Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tehetség pedagógiai megsegítése „Tehet a tehetségért” konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tehetség pedagógiai megsegítése „Tehet a tehetségért” konferencia"— Előadás másolata:

1 A tehetség pedagógiai megsegítése „Tehet a tehetségért” konferencia
Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2009. április 25. Heimann Ilona ELTE PPK

2 Mit tehet a tehetségért? FELADATOK HATÓKÖR Tehetségazonosítás
Tehetségfejlesztés Tehetség tanácsadás Hálózatfejlesztés HATÓKÖR Helyi, intézményi Regionális, térségi Országos KOMPLEX RÉSZLEGES

3 TEHETSÉGPONTOK, 2009 ÁPRILIS 24.

4 Kik gondozzák, és fejlesztik a hatékonyan a tehetségpalántákat?
Milyen szakmai tudás birtokában tehetik ezt? Tanulható -e, tanítható-e a tehetséggondozás? Mire van szükségük a tehetségeknek?

5 Kik gondozzák, és fejlesztik a hatékonyan a tehetségpalántákat
Kik gondozzák, és fejlesztik a hatékonyan a tehetségpalántákat? A tehetségek segítői. Pedagógusok, óvodától~ egyetemig Tanítók, tanárok, pedagógus szakértők, művésztanárok, fejlesztő pedagógusok Tehetségek „tanárainak” tekintett személyek Mentorok ( Kiemelkedő szakemberek, vezető személyek, idősebb diákok) Szülők akik tehetséges gyermeküket felismerik, tanítják (együttműködés , közös tervezés az iskolával, szülők akadémiája) Pszichológusok Tanácsadók

6 Pedagógiai kompetenciák
PEDAGÓGUSOK Tudás, ismeret Pedagógiai kompetenciák Gyakorlati készségek jártasságok Motívumok, nézetek viselkedés,érzelmek

7 Tisztelgés Rátz László tanár úr előtt
140 évvel ezelőtt április 9-én született 35 év a Fasori Gimnáziumban Nobel-díjasok tanára/ Neumann János, Wigner Jenő/ Rátz Tanár Úr Életműdíj névadója „ A legkülönbözőbb képességű és hajlamú gyermeki elméket, melyekből egy –egy osztály rendesen állni szokott, Rátz László bámulatra méltó ügyességgel tudta egységbe forrasztani, a gyengébbeket támogatni, az ingadozókat bátorítani, az ellanyhulókat korholni, a kiválókat problémák felvetésével serkenteni… és felettük szellemileg uralkodni” / Mikola Sándor /…

8 Szakirodalom: Cropley-McLeod,1986
Tudás, ismeret Tehetségesek tanárai Szakirodalom: Cropley-McLeod,1986 a tehetséges tanulók természetének ismerete a személyiségfejlődés folyamata, a neveléstudománv legújabb fejleményei, a tanított tantárgy, műveltségi terület, speciális tanítási módszerek. Tehetséges tanulók természetének és elvárásainak ismeret Tudós tanár Matematika tanítás megreformálója Középiskolai Matematika lapok szerkesztője Tanítási módszerek kidolgozója Új tankönyv írása

9 A tehetségek gyors felismerése
Gyakorlati készségek jártasságok a diagnosztizálásban, a magatartási problémák tüneteinek felismerésében, irányításban, tanácsadásban, vita levezetésében, a szükséges érzelmi feltételek megteremtésében (motiváció, önbizalom) a tanulás megtervezésében. A tehetségek gyors felismerése A tanítás gondos felépítése, módszertani kidolgozása, Tanácsadás A tanulás iránti motiváció felkeltése

10 ..Úgy bánt velük, mintha munkatársai lettek volna,
elhívta őket kávéházba vagy otthonába ..Együtt zenél diákjaival az Ifjúsági Zeneegyesületben ..ha nem tudott már újat mondani pl. Neumann Jánosnak egyetemi tanárt kért fel tanítására Motívumok, nézetek viselkedés,érzelmek függetlenségre bátorít, rugalmas gondolkodásra serkent, információgyűjtésre motivál, sokféle munkalehetőséget kínál a tanulásban, a korai kritikát elhárítja tanítványok problémáit, kérdéseit, javaslatait komolyan veszi, kezeli, önértékelés kifejlődését segíti, tanítványaival együttműködik, az akadályokat elhárítja, kudarcokkal való megbirkózást segíti,

11 Személyiségvonások, attitűdök
magas intelligencia flexibilitás önbizalom kreativitás, széles érdeklődés humorérzék tolerancia határozottság problémaérzékenység öröm a tehetségesekkel való foglalkozásban önismeret változásra való fogékonyság kongruencia az irányítás helyett segítő,elfogadó részvétel a tanításban empatikus megértés

12 Tanulható - e, tanítható-e a tehetséggondozás?
A tehetségfejlesztők maguk is tehetségek?

13 Tehetségesek tanárai „pillanatfelvétel”
empirikus kutatás/H.I. Fejlesztő pedagógia / szaktudás és szakismeret gyermekismeret önképzés és továbbképzés igénye tanítás módszereinek ismerete, differenciált alkalmazása jó beszéd és kommunikatív képesség megértés és nyitottság felelősségérzet aktivizáló, kezdeményező képesség partneri kapcsolat átlag feletti képességek elkötelezettség motiváció kreativitás Tehetség -problémaérzékenység -intuíciós képesség -ötletgazdagság

14 Tanárképzés,-továbbképzés a tehetségek fejlesztése érdekében
Az egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus diplomával rendelkező szakemberek felkészítése a tehetséggondozó munkára. A graduális képzés során elsajátított – de koránt sem elégséges szaktudás és szakismereteket kiegészítése, bővítése Módszertani felkészítés Személyiségfejlesztés , szakmai tanácsadás a tehetséges gyerekekkel való hatékony foglalkozás érdekében Pedagógiai kutatómunka elkezdése ill. folytatása KÉPZÉSI FORMÁK Szakirányú képzés, tehetségfejlesztési szakértő Pedagógus szakvizsga, tehetséggondozás specializáció MA tehetségfejlesztő tanár Tanfolyam

15 A képzés során elsajátítandó ismeretek
I. Elméleti alapok (pedagógia, pszichológia) 1. A tehetséggondozás és kutatás története 2. A tehetség leírása, definíciói, fajtái 3. A tehetség összetevői 4. Tehetség és társadalom 5. Tehetség és szocio-emocionális fejlődés 6. Kreativitásfejlesztés és pedagógiai implikációk II. A tehetségfejlesztés metodikája 7. A pedagógus szerepe a tehetségvédelemben és -fejlesztésben. 8. A tehetségek felismerése, azonosítása 9. A tehetségek fejlesztése, tehetségfejlesztő stratégiák 10. Gazdagító tehetségmetodika 11. Alulteljesítés, tanulási zavarok 12. Tanácsadás, optimális fejlesztés 13. Kutatásmódszertan. III. Speciális témakörök 1. Konfliktusok elemzése és kezelése 2. A pedagóguspálya szocializációja 3. Szocializációs zavarok és tehetség 4. Iskolai mentálhigiéne

16 Mást és másképp tanítás művészete
Ö N D I F F E R E N C I Á L Ó Rávezető Tutor/pártfogó Szeminarizálás(emelt szint, gazdagítás) Önálló kutatás Laboratórium Játék, szerepjáték Megbeszélés, vita Munkáltatás Projekt, Ötletbörze, brain storming Csoportmunka,kooperatív munka Hipotétisek Tanulmányi kirándulás Tanulmányi szerződés Közlő Előadás Magyarázat Elbeszélés Megbeszélés Irányított olvasás Programozott oktatás Egyéni tanulás Induktív, facilizáló Tanár magyarázó, értelmező

17 SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
Mit tehet, tegyen a szülő a szülő? Fejleszti gyermeke képességeit~szellemi,fizikai, szociális…képességeit Bátorítja gyermekét az önelfogadásban Biztosítja az ingergazdag, támogató környezet Érzelmi biztonságot nyújt Identifikációs modell közvetít kíváncsiság gyermeke dolgai iránt Lehetőséget ad együttes tevékenységre A tanulás személyi, tárgyi,anyagi feltételeinek biztosítása Menedzseli gyermeke tehetségének megvalósulását

18 MENTOR SZEREPE A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
Kik tekinthetők mentoroknak? Kiemelkedő szakemberek, Köztiszteletben álló vezetők Képzett tehetséggondozók, Vezető tanárok Idősebb diákok Ösztöndíjak, lehetőségek szervezői Aki egy személyben tanítója, barátja támogatója, tanácsadója, patrónusa a tehetségnek Kapcsolatuk kölcsönös bizalomra, közös érdeklődésre, elfogadásra,együttes tevékenységre épül

19 Mire is van szüksége egy tehetséges gyermeknek?
LEHETŐSÉG Önálló, önirányított tanulásra Tapasztalatcserére, Hatékony tanulási technikára. Magasabb kognitív szintű munkára, Kognitív BÁTORÍTÁS Elmélkedésre, Kérdésfeltevésre, Kockázatvállalásra Affektív SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Együttműködésben és tiszteletadásban Önelfogadásban, érdekérvényesítésben Vezetői szerep felvállalásában Szociális

20 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

21 Zárógondolatok helyett
„ Amikor a bölcs ember tanít, akkor irányítja és nem magával vonszolja tanítványait…., Megmutatja az utat, de nem viszi őket végig a célig… Jó tanárnak nevezhetjük azt az embert, aki tanítványait arra bátorítja, hogy saját fejükkel gondolkozzanak.” Confucius

22 „ Az oktatás fő célja olyan embereket nevelni, akik képesek új dolgokat létrehozni, nem csupán megismételni azt, amit az előző nemzedékek már megtettek – olyan embereket, akik kreatívak, találékonyak és kíváncsiak. …akik tudnak kritikusak lenni, az igazukat bizonyítani, és nem fogadnak el mindent, amit felkínálnak nekik.” Jean Piaget

23 Köszönöm a figyelmet

24 ARCKÉPCSARNOK Győrffy István Németh László Harsányi István Joseph Renzulli Pósa Lajos


Letölteni ppt "A tehetség pedagógiai megsegítése „Tehet a tehetségért” konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések