Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Helyi gazdaságfejlesztés – vidéki munkahelyteremtés – foglalkoztatási jó gyakorlatok” Fenntartható foglalkoztatási kezdeményezések a zsúpkészítéstől a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Helyi gazdaságfejlesztés – vidéki munkahelyteremtés – foglalkoztatási jó gyakorlatok” Fenntartható foglalkoztatási kezdeményezések a zsúpkészítéstől a."— Előadás másolata:

1 „Helyi gazdaságfejlesztés – vidéki munkahelyteremtés – foglalkoztatási jó gyakorlatok”
Fenntartható foglalkoztatási kezdeményezések a zsúpkészítéstől a helyi energia előállításig Magyar Vidékakadémia Hévíz, május 5.

2 Tervezett témakörök Elméleti alapvetések
Helyi értékekre alapozott gazdaságfejlesztés - A Hegypásztor Kör gyakorlata Biomassza előállításra épülő helyi energia ellátás tartós munkahelyek létrehozásával

3 Elméleti Alapvetések I.
Mit nevezünk vidéki munkahelyteremtésnek, mi az alapvető cél és ehhez milyen alternatívákon keresztül vezet az út…? Vidéken élők számára elérhető, - a helyben maradást garantáló – munkahelyek (térségközpontban, városokban) – probléma az elérhetőség megteremtése Vidéken megtelepedő, helyben munkát adó vállalkozások, befektetők – probléma, hogy nem jönnek, ha itt vannak, könnyen odébbállnak Helyi erőforrásokra (természeti-, humán-, kulturális, stb.) alapozó kezdeményezések – probléma a tőkehiány, - tisztán vállalkozói alapon csak keveseknek megy, kialakult agrárszerkezet nem „foglalkoztatás-barát”

4 Elméleti Alapvetések II.
Hátrányos helyzetű térségekben, településeken szinte kizárólag a közösségi kezdeményezések adnak esélyt a helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítésére, de ez az irány sem problémamentes: Humán tőke hiánya: legtöbbször nincs jelen az a helyi ember, akire ráépülhetnek fenntartható fejlesztési folyamatok (elkötelezett, rátermett, hozzáértő, és biztos egzisztenciával rendelkezik) Foglalkoztatási célú támogatások önmagukban nem eredményeznek tartós foglalkoztatás bővülést rövid időtartamra korlátozódnak, nem járnak együtt fenntartható munkahely teremetéssel, nem ösztönzik a kooperációt Hátrányos helyzetű emberek elsődleges munkaerőpiacra való eljuttatása egyre kérdésesebb

5 Elméleti Alapvetések III.
Rövid távon jelentkező foglalkoztatási-, munkahely teremtési kényszer összehangolható-e egy kizárólag hosszabb távon elérhető vidéki foglalkoztatási modell megteremtésével, amely feltételezi, hogy: A vidéken élő lakosság mindennapjaiba akkor is visszatér a munka, ha nincs feltétlenül munkahelyük („városi minta” követése háttérbe szorul) A Helyi piaci igényekre történő termelés alapját képezi jelentős számban a falvakban élő családok megélhetésének, Város- és vidék harmonikus, egymás komplementer erőforrásaira épülő „együttműködése” a helyi fejlesztésekben

6 Fenntartható Működési logika (közösség alapú kezdeményezések számára)
Menedzsment szervezet célok (aktualizálás) Elkötelezett vezető Motivált csapat Működő háttér Erőforrás gazdálkodás Pályázati projektek Partnerség-építés Mérhető, a célokkal (összefüggő) Eredmények Szakmai tevékenységek, szolgáltatások MINŐSÉG önkéntesség adományszervezés Vállalkozási tevékenység HR menedzsment

7 II. Helyi értékekre alapozott gazdaságfejlesztés
A Hegypásztor Kör gyakorlata a zsúpkészítéstől a helyi termék klaszterig

8

9 Problémák- és fejlesztési szükségletek Oszkón- és a Vasi Hegyháton
Gazdaságilag hátrányos helyzetű térség – helyi foglalkoztatási lehetőségek szinte teljes hiánya – befektetők többnyire elkerülik a térséget – 20% feletti munkanélküliség Hasonló gondokkal küzdő kistelepülések (23 település) - alacsony lélekszám, lakosság elöregedése, - hiányos intézményhálózat, - forráshiányos önkormányzatok, Gyenge népességmegtartó erő – fiatalok elvándorolnak (képzési-, foglalkoztatási- szabadidős lehetőségek hiánya) Megszűnő intézmények (posták, iskolák, Óvodák), nincs gazdája a helyi fejlesztéseknek Európai Uniós források hatása kérdőjeles (kevés a felkészült, biztos anyagi alapokon álló szervezet) Tőkeszegény vállalkozások, viszonylag kevés aktív közszereplő – kitörési lehetőséget szinte kizárólag a közösségi alapú kezdeményezések jelenthetnek

10 Térségi szinten érvényes célok a helyi közösségeknek
értékek megmentése lakosság helyben tartása élhetőbb” települések kialakítása belső erőforrások „megsokszorozása”

11 Lehetséges válsz a problémákra – közösségi fejlesztési modell a Hegypásztor Körnél
Alapinformációk az egyesületről: A Hegypásztor Kört 1985-ben alapították helyi fiatalok Az Egyesület alapításkori célja: a faluhoz tartozó szőlőhegy műemléki értékű présházainak megmentése, kulturális programok szervezése, hagyományőrzés Központi tevékenység a kezdeti években: néprajzi táborok szervezése egy romos állapotú présház felújítására Tagok száma: 50 fő Főállású munkatársak száma: 6 fő Önkéntes segítők: kb. 120 fő

12 Tevékenységi Területek – Stratégiai célok Termékek – szolgáltatások
Helyi-, térségi közösségfejlesztés, hagyományőrzés Alapvető cél: Segíteni a falu- és a térség lakosságának (fiatalságának) helyben tartását, számukra vonzó közösségi szolgáltatások szervezésével. Szolgáltatási területek/termékek: Egyesületi élet és programok Helyi ünnepek, rendezvények szervezése térségi ifjúságsegítés (Pl. Vidék Európája) Örökségvédelem, hagyományőrző programok Teleház (ifjúsági klub) működtetése Helyi közösségek segítése Helyi újság (Dobszó Oszkó) szerkesztése, kiadása Önkéntesek, segítők bevonása, Adományszervezés Pl. „25 év – 25 nap” programsorozat

13

14 II. Szőlészet-borászat térségi fejlesztése -- Nem bevételtermelő
Alapvető cél: Az oszkói- illetve a térségben található többi szőlőhegy építészeti értékeinek, kulturális- és szőlőművelési hagyományainak megőrzése, fejlesztése, a szőlőhegyekhez kapcsolódó közösségi háttér erősítése. Szolgáltatási területek/termékek: Hegyháti Borbarát Kör programjainak szervezése Szőlőtelepítés és művelés az egyesületi területen – saját bor Szakmai rendezvények szervezése Határmenti Vinotéka szakmai hátterének biztosítása Présházak megőrzése Szőlőhegyi területgondozás, tanösvény fenntartása, utak javítása Szőlőhegyi fejlesztések (utak, közművek, stb. – „A szél- és a nap erejével” projekt megvalósítása)

15

16 III. Turisztikai szolgáltatások (területi felelős: ) - Bevételtermelő
Alapvető cél: vállalkozási bevétel termelése az egyesület számára, turisztikai szolgáltatások nyújtása által, amelyek egyúttal segítik a kulturális – néprajzi örökség megőrzését. Szolgáltatási területek/termékek: Hegypásztor Erdei Iskola és Turistaszállás Határmenti Vinotéka - borturizmus Kerékpárkölcsönző működtetése Közösségi Ház - Képző- és előadóterem hasznosítása Fesztiválok, rendezvények szervezése térségi programcsomagok kiajánlása Rábavidék TDM elindítása

17

18

19 IV. Zsúpkészítés, présházfelújítás - Bevételtermelő
Alapvető cél: Piaci bevételek generálásával fenntartható foglalkoztatási program működtetése, amely az egyesület egyéb tevékenységeire is visszaforgatható többletbevételt eredményez – járulékos cél a hagyományőrzés, néprajzi értékek megőrzése. Szolgáltatási területek: Piaci kapcsolatok, marketing Termelés, feldolgozás Építés, felújítás Apartman-pincék Ingatlankezelés, „- közvetítés” : 13 épület fedése a Szentendrei Skanzenben

20

21 Zsúpkészítő műhely működtetése (2003-2011)
A 2003 ban megvalósított OFA projekt célja: Fenntartható munkahelyek létrehozásával tartós foglalkoztatási lehetőség biztosítása munkanélküli, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára A résztvevők képességeinek fejlesztése, szakmai tudásszintjük emelése, mentális felkészítése A Hegypásztor Kör kiemelt célját (régi présházak megmentése, felújítása) segítő termelő- és szolgáltató kapacitások megteremtése Piacképes termékek előállításával a működtetésre visszaforgatható bevételek elérése, s ezen keresztül az egyesület fenntarthatóságának segítése Turisztikai vonzerők bővítése, fejlesztése

22 Termékek és szolgáltatások a kezdeti időszakban
A) Termékek: Kicsépelt, kifésült nagykéve: Olyan szabványos zsúpkévéket jelent, amelyek a kettőzés előtti fázisban kerülnek eladásra, és egyenként 5-6 kettőzött kévéhez elegendő nyersanyagot foglalnak magukban. (800 Ft/db) Kettőzött zsúpkéve(gice): a tulajdonképpeni végtermék, amely már jóval magasabb áron értékesíthető. piaci ára 350 Ft/db. Hulladék szalma: a cséplés és a tisztítás után keletkező melléktermék, amelyből rakott szalmás tetőfedés készíthető Köbméterenkénti értékesítési ára 100 Ft.

23 Szolgáltatások: Présházak karbantartása: A présházak zsúpfedelének kijavítása, a sározás-tapasztás helyrehozása, a meszelési munkálatok, valamint az apróbb javítások elvégzése. Szőlőhegyi környezet gondozása: a területek bozóttól való megtisztítása, a kitisztított gyepterületek gondozása, a kiszáradt gyümölcsfák kivágása (hagyományos gyümölcsfajták ültetése), a szőlőhegyi gyepű helyreállítása, Présházak, hagyományos épületek komplex felújítása: A felújítás magában foglalja az elhasználódott tetőzet javítását, cseréjét, a falfelületek és a belső terek hagyományos burkolását, a tölgyfa födém készítését, a tetőszerkezet és zsúpfedés cseréjét, a födém és a falak sártapasztásos burkolását, döngöltföld padozat kialakítását, a nyílászárók javítását. Hagyományos tetőfedés külső megrendelésre: A program második évétől jelent meg, Egyedi sározási, tapasztási feladatok: (kezdetben kizárólag Ausztriából volt rá érdeklődés, később itthonról is)

24 A fenntarthatóság záloga – a piaci igény
Jelenlegi kereslet jellemzői: A Hegypásztor Kör által generált présház-felújítási projektek (PHARE CBC, VFC, INTERREG, TRFC-források) Pályázati forrásból finanszírozott épület felújítások a régióban Skanzenek folyamatosa igénye a kettőzött zsúpra (Zalaegerszeg, Szombathely, Szentendre) Présháztulajdonosok magán-megrendelései (jelenleg inkább Ausztriában és Szlovéniában jelenik meg) Egyedi megrendelések: pl. MAFILM Kft,: középkori díszletfalu felépítése Piliscsabán Várható tendenciák: 2013-től várhatóan csökken a megrendelőknél rendelkezésre álló pályázati források aránya A turisztikai piac bővülésével és a tulajdonosi attitűdök változásával növekszik a magán-megrendelések nagysága

25 Eddigi eredmények ( között 11 épület felújítása az oszkói és a Petőmihályfai szőlőhegyen) ig hozzávetőlegesen további 18 épület felújítása, rekonstrukciója, 10 egyéb megrendelés teljesítése Közvetlenül a program minimum 4 fő számára biztosított folyamatosan munkalehetőséget (időszakosan fő számára) Zsúpkészítéssel, hagyományos építészeti technológiákkal foglalkozó vállalkozások generálása (Hagyományos Házépítő Kft.)

26 Növekvő piaci bevételek: 2003: kb. 3. 000 eFt; 2004: kb. 5
Növekvő piaci bevételek: 2003: kb eFt; 2004: kb eFt; 2005: kb eFt; 2006:9.000 eFt : eFt várható: 50 millió Ft. A tevékenység az egyesület működési költségeinek %-át biztosítja 2009-b2n 80%-át A program hatására megélénkült a turisztikai érdeklődés a térség iránt (kapcsolódó lehetőség: apartman pincék létrehozása) Hagyományos munkafolyamatok beépítése az erdei iskola programjaiba (aratástól a kenyérig) A helyi fiatalok megismerték a zsúpkészítés hagyományait, lakosság elkötelezett a szőlőhegy értékeinek megmentése iránt – pl. aratónapok Új termékek és szolgáltatások kialakítása (pl. hagyományos asztalosipari munkák, „gyerekházak”

27 V. Térség- és Vidékfejlesztés
Nem bevételtermelő/ Bevételtermelő Alapvető cél: Az egyesület céljaihoz (térségi életminőség fejlesztése) kapcsolódó térségi szintű programokban/ projektekben való részvétel, amely az eredmények kiterjesztése mellett a bevont pályázati források révén egészében is segíti a Hegypásztor Kör fenntarthatóságát. Kiemelt programok, területek: Vidékfejlesztés (LEADER – gesztor-szervezeti teendők) Hegyháti foglalkoztatási paktum Közösségi bázisú szolgáltatásfejlesztés (FIP – EQUAL) térségi turizmusszervezés Vas Megyei Önkéntes centrum elindítása 2011-ben Pannon Helyi Termék Klaszter (2005-től)

28

29 III. Biomassza előállításra épülő helyi energia ellátás tartós munkahelyek létrehozásával
Minta egy szociális gazdaság alapú, előkészítési szakaszban lévő foglalkoztatási kezdeményezésre

30 A program összefoglalása (célok, tevékenységi területek)
Biomassza előállításával tartós foglalkoztatási lehetőség teremtése vidéken élő hátrányos helyzetű emberek számára Helyi intézményi energiaellátás költségeinek csökkentése a helyben termelt biomassza felhasználásával, nagy hatásfokú kazánok beépítésével (50-60%-os megtakarítás a földgázhoz képest) Mezőgazdasági utak (vasútvonalak, vízfolyások, stb.) környékének rendbetétele, kihasználatlan földterületek energetikai célú faültetvények telepítésével történő hasznosítása (élőmunka igényes, vegyes technológiával) Növekvő piaci igény kiszolgálása városi térségekben (biomassza fűtőművek, erőművek – pl. Szhely térsége)

31 Külső piacra való termeléssel a tartós foglalkoztatási célok megvalósítását lehetővé tevő bevételek elérése, Széndioxid kvóta növelésének lehetősége A foglalkoztatottak képzése (zöldenergia-munkás), mely elősegíti a program fenntarthatóságát, illetve növeli a foglalkoztatottak elhelyezkedési esélyeit a munkaerőpiacon Helyi sajátosságokhoz (piaci igényekhez) illeszkedő egyéb termelő- illetve szolgáltató tevékenységek elindítása (zöld gazdaság, helyi termék előállítás, helyi szolgáltató tevékenységek) Megfelelő szervezeti háttér kialakítása, fejlesztése (térségi szinten nonprofit gazdasági társaság, amely piaci alapon szervezi a tevékenységeket – foglalkoztatás, piacszervezés, logisztika, képzés, szaktanácsadás, stb.)

32 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET
Kovács István


Letölteni ppt "„Helyi gazdaságfejlesztés – vidéki munkahelyteremtés – foglalkoztatási jó gyakorlatok” Fenntartható foglalkoztatási kezdeményezések a zsúpkészítéstől a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések