Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Europartner W&B Kft CE jelölés a villamos berendezéseken A termékbiztonság szabályozása, különös tekintettel a CE jelölésre tanfolyam az Enterprise Europe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Europartner W&B Kft CE jelölés a villamos berendezéseken A termékbiztonság szabályozása, különös tekintettel a CE jelölésre tanfolyam az Enterprise Europe."— Előadás másolata:

1 Europartner W&B Kft CE jelölés a villamos berendezéseken A termékbiztonság szabályozása, különös tekintettel a CE jelölésre tanfolyam az Enterprise Europe Network – ITD Hungary Zrt. rendezésében Winkler Júlia szakértő 2008. november 19. Budapest

2 Europartner W&B Kft Fő témák  A termékbiztonság horizontális és termékspecifikus jogszabályai  Európai szabványok alkalmazása  CE jelölés  Új európai keretszabályok  információforrások

3 Europartner W&B Kft Termékbiztonság szabályozása Horizontális jogszabályok Új megközelítésű irányelvek CE jelölés Kisfesz. berendezések, gépek, EMC, gázkészülékek, Építési termékek, Egyéni védőeszközök stb Régi megközelítésű irányelvek közúti járművek, traktorok, vegyipari termékek, kozmetikumok, gyógyszerek élelmiszerek stb Termék-specifikus jogszabályok Általános termékbiztonság Termékfelelősség Megfelelőségértékelési modulok és CE jelölés Két új keretjogszabály

4 Europartner W&B Kft Régi megközelítésű irányelvek A régi megközelítésű vagy szektorális irányelvek teljes részletességgel szabályoznak, máig is alkalmazzák ezt a módszert, elsősorban az élelmiszeriparban, gyógyszeriparban, vegyiparban, járművek, mérésügy területén.

5 Europartner W&B Kft Új megközelítésű irányelvek (New approach) 1985-ben vezették be az új megközelítés elvét, lényege, hogy az irányelv az alapvető biztonsági, egészségvédelmi követelményeket írja elő jogszabályi szinten, a részletes követelményeket pedig az ún. harmonizált európai szabványok tartalmazzák. Ezek alkalmazása nem kötelező, de alkalmazásuk esetén vélelmezhető az alapvető követelményeknek való megfelelőség.

6 Europartner W&B Kft Szabványok Harmonizált szabványok Az új megközelítés elvéhez kapcsolódó európai szabványok. Nem kötelező az alkalmazásuk, de ha alkalmazzák, vélelmezhető, hogy a vonatkozó irányelv alapvető követelményei is teljesülnek. Európai szabványügyi szervezetek CEN, CENELEC, ETSI Magyar szabványügyi szervezet: MSZT

7 Europartner W&B Kft Horizontális jogszabályok  Termékfelelősség 85/374/EGK – 1993. évi X. tv A bekövetkezett kár esetén nyújt jogi lehetőséget  Általános termékbiztonság 2001/95/EK – 1997. évi CLV tv. Szabályok a termék hibájának elkerülésére és lehetőség a piacfelügyeleti intézkedésekre

8 Europartner W&B Kft Termékfelelősség 1993. évi X. törvény 3. § (1) … a termék gyártója felel a termék hibája által okozott kárért. 4. § (1) Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi.

9 Europartner W&B Kft Termékfelelősség 2. § (1) A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható, figyelemmel különösen a termék rendeltetésére, ésszerűen várható használatára, a termékkel kapcsolatos tájékoztatásra, a termék forgalomba hozatalának időpontjára, a tudomány és a technika állására. (2) A terméket nem teszi hibássá önmagában az a tény, hogy később nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül a forgalomba.

10 Europartner W&B Kft Általános termékbiztonság  2001/95/EK általános termékbiztonság  1997.évi CLV tv. a fogyasztóvédelemről,  79/1998. (IV.29.) Korm.r. az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és a piacfelügyeleti eljárásról •Horizontális szabályozás, amelyet alkalmazni kell minden fogyasztási célú termékre. •Fő szabálya: csak biztonságos termék hozható forgalomba. •A piacfelügyeleti hatóságnak ad felhatalmazást a megfelelő intézkedésekre.

11 Europartner W&B Kft Általános termékbiztonság 1997. évi CLV. fogyv. tv. 3. § (1) Csak biztonságos áru hozható forgalomba. (2) A gyártó köteles gondoskodni az áru biztonságosságáról.

12 Europartner W&B Kft Általános termékbiztonság  Mi határozza meg a biztonságos terméket? Jogszabály, szabvány, műszaki előírás, mérnöki gyakorlat  Biztonságot befolyásolja: tervezés, gyártás, összetétel, csomagolás, forgalomba hozatal,  Információ: használati-kezelési útmutató, figyelmeztetések, jelölések

13 Europartner W&B Kft Új megközelítésű irányelvek 2006/95/EKKisfesz. berendezések 79/1997. (XII. 31.) IKIM 88/378/EGK Játékok 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM 2004/108/EK EMC 62/2006.( VIII.30.) GKM 89/106/EGK Építési termékek 3/2003.(I. 25.) BM-GKM-KvVM 90/396/EGKGázkészülékek 22/1998. (IV. 17.) IKIM 90/384/EGK Nem-automatikus mérlegek 62/2004. (IV. 24.) GKM 92/42/EGKMelegvíz kazánok 20/1998. (IV. 17.) IKIM 2006/42/EK Gépek 21/1998. (IV. 17.) IKIM 87/404/EGK Egyszerű nyomástartó edények és 97/23/EK Nyomástartó berendezések 9/2001. (IV.5.) GM 99/36/EK Szállítható nyomástartó berendezések 8/2003. (II.19.) GKM 93/15/EGK Polgári célú robbanóanyagok 191/2002.(IX.4.) Korm.r. 94/9/EK ATEX 8/2002. (II.16.) GM

14 Europartner W&B Kft Új megközelítésű irányelvek 93/42/EGKOrvostechnikai eszközök és 90/385/EGKImplantátumok16/2006. (III.27.) EüM 98/79/EKIn vitro orvostechnika8/2003. (III.13.) ESzCsM 89/686/EGK Egyéni védőeszközök 2/2002. (II.7.) SzCsM 94/25/EK Szabadidős vízi járművek2/2000. (VII.26.) KöViM 95/16/EKFelvonók108/2001. (XII.26.) Korm.r. 99/5/EKRádió és távközlési végberendezések 3/2001. (I.31.) MeHVM 2000/14/EK Kültéri gépek zajkibocsátása 140/2000.(VIII.8.) Korm.r és 29/2001.(XII.23.) KöM-GM 96/48/EKNagysebességű vasút9/2002. (II.6.) KöViM 2000/9/EKDrótkötélpálya26/2003. (IV.28.) GKM 2001/16/EKHagyományos vasút103/2003. (XII.27.) GKM 2004/22/EKMérőműszerek (MID)8/2006. (II.27.) GKM

15 Europartner W&B Kft CE megfelelőségi jelölés

16 Europartner W&B Kft Megfelelőségi jelölés alkalmazása A CE jelölés azt fejezi ki, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek  Csak az új megközelítésű irányelvek alapján készült rendeletek hatálya alá tartozó termékek esetén  Ha a termék valamennyi rá vonatkozó új megközelítésű irányelv követelményeinek megfelel

17 Europartner W&B Kft Megfelelőségi jelölés alkalmazása A CE jelölés  nem minőségi jel  nem márkajel  nem eredetjel  nem marketingeszköz

18 Europartner W&B Kft Új keretszabályok  765/2008/EK rendelet a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (2010. jan.1-től)  768/2008/EK határozat a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről

19 Europartner W&B Kft Rendelet  Akkreditálás  Piacfelügyelet  A közösségi piacra lépő – harmadik országból jövő - termékek ellenőrzése  CE jelölés

20 Europartner W&B Kft Határozat  Megfelelőségértékelési eljárások  Megfelelőségi nyilatkozat  Gazdasági szereplők kötelezettségei  CE jelölés  Bejelentés (notifikálás)  Védintézkedési eljárások  MELLÉKLETEK: modulok A - H

21 Europartner W&B Kft A gazdaság szereplői  Gyártó  A gyártó meghatalmazott képviselője  Importáló  Forgalmazó

22 Europartner W&B Kft A gyártó kötelezettségei  Követelményeknek megfelelő tervezés és gyártás, sorozatgyártás  Műszaki dokumentáció elkészítése és megőrzése  Megfelelőség értékelés elvégzése, megfelelőségi nyilatkozat kiállítása, CE jelölés elhelyezése a terméken  A termék címkézése – azonosíthatóság (tétel, gyártó neve, címe  Használati és kezelési útmutató – a felhasználó által érthető nyelven  A termék útjának nyomonkövetése, reklamációk, visszahívások stb. nyilvántartása (vevőszolgálat)  Veszélyes termék esetén a hatóság tájékoztatása, javító intézkedések, visszavonás, visszahívás  A hatóság kérésére a dokumentumok, információk átadása

23 Europartner W&B Kft Meghatalmazott képviselők kötelezettségei  A gyártó kötelezettségei átruházhatók a meghatalmazott képviselőre, a gyártással kapcsolatos tevékenységek és a műszaki dokumentáció elkészítése kivételével  Együttműködés a hatóságokkal: a megfelelőségi nyilatkozat és a műszaki dokumentáció rendelkezésre bocsátása

24 Europartner W&B Kft Importőrök kötelezettségei  Meggyőződnek arról, hogy a termék az előírásoknak megfelel, biztonságos, rendelkezik műszaki dokumentációval, megfelelőségi nyilatkozattal, CE jelöléssel  Feltüntetik a terméken a nevüket, címüket  Biztosítják, hogy használati és kezelési utasítás kísérje a terméket, megfelelő nyelven  Szükség esetén elvégezetik a termék vizsgálatát, nyomon követik a panaszokat és reklamációkat  Ha a terméket veszélyesnek ítélik, értesítik a hatóságot és a gyártót, megfelelő megelőző intézkedéseket tesznek  Együttműködnek a hatósággal rendelkezésre bocsátják a szükséges információt és dokumentumokat

25 Europartner W&B Kft A forgalmazók kötelezettségei  Meggyőződnek arról, hogy a termék a követelményeknek megfelel  Úgy kezelik (raktározás, szállítás), hogy a termék ne sérüljön, megfelelősége ne változzék  Ellenőrzik, hogy viseli-e a termék a megfelelőségi jelölést, el van-e látva szükséges dokumentumokkal, a fogyasztó számára érthető nyelven  Ha úgy találják, hogy a termék nem megfelelő, nem hozhatják forgalomba, ha veszélyesnek ítélik, értesíteni kell a gyártót, valamint a hatóságot.  Kezdeményezni kell a javító intézkedéseket, kivonást a piacról vagy visszahívást  Piacfelügyeleti ellenőrzés során együtt kell működni a hatósággal, dokumentáció, információk rendelkezésre bocsátása

26 Europartner W&B Kft Hol található további információ?  minisztériumok szakmai főosztályai  Kijelölés: www.nfgm.gov.hu, http://www.nfgm.gov.hu/feladataink/kkv/ukf/kijeloles http://www.nfgm.gov.hu/feladataink/kkv/ukf/kijeloles  érintett hatóságok (www.nfh.hu, www.mkeh.gov.hu )www.nfh.hu www.mkeh.gov.hu  vizsgáló és tanúsító szervezetek  szabványosító szervezet (MSZT, www.mszt.hu) www.mszt.hu  ITDH (www.itd.hu, www.enterpriseeurope.hu )www.itd.huwww.enterpriseeurope.hu

27 Europartner W&B Kft Hol található további információ? Hasznos web oldalak  www.europa.eu.int www.europa.eu.int  http://ec.europa.eu/index_hu.htm http://ec.europa.eu/index_hu.htm  www.europa.eu.int/eur-lex www.europa.eu.int/eur-lex  www.newapproach.org www.newapproach.org  www. magyarorszag.hu  www.mszt.hu www.mszt.hu  www.nfh.hu www.nfh.hu  www.itd.hu www.itd.hu

28 Europartner W&B Kft Köszönöm a figyelmet Elérhetőség: winkleris@t-online.hu Mobil: 06-30-9500512


Letölteni ppt "Europartner W&B Kft CE jelölés a villamos berendezéseken A termékbiztonság szabályozása, különös tekintettel a CE jelölésre tanfolyam az Enterprise Europe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések