Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság piacfelügyeleti tevékenysége 2013. október Szabó Péter Piacfelügyeleti Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság piacfelügyeleti tevékenysége 2013. október Szabó Péter Piacfelügyeleti Főosztály."— Előadás másolata:

1 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság piacfelügyeleti tevékenysége 2013. október Szabó Péter Piacfelügyeleti Főosztály

2 A piacfelügyeleti tevékenység alapvető célja annak biztosítása, hogy: -Ne kerüljenek forgalomba olyan élelmiszernek nem minősülő termékek, amelyek veszélyeztetik a fogyasztók életét, egészségét és/vagy vagyonbiztonságát (vámáruk piacfelügyelete); -vagy ha mégis megjelennek ilyen termékek a forgalomban, annak minél gyorsabb és hatékonyabb kiszűrése megvalósuljon (kereskedelmi forgalomban található termékek piacfelügyelete); -és a forgalmazott termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek.

3 Jogszabályi háttér: •A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 3. § alapján: Csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére. •A 2010. január 1-jétől alkalmazandó, a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendeletének ( 2008. július 9.) 2. cikk 17. bekezdése szerint •„piacfelügyelet”: a hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenység és hozott intézkedések, hogy a termékek megfeleljenek a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabályokban megállapított követelményeknek, illetve hogy ne jelentsenek veszélyt az egészség, a biztonság vagy közérdek bármilyen más elemének szempontjából. §

4 Főbb termékkörök: •Műszaki termékek: Villamossági termékek; Gépek; Játszótéri eszközök; Mutatványos berendezések; •Könnyűipari termékek: Játékok; Csecsemők, kisgyermekek számára készült termékek; Egyéni védőeszközök; •Vegyipari termékek: Kozmetikai termékek; Háztartási vegyi áru. •Építési termékek

5 Általános Termékbiztonsági Direktíva Az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelv (A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. Törvény; 6/2013. (I.18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól Gépek a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet (2006/42/EC irányelv) Villamossági termék Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet (2006/95/EC Low Voltage Directive) Játék A gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011. (X. 5.) NGM együttes rendelet (2009/48/EK irányelv) Textil Nyersanyag A textiltermékek forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 25/2005 (IV. 29.) GKM rendelet Veszélyes anyag Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (67/548/EGK irányelv) VOC Az egyes festékek, lakkok és járművek javítófényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (1999/13/EK irányelv) Kozmetikum A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (76/768/EGK irányelv) Építési termékek Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet Főbb termékkörök és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályok:

6 Gyanú alapján mintavétel Termék- megtekintés A szükséges laboratóriumi vizsgálatok megrendelése Felügyelők felkészítése NFH Címkézés és útmutató ellenőrzése Dokumentáció bekérése Kockázatértékelés Vizsgálatok Adatfeltöltés a KPIR-be Közlemény kiadása Határozathozatal, nyomonkövetés Bejelentés RAPEX Dokumentáció ellenőrzése Felügyelőségek EVP, Útmutató elkészítése Ellenőrzés

7 Villamossági termékek

8 A -jelölés Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet előírja, hogy a termékeken a jelölést fel kell tüntetni. A jelölés azt jelenti, hogy a termék megfelel minden rá vonatkozó direktívának.

9 EK megfelelőségi nyilatkozat Tartalma: •A gyártó vagy a gyártó meghatalmazott, Európai Unióban letelepedett képviselőjének neve és címe; •A villamossági termék leírása (megnevezés, típus, műszaki adatok); •Hivatkozás a honosított harmonizált szabványokra (dátummal); •Hivatkozás a vonatkozó előírásokra, rendeletekre; •Aláírás, az aláíró azonosíthatósága, felelőssége, cégbélyegző lenyomata; •A CE jelölés elhelyezési évének utolsó két számjegye.

10 Azonosító jelölés A Pftv. 8. § (2) bekezdése szerint a gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. A termék azonosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modell- vagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek. A (4) bekezdés kimondja, hogy amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés és a (3) bekezdésben meghatározott adatok nem tüntethetõk fel magán a terméken, azokat jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy a termék kísérõ dokumentációján kell megadni. Feliratok, jelölések:

11 A gyártó neve, jele, vagy kereskedelmi márkajele A 79/1997. IKIM r. 1. számú mellékletének 1. b) pontja szerint „A gyártó nevét, jelét vagy a kereskedelmi márkajelet egyértelműen a villamossági termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, akkor annak csomagolásán kell elhelyezni.” Feliratok, jelölések:

12 A terméken elhelyezendő jelölésekkel kapcsolatban az adott termékre vonatkozó szabvány tartalmaz előírásokat. Villamossági termék nagyon sokféle lehet: -Háztartási készülék (MSZ EN 60335-1; és a termékszabványok: MSZ EN 60335-2-…); -Lámpatestek (MSZ EN 60598-1; és a termékszabványok: MSZ EN 60598-2-…); -Híradástechnikai (audio, video) termékek (MSZ EN 60065); -Információtechnológiai termék (számítógép, telefon, nyomtató, stb.) (MSZ EN 60950); -Villamos kéziszerszámok (MSZ EN 60745-1; és a termékszabványok: MSZ EN 60745-2-…); -Stb. Egyéb jelölések

13 Általános előírások: -Műszaki adatok: - névleges hálózati feszültség: 230 V (220-240 V; AC 230 V); - névleges frekvencia vagy áramnem jele: 50 Hz (AC; DC; ~; 50/60 Hz; 50-60 Hz); - névleges teljesítmény vagy áram: 100 W; 100 VA; 1,5 A; - II. érintésvédelmi osztály jele, amennyiben a termék II. érintésvédelmi osztályú: ( földelt készüléket nem kell jelölni); - a csak biztonsági törpefeszültségről táplálható terméken a III- év. osztály jele: ; - nedvesség behatolása elleni védettség: pl.: IP43 (IPX3); - zajkibocsátás: dB (csomagoláson). Egyéb jelölések

14 Jellemző hibák: A hálózati csatlakozó-dugó nem csatlakoztatható a Magyarországon használatos aljzatokba

15 A hálózati csatlakozó-vezeték tehermentesítéssel nem rendelkezik Jellemző hibák:

16 Lámpatest foglalatának „szigetelése” Kézimixer keverőszárai felcserélhetőek Hálózati feszültségről működő játék Egyszeres szigetelésű hálózati vezeték Jellemző hibák:

17 Gyermekek számára vonzó kivitelű éjszakai irányfény

18 Hálózati vezeték sérülésének veszélye Átalakító adapter, féloldalas csatlakoztatás lehetőségével Elemi szál, megérinthető fém részhez érhet Jellemző hibák:

19  Nem jól látható (nem színes) kép (3. mell. 4.pont)  Bejelentett szervezet neve (azonosító száma) + EK- típusvizsgálati bizonyítvány száma hiányzik (3. mell. 7.pont)  Hiányzik a gyártó nyilatkozata arról, hogy a megfelelőségi nyilatkozatot a kizárólagos felelőssége mellett adja ki (3. mell. 3.pont) Játékok Megfelelőségi nyilatkozat:

20 ?

21

22

23

24 Hibás címkék Textil-termék

25 4 X 145 = 580 g Nem 600 g ! Vegyipari termékek

26 Az ellenőrzés dátuma: 2011.09.12

27 Címkézési hiányosságok, nem megfelelőségek: 1. Mosó- és tisztítószerek  a veszélyszimbólum beleolvad a háttérbe

28  a terméknél jogszabályi kötelezettség áll fenn a gyermekbiztos zár használatára, csomagolása nem rendelkezik gyermekbiztos zárral  a veszélyt jelző piktogramok színe nem felel meg a jogszabályban előírtaknak

29 Az ellenőrzött kereskedelmi egységben rendelkezésre állt egy kartondoboznyi magyar nyelvű címke, amiből egyet kiválasztottak a termékhez. A termékre utólagosan ragasztott magyar címke és az eredeti címke tartalma nem volt összhangban.

30  a veszélyre figyelmeztető és a biztonságos használatot segítő R és S mondatok magyar nyelvű feltüntetése és a veszély megnevezése hiányzik,  az összetételi adatok nem beazonosíthatók

31  különböző fényvédelmi kategória egy naptej csomagolásán  két különböző termék csomagolásán azonos gyártási tételazonosító szerepel 2. Kozmetikumok

32 3. Festékek, lakkok  a termék eredeti csomagolásán, és a magyar nyelvű pótcímkén különböző alkategória szerepel

33 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság piacfelügyeleti tevékenysége 2013. október Szabó Péter Piacfelügyeleti Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések