Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzési lehetőségek ingyen vagy támogatással A felnőttkori tanulás nem csak a tehetősebbek kiváltsága… Sándor Judit

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzési lehetőségek ingyen vagy támogatással A felnőttkori tanulás nem csak a tehetősebbek kiváltsága… Sándor Judit"— Előadás másolata:

1 Képzési lehetőségek ingyen vagy támogatással A felnőttkori tanulás nem csak a tehetősebbek kiváltsága… Sándor Judit sandor.judit75@gmail.com

2 2009. július 20. Előadás felépítése  Fogalmi meghatározás  A felnőttképzés/oktatás célja  Az egész életen át tartó tanulás  A magyar oktatási rendszer felépítése  Felnőttképzés/oktatás Magyarországon  Képzési támogatások felnőtteknek  Online tanulási lehetőségek ingyen  Hasznos oldalak gyűjteménye

3 2009. július 20. Neveléstudományi megközelítés  Oktatás  ismeretközvetítés  általános művelés  Képzés  gondolkodási és cselekvési műveletek, jártasságok, készségek kialakítása  szakmai jellegű, speciális tudás átadása A nevelés részkategóriái: Köznyelvi használat: Andragógia: iskolai és iskolán kívüli felnőttnevelés, felnőtt- oktatás, felnőttképzés Felnőttképzés Felnőttoktatás

4 2009. július 20. Előadás felépítése  Fogalmi meghatározás  A felnőttképzés/oktatás célja  Az egész életen át tartó tanulás  A magyar oktatási rendszer felépítése  Felnőttképzés/oktatás Magyarországon  Képzési támogatások felnőtteknek  Online tanulási lehetőségek ingyen  Hasznos oldalak gyűjteménye 

5 2009. július 20. Felnőttképzés/oktatás célja  Hiánypótlás  általános- vagy középiskolai végzettség, első szakképzettség megszerzése  Továbbképzés  szakmai képzés - kiegészítés, tudásbővítés a cél  Átképzés  új szakma tanulása - átállás valami másra A világban zajló gyors és nagyléptékű változások miatt a mai társadalomban a tanulás élethosszig tartó feladattá vált.

6 2009. július 20. Előadás felépítése  Fogalmi meghatározás  A felnőttképzés/oktatás célja  Az egész életen át tartó tanulás  A magyar oktatási rendszer felépítése  Felnőttképzés/oktatás Magyarországon  Képzési támogatások felnőtteknek  Online tanulási lehetőségek ingyen  Hasznos oldalak gyűjteménye  

7 2009. július 20. Egész életen át tartó tanulás  Konfucius (Kr. e. 551-479) - kínai gondolkodó  Comenius Amos János (1592–1670) - tanár  Népi bölcsesség: „A jó pap holtig tanul”  Lifelong learning koncepció - 1960-70-es évektől  Élethosszig tartó tanulás európai éve - 1996  Memorandum az egész életen át tartó tanulásról - 2000  A Magyar Köztársaság kormányának stratégiája az egész életen át tartó tanulásról - 2005  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - tanulmányok, cikkek

8 2009. július 20. www.oki.hu Tudástár menüpont Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás link

9 2009. július 20. Előadás felépítése  Fogalmi meghatározás  A felnőttképzés/oktatás célja  Az egész életen át tartó tanulás  A magyar oktatási rendszer felépítése  Felnőttképzés/oktatás Magyarországon  Képzési támogatások felnőtteknek  Online tanulási lehetőségek ingyen  Hasznos oldalak gyűjteménye   

10 2009. július 20. A magyar oktatási rendszer  Közoktatás  óvodai nevelés  alapfokú oktatás: általános iskola, alapfokú művészetoktatás  középfokú oktatás: szakiskola, speciális szakiskola, gimnázium, szakközépiskola  felnőttképzés/oktatás: általános-, nyelvi- és szakmai képzések  Felsőoktatás  alapképzés, mesterképzés, doktori iskolák Oktatási és Kulturális Minisztérium

11 2009. július 20. Fontos jogszabályok  Közoktatási törvény - 1993. évi LXXIX. törvény  Felsőoktatási törvény - 2005. évi CXXXIX. törvény  Felnőttképzési törvény - 2001. évi CI. törvény  Szakképzési törvény - 1993. évi LXXVI. törvény  Oktatással összefüggő magyar és európai uniós jogszabályok elérhetők a Minisztérium honlapjáról  Az Oktatási Hivatal honlapján sok hasznos információ található a közoktatással, a felsőoktatással, a szakképzéssel és a nyelvvizsgákkal kapcsolatosan  Jogszabálykeresőwww.magyarorszag.hu

12 2009. július 20. Előadás felépítése  Fogalmi meghatározás  A felnőttképzés/oktatás célja  Az egész életen át tartó tanulás  A magyar oktatási rendszer felépítése  Felnőttképzés/oktatás Magyarországon  Képzési támogatások felnőtteknek  Online tanulási lehetőségek ingyen  Hasznos oldalak gyűjteménye    

13 2009. július 20. Felnőttképzés/oktatás Magyarországon  Iskolarendszerű felnőttoktatás:  felnőttek általános iskolai tanulása  felnőttek középiskolai tanulása  felnőttek részvétele a felsőoktatásban (kivéve nappali tagozat)  szakmai képzés  Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés:  munkaerő-piaci képzések (állam által elismert vagy állam által nem elismert szakképesítések)  általános-, kiegészítő- és nyelvi képzések (felzárkóztatás, pályaorientációs képzés, álláskeresési tréning, számítógép- kezelés, nyelvtanulás stb.) Fő cél: magasabb szintű általános műveltség megszerzése Forma: nappali, esti, levelező, távoktatás, magántanuló Fő cél: konkrét szakmai végzettség, szakképesítés megszerzése

14 2009. július 20. Iskolarendszerű felnőttoktatás  Iskolarendszerű felnőttoktatás intézményei:  Felnőttoktatás munkarendje szerint általános iskolai képzést folytató intézmények listája  Felnőttoktatás munkarendje szerint érettségit adó középiskolák listája  Felnőttoktatási tanterv szerint szakképzést folytató intézmények  Felsőoktatási Információs Rendszer - www.felvi.hu

15 2009. július 20. Szakmai képzések  Állam által elismert szakképesítések:  OKJ-s tanfolyamok (aktuális lista az NSZFI honlapján)  Akkreditált képzések (OKJ-ben nem szereplő képzési programok, melyet akkreditáltak az NSZFI-nél)  Felsőfokú szakképzés (átmenet a szakképzés és a felsőoktatás között)  Hatósági jellegű képzések (vasúti, hajózási, közúti árufuvarozási, vízügyi, hírközlési, légügyi jogosítvány, kezelői engedély megszerzésére felkészítő képzések)  Egyéb képzések (pl. Közigazgatási alap- és szakvizsga)  Állam által nem elismert szakképesítések:  Belső képzések (pl. cégeknél a dolgozók munkahelyi képzése)  Egyéb képzések (pl. hobbi tanfolyamok)  Nemzetközi képesítések:  EBCL - Egységes Európai Gazdasági Oklevél  ECDL -Európai Számítógép-használói Jogosítvány

16 2009. július 20. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet  Állam által elismert szakképesítések:  Országos Képzési jegyzék  Akkreditált intézmények listája www.nive.huwww.nive.huAdatbázisok / Akkreditált intézmények  Akkreditált képzési programok listája www.nive.huwww.nive.huAdatbázisok / Akkreditált programok

17 2009. július 20. Előadás felépítése  Fogalmi meghatározás  A felnőttképzés/oktatás célja  Az egész életen át tartó tanulás  A magyar oktatási rendszer felépítése  Felnőttképzés/oktatás Magyarországon  Képzési támogatások felnőtteknek  Online tanulási lehetőségek ingyen  Hasznos oldalak gyűjteménye     

18 2009. július 20. Képzési támogatás felnőtteknek - tanulni akár ingyen is lehet…  Munkaügyi Központban igényelhető képzési támogatás Állami Foglalkoztatási Szolgálat  Európai Uniós pályázatok által finanszírozott képzések  Új Pálya Program a közszférában dolgozóknak, illetve az onnan elbocsátott alkalmazottaknak  „Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva” című pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások részére (TÁMOP)  Pályázat egészségügyi képzésekre (100%-os támogatás) - költségvetési szervek, non-profit szervezetek és vállalkozások részére  Hátrányos helyzetűek képzésének támogatása  Egész életen át tartó tanulás program Tempus Közalapítvány

19 2009. július 20.  Kötelező képzés: pedagógusok és közművelődési dolgozók 7 évente kötelező továbbképzése, melyet a munkaadó fizet  Képzés a szakképzési hozzájárulás terhére: mikro- és kis-vállalkozóknak lehetőségük van rá, hogy a befizetett szakképzési hozzájárulás 60–30%-át saját munkavállalóik képzé- sére fordítsák  Iskolarendszerű képzések: 23 éves korig, az első szakma megszerzését célzó képzéseket az állam finanszírozza, tehát ingyenesek és járnak egyéb kedvezmé- nyek is (pl. diákigazolvány, családi pótlék, TB ellátás)  Felsőoktatás:  államilag finanszírozott képzés személyenként maximum 12 félévre vehető igénybe  költségtérítéses képzés esetén a tandíj 30%-a, de max. évi 60.000,-Ft személyi jövedelemadó-kedvezmény vehető igénybe Képzési támogatás felnőtteknek - tanulni akár ingyen is lehet…

20 2009. július 20. Előadás felépítése  Fogalmi meghatározás  A felnőttképzés/oktatás célja  Az egész életen át tartó tanulás  A magyar oktatási rendszer felépítése  Felnőttképzés/oktatás Magyarországon  Képzési támogatások felnőtteknek  Online tanulási lehetőségek ingyen  Hasznos oldalak gyűjteménye      

21 2009. július 20. Online tanulási lehetőségek - tanulni akár ingyen is lehet…  Ingyenes tanfolyamok gyűjtőoldala: http://ingyentanfolyam.lap.hu/  EU tanfolyamok:  ingyenes e-tananyagok több EU-s témában  tanfolyam teljesítése után oklevél igényelhető térítésért  Ingyenes online tanfolyamok tömkelege az Interneten:  Számítástechnikai és internetes tananyagok  Segédletek nyelvtanuláshoz  Kreatív és hobbi tanfolyamok  Tőzsdézés, pénzügyek és e-kereskedelem  Életvezetési kurzusok, életmód tanfolyamok stb.  Tanulást segítő anyagok ingyen:  Elektronikus könyvtárak  Elektronikus tananyagok  Tételek, dolgozatok, segédanyagok

22 2009. július 20. Előadás felépítése  Fogalmi meghatározás  A felnőttképzés/oktatás célja  Az egész életen át tartó tanulás  A magyar oktatási rendszer felépítése  Felnőttképzés/oktatás Magyarországon  Képzési támogatások felnőtteknek  Online tanulási lehetőségek ingyen  Hasznos oldalak gyűjteménye       

23 2009. július 20. Hasznos oldalak gyűjteménye

24 2009. július 20. Előadás felépítése  Fogalmi meghatározás  A felnőttképzés/oktatás célja  Az egész életen át tartó tanulás  A magyar oktatási rendszer felépítése  Felnőttképzés/oktatás Magyarországon  Képzési támogatások felnőtteknek  Online tanulási lehetőségek ingyen  Hasznos oldalak gyűjteménye        

25 2009. július 20. A prezentáció anyaga elérhető itt: http://eznembla-bla.uw.hu/etanacsado/prezentacio.pps Köszönöm a figyelmet, és jó tanulást kívánok mindenkinek! Sándor Judit sandor.judit75@gmail.com


Letölteni ppt "Képzési lehetőségek ingyen vagy támogatással A felnőttkori tanulás nem csak a tehetősebbek kiváltsága… Sándor Judit"

Hasonló előadás


Google Hirdetések