Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. Vázlat • Tudomány – trendek és pénzek • Szemelvények kutatásainkból • 2013-as beszámolók • Létszámok • Adminisztráció • Informatika • Rendezvényeink.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. Vázlat • Tudomány – trendek és pénzek • Szemelvények kutatásainkból • 2013-as beszámolók • Létszámok • Adminisztráció • Informatika • Rendezvényeink."— Előadás másolata:

1 2013

2 Vázlat • Tudomány – trendek és pénzek • Szemelvények kutatásainkból • 2013-as beszámolók • Létszámok • Adminisztráció • Informatika • Rendezvényeink • Nemzeti Botanikus Kert • Média, kommunikáció • 

3 Tudomány Trendek és pénzek

4 Ecology Neurobiology Cikkek számaCitációk száma

5 Láthatóság • Kötelesség az ÖK, a hazai szakma és a nemzetközi szakma iránt. • Google scholar profil, ResearchGate • Aktivitás (blog!) • MTA köztestület • PhD • MTA doktora • Publikációban: MTA Centre for Ecological Research

6 You searched for: TOPIC: ("ecosystem service*") •Futó projektek: Lendület, Liberation, OpenNESS, BioVEL •Előkészületben levő projektek: 2db H2020, 1db Biodiversa •EU-s és globális szakpolitika (MAES és IPBES)

7 •Agrártudományi Kutatóközpont (198 kutató) •Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (88) •Ökológiai Kutatóközpont (98) •Szegedi Biológiai Központ (188) 2012

8 Pályázataink 2013-ban OTKA14 db78 715 EFt KTIA-OTKA1 db50 000 EFt TÁMOP2 db39 675 EFt NKTH1 db2 600 EFt TÉT4 db1 559 EFt EU pályázat – FP78 db42 932 EFt Norvég projekt1 db42 276 EFt Egyéb külföldi - DBU1 db5 000 EFt Svájci1 db26 371 EFt VM támogatás1 db8 559 Eft MTA pályázatok19 db312 516 EFt

9 MTA megújítás pályázat Feladat megnevezése2013. évi egyszeri támogatás összege 2014. évtől beépülő támogatás összege Humán erőforrás fejlesztés – senior 7.500 E Ft Nemzeti Botanikus Kert fejlesztése 8.000 E Ft Erdő-ökológiai kutatások8.000 E Ft4.000 E Ft Az ÖK – elsősorban a DKI rezsi keretének bővítése 4.000 E Ft Humán erőforrás fejlesztés – start 5.000 E Ft Összesen32.500 E Ft16.500 E Ft

10 Kateg.Termék 1.a.mintahomogenizáló2208 polarimetriai eszközrendszer1312 szonikáló készülék3968 mikropipetta húzó1590 gravírozó gép1600 Összesen: 10.700 E Ft 1.b.elszívófülke 1900 digitális terepi mikroszkóp 1122 Összesen:3.000 E Ft 1.c.Informatikai állapot fejlesztések15.100 E Ft 2.Konfokális mikroszkóp60.000 E Ft MTA infrastruktúra pályázat

11

12 Megjegyzések • ÖK-n keresztül kell külső munkákat vállalni • MTA ÖK szerződik, nem intézet • Pályázati, megbízási rezsi a támogatás 20%-a • (áfa  ) • EU-s 60% modell esetén is 20% az intézményé • És máshol is… • Belső határidők (kb. 20% tartja be)

13 Szemelvények kutatásainkból

14 A pályázaton elnyert új elemanalizátor-izotóparányú tömegspektrométer (INTEGRA2) műszerrendszerrel: 1/Sikerült befejezni a Kis-Balaton nitrogénkötésének meghatározását, és annak jelentőségéről megállapítani, hogy: a nyári fitoplankton nitrogénellátásnak egy harmada és az egész tározó, összes külső, éves N- terhelésének 25 %-a légköri nitrogénkötésből származik. 2/ A Balatonban élő ázsiai pontyok, továbbá a tó fito-, és zooplanktonjának szén és nitrogén izotópeloszlási adatai (δ 15 N és δ 13 C) alátámasztani látszanak azokat a más megközelítési módszerekkel kapott eredményeket, melyek szerint a busa táplálékforrása alapvetően a tó zooplanktonja.

15 pikocianobaktériumok Pikoalgák detektálása áramlási citométerrel Inkubáció elején Inkubáció végén Pikocianobaktériumok mennyiségének százalékos csökkenése 12 órás inkubáció során. A pikoalgák mennyiségét befolyásoló tényezők vizsgálata A pikoalgák zooplankton általi kifalása szikes tavainkban jelentősebb mértékű, mint a Balatonban. pikocianobaktériumok

16 Az üledék tápanyag dúsulása növeli a Myriophyllum spicatum üledék feletti morfológiai paramétereit, különösen az üledék teljes oldható nitrogén tartalmára reagált szignifikánsan. Ez a válasz egyértelműen plasztikus, hiszen a genetikai változatosság független a trofitástól. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető a morfológiai paraméterek variabilitásának csökkesését Meglepő eredmény a süllőhínár óriási genetikai változatossága a Balatonban

17 1995/96 Balaton 2012 Fancsika tározó Cylindrospermopsis raciborskii EC50 = 0,734 mg/mlEC50 = 0,397 mg/ml Cianobaktériumok összehasonlító farmakológiai vizsgálatai 1. Algavirágzás 2. Algakivonatok neurotoxikus hatása 97% (3.2 x 104 filament/ml ) Balatoni minta Fancsika minta

18 2013-ban a Cladocera/Copepoda arány alakulása a Balatonban eltér a korábbi években tapasztaltaktól Az időszakos szikes tavak kerekesféreg-együttesét tavasszal és nyáron is magas fajgazdagságbeli különbözőség és fajkicserélődés jellemzi, ebből kifolyólag hasonlóságuk kismértékű. A 2013-as magas vízállás kedvezett a Dreissena fajok előretörésének

19 Országos léptékű OTKA kutatás: Térbeli és a környezeti tényezők jelentősége az élőlényegyüttesek sokféleségére a Pannon Ökorégió vízfolyásaiban 52 mintavételi helyszín bentikus algák, vízi növények, makroszkópikus gerinctelenek, halak együttes felmérése DKI – Tiszakutató Osztály BLI – Hal és Bentosz Munkacsoport

20 OTKA (K 83893) Az ázsiai pontyok élőhelye, állománya, szaporodása és genetikai változékonysága a Balatonban Állomány összetétele: főként hibridek (fehér × pettyes busa) alkotják (> 90% részarány), kisebb arányban fordulnak elő a kifejezetten fehér,−vagy pettyes busa jellegekkel rendelkező példányok. Az egyedek átlagos tömege 16±4 kg, testhosszuk 104±7 cm volt, a vizsgált egyedek átlagos életkora 9- 10 év volt (nem származhatnak az utolsó hivatalos telepítésből). A befolyókban alkalomszerűen fogunk fiatal példányokat, melyek eredete bizonytalan. Szaporodás vizsgálatok: ívásra utaló jelek a petefészkekben, ugyanakkor nincs közvetlen bizonyíték a tényleges balatoni szaporodásra. Növekedés, kondíciófaktor: Intenzív növekedés a Balatonban, kiemelkedően magas kondíciófaktor. Táplálkozás: a zooplankton részaránya meghatározó a busák táplálékban (mikroszkópos és stabil izotóp vizsgálatok alapján) ugyanakkor sikerült 155 algafajt kimutatnunk a tápcsatorna különböző szakaszaiból vett mintákból. A leggyakoribb fajok az Aulacoseira sp., Chroococcus sp. és a Cyclotella ocellata voltak.

21 Éti csiga tapogató mozgásában résztvevő izmok kettős serkentő beidegzésének vizsgálatai Immunhisztokémiával kimutattuk, hogy az izmokat beidegző idegrostok glutamátot (A, B) és acetilkolint (C, D) tartalmaznak. A beidegzés polyneuronális. Az izomra kívülről adott acetilkolin és glutamát által kiváltott összehúzódások nagysága hasonló volt az idegingerléssel kiváltott összehúzódás nagyságához, bizonyítva, hogy ez a két anyag szabadul fel az ideg-izom kapcsolat(ok)ban (E). Az acetilkolin és glutamát dózis-hatás görbéje (F) is azt támasztja alá, hogy ez a két anyag serkentő neurotranszmitter a tapogató izmok esetében. Glu F ACh E

22 Az apikális szerotoninerg érzősejtek megjelenése 48 órás Dreissena polymorpha embrióban 10 µm 5 µm Nyíl: sejttest Nyílhegy: érződendrtit Szerepük: A környezet kémiai ingereinek detektálása és így a korai fejlődés meghatározása. Módszer: Fluoreszcens immunhisztokémi a Zöld: 5-HT Kék: sejtmagok Vörös: tubulin Battonyai, Voronezhskaya, Obukhova, Elekes, 2013

23 A magyarországi Duna-f ő ág makrofiton adatainak feldolgozása, a fajeloszlást, tömegességet befolyásoló háttérváltozók vizsgálata Engloner, A.I., Szalma, E., Sipos, K., Dinka, M. 2013. Occurrence and habitat preference of aquatic macrophytes in a large river channel. Community Ecology, 14:243–248.

24

25

26 Harmadik Nemzetközi Duna- expedíció • Hét ország összesen 21 kutatója végezte a csaknem hét hetes terepmunkát. • A tudományos vezető mellett még négy magyar szakember vett részt, mindannyian az MTA ÖK Duna-kutató Intézetének munkatársai.

27

28

29 •Erdély •Tradícionálisan művelt területek •Viráglátogatási hálózatban kulcsszerepet játszó beporzók azonosítása

30 EXDRAIN: Új klímaváltozás-kísérlet Fülöpházán • Egyszeri extrém aszály (2 szint) • Évente visszatérő csapadékváltozás (aszály/csapadéktöbblet) (4 szint) • Teljes faktoriális elrendezés (2*4=8; 6 ismétlés → 48 parcella)

31 OTKA-NKTH CNK 80140 A PROJEKT CÍME: A veszélyeztetett biodiverzitás megőrzése a Pannon ökorégióban: az ökológiai, morfológiai és genetikai diverzitás értékelése szentély jellegű és emberi tájhasználatnak kitett élőhelykomplexekben. • A támogatás összege 3 évre: 150.000.000 Ft • A projekt futamideje: 2010-2013 • Az OTKA-NKTH pályázati támogatást az MTA Ökológiai Kutatóközpont három intézete együttesen: Ökológiai és Botanikai Intézet (Vácrátót), Duna-kutató Intézet (Göd), Balatoni Limnológiai Intézet (Tihany) és az MTA SzBK Genetikai Intézete (Szeged) nyerték el.

32 MTA ÖK folyóiratai Elekes Károly Botta-Dukát Zoltán Honorary ed: Borhidi Attila

33 2013-as beszámolók

34 Tudományos munkatársak BLI DKIÖBI

35 Tudományos főmunkatársak BLIDKIÖBI

36 Tudományos tanácsadók BLIDKIÖBI

37 Ami fontos • Ne vesszünk el a pontszámolgatásban, a mérhető tudományos teljesítmény a lényeg!

38 Ami kissé túlzás….. • MTA ÖK Hírlevél cikk főmunkatársnál • Kisebb projekt-találkozó felkért előadás főmunkatársnál • Csoportvezetés csoport nélkül • Ezer forint helyett forint

39 Létszámok

40 MTA ÖK létszám 2013. december 31-én MegnevezésBLIÖBIDKIÖK Tényleges létszám 8610442232 ebből: témára 418123 ebből: fiatal kut.38718

41 MTA ÖK Kutatói létszám 2013. december 31. Intéz et Akad.Tud. tanácsadó Tud. főmts Tud. mts Tud. segédmts Összes kutató BLI411 1238 ÖBI3 8151137 DKI110 51329 ÖK8293136104

42 Név Összesített impakt faktor Citáció Végzett PhD hallgatója Folyamatban lévő PhD hallgatója Monográfia BLI Erős Tibor70,55640,5(0+3)0 Farkas Anna28,84500,500 Présing Mátyás43,56150(1+1)0 Schmera Dénes 96,2 4780,500 Specziár András45,469200,51 DKI Borics Gábor45,2533110 Lengyel Szabolcs80,1236701,53BENYÚJTVA  ÖBI Ódor Péter34,7525110 Molnár Zsolt32,462613BENYÚJTVA ? Bartha Sándor35,79215,50? MTA követelmény1525011

43 2013-ra tervezett PhD benyújtása/védése BLI Nédli Judit Battonyay Izabella Sály Péter Tóth Adrienn Szivák Ildikó Horváth Hajnalka

44 2013-ra tervezett PhD benyújtása/védése BLI Nédli Judit - kilépett az ÖK-ból Battonyay Izabella – benyújtás 2014 április Sály Péter – Dr. Sály Péter Tóth Adrienn – védés 2014 április Szivák Ildikó – Dr. Szivák Ildikó Horváth Hajnalka – disszertáció benyújtva

45 2014-re tervezett PhD benyújtása/védése BLI Krajcs Nóra - benyújtás DKI Weiperth András - benyújtás ÖBI Bereczki Krisztina (eljárás) Földesi Rita (szigorlat) Lengyel Attila (szigorlat) Varga Anna (eljárás)

46 Kutatócsoport kialakítás • Három új „lab” alakult. • Nem szabadcsapat, vezetői felelősség.

47 Adminisztráció

48 Belső nehézségek • Szétszórtság (pl. gyenge internet kapcsolat) • Határidők, szabályok betartása • Párszáz forintos számlák • Jelentős személyi megújulás a gazdasági hivatalban (mindhárom intézetnél) • EU-s pályázati ember fevétele

49 Külső nehézségek • KIR (Központosított Illetményszámfejtő Rendszer) 2013-tól • Új könyvelési rendszer 2014-től • Jogszabályok betartása (telefonkódok Vácrátóton; csak saját dolgozó utaztatása; gépjármű elszámolás)

50 MTA támogatás összesen1058 Saját bevétel355 Vendégház23 Nemzeti Botanikus Kert25 Megbízások, pályázatok~300 Maradvány410 Összes bevétel1823 Összes kiadás1618

51 MTA támogatás összesen1058 Alaptámogatás610 VM8 Lendület42 FIKU, Postdoc, mobilitás57 Infrastruktúra176 OTKA, EU önrész82 Épületfelújítás38 Főigazgatói megújítás32

52 Informatika

53 INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK o MTA infrastruktúra I., II. – LEZÁRVA (rendben) o MTA infrastruktúra 2014 1c – folyamatban 15,1 MFt Fujitsu szgép (16/16-ból); Dell laptop (10/16-ból) Sharp multifunkciós hálózati nyomtató (DKI:3 BLI:2 ÖBI:1) Windows 2012 server integráció, hálózat megerősítése o EcoInformatics Laboratory – folyamatban 1-1 GIS szerver (Vácrátót/Tihany), 4 munkaállomás (Vr/Ti/Bp/De) ArcGIS 10 és Qgis – integráció, telepítés, tesztelés folyik központi adatbázisok felépítése folyamatban van GIS tanfolyamok 4x3 nap: március és április folyamán (Vr/Ti) belső pályázat – reprezentatív esettanulmányok kidolgozására

54 HONLAPFEJLESZTÉS (www.okologia.mta.hu)www.okologia.mta.hu o Intézetek honlapjának integrálása - megtörtént o Tartalom-fejlesztés: kutatócsoportok >> 16/18-ból projektek >> BLI:11, DKI:2, ÖBI:17 futó projekt – teljes? kutatók, munkatársak >> kb. fele regisztrált >> 64/137-ből saját oldal kiemelt publikációk >> még csak 23! o Osztályvezetők, kutatócsoport vezetők szerepe rendszeres aktualizálás szükséges! o ÖK honlap – ÖK kutató és külső kutató külön

55 HONLAPFEJLESZTÉS (www.okologia.mta.hu)www.okologia.mta.hu o Újabb funkciók – használjuk? Publikációk kezelése - mi van már meg? Eredmények / Sajtóban, médiában Gépjármű foglalások Belső hálózat – MTA ÖK Irat és dokumentumtár Rendezvény-naptár

56 Rendezvényeink

57 ÖK rendezvények - IPBES konzultáció, Tihany (UNEP) - SZÜSZI, Vácrátót (MÖTE) - LV. Hidrobiológus Napok, Tihany - 4. és 5. Etnoökológiai Szeminárium (Vácrátót) - SIL kongresszus, Budapest

58

59 47 ország

60

61

62 Kurzusok / szemináriumok 2013-ban Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. és BLI kutatók stratégiai megbeszélése Tihany Marcello Crivela brazil halászati miniszterTihany Algír nagykövet látogatása 40 fős delegációval és szeminárium Tihany TÁMOP szemináriumok (Kaposvári Egyetem- BLI)Tihany DE és PTE hallgatóinak képzések, SzIE Junior kutatók szemináriuma Tihany Svéd halászati szakember csoport látogatása és szeminárium Tihany Tudományos Újságírók Klubja 2 napos rendezvény és szeminárium Tihany

63 Kurzusok / szemináriumok 2013-ban Nanotox WorkshopTihany Intézeti Nyílt napTihany Egyeztető tárgyalás a Balaton ökológiai halászati kérdéseiről államtitkár helyettesi és vezető kutatói szinten BLI-ben Tihany Daoliang Li szemináriuma (China Agricultural University) Tihany MTA Magyar Tudomány Ünnepe előadássorozatTihany Osztrák-Magyar Fertő tavi konferenciaTihany

64 Kurzusok / szemináriumok 2013-ban Vezetői tréning – Jakabné Nagy ZsuzsaVácrátót Lövei Gábor cikkíró kurzusVácrátót Funkcionális Ökológiai Szeminárium Botta-Dukát Zoltán Vácrátót GMO Szeminárium – Lövei GáborVácrátót Martin Dokulil szeminárium - Impact of climate warmingon european inland waters Vácrátót Piotr Parasiewitz szeminárium - Use of quantitative habitat models for establishing performance metrics in water resources use planning Vácrátót

65 ÖK napok 2013. június 20-21. Tihany A 2 napos rendezvény alatt az ÖK fiatal és senior kutatói, valamint Vass Imre, az MTA SZBK Növénybiológiai Intézetének igazgatója tartottak előadásokat. A következő ÖK napok időpontja: 2014. június 19-20.

66 Nemzeti Botanikus Kert

67 Nemzeti Botanikus Kert - 2013 •üvegházak hatékonyság növelő fűtéskorszerűsítése •sok ezer krókusz, hóvirág, csillagvirág, tőzike nyílt •8 000 tő egynyári virágpalántát kaptunk •az intézeti központi épület ivóvíz vezeték hálózatának korszerűsítése •öntözőhálózati fejlesztések és szakkönyvtár bővítés •kísérleti téren lévő telepek rendezése és nagy mennyiségű komposztföld átrostálása •a rendkívüli szárazság miatt öntözés •patak tisztítása több lépésben •Duna TV forgatott a gyógynövényekről „Hagyaték” című magazinsorozatához •augusztusban botanikai terep- és gyűjtőút a Nyugat- Kaukázusban •őszi időben a közszolgálati TV-csatornákon ismét vácrátóti állófelvételek •hidak cseréje •vízimalom tetőzetének felújítása •malom kerekének abroncsait helyére rakták, megerősítették •ősszel ismét több tízezer hagymás-gumós virág szaporítóanyagot kaptunk •Pannon Magbank: begyűjtés tekintetében meghaladtuk az előző két év összesített eredményét •2013. december 23-27. között a Botanikus Kert rendhagyó módon bezárta kapuit •itt is járt a Mikulás…

68

69 Média, kommunikáció

70 NÉV! • MTA Ökológiai Kutatóközpont Feladatok •A központon belüli kommunikációt is ki kell alakítani •A kutatási eredmények kommunikációja •Más eredmények kommunikációja •Kapcsolattartás az MTA Kommunikációs Főosztályával

71 2013-ban kialakultak a kommunikációs rendszer elemei •Külön kommunikációs szabályzat nincs •Nyilatkozat, közszereplés módja az SZMSZ-ben •Főigazgatói utasítás - kommunikációs referensek intézetenként •A kutatási eredmények kommunikációjához – külső sajtóreferens (szakújságíró) •Kutatóközponti kommunikációs eszközök: honlap, videó konferenciák, blog, arculat (logo, levelezés, névjegy), MTA ÖK Hírlevél

72 Az MTA ÖK kommunikációs referensei Vászolyi Anikó (BLI)György Ágnes Irma (DKI) Szakács Éva ( Botkert)) Mázsa Katalin (ÖBI +koordináció) Bajomi Bálint biológus, újságíró

73 Külső sajtóreferens tevékenysége a kutatási eredmények kommunikációjában Bajomi Bálint tevékenysége •sajtóközlemények kiküldése listára (többszáz sajtócím) pl. Dunavirágzás - MTI hír, széles media megjelenésDunavirágzás •együttműködés az Élet és Tudománnyal – 5 kutató munkásságáról interjúÉlet és Tudománnyal •együttműködés a Greenfo-portállal (BB munkatárs) •Ökológia blog – kezdeményező hozzászólások

74 Dunavirágzás Tahitótfalunál – a védett kérészfaj 40 év után ismét tömegesen megjelent a hazai Duna szakaszon

75 Élet és Tudomány – a hét kutatója

76 Ökológia blog a Google analytics szerint Akác bejegyzést 1000-n olvasták!

77 Kommunikációs helyek az MTA ÖK honlapon Hír Sajtóban, médiában Ismeretterjesztő kiadványok

78 Az MTA ÖK láthatósága az IMEDIA sajtószemle tükrében 1 • 2013-ban 218 megjelenés • 2012-ben 97 megjelenés A hírek tematikus csoportosítása (2013 )

79 Az MTA ÖK láthatósága az IMEDIA sajtószemle tükrében 2 A megjelenések helye: 116 féle országos, regionális, szaksajtó hírportál.

80

81 Kötetzárás!!

82 Felhasználható marketing anyagok • Toll • Plakát (angol/magyar) • ÖK prospektus (angol/magyar)

83

84 Díjak • „A főigazgató évente MTA ÖK Kutatói díjat, illetve nem kutatói munkakörben dolgozó közalkalmazottnak MTA ÖK Díjat adományozhat a kiemelkedő tevékenység elismeréseként.” • Oklevél és anyagi elismerés.

85 2013 MTA ÖK Kutatói Díj – Ódor Péter Folyamatosan magas szintű kutató munkát végez és eredményesen publikál. 2013-ban öt impaktos cikke jelent meg: 1.Folia Geobotanica (első szerzős, IF 1.565), 2.Forest Ecology and Manage. (első szerzős, IF 2.766), 3.Biodiversity & Conservation (utolsó szerző, IF 2.264), 4.Community Ecology (IF 1.623), 5.Biological Conservation (IF 3.794). Emellett több nagy összegű pályázatnak (infrastruktúra, svájci) a témavezetője.

86 2013 MTA ÖK Díj – Horváth Terézia Horváth Terézia hosszú évtizedeken keresztül kifejtett magas szintű szakasszisztensi tevékenység végén 2013. november 30-án ment nyugdíjba. Dolgozott Hiripi László, Herodek Sándor és Présing Mátyás mellett.

87

88


Letölteni ppt "2013. Vázlat • Tudomány – trendek és pénzek • Szemelvények kutatásainkból • 2013-as beszámolók • Létszámok • Adminisztráció • Informatika • Rendezvényeink."

Hasonló előadás


Google Hirdetések