Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013."— Előadás másolata:

1 2013

2 Vázlat Tudomány – trendek és pénzek Szemelvények kutatásainkból
2013-as beszámolók Létszámok Adminisztráció Informatika Rendezvényeink Nemzeti Botanikus Kert Média, kommunikáció

3 Tudomány Trendek és pénzek

4 Ecology Neurobiology Cikkek száma Citációk száma
A magyar szerzős cikkekre kapott citációk száma Az ökológia Magyarországon a kilencvenes években „láthatatlan” volt. Dinamikus fejlődésnek indult. Hamarosan utoléri a neurobiológiát .

5 Láthatóság Kötelesség az ÖK, a hazai szakma és a nemzetközi szakma iránt. Google scholar profil, ResearchGate Aktivitás (blog!) MTA köztestület PhD MTA doktora Publikációban: MTA Centre for Ecological Research

6 You searched for: TOPIC: ("ecosystem service*")
Futó projektek: Lendület, Liberation, OpenNESS, BioVEL Előkészületben levő projektek: 2db H2020, 1db Biodiversa EU-s és globális szakpolitika (MAES és IPBES)

7 2012 Agrártudományi Kutatóközpont (198 kutató)
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (88) Ökológiai Kutatóközpont (98) Szegedi Biológiai Központ (188)

8 Pályázataink 2013-ban OTKA 14 db 78 715 EFt KTIA-OTKA 1 db 50 000 EFt
TÁMOP 2 db EFt NKTH 2 600 EFt TÉT 4 db 1 559 EFt EU pályázat – FP7 8 db EFt Norvég projekt 42 276 EFt Egyéb külföldi - DBU 5 000 EFt Svájci 26 371 EFt VM támogatás 8 559 Eft MTA pályázatok 19 db 312 516 EFt Költségvetési alaptámogatás a rezsire sem elég, kutatást nem lehet finanszírozni belőle. 531 millió!

9 MTA megújítás pályázat
Feladat megnevezése 2013. évi egyszeri támogatás összege 2014. évtől beépülő támogatás összege Humán erőforrás fejlesztés – senior 7.500 E Ft Nemzeti Botanikus Kert fejlesztése 8.000 E Ft Erdő-ökológiai kutatások 4.000 E Ft Az ÖK – elsősorban a DKI rezsi keretének bővítése Humán erőforrás fejlesztés – start 5.000 E Ft Összesen E Ft E Ft

10 MTA infrastruktúra pályázat
Kateg. Termék 1.a. mintahomogenizáló 2208 polarimetriai eszközrendszer 1312 szonikáló készülék 3968 mikropipetta húzó 1590 gravírozó gép 1600 Összesen: E Ft 1.b. elszívófülke 1900 digitális terepi mikroszkóp 1122 3.000 E Ft 1.c. Informatikai állapot fejlesztések E Ft 2. Konfokális mikroszkóp E Ft

11

12 Megjegyzések ÖK-n keresztül kell külső munkákat vállalni
MTA ÖK szerződik, nem intézet Pályázati, megbízási rezsi a támogatás 20%-a (áfa ) EU-s 60% modell esetén is 20% az intézményé És máshol is… Belső határidők (kb. 20% tartja be)

13 Szemelvények kutatásainkból

14 A pályázaton elnyert új elemanalizátor-izotóparányú tömegspektrométer (INTEGRA2) műszerrendszerrel:
1/Sikerült befejezni a Kis-Balaton nitrogénkötésének meghatározását, és annak jelentőségéről megállapítani, hogy: a nyári fitoplankton nitrogénellátásnak egy harmada és az egész tározó, összes külső, éves N- terhelésének 25 %-a légköri nitrogénkötésből származik. 2/ A Balatonban élő ázsiai pontyok, továbbá a tó fito-, és zooplanktonjának szén és nitrogén izotópeloszlási adatai (δ15N és δ13C) alátámasztani látszanak azokat a más megközelítési módszerekkel kapott eredményeket, melyek szerint a busa táplálékforrása alapvetően a tó zooplanktonja.

15 A pikoalgák mennyiségét befolyásoló tényezők vizsgálata
Pikoalgák detektálása áramlási citométerrel A pikoalgák zooplankton általi kifalása szikes tavainkban jelentősebb mértékű, mint a Balatonban. Inkubáció elején pikocianobaktériumok Inkubáció végén pikocianobaktériumok Pikocianobaktériumok mennyiségének százalékos csökkenése 12 órás inkubáció során.

16 Az üledék tápanyag dúsulása növeli a Myriophyllum spicatum üledék feletti morfológiai paramétereit, különösen az üledék teljes oldható nitrogén tartalmára reagált szignifikánsan. Ez a válasz egyértelműen plasztikus, hiszen a genetikai változatosság független a trofitástól. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető a morfológiai paraméterek variabilitásának csökkesését Meglepő eredmény a süllőhínár óriási genetikai változatossága a Balatonban

17 Cianobaktériumok összehasonlító farmakológiai vizsgálatai
1. Algavirágzás 1995/96 Balaton Fancsika tározó Cylindrospermopsis raciborskii 97% (3.2 x 104 filament/ml ) 2. Algakivonatok neurotoxikus hatása Balatoni minta Fancsika minta EC50 = 0,734 mg/ml EC50 = 0,397 mg/ml

18 A 2013-as magas vízállás kedvezett a Dreissena fajok előretörésének
2013-ban a Cladocera/Copepoda arány alakulása a Balatonban eltér a korábbi években tapasztaltaktól Az időszakos szikes tavak kerekesféreg-együttesét tavasszal és nyáron is magas fajgazdagságbeli különbözőség és fajkicserélődés jellemzi, ebből kifolyólag hasonlóságuk kismértékű.

19 Országos léptékű OTKA kutatás:
Térbeli és a környezeti tényezők jelentősége az élőlényegyüttesek sokféleségére a Pannon Ökorégió vízfolyásaiban 52 mintavételi helyszín bentikus algák, vízi növények, makroszkópikus gerinctelenek, halak együttes felmérése DKI – Tiszakutató Osztály BLI – Hal és Bentosz Munkacsoport

20 OTKA (K 83893) Az ázsiai pontyok élőhelye, állománya, szaporodása és genetikai változékonysága a Balatonban Állomány összetétele: főként hibridek (fehér × pettyes busa) alkotják (> 90% részarány), kisebb arányban fordulnak elő a kifejezetten fehér,−vagy pettyes busa jellegekkel rendelkező példányok. Az egyedek átlagos tömege 16±4 kg, testhosszuk 104±7 cm volt, a vizsgált egyedek átlagos életkora év volt (nem származhatnak az utolsó hivatalos telepítésből). A befolyókban alkalomszerűen fogunk fiatal példányokat, melyek eredete bizonytalan. Szaporodás vizsgálatok: ívásra utaló jelek a petefészkekben, ugyanakkor nincs közvetlen bizonyíték a tényleges balatoni szaporodásra. Növekedés, kondíciófaktor: Intenzív növekedés a Balatonban, kiemelkedően magas kondíciófaktor. Táplálkozás: a zooplankton részaránya meghatározó a busák táplálékban (mikroszkópos és stabil izotóp vizsgálatok alapján) ugyanakkor sikerült 155 algafajt kimutatnunk a tápcsatorna különböző szakaszaiból vett mintákból. A leggyakoribb fajok az Aulacoseira sp., Chroococcus sp. és a Cyclotella ocellata voltak.

21 Éti csiga tapogató mozgásában résztvevő izmok kettős serkentő beidegzésének vizsgálatai
Immunhisztokémiával kimutattuk, hogy az izmokat beidegző idegrostok glutamátot (A, B) és acetilkolint (C, D) tartalmaznak. A beidegzés polyneuronális. E F Glu ACh Az izomra kívülről adott acetilkolin és glutamát által kiváltott összehúzódások nagysága hasonló volt az idegingerléssel kiváltott összehúzódás nagyságához, bizonyítva, hogy ez a két anyag szabadul fel az ideg-izom kapcsolat(ok)ban (E). Az acetilkolin és glutamát dózis-hatás görbéje (F) is azt támasztja alá, hogy ez a két anyag serkentő neurotranszmitter a tapogató izmok esetében.

22 Az apikális szerotoninerg érzősejtek megjelenése 48 órás Dreissena polymorpha embrióban
Szerepük: A környezet kémiai ingereinek detektálása és így a korai fejlődés meghatározása. 5 µm Nyíl: sejttest Nyílhegy: érződendrtit Módszer: Fluoreszcens immunhisztokémia Zöld: 5-HT Kék: sejtmagok Vörös: tubulin Battonyai, Voronezhskaya, Obukhova, Elekes, 2013

23 A magyarországi Duna-főág makrofiton adatainak feldolgozása, a fajeloszlást, tömegességet befolyásoló háttérváltozók vizsgálata Engloner, A.I., Szalma, E., Sipos, K., Dinka, M Occurrence and habitat preference of aquatic macrophytes in a large river channel. Community Ecology, 14:243–248.

24

25

26 Harmadik Nemzetközi Duna-expedíció
Hét ország összesen 21 kutatója végezte a csaknem hét hetes terepmunkát. A tudományos vezető mellett még négy magyar szakember vett részt, mindannyian az MTA ÖK Duna-kutató Intézetének munkatársai.

27

28

29 Erdély Tradícionálisan művelt területek Viráglátogatási hálózatban kulcsszerepet játszó beporzók azonosítása

30 EXDRAIN: Új klímaváltozás-kísérlet Fülöpházán
Egyszeri extrém aszály (2 szint) Évente visszatérő csapadékváltozás (aszály/csapadéktöbblet) (4 szint) Teljes faktoriális elrendezés (2*4=8; 6 ismétlés → 48 parcella)

31 OTKA-NKTH CNK 80140 A PROJEKT CÍME: 
A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak kitett élőhelykomplexekben. A támogatás összege 3 évre: Ft A projekt futamideje: Az OTKA-NKTH pályázati támogatást az MTA Ökológiai Kutatóközpont három intézete együttesen: Ökológiai és Botanikai Intézet (Vácrátót), Duna-kutató Intézet (Göd), Balatoni Limnológiai Intézet (Tihany) és az MTA SzBK Genetikai Intézete (Szeged) nyerték el.

32 MTA ÖK folyóiratai Elekes Károly Botta-Dukát Zoltán
Honorary ed: Borhidi Attila

33 2013-as beszámolók

34 Tudományos munkatársak
BLI DKI ÖBI Megállapítások általánosak a munkatársakra és főmunkatársakra is… Nagy különbségek a kutatók egyéni teljesítményében. Általában kis különbségek évek között az egyes kutatóknál, kevés kivételtől eltekintve. Jelenlegi rendszer szerint túl sok a kiváló kutató, megfelelő-kiváló ponthatárát növelni kellene. A zöld vonal a javasolt határt mutatja. (megszavaztatni?) Van egy-két mts főmts, akinek össze kellene szednie magát, mert nem éri el a megfeleltet vagy nagyon a határon van…

35 Tudományos főmunkatársak
BLI DKI ÖBI

36 Tudományos tanácsadók
BLI DKI ÖBI

37 Ami fontos Ne vesszünk el a pontszámolgatásban, a mérhető tudományos teljesítmény a lényeg! Pontgyűjtögetés bűvölete! Cikk a lényeg, utána a pontok.

38 Ami kissé túlzás….. MTA ÖK Hírlevél cikk főmunkatársnál
Kisebb projekt-találkozó felkért előadás főmunkatársnál Csoportvezetés csoport nélkül Ezer forint helyett forint Pontgyűjtögetés bűvölete! Cikk a lényeg, utána a pontok.

39 Létszámok

40 MTA ÖK létszám 2013. december 31-én
Megnevezés BLI ÖBI DKI ÖK Tényleges létszám 86 104 42 232 ebből: témára 4 18 1 23 ebből: fiatal kut. 3 8 7

41 MTA ÖK Kutatói létszám 2013. december 31.
Intézet Akad. Tud. tanácsadó főmts mts segédmts Összes kutató BLI 4 11 12 38 ÖBI 3 8 15 37 DKI 1 10 5 13 29 ÖK 31 36 104

42 Összesített impakt faktor Citáció Végzett PhD hallgatója
Név Összesített impakt faktor Citáció Végzett PhD hallgatója Folyamatban lévő PhD hallgatója Monográfia BLI Erős Tibor 70,5 564 0,5 (0+3) Farkas Anna 28,8 450 Présing Mátyás 43,5 615 (1+1) Schmera Dénes 96,2 478 Specziár András 45,4 692 1 DKI Borics Gábor 45,2 533 Lengyel Szabolcs 80,123 670 1,5 3 BENYÚJTVA  ÖBI Ódor Péter 34,7 525 Molnár Zsolt 32,4 626 BENYÚJTVA ? Bartha Sándor 35,7 921 5,5 ? MTA követelmény 15 250 A folyamatban levőnél a zárójel nélküli szám azt jelenti, hogy a hallgató megindította az eljárást. Ha nincs ilyen hallgató, akkor a zárójelben az első szám a már abszolutóriumot szerzett, a második a még képzésben levő hallgató. A folyamatban lévőknél nem látszik a csak félnek számító társtémavezetés

43 2013-ra tervezett PhD benyújtása/védése
BLI Nédli Judit Battonyay Izabella Sály Péter Tóth Adrienn Szivák Ildikó Horváth Hajnalka

44 2013-ra tervezett PhD benyújtása/védése
BLI Nédli Judit - kilépett az ÖK-ból Battonyay Izabella – benyújtás 2014 április Sály Péter – Dr. Sály Péter Tóth Adrienn – védés 2014 április Szivák Ildikó – Dr. Szivák Ildikó Horváth Hajnalka – disszertáció benyújtva

45 2014-re tervezett PhD benyújtása/védése
BLI Krajcs Nóra - benyújtás DKI Weiperth András - benyújtás ÖBI Bereczki Krisztina (eljárás) Földesi Rita (szigorlat) Lengyel Attila (szigorlat) Varga Anna (eljárás)

46 Kutatócsoport kialakítás
Három új „lab” alakult. Nem szabadcsapat, vezetői felelősség.

47 Adminisztráció

48 Belső nehézségek Szétszórtság (pl. gyenge internet kapcsolat)
Határidők, szabályok betartása Párszáz forintos számlák Jelentős személyi megújulás a gazdasági hivatalban (mindhárom intézetnél) EU-s pályázati ember fevétele

49 Külső nehézségek KIR (Központosított Illetményszámfejtő Rendszer) 2013-tól Új könyvelési rendszer 2014-től Jogszabályok betartása (telefonkódok Vácrátóton; csak saját dolgozó utaztatása; gépjármű elszámolás)

50 MTA támogatás összesen 1058 Saját bevétel 355
Vendégház 23 Nemzeti Botanikus Kert 25 Megbízások, pályázatok ~300 Maradvány 410 Összes bevétel 1823 Összes kiadás 1618

51 MTA támogatás összesen
1058 Alaptámogatás 610 VM 8 Lendület 42 FIKU, Postdoc, mobilitás 57 Infrastruktúra 176 OTKA, EU önrész 82 Épületfelújítás 38 Főigazgatói megújítás 32

52 Informatika

53 INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK
MTA infrastruktúra I., II. – LEZÁRVA (rendben) MTA infrastruktúra c – folyamatban 15,1 MFt Fujitsu szgép (16/16-ból); Dell laptop (10/16-ból) Sharp multifunkciós hálózati nyomtató (DKI:3 BLI:2 ÖBI:1) Windows 2012 server integráció, hálózat megerősítése EcoInformatics Laboratory – folyamatban 1-1 GIS szerver (Vácrátót/Tihany), 4 munkaállomás (Vr/Ti/Bp/De) ArcGIS 10 és Qgis – integráció, telepítés, tesztelés folyik központi adatbázisok felépítése folyamatban van GIS tanfolyamok 4x3 nap: március és április folyamán (Vr/Ti) belső pályázat – reprezentatív esettanulmányok kidolgozására

54 HONLAPFEJLESZTÉS (www.okologia.mta.hu)
Intézetek honlapjának integrálása - megtörtént Tartalom-fejlesztés: kutatócsoportok >> 16/18-ból projektek >> BLI:11, DKI:2, ÖBI:17 futó projekt – teljes? kutatók, munkatársak >> kb. fele regisztrált >> 64/137-ből saját oldal kiemelt publikációk >> még csak 23! Osztályvezetők, kutatócsoport vezetők szerepe rendszeres aktualizálás szükséges! ÖK honlap – ÖK kutató és külső kutató külön ösztönözd a kutatókat, munkatársakat saját oldalaik, projektjeik, publikációik ... rendszeres gondozására, aktualizálására. A kiemelt publikációk listája már alakulóban van, de még nagyon egyenetlen. A fő hiányosság az, hogy a BLI-től nincsenek kiválasztva a kiemelendők és még nincsenek bevive sem - pedig az már nem lenne nagy munka, akár Kuska Évi is megcsinálja. A DKI-nál pedig (túl) dominálnak a polarizált fényes cikkek

55 HONLAPFEJLESZTÉS (www.okologia.mta.hu)
Újabb funkciók – használjuk? Publikációk kezelése - mi van már meg? Eredmények / Sajtóban, médiában Gépjármű foglalások Belső hálózat – MTA ÖK Irat és dokumentumtár Rendezvény-naptár ösztönözd a kutatókat, munkatársakat saját oldalaik, projektjeik, publikációik ... rendszeres gondozására, aktualizálására. A kiemelt publikációk listája már alakulóban van, de még nagyon egyenetlen. A fő hiányosság az, hogy a BLI-től nincsenek kiválasztva a kiemelendők és még nincsenek bevive sem - pedig az már nem lenne nagy munka, akár Kuska Évi is megcsinálja. A DKI-nál pedig (túl) dominálnak a polarizált fényes cikkek

56 Rendezvényeink

57 ÖK rendezvények - IPBES konzultáció, Tihany (UNEP) - SZÜSZI, Vácrátót (MÖTE) - LV. Hidrobiológus Napok, Tihany - 4. és 5. Etnoökológiai Szeminárium (Vácrátót) - SIL kongresszus , Budapest

58

59 47 ország

60

61

62 Kurzusok / szemináriumok 2013-ban
Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és BLI kutatók stratégiai megbeszélése Tihany Marcello Crivela brazil halászati miniszter Algír nagykövet látogatása 40 fős delegációval és szeminárium TÁMOP szemináriumok (Kaposvári Egyetem- BLI) DE és PTE hallgatóinak képzések, SzIE Junior kutatók szemináriuma Svéd halászati szakember csoport látogatása és szeminárium Tudományos Újságírók Klubja 2 napos rendezvény és szeminárium

63 Kurzusok / szemináriumok 2013-ban
Nanotox Workshop Tihany Intézeti Nyílt nap Egyeztető tárgyalás a Balaton ökológiai halászati kérdéseiről államtitkár helyettesi és vezető kutatói szinten BLI-ben Daoliang Li szemináriuma (China Agricultural University) MTA Magyar Tudomány Ünnepe előadássorozat Osztrák-Magyar Fertő tavi konferencia

64 Kurzusok / szemináriumok 2013-ban
Vezetői tréning – Jakabné Nagy Zsuzsa Vácrátót Lövei Gábor cikkíró kurzus Funkcionális Ökológiai Szeminárium Botta-Dukát Zoltán GMO Szeminárium – Lövei Gábor Martin Dokulil szeminárium - Impact of climate warmingon european inland waters Piotr Parasiewitz szeminárium - Use of quantitative habitat models for establishing performance metrics in water resources use planning

65 ÖK napok 2013. június 20-21. Tihany
A 2 napos rendezvény alatt az ÖK fiatal és senior kutatói, valamint Vass Imre, az MTA SZBK Növénybiológiai Intézetének igazgatója tartottak előadásokat. A következő ÖK napok időpontja: 2014. június

66 Nemzeti Botanikus Kert

67 Nemzeti Botanikus Kert - 2013
üvegházak hatékonyság növelő fűtéskorszerűsítése sok ezer krókusz, hóvirág, csillagvirág, tőzike nyílt 8 000 tő egynyári virágpalántát kaptunk az intézeti központi épület ivóvíz vezeték hálózatának korszerűsítése öntözőhálózati fejlesztések és szakkönyvtár bővítés kísérleti téren lévő telepek rendezése és nagy mennyiségű komposztföld átrostálása a rendkívüli szárazság miatt öntözés patak tisztítása több lépésben Duna TV forgatott a gyógynövényekről „Hagyaték” című magazinsorozatához augusztusban botanikai terep- és gyűjtőút a Nyugat-Kaukázusban őszi időben a közszolgálati TV-csatornákon ismét vácrátóti állófelvételek hidak cseréje vízimalom tetőzetének felújítása malom kerekének abroncsait helyére rakták, megerősítették ősszel ismét több tízezer hagymás-gumós virág szaporítóanyagot kaptunk Pannon Magbank: begyűjtés tekintetében meghaladtuk az előző két év összesített eredményét 2013. december között a Botanikus Kert rendhagyó módon bezárta kapuit itt is járt a Mikulás…

68

69 Média, kommunikáció

70 MTA Ökológiai Kutatóközpont Feladatok
NÉV! MTA Ökológiai Kutatóközpont Feladatok A központon belüli kommunikációt is ki kell alakítani A kutatási eredmények kommunikációja Más eredmények kommunikációja Kapcsolattartás az MTA Kommunikációs Főosztályával Megj. Jövőre talán a DKI-ról is épületkép lesz 

71 2013-ban kialakultak a kommunikációs rendszer elemei
Külön kommunikációs szabályzat nincs Nyilatkozat, közszereplés módja az SZMSZ-ben Főigazgatói utasítás - kommunikációs referensek intézetenként A kutatási eredmények kommunikációjához – külső sajtóreferens (szakújságíró) Kutatóközponti kommunikációs eszközök: honlap, videó konferenciák, blog, arculat (logo, levelezés, névjegy), MTA ÖK Hírlevél Kommunikációs referensek intézetenként + a botanikuskert Vászolyi Anikó BLI, György Ágnes DKI, Mázsa Katalin ÖBI, Szakáscs Éva Botanikuskert

72 Az MTA ÖK kommunikációs referensei
Szakács Éva (Botkert)) Vászolyi Anikó (BLI) György Ágnes Irma (DKI) Mázsa Katalin (ÖBI +koordináció) Bajomi Bálint biológus, újságíró

73 Külső sajtóreferens tevékenysége a kutatási eredmények kommunikációjában
Bajomi Bálint tevékenysége sajtóközlemények kiküldése listára (többszáz sajtócím) pl. Dunavirágzás - MTI hír, széles media megjelenés együttműködés az Élet és Tudománnyal – 5 kutató munkásságáról interjú együttműködés a Greenfo-portállal (BB munkatárs) Ökológia blog – kezdeményező hozzászólások

74 Dunavirágzás Tahitótfalunál – a védett kérészfaj 40 év után ismét tömegesen megjelent a hazai Duna szakaszon

75 Élet és Tudomány – a hét kutatója

76 Akác bejegyzést 1000-n olvasták!
Ökológia blog a Google analytics szerint Akác bejegyzést 1000-n olvasták!

77 Kommunikációs helyek az MTA ÖK honlapon
Hír Sajtóban, médiában Ismeretterjesztő kiadványok Három hely van a honlapon arra, hogy a szélesebb közvélemény részére bemutassuk a tevékenységünket: saját hír, a sajtóban rólunk megjelenő híradások, (sajtóban-médiában) , és az ismeretterjesztő kiadványoknak szóló. Ez utóbbi még kialakítás alatt. Keressék a kommunikációs referenseket, olyan anyagokkal amit ide tegyünk fel.

78 Az MTA ÖK láthatósága az IMEDIA sajtószemle tükrében 1
2013-ban megjelenés 2012-ben megjelenés A hírek tematikus csoportosítása (2013) A tavalyi évhez képest a média megjelenések száma több mint kétszeresére növekedett. Valójában ennél több, nem minden jelenik meg a sajtószemlében. A megjelenések kb. fele tudományos kutatáshoz, ill. projekt ismertetéshez kötődik. Az ismeretterjesztő hírek a nagyközönséget megszólító rendezvényekhez, pl. Margitszigeti gyerek Duna-nap, Kutatók éjszakája. A közérdekű pl. a Balaton vízminőségéhez kapcsolódó megjelenések. A személyi hírek a kitüntetések, kutatói interjúkkal kapcsolatosak. Az első három legnéőszerűbb hír kutatással kapcsolatos a 4-5 ismeretterjesztés. IMEDIA az a cég akivel az MTA Kommunikációs Főosztály szerződött a napi sajtószemle készítésére. Naponta szemlézik az MTA-val kapcsolatos híreket,  a kulcs-szavaik alapján nem mindig találják meg a bennünket érintő híreket - ezért közel sem teljes. Ha az intézet neve pontosan és teljesen szerepel a hírben, akkor ált. megtalálják

79 Az MTA ÖK láthatósága az IMEDIA sajtószemle tükrében 2
A megjelenések helye: 116 féle országos, regionális, szaksajtó hírportál. Zöldes színekkel az országos, a sárga barnás színekkel a regionális sajtóportálokat jelöltem. A legtöbb hír az országos web lapokon jelenik meg, de jelentős a szaksajtó aráűnya is.

80

81 Kötetzárás!!

82 Felhasználható marketing anyagok
Toll Plakát (angol/magyar) ÖK prospektus (angol/magyar)

83

84 Díjak „A főigazgató évente MTA ÖK Kutatói díjat, illetve  nem kutatói munkakörben dolgozó közalkalmazottnak MTA ÖK Díjat adományozhat a kiemelkedő tevékenység elismeréseként.” Oklevél és anyagi elismerés.

85 2013 MTA ÖK Kutatói Díj – Ódor Péter
Folyamatosan magas szintű kutató munkát végez és eredményesen publikál ban öt impaktos cikke jelent meg: Folia Geobotanica (első szerzős, IF 1.565), Forest Ecology and Manage. (első szerzős, IF 2.766), Biodiversity & Conservation (utolsó szerző, IF 2.264), Community Ecology (IF 1.623), Biological Conservation (IF 3.794). Emellett több nagy összegű pályázatnak (infrastruktúra, svájci) a témavezetője.

86 2013 MTA ÖK Díj – Horváth Terézia
Horváth Terézia hosszú évtizedeken keresztül kifejtett magas szintű szakasszisztensi tevékenység végén november 30-án ment nyugdíjba. Dolgozott Hiripi László, Herodek Sándor és Présing Mátyás mellett.

87

88


Letölteni ppt "2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések