Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"— Előadás másolata:

0 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS
„Hajdúk jövője” – Partnerségben a vidékért Budapest, 2008 Október 22. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

1 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

2 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – Összefoglaló a térségről
A(z) HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS területe 7 települést foglal magába, melyek közül 4 város. A térség lakossága 94,191 fő, a városokban élő lakosok száma 83,680 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 2 A térségben összesen 8 db fő fejlesztési prioritás és 13 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 22 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 41%-a, 9 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 22 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 8 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

3 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – Általános áttekintés
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – Általános áttekintés Általános információk Négy legnépesebb település Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség 94,191 Hajdúböszörmény 32,209 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor Kereskedelem, javítás Települé-sek száma 7 Hajdúszoboszló 23,830 fő Városok száma 4 Hajdúnánás 18,360 fő Legnagyobb fogl. szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Hátrányos helyzetű települések száma 1 Hajdúdorog 9,281 fő Települések száma, ahol... Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok ...nincs szélessávú internet 1 Fő fejlesztési prioritások száma 8 Fejlesztési intézkedések száma 13 ...nem elérhető mindhárom mobilhálózat Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 22 ...nincs helyközi autóbusz-megálló Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 22 ...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park 1 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

4 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – HPME allokáció összefoglaló
A legtöbb forrás – 2,713,078 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 2 1,390,626 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 4 2,713,078 Falumegújítás és -fejlesztés 2 820,313 A kulturális örökség megőrzése 2 1,099,323 Leader közösségi fejlesztés 9 359,376 Leader vállalkozás fejlesztés 4 347,096 Leader képzés Leader rendezvény 3 228,515 Leader térségen belüli szakmai együttműködések 2 19,532 Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések 1 37,108 Leader komplex projekt 2 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

5 A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS - Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség A térség hosszú távú fejlődésének és a versenyképességének legfontosabb akadálya, hogy kevés a szakképzett munkaerő, kevés a munkahely, a vállalkozói réteg alacsony aktivitást mutat, és jelentős számban fordulnak elő kényszervállalkozások. További problémát okoz, hogy egyelőre kihasználatlanok a mezőgazdasági adottságok a melléktermékek felhasználását és a termékek feldolgozottságát tekintve. Jelentős mértékben hagyják el a térséget az alacsony hozzáadott értékű termékek. A turisztika Hajdúszoboszlón koncentrálódik, nincsenek komplex turisztikai attrakciók, nincs a térségi szereplők között együttműködés, és gond a szezonalitás. Fontos összekötő kapocs a települések között a közös természeti adottság, a széles alapokon nyugvó történelmi gyökerek és néphagyományok, a melyek jó alapot szolgáltatnak a helyi specialitásokra alapozott „hely szellemének”, és a saját identitás kialakítására. A térség természeti kincse a termálvíz, a jó minőségű termőföld, megfelelő teret biztosítanak a versenyképesség megteremtésének. Jó adottságokkal rendelkeznek a települések a bio-, és megújuló energiahasznosítást és biogazdálkodást tekintve. Nagy múlttal rendelkezik a térség szak- és felnőttképzése, azonban csak piacképesebbé tételükkel válhatnak a versenyképesség hajtóerejévé Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

6 HA-VER Hajdúsági Versenyképesség ACS – A stratégia alapvető célja
Jövőkép: A Hajdúság hagyományainak és a települések karakterének megőrzése mellett vonzó, élhető, fejlődő, egészséges környezetet nyújtó, minőségi szolgáltatásokat biztosító, tudatos térségi együttműködésen alapuló térség alakul ki. A helyi gazdaság versenyképességének növelésével a meglévő piacok megtartásával és új piaci lehetőségek megszerzésével biztosítani kívánjuk a térség lakóinak a megélhetését, amely hozzájárul a népesség megtartásához, ezáltal csökkentve az elvándorlást. Ehhez a mezőgazdaság versenyképességének növelésén és a jövedelmezőség biztosításán túl elengedhetetlen a turizmus kínálta lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása. Mind magasabb minőségű szolgáltatások nyújtásával és a turisztikai attrakciók minél szélesebb körű biztosításával és az ehhez szükséges beruházások megvalósításával vonzóbbá kívánjuk tenni a térséget, amely hozzájárul a jelenlegi szezonalitás kiküszöböléséhez. A természeti- táji- és kulturális értékek védelmével és a vidéki térség életminőségének javításával, élhetőbb lakókörnyezet kialakításával kívánjuk a térség lakóinak komfortérzetét növelni és valós alternatívát kínálva kiemelni a vidéki élet nyújtotta lehetőségeket. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

7 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

8 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
A HA-VER Helyi Közösség a hátrányos helyzetű Észak-Alföldi Régióban helyezkedik el, területileg a Hajdúböszörményi és Hajdúszoboszlói statisztikai kistérségeket öleli fel. Ennek megfelelően Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes, Ebes és Hajdúszovát településeket fedi le (4 városi rangú, míg 3 község), amely mindegyike a Hajdúság része fő él km2-en. A Hajdúböszörményi kistérség városai nagy kiterjedésű települések, önálló településrészekkel (Bodaszőlő, Hajdúvid, Nagypród, Tedej). A Hajdúszoboszlói kistérségben a nagyváros, mint centrum köré 3 kisebb település csatlakozik. A térség Hajdúvárosai Bocskai örökségére, a sajátos hajdú-múltra építve tervezik jövőjüket. Fontos összekötő kapocs a települések között a közös természeti adottság, a széles alapokon nyugvó történelmi gyökerek és néphagyományok, amelyek jó alapot szolgáltatnak a helyi specialitásokra alapozott „hely szellemének”, és a saját identitás kialakítására. Mindemellett a települések vidékies jelleget mutatnak, ezt támasztja alá, hogy minden település népsűrűsége 100 fő/km2 alatt van. A térség fekvése rendkívül kedvező, az Alföld keleti részén, a Hajdúság, a Hortobágy területén található. Meghatározó jelentőséggel bír Tokaj-Hegyalja közelsége, illetve a Tiszát a Berettyóval összekötő Keleti-főcsatorna. A térség közúti, vasúti és légi közlekedése javult az elmúlt időszak országos fejlesztéseivel, az M3-as és M35-ös autópálya és a Debrecent elkerülő gyorsforgalmi út megépítésével. Nagy előnye, hogy a településekről az autópályák maximum 10 perc alatt elérhetők. A térséget a Budapest – Szolnok – Debrecen - Nyíregyháza 100-as és a Debrecen – Tiszalök 109-es számú vasútvonal érinti. Két település marad ki a vasúti közlekedésből (Hajdúszovát, Nagyhegyes). Nagy hátrány, hogy a helyközi autóbusz közlekedés sugár szerkezetű, Debrecen központú, a települések egymással való összeköttetése nem kielégítő. Nem elhanyagolható szempont, Debrecen mint régióközpont és Nyíregyháza, mint megyeszékhely erőteljes társadalmi, gazdasági hatása, de közvetetten Miskolc térszervező hatása is kimutatható. A térség komoly természeti kincse a termálvíz és a jó minőségű termőföld. További erősségek a mezőgazdasági hagyományok, a Keleti-főcsatorna révén az öntözési lehetőség, a biotermelésre is alkalmas klimatikus viszonyok. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

9 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
Utóbbiak a turizmus fejlesztését is segítik, amelyben Hajdúszoboszló országunk élmezőnyében szerepel a termálvíz-, és gyógyvízhasznosításra épült idegenforgalmi infrastruktúrájával. Ez jelentőséggel bír a többi település idegenforgalmi lehetőségeinek szempontjából is. A kisebbség aránya az akcióterületen belül nem meghatározó, amelytől eltér Hajdúszovát, ahol a roma kisebbség aránya 25%, amivel az országos átlagot meghaladó számú jelenlétet mutatnak. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog egyes településrészein szegregáltan, szigetszerű környezetben élnek. A munkanélküliségi ráta a megyei átlag fölött, a régiós pedig az országos átlag alatt van, Hajdúszováton kiugróan magas. Nincs elég szakképzett munkaerő. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

10 A térség környezeti állapota 1/2
Az akciócsoport területe az Alföld két nagy táján a Hortobágy és a Hajdúság területén fekszik. Vízföldrajzi szempontból a Tisza közelsége és a Keleti-főcsatorna vonala, a kisebb vízfolyások (Kösely, Kadarcs), és állóvizek (tavak, csatornák, nádas ősmeder, ivóvíz és hévízkutak) jellemzik. Talajföldrajzilag a Hajdúsági jó minőségű löszös csernozjom talaj és a gyengébb minőségű Hortobágyi szikes talaj a meghatározó. Kedvezőek a klimatikus viszonyok, ám időnként mediterrán típusú éghajlat jellemzi a térséget. Problémát jelent a talaj-, és talajvíz-szennyezettség, és a gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek. Az erdősültség az országos átlag alatt van. Jelentős a NATURA 2000 programba tartozó, valamint a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó természetvédelmi területek aránya. A természetes növénytakarót a rossz minőségű szikesek növénytársulásai és a löszhátakon a mezőgazdaság által szinte teljesen elpusztított löszpusztarét jelenti. Kiemelt figyelmet érdemel a védett területek jellegzetes madárvilága pl.: túzok, sziki pacsirta. A hajdúsági mezővárosok népe már a régi idők óta földműveléssel, állattartással foglalkozott. Az ipar és a kereskedelem elég későn alakult ki. A magas aranykorona értékű szántóföldek kedveznek a gabonafélék, burgonya és takarmánynövények, valamint a csemege-kukorica, és a zöldborsó termesztésének. Újabb lehetőséget nyújtanak a nemrég telepített gyümölcsösök (meggy). Állattartás vonatkozásában a szarvasmarha, sertés, juh és baromfifélék tenyésztése a meghatározó, bár ez az ágazat az elmúlt időszakban jelentősen leépült. A nagyüzemi mezőgazdaságban a műtrágyák, növényvédő szerek tartós és szakszerűtlen használata, valamint az állattartás az elmúlt évtizedekben maradandó károkat okozott a természetben (talaj-, talajvíz-, és vízszennyezés). A helyzetet tovább rontják a szórványosan előforduló, rekultiválásra váró illegális szeméttelepek. A történelmi hagyományoknak és a támogatási rendszereknek köszönhetően a gazdálkodók ma már gyakrabban törekszenek a környezettudatos gazdálkodási formák alkalmazására. Az ipari termelés nem meghatározó az akcióterület teljes területén, ennek okán általában az élhető, tiszta lakókörnyezet jellemzi. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

11 A térség környezeti állapota 2/2
A Hajdúszoboszlói kistérség az Alföld legfontosabb gázipari központja ahol megtalálható a MOL Rt. gázkitermelő és gázfeldolgozó üzeme (Nagyhegyes). A térség természeti értékek mellett épített és kulturális örökségekben is bővelkedik, de ezek állapota nem megfelelő, felújításra szorulnak. Megtalálhatók a honfoglalás előtti időkből származó kunhalmok (kurgánok), melyek a honfoglalás előtt itt élt népek temetkezési és őrhelyei voltak. A templomok, az Árpád kori templom maradványok, a múzeumok, tájházak, az emlékparkok, régészeti ásatások, és egyéb vidéki örökségek mind a településeink és a térség vonzerejének fontos elemei. Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog közös épített örökséggel rendelkeznek, melyek közül egyedülálló az ólas-kertes, körgyűrűs településszerkezet. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

12 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1
A HA-VER helyi közösség 7 települése két statisztikai kistérséget fed le. A kistérségek besorolásáról szóló évi 67/2007. (VI. 28.) számú OGY határozat alapján elfogadott 311/2007. (XI. 17.) számú Korm. rendelet értelmében a Hajdúböszörményi kistérség a hátrányos helyzetű kistérségek közé, míg a Hajdúszoboszlói kistérség az átmenetileg kedvezményezett kistérségek közé tartozik. Hajdúszovát a 240/2006. (XI. 30.) számú Korm. rendelet szerint társadalmi-gazdasági, infrastrukturális szempontból elmaradott, az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település. A természeti adottságokból adódóan a lakosság jelentős része foglalkozik mezőgazdasággal. A nagy agrárcégek mellett az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. A megyei átlag kétszeresét meghaladó a munkanélküliségi ráta (20%). Nagy probléma, hogy az álláskeresők arányában nagyon magas a tartós munkanélküliek száma. Az alacsony iskolai végzettségű és szakképzetlen munkaerő jelenléte a munkaerő-piaci helyzet javulásának egyik legnagyobb akadálya. Meghatározó a roma kisebbség aránya (25%). Romatelepek ugyan nincsenek, de elszigetelten élnek. A kis község önkormányzata nagy energiát fordít a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatására és támogatására. A csökkenő életszínvonal miatt a falu népességmegtartó ereje egyre gyengül. Megfigyelhető a szegény családok Hajdúszovátra települése, ami további életszínvonal csökkenést eredményez.. A falu környezeti állapota nem megfelelő. A természeti, kulturális és épített értékek felújításra várnak, a faluközpont rehabilitációra szorul. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

13 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Kereskedelem, javítás Építőipar Szállítás, raktározás, posta és távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

14 Az egyes szektorok jelentősége a térségben
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 1. Sok kis/közepes méretű vállalat 2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

15 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 24%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 8% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 10% 11% Építőipar 24% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 7% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 8% 4% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 18% Egyéb szolgáltatás 11% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 32%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 13% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 32% 6% Építőipar 12% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 5% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 5% 1% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 3% Egyéb szolgáltatás 4% Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy 19% 0% Egyéb tevékenység * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

17 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 9.8%, ami 1.7 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 9.8% Változás 2003-hoz képest 1.7 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

18 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2
A térség foglalkoztatási helyzetét alapvetően meghatározzák a mikro-, és kisvállalkozások gyenge állapota, viszont elmondható, hogy a foglalkoztatáspolitikai eszközök nyújtotta támogatási lehetőségekkel elsősorban ők élnek. A munkaképes korú lakosság egy jelentős része ingázik a környező településekre, viszonylag jelentősnek mondható az ellentétes irányú mozgás is. A településeken jelentős foglalkoztatók az önkormányzatok. A foglalkoztatottak nagy része a tercier szektorban tevékenykedik, melyet az ipar és a mezőgazdaság követ. Annak ellenére, hogy meghatározó a mezőgazdasági tevékenység az ágazat jövedelemtermelő képessége kicsi. Folyamatosan emelkedik a munkanélküliek aránya. A települések munkanélküliségi mutatóiban jelentős különbségek vannak. A legjobb mutatókkal Ebes rendelkezik, ahol 4%-os az arány, míg a legrosszabb helyzetben Hajdúszovát van a maga 22,08%-kal. A négy nagy hajdúváros tekintetében Hajdúszoboszlón 7% míg a másik 3 városban 9-10% körül mozog. A foglalkoztatás helyzetét alapvetően befolyásolja, hogy jelentős a térségben a csak 8 általánost végzettek aránya, mely meghaladja az országos átlagot. Szintén magas a középiskolai érettségi nélküli szakmunkások aránya. A térségben meghatározó szakképző intézetek működnek, melyek gépész, informatikus, ruhaipari, vendéglátó-ipari és mezőgazdasági középiskolai szakképzést folytatnak. Elmondható, hogy a szakképzés struktúrája nem igazodik a piaci igényekhez és egyre nehezebb a tanult szakmájukban elhelyezkedni a fiataloknak. Nagyon kevesen vannak az egyetemet, főiskolát végzett lakosok (az országos átlag fele) és a helyzetet még súlyosbítja az a tény, hogy nem tudnak megfelelő munkát biztosítani a részükre a települések. A tartós munkanélküliek számára az egyedüli foglalkoztatási lehetőség a köz-, és közhasznú munkákban jelentkeznek, illetve jelentős számban eseti vagy fekete munkát végeznek. A munkanélküliek egy jelentős része nem eléggé motivált az álláskeresésben, mivel valamilyen ellátásban, segélyben részesülnek. Egyre nagyobb gond a települések számára a hátrányos helyzetű lakosság támogatása, eltartása. A munkanélküliség és a képzettségbeli hiányosságok mellett elmondható, hogy a jövedelmi viszonyok eltérő képet mutatnak a települések között. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

19 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2
A turizmusban betöltött országos szerepénél fogva Hajdúszoboszlón legnagyobb az egy állandó lakosra jutó jövedelem, míg Hajdúszováton a legkevesebb, míg a többi településen az országos átlag közeli. Problémaként jelentkezik viszont a turizmus és a mezőgazdaság adta szezonalitás, mely magas alkalmi munkavállalást produkál. A térségben egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a megváltozott munkaképességűek, 45 év felettiek, a nők, az alacsony iskolai végzettségűek, a külterületen élők, akik érdekében a társadalomnak a Helyi Közösség által esélyegyenlőségi programot szükséges megvalósítani. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

20 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 6 db A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 15%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak Legjelentősebb település Hajdúböszörmény székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 3 db Foglalkoztatás abszolút értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma 4,446 fő Foglalkoztatás relatív értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 15% * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

21 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 1 GE Hungaria Ipari és Kereskedelmi Zrt. Hajdúböszörmény 3150 Világítóeszköz gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 1,376 2 MODE 3H Hajdúnánás 1822 Felsőruházat gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 477 3 Béke Agrárszövetkezet Hajdúböszörmény 0130 Vegyes gazdálkodás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 454 4 HUNGAROSPA ZRT Hajdúszoboszló 9304 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Egyéb szolgáltatás 435 5 OKIN HUNGARY GÉPGYÁRTÓ KFT Hajdúdorog 3162 Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 388 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

22 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 6 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 6 Kerekes Szállítási és Kereskedelmi Kft. Ebes 5139 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme Kereskedelem, javítás 303 27,409,576 7 TIGÁZ CÉGCSOPORT Hajdúszoboszló 1120 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 289 8 Glória 86 Kft Hajdúböszörmény 1810 Bőrruházat gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 274 9 HUNGUEST HOTELS Hajdúszoboszló 5510 Szállodai szolgáltatás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 232 10 Ventifilt Légtechnikai Zrt. Hajdúnánás 2923 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 218 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

23 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
A térség gazdasági potenciálját a szolgáltató és a mezőgazdasági szektor határozza meg. Elmondható, hogy a legtöbb vállalkozást a kereskedelem, javítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektor adja és ezen belül is jellemző az 1-9 főt foglalkoztató mikro vállalkozások magas aránya. A turisztikai ágazatban az akcióterületen Hajdúszoboszló kiemelkedő az egy főre jutó szálláshelyek, és az eltöltött vendégéjszakák számában, míg a többi településen jelentős elmaradás van. Legnagyobb foglalkoztatója ennek a szektornak a Hungarospa Zrt, mely a magas kategóriájú szálláshelyeivel járul hozzá az ágazat sikerességéhez. Alacsonyabb kategóriájú minőségi szálláshelyek Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben és Ebesen találhatóak, de ott sem elégséges számban. Ipari vállalkozások tekintetében Hajdúböszörmény megközelíti az országos átlagot. 500 főt meghaladó vállalkozás csak a két térségi központban található, ezek közül is kiemelkedik GE Hungaria Kft. Meghatározó foglalkoztatók még a MODE 3H, Ventifilt Légtechnikai Zrt., Béke Agrárszövetkezet, OKIN Hungary Kft, Tigáz Cégcsoport, Hungest Hotels, Kerekes Szállítási és Kereskedelmi Kft, Curver. Az országban egyedülállóan a térségben minden típusú mezőgazdasági vállalkozási forma jelen van. Az ipari termelés szerkezeti állapotára jellemző, hogy nagyon kevés a hatékonyan működő mikro-, kisvállalkozás és egyre növekvő arányú a kényszervállalkozás, melyeknek termékszerkezete nem felel meg a keresletnek. Jövedelmezőségük romlik, alacsony a vállalkozási kedv, viszont meghatározó a foglalkoztatásban betöltött szerepük. Hiányoznak a kézműves vállalkozások és a kisipari szolgáltatások. A vállalkozási szektorok, megerősítése indokolt a már meglévő szolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Általában elmondható, hogy a szakképzés struktúrája nem igazodik a valós piaci igényekhez, a hiányszakmákra fókuszáló képzési rendszer nem megfelelő. Ezen a területen a TISZK, és szakmastruktúra-váltás jelenthet megoldást. Jellemző, hogy a korszerű tudással, és magas végzettséggel rendelkező emberek kis hányada marad helyben, sokan elvándorolnak, ezért kevés a prosperáló gazdasági ágakhoz szükséges végzettséggel rendelkező szakember. Az akciócsoport területén több ipari terület található, ahová tudatosan települnek be a vállalkozások, viszont ipari park minősítéssel csak Hajdúböszörmény rendelkezik. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

24 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
Itt is elsősorban a nagyobb vállalkozások jelenléte a meghatározó. A mezőgazdaság szerepe fajsúlyos a térségben és a jelentősebb agrárvállalkozásokon túl (Kösely Zrt, Tedej Zrt, Béke Agrászövetkezet, Bocskai Mg. Zrt, Kurucz Farm, Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft) több ezer mezőgazdasági őstermelő is fellelhető, illetve meghatározó szerepe van a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelem-kiegészítésnek. Gond a mezőgazdaság válsága, jövedelemtermelő, népességeltartó képességének alacsony volta, valamint, hogy jelentős különbség van az őstermelők és a nagyüzemi mezőgazdasági vállalkozások technológiai színvonala között. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

25 Non-profit szervezetek a térségben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Számuk a térségben Számuk a térségben Non-profit szervezet típusa Non-profit szervezet típusa Kultúrával kapcsolatos tevékenység 40 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 7 Vallással kapcsolatos tevékenység 11 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 32 Sporttal kapcsolatos tevékenység 56 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 11 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 63 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 8 Oktatással kapcsolatos tevékenység 73 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 2 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 10 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 4 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 9 Nemzetközi kapcsolatok 2 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 35 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 19 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 4 Politikai tevékenység 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

26 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
A térség non-profit szervezeteiről megállapítható, hogy a szektor működése nagyon koncentrált. Néhány jól körülhatárolható tevékenységi csoporthoz köthető, elsősorban az oktatás, a sport, a kultúra, a szabadidő, illetve a szociális ellátás területén dolgoznak. Nincsenek vagy nem meghatározó számban foglalkoznak e szervezetek területfejlesztéssel, környezetvédelemmel, gazdaságfejlesztéssel, kutatással. Mindez jellemző a magyar társadalmi berendezkedésre, aminek következménye, hogy a non-profit szektor jelen állapotában nem tudja betölteni a fokozottabban jelentkező tágabb közösségi igényeket. Ezek a szervezetek finanszírozási problémákkal küzdenek és nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Erős kötődés állapítható meg a kormányzati és önkormányzati támogatásokhoz, amelyeknek következménye lehet tevékenységük hatékonyságának romlása, és a források beszűkülése. Ugyanakkor elhanyagolhatóak az alaptevékenységből származó bevételeik. A valóban komoly munkát végző civil szervezetek elsősorban a régió központban vagy a megyeszékhelyeken fejtik ki hatásukat. A HA-VER Helyi közösség területén több száz bejegyzett egyesület, alapítvány, klub stb. működik, amelyek a társadalmi-gazdasági élet szinte teljes spektrumát lefedik. Elsősorban a Hajdúszoboszlói kistérségben a turizmussal, falusi turizmussal foglalkozó egyesületek a meghatározóak. A civilszervezetek és önkormányzatok által szervezett rendezvények bővülhetnének a „hajdúrendezvényekkel”, és a vonzó programok pedig az idelátogató turisták szabadidő eltöltését is gazdagítaná. Mindemellett kiemelkedőek a kultúra területén működő nonprofit szervezetek, a népi- és roma hagyományokkal foglalkozók. A hátrányos helyzetű Hajdúszováton jól működik egy civil szervezet, ahol a hagyományos kézműves mesterségek oktatását is felvállalták, egy népművészeti alkotóházat működtetve. Minden településen megtalálhatóak a közbiztonság területén segítő és önkéntes alapon dolgozó szervezetek: polgárőrség vagy önkéntes tűzoltóság. Számos társadalmi szervezet az önkormányzati feladatellátáshoz kötődik. Általában igaz, hogy kicsi az érdekérvényesítő képességük, jelenleg hiányoznak az együttműködésekre irányuló kezdeményezések, és ezek nincsenek megfelelően koordinálva. Ezt az űrt próbálja betölteni az akcióterület mindkét kistérségében működő Civil Egyeztető Fórum. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

27 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
Fontos feladatként jelentkezik az önkormányzati, a civil és a vállalkozói szféra együttműködésének erősítése. Szükség lenne minél több jól működő civil szervezetre, hiszen a létük már nem a hiányzó szolgáltatásokkal, hanem a szolgáltatók hiányosságaival magyarázható, ugyanakkor meghatározóbbá kell válniuk a non-profit szervezeteknél a közszolgálati tevékenységnek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

28 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
A térség összesített lakossága között 721 fővel csökkent, ami arányosítva 1%-os csökkenést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) Térség összlakossága 94,912 94,705 94,684 94,653 94,191 Éves változás -207 -21 -31 -462 A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 721 fővel csökkent A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 1%-kal csökkent Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

29 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 64%, ami 4 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Aktív korú lakosság Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 0-2 év 3% 3% 3-5 év 3% 3% 6-14 év 11% 13% 15-59 év 64% 60% 59 év felett 19% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

30 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
A térségben elsősorban a 1-5 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 2% 2% 0 általános 12% 9% 1-5 általános 11% 9% 6-7 általános 28% 26% 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül 4% 4% Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 20% 17% Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel 7% 9% Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel 8% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 2% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 6% 10% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

31 A térség demográfiai helyzete 1/1
A Helyi közösség 7 településén, 1147 km2 területen több mint 94 ezer ember él, valamennyien hátrányos helyzetű térségben. Az elmúlt éveket tekintve elmondható, hogy számuk jelentősen nem változott. A jobb megélhetőség miatt többen költöznek a megyeszékhelyekre, viszont az utóbbi időben a településekre történő betelepülés is egyre jelentősebb figyelembe véve a kertvárosi élet adta lehetőséget (Ebes). Főleg a jómódúak és magasabban kvalifikált réteg körében figyelhető meg ez a tendencia. Emellett a lakossági létszám stagnálását előidézi a hátrányos helyzetű lakosok letelepülése falvakba (Hajdúszovát), a külterületekre (Szőlőskertek, Bodaszőlő), mely szegregált környezetek kialakulását eredményezi. Elsősorban a magasan képzett munkaerő keresi az ország fejlettebb részein a megélhetését, amely kedvezőtlenül hat a térség társadalmi-gazdasági folyamataira és a versenyképességre. A lakosság kor szerinti összetétele az országostól eltér kisebb a fiatalkorúak és nyugdíjasok, magasabb az aktív keresők aránya. Az előbbiekből következik, hogy kevesebb az aktív keresőkre jutó eltartottak aránya. A születések magas aránya leginkább a kisebbségeket és a leszakadó rétegeket érinti, ami nagy problémát jelent a térség számára, mert a szociális helyzetük miatt nem megfelelően tudják a családi körülményeket, a tanulás lehetőségét biztosítani, és még inkább a perifériára szorulnak. Mindezen tényezők együttes hatására a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság száma drasztikusan nő. Jellemző az akcióterület nagyvárosaira - kivéve Hajdúszoboszlót -, hogy a település lakosságának több mint 2%-a külterületeken, tanyákon él. A lakosság egészségügyi állapota az országos átlagnak megfelelő, az egészségügyi ellátás kielégítő, ezen a téren a kisebb településeken vannak megoldandó feladatok. Erősödő tendenciát mutat az elöregedés, magas a kopási, érrendszeri megbetegedések száma, és az országos átlag feletti arányú a daganatos megbetegedés. Előre lépést kell tenni a prevenció területén, és meg kell teremteni a szabadidő egészséges eltöltésének lehetőségeit, feltételeit. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

32 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) Infrastrukturális adottság Szélessávú Internet 1 14% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a Mindhárom mobilhálózat 0% Helyközi autóbusz-megállóhely 0% Közművesített, közúton elérhető ipari park 6 86% Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

33 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közlekedés Kikötő EUROVELO kerékpárút Közmű ellátottság Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Ipari parkok Kultúra Mozgókönyvtári állomáshely Pénzügyi szolgáltatások Telekommuni-káció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

34 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Gazdaságfej-lesztési szervezetek Egészségügyi ellátás Szülészeti ellátás Természeti adottságok Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr. Natura 2000 területek Egyéb infrastruktúra Életház Közbiztonsági szolgálat Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

35 A térség infrastrukturális adottságai 1/2
A nagy vonalas infrastruktúrákat vizsgálva az elérhetőség szempontjából megállapítható, hogy az M3-as és M35-ös autópálya, és a Debrecent elkerülő gyorsforgalmi út megépítésével a 35-ös főút felújításával a térség megközelíthetősége jelentős mértékben javult. A térséget a Budapest – Szolnok - Debrecen-Nyíregyháza 100-as és a Debrecen – Tiszalök 109-es számú vasútvonal érinti, két település marad ki a vasúti közlekedésből (Hajdúszovát, Nagyhegyes). Nagy hátrány, hogy a helyközi autóbusz közlekedés sugár szerkezetű, Debrecen központú, a települések egymással való összeköttetése nem kielégítő. A belső térségi közúti kapcsolatrendszerre általában jellemző az alsóbb rendű utak rossz minősége. Felújításra vár a 4-es főút, a 3502-es, 3503-as, Hajdúszoboszló-Nagyhegyes, Hajdúszovát-Debrecen összekötő út. A térség adottságaiból fakadóan jelentős az igény a mezőgazdasági feltáró utak kiépítésére, hiszen ezek hiányosak és nagyon rossz minőségűek. Elengedhetetlen feladat a főgyűjtő és mezőgazdasági gyűjtő utak felújítása. Hajdúszoboszló repülőtérrel rendelkezik, amely kis ráfordítással fejleszthető sportturisztikai, rekreációs célok kielégítésre. Áru- és személyszállítási célú fejlesztése nem indokolt. A térségben a településeket összekötő kerékpárút Hajdúdorog és Hajdúnánás között található, de fejlesztésre szorul ugyanúgy, mint a településeken belül található kerékpárút szakaszok. Az EUROVELO hálózat részét képező kerékpárúthoz Hajdúszoboszló és Nagyhegyes egy összekötő résszel csatlakozik. Elengedhetetlen lenne a szórványban meglévő kerékpárutak hálózatszerű kiépítése. A térségre általánosan elmondható, hogy a lakossági igényeket biztosító ivóvíz, gáz és elektromos hálózat kiépítettsége teljes egészében megoldott, bizonyos területeken korszerűsítésre szorul. Szennyvízkezelést tekintve elmaradás csak a kisebb településeken Hajdúszovát, Nagyhegyes tekintetében van, mert ott teljes mértékben hiányzik. A lakossági rákötések vonatkozásában az arányokon még a nagytelepüléseken is javítani szükséges. A két kistérség települései becsatlakoztak a Hajdú – Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Rendszerbe, így minden településen megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, amely további fejlesztésre szorul, ugyanakkor elmaradtak a „régi szeméttelepek” rekultivációi. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

36 A térség infrastrukturális adottságai 2/2
Állati hulladék elhelyezésére kialakított tároló Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény településeken található. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

37 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Térségi adat 0.07 0.14 12.26 3.97 Országos átlag 0.02 0.04 1.81 0.68 Térségi adat az országos átlag százalékában 385% 359% 676% 582% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

38 Települések főbb jellemzői 1/1
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/1 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Ebes Község 4,575 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 4.00% 85,410 0.224 0.228 Hajdúböszörmény Város 32,209 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.41% 421,794 0.199 0.871 Hajdúdorog Város 9,281 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.31% 359,771 0.000 0.000 Hajdúnánás Város 18,360 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 9.54% 435,147 0.067 1.121 Hajdúszoboszló Város 23,830 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.17% 613,894 48.109 13.564 Hajdúszovát Község 3,198 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 22.08% 274,000 0.000 0.173 Nagyhegyes Község 2,738 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 7.18% 479,379 0.000 0.115 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

39 Települések egy mondatos jellemzése 1/4
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/4 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Ebes „Leromlott állagú iskola, aszfaltozott utak alacsony száma, lakosságot érintő szegénység; Debrecen "elszívó" hatása; alacsony vásárlóerő; turisztikai infrastruktúra fejletlensége; intézményi infrastruktúra leromlott állapota, környezetre veszélyes rekultiválatlan szeméttelep, munkahelyhiány (ingázás); alacsony erdősültség (emiatt környezeti ártalmak)” „A település elhelyezkedéséből adódó logisztikai lehetőségek, alacsony átlagéletkor; turisztikai potenciál (szabadidőturizmus); fiatal lakosság magas aránya; jól képzett munkaerő; jól működő iparterület; jó munkakultúra; aktív civilek; Debrecen közelsége; növekvő lakosságszám (ide település); megújuló energia (bio- és szél)” Hajdúböszörmény „Rendszeres szociális segélyezettek drasztikusan növekvő száma. Munkanélküliség növekedése. Szegregált lakókörnyezetek kialakulása (szőlőskertek, Bodaszőlő). Nagyobb és stabil foglalkoztatók, vállalkozások hiánya.” „Agrárium fejlesztése, M35-ös autópálya által a megközelíthetőség javulása, keleti ipari park cím elnyerése, szakképzés és felnőttképzés fejlesztése. Természeti értékek magas száma, örökségvédelmi értékek jelenléte.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

40 Települések egy mondatos jellemzése 2/4
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/4 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Hajdúdorog „Turizmus adta lehetőségek kihasználatlansága. Energetikai célú termálvízhasznosítás hiánya. Strandfürdő szolgáltatásainak elavultsága. Magas hozzáadott értékű, helyi, jó minőségű termékek hiánya, zöldség- gyümölcstermesztésben rejlő lehetőségek kihasználatlansága. Mezőgazdasági melléktermékek energetikai célú hasznosításának hiánya. Lakosság elvándorlása a településről.” „Meglévő munkahelyek megtartása. A szakképzés struktúrájának piaci igényekhez igazítása. Magas hozzáadott értékű, helyi, jó minőségű termékek előállítása, piacra jutási lehetőségek segítése. Mezőgazdasági területek megközelíthetőségének javítása. Település megközelítését szolgáló utak fejlesztése. Turisztikai szálláshelyek kialakítása. Vízbázis intenzív termelést segítő használata.” Hajdúnánás „Munkanélküliség” „Gyógyfürdő fejlesztés, idegenforgalom fejlesztése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

41 Települések egy mondatos jellemzése 3/4
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/4 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Hajdúszoboszló „"Egy lábon állás", csak a turizmusra építhetünk, ez pedig egyenlőre szezonális jellegű; szolgáltatási szektor túlsúly, egyéb gazdasági ágak hiánya; ingázás; elvándorlás” „Termálvízzel, balneológiával kapcsolatos kutatások, hasznosítási lehetőségek feltárása; felnőttképzési központok kialakítása e területre alapozva; megújuló enregia, bioenergia hasznosítása (esetleg a mezőgazdaságra alapozva); feldolgozóipar létesítése mezőgazdasági adottságokra alapozva; ifjúsági-, szabadidő- és sportturizmus megteremtése; környezetkímélő ipar telepítése” Hajdúszovát „Munkanélküliség növekvő tendenciája, munkahelyek hiánya, fiatal értelmiség elvándorlása. Csatornázás-szennyvízelvezetés és -kezelés, belvízrendezés megoldatlan. Ivóvízminőség-javító beruházás szükséges, Oktatási, intézményi infrastruktúra fejlesztésre szorul. Turizmus fejlesztés szükséges, Külterületi utak, hidak nagyon rossz állapota (felújításra szorulnak)kerékpárút hiánya.” „Munkahelyteremtő beruházások, fiatal értelmiség helybentartása, turizmus fejlesztése, ivóvízminőség javító beruházások, Csatornázás-szennyvízelvezetés és -kezelés megoldása, oktatási infrastruktúra fejlesztése, belvízrendezés megoldása. Termálvíz és bioneregia hasznosítás. Szakképzés, felnőttképzés.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

42 Települések egy mondatos jellemzése 4/4
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/4 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nagyhegyes „Elmaradott infrastruktúra, kommunális szennyvíz elvezetés és tisztítás (szennyvízhálózat 0%), munkanélküliség, iparterület hiánya, szélessávú internet hiánya, külterületi utak rossz állapota” „Turizmus fejlesztés, Hajdúszoboszló közelségének kihasználása (fürdő építés), kerékpárút-hálózat fejlesztés, falusi turizmus, feldolgozóüzem, könnyűipari üzem létesítése, megújuló energia (fabrikett)” {TelepulesJell.1.Nev} „{TelepulesJell.1.Ny248}” „{TelepulesJell.1.Ny249}” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

43 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

44 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
A térségben 8 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 13 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „Turizmus” 2 db 5,095,891 „Hajdúk jövője - identitás erősítése” 2 db 2,640,062 „Hajdúsági versenyképességért” 2 db 1,410,158 „Vidéki örökség megőrzése” 1 db 1,099,323 „Élhetőbb vidékért” 3 db 1,080,079 „Falumegújítás” 1 db 833,985 „Érték az ember” 1 db 11,719 „Bio- és megújuló energiaágazat fejlesztése” 1 db Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 44

45 A legtöbb forrás – 9,766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/8 Fő fejlesztési prioritás: Turizmus Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Rabul ejtő Hajdúság 5,095,891 Hajdúság kincsei {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

46 A legtöbb forrás – 9,766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/8 Fő fejlesztési prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Hajdú életérzés 470,141 Hajdú Vigasságok 2,169,921 {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

47 A legtöbb forrás – 9,766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/8 Fő fejlesztési prioritás: Hajdúsági versenyképességért Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban 9,766 Versenyképes gazdaság a Hajdúságban 1,400,392 {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

48 A legtöbb forrás – 9,766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/8 Fő fejlesztési prioritás: Vidéki örökség megőrzése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Utódainkra örökítve 1,099,323 {FejlIntForras.1.Int} {FejlIntForras.1.Forras} {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

49 A legtöbb forrás – 9,766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/8 Fő fejlesztési prioritás: Élhetőbb vidékért Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Közösségi terek kialakítása 859,375 Tudatosan az egészségünkért és a környezetünkért 220,704 Fejlődő vidékért {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

50 A legtöbb forrás – 9,766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/8 Fő fejlesztési prioritás: Falumegújítás Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Városias vidék - Vidékies város 833,985 {FejlIntForras.1.Int} {FejlIntForras.1.Forras} {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

51 A legtöbb forrás – 9,766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 7/8 Fő fejlesztési prioritás: Érték az ember Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Piaci igényekhez igazodó oktatás és képzés 11,719 {FejlIntForras.1.Int} {FejlIntForras.1.Forras} {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

52 A legtöbb forrás – 9,766 EUR – a(z) Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 8/8 Fő fejlesztési prioritás: Bio- és megújuló energiaágazat fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Energiával okosan {FejlIntForras.1.Int} {FejlIntForras.1.Forras} {FejlIntForras.2.Int} {FejlIntForras.2.Forras} {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis

53 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

54 A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta-tottság 10 legna-gyobb vállalk. 10 legfonto-sabb javaslat Szektor Javaslatok Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 8% 16% 10% 5% 0% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 10% 39% 60% 0% 0% 11% 7% 0% 0% 0% Építőipar Kereskedelem, javítás 24% 15% 10% 9% 0% 7% 6% 10% 5% 10% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 8% 6% 0% 0% 0% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4% 1% 0% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 18% 4% 0% 0% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 11% 4% 10% 41% 40% Egyéb szolgáltatás 0% 0% 0% 41% 50% Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

55 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 1 „Foglalkoztatási bázis kiszélesítése az inaktivitás csökkentése és a jövedelemtermelő lehetőségek bővítése érdekében. Elsősorban mezőgazdaságon kívüli jövedelemtermelő és vállalkozási lehetőségek biztosítása a lakosság részére a településeken. A vállalkozások létrehozásának és a működő vállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása a magasabb hozzáadott értékű, innovatív termékek előállítása érdekében. Különösen a helyi feldolgozású termékek értéknövelésének támogatása, termékszerkezet bővítése, mely hozzájárulhat a fenntartható gazdaság alapjainak a megteremtéséhez. Lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari tevékenységek támogatása.” „Növekszik a munkahelyek száma, csökken a munkanélküliség. A vállalkozások az infrastruktúra kialakításával megteremthetik a versenyképes gazdaságot a Hajdúságban. Az előírásoknak való megfelelőségük javul, továbbá javul a dolgozók komfortérzete ezáltal nő a termelékenység. Az innovációs képesség ösztönzésével nő a fenntartható gazdálkodás megteremtésének esélye. Szélesedik a magasabb hozzáadott értékű termékpaletta. Nő lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari szolgáltatások köre. A HPME a "Dolgozz helyben" horizontális elvet erősíti.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 55

56 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 2 „Elsősorban mezőgazdaságon kívüli jövedelemtermelő és vállalkozási lehetőségek biztosítása a lakosság részére a hátrányos helyzetű településen, mely hozzájárul a foglalkoztatási bázis kiszélesítéséhez. A vállalkozások létrehozásának és a működő vállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása a magasabb hozzáadott értékű, innovatív termékek előállítása érdekében. Különösen a helyi feldolgozású termékek értéknövelésének támogatása, termékszerkezet bővítése, mely hozzájárulhat a fenntartható gazdaság alapjainak a megteremtéséhez, a területi elszigeteltségből és társadalmi-gazdasági leszakadásból eredő folyamatok mérsékléséhez. Lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari tevékenységek támogatása.” „A fejlesztések megvalósulásával nő a munkahelyek száma, csökken a munkanélküliség. Versenyképes, fenntartható társadalmi-gazdasági környezet alapjai teremtődnek meg. Szélesedik a magasabb hozzáadott értékű termékpaletta. Nő lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari szolgáltatások minőségi színvonala és az abban dolgozók száma. Nőnek a mezőgazdaságon kívüli jövedelemszerzési és vállalkozási lehetőségek. Javul a település népességmegtartó ereje és megteremtődnek a turizmus feltételei. A HPME a "Dolgozz helyben" horizontális elvet erősíti.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 56

57 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 3 „A meglévő ipari területeken infrastrukturális fejlesztésekkel, a gazdasági szférát erősítő szolgáltatások fejlesztésével ösztönözni kell az ipari parkok kialakítását. Inkubációs tevékenységekkel segíteni kell a mikro-, kis- és középvállalkozások betelepülését az ipari parkokba, ipari területekre. Javítani kell az ipari területek elérhetőségét, mind infrastrukturális fejlesztésekkel, mind közlekedési szolgáltatások bővítésével. A kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése, beruházásaik támogatása.” „A fejlesztések megvalósulásával nő az ipari parkok száma, javul a térség tőkevonzó képessége. Javul a kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai színvonala, mely által javul a termelékenységük. A gazdasági, üzleti szférát erősítő szolgáltatások megvalósulásával megteremtődik az új vállalkozások le-, betelepülésének az esélye. Mindezen tényezők együttesen hozzájárulnak a foglalkoztatási helyzet javulásához, a munkanélküliség csökkentéséhez a versenyképes gazdaság megteremtéséhez a Hajdúságban.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 57

58 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 4 „A 4-es főút, a 3502-es, 3503-s, Hajdúszoboszló-Nagyhegyes, Hajdúszovát-Debrecen összekötő utak felújítása, mely a belső térségi kapcsolatrendszert erősítik a helyi közösség területén. Települések közötti, és településen belüli kerékpárút szakaszok felújítása, kiépítése, EUROVELO kerékpárúthoz kapcsolódó összekötő szakasz megépítése Hajdúszoboszló-Nagyhegyes között. Szórványosan meglévő kerékpárutak hálózatszerű kiépítése. Ivóvíz-, gáz és elektromos hálózat korszerűsítése. Szennyvízhálózat kiépítése Hajdúszováton és Nagyhegyesen, hálózatkorszerűsítés a többi településen. Házhoz kell vinni a szelektív hulladékgyűjtést, rekultiválni kell a régi szeméttelepeket. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.” „Közlekedési szempontból javul a térség belső kapcsolatrendszere, az út és kerékpárút- fejlesztésekkel. Ivóvíz-, gáz- és elektromos hálózat korszrűsítésével, szennyvízhálózat kiépítésével, korszerűsítésével növekszik a lakossági rákötések aránya. A régi szeméttelepek felszámolásával egészségesebb, tisztább környezet alakul ki. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekkel javul a településen élők életminősége, komfortérzete.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 58

59 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 5 „A hajdúszoboszlói kiemelt projektként kezelt fürdőberuházás (Aquapalace) mellett szükséges a Hajdúböszörményi Bocskai Gyógyfürdő és a Castrum Termálkemping, a Hajdúnánási Fürdő fejlesztése (élményfürdő, étterem, szórakozóhely, gyógyászati részek bővítése, akadálymentesítés, új termálkút fúrása, fittnes-terem, öltözők építése), valamint a fürdő környékének komfortosabbá tétele (kerékpártárolók, parkolórendszer, parkosítás, kerti bútorok, játszóterek). Mindez összefüggésben van a 4. prioritással. A HVS a 8. prioritáson belül megvalósítandó térségi marketingen keresztül járulhat hozzá a sikerességhez és a "Hajdú életérzés" kibontakozásához.” „A hajdúsági gyógyvizekre épülő egészség-, és fürdőturizmus fellendítése nagyléptékű beruházásokkal. Céljuk a kínálat javítása: élménymedencék, új szállodai férőhelyek. Ez hozzájárul a vendégkör bővüléséhez, szezonalítás csökkenéséhez, a vendégéjszakák számának, az érintett vállalkozói bevételeknek, az önkormányzati adóbevételnek a növekedéséhez. A fejlesztések segítik a munkanélküliség csökkenését, a települések megtartóképességének erősödését. Mindez a "vonzó vidéki világ", a "prosperáló vidéki gazdaság" horizontális elvek érvényesülésére hat.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 59

60 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 6 „Fontos a szálláshelyek bővítése, színvonaluk javítása, a falusi turizmus kibontakozása. A fejlesztések célja a komfortfokozat emelése: klimatizált helyiség, vendégszobák saját fürdőszobával, külön konyha; higiénés feltételek javítása;, igényes berendezés; kisebb költségigényű akadálymentesítés; udvar, kerthelyiség fejlesztése; a vendégfogadás vonzóvá tétele kisgyerekes családok számára, parkolók, étkezési lehetőségek (házias ételek) kialakítása egy család-, és környezetbarát szálláshely érdekében. A meglévő és az új gyermek-, és diáktáborok, ifjúsági szálláshelyek együttesen pedig megteremthetik a gyerekek, fiatalok, fogyatékosok számára, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok is megtalálják térségünkben lehetőségeiket.” „Fontos: alternatív jövedelemszerzés, széleskörű igényeket kielégítő kínálat. A látogatók egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesznek, erősítik a környezet gazdaságát. Pozitív hatás az állagmegóvás, korszerűsítés, értéknövelő beruházások, településkép rendezettsége. Ez a fenntarthatóság szempontjait erősíti a komplex projekttel. A vendégkör megtartásával, a fiataloknál új vendégkör kialakulásával is lehet számolni. Ez együtt munkahely megőrzést, teremtést, egy értelmes szabadidő lekötést, hatékonyabb ifjúságvédelmi feladatellátást tesz lehetővé.” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 60

61 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 7 „A meglévő szálláshelyek szolgáltatásaik bővítésével (pihenőövezet, szauna, konditerem, a felszereltség modernizálása), a sport-, és családi szabadidős, gasztronómiai ajánlataikkal (szabadtéri tűzhely, kemence, kemencés- és tájjellegű ételek) járulhatnak hozzá a turizmus fellendítéséhez. Különlegesebbé tehetik önmagukat a természeti, agrár, vadgazdálkodási, gasztronómiai adottságokra építve, lovaglással, a tanyavilág, mezőgazdasági munkák bemutatásával, állatsimogatókkal. Emellett szükséges a vendéglátó egységek színvonalasabbá tétele is. Ez a falusi-, agro-, és ökoturisztikai, a lovas-, és vadászturizmus területére hat kiegészítve a szálláshely szolgáltatásokat programokon, és infrastrukturális fejlesztéseken keresztül.” „A szolgáltatásfejlesztés a szálláshelyek könnyebb értékesíthetőségéhez, a vendégéjszakák növekedéséhez éppúgy hozzájárul, mint a hajdúság értékeinek, egyediségének a bemutatásához, ezáltal a látogatottságának, a megtartó erejének növekedéséhez. A HPME ezáltal hozzájárul a "vonzó vidéki világ", "dolgozz helyben és a "helyi és a térségi fenntarthatóság” horizontális elvek kiteljesedéséhez, térségi identitás erősítéséhez. (komplex projekt része)” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 61

62 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 8 „A szállásfejlesztésnél elsősorban a korszerűsítés, a meglévő komfortfokozat emelése, valamint kisebb mértékben új szálláshely kialakítása a cél. A szolgáltatásbővítés a településhez tartozó két tó rehabilitációjához kapcsolható, hiszen a szabadidő hasznos eltöltését célozva, kiváló lehetőség nyílik a sportolásra, családi rendezvények szervezésére, egy természetközeli, az ökoturisztikát erősítő környezetben. Cél továbbá a HVS 1. és 2. prioritásához kötött intézkedéseken keresztül megvalósuló, az ide kötődő beruházásokhoz infrastruktúra-fejlesztések és szolgáltatások (pld. kézművesház) támogatása is.” „A település társadalmi-gazdasági életének fellendülése, a kulturális örökség megőrzése, továbbfejlesztése, a munkaerő-megtartás a "helyben dolgozni" elv alapján. Új munkahelyek teremtése, a falusi turizmus megerősítése, mely összességében elősegít egy tartalmasabb térségi-, és identitástudatot. A jövedelmi viszonyok erősödnek, a leromlott állagú ingatlanok felújításra kerülnek. A HPME a komplex projekt része.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 62

63 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 9 „Fontos a szálláshelyek bővítése, színvonaluk javítása, a falusi turizmus kibontakozása. A kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztések célja a rendezettség, tisztaság fokozása, a komfort bővítése, amelyek nem eredményezik az adott szálláshely minőségi fokozatának átsorolását. Ezáltal valósul meg a nagyobb fejlesztések kiegészítése, a magasabb igényszint kielégítése.” „A kisebb és nagyobb infrastrukturális fejlesztések együttesen adják meg az adott szállás- és vendégfogadási hely karakterét, minőségi javulását, komfortemelését. Mindez a vendégéjszakák növekedéséhez éppúgy hozzájárul, mint a hajdúság értékeinek, egyediségének a bemutatásához, ezáltal a látogatottságának, a megtartó erejének növekedéséhez. A HPME ezáltal hozzájárul a "vonzó vidéki világ", "dolgozz helyben és a "helyi és a térségi fenntarthatóság” horizontális elvek kiteljesedéséhez.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 63

64 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 10 „A környezetkímélő, megújuló energiaforrások (napkollektor, szélerőmű) létesítése, beépítése. A régi fűtési rendszerek korszerűsítése, termálenergia, hulladékhő felhasználása. A kertészeti üvegházak fűtése hulladékhő alkalmazásával. Az állati ürülékek és gázok hasznosítása biogáz üzem létesítésével. Az elhullott állatok biztonságos megsemmisítésének lehetővé tétele az állattartó telepeken. A mezőgazdasági melléktermékek felhasznása (csutka-, fabrikett). Energiafű termesztése, energiaerdő létesítése.” „A bio- és megújuló energiahordozók felhasználásával a térség környezeti állapotának romlása megállítható, a fenntarthatóság növelhető.A vállalkozások számára függetlenedést jelent. Termelési szinten költséghatékonyságot és környezettudatosságot eredményez.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 64

65 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

66 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 1 „A tematikus programkínálat, szolgáltatáscsomag „tematikus utak” segítségével és keretében valósítható meg, ezáltal a kínálat sokoldalúsága is jobban érzékeltethető: vallási emlékek és program (pászkaszentelés), a tanyasi életforma felfedezése, természeti ritkaságok, helytörténeti gyűjtemények, épített örökség (településszerkezet is), vadászat, zenei programok, gasztronómiai „túra”, állatfarmok és egyéb látványosságok bemutatása. A „túra” e tekintetben gyűjtőfogalomként szerepel, feltételezve, hogy egy ilyen út a térség több települését érinti és nemcsak a fizikális értelemben vett utat és utazást, hanem az adott témához tartozó szellemi tartalmat is magában foglalja a hozzá tartozó ismertető, tájékoztató anyagokkal együtt.” „Az egy, több, vagy akár fél napos „tematikus utak” megszervezésétől a turisták mozgósításán, ösztönzésén túl az egy témához tartozó dolgok rendszerezését és értékeink tematizált, hatékonyabb, figyelemfelkeltőbb bemutatását, ezáltal a turizmus ez irányú fejlődését várjuk. A fentieket a megvalósításra vállalkozók, a települések csak a közös gondolkodásra, az összehangolt kínálatra, a LEADER szemlélet gyakorlati megvalósítására tudják felépíteni.” „Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 66

67 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 2 „A Hajdúságra jellemző termékskála kialakítása. Cél: állandó minőségű, eladható termékek kerüljenek bemutatásra az ideérkezők számára. Ehhez szükséges egy márkanév, és logo, mint marketing elem kialakítása. A közösség támogatni kívánja az arculattervezést, és civil szervezeteket ösztönöz, hogy a közös név alatt futó termékekből összeállítsa a „Hajdúság Kosarát”, ezzel bemutatva az itt rejlő értékeket. A Kosár szellemi és fizikális termékeivel egyaránt képviseli a Hajdúságot. Hosszú távú cél, hogy a sikeres termékskála megteremtse az eladás feltételét is. Mivel ez eddig itt példanélküli, így e program keretében alakítjuk ki ezt a feltételrendszert.” „A márkanév alatt termékskála kialakítása, mely termékek egységes arculattal jelennek meg, hirdetve a Hajdúság értékeit. Miután a HPME a komplex projekt része, ezért az ún. mobil rendezvénysátorral összekötve a reális igényfelmérés helyszíne is adottá válik, valamint a régi, már feledésbe merült szakmák és termékeik újra életre kelhetnek, bekerülhetnek a kereskedelem vérkeringésébe, a köztudatba. Emellett fontos szerep jut az egységes térségi marketing elemeknek (márkanév, logo, kosár) a turisztikai csomagok jobb eladhatóságában is.” „Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 67

68 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 3 „Kedvezményezettek: Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes, és Hajdúböszörmény külterület, Hajdúdorog külterület, Hajdúnánás külterület; Hajdúszovát esetében + 10%-os támogatási intenzitás adható. Helyi vagy országos védelem alatt álló építményeinek, külső felújítása;A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása; Az előbbi fejlesztésekkel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása” „Erősödő falusias jelleg, vonzóbb településkép, élhetőbb környezet, egységes arculat jön létre. Javulnak a demográfiai viszonyok, és a falusi turizmus feltételei. Nő a munkahelyek száma(hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása). A falvak értékeinek bemutatása hozzájárul a térségi identitás kialakulásához. A térség településével való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, országos elismertségét, és ellensúlyozhatja Hajdúszoboszló, mint fürdőváros „egy lábon állását”, vagyis a turizmus szezonalitását és területi koncentráltságát.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 68

69 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 4 „Kedvezményezett: Hajdúszovát. Helyi vagy országos védelem alatt álló építményeinek, külső felújítása; A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása; Az előbbi fejlesztésekkel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása” „Erősödő falusias jelleg,vonzóbb településkép,élhetőbb környezet jön létre.Javulnak a demográfiai viszonyok, és a falusi turizmus feltételei. Nő a munkahelyek száma(hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása).A falu értékeinek bemutatása hozzájárul a térségi identitás kialakulásához. A térség többi településével való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, országos elismertségét (szinergia hatás),és ellensúlyozhatja Hajdúszoboszló, mint fürdőváros „egy lábon állását”, vagyis a turizmus szezonalitását és területi koncentráltságát.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 69

70 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 5 „A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása; A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések; Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően; Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése” „A falvak „megújulásával” erősödik a falusias jelleg, javulnak a helyi termékek piaci értékesítésének feltételei. Vonzóbb településkép, élhetőbb környezet, egységes arculat jön létre, mely hozzájárul a térségi identitás kialakulásához. Javulnak a demográfiai viszonyok, és a falusi turizmus feltételei. Nő a munkahelyek száma(hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása).A térség többi településeivel való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus (fürdő) szezonalitását és területi koncentráltságát.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 70

71 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 6 „A falumegújításhoz szorosan kapcsolódó, védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró, már meglévő korszerűtlen épületek kisléptékű belső felújítása és műszaki korszerűsítése, mely hozzájárul az épület funkciójának, az alapszolgáltatásokat kiegészítő és egyéb szolgáltatások bővüléséhez, minőségének és hozzáférhetőségének javulásához” „A központ külső és belső „megújulásával” erősödik a falusias jelleg, nő a szolgáltatások köre és javul a minősége. A vonzóbb településkép által élhetőbb környezet jön létre,amely hozzájárul az egységes Hajdúsági arculat és térségi identitás kialakulásához. Javulnak a demográfiai viszonyok, a falusi turizmus feltételei, nő a munkahelyek száma (hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása).A térségi településekkel való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus szezonalitását (fürdő) és területi koncentráltságát.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 71

72 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 7 „A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása; A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések; Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően; Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése” „A falu „megújulásával” erősödik a falusias jelleg, javulnak a helyi termékek piaci értékesítésének feltételei.A vonzóbb településkép által élhetőbb környezet jön létre, amely hozzájárul az egységes Hajdúsági arculat és térségi identitás kialakulásához. Javulnak a demográfiai viszonyok, a falusi turizmus feltételei, nő a munkahelyek száma (hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása).A térségi településekkel való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus szezonalitását (fürdő) és területi koncentráltságát.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 72

73 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 8 „Olyan kulturális, szakmai és egyéb rendezvények támogatása, amelyek térségi koordinációval megszervezettek és térségi jellegzetességgel bírnak, ösztönzik a települések közötti együttműködéseket, hozzájárulnak a helyi identitás kialakulásához, közreműködnek a „Hajdúság” népszerűsítésében.” „Bővülő programkínálat, gazdasági élet fellendülése, a helyi termékek eladásának növekedése várható. A térségi szervezés következtében fenntartható, jól működő rendezvénysorozatok jönnek létre. Bemutathatják egymásnak saját értékeiket, és ezáltal felfedezhetik egymásét is. A rendezvények közösségformáló hatása is megmutatkozik, mely révén erősödik az identitástudat. Ez a megoldási javaslat a komplex projekt eleme és a HVS turizmus pontjának része.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 73

74 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 9 „Olyan kulturális, szakmai és egyéb rendezvények támogatása, amelyek térségi koordinációval megszervezettek és térségi jellegzetességgel bírnak, ösztönzik a települések közötti együttműködéseket, hozzájárulnak a helyi identitás kialakulásához, közreműködnek a „Hajdúság” népszerűsítésében.” „A Hajdúszováti térségi rendezvényeken keresztül fokozódik a közösség összetartó ereje, erősödik a hajdúsági identitástudat. A térségi rendezvények a közösség tervezett turisztikai naptárában való megjelenés. Egyedi speciális vonzerő, térségmarketing kialakításával a növekedhet a turisták tartózkodási ideje és költési hajlandósága. Az intézkedés kapcsolódási pontot teremt a HVS turizmus pontjával és fontos része a Hajdúság jövője komplex projektnek.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 74

75 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 10 „Önkormányzatok és civil szervezetek mellett vállalkozások támogatása, hogy megteremtsék a szabadidő egészséges eltöltésének lehetőségeit, feltételeit valamennyi sportág tekintetében, a helyi igényekhez igazítottan. Elsősorban a nem önkormányzati alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek eszközbeszerzéseinek, infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása. Előrelépést kell tenni a prevenció területén is.” „A települések eszközellátottsága növekszik, emelkedik a lakosság, turisták részére nyújtott szolgáltatások köre. A szabadidő eltöltésének és a sportolási lehetőségeknek új formái jelennek meg. Egészségesebb társadalmi csoportok, minőségi életvitel lehetőségei teremtődnek meg. A HPME hozzájárul a 3. prioritásban megfogalmazott turisztikai szolgáltatások fejlesztésén túl a szolgáltatások körének bővítéséhez.” „Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 75

76 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

77 Megoldási javaslatok 1/44 Kód: ÉA-84-GF-B-03 Sorszám: 1677
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/44 Kód: ÉA-84-GF-B-03 Sorszám: 1677 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A turisztika, a térség kitörési pontja meghatározó szerepet játszik, ezért fontos az idegenforgalmi tevékenység ösztönzése, a minőségi szálláshelyek és hozzákapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. Hajdúszoboszló, mint turisztikai centrum, nagy vonzerővel bír, de egyre zsúfoltabb. Kiemelt projektjeivel tovább emeli szolgáltatásainak minőségét és vonzerejét, amely jó adottság a környező települések számára. Hajdúböszörmény és Hajdúnánás az elmúlt évek erőteljes fejlesztéseinek köszönhetően megnövekedett vendégforgalommal számolhat. Probléma/ lehetőség A növekvő vendégszám, és igény ösztönzi a differenciált kéréseket kielégítő szállás-,és vendéglátóhely kialakítását, melyek Hajdúszoboszlón kívül alig állnak rendelkezésre. Kis kapacitásban szállodai ellátás Hajdúböszörményben van. Az alacsony szám mellett gond, hogy azok többségének (apartmanok, panziók) minőségi paraméterei sem felelnek meg követelményeknek (szobához tartozó fürdőszoba, akadálymentesítés). Megoldási javaslat A jelenlegi helyzetből adódik, hogy a két legnagyobb hajdúvárosban a fürdők szolgáltatásaira épülő szállodaépítés, minősített apartmanok kialakítása körvonalazódott, és van egyrészt tervezés, másrészt kivitelezés alatt. Mindezek nagyobb léptékű beruházást igényelnek, melyek már magas komfortfokozatot, komplex rekreációs szolgáltatást (átjárhatóság a gyógyfürdőbe, a gyógyászati egységbe, fittness terem, étkezés, sportolási és relaxációs lehetőségek egy helyen) nyújtanak. A HVS-ben a 8. prioritás ad lehetőséget arra, hogy a térségmarketingen keresztül hozzájáruljon a célok sikeresebb megvalósításához és a hajdúsági identitás erősödéséhez. Várható eredmény A fejlesztések hosszabb távú hatása a kvalifikált munkaerő-foglalkoztatás, az idegenforgalmi adóbevételek és a látogatók számának növekedése, az egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozói bevételek emelkedése, illetve a szállodai kapacitás bővülése. Mindezek együttesen pozitívan hatnak a helyi gazdaságra, ezáltal hozzájárulva a "prosperáló vidéki gazdaság" fenntarthatósági elvének érvényesüléséhez és a "Hajdú életérzés" kialakulásához. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 77

78 Megoldási javaslatok 1/44 Kód: ÉA-84-GF-B-03 Sorszám: 1677
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/44 Kód: ÉA-84-GF-B-03 Sorszám: 1677 Leírás Támoga-tási forrás EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 40% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 40% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 40% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 39063 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 20 db Természetes személyek 40%

79 Megoldási javaslatok 2/44 Kód: ÉA-84-GF-A-02 Sorszám: 1680
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/44 Kód: ÉA-84-GF-A-02 Sorszám: 1680 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság A térség életében - Hajdúszoboszló kivételével - növekvő, de még mindig kevésbé számottevő szerepet játszik a turizmus. A gyógy- és termálvíz mellett a történelmi örökség, a kulturális értékek, a néphagyományok éppúgy megmutatásra várnak, mint az egyedi természeti értékek. Az adottságok - fürdőfejlesztések, lovasturizmus, helytörténeti gyűjtemények, nagyrendezvények, fesztiválok - bővülő lehetőséget adnak minden korosztály számára, hogy megismerje a Hajdúság Kincseit. Alapvető ezen a területen a szálláshelykínálat, amely folyamatosan bővül. Probléma/ lehetőség A turisztikai adottság kevés, ha nincs elegendő szállás- és vendégfogadási hely. A kisvárosi, családias hangulat, az igényes szolgáltatások, a megfizethető árak, a természetközelség, a gyógyulási lehetőség, a fürdők együtt jó alapjai a vendégszám növekedésének. Komoly igény jelentkezik az olcsóbb szálláskategóriákra, és a meglévők is fejlesztésére szorulnak (alkotó-, vándor-, gyermektábor, szakmai rendezvények stb.) Megoldási javaslat Fontos a szálláshelyek bővítése, színvonaluk javítása, a falusi turizmus kibontakozása. A fejlesztések célja a komfortfokozat emelése: klimatizált helyiség, vendégszobák saját fürdőszobával, külön konyha; higiénés feltételek javítása;, igényes berendezés; kisebb költségigényű akadálymentesítés; udvar, kerthelyiség fejlesztése; a vendégfogadás vonzóvá tétele kisgyerekes családok számára, parkolók, étkezési lehetőségek (házias ételek) kialakítása egy család-, és környezetbarát szálláshely érdekében. A meglévő és az új gyermek-, és diáktáborok, ifjúsági szálláshelyek együttesen pedig megteremthetik a gyerekek, fiatalok, fogyatékosok számára, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok is megtalálják térségünkben lehetőségeiket. Várható eredmény Fontos: alternatív jövedelemszerzés, széleskörű igényeket kielégítő kínálat. A látogatók egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesznek, erősítik a környezet gazdaságát. Pozitív hatás az állagmegóvás, korszerűsítés, értéknövelő beruházások, településkép rendezettsége. Ez a fenntarthatóság szempontjait erősíti a komplex projekttel. A vendégkör megtartásával, a fiataloknál új vendégkör kialakulásával is lehet számolni. Ez együtt munkahely megőrzést, teremtést, egy értelmes szabadidő lekötést, hatékonyabb ifjúságvédelmi feladatellátást tesz lehetővé. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 79

80 Megoldási javaslatok 2/44 Kód: ÉA-84-GF-A-02 Sorszám: 1680
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/44 Kód: ÉA-84-GF-A-02 Sorszám: 1680 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1172 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 29 db Természetes személyek 60%

81 Megoldási javaslatok 3/44 Kód: ÉA-84-GF-A-03 Sorszám: 1741
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/44 Kód: ÉA-84-GF-A-03 Sorszám: 1741 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség turisztikai lehetőségei az adottságokhoz képest kihasználatlanok. A mai gazdasági környezetben létkérdés a kiegészítő megélhetési lehetőségek megtalálása. A gyógyturizmus, a ráépült fürdőkultúra folyamatosan megújuló szolgáltatásokat igényel, aminek az egészséges életmód iránti igény erősödése is kedvez. Ehhez kapcsolható, a ma még nem kellően kihasznált történelmi örökség, a lovas, vízi, kerékpár, vadász és vallási turisztikai lehetőségek, melyek együttesen jelenthetnek vonzerőt a rájuk épülő termékek, szolgáltatások kialakítására. Probléma/ lehetőség A térségben nincs olyan programkínálat, szolgáltatáscsomag, mely ideköti a fizikai aktivitást kedvelőket. A hortobágyi pusztasághoz keletről kapcsolódó területek, egyedülálló kunhalmok, látványosságok, ezek szakszerű bemutatása nem megoldott. A térség kulturális, természeti, ökológiai lehetőségei, országos hírű rendezvényei a jelen lévő szolgáltatásoknak jó alapot adnak a továbbfejlesztésre. Megoldási javaslat A meglévő szálláshelyek szolgáltatásaik bővítésével (pihenőövezet, szauna, konditerem, a felszereltség modernizálása), a sport-, és családi szabadidős, gasztronómiai ajánlataikkal (szabadtéri tűzhely, kemence, kemencés- és tájjellegű ételek) járulhatnak hozzá a turizmus fellendítéséhez. Különlegesebbé tehetik önmagukat a természeti, agrár, vadgazdálkodási, gasztronómiai adottságokra építve, lovaglással, a tanyavilág, mezőgazdasági munkák bemutatásával, állatsimogatókkal. Emellett szükséges a vendéglátó egységek színvonalasabbá tétele is. Ez a falusi-, agro-, és ökoturisztikai, a lovas-, és vadászturizmus területére hat kiegészítve a szálláshely szolgáltatásokat programokon, és infrastrukturális fejlesztéseken keresztül. Várható eredmény A szolgáltatásfejlesztés a szálláshelyek könnyebb értékesíthetőségéhez, a vendégéjszakák növekedéséhez éppúgy hozzájárul, mint a hajdúság értékeinek, egyediségének a bemutatásához, ezáltal a látogatottságának, a megtartó erejének növekedéséhez. A HPME ezáltal hozzájárul a "vonzó vidéki világ", "dolgozz helyben és a "helyi és a térségi fenntarthatóság” horizontális elvek kiteljesedéséhez, térségi identitás erősítéséhez. (komplex projekt része) Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 81

82 Megoldási javaslatok 3/44 Kód: ÉA-84-GF-A-03 Sorszám: 1741
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/44 Kód: ÉA-84-GF-A-03 Sorszám: 1741 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1172 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 62 db Természetes személyek 60%

83 Megoldási javaslatok 4/44 Kód: ÉA-84-GF-A-05 Sorszám: 1743
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/44 Kód: ÉA-84-GF-A-05 Sorszám: 1743 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Hajdúszovát az akcióterület hátrányos helyzetű települése, mely társadalmi, gazdasági szempontból a legelmaradottabb, felzárkózásra váró. A megyei átlagot is meghaladó munkanélküliségi mutatóval, illetve magas arányú romalakossággal rendelkezik. Hajdúszoboszló, mint idegenforgalmi centrum közelsége lehetőséget ad a település értékeinek bemutatásához, természeti adottságai (tavak), az itt élők fejlesztési szándéka jó alapot ad a reálisan kitűzött célok megvalósításához. Probléma/ lehetőség A fejlesztési elképzelések a korábbi időszakban is adottak voltak, de a falu értékeit adó, önkormányzati ingatlanok forráshiány miatt nem kaptak lehetőséget a felújításra, korszerűsítésre. Most lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű településen a falusi szállás-, és férőhelyek bővítésére, valamint az idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztésére, ami lehetőséget ad a falusi élettér bemutatására és megőrzésére is. Megoldási javaslat A szállásfejlesztésnél elsősorban a korszerűsítés, a meglévő komfortfokozat emelése, valamint kisebb mértékben új szálláshely kialakítása a cél. A szolgáltatásbővítés a településhez tartozó két tó rehabilitációjához kapcsolható, hiszen a szabadidő hasznos eltöltését célozva, kiváló lehetőség nyílik a sportolásra, családi rendezvények szervezésére, egy természetközeli, az ökoturisztikát erősítő környezetben. Cél továbbá a HVS 1. és 2. prioritásához kötött intézkedéseken keresztül megvalósuló, az ide kötődő beruházásokhoz infrastruktúra-fejlesztések és szolgáltatások (pld. kézművesház) támogatása is. Várható eredmény A település társadalmi-gazdasági életének fellendülése, a kulturális örökség megőrzése, továbbfejlesztése, a munkaerő-megtartás a "helyben dolgozni" elv alapján. Új munkahelyek teremtése, a falusi turizmus megerősítése, mely összességében elősegít egy tartalmasabb térségi-, és identitástudatot. A jövedelmi viszonyok erősödnek, a leromlott állagú ingatlanok felújításra kerülnek. A HPME a komplex projekt része. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 83

84 Megoldási javaslatok 4/44 Kód: ÉA-84-GF-A-05 Sorszám: 1743
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/44 Kód: ÉA-84-GF-A-05 Sorszám: 1743 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1172 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 65%

85 Megoldási javaslatok 5/44 Kód: ÉA-84-GF-A-04 Sorszám: 1742
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/44 Kód: ÉA-84-GF-A-04 Sorszám: 1742 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Hajdúszovát az akcióterület hátrányos helyzetű települése, mely társadalmi, gazdasági szempontból a legelmaradottabb, felzárkózásra váró. A megyei átlagot is meghaladó munkanélküliségi mutatóval, illetve magas arányú romalakossággal rendelkezik. Hajdúszoboszló, mint idegenforgalmi centrum közelsége lehetőséget ad a település értékeinek bemutatásához, természeti adottságai (tavak), az itt élők fejlesztési szándéka jó alapot ad a reálisan kitűzött célok megvalósításához. Probléma/ lehetőség A fejlesztési elképzelések a korábbi időszakban is adottak voltak, de a falu értékeit adó, önkormányzati ingatlanok forráshiány miatt nem kaptak lehetőséget a felújításra, korszerűsítésre. Most lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű településen a falusi szállás-, és férőhelyek bővítésére, valamint az idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztésére, ami lehetőséget ad a falusi élettér bemutatására és megőrzésére is. Megoldási javaslat A szállásfejlesztésnél elsősorban a korszerűsítés, a meglévő komfortfokozat emelése, valamint kisebb mértékben új szálláshely kialakítása a cél. A szolgáltatásbővítés a településhez tartozó két tó rehabilitációjához kapcsolható, hiszen a szabadidő hasznos eltöltését célozva, kiváló lehetőség nyílik a sportolásra, családi rendezvények szervezésére, egy természetközeli, az ökoturisztikát erősítő környezetben. Cél továbbá a HVS 1. és 2. prioritásához kötött intézkedéseken keresztül megvalósuló, az ide kötődő beruházásokhoz infrastruktúra-fejlesztések és szolgáltatások (pld. kézművesház) támogatása is. Várható eredmény A település társadalmi-gazdasági életének fellendülése, a kulturális örökség megőrzése, továbbfejlesztése, a munkaerő-megtartás a "helyben dolgozni" elv alapján. Új munkahelyek teremtése, a falusi turizmus megerősítése, mely összességében elősegít egy tartalmasabb térségi-, és identitástudatot. A jövedelmi viszonyok erősödnek, a leromlott állagú ingatlanok felújításra kerülnek. A HPME a komplex projekt része. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 85

86 Megoldási javaslatok 5/44 Kód: ÉA-84-GF-A-04 Sorszám: 1742
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/44 Kód: ÉA-84-GF-A-04 Sorszám: 1742 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 95890 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1172 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 db Természetes személyek 65%

87 Megoldási javaslatok 6/44 Kód: ÉA-84-GF-2-01 Sorszám: 1744
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/44 Kód: ÉA-84-GF-2-01 Sorszám: 1744 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Rabul ejtő Hajdúság Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség turisztikai lehetőségei az adottságokhoz képest kihasználatlanok. A mai gazdasági környezetben létkérdés a kiegészítő megélhetési lehetőségek megtalálása. A gyógyturizmus, a ráépült fürdőkultúra folyamatosan megújuló szolgáltatásokat, szálláshelyek korszerűsítését igényli. Az adottságok - fürdőfejlesztések, lovasturizmus, helytörténeti gyűjtemények, nagyrendezvények, fesztiválok - bővülő lehetőséget adnak minden korosztály számára, hogy megismerje a Hajdúság Kincseit. Probléma/ lehetőség A turisztikai adottság kevés, ha nincs elegendő, és korszerű szállás- és vendégfogadási hely. A kisvárosi, családias hangulat, a megfizethető árak, a természetközelség, a gyógyulási lehetőség, a fürdők együtt jó alapjai a vendégszám növekedésének. Komoly igény jelentkezik az olcsóbb, de rendben lévő szálláskategóriákra, és a meglévők is fejlesztésére szorulnak Megoldási javaslat Fontos a szálláshelyek bővítése, színvonaluk javítása, a falusi turizmus kibontakozása. A kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztések célja a rendezettség, tisztaság fokozása, a komfort bővítése, amelyek nem eredményezik az adott szálláshely minőségi fokozatának átsorolását. Ezáltal valósul meg a nagyobb fejlesztések kiegészítése, a magasabb igényszint kielégítése. Várható eredmény A kisebb és nagyobb infrastrukturális fejlesztések együttesen adják meg az adott szállás- és vendégfogadási hely karakterét, minőségi javulását, komfortemelését. Mindez a vendégéjszakák növekedéséhez éppúgy hozzájárul, mint a hajdúság értékeinek, egyediségének a bemutatásához, ezáltal a látogatottságának, a megtartó erejének növekedéséhez. A HPME ezáltal hozzájárul a "vonzó vidéki világ", "dolgozz helyben és a "helyi és a térségi fenntarthatóság” horizontális elvek kiteljesedéséhez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 87

88 Megoldási javaslatok 6/44 Kód: ÉA-84-GF-2-01 Sorszám: 1744
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/44 Kód: ÉA-84-GF-2-01 Sorszám: 1744 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60547 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 39063 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 60%

89 Megoldási javaslatok 7/44 Kód: ÉA-84-GF-B-02 Sorszám: 1673
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/44 Kód: ÉA-84-GF-B-02 Sorszám: 1673 Prioritás: Turizmus Intézkedés: Hajdúság kincsei Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség komoly, Európa hírű természeti kincse a hajdúsági termálvíz-gyógyvíz. Térségünk városainak mindegyike rendelkezik ezen adottságra épülő idegenforgalmi alapinfrastuktúrával. Kiemelkedik Hajdúszoboszló, amely fejlesztései révén országunk élmezőnyében szerepel az egy főre jutó szálláshelyek és a vendégéjszakák számának tekintetében is. Itt található a szektor legnagyobb foglalkoztatója is a Hungarospa Zrt., amely meghatározó jelentőségű magas színvonalú szolgáltatásaival. Probléma/ lehetőség A turizmus, a gazdaság erősödéséhez fontosak a további nagyberuházások. Alacsony kategóriájú szálláshelyek, fürdőszolgáltatások, az egészségturizmus alapjai, a kemping-turizmus lehetőségei megtalálhatók. Növekvő igény van: a szállás-, és vendéglátóhelyek kínálatának differenciáltabbá tételére, kapacitások bővítésére, rekreációs szolgáltatások fejlesztésére, és a hajdúszoboszlói túlzsúfoltság ellensúlyozására. Megoldási javaslat A hajdúszoboszlói kiemelt projektként kezelt fürdőberuházás (Aquapalace) mellett szükséges a Hajdúböszörményi Bocskai Gyógyfürdő és a Castrum Termálkemping, a Hajdúnánási Fürdő fejlesztése (élményfürdő, étterem, szórakozóhely, gyógyászati részek bővítése, akadálymentesítés, új termálkút fúrása, fittnes-terem, öltözők építése), valamint a fürdő környékének komfortosabbá tétele (kerékpártárolók, parkolórendszer, parkosítás, kerti bútorok, játszóterek). Mindez összefüggésben van a 4. prioritással. A HVS a 8. prioritáson belül megvalósítandó térségi marketingen keresztül járulhat hozzá a sikerességhez és a "Hajdú életérzés" kibontakozásához. Várható eredmény A hajdúsági gyógyvizekre épülő egészség-, és fürdőturizmus fellendítése nagyléptékű beruházásokkal. Céljuk a kínálat javítása: élménymedencék, új szállodai férőhelyek. Ez hozzájárul a vendégkör bővüléséhez, szezonalítás csökkenéséhez, a vendégéjszakák számának, az érintett vállalkozói bevételeknek, az önkormányzati adóbevételnek a növekedéséhez. A fejlesztések segítik a munkanélküliség csökkenését, a települések megtartóképességének erősödését. Mindez a "vonzó vidéki világ", a "prosperáló vidéki gazdaság" horizontális elvek érvényesülésére hat. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 89

90 Megoldási javaslatok 7/44 Kód: ÉA-84-GF-B-02 Sorszám: 1673
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/44 Kód: ÉA-84-GF-B-02 Sorszám: 1673 Leírás Támoga-tási forrás EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 0 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 0 EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 90% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek 0%

91 Megoldási javaslatok 8/44 Kód: ÉA-84-SzF-B-07 Sorszám: 1809
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/44 Kód: ÉA-84-SzF-B-07 Sorszám: 1809 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú Vigasságok Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az ország turisztikailag egyik legfontosabb városa Hajdúszoboszló, gyógyvize és az erre épülő strand kiépítettség és színvonala miatt. Az ideérkező vendégeket befogadó szállodák kapacitása megfelelő. A közösség másik 3 településén (Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon és Hajdúnánáson) is felújított és korszerűen felszerelt strand várja a vendégeket. A gyógyvíz mellett a térség számos építészeti és természeti látnivalót kínál a turisták számára, vadász- és horgászturizmus is jelentős a térségben. Probléma/ lehetőség A térségbe érkező turisták sajnos néha csak az olcsó szállás miatt keresik fel településeinket, a programjaikat a környező nagyobb városokba (Nyíregyháza, Debrecen, Hortobágy, Tokaj) szervezik. A közösség területén nincs elegendő program-, rendezvénykínálat, mely aktív pihenési, szórakozási lehetőséget biztosít. Megoldási javaslat A nagyobb városokban már elindult az a folyamat, amely a nyári szezon alatt rendezvényeket kínál az ideérkezőknek, úgy mint a Hajdúhét, Kenyérünnep, Bioétel és borfesztivál, néptánctalálkozók, Jazz fesztivál, KOTTA fesztivál, falunapok, kézműves vásárok. Népszerű, csalogató, vidékies vagy kisvárosias hangulatú programkínálat megteremtése szükséges a kisebb településeken is, mely az ideérkezőknek és a helyben élőknek is kikapcsolódási lehetőséget biztosít, ugyanakkor kulturális, gasztronómiai értékeket is hordoz magában. Nagyon fontos ezek propagálása, megismertetése a turistákkal. Várható eredmény Színvonalas és népszerű programok, rendezvények révén nő a térség hírneve, a helyben élők kötődöttsége a szülőföldhöz. A látogatottság növelésével a helyi vendégéjszakák száma, és a költési hajlandóság emelkedése várható. A prioritás HVS Hajdúk jövője komplex projektjének szerves része. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 91

92 Megoldási javaslatok 8/44 Kód: ÉA-84-SzF-B-07 Sorszám: 1809
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/44 Kód: ÉA-84-SzF-B-07 Sorszám: 1809 Leírás Támoga-tási forrás EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 50% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 39063 EUR Egyházak 50% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek 50%

93 Megoldási javaslatok 9/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-02 Sorszám: 1810
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-02 Sorszám: 1810 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú Vigasságok Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térség területén több, már hagyományosan éves szinten megrendezésre kerülő rendezvény található, úgy mint a Bioétel és borfesztivál, Hajdúvárosok találkozója, Kenyérünnep, Kotta fesztivál, motoros találkozók, néptánc találkozók, falunapok. A konferenciaturizmusnak, és az egyéb jövedelemtermelő rendezvényeknek Hajdúszoboszlón már elterjedtebb hagyománya van a minőségi szálláshelyek jelenléte miatt. A térség többi településén ennek még nincs meghatározó szerepe. Probléma/ lehetőség A fellelhető programok között gyenge a kapcsolódási pont, nem alakult ki a hely szelleme, nem figyelhető meg összefonódás. Jövedelemtermelő rendezvényeknek nincs meghatározó szerepe, pedig nagy lehetőség ennek erősítése a hajdúszoboszlói tapasztalatok felhasználásával. Térségi rendezvények számára kitűnő helyszínt adnak a létrejövő integrált közösségi terek. Az ehhez szükséges technikai eszközök nem állnak rendelkezésre. Megoldási javaslat Olyan kulturális, szakmai és egyéb rendezvények támogatása, amelyek térségi koordinációval megszervezettek és térségi jellegzetességgel bírnak, ösztönzik a települések közötti együttműködéseket, hozzájárulnak a helyi identitás kialakulásához, közreműködnek a „Hajdúság” népszerűsítésében. Várható eredmény Bővülő programkínálat, gazdasági élet fellendülése, a helyi termékek eladásának növekedése várható. A térségi szervezés következtében fenntartható, jól működő rendezvénysorozatok jönnek létre. Bemutathatják egymásnak saját értékeiket, és ezáltal felfedezhetik egymásét is. A rendezvények közösségformáló hatása is megmutatkozik, mely révén erősödik az identitástudat. Ez a megoldási javaslat a komplex projekt eleme és a HVS turizmus pontjának része. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 93

94 Megoldási javaslatok 9/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-02 Sorszám: 1810
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-02 Sorszám: 1810 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 45 db Természetes személyek 50%

95 Megoldási javaslatok 10/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-03 Sorszám: 1887
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-03 Sorszám: 1887 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú Vigasságok Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Falunak több, hagyományosan éves szinten megrendezésre kerülő rendezvénye van. Legjelentősebb a szeptembertől októberig tartó rendezvénysorozat a Hajdúszováti Napok, amikor falunapot, idősek napját, zenei napot tartanak, vásárokkal, kiállításokkal, műsorokkal,lehetőséget adva a helyi és környékbeli művészeti csoportok bemutatkozására. Október 30-ai,reformációról való megemlékezés a fesztivál zárása. Ezeken kívül van sportnap, szüreti felvonulás, tájjellegű kutyakiállítás, kórustalálkozó, egyéb ünnepségek (március 15., augusztus 20., október 6.). Probléma/ lehetőség Egész évben programok sokasága, de a térség többi rendezvényével gyenge a kapcsolódási pont, nincs egyeztetés. A helyi és térségi rendezvények számára is kitűnő helyszínt adna a falu szabadtéri programjainak füves területe,ill. a már tervezett, hamarosan felépülő integrált közösségi tér. A szükséges technikai eszközök hiányosak,vagy nem állnak rendelkezésre (sátor, színpad, padok, pultok, műszaki technika). Megoldási javaslat Olyan kulturális, szakmai és egyéb rendezvények támogatása, amelyek térségi koordinációval megszervezettek és térségi jellegzetességgel bírnak, ösztönzik a települések közötti együttműködéseket, hozzájárulnak a helyi identitás kialakulásához, közreműködnek a „Hajdúság” népszerűsítésében. Várható eredmény A Hajdúszováti térségi rendezvényeken keresztül fokozódik a közösség összetartó ereje, erősödik a hajdúsági identitástudat. A térségi rendezvények a közösség tervezett turisztikai naptárában való megjelenés. Egyedi speciális vonzerő, térségmarketing kialakításával a növekedhet a turisták tartózkodási ideje és költési hajlandósága. Az intézkedés kapcsolódási pontot teremt a HVS turizmus pontjával és fontos része a Hajdúság jövője komplex projektnek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 95

96 Megoldási javaslatok 10/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-03 Sorszám: 1887
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-03 Sorszám: 1887 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 21059 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 21059 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 60%

97 Megoldási javaslatok 11/44 Kód: ÉA-84-GF-2-02 Sorszám: 1828
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/44 Kód: ÉA-84-GF-2-02 Sorszám: 1828 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A turisztikai ágazatban az akcióterületen Hajdúszoboszló kiemelkedő az egy főre jutó szálláshelyek és az eltöltött vendégéjszakák számában, míg a többi településen jelentős eltérés van. A hét településből négynél eredményes fürdőfejlesztések történnek, tehát állíthatjuk, hogy fürdővárosok alkotják a kistérség nagy részét. Az akcióterület természeti kincsei közül kiemelkedő a termál- és gyógyvíz, de nem elhanyagolhatóak el a természeti, épített és a kulturális örökségek sem. Probléma/ lehetőség A HVS több intézkedése célozza meg az egységes térségi arculat megteremtését, a helyi termékek bemutatását. Fontos probléma, hogy a kiemelt jelentőségű Hajdúszoboszlóra érkező turistákat nagyon nehéz kimozdítani a fürdő- és szálláshelyük környékéről. Erre a program keretében kell megoldást keresnünk, és színvonalas turisztikai csomagokkal (tematikus utak), vagy helybe vitt lehetőségekkel bemutatni a térség értékeit. Megoldási javaslat „A hajdúság házhoz jön” HPME olyan megoldást kínál, mely a komplex programkínálatra épít. Cél, hogy az itt tartózkodó vendégeknek a térség minden értékét megmutassuk. Akiket nem sikerül kimozdítani a fürdők vonzáskörzetéből, azokhoz a térséget kell közelebb vinni. Ennek eszköze egy olyan rendezvénysátor beszerzése és működtetése, amely alkalmas az összetett elképzelések megvalósítására: teret ad a térségi rendezvényeknek, kiállításoknak, a helyi népművészet, és kézművesség bemutatására, szakmai napok, konferenciák szervezésére. Ugyanakkor szerves részét alkotja a LEADER polc, mely az egységes márkanév/logo alatt a térség termékeit kínálja, így a HPME-ben megfogalmazott helyi márkanévvel ellátott termékek értékesítésének helye is. Várható eredmény A térségben bemutató teret hozunk létre, amit a legtöbb turistát vonzó helyeken lehet felállítani. Így elérjük, hogy azok is átfogó képet kapjanak a térségről, akiket nem sikerül elcsábítani a többi településre. Sikeres programkínálattal elérhetjük, hogy a látogatók kedvet kapjanak a térségi kirándulásokhoz, a szabadidő eltöltéshez. A belső kohézió megteremtése érdekében nemcsak a turisztikai attrakciókra, hanem a közösségformálás helyszínéül, és a Hajdú Kosár kiállítására is használható a mobil rendezvénysátor, „mobil közösségi térként”. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 97

98 Megoldási javaslatok 11/44 Kód: ÉA-84-GF-2-02 Sorszám: 1828
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/44 Kód: ÉA-84-GF-2-02 Sorszám: 1828 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 db Természetes személyek 60%

99 Megoldási javaslatok 12/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-05 Sorszám: 1816
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-05 Sorszám: 1816 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság A térségben sok olyan épített, természeti érték van, amely már most is meg-, és bemutatható az érdeklődők számára. Törekvés a települések részéről, hogy megmutassák önmagukat különböző kiadványokban, adathordozón, illetve kihasználják a világháló adta lehetőségeket éppúgy a bemutatkozáshoz, mint a saját készítésű, igényes anyagokat. Helyi TV, rádió működik a nagy városokban (Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás), Hajdúdorogon most van kiépítés alatt. Helyi újsággal, települési marketing elképzelésekkel mind a hét település rendelkezik. Probléma/ lehetőség A média lehetőséget nyújt a Közösségnek, hogy megmutassa tevékenységét, erősítse az információ-áramlást, a térségi kohéziót. Probléma, hogy hiányzik a marketing elemek települési határokon átnyúló térségi jellege. Ezeken kívül cél, hogy a Hajdúszoboszlóra érkező turista legalább kirándulási céllal meglátogassa a másik hat települést is,de a térségben lakók is jobban megismerjék szűkebb környezetük,életterük értékeit. Megoldási javaslat Egy egységes koncepcióra, egységes arculattervezésre alapozott, térségi marketing kialakítása és erősítése. Ezek elemeit kívánjuk kidolgozni (bemutató kisfilmek készítése, egységes designnal rendelkező kiadványok, prospektusok, szóróanyagok, könyvek, internetes oldal (weblap), híranyagok készítése, közös adathordozó, reklámhordozó tárgyak, térségi jellegű rendezvényekhez kapcsolódó esemény-, és programnaptár, molinók, transzparensek, és egyéb a közösség igényeit kielégítő marketing elemek). Ezek a térségen belül található értékeink, a vidéki örökség bemutatását, a térség vonzerejének sokoldalú megismertetését célozzák, melyek hozzájárulnak a térségen belüli turizmus fellendítéséhez éppúgy, mint a térségen kívüli érdeklődés felkeltéséhez. Várható eredmény A médiumok segítségével a belső turizmus és a térségi marketing erősödik a HAVER akcióterületén. A kiállításokon való egységes megjelenés, rendezvényeken való bemutatkozás sikeresebbé válik, ezáltal a belső kohézió elmélyül. A HPME a „Hajdú vigasságok”, a 8.1 intézkedéssel alkot komplex egységet, egymást erősítve és kiegészítve. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 99

100 Megoldási javaslatok 12/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-05 Sorszám: 1816
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-05 Sorszám: 1816 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 97656 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 20 db Természetes személyek 50%

101 Megoldási javaslatok 13/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-07 Sorszám: 1813
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-07 Sorszám: 1813 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A térségben több száz bejegyzett egyesület, alapítvány, egyéb szervezet működik. A társadalmi, gazdasági élet szinte teljes spektrumát lefedik. A szektor működése mégis nagyon koncentrált, hisz néhány jól körülhatárolható tevékenységi csoporthoz köthető. Kiemelkedők a kultúra, népi-, és roma hagyományokkal foglalkozó szervezetek, valamint a közbiztonság területén dolgozók. A Hajdúszoboszlói kistérségben leginkább a turizmussal foglalkozó civil szervezetek a meghatározóak. Térségünkben él a Civil Egyezető Fórum intézménye. Probléma/ lehetőség A non-profit szektor jelen állapotában nem tudja betölteni a fokozottabban jelentkező tágabb közösségi igényeket. Erős a kötődésük a kormányzati és önkormányzati támogatásokhoz. A civil szervezetek finanszírozási problémákkal küzdenek és nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, ezért tevékenységük színvonala csökken. Működésük az alapvető infrastrukturális hiányosságok miatt nem hatékony. Megoldási javaslat Működési költségen kívül minden olyan tevékenység, kis értékű infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása, amely segíti a térség civil szervezeteinek munkáját, erősíti tevékenységük hatékonyságát, az általuk gyakorolt tevékenység, szolgáltatás minőségének javulását, hozzájárul a civil szervezetek tevékenységének térségi kiterjesztéséhez, közreműködik a civil szervezetek térségi rendezvényeken való részvételéhez. Várható eredmény A térségben működő civil szervezetek munkájának támogatásával nő a működésük hatékonysága és eredményessége. Bővül tevékenységi körük, vagy javul a már meglévő tevékenységek és szolgáltatások minősége. Esetleg térségi hatással bíró civil szervezetek alakulnak ki. A jól működő, rugalmasabb, a közösségi- és piaci igényekhez gyorsan igazodó civil szervezetek nagy mértékben hozzájárulnak az együvé tartozás érzésének, a térségi kohézió erősödéséhez, a hajdú identitás, és a „Hajdú életérzés”szervezetek nagy mértékben hozzájárulnak az együvé tartozás érzésének, a térségi kohézió erősödéséhez, a hajdú identitás, és a „Hajdú életérzés” kialakulásának. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 101

102 Megoldási javaslatok 13/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-07 Sorszám: 1813
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-07 Sorszám: 1813 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 88543 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 66406 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 47 db Természetes személyek 60%

103 Megoldási javaslatok 14/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-03 Sorszám: 3011
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-03 Sorszám: 3011 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság A térség életében - Hajdúszoboszló kivételével - növekvő, de még kevésbé számottevő szerepet játszik a turizmus. A gyógyvíz mellett a történelmi örökség, a kulturális értékek, a néphagyományok éppúgy bemutatásra várnak, mint az egyedi természeti értékek. Az adottságok - fürdők, lovasturizmus, helytörténeti gyűjtemények, nagyrendezvények, fesztiválok - bővülő lehetőséget adnak minden korosztály számára, hogy megismerje a Hajdúság Kincseit. Ehhez kapcsolható, a ma még nem kellően kihasznált vízi, kerékpár, vadász, vallási turisztikai lehetőségek. Probléma/ lehetőség Sajnos jelenleg nincs olyan programkínálat, szolgáltatáscsomag, mely szakszerűen és egységes tematikára felépítve ösztönözné a térségbe látogató turistákat arra, hogy szálláshelyüket elhagyva a környéket felfedezzék, megismerjék. Ezért szükséges a megtalálható lehetőségek különböző szempontrendszer alapján történő csoportosítása, és turisztikai csomagokba, kiajánlásokba rendezése. Megoldási javaslat A tematikus programkínálat, szolgáltatáscsomag „tematikus utak” segítségével és keretében valósítható meg, ezáltal a kínálat sokoldalúsága is jobban érzékeltethető: vallási emlékek és program (pászkaszentelés), a tanyasi életforma felfedezése, természeti ritkaságok, helytörténeti gyűjtemények, épített örökség (településszerkezet is), vadászat, zenei programok, gasztronómiai „túra”, állatfarmok és egyéb látványosságok bemutatása. A „túra” e tekintetben gyűjtőfogalomként szerepel, feltételezve, hogy egy ilyen út a térség több települését érinti és nemcsak a fizikális értelemben vett utat és utazást, hanem az adott témához tartozó szellemi tartalmat is magában foglalja a hozzá tartozó ismertető, tájékoztató anyagokkal együtt. Várható eredmény Az egy, több, vagy akár fél napos „tematikus utak” megszervezésétől a turisták mozgósításán, ösztönzésén túl az egy témához tartozó dolgok rendszerezését és értékeink tematizált, hatékonyabb, figyelemfelkeltőbb bemutatását, ezáltal a turizmus ez irányú fejlődését várjuk. A fentieket a megvalósításra vállalkozók, a települések csak a közös gondolkodásra, az összehangolt kínálatra, a LEADER szemlélet gyakorlati megvalósítására tudják felépíteni. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 103

104 Megoldási javaslatok 14/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-03 Sorszám: 3011
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-03 Sorszám: 3011 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 97656 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 58594 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 60%

105 Megoldási javaslatok 15/44 Kód: ÉA-84-GF-1-02 Sorszám: 1892
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/44 Kód: ÉA-84-GF-1-02 Sorszám: 1892 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás Helyzet/ adottság Térségünk fekvése rendkívül kedvező, az Alföld keleti részén, a Hajdúság és Hortobágy területén található. Meghatározó jelentőséggel bír a Keleti-főcsatorna, és nem elhanyagolható a megyeszékhelyek közelsége sem. A térség komoly természeti kincse a termálvíz, jó minőségű termőföld, melyeket kiegészít a térség építészeti öröksége, és egyéb látványosságai (hortobágyi pusztasághoz keletről kapcsolódó területek, egyedülálló kunhalmok, gyöngyvirágos tölgyes, templomok, múzeumok, stb.) Probléma/ lehetőség A térség gazdag természeti, kulturális és épített örökséggel rendelkezik. A turizmus szempontjából kiemelkedő Hajdúszoboszló, de a többi település is rendelkezik látnivalóval. A cél nem csak az, hogy az idelátogatók érdeklődését felkeltsük, hanem az is, hogy tájékozódását segítsük, így rövidebb idő alatt, akár csillagtúra keretében is megismerheti a „Hajdúság kincseit”. Megoldási javaslat A fenti cél megvalósítása érdekében az akcióterületen támogatásra kerülnek az egységes elvárásoknak megfelelően olyan útbaigazító, hirdető, tájékoztató, és bemutató jellegű táblák, melyek megmutatják a térség értékeit, segítve ezzel a tájékozódást és tájékoztatást (a Leader vidékfejlesztési programról, a „Hajdúság kincseiről”) és a belső turizmus generálását is okozzák. Ezeken túl támogatható minden más típusú fejlesztés, mely a LEADER közösség fejlődését segíti és marketing tevékenységhez köthető. Ez a HPME támogatni kívánja a közösség azon arculattervezését, amelynek eredményeként egy egységes, a vonzóerőket felmutató, az egyedi jellegzetességeket felsorakoztató, a saját identitás erősítését szolgáló marketing elemek rendszere jön létre. Várható eredmény Eredményeként erősödik a „Hajdú életérzés”, megteremthetővé válik a bemutatását célzó eszközrendszer egy része, és létrejöhet egy egységes térségmarketing szemlélet. Konkrét eredményként színvonalas, jó minőségű marketing elemek kivitelezését várjuk. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 105

106 Megoldási javaslatok 15/44 Kód: ÉA-84-GF-1-02 Sorszám: 1892
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/44 Kód: ÉA-84-GF-1-02 Sorszám: 1892 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 97656 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 58594 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 30 db Természetes személyek 60%

107 Megoldási javaslatok 16/44 Kód: ÉA-84-GF-6-01 Sorszám: 1833
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/44 Kód: ÉA-84-GF-6-01 Sorszám: 1833 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A HAVER HVK az AVOP LEADER+ program kapcsán komoly tapasztalatokra tett szert (tervezés, projektötletek generálása, pályázatok kiírása, pályáztatási rendszer kidolgozása, a pályázatírók motiválása, ösztönzése, segítése, monitoring). Fórumok szervezésével, szakmai rendezvényekkel és a megfelelő kommunikációval erősítette mindezt. Ezáltal a térségben a HAJDÚK ÚTJA HVT segítségével a LEADER fogalma és alapelvei bevezetésre kerültek. Probléma/ lehetőség A fogékony és innovatív hajlamú egyének, szervezetek az AVOP LEADER+ program nyújtotta lehetőséggel éltek, ez azonban térségi szinten nem kielégítő, számuk kevés. A megkezdett folyamat (tapasztalatok megosztása az érdeklődőkkel, rendezvények, fórumok, előadások, erőteljesebb kommunikáció, kiadványok megjelentetése) folytatása szükséges, kibővítve nemzetközi tapasztalatcserével. Megoldási javaslat Mivel a korábbi és a jelenlegi LEADER program keretet biztosít a széleskörű tapasztalatcserére, így ezt a Közösség több szinten kívánja kihasználni. Egyrészt térségen belül a már tapasztalt szervezetek tudását kell megosztani másokkal (szakmai konferenciák, kiadványok, bővített információ átadás), illetve a térségen kívüli, térségek közötti, hasonló adottsággal rendelkező Akciócsoportokkal kívánjuk a kapcsolatot felvenni. Nem elhanyagolható településeink testvérvárosi kapcsolatrendszere (Románia, Lengyelország), melyek szintén kiváló terepei a kapcsolatok ilyen irányú elmélyítésnek. A térség nemrég kialakított szófiai kapcsolatai pedig inkább a saját tapasztalt továbbadását teszi lehetővé a most csatlakozott bulgáriai szervezetek számára. Várható eredmény A tapasztalatcserék különböző formáitól és szintjeitől(térségi, akciócsoportok közötti, nemzetközi) elvárjuk a LEADER alapelvek - elsősorban a partnerség, az alulról jövő kezdeményezés, együttműködés - erősödését, a LEADER módszertan elterjedését és mindezekre alapozva a most hiányolt összefogás, együttgondolkodás kialakulását a legkülönbözőbb területeken. Ez a HPME szerves rész a 8. intézkedésnek, és terveink szerint hozzájárul a térség nyitottságának szélesítéséhez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 107

108 Megoldási javaslatok 16/44 Kód: ÉA-84-GF-6-01 Sorszám: 1833
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/44 Kód: ÉA-84-GF-6-01 Sorszám: 1833 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP Intézkedéscsoport Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Jogcím-csoport LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 46387 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 37108 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 80% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 50%

109 Megoldási javaslatok 17/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-04 Sorszám: 3342
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-04 Sorszám: 3342 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Helyzet/ adottság A térség gazdasági potenciálját a szolgáltatási, és az agrárszektor határozza meg. Legtöbb vállalkozás a kereskedelem,javítás, szálláshelyek,vendéglátás területén dolgozik. A meglévő szolgáltatások fenntarthatósága érdekében indokolt a vállalkozói, különösen kisvállalkozói, a nagy hozzáadott értékű terméket előállító és kézműves tevékenységet folytató gazdasági szereplők támogatása. A térség számos helyi termékkel és értékkel rendelkezik. Probléma/ lehetőség Számos a helyi termék, értékesítésük a jó minőség ellenére mégsem jelentős. Hiányzik egy egységes arculatot tükröző, közös név alatt futó, a helyi adottságokat bemutató eszközrendszer. A működő vállalkozások segíthetnek a hajdúságra jellemző termékek felkutatásában, nagyobb mennyiség előállításában, elősegítve a térségben kialakítandó egységes, hajdúságra jellemző termékskálát. Megoldási javaslat A Hajdúságra jellemző termékskála kialakítása. Cél: állandó minőségű, eladható termékek kerüljenek bemutatásra az ideérkezők számára. Ehhez szükséges egy márkanév, és logo, mint marketing elem kialakítása. A közösség támogatni kívánja az arculattervezést, és civil szervezeteket ösztönöz, hogy a közös név alatt futó termékekből összeállítsa a „Hajdúság Kosarát”, ezzel bemutatva az itt rejlő értékeket. A Kosár szellemi és fizikális termékeivel egyaránt képviseli a Hajdúságot. Hosszú távú cél, hogy a sikeres termékskála megteremtse az eladás feltételét is. Mivel ez eddig itt példanélküli, így e program keretében alakítjuk ki ezt a feltételrendszert. Várható eredmény A márkanév alatt termékskála kialakítása, mely termékek egységes arculattal jelennek meg, hirdetve a Hajdúság értékeit. Miután a HPME a komplex projekt része, ezért az ún. mobil rendezvénysátorral összekötve a reális igényfelmérés helyszíne is adottá válik, valamint a régi, már feledésbe merült szakmák és termékeik újra életre kelhetnek, bekerülhetnek a kereskedelem vérkeringésébe, a köztudatba. Emellett fontos szerep jut az egységes térségi marketing elemeknek (márkanév, logo, kosár) a turisztikai csomagok jobb eladhatóságában is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 109

110 Megoldási javaslatok 17/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-04 Sorszám: 3342
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-04 Sorszám: 3342 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 15625 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 15625 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 db Természetes személyek 50%

111 Megoldási javaslatok 18/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-08 Sorszám: 1889
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-08 Sorszám: 1889 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Hajdúszováton több, mint 10 bejegyzett egyesület, alapítvány, egyéb szervezet működik. A társadalmi, gazdasági élet több területét érintik, a szektor működése mégis-a térséghez hasonlóan-, nagyon koncentrált, hisz néhány jól körülhatárolható tevékenységi csoporthoz köthető. Legaktívabbak az egyházi, turisztikai és a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szervezetek. A közbiztonság területén dolgozó polgárőrség itt is megtalálható. Térségben nem erős, de él a Civil Egyezető Fórum intézménye, ám a Hajdúszováti szervezetekkel nincs kapcsolatuk. Probléma/ lehetőség A Szováti non-profit szektor jelen állapotában nem tudja betölteni a fokozottabban jelentkező helyi és közösségi igényeket. Erős a kötődésük a kormányzati és önkormányzati támogatásokhoz. A civil szervezetek finanszírozási problémákkal küzdenek és nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, ezért tevékenységük színvonala csökken. Működésük az alapvető infrastrukturális hiányosságok miatt nem hatékony. Megoldási javaslat Működési költségen kívül minden olyan tevékenység, kis értékű infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása, amely segíti a térség civil szervezeteinek munkáját, erősíti tevékenységük hatékonyságát, az általuk gyakorolt tevékenység, szolgáltatás minőségének javulását, hozzájárul a civil szervezetek tevékenységének térségi kiterjesztéséhez, közreműködik a civil szervezetek térségi rendezvényeken való részvételéhez Várható eredmény A térségben működő civil szervezetek munkájának támogatásával nő a működésük hatékonysága és eredményessége. Bővül tevékenységi körük, vagy javul a már meglévő tevékenységek és szolgáltatások minősége. Esetleg térségi hatással bíró civil szervezetek alakulnak ki. A jól működő, rugalmasabb, a közösségi- és piaci igényekhez gyorsan igazodó civil szervezetek nagy mértékben hozzájárulnak az együvé tartozás érzésének, a térségi kohézió erősödéséhez, a hajdú identitás, és a „Hajdú életérzés” kialakulásának. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 111

112 Megoldási javaslatok 18/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-08 Sorszám: 1889
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-08 Sorszám: 1889 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 15625 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 11719 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 15 db Természetes személyek 65%

113 Megoldási javaslatok 19/44 Kód: ÉA-84-GF-1-01 Sorszám: 1818
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/44 Kód: ÉA-84-GF-1-01 Sorszám: 1818 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Kereskedelem, javítás Helyzet/ adottság A térség gazdasági potenciálját a szolgáltatási, és az agrárszektor határozza meg. Legtöbb vállalkozás a kereskedelem,javítás, szálláshelyek,vendéglátás területén dolgozik.Magas a mikrovállalkozások aránya,melyek jellemzője az alacsony hatékonyság, rossz termékszerkezet. Ezért a vállalkozók megerősítése indokolt a már meglévő szolgáltatások fenntarthatósága érdekében. A térség helyi termékeinek értékesítése nem meghatározó. A HVS HPME-ben megfogalmazott LEADER kosár és polcrendszer kialakításával ennek teremtődik meg egy fajta feltétele. Probléma/ lehetőség Helyi termékek értékesítése nem meghatározó. Nincs közös Hajdúsági termék, amely népszerűsíthetné a térséget. A polcrendszer lehetőséget biztosít az egységes márkanévvel futó termékek piacra jutási feltételeinek felmérésére.A tapasztalatok függvényében, a térségi gazdasági folyamatok, és igények figyelembe vételével ítélhető meg a helyi termékek árusításával foglalkozó ilyen típusú keres Megoldási javaslat A térségi helyi termékek helyi és országos szintű értékesítésének támogatása a piacra jutási feltételek javításával. A mobil sátorban elhelyezett, és az egységes márkanévvel futó termékeket összegyűjtő Hajdúsági termékkosár értékesítését és eladását szolgáló polcrendszer kialakítása. Várható eredmény Sátorban elhelyezett kísérleti polcokon keresztül nő a helyi termékek térségi és térségen kívüli ismeretsége. Megteremtődnek a hajdúsági termékeket értékesítő, egységes, a Közösség mind a 7 településén a vevők rendelkezésére álló polcrendszer- hálózat kialakításának feltételei. A polcrendszeren keresztül történő eladással az értékesítési feltételek javulnak, nő a kereslet, amely nagyban hozzájárul a „hely szellemének” kialakulásához. A LEADER polcrendszer a komplex projekt részként a térségi marketing fontos eleme. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 113

114 Megoldási javaslatok 19/44 Kód: ÉA-84-GF-1-01 Sorszám: 1818
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/44 Kód: ÉA-84-GF-1-01 Sorszám: 1818 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 19531 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 11719 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 db Természetes személyek 60%

115 Megoldási javaslatok 20/44 Kód: ÉA-84-GF-7-01 Sorszám: 3702
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/44 Kód: ÉA-84-GF-7-01 Sorszám: 3702 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség Hajdúvárosai Bocskai örökségére, a sajátos hajdú-múltra építve tervezik jövőjüket. Fontos összekötő kapocs a települések között a közös természeti adottság, a széles alapokon nyugvó történelmi gyökerek és néphagyományok, amelyek jó alapot szolgáltatnak a helyi specialitásokra alapozott „hely szellemének”, és a saját identitás kialakítására. Probléma/ lehetőség A „Hajdúk jövője” stratégia esélyt biztosított arra a 7 településnek, hogy az eddig csak településenként megjelenő lehetőségek összeadódjanak. A két kistérség most talált egymásra, ezért még nem alakulhatott ki egy egységes térségi megjelenés, holott a hajdú múltra építve megtalálhatóak a közös gyökerek. Hiányzik a helyi specialitásokra alapozott közös térségi identitás, mely elősegítheti a gazdasági fejlődését is. Megoldási javaslat A „Hajdúk jövője” HVS-nek a legfontosabb eleme a LEADER forrásból megvalósuló Hajdú jövője komplex projekt. A problémák között felsorolt identitás és egységes térségi megjelenés hiányára ad megoldási javaslatot az alábbi HPME-k összességével: 1758 (5.2.1), 1809 (8.1.1), 1810 (8.1.2), 1887 (8.1.3), 1816 (8.2.3), 1818 (8.2.4), 3011 (8.2.6), 3342 (8.2.7), 1828 (8.2.8) A HAVER közösség területén a program keretében, alapvető infrastrukturális fejlesztések és szolgáltatások egészen magas színvonalon valósulhatnak meg, a specialitás, „Hajdú életérzés” megjelenésével, és bemutatásával, a térségi egység megteremtésével. Várható eredmény A komplex projekt a hajdú identitás kialakítását, megerősítését célozza, mely hatására nő a munkahelyek száma, a piaci igényeken alapuló szakképzett munkaerő foglalkoztatásának lehetősége. Nő a térség társadalmi kohéziója, népességmegtartó ereje. Ha meg tudjuk találni a már elveszett, és meg tudjuk őrizni a meglévő kincseinket, akkor elérjük célunkat. Megalkotunk egy, a térségi együttműködésen alapuló, egységes megjelenésű Hajdúságot, amely mások számára is izgalmas, vonzó úti célként jelenik meg, a térség fejlődésében is egy új irány indul. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 115

116 Megoldási javaslatok 20/44 Kód: ÉA-84-GF-7-01 Sorszám: 3702
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/44 Kód: ÉA-84-GF-7-01 Sorszám: 3702 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

117 Megoldási javaslatok 21/44 Kód: ÉA-84-GF-7-02 Sorszám: 3999
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/44 Kód: ÉA-84-GF-7-02 Sorszám: 3999 Prioritás: Hajdúk jövője - identitás erősítése Intézkedés: Hajdú életérzés Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A HA-VER Helyi közösség városai nagy kiterjedésű önálló településrészekkel rendelkeznek. Az egyik ilyen külterületi rész Hajdúnánás-Tedej, ahol majdnem 500 ember él. Jelenleg Tedej területe szolgáltatás hiányos térség, azonban megtalálhatók a Hajdúság tudat, hagyományok. Probléma/ lehetőség A településrészen az általános iskola megszűntetésével az épület kihasználatlanul maradt, ezáltal központja kihalttá vált és az általános szolgáltatások hiányoznak. A településszerkezetet meghatározza a rajta áthaladó főút, amely befolyásolja a településrész képét. Turizmushoz jó lehetőségeket biztosítanak a településrész adottságai. Megoldási javaslat Kihasználva Tedej épített és kulturális örökségeit, célunk a komplex projekt elemeire építve egy élhetőbb településrész megteremtése, ezzel bekapcsolva a település, valamit a tervezési terület vérkeringésébe. A komplexprojekt részét az alábbi HPME-k képezik: 1761(5.3.2), 1741(3.2.3), 1669(2.1.3), 1656(1.1.2), 1758(5.2.1), 1892(8.2.5). A komplex projekt sikerességének alapeleme az önkormányzat, a civil szervezetek, valamint a vállalkozó réteg együttműködése, a LEADER szerű működés erősítése mellett. Várható eredmény A komplex projekt keretében megújulnak a településrész épített örökségei, közelebb visszük az itt élőkhöz az alapvető szolgáltatásokat és megteremtjük a turizmus alapjait. Ezen fejlesztések eredményeképpen a térség valamennyi települése aktív részesévé válik a fejlesztéseknek, valamint elősegíti a Hajdú identitás erősítését, fejlesztését. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 117

118 Megoldási javaslatok 21/44 Kód: ÉA-84-GF-7-02 Sorszám: 3999
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/44 Kód: ÉA-84-GF-7-02 Sorszám: 3999 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Komplex projekt Hátrányos helyzet Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

119 Megoldási javaslatok 22/44 Kód: ÉA-84-GF-A-07 Sorszám: 1746
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/44 Kód: ÉA-84-GF-A-07 Sorszám: 1746 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Versenyképes gazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség gazdasági potenciálját a szolgáltató és a mezőgazdasági szektor határozza meg, a legtöbb vállalkozást a kereskedelem, javítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektor adja és ezen belül is jellemző az 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások magas aránya. Az ipari termelés szerkezeti állapotára jellemző, hogy nagyon kevés a hatékonyan működő mikro-, kisvállalkozás és egyre növekvő arányú a kényszervállalkozás, melynek termékszerkezete nem felel meg a keresletnek. Probléma/ lehetőség A mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelmezősége romlik, tőkehiány jellemzi őket és alacsony a vállalkozási kedv. Hiányoznak a kézműves vállalkozások és a kisipari szolgáltatások. Kellő számban áll rendelkezésre olcsó munkaerő, bár a szakképzés struktúrája nem igazodik a valós piaci igényekhez, A vállalkozások műszaki-technológiai színvonala elmarad az országos átlagtól, azok fejlesztése elengedhetetlen feladat. Megoldási javaslat Foglalkoztatási bázis kiszélesítése az inaktivitás csökkentése és a jövedelemtermelő lehetőségek bővítése érdekében. Elsősorban mezőgazdaságon kívüli jövedelemtermelő és vállalkozási lehetőségek biztosítása a lakosság részére a településeken. A vállalkozások létrehozásának és a működő vállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása a magasabb hozzáadott értékű, innovatív termékek előállítása érdekében. Különösen a helyi feldolgozású termékek értéknövelésének támogatása, termékszerkezet bővítése, mely hozzájárulhat a fenntartható gazdaság alapjainak a megteremtéséhez. Lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari tevékenységek támogatása. Várható eredmény Növekszik a munkahelyek száma, csökken a munkanélküliség. A vállalkozások az infrastruktúra kialakításával megteremthetik a versenyképes gazdaságot a Hajdúságban. Az előírásoknak való megfelelőségük javul, továbbá javul a dolgozók komfortérzete ezáltal nő a termelékenység. Az innovációs képesség ösztönzésével nő a fenntartható gazdálkodás megteremtésének esélye. Szélesedik a magasabb hozzáadott értékű termékpaletta. Nő lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari szolgáltatások köre. A HPME a "Dolgozz helyben" horizontális elvet erősíti. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 119

120 Megoldási javaslatok 22/44 Kód: ÉA-84-GF-A-07 Sorszám: 1746
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/44 Kód: ÉA-84-GF-A-07 Sorszám: 1746 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1172 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 60 db Természetes személyek 60%

121 Megoldási javaslatok 23/44 Kód: ÉA-84-GF-A-08 Sorszám: 1750
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/44 Kód: ÉA-84-GF-A-08 Sorszám: 1750 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Versenyképes gazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A térség gazdasági potenciálját a szolgáltató és a mezőgazdasági szektor határozza meg, a legtöbb vállalkozást a kereskedelem, javítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás szektor adja. Hajdúszováton elsősorban a mezőgazdasági szektorban találhatók a legnagyobb foglalkoztatók. Emellett a kereskedelem és szolgáltatás ágban tevékenykednek a vállalkozások. Kevés a hatékonyan működő mikro-, kisvállalkozás, egyre több a kényszervállalkozás. Nő a településen a társadalmi-gazdasági elmaradottság a helyi közösség többi településéhez viszonyítva is. Probléma/ lehetőség A mikrovállalkozások jövedelmezősége romlik, tőkehiány jellemzi őket és alacsony a vállalkozási kedv. Hiányoznak a kézműves vállalkozások és a kisipari szolgáltatások, a mezőgazdasági vállalkozások túlsúlya jellemző. Az igényeket meghaladóan áll rendelkezésre olcsó, de képzetlen munkaerő. A vállalkozások műszaki-technológiai színvonala elmarad az országos és a helyi közösség többi településének átlagától is. Megoldási javaslat Elsősorban mezőgazdaságon kívüli jövedelemtermelő és vállalkozási lehetőségek biztosítása a lakosság részére a hátrányos helyzetű településen, mely hozzájárul a foglalkoztatási bázis kiszélesítéséhez. A vállalkozások létrehozásának és a működő vállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztéseinek támogatása a magasabb hozzáadott értékű, innovatív termékek előállítása érdekében. Különösen a helyi feldolgozású termékek értéknövelésének támogatása, termékszerkezet bővítése, mely hozzájárulhat a fenntartható gazdaság alapjainak a megteremtéséhez, a területi elszigeteltségből és társadalmi-gazdasági leszakadásból eredő folyamatok mérsékléséhez. Lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari tevékenységek támogatása. Várható eredmény A fejlesztések megvalósulásával nő a munkahelyek száma, csökken a munkanélküliség. Versenyképes, fenntartható társadalmi-gazdasági környezet alapjai teremtődnek meg. Szélesedik a magasabb hozzáadott értékű termékpaletta. Nő lakossági igényeket figyelembe vevő kisipari szolgáltatások minőségi színvonala és az abban dolgozók száma. Nőnek a mezőgazdaságon kívüli jövedelemszerzési és vállalkozási lehetőségek. Javul a település népességmegtartó ereje és megteremtődnek a turizmus feltételei. A HPME a "Dolgozz helyben" horizontális elvet erősíti. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 121

122 Megoldási javaslatok 23/44 Kód: ÉA-84-GF-A-08 Sorszám: 1750
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/44 Kód: ÉA-84-GF-A-08 Sorszám: 1750 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 36058 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 23438 EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 1172 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 10 db Természetes személyek 65%

123 Megoldási javaslatok 24/44 Kód: ÉA-84-GF-5-01 Sorszám: 1751
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/44 Kód: ÉA-84-GF-5-01 Sorszám: 1751 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Versenyképes gazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség aktív vállalkozásait figyelembe véve elmondható, hogy a legjelentősebb szektort a kereskedelem, javítás szektor adja a maga 24%-os értékével, melyet a gazdaságfejlesztési szolgáltatások követ. Ezek után meghatározó szereppel bírnak az építőipari és egyéb szolgáltatások, melyet nem sokkal lemaradva követ a feldolgozóipari és mezőgazdasági szektor. Összességében elmondható, hogy jellemző a térségre a vállalkozásokon belül a mikrovállalkozások magas aránya. Probléma/ lehetőség A térségben élő vállalkozások között függetlenül alacsony szintű az együttműködés, a kapcsolatok szervezettsége és az összetartozás. A településeken élők nem tudják ki, mivel foglalkozik. A mai rohanó világunkban egyre kevesebb a lehetőség egymás megismerésére, tevékenységünk bemutatására. A vállalkozások közötti információáramlás alacsony, illetve a kapcsolatok szervezetlensége miatt nem jutnak kellő információhoz. Megoldási javaslat Térségen belüli vállalkozói kapcsolatok szervezettségét segítő szakmai együttműködések támogatása. A térségben tevékenykedő mikrovállalkozások összefogása, koordinálása, tevékenységük megismertetése szakmai fórumokon és workshopokon. Helyi termékekhez kötődő együttműködések támogatása. Várható eredmény Javulnak a vállalkozások közötti együttműködések az akciócsoport területén. Beindul a vállalkozások közötti információáramlás, kapcsolataik szervezettebbé válnak, növekszik összetartozási érzésük, megteremtődik egyfajta belső kohézió. Mikrovállalkozások tevékenységének megismertetése a térségen belül és kívül. A HPME hozzájárul a versenyképes gazdaság megteremtéséhez a Hajdúságban. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 123

124 Megoldási javaslatok 24/44 Kód: ÉA-84-GF-5-01 Sorszám: 1751
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/44 Kód: ÉA-84-GF-5-01 Sorszám: 1751 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 9766 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 9766 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 80% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 50%

125 Megoldási javaslatok 25/44 Kód: ÉA-84-GF-B-04 Sorszám: 1745
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/44 Kód: ÉA-84-GF-B-04 Sorszám: 1745 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Versenyképes gazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság Az akciócsoport területén több ipari terület található, ahová tudatosan települnek be a vállalkozások, viszont ipari park minősítéssel csak a Hajdúböszörményi rendelkezik, amely 2007 évben nyerte el a címét. Az ipari parkban és az iparterületeken is elsősorban a nagyobb vállalkozások jelenléte a meghatározó, ezzel jelentősen pozitívan befolyásolva a foglalkoztatási helyzet alakulását. Az elmúlt időszak útfejlesztéseinek következtében (M35, 354 elkerülő, M3, 35 főút) a települések megközelítése, és tőkevonzó képessége jelentősen javult. Probléma/ lehetőség A térségen és településen belüli közlekedés fontos szempontot jelent a beruházások megvalósításánál. A nagyvállalkozásokon túl az egyéb vállalkozások jelenléte nem jelentős, a részükre nyújtható gazdasági szférát erősítő infrastrukturális és egyéb szolgáltatások fejlesztésre szorulnak. A nagyvállalkozások egyre bizonytalanabb helyzetben vannak, amely kihat a mikrovállalkozások helyzetére, kiszolgálói tevékenységére. Megoldási javaslat A meglévő ipari területeken infrastrukturális fejlesztésekkel, a gazdasági szférát erősítő szolgáltatások fejlesztésével ösztönözni kell az ipari parkok kialakítását. Inkubációs tevékenységekkel segíteni kell a mikro-, kis- és középvállalkozások betelepülését az ipari parkokba, ipari területekre. Javítani kell az ipari területek elérhetőségét, mind infrastrukturális fejlesztésekkel, mind közlekedési szolgáltatások bővítésével. A kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése, beruházásaik támogatása. Várható eredmény A fejlesztések megvalósulásával nő az ipari parkok száma, javul a térség tőkevonzó képessége. Javul a kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai színvonala, mely által javul a termelékenységük. A gazdasági, üzleti szférát erősítő szolgáltatások megvalósulásával megteremtődik az új vállalkozások le-, betelepülésének az esélye. Mindezen tényezők együttesen hozzájárulnak a foglalkoztatási helyzet javulásához, a munkanélküliség csökkentéséhez a versenyképes gazdaság megteremtéséhez a Hajdúságban. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 125

126 Megoldási javaslatok 25/44 Kód: ÉA-84-GF-B-04 Sorszám: 1745
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/44 Kód: ÉA-84-GF-B-04 Sorszám: 1745 Leírás Támoga-tási forrás Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 0 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 0 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 0 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

127 Megoldási javaslatok 26/44 Kód: ÉA-84-GF-5-02 Sorszám: 1755
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/44 Kód: ÉA-84-GF-5-02 Sorszám: 1755 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A mezőgazdaság szerepe fajsúlyos a térségben és a jelentősebb agrárvállalkozásokon túl (Kösely Zrt., Tedej Zrt., Béke Agrárszövetkezet, Bocskai Mg Zrt., Kurucz Farm, Nagyhegyesi Állttenyésztő Kft) több ezer mezőgazdasági őstermelő is fellelhető, illetve meghatározó szerepe van a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelem-kiegészítésnek. Az országban egyedülállóan a térségben minden típusú mezőgazdasági vállalkozási forma jelen van. A helyi közösség területén, Hajdúdorogon működik az Észak-Hajdúság egyetlen elismert TÉSZ-e. Probléma/ lehetőség Gond a mezőgazdaság válsága, jövedelemtermelő, népességeltartó képességének alacsony volta, valamint, hogy jelentős különbség van az őstermelők és a nagyüzemi mezőgazdasági vállalkozások technológiai színvonala között. További problémát jelent, hogy a térség nagyvállalkozásain kívül, akik között már kialakult kapcsolatrendszerek vannak a mezőgazdasági kis- és őstermelők nem ismerik egymás tevékenységét. Megoldási javaslat A mezőgazdasági vállalkozásoknak térségen belüli szakmai együttműködésük erősítését célzó programok szervezése, melyek segítik egymás tevékenységeinek a megismerését, kapcsolatfelvételi lehetőségeiket. A térségben tevékenykedő mezőgazdasági vállalkozások összefogása, koordinálása, tevékenységük megismertetése szakmai fórumokon és workshopokon. Helyi termékekhez kapcsolódó együttműködések támogatása. Várható eredmény Javulnak a mezőgazdasági vállalkozások közötti együttműködések a térség településein. Beindul az információáramlás, kapcsolataik szervezettebbé válnak, növekszik összetartozási érzésük, megteremtődik egyfajta belső kohézió. Mezőgazdasági vállalkozások tevékenységének megismertetése a térségen belül és kívül. A HPME hozzájárul a fenntartható agrárgazdaság megteremtéséhez a Hajdúságban ezáltal segítve a Hajdúsági Versenyképességet. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 127

128 Megoldási javaslatok 26/44 Kód: ÉA-84-GF-5-02 Sorszám: 1755
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 26/44 Kód: ÉA-84-GF-5-02 Sorszám: 1755 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Térségen belüli szakmai együttműködések Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 9766 EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 9766 EUR Non-profit szervezetek 80% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 80% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 50%

129 Megoldási javaslatok 27/44 Kód: ÉA-84-GF-A-06 Sorszám: 1753
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/44 Kód: ÉA-84-GF-A-06 Sorszám: 1753 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A Hajdúsági löszhát ökológiai adottságai az országban egyedülállóak(napsütéses órák száma,termőtalaj)A hajdúsági emberek már régi idők óta foglalkoznak földműveléssel, állattartással.A magas aranykorona értékű szántóföldek kedveznek a gabonafélék, burgonya,takarmánynövények,csemegekukorica,zöldborsó,egyéb zöldség- és gyümölcsök termesztésének.Térségben folytatott biztonságos,minőségi termeléshez nélkülözhetetlen csapadék szükségszerinti pótlására a termelők az elmúlt években igencsak felkészültek és korszerű öntöző berendezésekkel rendelkeznek Probléma/ lehetőség A kitűnő természeti adottságok ellenére az időjárás kiszámíthatatlan tényezőként igen szélsőséges termelési ciklusokat eredményezhet. Térség számos speciális helyi termékkel rendelkezik(tej, savanyúság, méz, tészta, zöldség, gyümölcs, virág, tojás), melyek segíthetik a „térség szellemének” kialakítását. Az elmúlt időszakban a környezettudatos gazdálkodás próbálkozásai pozitív megítélést vetíthetnek a térségre nézve. Megoldási javaslat A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása a humán erőforrás fejlesztés támogatása, és a szerkezetváltás, innováció ösztönzése által. A környezet és vidék állapotának javítása a mezőgazdasági és erdősített területek fenntartható használatával. Várható eredmény Munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés, a mezőgazdaság modernizálása, versenyképesség növelése és a mezőgazdaságban dolgozó vállalkozások több lábon állása. A hazai agrárium versenyképességének növelése, a piaci orientáció elősegítése. Az alacsony környezeti terhelés megőrzése és a magas környezeti értéket képviselő területek, természeti értékek megőrzése.Javulnak a helyi termékek értékesítésének feltételei. A helyben mezőgazdasági termékek értékesítésének fellendülése hozzájárul a térségi identitás, a „hely szellemének” kialakulásához. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 129

130 Megoldási javaslatok 27/44 Kód: ÉA-84-GF-A-06 Sorszám: 1753
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 27/44 Kód: ÉA-84-GF-A-06 Sorszám: 1753 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport A mezőgazdaság és az erdészet fejlesztéséhez és korszerűsíté... Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 0 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 0 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 0 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

131 Megoldási javaslatok 28/44 Kód: ÉA-84-GF-A-01 Sorszám: 1754
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/44 Kód: ÉA-84-GF-A-01 Sorszám: 1754 Prioritás: Hajdúsági versenyképességért Intézkedés: Fenntartható agrárgazdaság a Hajdúságban Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térségben kedvezőek a klimatikus viszonyok és a térség komoly természeti kincse a termőföld. A magas aranykorona értékű szántóföldek kedveznek a gabonafélék, burgonya és takarmánynövények, valamint csemege-kukorica és zöldborsótermesztésnek. Emellett meghatározó szereppel bír az állattartás is. A hajdúsági mezővárosok népe már a régi idők óta földműveléssel és állattartással foglalkozott és az ipar és kereskedelem csak később alakult ki. Mindezen tényezők jól mutatják a térség mezőgazdasági berendezkedését, arculatát. Probléma/ lehetőség Az agrárágazaton kívüli munkalehetőségek száma alacsony, sőt, a munkahelyek száma egyre csökkenő tendenciát mutat. Problémát okoz a mezőgazdasági munkanélküliség és az alacsony bérszínvonal is. Nem alakultak még ki kellő számban alternatív tevékenységek az üzemek mellett, melyek ellensúlyoznák a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek ingadozásait. Nincs kihasználva a szezonálisan rendelkezésre álló munkaerő. Megoldási javaslat A mezőgazdaságból élő vidéki lakosság keresőképességének javítása, agrárágazaton kívüli munkahelyek megteremtése és megtartása, amelyek hozzájárulnak a vidéki területekről való elvándorlás visszaszorításához és vidéki életkörülmények javításához. Ösztönözni kell a mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező háztartások egyéb alternatív jövedelemtermelő, termelő és szolgáltató tevékenységét, a helyben előállított termékek előállítását, piacra vitelét. Mindezeket technológiai fejlesztésekkel, marketingtevékenységekkel, minőségbiztosítási rendszerekkel kell támogatni. Várható eredmény A fejlesztések megvalósulásával nő a munkahelyek száma, csökken a munkanélküliség. A mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó személyek jövedelemtermelő képessége javul, munkahelyek maradnak meg. Kedvező változás áll be a vidéki életkörülményekben és számos szolgáltatással bővül a szolgáltatási kör. A turisztikai ágazat fejlődését eredményezi, hiszen jellemzően a turizmus lehet a diverzfikáció célterülete, mely által megteremtődnek az agro- és ökoturisztika lehetőségei, így a HPME szorosan kapcsolódik a 3. prioritáshoz és intézkedésihez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 131

132 Megoldási javaslatok 28/44 Kód: ÉA-84-GF-A-01 Sorszám: 1754
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 28/44 Kód: ÉA-84-GF-A-01 Sorszám: 1754 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 0 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 0 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 0 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

133 Megoldási javaslatok 29/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-11 Sorszám: 1656
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-11 Sorszám: 1656 Prioritás: Vidéki örökség megőrzése Intézkedés: Utódainkra örökítve Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Közös történelmi múlttal(Hajdú hagyományok:történelmi örökség,tánc,gasztronómia,lovas kultúra), jó földrajzi adottságokkal rendelkező térség. Ártéri lösziszapos síkság, ahol erdők,parkok,szikes,nádas,kanyargós kiszáradt- és élő folyómedrek,tavak,kunhalmok találhatók. Épített és kulturális is örökségekben bővelkedik. A Szováti Kotszegi csőszház, az Ebesi Árpád kori templommaradvány, a Hegyesi Rickl kastély, a Dorogi régészeti lelőhely, a sok templom, múzeum, tájház, emlékművek, és minden vidéki örökség a települések vonzerejének fontos elemei. Probléma/ lehetőség Természeti, épített és kulturális örökség a községek számára adottak, de a rossz környezeti állapot és kiépítetlen infrastruktúra miatt nem „versenyképesek”. Nagy energiát megy alapszolgáltatás-fejlesztésre(vidéki örökség hátrányban). Nem alakult ki a helyi specialitásokra alapozott „hely szelleme”,de a közös természeti adottság,történelmi múlt jó alapként szolgálhat ennek létrejöttéhez. Megoldási javaslat Kedvezményezettek: Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes, és Hajdúböszörmény külterület, Hajdúdorog külterület, Hajdúnánás külterület; Hajdúszovát esetében + 10%-os támogatási intenzitás adható. Helyi vagy országos védelem alatt álló építményeinek, külső felújítása;A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása; Az előbbi fejlesztésekkel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása Várható eredmény Erősödő falusias jelleg, vonzóbb településkép, élhetőbb környezet, egységes arculat jön létre. Javulnak a demográfiai viszonyok, és a falusi turizmus feltételei. Nő a munkahelyek száma(hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása). A falvak értékeinek bemutatása hozzájárul a térségi identitás kialakulásához. A térség településével való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, országos elismertségét, és ellensúlyozhatja Hajdúszoboszló, mint fürdőváros „egy lábon állását”, vagyis a turizmus szezonalitását és területi koncentráltságát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 133

134 Megoldási javaslatok 29/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-11 Sorszám: 1656
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 29/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-11 Sorszám: 1656 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 db Természetes személyek 70%

135 Megoldási javaslatok 30/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-10 Sorszám: 1651
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-10 Sorszám: 1651 Prioritás: Vidéki örökség megőrzése Intézkedés: Utódainkra örökítve Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Hajdúszovát gazdasági és társadalmi szempontból elmaradott, hátrányos helyzetű, 3198 fős kis község. Kitűnő természeti adottságokkal rendelkezik, hisz a táj egy ártéri lösziszapos síkság, ahol szikes, nádas, kanyargós kiszáradt vagy élő folyómedrek találhatók. Honfoglalás előtti korból származó kunhalmok is vannak. Épített és kulturális is örökségekben bővelkedik. A Kotszegi csőszház helyi védelem alatt, a református templom XVI. századi alapokon álló építmények. Probléma/ lehetőség 25%-os roma kisebbség,20%-os munkanélküliség,alacsony életszínvonal.Vidéki örökség megőrzése erőn túli feladat a falunak,nagy energiát fordít a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatásra.Épített,természeti,kulturális örökség környezeti állapot rossz,infrastruktúra kiépítetlen.„Szováti örökség” felújítása fontos feladat,hisz jó alapként szolgálhat a helyi specialitásokra alapozott „térség szellemének” kialakítására. Megoldási javaslat Kedvezményezett: Hajdúszovát. Helyi vagy országos védelem alatt álló építményeinek, külső felújítása; A természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítása, kialakítása; Az előbbi fejlesztésekkel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása Várható eredmény Erősödő falusias jelleg,vonzóbb településkép,élhetőbb környezet jön létre.Javulnak a demográfiai viszonyok, és a falusi turizmus feltételei. Nő a munkahelyek száma(hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása).A falu értékeinek bemutatása hozzájárul a térségi identitás kialakulásához. A térség többi településével való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, országos elismertségét (szinergia hatás),és ellensúlyozhatja Hajdúszoboszló, mint fürdőváros „egy lábon állását”, vagyis a turizmus szezonalitását és területi koncentráltságát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 135

136 Megoldási javaslatok 30/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-10 Sorszám: 1651
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 30/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-10 Sorszám: 1651 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 db Természetes személyek 70%

137 Megoldási javaslatok 31/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-12 Sorszám: 1758
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-12 Sorszám: 1758 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Közösségi terek kialakítása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Tedej kivételével minden településen van valamilyen közösségi épület (művelődési ház,könyvtár,faluház,e-Magyarország Pont,tele-,civil ház). Általában egy épületben koncentrálódnak a szolgáltatási tevékenységek. Néhány faluban az is előfordul, hogy az épület szűkössége miatt az egymáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységek nagyon szétszórtan, különböző épületben, egymástól távol érhetők el. Rendszeresek a rendezvények, programok, amelyek közösségi teret igényelnek. Probléma/ lehetőség Nincs olyan épület,amely megfelelő feltételeket biztosít a falusi közösség kialakulásához, működéséhez és fejlődéséhez.Rossz fizikai állapotú, vagy kicsi alapterületű épületekről van szó, ahol az infrastruktúra fejlesztésre szorul(korszerűtlen gépek,berendezések,vagy ezek teljes hiánya).Egyre szükségesebb a korszerű, EU-s elvárásoknak megfelelő, a lakosság számára fontos közszolgáltatások egy térben való működtetése. Megoldási javaslat Épület külső és belső felújítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, épületgépészet. Az ingatlanhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés. Eszközbeszerzés. A Hajdúság jövője komplex projekt része. Várható eredmény Közösségi szolgáltató tér kialakulása, amelyben egy épületben hozzáférhetővé válnak a vidéki települések életminőségét javító,minőségi szolgáltatások. Bővül a szolgáltatások köre. Az új,felújított épület hozzájárul a szebb településkép kialakulásához. Javul az életszínvonal minősége, a falusi turizmus feltételei. Munkahelyteremtést, munkanélküliség csökkenését, a kis települések népességmegtartó erejének erősödését okozza. Lehetőséget teremt a LEADER-es rendezvények tartására, civil szervezetek működésére. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 137

138 Megoldási javaslatok 31/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-12 Sorszám: 1758
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 31/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-12 Sorszám: 1758 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 0%

139 Megoldási javaslatok 32/44 Kód: ÉA-84-SzF-2-03 Sorszám: 1761
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/44 Kód: ÉA-84-SzF-2-03 Sorszám: 1761 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Tudatosan az egészségünkért és a környezetünkért Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség non-profit szervezeteiről megállapítható, hogy a szektor működése nagyon koncentrált. Néhány jól körülhatárolható tevékenységi csoporthoz köthető, elsősorban oktatás, szabadidő, sport, kultúra és szociális ellátás területén dolgoznak. A térség valamennyi településén jelen vannak a sport-, szabadidő-, kulturális és egyéb szolgáltatások, melyek egy részét az önkormányzatok szolgáltatnak nem kötelező feladatellátásban, másik részét a társadalmi szervezetek vállalják fel. Probléma/ lehetőség A lakosság egészségügyi állapota az országos átlagnak megfelelő. Erősödő tendenciát mutat az elöregedés, magas a kopási, érrendszeri megbetegedések száma. A térségi önkormányzatok és civil szervezetek igyekeznek megteremteni a szabadidő egészséges eltöltésének feltételeit, viszont az egyre növekvő lakossági igényeket egyre nehezebben sikerül kielégíteni, különösen igaz ez az ifjúság igényeinek a kielégítésére. Megoldási javaslat Önkormányzatok és civil szervezetek mellett vállalkozások támogatása, hogy megteremtsék a szabadidő egészséges eltöltésének lehetőségeit, feltételeit valamennyi sportág tekintetében, a helyi igényekhez igazítottan. Elsősorban a nem önkormányzati alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó tevékenységek eszközbeszerzéseinek, infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása. Előrelépést kell tenni a prevenció területén is. Várható eredmény A települések eszközellátottsága növekszik, emelkedik a lakosság, turisták részére nyújtott szolgáltatások köre. A szabadidő eltöltésének és a sportolási lehetőségeknek új formái jelennek meg. Egészségesebb társadalmi csoportok, minőségi életvitel lehetőségei teremtődnek meg. A HPME hozzájárul a 3. prioritásban megfogalmazott turisztikai szolgáltatások fejlesztésén túl a szolgáltatások körének bővítéséhez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 139

140 Megoldási javaslatok 32/44 Kód: ÉA-84-SzF-2-03 Sorszám: 1761
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 32/44 Kód: ÉA-84-SzF-2-03 Sorszám: 1761 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 18 db Természetes személyek 60%

141 Megoldási javaslatok 33/44 Kód: ÉA-84-SzF-2-04 Sorszám: 1880
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/44 Kód: ÉA-84-SzF-2-04 Sorszám: 1880 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Tudatosan az egészségünkért és a környezetünkért Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség non-profit szervezeteiről megállapítható, hogy a szektor működése nagyon koncentrált. Néhány jól körülhatárolható tevékenységi csoporthoz köthető, elsősorban oktatás, szabadidő, sport, kultúra és szociális ellátás területén dolgoznak. A térség valamennyi településén, így Hajdúszováton is, jelen vannak a sport-, szabadidő-, kulturális és egyéb szolgáltatások, melyek egy részét az önkormányzat szolgáltat nem kötelező feladatellátásban, másik részét a társadalmi szervezetek vállalják fel. Probléma/ lehetőség A lakosság egészségügyi állapota az országos átlagnak megfelelő. Hajdúszováton is erősödő tendenciát mutat az elöregedés, magas a kopási, érrendszeri megbetegedések száma. A települési önkormányzat és civil szervezetek igyekeznek megteremteni a szabadidő egészséges eltöltésének feltételeit, az egyre növekvő lakossági igényeket egyre nehezebben sikerül kielégíteni.Nehezen tudnak lépést tartani a társadalmi fejlődéssel. Megoldási javaslat Az önkormányzat ,civil szervezetek, valamint vállalkozások által biztosított a lakosság igényeihez igazított eszközellátottság fejlesztése, infrastrukturális fejlesztések támogatása, hogy megteremtsék a szabadidő egészséges eltöltésének feltételeit. Elsősorban a nem alapszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztések támogatása. Előrelépést kell tenni a prevenció területén is. A fejlesztések települési és térségi szolgáltatásokhoz egyaránt kapcsolódhatnak. Várható eredmény A hátrányos helyzetű Hajdúszovát eszközellátottsága növekszik, bővül a lakosság (gyerekek, ifjúság, felnőttek), valamint a hátrányos társadalmi rétegek részére nyújtható szolgáltatások köre. A szabadidő eltöltésének és a sportolási lehetőségeknek új formái jelennek meg, melyek minden társadalmi réteg és korosztály igényit célozzák. Egészségesebb társadalmi csoportok, minőségi életvitel lehetőségei teremtődnek meg. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 141

142 Megoldási javaslatok 33/44 Kód: ÉA-84-SzF-2-04 Sorszám: 1880
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 33/44 Kód: ÉA-84-SzF-2-04 Sorszám: 1880 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 60547 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 39063 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 65%

143 Megoldási javaslatok 34/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-06 Sorszám: 1881
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-06 Sorszám: 1881 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Tudatosan az egészségünkért és a környezetünkért Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság A társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott, 25%-os munkanélküliséggel sújtott Hajdúszováton 3198 fő él. Jellemző az elszegényedett családok betelepülése. A lakosságon belül 25%-os a roma kisebbség aránya, akik ugyan nem telepen, de a társadalomtól elszigetelten élnek. Aktívak a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását segítő civil szervezetek. Ipari termelés a faluban nincs. Mezőgazdasággal foglalkozik a lakosok jelentős része. A környezetbarát mezőgazdaságnak és egészséges életmódnak az eddiginél jelentősebb szerepet szánnak. Probléma/ lehetőség A faluban a környezettudatos, és az egészséges életmód a környezeti és társadalmi háttér ellenére nem népszerű. A romák, és a hátrányos helyzetű családok által lakott, alapvető infrastrukturális hiányosságokkal küzdő lakóövezetek higiéniás problémákkal küszködnek. A természeti és épített környezet állapota leromlott. Az önkormányzat foglalkozik a probléma kezelésével, de nincs elég forrás a tartós javításhoz. Megoldási javaslat Egészséges környezet létrejöttét segítő környezetvédelmi akciókhoz szükséges eszközbeszerzés, egészségügyi- és környezet-rehabilitációs tevékenységek támogatása. Környezettudatosságot erősítő természeti és épített mikro- és makrokörnyezet rehabilitációs akciókhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése. Egészséges életmódra, környezettudatosságra „nevelés, oktatás” megvalósításához szükséges eszköz- beszerzés Várható eredmény Környezettudatos és egészséges életmód lehetőségeinek megismertetésével javul a község lakosságának egészségi-, és a falu természeti és épített környezetének állapota. A higiéniás problémák megszűnnek, az életminőség javul. Ezáltal tisztább, vonzóbb és élhetőbb vidéki környezet jön létre. A HVS többi fejlesztése az egészséges és környezettudatos életmód fontosságának erősödése által marad fenntartható. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 143

144 Megoldási javaslatok 34/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-06 Sorszám: 1881
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 34/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-06 Sorszám: 1881 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 25391 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 25391 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 65%

145 Megoldási javaslatok 35/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-15 Sorszám: 1760
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-15 Sorszám: 1760 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Tudatosan az egészségünkért és a környezetünkért Szektor/fejlesztési téma: Természeti adottságok Helyzet/ adottság A helyi közösség területén jelentősek a NATURA 2000 programba tartozó területek. Különleges madárvédelmi területek vannak Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás településeken. Különleges és kiemelt természet-megőrzési területek találhatók Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes településeken. Egyedül Ebes környékén nincs egyikben sem érintett terület. Jelentős a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó természetvédelmi területek aránya. Kiemelt figyelmet érdemel a védett területek jellegzetes madárvilága pl.: túzok, sziki pacsirta. Probléma/ lehetőség Ugyan jelentős a NATURA 2000 területek aránya, viszont fenntartási, fejlesztési tervvel nem minden település gazdálkodói rendelkeznek, amelyek viszont elvárásként jelentkeznek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban leírtak alapján. Megoldási javaslat NATURA 2000 területek fenntartási, fejlesztési terveinek elkészítése az érinett területekre, valamint a már meglévő védett területekre vonatkozó tervek NATURA 2000 rendelkezéseinek való megfeleltethetőségének biztosítása. Várható eredmény Fenntartható tájgazdálkodás alapjai teremtődenk meg. Olyan iránymutatást jelentenek a településeken élő gazdálkodók számára, amelyek a megfelelően beadott támogatási kérelmek révén segítik őket a támogatási források minél jobb kihasználásában. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 145

146 Megoldási javaslatok 35/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-15 Sorszám: 1760
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 35/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-15 Sorszám: 1760 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323B Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 0 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 0 EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 0 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak % Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek %

147 Megoldási javaslatok 36/44 Kód: ÉA-84-GF-B-01 Sorszám: 1757
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/44 Kód: ÉA-84-GF-B-01 Sorszám: 1757 Prioritás: Élhetőbb vidékért Intézkedés: Fejlődő vidékért Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Elérhetőség szempontjából megállapítható, az autópályák, a 35. főút, a 354 elkerülő út megépítésével a térség megközelíthetősége javult. A vasúti 100-as, 109-es vonal a meghatározó, melyek nem érintik Hajdúszovátot, Nagyhegyest. Településeket összekötő kerékpárút Hajdúdorog-Hajdúnánás között van. Az ivóvíz-, gáz-, elektromos hálózat kiépítettsége megoldott. Nincs szennyvízkezelés Hajdúszováton és Nagyhegyesen. A térség a megyei hulladékgazdálkodási rendszerbe kapcsolódik. Az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó infrastruktúrák kiépítettek. Probléma/ lehetőség Felújításra váró utak: 4.,3502.,3503.,3321., 4805., 100. vasútvonal. Felújítandó a Hajdúnánás-Hajdúdorog kerékpárút, a településeken lévő kerékpárutak. Szennyvízhálózat hiánya Hajdúszovát, Nagyhegyes. Megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, nő az igény a házhoz vitt szelektív hulladékgyűjtés iránt. Rekultiválatlan szeméttelepek vannak. Az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztésre várnak. Megoldási javaslat A 4-es főút, a 3502-es, 3503-s, Hajdúszoboszló-Nagyhegyes, Hajdúszovát-Debrecen összekötő utak felújítása, mely a belső térségi kapcsolatrendszert erősítik a helyi közösség területén. Települések közötti, és településen belüli kerékpárút szakaszok felújítása, kiépítése, EUROVELO kerékpárúthoz kapcsolódó összekötő szakasz megépítése Hajdúszoboszló-Nagyhegyes között. Szórványosan meglévő kerékpárutak hálózatszerű kiépítése. Ivóvíz-, gáz és elektromos hálózat korszerűsítése. Szennyvízhálózat kiépítése Hajdúszováton és Nagyhegyesen, hálózatkorszerűsítés a többi településen. Házhoz kell vinni a szelektív hulladékgyűjtést, rekultiválni kell a régi szeméttelepeket. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések. Várható eredmény Közlekedési szempontból javul a térség belső kapcsolatrendszere, az út és kerékpárút- fejlesztésekkel. Ivóvíz-, gáz- és elektromos hálózat korszrűsítésével, szennyvízhálózat kiépítésével, korszerűsítésével növekszik a lakossági rákötések aránya. A régi szeméttelepek felszámolásával egészségesebb, tisztább környezet alakul ki. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztésekkel javul a településen élők életminősége, komfortérzete. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 147

148 Megoldási javaslatok 36/44 Kód: ÉA-84-GF-B-01 Sorszám: 1757
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 36/44 Kód: ÉA-84-GF-B-01 Sorszám: 1757 Leírás Támoga-tási forrás Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 0 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 0 EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 0 EUR Önkormányzatok 80% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis db Természetes személyek 0%

149 Megoldási javaslatok 37/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-14 Sorszám: 1669
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-14 Sorszám: 1669 Prioritás: Falumegújítás Intézkedés: Városias vidék - Vidékies város Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Hajdúszovát,Bodaszőlő főutcás,szalagtelkes, Nagyhegyes, Ebes, Hajdúvid megtervezett, „sakktáblaszerű” falu merőleges utcákkal. Pród egy tanyaközpont.A központban koncentrálódnak a szolgáltatások. Itt a polgármesteri hivatal,iskola,művelődési ház,posta,boltok,játszótér. Faluszélre a sportpálya, szabadidőpark,temető települt. Kitűnő természeti adottságok miatt a hajdúsági emberek már régi idők óta foglalkoznak mezőgazdasággal.Helyi termékek értékesítése nem jelentős. Külterületeken nem, a községekben működik piac, de valamennyi fejlesztés szorul. Probléma/ lehetőség A megjelenésében szereppel bíró épületek,járdák,parkok állapota nagyon leromlott,rontják a településképet. Játszóterek,piaci elárusítóhelyek nincsenek, vagy nem felelnek meg az EU-s előírásoknak. A vidéki örökség kihasználásához vonzóbb és élhetőbb lakókörnyezet szükséges, aminek elérése csak az alapfeladatok ellátásán túli cél. A megújulás jó alap a helyi specialitásokra épített„térség szellemének” kialakítására. Megoldási javaslat A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása; A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések; Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően; Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése Várható eredmény A falvak „megújulásával” erősödik a falusias jelleg, javulnak a helyi termékek piaci értékesítésének feltételei. Vonzóbb településkép, élhetőbb környezet, egységes arculat jön létre, mely hozzájárul a térségi identitás kialakulásához. Javulnak a demográfiai viszonyok, és a falusi turizmus feltételei. Nő a munkahelyek száma(hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása).A térség többi településeivel való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus (fürdő) szezonalitását és területi koncentráltságát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 149

150 Megoldási javaslatok 37/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-14 Sorszám: 1669
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 37/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-14 Sorszám: 1669 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Ebes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszovát, Nagyhegyes Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 db Természetes személyek 70%

151 Megoldási javaslatok 38/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-13 Sorszám: 1666
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-13 Sorszám: 1666 Prioritás: Falumegújítás Intézkedés: Városias vidék - Vidékies város Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A 3198 fős,hátrányos helyzetű, kitűnő természeti adottságú Hajdúszováton a lakosság jelentős része foglalkozik mezőgazdasággal.A helyi termékek helyi értékesítése,feldolgozása nem jelentős.Működik piac, de a szigorú EU-s feltételrendszer és megnövekedett lakossági igények miatt fejlesztésre szorul. Szalagtelkes falu, a központ az orsószerűen kiszélesedett főutca, ahol a szolgáltatások nagy része koncentrálódik. Itt a polgármesteri hivatal,az iskola,piac,művelődési ház,posta,boltok többsége. A falu szélére csak a sportpálya és a temető települt. Probléma/ lehetőség A megjelenésében szereppel bíró épületek leromlott állapota rontja a településképet. Kevés zöldfelület, játszótér, a piac nem felel meg a lakossági igényeknek és az EU-s előírásoknak. Nagy energiát fordítanak a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatásra (roma kisebbség 25%,munkanélküliség 20%).A falu központjának megújulása fontos eleme a térség egységes arculatának,jó alap a„térség szellemének” kialakítására. Megoldási javaslat A helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása; A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések; Kültéri, közcélú feladatokat ellátó, játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően; Alapvetően a helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása céljából új piacok létrehozására, meglévők fejlesztése, bővítése, az előírásoknak történő megfeleltetése Várható eredmény A falu „megújulásával” erősödik a falusias jelleg, javulnak a helyi termékek piaci értékesítésének feltételei.A vonzóbb településkép által élhetőbb környezet jön létre, amely hozzájárul az egységes Hajdúsági arculat és térségi identitás kialakulásához. Javulnak a demográfiai viszonyok, a falusi turizmus feltételei, nő a munkahelyek száma (hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása).A térségi településekkel való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus szezonalitását (fürdő) és területi koncentráltságát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 151

152 Megoldási javaslatok 38/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-13 Sorszám: 1666
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 38/44 Kód: ÉA-84-SzF-A-13 Sorszám: 1666 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Jogcím-csoport ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 db Természetes személyek 70%

153 Megoldási javaslatok 39/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-09 Sorszám: 1671
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-09 Sorszám: 1671 Prioritás: Falumegújítás Intézkedés: Városias vidék - Vidékies város Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A 3198 fős, hátrányos helyzetű Hajdúszovát szerkezetét tekintve egy szalagtelkes falu. A központ az orsószerűen kiszélesedett főutca, ahol a szolgáltatások nagy része koncentrálódik. Itt a polgármesteri hivatal, az iskola, a piac,a művelődési ház, a posta, és a kereskedelmi egységek többsége is. A falu szélére csak a sportpálya és a temető települt. Néhány központi épületen az elmúlt években kívülről kisebb felújítást végeztek. Probléma/ lehetőség A falu megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása elengedhetetlen, de legalább ilyen fontos az épületek leromlott állagú belső tereinek felújítása. A külső megújulás nem egészében járul hozzá az épület funkciójának betöltésére. A beltér felújítása, a berendezések, eszközök újítása hozzájárul a hajdúszováti szolgáltatások bővüléséhez, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének javulásához. Megoldási javaslat A falumegújításhoz szorosan kapcsolódó, védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró, már meglévő korszerűtlen épületek kisléptékű belső felújítása és műszaki korszerűsítése, mely hozzájárul az épület funkciójának, az alapszolgáltatásokat kiegészítő és egyéb szolgáltatások bővüléséhez, minőségének és hozzáférhetőségének javulásához Várható eredmény A központ külső és belső „megújulásával” erősödik a falusias jelleg, nő a szolgáltatások köre és javul a minősége. A vonzóbb településkép által élhetőbb környezet jön létre,amely hozzájárul az egységes Hajdúsági arculat és térségi identitás kialakulásához. Javulnak a demográfiai viszonyok, a falusi turizmus feltételei, nő a munkahelyek száma (hátrányos helyzetű helyi lakosok alkalmazása).A térségi településekkel való összefogás segíti a Hajdúság népszerűsítését, és ellensúlyozhatja a turizmus szezonalitását (fürdő) és területi koncentráltságát. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 153

154 Megoldási javaslatok 39/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-09 Sorszám: 1671
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 39/44 Kód: ÉA-84-SzF-1-09 Sorszám: 1671 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Közhasznú fejlesztés Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 13672 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 13672 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 65%

155 Megoldási javaslatok 40/44 Kód: ÉA-84-SzF-B-08 Sorszám: 1663
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/44 Kód: ÉA-84-SzF-B-08 Sorszám: 1663 Prioritás: Falumegújítás Intézkedés: Városias vidék - Vidékies város Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás nagy külterülettel rendelkező alföldi mezővárosok.Hajdúszoboszló nemzetközi jelentőségű fürdőváros.Közös természeti adottság(Hajdúság)és történelmi múlt (Hajdú hagyományok) jellemzi a térséget.A térség egyik legfontosabb természeti kincse a termálvíz,melyre több város építette turisztikai kínálatát.Településkép javítását szolgáló városközpont rehabilitációk Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson már megvalósultak,de egyes városrészek még felújításra szorulnak. Hajdúdorogon és Hajdúszoboszlón tervezés alatt van. Probléma/ lehetőség AA települések közösségi, gazdasági és városi funkciói az elmúlt években jelentősen gyengültek. A belvárosokban leromlott természeti és épített környezet jellemző, hiányzik az egységes városkép és arculat. A falvak felújításával együttesen, a természeti adottság,történelmi múlt és néphagyományok jó alapként szolgálhatnak a helyi specialitásokra alapozott „hely szellemének” kialakítására. Megoldási javaslat Funkcióbővítő városrehabilitáció a kis- és középvároshálózat megerősítése érdekében. Szociális célú városrehabilitáció a leromlott városrészek felemelése érdekében (Iparosított technológiával épült lakótelepek megújítása; hagyományos beépítésű városi lakóterületek valamint ipari kolóniák rehabilitációja; romatelepek rehabilitációja)Kistelepülések fejlesztése a kisvárosok, nagyközségek településkép alakításának érdekében. Várható eredmény Vonzóbb és élhetőbb környezet, egységes városkép megteremtése a természeti és épített környezet minőségének javításával, mely segíti a társadalmi kohézió erősítését, s hozzájárul a „hely szellemének” kialakulásához.Új városi funkciók jelennek meg, szolgáltatások bővülnek, javulnak a turizmus, munkaerőpiac feltételei.ÚMFT-ből támogatott városrehabilitációk és ÚMVP-ból finanszírozott vidéki örökség megőrzés,falufejlesztések együttes megvalósítása hozzájárul a „hely szellemének” kialakulásához,a térségi identitás egységesítéséhez és erősítéséhez. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 155

156 Megoldási javaslatok 40/44 Kód: ÉA-84-SzF-B-08 Sorszám: 1663
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 40/44 Kód: ÉA-84-SzF-B-08 Sorszám: 1663 Leírás Támoga-tási forrás EAOP - 4. prioritás - Város- és térségfejlesztés Jogcím-csoport Nem ÚMVP Hátrányos helyzet Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 0 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 0 EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 80% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak 0% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 db Természetes személyek 0%

157 Megoldási javaslatok 41/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-01 Sorszám: 1806
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-01 Sorszám: 1806 Prioritás: Érték az ember Intézkedés: Piaci igényekhez igazodó oktatás és képzés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság A gazdasági és társadalmi szempontból elmaradott, hátrányos helyzetű, 3198 fős falu a Hajdúszoboszlói kistérségben, Hajdúszoboszlótól 10, Debrecentől 15 km-re fekszik. Nagyon jó minőségű lösztalaj és agyag található itt, amiből az egykori híres szováti cserép készült. A lakosság jelentős része foglalkozik a mezőgazdasággal. Agrárcégek mellett az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Lakosságszám stagnál, bár jelentős a szegény családok ide települése. A településen aktívak a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását segítő civil szervezetek. Probléma/ lehetőség Megyei átlagot meghaladó a munkanélküliség (20%) és a roma kisebbség aránya(25%). Sok az alacsony iskolai végzettségű,szakképzetlen munkaerő, tartós álláskeresők száma,akik képesítés esetén potenciális munkaerőt jelentenének(mezőgazdaság és turizmus). Kevés munkalehetőség miatt sokan ingáznak a környező településekre. Az önkormányzati segélyezés, a felzárkóztatási programok hosszú távon nem járnak tartós eredménnyel. Megoldási javaslat A Hajdúszováti hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatása alternatív munkaerőpiaci képzési módszerekhez és munkahelyhez való hozzásegítés által. - Központi képzést kiegészítő gyakorlati képzés biztosítása. - Álláskereséssel kapcsolatos állásbörzék, fórumok tartása. - Álláskereséssel kapcsolatos együttműködések ösztönzése és közreműködések támogatása. Várható eredmény Hajdúszováti hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatása. Nő a szakképzett munkaerő aránya. A képzések segítik az álláskeresők visszaintegrálását a munkaerőpiacra,csökken a munkanélküliség. Hagyományos mesterségek, szakmák oktatásával nő a helyi speciális termékek,szolgáltatások értéke. A szegény és a roma családok helyzet javul, a szemléletváltás pozitív és követendő példa az ifjúság számára. Multiplikátor hatás következtében folyamatos életszínvonal emelkedés várható. Javul a környezeti állapot, vonzóbb és élhetőbb vidéki környezet alakul ki. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 157

158 Megoldási javaslatok 41/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-01 Sorszám: 1806
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 41/44 Kód: ÉA-84-SzF-4-01 Sorszám: 1806 Leírás Támoga-tási forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Jogcím-csoport LEADER - Rendezvény Hátrányos helyzet Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett települé-sek listája Hajdúszovát Egyéb paraméterek Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 11719 EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 11719 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 0 EUR Egyházak 100% Megvalósítás során várható kérelmek száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 db Természetes személyek 60%