Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkahelyi gyakorlat programok a Keskuspuisto Szakképző Intézményben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkahelyi gyakorlat programok a Keskuspuisto Szakképző Intézményben"— Előadás másolata:

1 Munkahelyi gyakorlat programok a Keskuspuisto Szakképző Intézményben
Tenholantie 10, Helsinki puh. (09) ,

2 A munkahelyen történő tanulás folyamata (on-the-job learning)
Foglalkozási tanácsadó Tanuló Tanár Munkáltató / Munkahelyi tanácsadó Ügyvezető igazgató Fejlesztésért felelős vezető / Minőségirányítási vezető A munkahely és a munka megismertetése a tanulóval A jelentés véglegesítése A kísérés és értékelés megtervezése Munkahelyen történő tanulás, készségek gyakorlatban történő bemutatása, jelentés, tanácsadás és értékelés A munkahelyen történő tanulás időszakának és készségek gyakorlatban történő bemutatásának végső kiértékelése A munkahelyen történő tanulás és készségek gyakorlatban történő bemutatásának elemzése és fejlesztése A munkahelyen történő tanulás fokozatainak és a készségek gyakorlatban történő bemutatásának irányítása Általános megállapodások a munkahelyen történő tanulásról A munkahelyen történő tanulás folyamatához és a készségek szemléltetéséhez kapcsolódó egyéni megállapodások Munkahelyfeltárás a munkahelyen történő tanulás megvalósításához Munkahelyi tanácsadók eligazítása Egyéni tanulási célok meghatározása, tanulási módszerek és folyamatok definiálása

3 Az elsajátított készségek gyakorlatban történő bemutatásának folyamata (skills demonstration)
Eredmények és a változtatás folyamata: A fejlesztendő területek megfontolása és megvizsgálása: mit kellene másképp csinálnunk / mit kellene fejlesztenünk? Tervezés: A KSZI alapvető terve arra vonatkozólag, miképp lehetne tevékenységek közben felszínre hozni a készségeket (alap tanterv) Készségek gyakorlatban történő bemutatása - oktatási csoportokban Készségek gyakorlatban történő bemutatása - egyénileg Értékelés és felmérés: Felmérő lap segítségével történő felmérés Felmérő beszélgetés (tanár, tanuló, munkáltató) Eredmények kezelése Megvalósítás: A tanulók felkészítése a készségek gyakorlatban történő sikeres bemutatására A készségek gyakorlatban történő bemutatásának kivitelezése az egyéni tervnek megfelelően → A készségek gyakorlatban történő bemutatásának egyéni tervezete határozza meg az egyéni tanulási célokat, módszereket, valamint foglalja keretbe az egész folyamatot A készségek gyakorlatban történő bemutatásának megszervezése A készségek gyakorlatban történő bemutatása során alkalmazott támogatások és tanácsadás A terv kiterjesztésének lehetősége (pl. újabb készségek gyakorlatban történő bemutatása) 3

4 Készségek gyakorlatban történő bemutatása
Megvalósítás Támogatás és az oktatás során Egyéni oktatási terv Készségek gyakorlatban történő bemutatása A készségek gyakorlatban történő bemutatásának egyéni terve Tájékoztatás Beazonosítás Támogatás és tanácsadás Gyakorlat Készségek gyakorlatban történő bemutatása a jövőben 4

5 Értékelés és felmérés Készségek gyakorlatban történő bemutatása sajátos nevelési igényű tanulók esetében Sokoldalú támogatás és tájékoztatás A tanulók erősségeinek és a számukra szükséges támogatások beazonosítása Didaktikus jellegű értékelés Egyértelmű utasítások Valós munkakörnyezetben történő rugalmas megfigyelés Készségek gyakorlatban történő bemutatásának egyéni terve Készségek gyakorlatban történő bemutatása sajátos nevelési igényű tanulók esetében 5

6 A támogató tanácsadás modellje
Tanár Tanulók jóléti szolgáltatásaiban dolgozó szakmai csoportok tagjai, mint pl. tanácsadók Tanuló Foglalkozási tanácsadó Munkáltató Foglalkoztatási iroda, helyi hatóságok, vagy egyéb támogató szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (alapítványok vagy vállalatok) képviselői - Utókövetés A tanulók támogató tanácsadásra való szükségletének beazonosítása, mint pl. a tanulónak nehézségei vannak a munkahelyen történő tanulás során A foglalkozási tanácsadó bevonása a szolgáltatásba A munkahelyen történő tanulás időszakában támogatás nyújtása A jövőbeli tervek közelebbi meghatározása és kivitelezése

7 Célkitűzések Mindnyájan más és más kompetenciával rendelkezünk. Az állásfeltárás során olyan munka fellelése a cél, ahol a meglévő kompetenciáinkat teljes mértékben hasznosítani tudjuk, míg a foglalkozási tanácsadók az adott munkához kapcsolódó feladatokat a munkakeresők kompetenciáikhoz igyekeznek igazítani. + Foglalkozást segítő irodákkal, önkormányzatok szolgáltató irodáival, továbbá független szolgáltatókkal és non-profit szervezetekkel tevékenykedünk együtt. Kiemelkedő fontosságú szem előtt tartani azt, hogy mindnyájunknak egy olyan módszer van a kezében, amellyel megoldást kínálhatunk az ügyfelünk számára. = A cél az, hogy megismertessük a munkáltatókkal tanulóink kompetenciáit annak érdekében, hogy bátor szívvel alkalmazhassanak sajátos igényű embereket. Ez vezet el bennünket a sikeres és hosszú távú munkáltatói kapcsolatokhoz is.

8 Foglakozási tanácsadás a Keskuspuisto Szakképző Intézményben
Támogatást nyújt a tanulók számára a munkahelyen történő tanulás időszakában, valamint a készségek gyakorlatban történő bemutatásának folyamatában A tanulóval és a pedagógussal együtt tervezik meg az iskolából a munka világába történő átmenet folyamatát (beleértve a védett foglalkoztatást is, mint opciót), és egyben támogatást is nyújt az átmenet során. A pedagógusok ugyan a saját tantárgyuk legjobb szakértői, azonban a foglalkozási tanácsadók a munka világának egy másik, mégpedig a gyakorlati aspektusait igyekeznek megismertetni a tanulókkal (hogyan viselkedjünk, dolgozzunk, mik is a céljaink). A foglakozási tanácsadó mindig szoros együttműködésben dolgozik a pedagógusokkal és a munkáltatókkal.

9 Munkára és független életvitelre történő felkészítés (II
Munkára és független életvitelre történő felkészítés (II. Felkészítő tréning), 40–120 kreditpont Célja, hogy felkészítse a tanulókat az idősek számára hozzáférhető jóléti szolgáltatások területén történő munkavállalásra Tanulásban akadályozott tanulóink számára kidolgozott felkészítő program 40 kreditpontot ér ez a felkészítő program A tanulmányok több mint felét már a munkahelyen történő tanulás alkotja Munkahelyen történő tanulás időszaka = jövőbeni munkahely A tanulás valós munkakörnyezetben történik A munkahelyi tanácsadó foglalkozási tanácsadóként van jelen Minden olyan felnőtt személy számára alkalmas, aki nem rendelkezik korábban megszerzett szakképesítéssel, illetve nincs birtokában azoknak a képességeknek, amelyek lehetővé tennék számára, hogy ezen a területen önállóan is tudjon dolgozni.

10 1. lépés - tervezés A feladatok és a tevékenységek alapja a Keskuspuisto Szakképző Intézmény és Hyvinkää város között megkötött megállapodás. A képzést a munkahelyek, védett foglalkoztatók, és maguk a tanulók igényei alapján tervezik és valósítják meg. A munkahelyi tanácsadó feladata az összes igény és feladat összegyűjtése, és a kapott eredmények alapján egy végső terv elkészítése. Ennek a tervnek rugalmasnak kell lennie, és elegendő szabad mozgástérrel kell rendelkeznie (a képzés minden egyes szakasza külön-külön koordinált egy-egy szakember által). A cél, hogy minden tanuló munkába álljon! Minden évben négy tanuló!! Minden évben más és más munkahelyet vonunk be, és így érjük el, hogy minden évben elegendő munkalehetőség álljon rendelkezésünkre.

11 2. lépés - orientáció Az orientáció szakaszában a legfontosabb teendők: Minden tanuló egyéni kompetenciáinak feltérképezése, Egyéni tervek elkészítése, konkrét célok megfogalmazása, tanulmányok megkezdése, A csoportszellem és a csoporthoz való tartozás fokozása, kortársak által nyújtott támogatás alkalmazása. Az orientáció szakaszában a tanulók megismerkednek a környezetükkel és mindazokkal a szempontokkal, amely a tanulmányokhoz kapcsolódnak (közlekedés, étkezés, szabályok, szünetek, stb.)

12 3. lépés – munkavégzés valós munkakörnyezetben
Ebben a szakaszban a legfontosabb cél a tanulók munkakészségeinek fejlesztése, valamint hogy megismertessük a tanulókkal a munkahelyi szabályokat, csakúgy mint azt, hogy miképp kell azokat betartani. Ez a munkahelyen történő egyéni tanulás kezdő pontja. A munkahelyi tanácsadó / tréner együtt dolgozik a tanulóval egy adott munkahelyen és egyszerre nyújt támogatást mind a tanulónak, mind pedig a munkahely alkalmazottjainak. Folyamatosan értékeli a tanuló munka- és a különféle interakciók során alkalmazott készségeit, visszajelzéseket ad ezekről a tanulóknak, és megtervezi a továbbfejlesztésüket.

13 4. lépés – önállósodás Ez a szakasz a tanuló felelősségvállalására és önállósodására helyezi a hangsúlyt. Célja, hogy a tanuló képes legyen a munkafeladatok elvégzésére összhangban a munkahelyi szabályokkal, valamint hogy figyelni tudjon a saját dolgaira mind a munka, mind pedig a pihenés ideje alatt. E szakasz kezdetén a tanuló, annak szülei és a munkahelyi tanácsadó elkezdik megtervezni az iskolából a munka világába történő átmenet folyamatát (melyek a hosszú távú tervek, kik azok a személyek / szolgáltatásokat nyújtó szakemberek, akikre szükség lesz a jövőben, és mi is az ő jelenlegi ill. jövőbeli szerepük). Ezen a ponton a munkahelyi tanácsadó szerepe egy kicsit lazul

14 5. lépés - átmenet Ebben a szakaszban megkezdődik a tanulóval és munkáltatóval korábban történő megállapodás fényében megkezdődik az iskolából a munka világába történő átmenet folyamata. Egyes esetekben a tanulókon túl a szülők és kollégiumi dolgozók is bekapcsolódnak a terv együttesen kidolgozásába. Az átmentről szóló egyéni terv tartalmazza az átmenet időszakára vonatkozó tevékenységek lépeseinek tervezetét. A tanácsadó más szakemberekkel karöltve igyekszik támogatni a fiatalok fokozatos leválását az iskoláról (beleértve a többi tanulót is). Ezen a ponton a tanácsadó és a munkahelyi kollektíva együttesen támogatják a fiatal munkavállalót abban, hogy zökkenőmentesen azonosulhasson az új, munkához kapcsolódó szerepkörével, valamint hogy megtalálja a saját helyét a munkaközösségben. A munkaszerződések megkötése is ebben a szakaszban történik.

15 6. lépés – utókövetés Az utókövetés a tanulmányok lezárásával veszi kezdetét, illetve akkor, amikor a tanulóból munkavállaló válik. A felelősséget egyre inkább vállalja át a munkaközösség (és az ő tanácsadója) illetve a munkáltató. Annak ellenére, hogy a Keskuspuisto Szakképző Intézmény által biztosított munkahelyi tanácsadó továbbra is elérhető és az iskola konzultációs lehetőséget továbbra is biztosít a munkaközösség / munkatársak számára, a valós támogatásnak most már a közösség illetve a munkahely egy alkalmazottja felől kell, hogy érkezzen. Az utolsó lépés az elégedettségi kérdőívek kiküldése a tanulók és a munkahelyek felé annak érdekében, hogy fel tudjuk mérni a képzések / tanulmányok hatékonyságát, valamint hogy kiderüljön, volt tanulónk milyen munkát végez, milyen munkafeladatokat lát el. A nyert információk alapján fejlesztjük tovább képzési programjainkat.

16 Aug. Szept. Okt. November December Január Február Március Április Május Munkavégzés Önállósodási folyamat Átmenet Június Orientáció Tanulók kiválasztása Éves terv Együtt-működések megkezdé-se Védett műhely és munkahely megisme-rése Tananyag beszerzése és előállítása Új munka-helyszín Munka-feladatok tanulása Tanulók ismertetése a munka-helyekkel Adatgyűjtés a tanuló készsége-iről és azok megisme-rése Egyéni oktatási terv - Megegye-zés ez egyénnel a munkahe-lyen történő tanulás folyamatáról Egyéni és csoportos tanácsadás foglalkozási tanácsadás munkafeladatok tanulása - tanácsadás a munkahelyen történő tanulás során Munkahelyen történő tanulás értékelése Tanulók támogatása és tanácsadó beszélgetés 1/hó Egyéni támogatás, munkahelyi tanácsadás, munkafeladatok és célok ellenőrzése Költségvetés Az oktatásból a foglalkoztatásba történő átmenet terve Támogatás a munkahelyen történő tanulás folyamata során (szükség esetén) Konzultáció a munkahelyi közösségekkel és a védett műhelyekkel A feladatok átadása a védett műhelyeknek Ösztöndíjak Értékelés munkahelyen történő tanulás folyamata szóbeli (beszélgetések) Diploma munkahelyen történő tanulás folyamatát, ill. a tanulmányok összességét illetően TF megállapodások, találkozás a gondnokokkal Éves jelentés Jövő évi tervezés Képzések értékelése és tovább-fejleszté-se Informáci-ók átadása Kapcsolat a védett műhellyel Tervezés Utókövetés EGYÉNI MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ TANULÁS (20 kreditpont) MUNKA HÁLÓZATI MUNKA ÉS MUNKAKÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA Tanulmányi folyamat Instructors responsibility KÉPZÉSI MODULOK MEGVALÓSÍTÁSA a tanulók önálló munkavégző képessége = A (munkahelyi) tanácsadó feladatai

17 „Iskolából a munkába” tanfolyam
Célja: Elősegítse az iskolából a munkába történő átmenet folyamatát Erősítse a tanulók önbecsülését, önértékelését Megmutassa, mi módon lehet kezelni a viszontagságos helyzeteket Megmutassa, hogyan irányítsuk karrierünket Mozgósítsa a tanulókat a munkakeresés és munkavállalás irányába Segítse a tanulókat a munka világába bekapcsolódni

18 „Iskolából a munkába” tanfolyam
Megvalósítása: Intenzív tanfolyam 5 nap; egy nap 4 tanórát tartalmaz Időszaka: a tanév vége előtt (utolsó ősz vagy tavasz) Két munkahelyi tanácsadó / foglalkozási tanácsadó jelenlétében A résztvevőket aktiváló módszerek: Az aktív tanítás szisztematikus módszerein túl arra ösztönözzük tanulóinkat, hogy fokozott elvárásaik legyenek magukkal szemben, higgyenek saját képességeikben és abban, hogy egyedül is meg tudják oldani a problémáikat.

19 „Iskolából a munkába” tanfolyam
Struktúrája: 1. A munka világához kapcsolódó célok és kihívások tisztázása 2. A célok eléréséhez és a kihívások megoldásához vezető utak tisztázása 3. A szükséges készségek és módszerek gyakorlása 4. Lehetséges akadályok és viszontagságok felismerése 5. Akadályok esetén lehetséges megoldások feltérképezése 6. Ezen megoldások gyakorlása

20 „Iskolából a munkába” tanfolyam
Tartalma: 1. Készségeink felismerése és fejlesztése 2. Munkahelyek fellelése 3. Hogyan gondolkodjunk úgy, mint egy munkáltató? 4. A jelentkezés 5. Hogyan tudunk hatékonyan bemutatkozni? 6. Mi történik újabb munkavállalás esetén? 7. Hogyan irányítsam a saját karrierem?


Letölteni ppt "Munkahelyi gyakorlat programok a Keskuspuisto Szakképző Intézményben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések