Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezető oktatási menedzser Vas megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezető oktatási menedzser Vas megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság 2012."— Előadás másolata:

1 Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezető oktatási menedzser Vas megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság 2012

2 A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak az alábbi továbbképzéseket kell teljesíteni: I. kötelező szakmacsoportos (30 pont) ELMÉLETI II. szabadon választható (20 pont) 50 pont és III. GYAKORLATI (1 év=20 p) 100 pont továbbképzési formákban kell részt vennie. A továbbképzési időszak (5 év) alatt összesen 150 pontot kell teljesíteni. Teljesített az elméleti rész, annak aki az OKJ-és szakképesítésével összefüggésben emeltszintű vagy felsőfokú szakképesítést szerez, Msc, PhD, oktat, vizsgáztat! Elméleti továbbképzésre működési nyilvántartási vagy alap-nyilvántartási számmal lehet bejelentkezni Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges továbbképzési pontok nyilvántartását 2012-től a GYEMSZI – ETI Főigazgatóság végzi. 2

3 -5 évenként egy kötelező továbbképzés - a több, különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítéssel rendelkező szakdolgozónak – amennyiben a szakmákat önállóan gyakorolja valamennyi gyakorolt szakmára vonatkozóan teljesítenie kell - időtartama: legalább 15 óra - formája: központilag meghatározott, kiemelt témakörök alapján megszervezett tudásszint felméréssel záruló továbbképzés (lehet távoktatási formában is) - továbbképzési pontérték: 30 pont - Reanimáció kötelező továbbképzési elem A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzés a továbbképzésre kötelezett számára térítésmentes. Az egészségügyért felelős miniszter a Szakmai Kollégium, KAMARA és a GYEMSZI javaslatára - legalább öt évenként meghatározza - a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyamok szakmai tartalmát, és azt a minisztérium honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi. (Hatálybalépést követő 120 nap) 3

4 Sorsz. Szakmacsoportok megnevezéseszakképesítések 1FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS 66 2GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS 14 3SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 24 4LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA 40 5KÉPI DIAGNOSZTIKA 23 6ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENCIA 14 7FOGÁSZATI ELLÁTÁS 11 8GYÓGYSZERTÁRI ELLÁTÁS 7 9MOZGÁSTERÁPIA ÉS FIZIOTERÁPIA 20 10MŰTÉTI ELLÁTÁS 13 11SZÜLÉSZETI ELLÁTÁS 4 12VÉDŐNŐI ELLÁTÁS 4 13KÖZEGÉSZSÉGÜGYI ÉS NÉPEGÉSZSÉGÜGYI 23 14EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT 12 15REHABILITÁCIÓS ÉS ÉLETVEZETÉST TÁMOGATÓ 29 16DIETETIKAI 7 17TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT 10 4

5  F elsőoktatási intézmények orvos- vagy egészségtudományi karai (főiskolát, egyetemet végzettek csak itt szerezhetik meg)  GYEMSZI  Akkreditáció útján jogosultságot szerzett egészségügyi intézmény (pályázat 5 évre szól)  Iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények (azon szakmacsoportokban, amelyekben képzést is szerveznek) 5

6  Szabadon választható előakkreditált továbbképzést bármely gazdálkodó szervezet (10-20 pont)  Minősítését továbbra is az ESZTT – ESZTB útján, felkért szakértők közreműködésével végzi  Szabadon választható elméleti továbbképzések pontértékének elismerése akkor lehetséges, ha a) azon legalább 5 előadás hangzik el, vagy b) legalább 5 tananyagegység feldolgozásával távoktatási formában valósul meg.  Lehetőség nyílik (4 féle továbbképzés esetén) – utólagos benyújtására A minősített elméleti továbbképzési tanfolyam benyújtási ideje: megelőző két hónap 6

7 1. Minősített (előakkreditált)elméleti továbbképző tanfolyam 10-20 pont 2. Munkahelyen belül szervezett (utóakkreditált)rendszeres továbbképzés 2 pont 3. Szakmai célú tanulmányút évente max.20 pont 4. Adott szakterületen végzett tudományos tevékenység: Tudományos közlemény. Lektorált folyóiratban megjelent referátum. 10-15 pont Impakt faktorral rendelkező folyóiratban elfogadott, vagy megjelent közlemény 20-30 pont Előadás tartása (referálás munkahelyi utóakkreditált tanfolyamon 3 pont ) Kötelező szakmacsoportos továbbképzésen 10 pont Minősített szabadon választható továbbképzésen 5 pont Nemzetközi konferencián, vagy kongresszuson idegen nyelven 20 pont Poszter bemutatása Minősített szabadon választható továbbképzésen.10 pont Nemzetközi konferencián, vagy kongresszuson idegen nyelven szerzőnként 15 pont Tudományos szakkönyv, tankönyv írása 15-30 pont Egyetemi, főiskolai, vagy szakképzésben résztvevő, akkreditált intézmény számára írt jegyzet, távoktatási anyag készítése 10-20 pont 5. Adott szakképesítésnek megfelelő szakmai vizsga jellemző írásbeli feladatsorának legalább 75%-os eredménnyel történő megoldása 20 pont * Megfelelő űrlapok letöltése: www.eti.hu 7

8 -Minimum 3 év /ciklus - Ha nincs meg a 60 pont -1 év = 20 pont akkor 1-3 hónapig tartó -„tört idő” is beszámít (két felügyelet mellett végzett havonként 3 gyak.pont) kiegészítő gyakorlattal - Részmunkaidő esetén - A felügyeletért 5 pont/hó időarányos beszámítás adható-legfeljebb 2 főnek ( szabadon választott elm.) A gyakorlati továbbképzést a munkáltató vagy mük. engedély kiállítója igazolja. A rendelet lehetővé teszi a külföldi gyakorlat (munkavégzés) beszámítását is ! Ha a ciklus alatt végig külföldön volt akkor az elméleti és gyakorlati továbbképzés az adott állami szerv igazolása alapján elfogadott. Most a GYEMSZI-ETI felé kell küldeni régi „M” lapon az elméleti pontigazolásokkal együtt a gyakorlatok igazolását. 8

9  A rendelet hatálybalépését megelőzően (2011. december 31-ig) pontértékeléssel ellátott - az egészségügyi szakdolgozó által teljesített - tanfolyamok pontértéke, kötelező szakmacsoportos továbbképzés keretében megszerzett pontként kerül beszámításra.  Más szakmacsoportnál kötelezően meghirdetett de a résztvevőnek szabadon választhatónak minősülő tanfolyamon való részvétel 20 pont vizsgával  Egy adott továbbképzési időszakból a következő időszakba legfeljebb 25 elméleti továbbképzés pont vihető át, melyek a továbbképzési időszak utolsó évében szerzett pontok lehetnek és szabadon választható elméleti továbbképzési pontként kerül jóváírásra. Átmeneti időszakban azon szakdolgozónak, akinek a folyamatban lévő továbbképzési ciklusából 3 év, vagy ennél kevesebb idő van hátra – kötelezettség teljesítéséhez 100 pont szükséges ( akinek 2015 január 1. előtt jár le annak 100 pont, akinek utána, már 150 pont) 9

10 Kötelező szakmacsoportosSzabadon választható elméleti továbbképzésGyakorlat Kötelező szakmacsoportos tanfolyam 30 pontos Szabadon választható továbbképzés keretében megszerezhető pontok 20-60 pont Gyakorlati pontok min. 60 pont,max:100 Összesen: 150 pont Kötelező szakmacsoportosSzabadon választható elméleti továbbképzésGyakorlat „A” szakma kötelező szakmacsoportos 30 pont Szabadon választhatóan megszerezhető pontok = „B” szakma kötelezően megszerzett pontjai (20) + * „A” és „B” szakma szerinti gyakorlat összesen min. 60 pont ** „B” kötelező szakmacsoportos 30 pont Szabadon választhatóan megszerezhető pontok = „A” szakma kötelezően megszerzett pontjai (20) + * 60 pont * Gyak. teljesítés függvényeiben max. 30 pont kell még min. 60 pont Kötelező szakmacsoportosSzabadon választható elméleti továbbképzésGyakorlat „A” szakma kötelező szakmacsoportos 30 pont 3 különböző szakmacsoportba tartozó szakmák esetén nem szükséges külön további szabadon választható továbbképzés teljesítése* „A”, „B” és „C” szakma szerinti gyakorlat összesen min. 60 pont** „B” szakma kötelező szakmacsoportos 30 pont „C” szakma kötelező szakmacsoportos 30 pont 90 pontmin. 60 pont Egy szakképzés, vagy azonos szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetén Három különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítés esetén Két különböző szakmacsoportba tartozó szakképesítés esetén Nem ritka ha valakinek egynél több- különböző szakmacsoportba tartozó - szakképzettsége van és a képzettségeinek megfelelő munkakörben dolgozik

11 1000 Ft 3000 Ft 1000 Ft 3000 Ft Nem kell fizetni 11 www.eekh.hu

12 A gyakorlati továbbképzési formákban szerzett pontok nyilvántartásához egészségügyi szakdolgozók számára (régi ”M” adatalap) K É R E L E M Munkáltató, vagy engedélyező hatóság tölti ki! (munkáltatónként / engedélyező hatóságként külön lapot kell kitölteni) Kérelmező adatai: Név: ______________________________________________________ neme: _________________________ Születési név: _______________________________________________ állampolgárság: _________________ Születési hely, idő: _________________________________________________________________________ Anyja születési neve: ________________________________________________________________________ Szakképesítés megnevezése: __________________________________________________________________ Munkaviszonyra vonatkozó adatok: Munkahely megnevezése: ____________________________________________________________________ Munkahely címe: _______________________________________________ Fő munkahely: [ ] igen [ ] nem Beosztás: _________________________ Munkakör: _______________________ Telefon: ________________ Foglalkozás jellege: [ ] Szabadfoglalkoztatás[ ] Egyéni EÜ vállalkozó[ ] Társas vállalkozás [ ] Közalkalmazott[ ] Munkaviszony[ ] Közszolgálati jvsz [ ] Szolgálati jogviszony[ ] Egyházi személy[ ] Önkéntes segítő Alulírott ______________________________________ a ________________________________________ ______________________(munkahely/be­osztás)-a igazolom, hogy ________________________________ (kérelmező)________(év)_________________(hó)________(nap)-tól ________(év)_______________(hó) _________(nap)-ig / jelenleg is _________ órában ___________________________ munkakörben dolgozik. A____________-tól____________-ig tartó továbbképzési időszakban gyakorlati pontjainak száma: __________ /működési nyilvántartás megújítása esetén töltendő ki a továbbképzési időszakra vonatkozóan/ A kérelmező egészségügyi tevékenységet szüneteltette/szünetelteti _______________-tól _____________-ig / je­lenleg is _________________ okból (pl.: GYES, GYED, közfeladat ellátása) Elméleti továbbképzés összesített pontszáma (pontértékű elméleti továbbképzések igazolásai alapján): _______ Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: _________________________, ______(év) ____________(hó) ______(nap) Munkáltató vagy engedélyező hatóság aláírása: ___________________________________ PH 12

13  A SZAFTEX a jövőben biztosítja a szakdolgozók számára, hogy egy virtuális térben a kötelező és a szabadon választható továbbképzési ponttal rendelkező programokat láthatja, (orvosoknál OFTEX már működik)  a meghirdetett továbbképzésekre ezen a felületen jelentkezhet,  a jelentkezését a szervező fogadja, értesítést küldhet számára,  a megszerzett továbbképzési pontjainak nyilvántartását folyamatosan követheti(hány pontja van) 13

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 14


Letölteni ppt "Dr. Baráthné Kerekes Ágnes vezető oktatási menedzser Vas megyei Markusovszky Kórház Egyetemi Oktatókórház Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések