Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E-SKILLS (DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS) AZ ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKÁBAN A STRATOSZ SZÁMÁRA KIDOLGOZOTT VÁLTOZAT Készült a MAT támogatásával, az FSZH közreműködésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E-SKILLS (DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS) AZ ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKÁBAN A STRATOSZ SZÁMÁRA KIDOLGOZOTT VÁLTOZAT Készült a MAT támogatásával, az FSZH közreműködésével."— Előadás másolata:

1 E-SKILLS (DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS) AZ ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKÁBAN A STRATOSZ SZÁMÁRA KIDOLGOZOTT VÁLTOZAT Készült a MAT támogatásával, az FSZH közreműködésével 2009. A BC DIASOROZATOK A DIASOROZAT AZ AZONOS CÍMŰ TANULMÁNY SZERVES RÉSZE

2 " E-SKILLS (DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS) AZ ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKÁBAN" című, áttekintő tanácsadási vázlat a gyakorló, több éves tapasztalattal rendelkező testületi tagok és vezetők számára került kidolgozásra. A tanácsadás elsősorban azoknak szól, akik személyes tapasztalataikkal, az élet során kialakult személyiségi jegyeikkel készek részt venni egy tudaterősítő, tudatformáló együttgondolkodásban, új módszerek és technikák elsajátításában. A STRATOSZ RENDKÍVÜLI ÚTTÖRŐ MUNKÁT VÁLLAL AZZAL, HOGY AZ E-SKILLS ÉRDEKKÉPVISELETI ALKALMAZÁSÁT ELŐSEGÍTŐ MEGALAPOZÓ TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁNAK SZERVEZÉSÉRE VÁLLALKOZIK.

3 Az e-skills érdekképviseleti gyakorlati alkalmazása jelentősen elősegíti a gyors információszerzést és arra történő eredményes reagálást és ez által segíti a válság kihívásaira történő gyors, eredményes reagálást. Az e-skills eszközeinek és módszereinek ismerete olyan fontos alapismeretté vált, hogy ma már egyre több országban a tanítás, képzés alap-tantárgynak tekintik.

4 E-SKILLS (DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS) AZ ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKÁBAN AZ E-SKILLS FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE ABC DIASOROZAT

5 E-HULLÁM - e-books - e-books - e-writing - audible books - voice recognition - write recognition - shape recognition - text recognition - e-conversations E-MANAGEMENT E-LEADERSHIP E-GUIDE e-teaching e-learning e-knowledge E-MANAGEMENT E-LEADERSHIP E-GUIDE e-teaching e-learning e-knowledge E-ECONOMY, E-BUSINESS, E-SHOPPING INFO. FORRADALOM + ELEKTRONIZÁCIÓ+INFOKOMMUNIKÁCIÓ E-SHOCK E-CHANCE INNOVÁCIÓ

6 Az e-skills projekt célja és jelentősége. a Ebben a tanulmányban elsősorban az egyéni, hivatali és üzleti jellegű személyi hatékonyságnövelő e-skills eszközökkel és módszerekkel kívánunk foglakozni abból a célból, hogy azok érdekképviseleti használatát elősegítsük.

7 Az e-skills projekt célja és jelentősége. b Az e-skills érdekképviseleti gyakorlati alkalmazása jelentősen elősegíti a gyors információszerzést és arra történő eredményes reagálást és ez által segíti a válság kihívásaira történő gyors, eredményes reagálást. Az e-skills eszközeinek és módszereinek ismerete olyan fontos alapismeretté vált, hogy ma már egyre több országban a tanítás, képzés alap-tantárgynak tekintik.

8 Az e-skills fogalma és jelentősége A digitális írástudás fogalmának, egyszerűsített meghatározása A projekt keretében digitálisan írástudónak tekintettük azokat, akik valamilyen formában számítógép- és internethasználók, illetve birtokában vannak azoknak az ismereteknek és képességeknek, amelyek a tudatos eszközhasználatot lehetővé teszik. Ennek megfelelően digitálisan írástudatlannak tekintjük azokat az egyéneket, akik nem használnak számítógépet és/vagy internetet.

9 A TUDÁSKORSZAK ÚJ DIMENZIÓI A TUDÁSKORSZAK ÚJ DIMENZIÓI Az elmúlt néhány évben egyre világosabban kezdnek kirajzolódni az Információs Társadalom, a tudásalapú gazdaság, a globalizálódó világ új dimenziói, melyek alapjaiban változtatják meg az élet-paradigmánkat, mindennapi életünket, az üzleti életet, a vállaltvezetés legkülönbözőbb szféráit.

10 * ATTENTION MANAGEMENT Figyelemgazdálkodás, figyelemszervezés "Minden szellemi és anyagi értékünk forrása a figyelmünk, elengedhetetlen, hogy kellően megbecsüljük, fejlesszük és gazdálkodjunk vele." * INTEREST RECOGNITION Érdekfelismerés, érdekfeltárás "A tényleges érdekeink felismerése gyakran sokkal fontosabb és nehezebb feladat, mint annak képviselete és védelme, ezért fordítsunk nagyobb figyelmet érdekeink felismerésére." * IQ OF ASSERTIVE Érvényesülési IQ * CONCEPTION OF SURPLUS KNOWLEDGE Többlettudás koncepció - Lifelong learning - Knowledge management * GLOBAL QUANTUM THEORY Globális kvantum elmélet A vállalatirányítással és szervezéssel foglakozó nagy kutató és tanácsadó cégek bizalmas kutató asztalain izgalmas témák szerepelnek, melyek a mindennapi ember számára még elérhetetlenek.

11 ATTENTION MANAGEMENT Figyelemgazdálkodás, figyelem szervezés * A FIGYELEMGAZDÁLKODÁS ALAPJAI * AZ ÉRZÉKELÉSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE * FIGYELEMPROGRAMOZÁS * AZ ÜZLETI ÉLET FŐBB MOZZANATAINAK FIGYELEMPROGRAMJAI "Minden szellemi és anyagi értékünk forrása a figyelmünk, elengedhetetlen, hogy kellően megbecsüljük, fejlesszük és gazdálkodjunk vele." TUDÁSKORSZAK

12 CONCEPTION OF SURPLUS KNOWLEDGE TÖBBLETTUDÁS KONCEPCIÓ - Lifelong learning - Knowledge management TUDÁSKORSZAK A tudástöbblet koncepció lényege, hogy a tudásalapú gazdaságban a versenyelőny a tudástöbblet alapján alakul ki. A piacképes tudásszint egy vonatkoztatási alap, ami önmagában is egy mozgó referencia, hisz nap mint nap emelkedik. A piaci előnyhöz, a versenyképes tudásszinthez képest többlettudásra van szükség.

13 TUDÁSTÖBBLET KONCEPCIÓ TUDÁSSZINT IDŐ PIACVEZETŐ TUDÁSSZINT VERSENYKÉPES TUDÁSSZINT PIACKÉPES TUDÁSSZINT T1 T2 TUDÁSTŐBBLET AZ ÉLETEN ÁT TÖRTÉNŐ TANULÁS A TUDÁSTÖBBLET-SZERZÉS LEGFŐBB ÚTJA!!!

14 PIACKÉPES TUDÁSSZINT AZON INFORMÁCIÓK, TUDÁS ÉS TAPASZTALATOK ÖSSZESSÉGE, MELYEK SZÜKSÉGESEK A PIACON ÁTLAGOS PROFIT MELLETT ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FENNTARTHATÓ ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ. TUDÁSKORSZAK

15 TUDÁSTÖBBLET TUDÁSTÖBBLET AZON ÚJ INFORMÁCIÓK, ÚJ TUDÁS ÉS ÚJ TAPASZTALATOK ÖSSZESSÉGE, MELYEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A MÁR ELÉRT TUDÁSSZINTET „T” IDŐ MÚLVA IS MEGŐRIZHESSÜK. TUDÁSKORSZAK

16 A TUDÁSTÖBBLET-SZERZÉS HATÁSA AZ IDŐFELHASZNÁLÁSRA 8 16 24 MUNKA PIHENÉS SZÓRAKOZÁS MUNKA TANULÁS A TÖBBLETTUDÁS MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IDŐ PIHENÉSSZÓRAKOZÁS IPARI TÁRSADALOM TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM AZ ÉLETEN ÁT TÖRTÉNŐ TANULÁS A TUDÁSTÖBBLET-SZERZÉS LEGFŐBB ÚTJA!!!

17 Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ami a lakossági hozzáférést, használatot és használati tudást illeti, Magyarországnak igencsak szüksége van a fejlődésre. Az indikátorok értékei mindhárom területen elmaradnak nem csak az európai uniós átalagoktól, hanem sok esetben a Magyarországgal hasonló geopolitikai jellegű és elhelyezkedésű, és az Unióhoz egy időben csatlakozott országokhoz képest is. Kiemelendő ugyanakkor a szélessávú infrastruktúra fejlettsége. A megállapítás különösen érvényes az érdekképviseleti munka területén dolgozókra. ÖSSZEFOGLALÓ MEGAÁLLAPÍTÁSOK

18 A digitális esélyegyenlőség megteremtése az életminőség és a versenyképesség jelentős javulását eredményezi. A cél össztársadalmi program megvalósításával érhető el. A programnak tartalmaznia kell egyrészt az ország területének a versenyszféra által biztosan nem érintett legalább 10%-án történő állami finanszírozású infrastrukturális beruházásokat; másrészt figyelembe kell vennie azt is, hogy a fogalom alatt nem csak a PC- és internet-használathoz szükséges tudást, képességeket értjük ma már.digitális esélyegyenlőség Digitális esélyegyenlőség

19 Összefoglalva elmondhatjuk tehát, hogy Magyarországon a 18 éves és idősebb lakosság több mint fele (56 százaléka, vagyis kb. 4 és fél millió ember) jelenleg digitálisan írástudatlan, vagyis nem használ sem számítógépet, sem internetet. Ez az arány öt év alatt (2001 és 2006 között) csökkent, de nem jelentősen: az írástudatlan csoport évenként kevesebb mint 4 százalékponttal lett kisebb. A digitálisan írástudatlan csoportba tartozók csaknem 50 százaléka 60 éves, vagy annál idősebb, és 68 százalékuk inaktív. ÖSSZEFOGLALÓ MEGAÁLLAPÍTÁSOK

20  Általános gondolatok  Az ECDL oktatás nem csak az informatika oktatásáról szól, hanem az “informatikai írástudás” megszerzéséről. E nélkül szinte lehetetlen a társadalomban bármilyen szerepet betölteni a XXI. században.  A jó ( ECDL ) oktató differenciáltan, testre szabottan tanít. Figyelembe veszi a hallgató adottságait, hivatását, idevonatkozó ismereteit. Más módszert kíván egy huszonéves diák (lassan ilyen már nem is lesz ECDL tanfolyamokon), mint egy középkorú tanár, orvos, vagy éppen könyvelő, esetleg akár egy alacsony iskolai végzettségű „nebuló”. Persze a jó tanár mindezt észrevétlenül végzi… Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

21  Általános gondolatok (folyt.)  Non scholae sed vitae discimus := Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. Ez itt különösen igaz, mert ha valaki levizsgázik mondjuk szövegszerkesztésből és fájlkezelésből, de a rákövetkező héten már nem tudja elmenteni, vagy megnyitni, ill. kiegészíteni, ne adj’ Isten kinyomtatni a szövegállományt, enyhén szólva nem jó ómen. Ilyenkor gyakran az ECDL oktatót és a vizsgaközpontot is joggal szidhatják. Rosszabb esetben elküldik az alkalmazottat.  Fájlkezelési problémák!!???  „Inter-modul” ismeretek problémája! Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

22  Szövegszerkesztés (Word)  Talán némi túlzással és szubjektivitással a legfontosabb modul, amely nélkül tulajdonképpen ma már nem lehet “létezni”.  Miért?  A szövegírás- és szerkesztés az, ami a leginkább visszamutat a múltba, a legnagyobb a hagyománya, a legősibb.  (Levelet, üzenetet mindenki írt már, de az nem biztos, hogy készített diagramot, vagy rajzolt. Ez a megállapítás persze nem igaz a legifjabb nemzedékre.) Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

23  Szövegszerkesztés (folyt.)  Miért a legfontosabb?  A szövegszerkesztés megfelelő ismerete nélkül nehéz, sőt szinte lehetetlen boldogulni a többi területen, hiszen szinte mindenütt kell használni az alapvető szövegszerkesztési elveket: elsősorban a betűk és a paragrafusok (bekezdések) szintjén.  Kiemelendő itt az Internet szerkesztés területe (html). A trendek a sajátkezű frissítéssel karbantartott honlapok (portálok) irányába mutatnak, ahol a munkatárs könnyen „megbukik”, ha nincsenek megfelelő szövegszerkesztési alapjai. (Levelet enélkül még remekül meg tud írni!) Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

24  Szövegszerkesztés (folyt.)  Konkrétabban:  Szövegszerkesztés nem egyenlő a gépírással!!! (csökkenő probléma)  Minimális tipográfiai érdeklődést, „készséget”, „affinitást” meg lehet és meg is kell tanítani: margók; új sorok; bekezdések sorköze, előtt/után távolságtartása; behúzások; stb. Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

25  Szövegszerkesztés (folyt.)  A paragrafus a szövegszerkesztés “építő molekulája”.  Szükséges, elégséges és felesleges “Enter”-ek köre – vizsgáztatás követelményei!!!?  A soremelés – Shift+Enter – használata  „A paragrafus, mint építőkő” indokai:  Több minden ehhez igazodik:  felsorolás, számozás;tabulátorok állása; sorköz;  ha a bekezdés := paragrafus lényegét jól megérti a hallgató, minden egyszerűbbé válik számára. (és a tanár számára is) Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

26  Szövegszerkesztés (folyt.)  Tanítsd meg a hallgatót arra, hogy ne zavarja a látható bekezdés (új sor, tabulátor, esetleg margó) jel munka közben.  Control C / Control X / Control V Billentyűkombinációk! Megfelelő monitor munkafelület  Hozz létre olyan helyzetet a szövegszerkesztés tanítása során, amikor kiderül, hogy mennyire fontosak a nyomtatásra nem kerülő jelek, karakterek láthatósága!  Használjuk többször a „Nyomtatási kép” lehetőséget! Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

27  Szövegszerkesztés (folyt.)  A szövegszerkesztés hierarchikus szintjei, logikailag elkülöníthető moduljai  Alapszöveg, alapformázás (betű- és bekezdés szint; eszköztárak  Táblázatok, tabulátorok (default tab. problémája) (html konverzió kérdése)  Objektumok (alakzatok, szövegdobozok, képek, WordArt, stb.) Nagy a bőség!!  Körlevél (Office 2000 és XP közötti különbséget sem elfelejtve) Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

28  Szövegszerkesztés (részösszegzés)  Többéves tapasztalatom alapján mondhatom, hogy könnyebben megy az ismeretek elsajátítása, és a tudás is jobban emlékezetbe véshető, ha bizonyos (alap)fogalmak, működési szintek előzőleg tisztázásra kerültek.  A szövegszerkesztés alapfogalmainak tisztázása a jövőben is fontos szempont (már az iskolákban megtörténik, ill. meg kell, hogy történjen).  Sokkal könnyebb a prezentáció tanítása jó szövegszerkesztési alapokkal!! Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

29  Szövegszerkesztési sillabusz  Rövid bevezető, ismertetés  Tetszés szerinti tartalmú levél megírása, mentése (főbb alapszíntű formázásokkal)  A karakter/sor/bekezdés fogalmának tisztázása, formázási elvek  Táblázat beszúrása, alapszíntű formázása  Kép (objektum) beszúrása, elhelyezése, mozgatása, a fő szöveg-réteg és a „mozgó” többi réteg fogalmának tisztázása, sorrend változtatása  Körlevél  Vizsga-példák típusának, struktúrájának felvázolása, a követelmények pontosítása  Konkrét példák megoldása, a vége felé már tipizálva  Próba-vizsga - Vizsga előtti konzultáció  EDDIGI TAPASZTALATOK Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

30  Táblázatkezelés (Excel)  Az ECDL tematika – szerintem helyesen – jól elválaszthatóan elkülöníti az alap- és az emelt színtű ismereteket.  Egyik leggyakoribb probléma az Excel tanítása során az alapvető számtani ismeretek hiánya (pl. százalékszámítás, vagy rárójelek használata). Elmaradt, elfelejtett számtanórák bepótlása. Éppen ezért a tanfolyam legelején ezeket külön – az Exceltől bizonyos mértékig függetlenül - meg szoktam beszélni a hallgatókkal, ha szükségesnek látszik, ill. egyéni segítséget ajánlok, mert sokan restellik a dolgot a többiek előtt.) Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

31  Táblázatkezelés (folyt.)  Vannak a tananyagban nagyon nehéznek mondható emelt színtű feladatok és bár ezek ismerete nélkül is lehet eredményesen vizsgázni (ami nagyon helyes!), mégis felmerül a kérdés: miért jó ez?  Ennek kapcsán némelyik – egyébként szorgalmas és sikeres - hallgatót bizonytalanná tesz, hogy van néhány dolog, amit nem ért, így könnyen téved olyanokban is, amiket egyébként biztosan tud. Memorizálni kényszerül, ami ebben a témában a lehető legrosszabb… Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

32  Táblázatkezelés (diagramok)  A diagramkészítés az Excel legkellemesebb, legtöbb sikerélményt hozó része.  Meg kell tanítanunk a hallgatókat arra, hogy igényes munkát adjanak ki a kezükből, még akkor is, ha ez közvetlenül nem befolyásolja a feladat (vizsga) pontszámát.  Az Excel oktatása során hagyni kell időt a diagrammal való „bíbelődésre”, ill. házi feladatként a „tipográfiai affinitású” hallgatókkal érdemes külön foglalkozni.  Sokéves tanítás, néhány száz hallgató (meg)tanítása, több száz vizsgáztatása után merem ezt mondani! Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

33  Táblázatkezelés (diagramok)  Ne sajnáljuk az időt arra, hogy az “utolsó simításokat” is elvégezzék és ellenőrizzék, hogy a nyomtatott változat is jól néz ki. Egy szép diagram elkészítésének képessége – tapasztalataim szerint – sikerélményt ad, ezzel segítve a tanárt a hatékonyabb tanításban, a hallgatót pedig a sikeres vizsgában és az életben.  A kinyomtatott szép diagram még manapság is nagy hatású és az is marad még sokáig! („könyv” asszociáció). Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

34  Táblázatkezelés - függvények  Az Excel oktatása során a függvények tanítása a legnehezebb, és még annál is nehezebb a megtanítása!  Alapműveleti képletek, zárójelek használata (alapszint)  Szerkesztőléc fontossága (képletbeírás és függvényvarázsló kombinált alkalmazása) „férfi- és női hallgatók átlageredményei” c. pld.  Egyetlen „függvény-folyam” (részeredmények nem megengedettek) problémája; beágyazott függvények!  Meg kell próbálni elérni, hogy a képleteket ne memorizálják a hallgatók  Meg kell kísérelni bizonyítani: a logikus gondolkodás a legegyszerűbb! Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

35  Táblázatkezelési sillabusz  Rövid bevezető, ismertetés  A „cellaháló” ismertetése, hasonlóságok, különbségek a szövegszerkesztéshez képest  Alapvető számtani (aritmetikai) funkciók: pl. százalékszámítás, zárójelek alkalmazása, stb.  Vizsga-példák típusának, struktúrájának felvázolása, a követelmények pontosítása (alap- és emelt szint jól elválaszthatósága)  Konkrét példák megoldása, később tipizálva  Külön figyelem a diagramok készítésére  Külön figyelem a bonyolultabb függvények használatára, pl. beágyazott függvények, ami mindig problémát tud okozni. (Ne memorizáljunk!)  Próba-vizsga - Vizsga előtti konzultáció  EDDIGI TAPASZTALATOK Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

36  Pár szó a többi modulról:  M1  M2  M5  M6  M7  Sorrend, Vizsga tapasztalatok  Fájl továbbítása emailen Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

37  Summa…  Fontos annak megtanítása, hogy egy adott feladathoz mikor használjunk Word-öt és mikor Excel-t, (vagy Access-t), ill. hogyan lehet az egyikből átmenni a másikba.  Az „elméleti alapok” és a gyakorlás jó aránya, összhangja  Szinte mindegyik oktatási rendszerre, így az ECDL-re is elmondható, hogy a modulok közötti átjárás háttérbe szorul. Később az élet nagy valószínűséggel produkálhat olyan helyzetet, amikor erre szükség lesz. Lehetne komplex – modulokon átjáró - feladatok opcionális modulját létrehozni… Európai Uniós ECDL-ajánlás köztisztviselők számára

38 E-SKILLS (DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS) AZ ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKÁBAN AZ E-SKILLS FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE ABC DIASOROZAT A. RÉSZ VÉGE AZ E-SKILLS FOGALMA ÉS JELENTŐSÉGE


Letölteni ppt "E-SKILLS (DIGITÁLIS ÍRÁSTUDÁS) AZ ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKÁBAN A STRATOSZ SZÁMÁRA KIDOLGOZOTT VÁLTOZAT Készült a MAT támogatásával, az FSZH közreműködésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések