Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU-s pályázatírási alapismeretek Az Ölelő Kéz Alapítvány által, az NCA támogatásával szervezett pályázatíró tanfolyam Előadó: Tóth István, igazgató Bács.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU-s pályázatírási alapismeretek Az Ölelő Kéz Alapítvány által, az NCA támogatásával szervezett pályázatíró tanfolyam Előadó: Tóth István, igazgató Bács."— Előadás másolata:

1 EU-s pályázatírási alapismeretek Az Ölelő Kéz Alapítvány által, az NCA támogatásával szervezett pályázatíró tanfolyam Előadó: Tóth István, igazgató Bács Kiskun megyei Civil Szolgáltató Központ Kecskemét, 2010. január 26.

2 Intézményrendszer A Kormány A Kormány dönt a Nemzeti Fejlesztési Terv (ÚMFT) és az operatív programok tartalmára vonatkozóan az Európai Bizottság számára benyújtandó javaslatokról és jóváhagyja az akcióterveket és azok módosításait

3 Intézményrendszer A Fejlesztéspolitikai Irányító Testület véleményezi az akcióterveket, a pályázatok tartalmát és a pályázatok mechanizmusát ,  A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) feladata az NFT és az OP-k tervezésének, programozásának és megvalósításának koordinációja, valamint az operatív programok megvalósításával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátása, a pályázati kiírások jóváhagyása

4 Intézményrendszer Az érintett miniszter feladata az akcióterv szakmai kidolgozásában való részvétel, a Kormány szakpolitikájának érvényesítése, javaslatot tesz az akcióterv tartalmára, valamint módosítására

5 Intézményrendszer A közreműködő szervezet (KSZ) az akcióterv alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség koordinációja és felügyelete mellett és a minisztériummal egyeztetve elkészíti a pályázati kiírás tervezetét, egyeztetések után a jóváhagyásokat, engedélyeket begyűjti, majd meghirdeti, fogadja és kezeli a pályázatokat

6 A TÁMOP és TIOP KSZ-e   ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.)   Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága   Strukturális Alapok Programiroda (csak TIOP)

7 Monitoring Bizottság (MB)   Az operatív programok végrehajtásának nyomon követése   Az Akciótervek megtárgyalása   Az éves jelentések elfogadása   Legfeljebb 35 tagja lehet köztük civil szervezetek delegáltjai

8 Civil partnerség a tervezésben   Társadalmi egyeztetések - - Tervezési dokumentumok az NFU honlapján - - Társadalmi egyeztetés az alapdokumentumoknál és a kiírások megjelentetése előtt (csak elektronikusan, válasz a beérkező észrevételekre)

9 Civil partnerség a tervezésben   Civil delegálás - - A Pályázat Előkészítő Munkacsoportba (PEMCS) - - A Monitoring Bizottságokba

10 Az OP-ék végrehajtásának intézményrendszere (2007-2013) NFÜ - Önkormányzati és területfejlesztési miniszter Közlekedési Programok IH (KÖZOP) Közigazgatási Reform Programok IH (ÁROP, EKOP) Gazdaság- fejlesztési Programok IH (GOP) Humán Erőforrás Programok IH (TÁMOP, TIOP) Környezet- védelmi Programok IH (KEOP) Regionális Fejlesztési Programok IH (7 db. ROP) Koordinációs IH Főosztály (VOP) Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezet Közreműködő szervezetek Kedvezmé- nyezettek GOP Monitoring Bizottság Monitoring Bizottság KÖZOP Monitoring Bizottság Monitoring Bizottság ÁROP, EKOP Monitoring Bizottság TÁMOP és TIOP Monitoring Bizottságok KEOP Monitoring Bizottság Monitoring Bizottságok (7 db ROP) Kedvezmé- nyezettek Ellenőrző Hat. (+ell-ő szerv-ek) Igazoló Hatóság

11 A pályázati rendszer

12 Projekt-kiválasztási eljárások   nagyprojekt;   kiemelt projekt;   kétfordulós pályázat;   egyfordulós pályázat.

13 Nagyprojekt Azok a projektek, melyeknek összes költsége a környezetvédelem esetében meghaladja a 25 millió eurót, minden más területen pedig az 50 millió eurót nagy projekteknek minősülnek. (pl. úthálózat fejlesztés, metró, szennyvíz, stb) A nagyprojekteket az operatív program vagy az akcióterv tartalmazza.

14 Kiemelt projekt A Kormány által egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet az akcióterv nevesítve tartalmaz. Projektgazda   költségvetési szerv,   100%-os állami tulajdonban lévő szervezet (pl. regionális munkaügyi központok),   önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény,   egyház.

15 Pályázatos projektek   Kétfordulós pályázat - - előzetes projekt javaslat  bírálat - - bírálat után a pályázat teljes kidolgozása   Egyfordulós pályázat - kizárólag részletes projekt javaslat kerül benyújtásra Itt már lehetnek a civil szervezetek is a kedvezményezettek

16 Alapfogalmak program – projekt – pályázat  Program A programban meghatározott átfogó, nagyszabású, szektoriális vagy földrajzi cél érdekében több, azonos célt szolgáló, de a cél elérését különböző módon megvalósító projektek sorozata (projekttömeg)

17 Mit nevezünk projektnek  Projekt: valamilyen változást szolgáló konkrét cél/ eredmény érdekében történő tevékenységek időben, térben, szervezetrendszerben, költségeiben meghatározott sorozata   pontosan meghatározott célok (eredmények) elérése   megadott időre (kezdési és befejezési időpont adott)   adott költségkeret mellett   egyszeri tevékenység   összetettség, komplexitás   saját (átmeneti) szervezeti háttér

18  Pályázat A projekt finanszírozásához szükséges támogatások megszerzése érdekében készített meghatározott rend szerint készült támogatási igény dokumentációja

19 Minden nyúlra lövünk? Stratégiába illeszkedő fejlesztési elképzelések Projekt Forrásszerzési lehetőség

20 Projekttervezés, felkészülés a pályázatírásra

21 A jó projekt = jó pályázat ismérvei  RELEVÁNS   valós igényre alapul   cél-orientált   a kiírásnak megfelel  MEGVALÓSÍTHATÓ   jól átgondolt, következetes   eredményei mérhetők   reális költségvetés   világos munkamegosztás   előzetesen felmért kockázatok  FENNTARTHATÓ   a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

22 Relevancia Követelmények :   a projekt pontosan meghatározott célcsoport részletes problémaelemzéssel feltárt valós, igényének kielégítést célozza, illetve problémájukra nyújt megoldást,   illeszkedik a program prioritásaihoz és célkitűzéseihez, megfelel a pályázati kiírásban megfogalmazott elvárásoknak.

23 Relevancia Hiba:   Ha nem mutatható ki érdemi kapcsolat a projekt cél és a pályázati kiírásban megfogalmazott célok között   Ha a projekt   csak a támogatási források eléérhetősége miatt került kidolgozásra   nem a célcsoport igényeit szolgálja

24 Megvalósíthatóság Követelmények   A célok reálisak,   a tevékenységek pontosan megtervezettek, és ütemezettek,   a tevékenységekből logikusan következik a projekt várt eredménye,   az eredmény mérhető,   a kockázatok előzetesen felmérésre kerültek, azok a projekt megvalósítását nem akadályozzák, illetve megalapozottak a pályázatban bemutatott kockázatkezelési technikák   a költségvetés reális.

25 Megvalósíthatóság Hiba   Gyenge helyzetelemzés, nincs mögötte probléma- és célelemzés, nem világos a projekt indokoltsága   Nem teljes körű a várható kockázatok feltárása, vagy a feltárt kockázatokra nincs logikus kezelési mód megállapítva   Ponttalan és nem alátámasztott a költségvetés,   A tevékenységek ütemezése logikátlan, a feladatok nem következnek a projekt célból, a feladatok egymásra épülése és ütemezése nem követhető, nem konzisztens,   Pontatlan a dokumentáció, nem támasztja alá a projekt tervezett megvalósítását   A korábbi tapasztalatok hiányoznak, vagy nem kerültek hasznosításra

26 Fenntarthatóság Követelmények:   a kedvezményezettek, a célcsoport számára nyújtott előnyök, megvalósult eredmények a projekt befejezését követő elvárt időtávon is biztosíthatók

27 Fenntarthatóság Hiba   A projekt kedvezményezettekre gyakorolt hatása nem felmérhető, nem igazolható   A projekt kedvezményezettekre gyakorolt hatása csak rövid távon igazolható   A projekt fenntarthatósága nem biztosított

28 Projektciklus menedzsment (PCM) Programozás Azonosítás (problémák) Kidolgozás Finanszírozás Megvalósítás Értékelés

29 PCM A PCM a program vagy projekt minden szintjén használható, a logikai keretmátrixon alapul A PCM segít megtalálni   - az igazi problémát   - a problémák közötti kapcsolatot   - a legjobb megoldást   - a megoldások közötti kapcsolatot   az érintetteket - akikkel problémák lehetnek - akik segíthetnek

30 Pályázati dokumentáció részei   Pályázati felhívás   Pályázati útmutató   Pályázati adatlap   Részletes költségvetés specifikáció   Projekt adatlap kitöltési útmutató   Esélyegyenlőségi útmutató   Fenntartható fejlődés útmutató   Támogatási szerződés és útmutatója

31 Pályázati felhívás Rövid, 5-6 oldal   A pályázat célja, rendelkezésre álló forrás   A pályázók köre   A pályázat tartalma   Pénzügyi támogatás (a támogatás formája, mértéke, összege)   Kiválasztási kritériumok   Adminisztratív információk (a benyújtás módja, ideje)

32 Pályázati útmutató Részletes (40-100 oldal) kifejtése a pályázati felhívásnak. Megtudható belőle minden fontos információ pl. a pályázati kiírás hátteréről, alapvető céljairól, részcélokról.

33 Pályázati adatlap   A projekt összegző adatai: A projekt címe (max. 250 karakter) A projekt megvalósulásának helyszíne A projekt megvalósításának kezdete – vége A projekt elszámolható költségei - az igényelt támogatás összege (ezer Ft) - a támogatás mértéke (%)   A pályázó adatai: neve, címe, számai (TEÁOR!), gazdálkodási adatok

34 Pályázati adatlap – a projekt rövid(!) összefoglalása Az összefoglalás során ki kell térnünk kit é rint, mi az a probl é ma, és kit é rint, amin jav í tani szeretn é nk Mit tervezünk megvalósítani és kivel Mi lesz az eredmény és a hatása a projektünknek Figyelem! Ez max 250 leütés általában.

35 A pályázó bemutatása – jelenlegi helyzet (adatlap szerint, 4000 karakter)  HF  Ismertesse a szervezet történetét. (Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban bekövetkezett változásokat, dátummal együtt). HF   Mutassa be a szervezet szolgáltatásait/tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét. HF   Ismertesse főbb szervezeti céljait és fejlődési lehetőségeit! Kérjük, amennyiben lehetséges, számszerűen adja meg céljait. HF

36 A pályázó bemutatása – jelenlegi helyzet (magyarázat)   Az alapítás, az azóta bekövetkezett változások pontos dátummal, misszió   célszerű bemutatni a stratégia terv főbb elemeit: a fejlesztési lehetőségeket és a kijelölt irányokat, a terv eddigi megvalósulásának eredményeit, illeszkedését jelen pályázati célhoz   Referenciákat (pl. együttműködési megállapodás)

37 A pályázó bemutatása   A szervezet alapítói (tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv)   a szervezet felépítése, a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzete, függetlensége a szervezeten belül   a pályázat miként járul hozzá a szervezet leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez   az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket   a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg   milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani   milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges   a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet

38 A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA   K é rj ü k, fejtse ki a projekt indokolts á g á t (szükségletelemzés, eredmények megadása)   A projekt hosszú távú és közvetlen céljai   A projekt célcsoportját   a projektben részvevők adatai   a fejlesztés részletes szakmai tartalmát   a projekt tevékenységek szerinti ütemezése

39 A projekt költségvetése A PÁLYÁZAT SIKERÉNEK EGYIK KULCSA Legyen: részletes, tételes, reális! A költségvetés elemei: Előkészítés költségei Emberi erőforrás Dologi kiadások Szolgáltatások vásárlása Működési költségek

40 Számszerűsíthető eredmények INDIKÁTOROK!!!!! A pályázati kiírásban meghatározzák a kötelezően teljesítendő indikátorokat, ezen túl csak mértékkel vállaljunk Példa: IndikátorOutputEredményHatás KépzésRésztvevők száma Sikeresen elvégzettetek száma A megszerzett tudást hasznosítók száma

41 Tájékoztatási követelmények A projektek nyilvánosságának biztosítása szükséges, mert: EU rendelet rögzíti A transzparencia (átláthatóság) érdekében A nyilvánosság egyben a projekt kommunikációja is

42 A kommunikáció szintjei   Projektszervezeten belüli kommunikáció   Az intézményrendszer felé történő   Külső szervezetek felé irányuló (arculati kézikönyv)

43 Fenntarthatóság Fontos, hogy be tudjuk mutatni, a program a támogatás után is életképes lesz és tovább folytatódik. Három féle fenntarthatóságról beszélhetünk:   Szakmai   Pénzügyi   Intézményi

44 Esélyegyenlőség érvényesülése Kötelező és fontos eleme a pályázatnak   Férfiak és nők közötti különbségek csökkentése   Fogyatékossággal élők   Kisebbségek

45 A 6 FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET   Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése   Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése   Az akadálymentesítés előrehaladása   Fogyatékossággal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása   Cigányok/romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása   Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása

46 Környezeti fenntarthatóság Nem elég, hogy a projektünk nem rombolja a környezet, be kell mutatni a projekt környezeti fenntarthatóságát: milyen lépéseket teszünk a környezet tudatos védelme, a környezetszennyezés elhárítása érdekében.

47 Nyilatkozatok Több oldalnyi nyilatkozat, de ügyelni kell a kitöltésénél, ne legyen automatikus!

48 KÖSZÖNÖM A KITARTÓ FIGYELMET Tóth István civilcenter@t-online.hu Az előadás anyaga letölthető és szabadon felhasználható a www.civil-kozpont.huwww.civil-kozpont.hu honlapról


Letölteni ppt "EU-s pályázatírási alapismeretek Az Ölelő Kéz Alapítvány által, az NCA támogatásával szervezett pályázatíró tanfolyam Előadó: Tóth István, igazgató Bács."

Hasonló előadás


Google Hirdetések