Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Postai szolgáltatások stratégiai tervezése hasonlóságelemzéssel Készítette: Vernyik Mónika, GTK-GAM, TLM; V. évf.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Postai szolgáltatások stratégiai tervezése hasonlóságelemzéssel Készítette: Vernyik Mónika, GTK-GAM, TLM; V. évf."— Előadás másolata:

1 Postai szolgáltatások stratégiai tervezése hasonlóságelemzéssel Készítette: Vernyik Mónika, GTK-GAM, TLM; V. évf.

2 Tartalom Előzmények Hasznosság Magyar Posta Zrt. bemutatása Magyar Posta Zrt. stratégiai lépései Válság, gazdasági visszaesés hatásai Liberalizáció után Adatvagyon Alkalmazott módszertan Teljes személyzet száma Állandó postahivatalok által lefedett átlagos terület Kézbesítések átlagos száma munkanaponként városokban Kézbesített levélküldemények átlagos száma lakosonként Közönséges postautalványok száma, belföld Közönséges postautalványok száma, nemzetközi feladás Közönséges postautalványok értéke, nemzetközi feladás Állandó/ mobil postahivatalok száma Összefoglalás

3 Előzmények Motiváció 2013-as piacnyitás Célcsoportok Magyar Posta Zrt. szakszervezetek, kormányzatok, konkurensek

4 Előzmények: Hasznosság Teljes kép Az erőforrások eloszlásáról Az erőforrások kihasználtságáról A fogyasztói szokásokról

5 Magyar Posta Zrt. Egyetemes szolgáltatás 50g tömegű belföldi és nemzetközi küldemények Hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás

6 A Magyar Posta Zrt. stratégiai lépései (1) 2 fajta program kialakítása: lakosságnak; üzleti ügyfeleknek Programok a lakosság számára: Hálózatfejlesztés-bankszerű környezet: nyitott pultosítás, ügyfélhívó rendszerek, pénzügyi értékesítő munkahelyek, banki online posták körének bővítése Pénzforgalmi szolgáltatói tevékenység

7 A Magyar Posta Zrt. stratégiai lépései (2) E-szolgáltatások fejlesztése Új szerepkör: Virtuális mobilszolgáltató A Postapartner Program folytatása Kézbesítés- hatékonyságnövelési program Könnyített tömeges feladási rendszer Programok: Üzleti ügyfeleknek Üzleti ügyfélkapcsolati rendszer Elektronikus Posta Központ korszerűsítése

8 A Magyar Posta Zrt. stratégiai lépései (3) Feldolgozás automatizálási beruházás folytatása Kelet –Európába irányuló logisztikai szolgáltatások terén hídfőszerep kialakítása Új nemzetközi kicserélő üzem létrehozása, vámügyintézés Felvétel és kézbesítés szétválasztása, kézbesítési pontok rendszerének kialakítása Vállalati kockázatmenedzselési rendszer kiépítése

9 Válság, gazdasági visszaesés hatásai (1) Levél piac szempontjából: Költségcsökkentés az államigazgatásban Hirdetési piac visszaesett Értéknövelt szolgáltatások háttérbe kerültek Közönséges levelek mennyiségének csökkenése

10 Válság, gazdasági visszaesés hatásai (2) Hírlappiac szempontjából A napilap és magazin előfizetések terén észrevehető a csökkenő igény. CEP piac szempontjából Csökkentek a szállítmányozási és raktározási igények A nagy áruküldő ügyfelek nehéz gazdasági helyzete figyelhető meg

11 Liberalizáció után (1) Az egyetemes szolgáltatók túlnyomó része állami nagyvállalatból gazdasági társasággá alakulnak át Hangsúly: nyereségesség, költséghatékonyság, ügyfélközpontúság Az egyetemes szolgáltatók kitüntetett helyzete megszűnik

12 Liberalizáció után (2) Ők is piaci szereplőkként versenyeznek a fogyasztókért Javul a szolgáltatás minősége Fokozódik a hatékonyság Növekszik a nyereségesség Csökken a levélforgalmi bevételektől való függőség

13 Hasonlóságelemzés (1) Indoklás: A best practice nem tartalmaz nemzetközi összehasonlítást (vö. benchmarking) Az elemzési módszertan eddig nem volt automatizált A stratégia-alkotás nem volt objektíven kezelhető (vö. monitoring)

14 Hasonlóságelemzés (2) Hasonlóságelemzésen alapuló módszerek alkalmazhatóságának keretfeltételei: Feltétel: adatvagyon léte Korlát: adatvagyon korlátozott léte, elemzői kreativitás hiánya

15 Adatvagyon (1) 10 ország: Horvátország, Csehország, Görögország, Magyarország, Málta, Moldova, Litvánia, Portugália, Szlovénia és Ukrajna 23 vizsgálati szempont (1): Teljes személyzet száma, üzemi eredmény, Üzemi bevétel, Üzemi ráfordítás, Állandó postahivatalok száma, ahol a postai szolgáltató munkavállalói dolgoznak, Állandó postahivatalok száma, ahol nem a postai szolgáltató munkavállalói (külsős munkavállalók) dolgoznak, Állandó postahivatalok által lefedett átlagos terület, Állandó postahivatalok által kiszolgált lakosok átlagos száma

16 Adatvagyon (2) 23 vizsgálati szempont (2): Mobil postahivatalok száma; Levélszekrényekből történő begyűjtések átlagos száma munkanaponként városokban; Levélszekrényekből való begyűjtések átlagos száma hetenként vidéken; Levélszekrények száma; Kézbesítések átlagos száma munkanaponként városokban; Kézbesítések átlagos száma hetenként vidéken; Kézbesített levélküldemények átlagos száma lakosonként; Levélküldemények száma, belföld; Levélküldemények száma, nemzetközi, -feladás; Levélküldemények száma, nemzetközi, -átvétel; Közönséges csomagok száma, belföld;

17 Adatvagyon (3) 23 vizsgálati szempont (2): Közönséges postautalványok száma, belföld, Közönséges postautalványok száma, nemzetközi, -feladás, Közönséges postautalványok értéke, belföld, Közönséges postautalványok értéke, nemzetközi, - feladás 5 év : 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

18 Alkalmazott módszertan Hasonlóságelemzés Vetítési alap meghatározása Irányok meghatározása Lépcsők száma Értékek meghatározása COCO standard modell futtatása (MY-X) Becsült és tény értékek összevetése

19 Teljes személyzet száma Forrás: saját ábra év Becslés (átlagfő)Tény (átlagfő) 200313,714 200415,515 200514,614 200614,614 200712,813 2004-től csökkenés a dolgozók létszámát illetően 2007-ig ez a csökkenés nem érte el a megfelelő szintet Hatékonyság tekintetében fontos az optimális szint Több ember mint az optimális, több kiadás Kevesebb embernél viszont fenn áll a veszély, hogy nem tudják hatékonyan ellátni a feladatokat A teljes személyzet becsült és tényleges számának alakulása 2003-2007 között

20 Állandó postahivatalok által lefedett átlagos terület 2003-tól magasabb az átlagos lefedettségi terület, mint az optimális Nagyobb területi lefedettség: indokolja a többlet munkaerőt Lényegi különbség azonban nem fedezhető fel: így változtatást még nem indukálnak évBecslés (átlagfő)Tény (átlagfő) 200329,930 200432,933 200532,433 200632,433 200731,932 Állandó postahivatalok által lefedett átlagos terület becsült és valós száma 2003 és 2007 között Forrás: saját ábra

21 Kézbesítések átlagos száma munkanaponként városokban Forrás: saját ábra Megnövekedett levélküldemények számának növekedésével magyarázható a becsült érték növekedése Megoldás: több műszakos munkarend Hatékonyabb munkaerő elosztásra lenne szükség 2006-ról 2007-re 0,5-tel nőtt a becsült kézbesítések száma A tény becslés viszont konstans maradt év Becslés (kézbesítések száma) Tény (kézbesítések száma) 20030,91 20040,91 20050,91 20060,91 20071,41 Kézbesítések becsült és tényleges száma munkanaponként városokban 2003 és 2007 között

22 Kézbesített levélküldemények átlagos száma lakosonként Forrás: saját ábra 2005-től a tény adatok a becsült adatok felett vannak Oka: számlalevelek, céges levelek, DM levelek számának növekedése Magyar társadalomról látunk egy képet 2006-2007 között 10-15 levélküldeménnyel van több mint nemzetközi szinten év Becslés (küldeményszám) Tény (küldeményszám) 2003146,6144 2004142,2135 2005144,2145 2006152,6163 2007155,5170 Kézbesített levélküldemények becsült és tényleges száma 2003 és 2007 között

23 Közönséges postautalványok száma, belföld Forrás: saját ábra 2003-2006-ig a tény adatok az optimális szint alatt mozognak 2007-ben az optimális szint felé emelkedett a szám, annak ellenére, hogy 2003-tól a postautalványok száma, szigorú monoton csökkenő Ok: az elektronikus ügykezelés talán nem elég fejlett Javaslat: több fejlesztésre van szükség év Becslés (utalványok száma) Tény (utalványok száma) 20031962,51952 20041934,91925 20051778,11768 20061617,41608 20071411,41544 Közönséges postautalványok becsült és tényleges száma belföldön 2003 és 2007 között

24 Közönséges postautalványok száma, nemzetközi,- feladás Forrás: saját ábra 2003-ban a tény értéke a harmada az optimális szintnek A későbbi években ez az arány csökken A tény adatok végig növekednek, de nem érik el a kívánt szintet A postának készülnie kell a piac fokozatos módosulására (jelen esetben a növekedésre, az előzőekben a csökkenésre) év Becslés (postautalványok száma) Tény (postautalványok száma) 20036,32 20047,75 20059,28 200610,79 20071410 Közönséges postautalványok becsült és tényleges száma 2003 és 2007 között

25 Közönséges postautalványok értéke, nemzetközi - feladás Forrás: saját ábra 2003-ról 2007-re több mint a 10X-ére ugrott a nemzetközi postautalványok értéke Ennek az óriási változásnak az oka lehet: EU csatlakozás Itt látható megint az előzőek logikája: ami nálunk nő, az máshol már csökken az elektronizálás miatt év Becslés (postautalványok értéke) Tény (postautalványok értéke) 20032450,5241 20042790,2911 20052300,41580 20062466,72171 20071614,42615 Közönséges postautalványok becsült és tényleges értéke 2003 és 2007 között

26 Állandó/mobil postahivatalok száma Forrás: saját ábra 1 állandó postahivatalra átlagosan 3 mobilposta jut 2007-re csökken ez az arány Ez talán az egyik legérzékenyebb kérdés Az európai trendek értelmében, politikai nyomást félretéve több mobilpostára lenne szükség év Becslés (állandó/mobil posta) Tény (állandó/mobil posta) 20033,23 20043,23 20053,23 20063,23 20071,12 Állandó/ mobil posta becsült és tényleges száma 2003 és 2007 között

27 Konklúziók 2003-as törvények és a posta liberalizáció ténye változtatásokra késztette a Magyar Posta Zrt.-t. 2004-re változások történtek Magyar társadalom látlelete egyes tényezőknél Valódi veszélyek megmutatkozása

28 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Postai szolgáltatások stratégiai tervezése hasonlóságelemzéssel Készítette: Vernyik Mónika, GTK-GAM, TLM; V. évf."

Hasonló előadás


Google Hirdetések