Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulás, a munka, a biztos mindennapi kenyér megteremtése méltóságot ad. S ha mindehhez hozzáadjuk a szeretetet, az még reményteljesebb esély egy emberibb.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulás, a munka, a biztos mindennapi kenyér megteremtése méltóságot ad. S ha mindehhez hozzáadjuk a szeretetet, az még reményteljesebb esély egy emberibb."— Előadás másolata:

1 A tanulás, a munka, a biztos mindennapi kenyér megteremtése méltóságot ad. S ha mindehhez hozzáadjuk a szeretetet, az még reményteljesebb esély egy emberibb élethez. A tanulás, a munka, a biztos mindennapi kenyér megteremtése méltóságot ad. S ha mindehhez hozzáadjuk a szeretetet, az még reményteljesebb esély egy emberibb élethez.

2 A Szeretet Iskolája

3 A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Cigánypasztorációs Munkacsoportjának komplex felzárkóztató programja Tápiószecsőn Írta: Szemes Zsuzsa

4 P.Hofher József S.J A Szeretet Iskola alapítója, felelőse, lelkivezetője, tanára

5 Szemes Zsuzsa A Szeretet Iskola oktatási programjának kidolgozója, vezetője, tanára

6 A program iránya és besorolása  A társadalmi kirekesztődés ellen.  A társadalomba való visszaintegrálást biztosító felnőttképzés a halmozottan hátrányos helyzetűek számára.  A hátrányos helyzetűek teljes és funkcionális analfabetizmusának megszüntetése, közmunkaprogramban.  Módszere: a tanulással egybekötött közmunka.  Közmunka keretében intenzív felkészítés az elsődleges munkaerőpiacra.

7 A program céljai  A hátrányos helyzetűek teljes és funkcionális analfabetizmusának vélhető megszüntetése, közmunkaprogramban.  Iskolai vizsgákra, valamint az elsődleges munkaerőpiacra való felkészítés.  A cigánymissziós munka megerősítse a keresztény erkölcsi magatartást, és tartós élethelyzet változást eredményezzen

8 A program hiánypótló, mert…  2005 évtől országosan megszűnt a Dolgozók Esti Általános Iskolai képzés formája, így a munka melletti tanulás, illetve az általános iskola befejezése nincs biztosítva.  Nincs kidolgozott alternatívája a magántanulók rendszeres vizsgára való felkészítésének.

9  A cigányság körében már a második nemzedék nő fel úgy, hogy saját és szűkebb környezetében nem látott senkit dolgozni, s így a felnőtt fiatal munkaképes inaktívak is, az örökös segélyigényeikkel elveszik a valóban rászorulóktól.  A halmozottan hátrányos helyzetűek visszaintegrálása nem történhet meg az analfabétizmus megszüntetése nélkül.

10 A program szerves része  A Romapasztoráció, amely az érintetteknek és azok családjának gyakorlati lelki vezetést és erkölcsi útmutatást ad az élet minden területére.  A biztos siker érdekében ez az elem nem választható szét a program egyik moduljától sem.

11 A program egységei - moduljai A jezsuita cigánymissziós oktatási programja 3 fő modulból és több alternatív programrészből áll, melyeket tetszés szerint, mindig az adott körülménynek, szükségletnek megfelelően lehet alkalmazni.

12 I. MODUL és részei 1. A pedagógusok felkészítése osztály befejezése 800 óra osztály befejezése 800 óra 4. Romapasztoráció 5. Munkaerőpiaci ismeretek 6. Egészségvédelem, elsősegélynyújtói tanfolyam, balesetvédelem

13 II.MODUL és részei 2.1 Alapkészség fejlesztési és közmunkaprogram Az általános iskolát formailag befejezők számára, a funkcionálisan analfabétáknak. Az általános iskolát formailag befejezők számára, a funkcionálisan analfabétáknak. Intenzív felkésztés: az alapelemek: írás, olvasás, alapvető számtani műveletek átismétlésével – alkalmassá válnak az elsődleges munkaerőpiacra és a munkaerő-piaci képzésre. Intenzív felkésztés: az alapelemek: írás, olvasás, alapvető számtani műveletek átismétlésével – alkalmassá válnak az elsődleges munkaerőpiacra és a munkaerő-piaci képzésre. Felkészítés ideje: 800 óra.

14 2.2 Intenzív felkészítés a munkaerőpiacra és közmunkaprogram  Rövid ciklusú szakmát adó képzések, kihelyezett tanfolyami rendszerben és közmunkaprogramban  Munkaerőpiaci ismeretek  Romapasztoráció  Egészségvédelem és elsősegélynyújtó tanfolyam, balesetvédelem

15 III. Modul és részei 3.1 Alternatív tantárgyak 8 osztályt végzetteknek közmunkaprogramban  Gazda és gazdasszonyképzés, elméleti és gyakorlati  Alapfokú vállalkozói ismeretek  Alapfokú számítógép ismeretek  Munkaerőpiaci ismeretek  Romapasztoráció  Egészségvédelem, elsősegélynyújtó tanfolyam, balesetvédelem

16 Partnerszervezetek órái  Vöröskereszt –elsősegélynyújtói tanfolyam  ÁNTSZ – egészségvédelem  Védőnői szolgálat – csecsemőgondozás, gyermekápolás  Rendőrség – bűnmegelőzés, drogabúzus  Munkaügyi Központ – munkaerő-piaci tréning  Családsegítő Szolgálat -Jogi útmutató, tanácsadás

17 A Szeretet Iskolájának működtetője a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya  (Hazai, ún. állami támogatást nem kaptunk). Ezért az anyagi korlátokat figyelembe véve, csupán kis létszámú csoportot tudtunk működtetni.  A csoport létszáma: ig 17 fő.  Tanáraink, és önkéntes segítőink, valamint a szakmai gyakorlatukat nálunk végzők valamennyien egyetemet, vagy főiskolát végzettek voltak.

18 Foglalkozás az analfabéta csoporttal

19 A Szeretet Iskolájában használt tankönyv az első osztályosoknak

20 A tanítás a szeretetre és a bizalomra épül

21 Pedagógiai módszerünk a szent ignáci jezsuita Ratio Studiorum  Mi, a több mint 400 éves iskolateremtő múlttal rendelkező jezsuita szent ignáci pedagógia módszereit alkalmazzuk. Amelynek lényege a következő:  Az ignáci pedagógiában, a Ratio Studiorumban nemcsak a tantárgyak egyszerű megtanulása a cél, hanem a személyiség kialakítása. Vagyis a teljes ember képzésében fontos, hogy a résztvevő keresse az élet értelmét, és egy összefogó világképet tartva szem előtt személyes döntéseket hozzon.

22 A Ratio Studiorum módszertanának néhány alkalmazott irányelve, eleme  - kihangsúlyozza a világ eredendő jóságát,  - a személyes törődés,  - törekvés az erénnyel párosuló tudásra,  - cselekvő elkötelezettség,  - nyitottság a fejlődésre,  - önmagunk valós ismeretére, szeretetére és elfogadására való bátorítás,  - különböző kultúrák és embertársaink megismerése, elfogadása,  - tudatos önnevelés,  - a másokért élő ember képzése, vagyis legnagyobb kincsünk a másik ember,  - nevelés a felelősségtudatos polgári viselkedésre

23 Én szeretlek téged, én tisztellek téged, áldjon meg az Isten!

24 A Szeretet Iskolája kísérleti jellegű volt  „Iskolánk” kísérleti jelleggel két évet működött. Indulását, a célcsoport körében egy mindenre kiterjedő felmérés, előzte meg. A munkánkat 2006 november 27- n kezdtük el, és 2008 júniusban fejeztük be.  Eleinte elsősorban a több éve munkanélküli és analfabéta asszonyokra, a gyesen lévő, ám fiatalon, az iskolapadból kikerülő kismamákra fókuszáltunk.  Már menetközben egyre több igény volt az iskoláikat befejezni szándékozók, valamint az iskolaköteles magántanulók befogadására is.  Így a csoport összetétele heterogén, de ennek ellenére az oktatás rendkívül családias és szeretetteljes légkörben zajlott.

25 Mindenkinek meg kell adni a teljes lelki megújulás és az újrakezdés lehetőségét

26 A legidősebb első osztályos tanulónk egy 55 éves üknagymama volt

27 Erika tanárnő mindig kedves és következetes

28 A Jezsuita Cigánymissziós munkacsoportja „szeretet iskolája” oktatási formáját az teszi különlegessé, hogy a tanítás folytatódik a hallgatók családjánál is. A programnak ugyanis szerves része az a romapasztorációs munka, amely az érintetteknek, és azok egész családjának gyakorlati lelkivezetést, és erkölcsi útmutatást ad az élet minden területére. A Jezsuita Cigánymissziós munkacsoportja „szeretet iskolája” oktatási formáját az teszi különlegessé, hogy a tanítás folytatódik a hallgatók családjánál is. A programnak ugyanis szerves része az a romapasztorációs munka, amely az érintetteknek, és azok egész családjának gyakorlati lelkivezetést, és erkölcsi útmutatást ad az élet minden területére.

29 Lélektől-lélekig Hofher Atya pasztorációs munkája

30 Hofher Atya lelkivezetése és imája a betegért

31 Mónika asszony nálunk végezte el a 8. osztályt és azóta munkát kapott. Jelenleg már a második szakmáját tanulja.

32 Az egészségmegőrzés és az egészséges életmód órák voltak a legemlékezetesebbek  A Semmelweis Orvostudományi Egyetem mentálhigiénés szakának néhány másoddiplomás hallgatója, a Szeretet Iskolájában végezte el a gyakorlati idejét.  Így került hozzánk Dr. Rendessy Annamária háziorvos is, aki nemcsak színvonalas foglalkozásokat tartott, de a legvidámabbakat is.  Az óráit rendkívül ötletesen építette fel és úgy szemléltette, hogy azt mindenki azonnal megértette.

33 A túlsúly és a cukorbetegség, a magas vérnyomás, és az érszűkület vidám szemléltetése

34 Dr. Rendessy Annamária foglalkozásainak témái  A szenvedélybetegségek kialakulása. Miért fontos az egészséges táplálkozás? Megelőzések és a szűrések fontossága. A lélek és a rák.  Az általános állapot felmérés keretében az alábbi vizsgálatokat végezte el: vérnyomás mérés, vércukorszint-mérés, EKG, vizeletvizsgálat, mellek áttapintása, hasfal áttapintása, valamint a körömgombák ápolásáról adott hasznos tanácsot. Több hallgatónknak felhívta a figyelmét, hogy milyen vizsgálatokat végeztessenek el az egészségük megőrzése érdekében.  Dr.Rendessy Annamária összesen 20 értékes órát ajándékozott a Szeretet Iskolánknak.

35 Vargacz Krisztina nővér a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek szerzetes közösségéből jött matematikát korrepetálni

36 Dominika nővér is a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek szerzetes közösségéből jött a kezdőket korrepetálni

37 Az önkéntes tanárok közül Szentistványi Rita szerzetes nővér a Szent Szív Társaságtól segített a legtöbbet. A nővér „mindenes” volt. A tanításon túl a gyerekekkel is foglalkozott

38 Rita nővér mesét mond a gyerekeknek

39 A Szeretet Iskola kerettanterve  A program kerettanterve a Nemzeti Alaptantervre épül, s a résztvevők személyi adottságaik és hiányosságaikat figyelembe véve – rugalmasan egyénre szabjuk.  A tankönyvek részben a nappali tagozatos iskolákban használtakkal, pl: Nemzeti Tankönyvkiadó, a Nemzeti Felnőttképzési Intézet tankönyvei, speciális kiadványok

40 Az I.2. programmodul kerettanterve Az 1-4. évfolyam ajánlott tantárgyi rendszere és az óraszámok Évfolyam -tantárgy 1 osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Írás-olvasáskommunikáció matematika környezetismeret gyakorlatok Életvitel és az egyéb: szabadon tervezhető alternatív modulokra Összesen:

41 Az I.3. programmodul kerettanterve Az 5-8. évfolyam ajánlott tantárgyi rendszere és az óraszámok Évfolyam - tantárgy 5.osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Magyar irodalom kommunikáció Magyar nyelvtan Történelem-állampolgári ismeretek matematika fizika Biológia - egészségtan kémia Földrajz-természetismeret Életvitel és egyéb Összesen:

42 Eltérések indoklása 1.  A program kerettanterve él a közoktatási törvény által megengedett mértékű tantárgyóraszám eltérés lehetőségével.  Az iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevő iskolák-kerettantervéről szóló: 28/2000.(XI.21.) OM Rendelet 2.§ (1) bekezdés d. pontja.)

43 Eltérések indoklása 2  Programunk az „egyéb” kategóriába tartozik, s így a kerettanterve rugalmasan alkalmazkodik a speciális oktatást igénylő halmozottan hátrányos helyzetűek igényeihez.  Ezért az iskolarendszerű felnőttoktatásból az esti, és a levelező iskoláknál meghatározott kötelező kerettanterveiből a – maximum-minimum - óraszámát vesszük alapul néhány tantárgynál.  Kivétel: az alapismereti szakasznál, az írás olvasásnál a nappali tagozatos iskolák óraszámát vettük alapul. Ugyanígy, a feltételezett funkcionális analfabetizmus miatt, az 5-8 osztályosok esetében 222 órát terveztünk be.

44 A kötelező tananyagon túli tárgyak  Törekedve a komplex személyiségfejlesztésre, valamint figyelembe véve a mai kor kihívásait, a program külön tantárgyait úgy állítottuk össze, hogy az megfeleljen az eu-s követelményeknek is.  Alapvető cél, hogy ne lexikális, hanem életszerű, a mindennapokban biztosan eligazodó és helytálló gyakorlati tudásanyaggal rendelkezzenek a hallgatók.

45 A külön tantárgyak  1. romológia  2. mentálhigiéné, romapasztoráció  3. magatartáskultúra  4. állampolgári ismeretek  5. nyomtatványok kitöltése  6. eu-s önéletrajz írása

46  7. bűnmegelőzés, drogmegelőzés  8. munkaerőpiaci-ismeretek  9. egészségvédelem  10. elsősegélynyújtó tanfolyam A program alternatív tantárgyait a kötelezőtantárgyakba integrálva nemcsak kiegészíti, hanem megerősíti a mindennapi élet szempontjából fontos alapelemeket is.

47 Személyre szabott tanítás, ahol mindenkivel külön foglalkozunk

48 A cigányirodalom gyöngyszemeinek a tanítása is az egyik fontos elem

49 Sikerünk kulcsa, a „tabula rasa”  A Szeretet Iskolánk fontos szempontjai közé tartozik, hogy a tanárok idegenek legyenek, hogy ne fűződjön kellemetlen iskolai élmény a személyükhöz.  Tehát, a tanár és tanítványa, egymás múltjának ismerete nélkül, tisztalappal indulhasson.  A tanár nem lehet személyválogató!  A tanulásnak élménnyé és nem pedig gyötrelemmé kell válni!  Csak azt kérhetjük tőlük számon, amit mi magunk adni tudunk.  A bizalmat, a feltétel nélküli szeretetet, tiszteletet, megbecsülést, őszinteséget.

50 A laptop nagyra állított betűit jól lehet látni és így már nincs akadálya a másolásnak és az olvasásnak

51 Sinkó Veronika festőművésznő is besegít

52 Ezt a mesekönyvet is a művésznő illusztrálta

53 Csoportkép Dani Eszter református lelkésznővel aki szintén a gyakorlati idejét töltötte a Szeretet Iskolájában

54 Rendkívül fontosnak tartjuk az erkölcsi nevelést az élet minden területén. Azt tapasztaljuk, hogy az iskolánk sikere a jezsuita atya, a tanárok példaadásában, vagyis a személyességben, az egész családdal való komplex foglalkozásban rejlik. Az elért eredmények is ezt támasztják alá.

55 A program várható eredményei  Az érintettek sikeresen befejezik az iskolai tanulmányaikat, és erről végbizonyítványt kapnak. A résztvevők olyan viselkedési mintákat sajátítanak el, melyek nagyban elősegítik a jövőbeni munkahelyi beilleszkedést, felkészülnek a tartós munkavégzésre. A résztvevők olyan viselkedési mintákat sajátítanak el, melyek nagyban elősegítik a jövőbeni munkahelyi beilleszkedést, felkészülnek a tartós munkavégzésre.

56  A romapasztoráció eredményeképpen megerősödő családi szerkezet, benne a nők tisztelete, és a biztonságot, erőt, családját védő apa modell, a fiúk és leányok erkölcsös nevelése.  Kitolódik az iskoláskorú romalányok kényszerférjhez adásának ideje. A szülők megengedik a leányuknak, hogy befejezhessék a nappali általános iskoláikat.

57  A gyermekek helyzete a családban pozitív módon megváltozik, úgymint az óvodai és iskolai integrálásuk már a család igényévé válik, és nem kell „kívülről” rájuk erőltetni.  Az egészségmegőrző tantárgyaknak köszönhetően, fontossá és érthetővé válik a korai rákszűrések egészségmegőrző szerepe.

58  A személyiségfejlesztés során az érintettek reális önkép kialakulása az új helyzetekhez és személyekhez igazodó pozitív viselkedés és gondolkodási mód.  Tudatos előkészületek az elsődleges munkaerőpiacra, és az önellátásra.

59 A Szeretet Iskola irányadó mottói a tanárok felé  A tanulásnak élménnyé, és nem pedig gyötrelemmé kell válni! Csak azt kérhetjük számon tőlük, amit mi magunk adni tudunk. A bizalmat, a feltétel nélküli szeretetet, tiszteletet, megbecsülést, őszinteséget.

60 A Jezsuita Szerzetesrend új cigánymissziós törekvése megegyezik mind a magyar Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjainak, valamint a nemzetközi Vándorlók és Útonlev ő k Pápai Tanácsának integrációs célkit ű zéseivel.


Letölteni ppt "A tanulás, a munka, a biztos mindennapi kenyér megteremtése méltóságot ad. S ha mindehhez hozzáadjuk a szeretetet, az még reményteljesebb esély egy emberibb."

Hasonló előadás


Google Hirdetések