográfiai mutatók (elöregedő népesség) Területi hátrányok: településszerkezet (aprófalvak, zsáktelepülések) Lakosság egészségi állapota Munkanélküliség Migráció

9 9 Csele-völgye mikro-térség FAGHSEÉTKCSSNAPGYN Bár Dunaszekcső Erdősmárok Feked Geresdlak Görcsönydoboka Himesháza Maráza Palotabozsok Somberek Szebény Székelyszabar Szűr Véménd Összesen A mikrotérség szociális szolgáltató-rendszerének jelenlegi helyzete A mikrotérség települési önkormányzatainak ellátási kötelezettsége

10 10 Jelenleg biztosított szolgáltatások TelepülésekFAGÉTKHSECSSNAPGYJJHSBENREH Bár Nincs Van (Mohács)NincsVan (Mohács)Nincs Dunaszekcső NincsVanNincsVan (Mohács)Van (idős)Van (Mohács)Nincs Erdősmárok NincsVan Van (Mohács)NincsVan (Mohács)Nincs Feked Van NincsVan (Mohács)NincsVan (Mohács)Nincs Geresdlak Nincs Van (Mohács)NincsVan (Mohács)Nincs Görcsönydoboka Nincs Van (Mohács)NincsVan (Mohács)Nincs Himesháza NincsVan Van (Mohács)Van (idős)Van (Mohács)Nincs Maráza Nincs Van (Mohács)NincsVan (Mohács)Nincs Palotabozsok NincsVan Van (Mohács)NincsVan (Mohács)Nincs Somberek NincsVan (Caritas) Van (Mohács)Van (Caritas)Van (Mohács)Van (Caritas)Van (idős)Nincs Szebény VanNincs Van (Mohács)NincsVan (Mohács)Nincs Székelyszabar NincsVan Van (Mohács)NincsVan (Mohács)Nincs Szűr Van Van (Mohács)NincsVan (Mohács)Nincs Véménd Van Van (Mohács)Van (idős)Van (Mohács)Nincs

11 11 Ellátási kötelezettségek a mikrotérség teljes területét tekintve Étkeztetés (kötelező minden településen) Házi segítségnyújtás (kötelező minden településen) Családsegítés (2000 fő felett) Nappali ellátás (3000 fő felett) Közösségi ellátások (10000 fő felett) Támogató szolgálat(10000 fő felett) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (10000 fő felett) Idősek gondozóháza (10000 fő felett) Gyermekjóléti szolgáltatás (kötelező minden településen) Egyéb gyermekjóléti alap - napközbeni - ellátások: családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő Bölcsőde (10000 fő felett)

12 12 30000 + szakosított és célcsoport-specifikus szakosított ellátási formák Területi szintű modellezés (a Dél-Dunántúli Régió Humán Stratégiai Fejlesztési Programja alapján) 50000 10000 Mohácsi Kistérség Csele-völgye mikrotérségi központ települések

13 13 A Csele-völgye mikrotérségben fejlesztendő szolgáltatások (a Dél-Dunántúli Régió Humán Stratégiai Fejlesztési Programja alapján) Minimum szolgáltatási csomag: étkeztetés házi segítségnyújtás, falu/tanyagondnoki szolgáltatás, családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás, Nappali ellátás (legalább idősek nappali ellátása[1].)[1] Kiegészítő szolgáltatási csomag: A minimum tartalmon felül a helyi körülményektől (pl. megközelíthetőség), szükségletektől- és igényektől függően szervezhető szolgáltatások: gyermekek napközbeni ellátásai(családi napközi), vagy egyéb alternatív napközbeni gyermekfelügyelet (nem intézményes forma) biztosítása Nappali ellátás (fogyatékossággal élők, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek számára) Közösségi ellátások Támogató szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás [1][1] idősek nappali ellátása alatt a jogszabályban előírt szakmai minimumkövetelményeknek megfelelő klubszerű alapszolgáltatást értjük, nem tekintjük egyenértékűnek a nyugdíjasok klubjával

14 14 Bentlakásos intézmény: a helyi, többcélú társulás által működtetett idősek otthonával való együttműködés közvetlenül: ápolási szükséglet függvényében a helyi lakosok számára biztosított ún. otthoni ápolást nyújtó szolgáltatás, gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, stb. közvetve: foglalkoztatási hatás Ún. családközeli szolgáltatások kiépítése és fejlesztése: családsegítés, családi napközi, alternatív napközbeni ellátások, gyermekfelügyelet, új típusú napközi Szociális foglalkoztatás: idősek otthonában, nappali ellátás-szerű munkaterápiás és munkarehabilitációs célú foglalkoztatás és fejlesztő felkészítő foglalkoztatás fogyatékossággal élők számára (pl. a mohácsi ún. nappali ellátást biztosító intézménnyel együttműködve, illetve az ún. Munkaerő-piaci Pont szolgáltatásait kapcsolva); szenvedélybetegek nappali intézménye Komplex rehabilitáció biztosítása (egészségügy, szociális és foglalkoztatási szolgáltatások összekapcsolásával) Szociális gazdaság típusú kezdeményezések: a mikrotérségben élő fogyatékosok/megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, foglalkoztathatóságának javítása Forráslehetőségek és teendők (pl. RAT, ágazati OP-k, helyi szükségletfelmérés) A Csele-völgye mikrotérség fejlesztési lehetőségei (2007-2013)

15 15 Kockázatok A szociális tárgyú jogszabályok (kiemelten: szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény) tervezett módosításai Települési önkormányzatok kötelezettségei: Házi segítségnyújtás < 4 órás ápolási szükséglet < szakosított ellátás ? Nappali ellátás 20.000 fő feletti településeken lesz kötelező? Idősek gondozóháza 30.000 fő felett? A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások nem kötelező önkormányzati feladatok 2008.12.31. után? 3 évre lehet pályázni normatívára? FENNTARTHATÓSÁG? Térítési díj? Többcélú kistérségi társulások vonatkozásában nem tartalmaz pontosítást a tervezet Módszertani intézmények átalakítása (7 regionális módszertan + egyházi módszertanok + központi ellenőrzés) Standardok és protokollok bevezetése 2008. január 1-jétől? Kapacitás szabályozás A hazai pénzügyi és jogi környezet nem kedvez a szociális gazdaság típusú projektek/programok megvalósításának

16 16 Kapcsolat Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla 72/514-102, ddrfk@ddrfk.hu Erdős Zsuzsanna erdzsu@t-online.hu Dél-Dunántúl nyílt szociális levelezőlista ddszocialis@primlista.hu Feliratkozás: ddszocialis-feliratkozas@primlista.hu Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális/humán szolgáltatások fejlesztése munkacsoport Szakmai Tanácskozás Somberek2007.06.12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések