Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulás, a munka, a biztos mindennapi kenyér megteremtése méltóságot ad. S ha mindehhez hozzáadjuk a szeretetet, az még reményteljesebb esély egy emberibb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulás, a munka, a biztos mindennapi kenyér megteremtése méltóságot ad. S ha mindehhez hozzáadjuk a szeretetet, az még reményteljesebb esély egy emberibb."— Előadás másolata:

1 A tanulás, a munka, a biztos mindennapi kenyér megteremtése méltóságot ad. S ha mindehhez hozzáadjuk a szeretetet, az még reményteljesebb esély egy emberibb élethez. A tanulás, a munka, a biztos mindennapi kenyér megteremtése méltóságot ad. S ha mindehhez hozzáadjuk a szeretetet, az még reményteljesebb esély egy emberibb élethez.

2 A Szeretet Iskolája

3 A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Cigánypasztorációs Munkacsoportjának komplex felzárkóztató programja Tápiószecsőn 2006-2008 Írta: Szemes Zsuzsa

4 P.Hofher József S.J A Szeretet Iskola alapítója, felelőse, lelkivezetője, tanára

5 Szemes Zsuzsa A Szeretet Iskola oktatási programjának kidolgozója, vezetője, tanára

6 A program iránya és besorolása  A társadalmi kirekesztődés ellen.  A társadalomba való visszaintegrálást biztosító felnőttképzés a halmozottan hátrányos helyzetűek számára.  A hátrányos helyzetűek teljes és funkcionális analfabetizmusának megszüntetése, közmunkaprogramban.  Módszere: a tanulással egybekötött közmunka.  Közmunka keretében intenzív felkészítés az elsődleges munkaerőpiacra.

7 A program céljai  A hátrányos helyzetűek teljes és funkcionális analfabetizmusának vélhető megszüntetése, közmunkaprogramban.  Iskolai vizsgákra, valamint az elsődleges munkaerőpiacra való felkészítés.  A cigánymissziós munka megerősítse a keresztény erkölcsi magatartást, és tartós élethelyzet változást eredményezzen

8 A program hiánypótló, mert…  2005 évtől országosan megszűnt a Dolgozók Esti Általános Iskolai képzés formája, így a munka melletti tanulás, illetve az általános iskola befejezése nincs biztosítva.  Nincs kidolgozott alternatívája a magántanulók rendszeres vizsgára való felkészítésének.

9  A cigányság körében már a második nemzedék nő fel úgy, hogy saját és szűkebb környezetében nem látott senkit dolgozni, s így a felnőtt fiatal munkaképes inaktívak is, az örökös segélyigényeikkel elveszik a valóban rászorulóktól.  A halmozottan hátrányos helyzetűek visszaintegrálása nem történhet meg az analfabétizmus megszüntetése nélkül.

10 A program szerves része  A Romapasztoráció, amely az érintetteknek és azok családjának gyakorlati lelki vezetést és erkölcsi útmutatást ad az élet minden területére.  A biztos siker érdekében ez az elem nem választható szét a program egyik moduljától sem.

11 A program egységei - moduljai A jezsuita cigánymissziós oktatási programja 3 fő modulból és több alternatív programrészből áll, melyeket tetszés szerint, mindig az adott körülménynek, szükségletnek megfelelően lehet alkalmazni.

12 I. MODUL és részei 1. A pedagógusok felkészítése 2. 1-4 osztály befejezése 800 óra 3. 5-8 osztály befejezése 800 óra 4. Romapasztoráció 5. Munkaerőpiaci ismeretek 6. Egészségvédelem, elsősegélynyújtói tanfolyam, balesetvédelem

13 II.MODUL és részei 2.1 Alapkészség fejlesztési és közmunkaprogram Az általános iskolát formailag befejezők számára, a funkcionálisan analfabétáknak. Az általános iskolát formailag befejezők számára, a funkcionálisan analfabétáknak. Intenzív felkésztés: az alapelemek: írás, olvasás, alapvető számtani műveletek átismétlésével – alkalmassá válnak az elsődleges munkaerőpiacra és a munkaerő-piaci képzésre. Intenzív felkésztés: az alapelemek: írás, olvasás, alapvető számtani műveletek átismétlésével – alkalmassá válnak az elsődleges munkaerőpiacra és a munkaerő-piaci képzésre. Felkészítés ideje: 800 óra.

14 2.2 Intenzív felkészítés a munkaerőpiacra és közmunkaprogram  Rövid ciklusú szakmát adó képzések, kihelyezett tanfolyami rendszerben és közmunkaprogramban  Munkaerőpiaci ismeretek  Romapasztoráció  Egészségvédelem és elsősegélynyújtó tanfolyam, balesetvédelem

15 III. Modul és részei 3.1 Alternatív tantárgyak 8 osztályt végzetteknek közmunkaprogramban  Gazda és gazdasszonyképzés, elméleti és gyakorlati  Alapfokú vállalkozói ismeretek  Alapfokú számítógép ismeretek  Munkaerőpiaci ismeretek  Romapasztoráció  Egészségvédelem, elsősegélynyújtó tanfolyam, balesetvédelem

16 Partnerszervezetek órái  Vöröskereszt –elsősegélynyújtói tanfolyam  ÁNTSZ – egészségvédelem  Védőnői szolgálat – csecsemőgondozás, gyermekápolás  Rendőrség – bűnmegelőzés, drogabúzus  Munkaügyi Központ – munkaerő-piaci tréning  Családsegítő Szolgálat -Jogi útmutató, tanácsadás

17 A Szeretet Iskolájának működtetője a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya  (Hazai, ún. állami támogatást nem kaptunk). Ezért az anyagi korlátokat figyelembe véve, csupán kis létszámú csoportot tudtunk működtetni.  A csoport létszáma: 2006-2008-ig 17 fő.  Tanáraink, és önkéntes segítőink, valamint a szakmai gyakorlatukat nálunk végzők valamennyien egyetemet, vagy főiskolát végzettek voltak.

18 Foglalkozás az analfabéta csoporttal

19 A Szeretet Iskolájában használt tankönyv az első osztályosoknak

20 A tanítás a szeretetre és a bizalomra épül

21 Pedagógiai módszerünk a szent ignáci jezsuita Ratio Studiorum  Mi, a több mint 400 éves iskolateremtő múlttal rendelkező jezsuita szent ignáci pedagógia módszereit alkalmazzuk. Amelynek lényege a következő:  Az ignáci pedagógiában, a Ratio Studiorumban nemcsak a tantárgyak egyszerű megtanulása a cél, hanem a személyiség kialakítása. Vagyis a teljes ember képzésében fontos, hogy a résztvevő keresse az élet értelmét, és egy összefogó világképet tartva szem előtt személyes döntéseket hozzon.

22 A Ratio Studiorum módszertanának néhány alkalmazott irányelve, eleme  - kihangsúlyozza a világ eredendő jóságát,  - a személyes törődés,  - törekvés az erénnyel párosuló tudásra,  - cselekvő elkötelezettség,  - nyitottság a fejlődésre,  - önmagunk valós ismeretére, szeretetére és elfogadására való bátorítás,  - különböző kultúrák és embertársaink megismerése, elfogadása,  - tudatos önnevelés,  - a másokért élő ember képzése, vagyis legnagyobb kincsünk a másik ember,  - nevelés a felelősségtudatos polgári viselkedésre

23 Én szeretlek téged, én tisztellek téged, áldjon meg az Isten!

24 A Szeretet Iskolája kísérleti jellegű volt  „Iskolánk” kísérleti jelleggel két évet működött. Indulását, a célcsoport körében egy mindenre kiterjedő felmérés, előzte meg. A munkánkat 2006 november 27- n kezdtük el, és 2008 júniusban fejeztük be.  Eleinte elsősorban a több éve munkanélküli és analfabéta asszonyokra, a gyesen lévő, ám fiatalon, az iskolapadból kikerülő kismamákra fókuszáltunk.  Már menetközben egyre több igény volt az iskoláikat befejezni szándékozók, valamint az iskolaköteles magántanulók befogadására is.  Így a csoport összetétele heterogén, de ennek ellenére az oktatás rendkívül családias és szeretetteljes légkörben zajlott.

25 Mindenkinek meg kell adni a teljes lelki megújulás és az újrakezdés lehetőségét

26 A legidősebb első osztályos tanulónk egy 55 éves üknagymama volt

27 Erika tanárnő mindig kedves és következetes

28 A Jezsuita Cigánymissziós munkacsoportja „szeretet iskolája” oktatási formáját az teszi különlegessé, hogy a tanítás folytatódik a hallgatók családjánál is. A programnak ugyanis szerves része az a romapasztorációs munka, amely az érintetteknek, és azok egész családjának gyakorlati lelkivezetést, és erkölcsi útmutatást ad az élet minden területére. A Jezsuita Cigánymissziós munkacsoportja „szeretet iskolája” oktatási formáját az teszi különlegessé, hogy a tanítás folytatódik a hallgatók családjánál is. A programnak ugyanis szerves része az a romapasztorációs munka, amely az érintetteknek, és azok egész családjának gyakorlati lelkivezetést, és erkölcsi útmutatást ad az élet minden területére.

29 Lélektől-lélekig Hofher Atya pasztorációs munkája

30 Hofher Atya lelkivezetése és imája a betegért

31 Mónika asszony nálunk végezte el a 8. osztályt és azóta munkát kapott. Jelenleg már a második szakmáját tanulja.

32 Az egészségmegőrzés és az egészséges életmód órák voltak a legemlékezetesebbek  A Semmelweis Orvostudományi Egyetem mentálhigiénés szakának néhány másoddiplomás hallgatója, a Szeretet Iskolájában végezte el a gyakorlati idejét.  Így került hozzánk Dr. Rendessy Annamária háziorvos is, aki nemcsak színvonalas foglalkozásokat tartott, de a legvidámabbakat is.  Az óráit rendkívül ötletesen építette fel és úgy szemléltette, hogy azt mindenki azonnal megértette.

33 A túlsúly és a cukorbetegség, a magas vérnyomás, és az érszűkület vidám szemléltetése

34 Dr. Rendessy Annamária foglalkozásainak témái  A szenvedélybetegségek kialakulása. Miért fontos az egészséges táplálkozás? Megelőzések és a szűrések fontossága. A lélek és a rák.  Az általános állapot felmérés keretében az alábbi vizsgálatokat végezte el: vérnyomás mérés, vércukorszint-mérés, EKG, vizeletvizsgálat, mellek áttapintása, hasfal áttapintása, valamint a körömgombák ápolásáról adott hasznos tanácsot. Több hallgatónknak felhívta a figyelmét, hogy milyen vizsgálatokat végeztessenek el az egészségük megőrzése érdekében.  Dr.Rendessy Annamária összesen 20 értékes órát ajándékozott a Szeretet Iskolánknak.

35 Vargacz Krisztina nővér a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek szerzetes közösségéből jött matematikát korrepetálni

36 Dominika nővér is a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek szerzetes közösségéből jött a kezdőket korrepetálni

37 Az önkéntes tanárok közül Szentistványi Rita szerzetes nővér a Szent Szív Társaságtól segített a legtöbbet. A nővér „mindenes” volt. A tanításon túl a gyerekekkel is foglalkozott

38 Rita nővér mesét mond a gyerekeknek

39 A Szeretet Iskola kerettanterve  A program kerettanterve a Nemzeti Alaptantervre épül, s a résztvevők személyi adottságaik és hiányosságaikat figyelembe véve – rugalmasan egyénre szabjuk.  A tankönyvek részben a nappali tagozatos iskolákban használtakkal, pl: Nemzeti Tankönyvkiadó, a Nemzeti Felnőttképzési Intézet tankönyvei, speciális kiadványok

40 Az I.2. programmodul kerettanterve Az 1-4. évfolyam ajánlott tantárgyi rendszere és az óraszámok Évfolyam -tantárgy 1 osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Írás-olvasáskommunikáció296296296296 matematika148148148148 környezetismeret37373737 gyakorlatok64646464 Életvitel és az egyéb: szabadon tervezhető alternatív modulokra 255255255255 Összesen:800800800800

41 Az I.3. programmodul kerettanterve Az 5-8. évfolyam ajánlott tantárgyi rendszere és az óraszámok Évfolyam - tantárgy 5.osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Magyar irodalom kommunikáció222222222222 Magyar nyelvtan 37373737 Történelem-állampolgári ismeretek 37373737 matematika111111111111 fizika-191919 Biológia - egészségtan 37373737 kémia-191919 Földrajz-természetismeret37373737 Életvitel és egyéb 319299299299 Összesen:800800800800

42 Eltérések indoklása 1.  A program kerettanterve él a közoktatási törvény által megengedett mértékű tantárgyóraszám eltérés lehetőségével.  Az iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevő iskolák-kerettantervéről szóló: 28/2000.(XI.21.) OM Rendelet 2.§ (1) bekezdés d. pontja.)

43 Eltérések indoklása 2  Programunk az „egyéb” kategóriába tartozik, s így a kerettanterve rugalmasan alkalmazkodik a speciális oktatást igénylő halmozottan hátrányos helyzetűek igényeihez.  Ezért az iskolarendszerű felnőttoktatásból az esti, és a levelező iskoláknál meghatározott kötelező kerettanterveiből a – maximum-minimum - óraszámát vesszük alapul néhány tantárgynál.  Kivétel: az alapismereti szakasznál, az írás olvasásnál a nappali tagozatos iskolák óraszámát vettük alapul. Ugyanígy, a feltételezett funkcionális analfabetizmus miatt, az 5-8 osztályosok esetében 222 órát terveztünk be.

44 A kötelező tananyagon túli tárgyak  Törekedve a komplex személyiségfejlesztésre, valamint figyelembe véve a mai kor kihívásait, a program külön tantárgyait úgy állítottuk össze, hogy az megfeleljen az eu-s követelményeknek is.  Alapvető cél, hogy ne lexikális, hanem életszerű, a mindennapokban biztosan eligazodó és helytálló gyakorlati tudásanyaggal rendelkezzenek a hallgatók.

45 A külön tantárgyak  1. romológia  2. mentálhigiéné, romapasztoráció  3. magatartáskultúra  4. állampolgári ismeretek  5. nyomtatványok kitöltése  6. eu-s önéletrajz írása

46  7. bűnmegelőzés, drogmegelőzés  8. munkaerőpiaci-ismeretek  9. egészségvédelem  10. elsősegélynyújtó tanfolyam A program alternatív tantárgyait a kötelezőtantárgyakba integrálva nemcsak kiegészíti, hanem megerősíti a mindennapi élet szempontjából fontos alapelemeket is.

47 Személyre szabott tanítás, ahol mindenkivel külön foglalkozunk

48 A cigányirodalom gyöngyszemeinek a tanítása is az egyik fontos elem

49 Sikerünk kulcsa, a „tabula rasa”  A Szeretet Iskolánk fontos szempontjai közé tartozik, hogy a tanárok idegenek legyenek, hogy ne fűződjön kellemetlen iskolai élmény a személyükhöz.  Tehát, a tanár és tanítványa, egymás múltjának ismerete nélkül, tisztalappal indulhasson.  A tanár nem lehet személyválogató!  A tanulásnak élménnyé és nem pedig gyötrelemmé kell válni!  Csak azt kérhetjük tőlük számon, amit mi magunk adni tudunk.  A bizalmat, a feltétel nélküli szeretetet, tiszteletet, megbecsülést, őszinteséget.

50 A laptop nagyra állított betűit jól lehet látni és így már nincs akadálya a másolásnak és az olvasásnak

51 Sinkó Veronika festőművésznő is besegít

52 Ezt a mesekönyvet is a művésznő illusztrálta

53 Csoportkép Dani Eszter református lelkésznővel aki szintén a gyakorlati idejét töltötte a Szeretet Iskolájában

54 Rendkívül fontosnak tartjuk az erkölcsi nevelést az élet minden területén. Azt tapasztaljuk, hogy az iskolánk sikere a jezsuita atya, a tanárok példaadásában, vagyis a személyességben, az egész családdal való komplex foglalkozásban rejlik. Az elért eredmények is ezt támasztják alá.

55 A program várható eredményei  Az érintettek sikeresen befejezik az iskolai tanulmányaikat, és erről végbizonyítványt kapnak. A résztvevők olyan viselkedési mintákat sajátítanak el, melyek nagyban elősegítik a jövőbeni munkahelyi beilleszkedést, felkészülnek a tartós munkavégzésre. A résztvevők olyan viselkedési mintákat sajátítanak el, melyek nagyban elősegítik a jövőbeni munkahelyi beilleszkedést, felkészülnek a tartós munkavégzésre.

56  A romapasztoráció eredményeképpen megerősödő családi szerkezet, benne a nők tisztelete, és a biztonságot, erőt, családját védő apa modell, a fiúk és leányok erkölcsös nevelése.  Kitolódik az iskoláskorú romalányok kényszerférjhez adásának ideje. A szülők megengedik a leányuknak, hogy befejezhessék a nappali általános iskoláikat.

57  A gyermekek helyzete a családban pozitív módon megváltozik, úgymint az óvodai és iskolai integrálásuk már a család igényévé válik, és nem kell „kívülről” rájuk erőltetni.  Az egészségmegőrző tantárgyaknak köszönhetően, fontossá és érthetővé válik a korai rákszűrések egészségmegőrző szerepe.

58  A személyiségfejlesztés során az érintettek reális önkép kialakulása az új helyzetekhez és személyekhez igazodó pozitív viselkedés és gondolkodási mód.  Tudatos előkészületek az elsődleges munkaerőpiacra, és az önellátásra.

59 A Szeretet Iskola irányadó mottói a tanárok felé  A tanulásnak élménnyé, és nem pedig gyötrelemmé kell válni! Csak azt kérhetjük számon tőlük, amit mi magunk adni tudunk. A bizalmat, a feltétel nélküli szeretetet, tiszteletet, megbecsülést, őszinteséget.

60 A Jezsuita Szerzetesrend új cigánymissziós törekvése megegyezik mind a magyar Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjainak, valamint a nemzetközi Vándorlók és Útonlev ő k Pápai Tanácsának integrációs célkit ű zéseivel.


Letölteni ppt "A tanulás, a munka, a biztos mindennapi kenyér megteremtése méltóságot ad. S ha mindehhez hozzáadjuk a szeretetet, az még reményteljesebb esély egy emberibb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések