Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RAM -röviditése a RANDOM ACESS MEMORY szavakból ered -irható ás olvasható memória -főbb feldata az ideiglenes adatok tárolása: - a programok utasításai,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RAM -röviditése a RANDOM ACESS MEMORY szavakból ered -irható ás olvasható memória -főbb feldata az ideiglenes adatok tárolása: - a programok utasításai,"— Előadás másolata:

1 RAM -röviditése a RANDOM ACESS MEMORY szavakból ered -irható ás olvasható memória -főbb feldata az ideiglenes adatok tárolása: - a programok utasításai, adatok, a CPU munkájának eredményeinek a tárolásaprogramokCPU - általában 2 GB-4GB között van (jelenleg a legnagyo bb 86 GB-os) -a RAM jóval lassabb mint a processzor, ezért a processzorban saját, gyors memória is van, a cachecache

2  -A memóriák sebességének növelése érdekében gyakran két kisebb memóriamodult kötnek a gépbe: így növekszik a sávszélesség, ezáltal a sebesség is. Ez az úgy nevezett dual channel, azaz kétcsatornás mód. Ma már minden memóriavezérlő képes erre a módra.  - A memóriából való kiolvasáshoz a vezérlő először kiválasztja a megfelelő sort, elhelyezi a címvezetéken, és bekapcsolja a RAS (Row Address Strobe) jelet. Ezután várni kell, majd a címvezetékre kerül az oszlopjel, és a CAS (Column Address Strobe) jel. Ekkor újra várakozni kell, és ezután megérkezik az adat.

3 ROM-memória (angolul Read-Only Memory) Egy olyan elektrotechnikai eszköz, amely csak olvasható adatok tárolására alkalmas memória. Tartalma nem változtatható. Az eszköz a benne tárolt adatokat típustól függően, korlátlan (pl. maszk programozott ROM) vagy korlátozott ideig (általában 20év) áramtalanított állapotban is megőrzi.elektrotechnikaimemória Mivel a RAM sokkal gyorsabban olvasható, mint a ROM, ezért a számítógépek gyorsítása érdekében szokás, hogy a ROM tartalmat átmásolják egy RAM területre, és azt használják. Ezt a területet nevezik árnyékmemóriának (shadow memory).

4 Kapacitása:

5 BIOS-programok A BIOS az angol Basic Input / Output System kifejezés rövidítése, ami magyarul alapvető bemeneti / kimeneti rendszert jelent, és a számítógép szoftveres és hardveres része közötti interfészmegvalósítására szolgál. Fizikailag az alaplapon lévő BIOS, az egyes bővítőkártyákon található BIOS és ezek eszközmeghajtói alkotják a számítógép BIOS-át. A BIOS-t egy az alaplapon elhelyezkedő integrált áramkörtartalmazza (a régebbi típusokban ROM-ba égetve, később EEPROM, manapság Flash RAM-ban.. A BIOS chipjének a kapacitását megabitekben (Mb) mérjük, egy chip általában 1-4 Mb memóriát tartalmaz. Két része van: fix rész, variábilis rész.angolszámítógépszoftvereshardveresinterfészalaplaponintegrált áramkörROMEEPROMFlash RAMmegabitekben

6 A BIOSZ feladatai: Hardverek ellenőrzése (POST Power-On Self Test)POST Power-On Self Test HardverekHardverek vezérlőinek betöltése Rendszerkonfiguráció- az operációs rendszer merevlemezről, floppyról, SCSI egységről, USBről, hálózati kártyáról vagy egyéb tárolóről való elindításamerevlemezrőlfloppyrólSCSI USBről BIOS interfész biztosítása az operációs rendszer számára

7 CACHE  A cache, amelyben a gyakran használni kívánt adatokat átmenetileg tároljuk  leggyakrabban a korszerű mikroprocesszor architektúrák leírásánál találkozunk a cache fogalommal. A processzor és a memória között elhelyezkedő gyorsítótárba bekerült utasítás- és adatbyte-ok hozzáférési ideje nagyságrenddel kisebb mint a normál memóriában levőké, és a hozzáférés a rendszerbuszt sem terheli

8 Gyors, kb.15ns-os elérési idejűek, éppen ezért az adatok gyors küldésére és tárolására alkalmazzák őket - a gép a bővítő RAM-ból átírja a CACHE-be azadatokat, és ott dolgozik. Két típusa létezik: van belső CACHE, mikroprocesszorba beépített (on-chip cache), és van külső CACHE, önálló tároló (off-chip cache). Általában külső CACHE-t alkalmaznak, mert azok mérete nagyobb lehet

9 Puffer-memória Képek digitális kamerával történő felvételénél bizonyos időbe telik a képek memóriakártyára írása. Ez alatt az idő alatt valójában nem készülhetnének további képek.digitálismemóriakártyá A rövid távú emlékezet terminust mára egyre inkább felváltja a munkamemória szakkifejezés, amit először az 1960-as években használtak annak az elméletnek a kontextusában, ami az elmét úgy kezeli, mint egy számítógépet.1960-as években

10 BaddeleyBaddeley és Hitch Munkamemória Modellje (1975) A munkamemória modell megalkotásának alapja a következő kutatás volt: Kísérletükben párhuzamosan végeztettek két olyan feladatot a kísérleti személyekkel, ami a munkamemória működésén alapult. Az első feladat számterjedelmi feladat (3-6 elemű számsor megtanulása), a második feladat tanulási, következtetési feladat volt. A hipotézis az volt, hogy az első feladat elvégzése kimeríti a munkamemória kapacitását, így a második feladatnál drámai teljesítmény csökkenés fog mutatkozni. Viszont az eredmény szerint csak minimális teljesítmény csökkenés jelentkezett a párhuzamosan végzett feladatoknál. Így arra a következtetésre jutottak, hogy a rövid távú emlékezeten belül több alrendszer működik, a tárolást és feldolgozást két különböző komponens végzi.

11 A munkamemória modell fő újítása az volt, hogy a rövid távú emlékezetet nem passzív tárhelyként kezeli, hanem aktív, dinamikus rendszerként. A munkamemória több komponensű: a központi-végrehajtóból (végrehajtó funkciók) illetve két alrendszeréből a fonológiai hurokból (verbális munkamemória) és a téri-vizuális vázlattömbből (téri munkamemória) áll.fonológiai hurokból Baddley 2000-ben modelljét a negyedik komponenssel egészítette ki, az epizodikus pufferrel. Baddeley klasszikus modelljén kívül más munkamemóriára vonatkozó elméletek is születtek: 1. Ericsson és Kintsh elmélete (1995) A munkamemória hívóinger alapú és van hozzáférése a hosszú távú memória bizonyos rendszereihez. 2. Cowan elmélete (2005) A munkamemória a hosszú távú memória egy része, két szintjét különbözteti meg: Az első a hosszú távú memória reprezentációját aktiválja, a második szintet a „figyelem központjának” nevezte el.

12 VIRTUÁLIS-memória A virtuális memória egy, az operációs rendszer vagy a számítógép hardvere által nyújtott szolgáltatás (legtöbbször a kettő szoros együttműködése), amit általában egy külső tárolóterület (merevlemez) igénybevételével, a futó program(ok) számára transzparens módon biztosítja, hogy a program végrehajtáskor a központi vagy operatív memória fizikai korlátai észrevétlenek legyenek.operációs rendszerhardveremerevlemez

13 Történelmi háttér A virtuális memóriakezelés előzménye az a memórialapozási technológia, amelyet az ismert hobbiszámítógépek is alkalmaznak, amikor a processzor által kezelhető címtartomány (tipikusan 64 KiB) kevés a fizikai memóriák eléréséhez. Szép példa az Enterprise 128: a címtartományt 4 db 16KiB-os keretre (A-D), a fizikai memóriát pedig max. 256 db ugyanekkora lapra bontották (0-255), és egy kiegészítő címfordító hardver segítségével gondoskodtak arról, hogy minden kerethez minden lap hozzárendelhető legyen, így a kezelhető teljes memória legfeljebb 4MiB lehetett.

14 A következő lépés (IBM OS/MVS) a folyamatok önálló címtartományba helyezése volt, ami lehetővé tette, hogy a programok fix címre töltődhessenek, illetve kizárta a folyamatok közötti véletlen vagy rosszhiszemű kölcsönhatásokat. Ma minden korszerű operációs rendszer ilyen szerkezetben működik.

15 BEMENETI EGYSÉGEK Egér : Működési elv szerint : - mechanikus : ezen belül elektromechanikus, ill. optomechanikus - optikai

16 A mechanikus egér részeit a következő á br á n l á thatjuk :  Amikor a mechanikus egeret elmozdítjuk, az egér alj á ba beépített golyó az asztalon gördül. A mozg á s ir á ny á t és sebességét az egér a golyónak t á maszkodó görgők segítségével érzékeli.

17 Optikai egér :  A golyó helyett, itt a fényérzékelő és egy kis processzor sz á mítja ki hogy mennyit mozog az eszköz. LED helyett működhet lézerrel is, az ilyen egerek viszont még kissé dr á g á k.

18 Touchpad - tapipad :  A tapipad, vagy eredeti nevén touchpad. Ilyeneket l á thattok a laptopokba építve.

19 Trackball - hanyattegér  Íme a trackball. Ugyan úgy működik mint a golyós egér, csak itt nem az eszközt mozgatjuk, hanem csak a kis golyót.

20 Scanner :  A scanner segítséségvel egy papíron levő dokumentumot vihetünk be a sz á mítógépbe. Illetve ha a készülék alkalmas r á: b á rmilyen felületen levő képet / szöveget is.  A kép mindig pontokból á ll, a scanner ezeket a pontokat vizsg á lja, és viszi be a gépbe. Ezt a folyamatot nevezzük digitaliz á l á snak. Minél több pontot kezel a gépünk, ann á l jobb. Mértékegysége a DPI, azaz Dot per inch. Magyarul inchenkénti képpontok. 1 inch = 25.4 mm.

21 Kézi scanner :  Ezzel csak az a probléma, hogy a gép nem túl nagy. Ezért egy A 4- es lapot több mozdulattal lehet csak bevinni. Mivel az ember keze remeg, a kép sem lesz tökéletes. Előnye : b á rmilyen sima felületről be lehet vinni a gépbe b á rmit.

22 Lap á thúzós scanner :  Ennél a lapot maga a gép húzza be egy olvasó egység felett. Így tudja bevinni a dokumentumot a sz á mítógépbe.

23 Sik á gyas scanner :  Ez a legelterjedtebb típus. Ha felnyitjuk, ott egy üveglapot tal á lunk. Erre tehetjük r á a dokumentumot, amit a gép beolvas.

24 Hang és mozgókép bevitelére alkalmas egységek : - mikrofon  Hang bevitelére alakalmas eszköz.  Haszn á latos videó beszélgetéseknél és hangfelvételek készitésekor.

25 Webkamera  A webkamera, melynek képét ak á r m á s internetezők is nézhetik. Képminősége jóval gyengébb, mint a kézi videokamer á ké. Manaps á g leggyakoribbak az 1,3 megapixeles webkamer á k.

26 VÉGE:)


Letölteni ppt "RAM -röviditése a RANDOM ACESS MEMORY szavakból ered -irható ás olvasható memória -főbb feldata az ideiglenes adatok tárolása: - a programok utasításai,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések