Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nevelőszülőnek jelentkezők - 2010 Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kiss Máté – Kovács Szilvia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nevelőszülőnek jelentkezők - 2010 Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kiss Máté – Kovács Szilvia."— Előadás másolata:

1 Nevelőszülőnek jelentkezők - 2010 Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kiss Máté – Kovács Szilvia

2 A kutatás előzményei  Kiindulópont  Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ – Országos Módszertani Nevelőszülői Hálózat – 2009. nevelőszülői hálózatok országos találkozója  Előkészületek, kutatási terv

3 A kutatás célja  Elsődleges cél: nevelőszülőknek jelentkezők vizsgálata  2010. február 1. 2011. február 1.  Önkéntesség  Általánosíthatóság  Másodlagos cél: a nevelőszülői hálózatok mindennapi gyakorlatának feltérképezése

4 Mérőeszköz kiválasztása  Kérdőív  Kialakítása a nevelőszülői hálózatokkal közösen  Környezettanulmány lefedése  Egyszerűbb kérdésekkel indul  Elsősorban zárt kérdések, adott válaszlehetőségek  Nevek, kódszámok (leválasztható előlap)  Érvényes válaszok (nem tudja, nem válaszolt)  Működtetői adatlap  Működtetőn ként 1  Zárt és nyitott kérdések

5 A teszthelyzet  A jelentkezőhöz szóló kérdések  Első személyes beszélgetés keretében  Jelentkező lakásán  A kérdező rögzíti a válaszokat  Az adott hálózat munkatársaihoz szóló (ellenőrző, kiegészítő) kérdések  Előzőtől eltérő helyszínen, egyedül  Próbakérdezés, mérőeszköz tesztelése

6 Felkészítés  Koordinátorok kijelölése  2010. január 11.:  A kutatási terv ismertetése  Kérdőív bemutatása  Kutatási eszközök (kérdőív, kitöltési útmutató, kódkártyák, rögzítési táblázatok) átadása  Koordinátor: információ, felügyelet, működtetői adatlap, adatküldés

7 Mintavétel  Cél adott időszakban a lehető legnagyobb adatbázis létrehozása  Teljes körű adatgyűjtés  Eltérő elemszámok  Eltérő eljárásrendek

8 A kutatás által vizsgált dimenziók a jelentkezők esetében  Személyes adatok (környezettanulmányhoz)  Demográfiai jellemzők  Egészségi állapot  Lakás/lakókörnyezet jellemzői  Társadalmi státusz (iskolai végzettség, vagyoni helyzet)  Szülői kompetenciák, szokások  Motivációk  Tájékozottság  Jövőkép

9 A kutatás által vizsgált dimenziók a nevelőszülői hálózatok esetében  Az eljárás fő elemei, azok sorrendje  Az eljárás hatásköre  A képzés költsége  A tanfolyam jellemzői  A jelentkezők létszáma  Alkalmazott adatlapok, űrlapok

10 A kutatás dilemmái  Mintavétel – reprezentativitás  Mérőeszköz – zárt kérdések  Teszthelyzet – megfelelési kényszer

11 A kutatási eredmények elemzése  Adatok – excel tábla  Gyakorisági eloszlások kérdésenként  Kereszttáblák azonos típusú kérdéseknél  Likert-skálák esetében átlagok

12 Résztvevő hálózatok  13+1 hálózat  állami, civil, egyházi és határon túli  eltérő elemszám  284 + 5

13 Első elemzés I. A nevelőszülői hálózatok eljárásrendje II. A jelentkezők jellemzői III. A jelentkezők motivációi, preferenciái, attitűdjei és jövőképük Célja: visszajelzés, a kutatási kérdés megválaszolása, további irányok meghatározása

14 Eljárásrend Tájékoztatás A környezettanulmány időpontja Szükséges igazolások Tréning és Képzés Térítési díj

15 Jellemzők (alapadatok) Nem nő 95 % – férfi 5 % Családi állapot párkapcsolatban él 77% - egyedülálló 23% Életkor 20-29 éves 10%, 30-39 éves 35% 40-49 éves 44%, 50 felett 11% Nemzetiség 10% cigány, 1% német

16 Jellemzők (iskolai végzettség)

17 Jellemzők (gazdasági aktivitás) Gazdaságilag aktív állásban van 93% alkalmi munkából él 7% Gazdaságilag inaktív 50% otthon van gyermekkel 23% nyugdíjas,leszázalékolt, rokkantnyugdíjas

18 Jellemzők (lakáskörülmények) Település típusa Épület típusa Lakás - komfortfokozata - mérete

19 Preferenciák

20  Mennyire tartja elképzelhetőnek, hogy befogadjon…?  Nem  Életkor  Különleges helyzetben lévő  A jelentkezőtől eltérő  Betegséggel -, fogyatékkal élő  Speciális ismereteket igénylő

21 lányfiú Mindenképpen el tudja képzelni 70%54% El tudja képzelni22%31% Nehezen tudja elképzelni 2%6% Elképzelhetetlen3%5% NT+NV3%4% Preferencia - NEM

22 0 - 3 évesóvodás- korú 6 – 10 éves 11 – 14 éves 14 – 18 éves Minden- képpen 51%59%45%13%5% El tudja képzelni 22%29% 21%10% Nehezen tudja elképzelni 11%4%12%30%23% Elképzel- hetetlen 11%4%9%30%56% NT+NV6%4%5%6% Preferencia - Életkor

23 testvérpárt ill. kettőnél több testvért örökbefogadás ra váró gyermeket fiatalkorú lányt várandósan és/vagy gyermekével Mindenképpen el tudja képzelni 50%29%4% El tudja képzelni34%33%9% Nehezen tudja elképzelni 5%15%17% Elképzelhetetlen7%18%68% NT+NV4%5%2% Preferencia – KÜLÖNLEGES HELYZETBEN LÉVŐ

24 vallásúbőrszínűnemzeti- ségű állam- polgársá gú etnikumú Minden- képpen el tudja képzelni 48%35%34%31%29% El tudja képzelni 41%37% 45%33% Nehezen tudja elképzelni 5%14%12%7%15% Elképzel- hetetlen 2%9%11%12%18% NT+NV4%5%6%5% Preferencia – A JELENTKEZŐTŐL ELTÉRŐ …

25 krónikus betegség- gel küzdő látás-hallás sérült értelmi sérült testi fogyatékkal élő Minden- képpen el tudja képzelni 14%11%6% El tudja képzelni 33%26%24%16% Nehezen tudja elképzelni 28%31%26%31% Elképzel- hetetlen 19%26%38%41% NT+NV6% Preferencia – BETEGSÉGGEL, FOGYATÉKKAL ÉLŐ

26 bántalmazotttanulási zavarral küzdő beilleszkedési zavarral küzdő Mindenképpen el tudja képzelni 34%17%15% El tudja képzelni53%54%48% Nehezen tudja elképzelni 4%16%15% Elképzelhetetlen5%8%15% NT+NV4%5%7% Preferencia – SPECIÁLIS ISMERETEKET IGÉNYLŐ

27 Motivációk  Mekkora szerepet játszott a jelentkezésében…?  Mintakövetés  Élettörténet  Gyermekéhez fűződő  + örökbefogadói  Megélhetési forrás  Társadalmi hasznosság, segítségnyújtás

28 A településen más is vállal nevelőszülőséget. A környezetében elismert tevékenység a nevelőszülőség. Egyértelműen18%17% Részben20%23% Inkább nem6%8% Semmilyen50%43% NT+NV6%9% Motiváció – MINTAKÖVETÉS

29 Maga is gyermekvédelmi gondoskodásban nőtt fel. Maga is nevelőszülőknél nőtt fel. Egyértelműen1,8%2,1% Részben0,4% Inkább nem0,7% Semmilyen89,8%90,5% NT+NV7,4%6,6% Motiváció – ÉLETTÖRTÉNET

30 gyermekének szeretne testvért gyermekei felnőttek nem lehet saját gyermeke gyermekét elvesztette Egyértelműen25%21%7%2% Részben23%19%9%- Inkább nem9%3%1% Semmilyen38%53%78%89% NT+NV5%4%5%8% Motiváció – GYERMEKÉHEZ FŰZŐDŐ

31

32 Jelenlegi munkalehetősége bizonytalan A nevelőszülői díjazás fontos jövedelemforrás Egyértelműen7%2% Részben12%11% Inkább nem9%13% Semmilyen68%69% NT+NV4%5% Motiváció – MEGÉLHETÉSI FORRÁS

33 Szeretne segíteni nehéz sorsú gyerekeken. Szeretne a társadalom számára hasznos lenni. Egyértelműen90%65% Részben6%21% Inkább nem1%5% Semmilyen1%6% NT+NV2%3% Motiváció – TÁRSADALMI HASZNOSSÁG, SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

34 Azért kerülnek gyermekek gyermekvédelmi gondoskodásba, mert szüleik… Inkább egyetért  elhagyják, elhanyagolják őket  durvák, agresszívek  nem tudnak megfelelő ellátást biztosítani gyermeküknek  alkoholisták, drogosok  hajléktalanok  meghaltak  híján vannak szülői készségeknek, képességeknek  betegek Inkább nem ért egyet  tudatlanok, alacsony képzettségűek ZÁRT KÉRDÉSEK ALAPJÁN

35 Azt a szülőt, akinek gyermeke gyermekvédelmi gondoskodásba kerül … Teljes mértékben egyetért  Támogatni kell tanácsokkal Inkább nem ért egyet  Segíteni kell anyagilag  El kell venni az összes gyermekét  Meg kell büntetni Egyáltalán nem ért egyet  Nem szabad engedni, hogy látogassa gyermekét ZÁRT KÉRDÉSEK ALAPJÁN

36 Nevelési attitűd  Hogyan nevelték, mire büszke, mi bántotta.  Mit tart értéknek, eredménynek.  Milyen módszereket használ különböző korú gyermekek nevelése esetén. NYITOTT KÉRDÉSEK ALAPJÁN

37 Jólléte  Közérzet, kapcsolatok  Jövőkép (5 fokú skálán)  Az ország gazdasági helyzete (3,2)  Az emberek életszínvonala (3,1)  Az ön személyes helyzete (3,6)

38 Az adatok további elemzési lehetőségei  Jövedelemforrás  Település infrastruktúrája  Lakásfelszereltsége  Káros szenvedélyek  További elemzési módszerek

39 Lehetséges további irányok  Ami kimaradt:  Milyen elképzelései vannak a nevelőszülőségről  Hogyan képzeli saját nevelőszülői „karrierjét”  Eljárásrendek egységesítése vagy a különbözőségek meghatározása  Hálózati szintű elemzés  Kiből nem lett / lett nevelőszülő  Rövid- közép- és hosszú távú után követés


Letölteni ppt "Nevelőszülőnek jelentkezők - 2010 Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kiss Máté – Kovács Szilvia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések