Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kovács László Budapest, 2005. november 18. Folyamatmodellezés feladatai és ütemezése „A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kovács László Budapest, 2005. november 18. Folyamatmodellezés feladatai és ütemezése „A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja”"— Előadás másolata:

1 Kovács László Budapest, 2005. november 18. Folyamatmodellezés feladatai és ütemezése „A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja” HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0129/1.0

2 2 FOI alprogram főbb szakaszainak bemutatása Részletes projektterv összeállítása Elvárások és legjobb gyakorlat feltárása Felsőoktatási folyamat- modell adaptációja Felsőoktatási folyamat- modell bevezetése CÉLOKCÉLOK EREDMÉNYEKEREDMÉNYEK SZAKASZOKSZAKASZOK A munka végrehajtásá- nak részletes megtervezése közreműködők bevonásával  Részletes munkaterv  Részletes ütemezés  Főbb elfogadási pontok A folyamatok kialakítása során figyelembe veendő elvárások rögzítése  Elvárások listája  Feltárt legjobb gyakorlat leírása A résztvevők által közösen elfogadott sarokpontok körének a meghatáro- zása  Innovatív megoldások  Innovatív technológiák  Normatív szervezeti modell  Fogalomtár A folyamatok részletes kidolgozása team- munkában  Normatív folyamat- modell  Input-output kapcsolatok  Szervezet – tevékenység összerendelés A normatív folyamatok bemutatása, oktatása az adaptációban érintetteknek  Oktatási anyag (módszertan, folyamatok, bizonylatok, technológiák)  Kiképzett közreműködők A normatív folyamatok intézményekre való testreszabása, bevezetés megtervezése  Adaptált folyamat- modell  Munkaterv a bevezetéshez  Bevezetési módszertan Az adaptált normatív folyamatok bevezetése, eredmények rögzítése  Bevezetett folyamat- modell  Átalakított működés FOI modell sarokpont- jainak ki- dolgozása Részletes felsőoktatási folyamat- modell kidolgozása Felsőoktatási folyamat- modell oktatása

3 3 A részletes normatív folyamatmodellt teamek keretében dolgozzuk ki Részletes felsőoktatási folyamat- modell kidolgozása Stratégiai és irányítási folyamatok Alapfolyamatok Támogató folyamatok Teamek Korábbi FOI modell + egységes módszertan és technikai háttér Elvárások + Legjobb gyakorlatok + FOI modell sarok- pontjai Irányítás hatékonyságának javítása Működés minőségfejlesztése Alapképességek előtérbe helyezése Felelősségek egyértelmű meghatározása Új, korszerű technológiák bevezetése Hallgatók, partnerek elégedettségének javítása Egyszerűbb információáramlás Hatékonyabb végrehajtás Cél a működés korszerűsítése, javítása A teamek munkájának eredményeként kialakításra kerülnek azok a normatív folyamatok, amelyeket az adaptáció során kiindulópontnak tekintünk.

4 4 Folyamatmodellezés végrehajtása  Indító workshop teamek keretében  Módszertani alapok  Modellezési alapok  Ütemezés, határidők  Folyamatok felosztása – felelősökhöz rendelése Folyamatmodellezés elindítása workshop-ok keretében Folyamatmodellek kidolgozása, egyeztetése Folyamatmodellezés eredményeinek integrációja  Folyamatmodellek kidolgozása  Folyamatmodellek kidolgozása a háttérben táblázat formában  Workshop-ok a folyamatmodellek egyeztetésére – 10-15 folyamat/nap  Szakértői javaslatok  Folyamatmodellek eredményeinek integrációja  Szakértői előkészítés – integrációs pontok, konzorciumok közötti eltérések  A teameket átfogó workshop az integrációs pontok egyeztetésére szekciómunkában  A háttérben zajló modellezés követése, folyamatos minőségbiztosítása, hogy a szakmailag megfelelő szinten előkészített javaslatok kerüljenek a teamek elé egyeztetésre.  A háttérben az innovációk tartalmának, valamint a folyamatok integrációjának egyeztetése és követése, a workshop-ok keretében nem leegyeztetett eltérések külön kezelése.

5 5 Folyamatmodellezés módszertani és technikai támogatása InputTevékenységOutput Felelős szervezeti egység / szerepkör IT támogatás Megjegyzés DefinícióA tevékenység alapjául szolgáló dokumentum, adat megnevezése A folyamatban definiált tevékenység megnevezése A tevéke- nység során előállt doku- mentum, adat Felelős szervezeti egység megneve- zése A tevékenységet támogató informatikai alkalmazás megnevezése A tevékenységhez kapcsolódó egyéb megjegyzés PéldaForma- szerződés; szerződés adatai Szerződés tartalmának kidolgozása, szükséges szerződéses kötelezettségek megadása Szakmailag kidolgozott szerződés- tervezet … FőosztályMicrosoft Office alkalmazások A szerződés tartalmának kidolgozását a jogi osztály szakmailag támogatja. A teamek a normatív modell folyamatait nem az ARIS-ban dolgozzák ki, hanem táblázatos formában készítik el.  A teamekhez, munkatársakhoz rendelt szakmai koordináció feladata a folyamatmodellek előzetes áttekintése, szakmai értékelése, ami kitér a táblázatban elkészített folyamatok  folyamatszerűségének – lefutás, konvenciók, teljes körűség,  valamint tartalmi értékelésére is.  A workshopok előtt központilag készülnek el a szakmai szűrőn átment táblázatos leírásokból a folyamatmodellek, amit a workshopok előkészítéseként Html formában megkapnak a teamtagok, illetve a kidolgozók. Folyamat definiciója, szöveges leírása:

6 6 Folyamatmodellezés teameken belül – közreműködők feladatai Szükséges feltételek:  Teamek létrehozása (stratégiai, alapfolyamatok (oktatás – kutatás), támogató folyamatok)  Folyamatstruktúra véglegesítése  Az egységesen értelmezett szervezeti modell megfogalmazása  Egységes módszertani háttér alapjainak a rögzítése  Technikai háttér biztosítása (ARIS adatbázis) Szakmai koordináció feladata:  Modellezési alapismeretek megfogalmazása, konvenciók rögzítése  Modellezés alapelveinek, céljának rögzítése  Munkamenetrend rögzítése  Folyamatok modellezésének időbeli ütemezése, konzorciumok közötti szinergia kihasználása  A teamek szakmai irányítása, moderációja, a munka folyamatos követése A teamekbe delegált munkatársak feladata:  Folyamatok modellezése a háttérben  A kidolgozott folyamatmodellek egyeztetése team működés keretében

7 7 A munka első fázisa integrált teamekben zajlik Stratégiai és irányítási folyamatok Alapfolyamatok Támogató folyamatok FOI alprogram vezető Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Miskolci Egyetem Szolnoki Főiskola Veszprémi Egyetem Belső projekt- szervezet Folyamat teamek Részletes felső- oktatási folyamat- modell kidolgozása Felsőoktatási folyamatmodell oktatása Felsőoktatási folyamatmodell adaptációja Felsőoktatási folyamatmodell bevezetése Dr. Gábor András Egyetemi tanár - BCE

8 8 Be kell mutatni a normatív folyamatmodell kialakításában résztvevőknek, hogy milyen keretek között értelmezett a konzorciumok közötti szakmai együttműködés Intézményi board Projektvezető Stratégiai és irányítási folyamatok Alapfolyamatok Támogató folyamatok UNI – CAF alprogram vezető FOI alprogram vezető Projekt menedzser Programmenedzsment Az együttműködés kereteit láthatóvá kell tenni a miskolci konzorciumban résztvevő kollégák számára is. Ez egyfelől érinti azt, hogy milyen kötöttséget és alkalmazkodást igényel az együttműködés, másfelől érinti az eredmények kölcsönös felhasználásának módját, kereteit. Pécsi konzorcium (10 team)

9 9 A három fő teamen belül javasoljuk a további bontását a folyamatoknak Stratégiai és irányítási folyamatok Alapfolyamatok Támogató folyamatok Teamek: Alteamek: Stratégia- alkotás Stratégiai humán erőforrás m. Teljesítmény- menedzsment Oktatás Kutatás Hallgatói kapcsolatok kezelése Létesítmény- gazdálkodás Gazdasági adminisztráció Humán erőforrás gazdálkodás Beszerzés Informatika Az alteamekhez kapcsolódóan a következő elvárásokat fogalmazzuk meg:  Ne legyenek nagyobbak az alteamek 5-6 főnél, a résztvevők önálló felelősséget vállalnak a folyamatmodellek előállításáért.  Az alteameknek van formális vezetőjük, akik mind az ütemezésért, mind a szakmai anyagok előállításáért is felelnek.

10 10 Konzorciumi tagok pályázat előkészítése során tett vállalásai a FOI alprogramban Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Corvinus Egyetem Debreceni Egyetem Eszterházy Károly Főiskola Miskolci Egyetem Szolnoki Főiskola Veszprémi Egyetem Stratégiai és irányítási folyamatok Alap- folyamatok Támogató folyamatok RF TF A B  Stratégiaalkotás  Controlling  Stratégiai HR RF TF A B  Kutatás  Képzés  Gazdasági ad.  HR  Hallgatói kapcsolatok g.  Létesítménygazd. RF TF A B  Stratégia- alkotás RF TF A B  Képzés  Gazdasági ad.  HR  Hallgatói kapcslolatok g. RF TF A B  Stratégia- alkotás RF TF A B  Hallgatói kapcsolatok RF TF A B  Stratégia- alkotás  Stratégiai HR RF TF A B  Képzés  HR  Információs r.  Controlling  Stratégiai HR (adaptáció)  Kutatás  Képzés  Gazdasági ad.  HR, hallgatói k.  Létesítményg. RF TF A B  Stratégia- alkotás  Stratégiai HR RF TF A B  Képzés  Kutatás  Gazdasági ad.  HR,  Hallgatói kk. g.  Információs r.  Beszerzés RF: Rendszerfejlesztés (FOI modell) TF: Tananyagfejlesztés, oktatás : csak belső képzések megtartása A: Adaptáció (normatív folyamatok) B: Bevezetés (adaptált folyamatok)

11 11 A résztvevők által a háttérben előkészített folyamatokat személyes egyeztetések keretében célszerű áttekinteni A folyamatmodellezés fázisában a teameknek többször kell találkozniuk ahhoz, hogy át lehessen tekinteni a folyamatmodelleket, hogy ténylegesen teamműködés keretében vitassuk meg és véglegesítsük a folyamatok részleteit. 1. Folyamatok kiosztása a kidolgozásban résztvevő munkatársak között 2. Folyamatmodellek egyeztetése 3. Integrációs pontok egyeztetése

12 12 A normatív folyamatok bemutatása szól mind az adaptációban résztvevőknek, mind az intézmény vezetésének Felsőoktatási folyamat- modell oktatása Normatív folyamatok alapján tananyag fejlesztése Kidolgozott normatív folyamatmodell Az intézményi adaptációban érintett közreműködők oktatása A normatív folyamatok bemutatása az intézményi vezetőknek Adaptáció  A normatív szervezeti modellt bemutató oktatási anyag kidolgozása.  A normatív folyamatokat bemutató oktatási anyag kidolgozása.  A folyamatok kialakítását és értelmezését bemutató módszertan leírása.  Az adaptáció közreműködőinek tartott oktatások kitérnek  a normatív folyamatok részletes bemutatására, illetve az alkalmazott módszertan ismertetésére,  az adaptáció szakaszának módszertani bemutatására.  Az intézményi vezetés számára tartott oktatások kitérnek a normatív folyamatmodell bemutatására, kihangsúlyozva az innovatív, korszerű megoldásokat.

13 13 A normatív folyamatmodell kidolgozásának és oktatásának ütemezése Tevékenységek  A folyamatmodellezési szakasz előkészítése  intézményi szintű egyeztetés a feladatokról  teamek felállítása  innovációk intézményi bemutatása  Modellezési és módszertani kézikönyv összeállítása  Indító teamülések megtartása, a folyamatmodellezés elindítása  Normatív folyamatmodell kidolgozása, egyeztetése  Folyamatmodell integrációja, véglegesítése  Folyamat- modell oktatása, ARIS oktatás 2005. november 1. 2005. december 31. 2006. június 30. Normatív folyamatok elfogadása 2006. március 31. Oktatás és feladat- kiosztás 1. teamülés megtartása 2. teamülés megtartása Tananyagok elkészítése Határidő: december 8. November 25.

14 14 Operatív akadémiai egységek Normatív szervezeti modell Rektor / Főigazgató Rektori / Fő- igazgatói Hiv. Rektor / Főigazgató helyettesei Gazdasági Főigazgató Intézményi Tanács Minőségügyi Bizottság Társadalmi Tanács Intézményi alaptevékenységet támogató szolgáltató e.-ek Intézményi törzskar egységei Akadémiai programok B. Gazdasági Bizottság Hallgatói Önkormányzat Intézményi funkcionális támogató szolgáltató egységek Stratégiaalkotás, szervezetalakítás és működésfejlesztés Stratégiai humán- erőforrás menedzsment Minőségirányítás Controlling Jog Belső ellenőrzés Hallgatói kapcsolatok gondozása Hallgatói adminisztráció Kutatást támogató monitoring, pályáztatás Külső kapcsolatok, PR és marketing Könyvtár Sport Idegennyelvi képzés Kollégiumok, szakkollégiumok Gazdasági adminisztráció Beszerzés, készlet- és raktárgazdálkodás Létesítmény- gazdálkodás Informatika Humánerőforrás- gazdálkodás Közétkeztetés Kari Tanács Tematikus Bizottságok Kar vezetője Kar vezetőjének Hivatala Kari vezető helyettesei Intézet A Programigazga tóság A Tanszék Kutató központ Operatív gyakorlati egységek Programigazga tóság B Programok Intézet B Tanszék Kutató központ Programok


Letölteni ppt "Kovács László Budapest, 2005. november 18. Folyamatmodellezés feladatai és ütemezése „A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések