Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Lépj egyet előre „ program és a Munkaügyi Központok támogatott képzési lehetőségei Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Előadó: Lippainé Deák Emese közvetítő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Lépj egyet előre „ program és a Munkaügyi Központok támogatott képzési lehetőségei Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Előadó: Lippainé Deák Emese közvetítő."— Előadás másolata:

1 „Lépj egyet előre „ program és a Munkaügyi Központok támogatott képzési lehetőségei Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Előadó: Lippainé Deák Emese közvetítő ügyintéző

2 I.I. A program célja, időtartama, forrása A magyar felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése érdekében olyan képzések indítása, amelyek során az abban résztvevők a korábbi képzettségi vagy/és tudásszintjüknél egy szinttel magasabb szintre kerülnek. A program 2006. február 1-től 2008. április 30-ig tart. A programba való jelentkezés 2007. május 31-ig, illetve visszavonásig tart. Az eredetileg 4 milliárd forint kerettel meghirdetett programban 11 ezer felnőtt képzését tervezték, de sikerült a forrásokat további 280 millió forinttal kiegészíteni, így további kétezer ember támogatását vállalta a Foglalkoztatási Hívatal. A keret 75%-a uniós forrás. A programban való részvétel saját erőt nem igényel.

3 3 II. A programban résztvevők 1. Felnőttek, akik 6 osztályt végeztek, és az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányuló képzésben kívánnak részt venni; -akik 6 osztályt sem végeztek el, de felzárkóztató képzésben, majd azt követően szakképzésben kíván részt venni; -alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de nincs szakképesítése, és annak megszerzésére irányuló képzésben kíván részt venni; -érettségivel rendelkezik, de nincs szakképesítése, és az érettségire épülő szakképzésben kíván részt venni; -már van szakképesítése, de arra épülő új szakképzésben kíván részt venni.

4 4 2. Akkreditált felnőttképzést folytató intézmények, akik -kérték a programban való részvételüket, -Hozzájárultak, hogy a Hivatal által közzétett kínálati listán szerepeljenek; -Tájékoztatták a Hivatalt az intézmény, ill. a képzés adatairól; 3. Foglalkoztatási Hivatal: -A program szervezése, -Szakmai követelmények érvényesítése, -Jogosultságok vizsgálata, -Szerződések megkötése, számlák kifizetése, -Szakmai és pénzügyi ellenőrzés. 4. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat területi intézményei (munkaügyi központok és kirendeltségeik) 5. Egyéb szervezetek civil szervezetek, önkormányzatok, ill. személyek (mentorok)

5 5 Felnőtt Képző intézmény Foglalkoztatási Hivatal Támogatási szerződésFelnőttképzési szerződés Együttműködési megállapodás III. A képzési program szereplőinek szerződéses kapcsolata

6 6 Támogatható képzések 1 A képzés formai megfelelősége (képző intézmény és a képzés) 2 A képzés iránya: - Alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányuló felzárkóztató; - OKJ-s szakképzés; - Programakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező képzés 3 A képzés időütemezése: - 150-800 óra között - a vizsgáztatással együtt 2007. december 31-ig megvalósul 4 Munkaerő-piaci indokoltság: A szakképzettség megszerzésére irányuló képzés akkor támogatható, ha - adott megyében hiányszakma vagy -- munkáltatói nyilatkozattal igazolja, hogy adott szakképesítés megszerzése a munkáltatói igénynek megfelel.

7 7 IV. A képzés alanyaira vonatkozó prioritások -A keretek 70%-át az alacsonyabb (legfeljebb alapfokú iskolai) végzettséggel rendelkezők képzésére kívánjuk fordítani; -A támogatásra jogosultak között előnyben részesülnek: a) az alacsonyabb iskolai végzettségűek, b) állásnélküliek, c) az ellátásban levő munkavállalási korú inaktívak, d) az egyéb inaktívak e) akik a mentorok javaslatára, közreműködésével kerülnek a képzésbe f) azok a felnőttek, akiknek a képzettség megszerzése esetén a mikro - és kisvállalkozásoknál nyílik lehetőség a foglalkoztatásra

8 8 V. A képzés alanyaira vonatkozó prioritások -A szakképzés megszerzésére irányuló képzésekben résztvevők esetén a támogatásokat olyan felnőttek támogatására fordítjuk, akik keresett szakmákra irányuló képzésekben vesznek részt. -A munkaviszonyban állók esetén csak a felzárkóztató, valamint az OKJ szerinti szakképzésben való részvételt támogatjuk. -A prioritások alapján kvóták kerülnek kialakításra. -A megyénkénti és kategóriánkénti kvóták a beérkezett kérelmek ismeretében az indulástól számított 2 havonként felülvizsgálatra és szükség szerint módosításra kerülnek.

9 9 VI. A támogatás  Formája:  A képzési költséget és a vizsgadíjat a hallgató nevére szóló számla ellenében a Foglalkoztatási Hivatal a képző intézménynek fizeti. A képzés sikeres befejezése esetén további egyhavi minimálbér összegének megfelelő utólagos juttatás kifizetésére van lehetőség.  Mértéke:  - Teljes képzési költség + vizsgadíj (átlag 200.000,-Ft/fő)  (elméleti képzés 240 Ft/óra, gyakorlati képzés 560 Ft/óra+vizsgadíj, akkreditált képzések esetén 400ft/fő/óra, felzárkóztató képzés 350 Ft/órafő, fogyatékkal élő esetén 780ft/fő/óra).  - Egyhavi minimálbér (2006-ban 62.500,-Ft, 2007-ben 65.500,- Ft)  Időtartama:  A képzés időtartama, illetve 1 hónap.

10 10 VII. A programba való bekerülés elősegítésének módja és a programban résztvevők feladatai 1. Munkaügyi központok kirendeltségeinek feladata: --Tanácsadást nyújt az induló képzésekről, a képzésbe kerülés feltételeiről, javaslatot tesz a legmegfelelőbb képzési, támogatási formára. --Együttműködik a képző intézményekkel, a Hivatallal, és a mentorokkal a hátrányos helyzetű felnőttek képzésbe vonása érdekében. --Rendszeres tájékoztatást nyújt a mentorok részére az elérhető képzési ajánlatokról.

11 11 2. Mentorok: -A Hivataltól és a munkaügyi központok kirendeltségeitől kapott instrukciók alapján működnek közre a hátrányos helyzetű felnőttek képzésbe vonásában. -A hátrányos helyzetű felnőttek képzését, képzésbe vonását, a Hivatal – megyénként 2 fő – mentorálással megbízott szakembere segíti. -Feladatuk a programba vonható személyek felkutatása, a munkaügyi kirendeltségekhez történő eljuttatásuk, segítésük a képzés ideje alatt. -A konkrét képzési támogatási forma kiválasztásával kapcsolatos testreszabott tanácsadást a mentorok által támogatott felnőttek esetében is a kirendeltség végzi.

12 12 A program jelenlegi állása Összes eddigi jelentkezettek száma: 23 734 fő Ebből támogatott: 8 430 fő Lemorzsolódás aránya: 2% Elbírálásra vár további: 1314 fő Levizsgázott hallgató: 1 686 fő Az ösztöndíjat megkapta: 1 200 fő

13 13 A második Nemzeti Fejlesztési Tervben a Lépj egyet előre program az első megvalósítani kívánt programok között szerepel, ezért jövő májustól újabb indítása várható. A korábban elutasított, 8 általános iskolai végzettségű hallgatókat újra megkeresik, hogy más, a térségben induló megfelelő tanfolyamot ajánlják fel nekik A hiányszakma listát aktualizálják. A program lehetséges jövője

14 A „LÉPJ EGYET ELŐRE” program létszámkeretei Csongrád megyében (összesen 500 fő) állástalan állásban állástalan állásban állástalan állásban 2760% 1840%9%Szakképzett 6360% 4240%21%Érettségi 16860% 11240%56%8 általános 7014%< 8 általános

15 A „LÉPJ EGYET ELŐRE” program lehetőségei Csongrád megyében 13 képző intézmény 18 féle szakma 68 tanfolyam

16 Hiányszakmák Csongrád megyében °Kerti munkás °t°t°fémforgácsoló °épület szigetelő °kőműves °épületburkoló °parkgondozó°burkoló °NC,CNC gépkezelő°ács-állványozó °Növényvédő és méregraktárkezelő °asztalos °nevelőszülő°abc eladó

17 Csongrád megyei Munkaügyi Központ további javaslata (hiányszakma lista) Nők célcsoportja: társasházkezelő nőiruha-készítő szociális gondozó és ápoló férfiak célcsoportja: fémforgácsoló épületburkoló érettségivel rendelkezők: logisztikai ügyintéző pénzügyi-, számviteli ügyintéző nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser általános iskolai végzettséggel rendelkező fogyatékkal élők részére: számítógép-kezelő (-használó) makói helyszínnel

18 18 Az eddig beérkezett 847 jelentkező kérelme közül a hivatal 341 fővel kötöttek szerződést. -18 képző intézmény a program résztvevője -alacsony iskolázottságúak bevonása (Apátfalvi Cigány Közösségi Házban 7-8 osztály befejezésére indított tanfolyam) A „LÉPJ EGYET ELŐRE” program alakulása Csongrád megyében

19 1.1. A MpA FA megyei képzési kerete terhére 1.1.1. A támogatás alanyai: Az Flt. 14. §-ában meghatározott személyek • álláskereső • pályakezdő • gyes, gyed, gyet, terhességi gyermekágyi segély, ápolási díj – ellátásban részesül • közhasznú munkás • munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik • foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható Képzési támogatási formák – forrás szerint

20 1.1.2. A választható képzések köre: • A megyei munkaügyi központ éves képzési listája (ajánlott) • Egyénileg választott képzés (elfogadott) 1.1.3. Támogatások: • a képzési díj 80-100%-a • 90%-os utazási kedvezmény • keresetpótló juttatás • költségtérítés

21 Csongrád megyében a megkezdődött és lezárt tanfolyamok Ajánlattételi felhívás: 2006. március 8. Ajánlattételi felhívás: 2006. március 8. 31 szakirányban 31 szakirányban 63 tanfolyam indult 63 tanfolyam indult

22 1.2. A regionális képző központ programjai ( 23/2005.(XII.26.) FMM rendelet) 1.2.1. A támogatás alanyai: • hátrányos munkaerő-piaci helyzetben lévő álláskeresők • munkaviszonyban álló felnőttek meghatározott köre

23 1.2.2. A választható képzések: • megyei munkaügyi központtal közösen egyeztetett képzési lista 1.2.3. Támogatások: • képzési költség 100%-a • 90%-os utazási kedvezmény • keresetpótló juttatás • költségtérítés

24 A Békéscsabai Regionális Képző Központ és a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ megállapodása alapján 2006-ban indult megkezdődött és lezárt képzések 1 4 szakirányban 23 tanfolyam indult.

25 1.3. HEFOP 1.1 program – ESZA 1.3.1. A támogatás alanyai: A program résztvevői, vagyis • pályakezdők • tartós munkanélküliek • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

26 1.3.2. Képzési lista: • A célcsoport igényeihez illeszkedő, előzetesen megtervezett képzése • A képzők kiválasztása: közbeszerzési eljárás keretében 1.3.3. Támogatások: • képzési költség 100%-a • 100%-os utazási költségtérítés • Megélhetést biztosító támogatás

27 Csongrád megyében megkezdődött és lezárt HEFOP 1.1 program keretében megvalósult képzések 14 szakirányban 14 szakirányban 16 tanfolyam 16 tanfolyam 9 képző intézmény 9 képző intézmény

28 utazásmunkanélküli ellátás 100%„Lépj egyet…” utazásker. pótló100%RKK 2006 utazás Megélhetést biztosító támogatás 100%ESZA 2006 utazásker. pótló80-100 %DECFA 2006Költségtérítés Ellátás a képzés idején Képzési költség Program 2.1. Támogatások összehasonlítása

29 2007-ben tervezett képzések: Mpa elkülönített képzési keret terhére tervezett képzések: 19 szakirányban 38 tanfolyam A MpA FA megyei képzési kerete terhére indított képzésekről a Munkaügyi Tanács dönt.

30 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "„Lépj egyet előre „ program és a Munkaügyi Központok támogatott képzési lehetőségei Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Előadó: Lippainé Deák Emese közvetítő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések