Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2009. április 25.Heimann Ilona ELTE PPK1 A tehetség pedagógiai megsegítése „Tehet a tehetségért” konferencia Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2009. április 25.Heimann Ilona ELTE PPK1 A tehetség pedagógiai megsegítése „Tehet a tehetségért” konferencia Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény."— Előadás másolata:

1 2009. április 25.Heimann Ilona ELTE PPK1 A tehetség pedagógiai megsegítése „Tehet a tehetségért” konferencia Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2 FELADATOK Tehetségazonosítás Tehetségfejlesztés Tehetség tanácsadás Hálózatfejlesztés HATÓKÖR Helyi, intézményi Regionális, térségi Országos KOMPLEX RÉSZLEGES Mit tehet a tehetségért?

3 TEHETSÉGPONTOK, 2009 ÁPRILIS 24.

4 Kik gondozzák, és fejlesztik a hatékonyan a tehetségpalántákat? Milyen szakmai tudás birtokában tehetik ezt? Tanulható -e, tanítható-e a tehetséggondozás? Mire van szükségük a tehetségeknek?

5 Kik gondozzák, és fejlesztik a hatékonyan a tehetségpalántákat? A tehetségek segítői. • Pedagógusok, óvodától~ egyetemig Tanítók, tanárok, pedagógus szakértők, művésztanárok, fejlesztő pedagógusok Tanítók, tanárok, pedagógus szakértők, művésztanárok, fejlesztő pedagógusok •Tehetségek „tanárainak” tekintett személyek   Mentorok ( Kiemelkedő szakemberek, vezető személyek, idősebb diákok) ( Kiemelkedő szakemberek, vezető személyek, idősebb diákok)   Szülők akik tehetséges gyermeküket felismerik, tanítják (együttműködés, közös tervezés az iskolával, szülők akadémiája) akik tehetséges gyermeküket felismerik, tanítják (együttműködés, közös tervezés az iskolával, szülők akadémiája)   Pszichológusok   Tanácsadók

6 Pedagógiai kompetenciák Tudás, ismeret Gyakorlati készségek jártasságok Motívumok, nézetek viselkedés,érzelmek PEDAGÓGUSOK

7 Tisztelgés Rátz László tanár úr előtt 140 évvel ezelőtt április 9-én született 35 év a Fasori Gimnáziumban Nobel-díjasok tanára/ Neumann János, Wigner Jenő/ Rátz Tanár Úr Életműdíj névadója 1869-1930 „ A legkülönbözőbb képességű és hajlamú gyermeki elméket, melyekből egy –egy osztály rendesen állni szokott, Rátz László bámulatra méltó ügyességgel tudta egységbe forrasztani, a gyengébbeket támogatni, az ingadozókat bátorítani, az ellanyhulókat korholni, a kiválókat problémák felvetésével serkenteni… és felettük szellemileg uralkodni” / Mikola Sándor /…

8 • a tehetséges tanulók természetének ismerete • a személyiségfejlődés folyamata, • a neveléstudománv legújabb fejleményei, • a tanított tantárgy, műveltségi terület, • speciális tanítási módszerek.  Tehetséges tanulók természetének és elvárásainak ismeret  Tudós tanár  Matematika tanítás megreformálója  Középiskolai Matematika lapok szerkesztője  Tanítási módszerek kidolgozója  Új tankönyv írása Tehetségesek tanárai Szakirodalom: Cropley-McLeod,1986 Tudás, ismeret

9 • a diagnosztizálásban, • a magatartási problémák tüneteinek felismerésében, tüneteinek felismerésében, • irányításban, • tanácsadásban, • vita levezetésében, • a szükséges érzelmi feltételek megteremtésében megteremtésében (motiváció, önbizalom) (motiváció, önbizalom) • a tanulás megtervezésében.  A tehetségek gyors felismerése  A tanítás gondos felépítése, módszertani kidolgozása,  Tanácsadás  A tanulás iránti motiváció felkeltése Gyakorlati készségek jártasságok

10  függetlenségre bátorít,  rugalmas gondolkodásra serkent,  információgyűjtésre motivál,  sokféle munkalehetőséget kínál a tanulásban,  a korai kritikát elhárítja  tanítványok problémáit, kérdéseit, javaslatait komolyan veszi, kezeli,  önértékelés kifejlődését segíti,  tanítványaival együttműködik,  az akadályokat elhárítja,  kudarcokkal való megbirkózást segíti,..Úgy bánt velük, mintha munkatársai lettek volna, elhívta őket kávéházba vagy otthonába..Együtt zenél diákjaival az Ifjúsági Zeneegyesületben..ha nem tudott már újat mondani pl. Neumann Jánosnak egyetemi tanárt kért fel tanítására Motívumok, nézetek viselkedés,érzelmek

11  magas intelligencia  flexibilitás  önbizalom  kreativitás,  széles érdeklődés  humorérzék  tolerancia  határozottság  problémaérzékenység  öröm a tehetségesekkel való foglalkozásban  önismeret  változásra való fogékonyság  kongruencia  az irányítás helyett segítő,elfogadó részvétel a tanításban  empatikus megértés Személyiségvonások, attitűdök

12 Tanulható - e, tanítható-e a tehetséggondozás? A tehetségfejlesztők maguk is tehetségek?

13 Tehetségesek tanárai „pillanatfelvétel” empirikus kutatás/H.I. Fejlesztő pedagógia 1997.6./ átlag feletti képességek elkötelezettség motiváció kreativitás -szaktudás és szakismeret -gyermekismeret -önképzés és továbbképzés igénye -tanítás módszereinek ismerete, differenciált alkalmazása -jó beszéd és kommunikatív képesség -megértés és nyitottság -felelősségérzet -aktivizáló, kezdeményező képesség -partneri kapcsolat -problémaérzékenység -intuíciós képesség -ötletgazdagság Tehetség

14 Tanárképzés,-továbbképzés a tehetségek fejlesztése érdekében Tanárképzés,-továbbképzés a tehetségek fejlesztése érdekében  Az egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus diplomával rendelkező szakemberek felkészítése a tehetséggondozó munkára.  A graduális képzés során elsajátított – de koránt sem elégséges szaktudás és szakismereteket kiegészítése, bővítése  Módszertani felkészítés  Személyiségfejlesztés, szakmai tanácsadás a tehetséges gyerekekkel való hatékony foglalkozás érdekében  Pedagógiai kutatómunka elkezdése ill. folytatása KÉPZÉSI FORMÁK  Szakirányú képzés, tehetségfejlesztési szakértő  Pedagógus szakvizsga, tehetséggondozás specializáció  MA tehetségfejlesztő tanár  Tanfolyam

15 A képzés során elsajátítandó ismeretek A képzés során elsajátítandó ismeretek I. Elméleti alapok (pedagógia, pszichológia) 1. A tehetséggondozás és kutatás története 2. A tehetség leírása, definíciói, fajtái 3. A tehetség összetevői 4. Tehetség és társadalom 5. Tehetség és szocio-emocionális fejlődés 6. Kreativitásfejlesztés és pedagógiai implikációk II. A tehetségfejlesztés metodikája 7. A pedagógus szerepe a tehetségvédelemben és -fejlesztésben. 8. A tehetségek felismerése, azonosítása 9. A tehetségek fejlesztése, tehetségfejlesztő stratégiák 10. Gazdagító tehetségmetodika 11. Alulteljesítés, tanulási zavarok 12. Tanácsadás, optimális fejlesztés 13. Kutatásmódszertan. III. Speciális témakörök 1. Konfliktusok elemzése és kezelése 2. A pedagóguspálya szocializációja 3. Szocializációs zavarok és tehetség 4. Iskolai mentálhigiéne

16 Mást és másképp tanítás művészete Rávezető Tutor/pártfogó Szeminarizálás(emelt szint, gazdagítás) Önálló kutatás Laboratórium Játék, szerepjáték Megbeszélés, vita Munkáltatás Projekt, Ötletbörze, brain storming Csoportmunka,kooperatív munka Hipotétisek Tanulmányi kirándulás Tanulmányi szerződés Közlő Előadás Magyarázat Elbeszélés Megbeszélés Irányított olvasás Programozott oktatás Egyéni tanulás Induktív, facilizáló Tanár magyarázó, értelmező ÖNDIFFERENCIÁLÓÖNDIFFERENCIÁLÓ

17 SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Mit tehet, tegyen a szülő a szülő?  Fejleszti gyermeke képességeit~szellemi,fizikai, szociális…képességeit  Bátorítja gyermekét az önelfogadásban  Biztosítja az ingergazdag, támogató környezet  Érzelmi biztonságot nyújt  Identifikációs modell közvetít  kíváncsiság gyermeke dolgai iránt  Lehetőséget ad együttes tevékenységre  A tanulás személyi, tárgyi,anyagi feltételeinek biztosítása  Menedzseli gyermeke tehetségének megvalósulását

18 MENTOR SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN MENTOR SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN Kik tekinthetők mentoroknak?  Kiemelkedő szakemberek,  Köztiszteletben álló vezetők  Képzett tehetséggondozók,  Vezető tanárok  Idősebb diákok  Ösztöndíjak, lehetőségek szervezői  Aki egy személyben tanítója, barátja támogatója, tanácsadója, patrónusa a tehetségnek Kapcsolatuk kölcsönös bizalomra, közös érdeklődésre, elfogadásra,együttes tevékenységre épül

19 Mire is van szüksége egy tehetséges gyermeknek? LEHETŐSÉG •Önálló, önirányított tanulásra •Tapasztalatcserére, •Hatékony tanulási technikára. •Magasabb kognitív szintű munkára, BÁTORÍTÁS •Elmélkedésre, •Kérdésfeltevésre, •Kockázatvállalásra SEGÍTSÉGNYÚJTÁS •Együttműködésben és tiszteletadásban •Önelfogadásban, •érdekérvényesítésben •Vezetői szerep felvállalásában Kognitív Affektív Szociális

20 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

21 Zárógondolatok helyett „ Amikor a bölcs ember tanít, akkor irányítja és nem magával vonszolja tanítványait…., Megmutatja az utat, de nem viszi őket végig a célig… Jó tanárnak nevezhetjük azt az embert, aki tanítványait arra bátorítja, hogy saját fejükkel gondolkozzanak.” Confucius

22 „ Az oktatás fő célja olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni, nem csupán megismételni azt, amit az előző nemzedékek már megtettek – olyan embereket, akik kreatívak, találékonyak és kíváncsiak. …akik tudnak kritikusak lenni, az igazukat bizonyítani, és nem fogadnak el mindent, amit felkínálnak nekik.” Jean Piaget

23 Köszönöm a figyelmet

24 ARCKÉPCSARNOK Győrffy István Harsányi István Joseph Renzulli Pósa Lajos Németh László


Letölteni ppt "2009. április 25.Heimann Ilona ELTE PPK1 A tehetség pedagógiai megsegítése „Tehet a tehetségért” konferencia Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény."

Hasonló előadás


Google Hirdetések