Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.1 Az off-shore cégek alkalmazásának veszélyei l Ferbal Könyvvizsgáló Kft.  H-1012 Budapest, Kuny Domokos u.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.1 Az off-shore cégek alkalmazásának veszélyei l Ferbal Könyvvizsgáló Kft.  H-1012 Budapest, Kuny Domokos u."— Előadás másolata:

1 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.1 Az off-shore cégek alkalmazásának veszélyei l Ferbal Könyvvizsgáló Kft.  H-1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15 e-mail: ferbal@ferbal.hu Tel/Fax: +36(1)375 5858 Dr. FERENCZI András l Dr. FERENCZI András könyvvizsgáló, adószakértő

2 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.2 Ismerd és tartsd bea magyar és külföl di törvényeket, kettősadózást kizáró egyezmény eket A mai hiba 7 évig súlyos következményekkel járhat. Vedd igénybe a szakembereket használd ki a legális lehetőségeket. “Adótervezés: Örökös versenyfutás a sivatagban, ahol a törvényhozók évente új homokdűnéket építenek, amit adószakértők megkerülnek. A következő évben újabb homokdűne épül. Néhány éven be lül olyan komplikált lesz a rendszer, hogy csak a legjobb szakértők i smerik ki magukat” Ismerd és tartsd be a magyar és külföl di törvényeket, kettősadózást kizáró egyezmény eket. Adótervezést felelősséggel csak komplexen, a külföldi partner adószakértőjének aktív közreműködésével lehet végezni. Ne hidd, hogy az adóhatóságot egyszerű módszerekkel ki lehet játszani. Néhány éven belül jelen tősen javulni fog nak az adóbehajtási módszerek. A mai hiba 7 évig súlyos következményekkel járhat. Vedd igénybe a szakembereket. Tanulmányozd fejlettebb, komplikáltabb adórendszerű országok rendelkezéseit. Ahol most náluk dűne van, ott nálunk jelenleg átjáró van amit néhány éven belül bezárnak. Addig használd ki a legális lehetőségeket.

3 3 APEH Központi Kapcsolattartó Irodája l Feladata: átadja EK országoknak jövedelem, nyereség, vagyonadók ÁFA megállapításához adatokat VIES l Másik tagállam adóhatóságának adatot szolgáltat: –Feltételezhető, hogy a másik államban adóvesztés keletkezik –Adókedvezmény vagy adómentesség amelynek egy másik államban adóvonzata van –Adózó más tagállam adózójával adókikerülés céljából bonyolítja ügyleteit –Adómegtakarítás kapcsolt vállalkozással szabályok megsértésével eredmény újraelosztása útján –Olyan információk amelyek egy másik államban adó megállapításhoz hasznosak lehetnek –Egyidejű közösségi ellenőrzés –Magyar adóhatóság külföldi megkeresésre úgy jár el, mintha maga indította volna

4 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.4Kifejezések Magyar –ÁFA ringlispíl –EVA, EHO –Elvárt adó, elvárt egészségügyi hozzájárulás, minimum járulékalap Idegen –Aktív-nem aktív tevékenységek –Deemed dividend –Közbeiktatott társaság

5 5 Ellenőrzött külföldi társaságok (CFC) alacsony adókulcsu állam l nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak, ha a társaság székhelye, telephelye vagy az illetősége az EU vagy OECD tagállamában, továbbá olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről hatályos egyezménye van l a valós gazdasági jelenlét továbbiakban nem szükséges l SzjA alacsony adókulcsu állam. l PM tájékoztatók felsorolásról Tánya, SzJa alattiakról

6 6 Jövedelmek besorolása l Tánya l Tánya Adóalap növelő a –Tőlük kapott osztalék –Nekik adott támogatás, –Náluk elszámolt értékvesztés –Nincs transzferár korrekció l Nem módosít a nekik fizetett –Kamat –Osztalék –Jogdíj l SzjA l SzjA Egyéb jövedelem: kamat, osztalék, árfolyamnyereség

7 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.7 Kummulált közterhek marad 30-36% l Bérterhek 18-40% adó, tb., EHO, járulékok összesen 100 Ft. költségből kb. marad 30-36% marad 48% l Osztalékág: Tánya, Szolid. Adó, IPA, osztalékadó, EHO ((100-2)-(16+4))- 25/35+14) marad 48% Teher általában 25+14= 39% max. 81,5% + ingatlanadó, luxusadó l Bérleti díj Bérbevevő vagy adózott jövedelemből, vagy 55% természetbeni juttatás és 11% vagy 29% Tb./EHO az adóval növelt összegre, bérbe adó 25% adó + 14% EHO. Teher általában 25+14= 39% max. 81,5% + ingatlanadó, luxusadó l Leffler görbe origója

8 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.8 Jogforrások l Adótörvények l Alkotmánybírósági határozatok l LB, jogegységesítési döntések l PM- APEH tájékoztatások, állásfoglalások l Kettős adózást kizáró egyezmények, OECD kommentárok l EU precedensek, EU bírósági döntések, EU irányelvek l EU országok joggyakorlata

9 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.9 Joggyakorlat l Adóellenőrzések, változó joggyakorlat, szankcionálás: –Házipénztár –Tagi hitel –Ajándékozási illeték l Átfogó – célellenőrzés – kapcsolódó ellenőrzés l Kiemelt adózó, Budapest, vidék l Külföldi adóellenőrzési gyakorlat: Németország, (Boris Becker vs. Raph Schumacher) Franciaország, vs. Ciprus, Málta

10 10 Különféle társaságok l Számlázó (trading, servicing) UID szám kell EU országnál l Payroll companies (munkavállaló, tisztségviselő, nyugdíj) –Nem önálló munka –Igazgatótanácsi fizetés és más hasonló szervezet tagja l 2003-ig nyugdíjhoz hasonló jövedelem mentesítés, nem kellett bevallani l Utána adóterhet nem viselő járandóság. Be kell vallani. TB.-s l Holding companies (sandwich method) l Captured insurnace l Royalty companies (intelectual property definíció)! l Trust, family fundation l Companies for yacht and ship registration l EU Merger Directive trans border reorganisation (átalakulás)

11 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.11 l Munkaszerződés (contract for services) –a munkát egy olyan alkalmazás keretében végzik, ahol a munka kedvezményezettje olyan személynek történik, aki a munkavégzést ellenőrzi, vezeti vagy felügyeli, és –a munkaadó nem felelős a munka eredményeként létrejött teljesítményért l Szolgáltatási szerződés (contract of services) Munkaerőkölcsönzés

12 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.12 Külföldiek jövedelme l Státusza –Vezető tisztségviselő. Lehet díj nélkül? Lehet többes jogviszony? Létrejött a fióktelep? –Kiküldetés, kirendelés, munkaerő kölcsönzés l tovább számlázza? Létrejött a telephely, bejelentés APEH-nél, a külföldi adóköteles l Nem számlázza tovább. Adóhiány külföldön. l ÁFA nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha a két munkáltató megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét, az ezzel járó közterheket és a kirendeléssel felmerülő költségeket az a munkáltató viseli, amelyhez a munkavállalót kirendelték”„munkabér, az ezzel járó közterhek és a kirendeléssel felmerülő költségek megtérítése címén az azon munkáltató által fizetett összeg, amelyhez a munkavállalót kirendelték az Áfa- törvény alkalmazásában a kirendelő munkáltató részére fizetett ellenértéknek tekintendő, ezért a munkavállaló ellenérték fejében való kirendelése az Áfa-törvény 8. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás, amelynek teljesítési helyét az Áfa-törvény 15. § (5) bekezdés g) pontja (megrendelő székhelye) alapján kell megítélni.” –Hol bír a külföldi személy illetőséggel? Létérdek központja l Hol járulék köteles? Egészségügyi, nyugdíj járulék. 12+12 hónap + 5 év? l Munkavállalási engedély?

13 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.13 Jogviszony l Beneficial owner, valódi tulajdonos Pincipal, (hol tartják nyilván?) l Authorised person (szóbeli vagy írásbeli utasítás) l Agreement for services, indemnity declaration l Declaration of trust, blanc endorsed l Nominee shareholder megbízott részvényes l Nominee director megbízott igazgató l Bejegyzett székhely l Company’s secretary l Könyvelés, könyvvizsgálat

14 14 Kapcsolt vállalkozás l az adózó közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik l a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az aalábbialpontban meghatározott viszonyban áll, azzal, hogy –az is, ha valamely személy jogosult a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására, –a többségi befolyás meghatározásához a közeli hozzátartozók szavazati jogát együttesen kell figyelembe venni; l ART szerint bejelentési kötelezettség ügylet esetén l Beszámít KKV meghatározásba, transzferár, „armth length” feltételek,

15 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.15 Állandó bázis=telephely l OECD modellegyezmények, (iroda) kommentárjai l “Tartósan irodája van, hogy teljesítse a megkötött szerződésben foglalt kötelezettségeit.” l “Egy külföldi vállalkozásnak állandó jeleggel rendelkezésére állnak bizonyos helyiségek vagy azok egy része”

16 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.16Telephely Nem keletkeztet önmagában telephelyet, ha a külföldi kiküldő a magyar vállalkozásra terheli a kiküldött bérét l Nem keletkeztet telephelyet, ha –szakértő (könyvvizsgáló, könyvelő – jogi tevékenység kivételével – gazdasági célú letelepedés nélkül 60 napot meg nem haladó időtartamban folytat –Külkereskedelmi szerződés teljesítése érdekében végzett építési, szerelési, vevőszolgálati tevékenység –Egyéb olyan üzletszerű gazdasági tevékenység, amely végzését letelepedés nélkül törvény, kormányrendelet lehetővé teszi Alkalmazottat ehhez nem foglalkoztathat

17 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.17 Külföldi kapcsolatok adó törvénye D Közelállóval kötött üzleti viszony, amely során a bevételeket úgy csökkentették, hogy külföldön olyan feltételekben állapodtak meg, amelyben független harmadik személlyel nem állapodtak volna meg Közelálló: –25% közvetlen vagy közvetett részesedés (jelentős részesedés) –közvetlen vagy közvetett uralkodó részesedés –Megállapodás alapján üzleti kapcsolaton kívül képes ezen üzleti kapcsolatokra befolyást gyakorolni –Üzleti kapcsolat: –Üzleti kapcsolat: amennyiben az alapjául szolgáló kapcsolat révén az adóalanynál vagy a hozzá közelállónál a jövedelmeknél a jövedelemadó törvény előírásai alkalmazandók, vagy azok lennének, amennyiben a tevékenység belföldön történne

18 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.18 Közbeiktatott társaság –Olyan német természetes személy, aki a legutóbbi 10 évben legalább 5 évig korlátlanul személyi jövedelemadó alany volt –Legalább 10 % részesedés vagy szavazati jog –Akinek úgy követik vagy kötelesek utasításait követni, hogy az illetőnek nincs jelentős saját döntési játéktere –Olyan jövedelmek, amely alacsony (jövedelem adó 25% alatt) adóterhet viselnek –Nem aktív bevételek úgymint : l Közelállótól kapott szolgáltatás l Bérbe és használatba adásból származó jövedelem l Jogok, tervek, minták, eljárások, tapasztalatok és ismeretek átadásából származó jövedelem l Tőkefelvétel és kölcsönnyújtás –Adóalap növelő összeg : bevétel, amely a fizetett adó levonása után fentmarad

19 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.19 LB ítélet “management fee”  tartalmazzák, hogy az adott időpontokban a megbízott részéről a közreműködés megtörtént-e?  ki vette igénybe a tanácsadást?  mi volt a tanácsadás tárgya?  a feltüntetett feladatok elvégzésére a megbízó adott-e utasítást?  a megbízott a megbízó utasításai szerint járt-e el?  a megbízott a feladat teljesítéséről beszámolt-e a megbízó részére?  mikor és milyen formában történt a beszámolás az elvégzett feladatokról?

20 2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.20 Köszönjük a figyelmüket


Letölteni ppt "2007. november 20.Ferbal Könyvvizsgáló Kft.1 Az off-shore cégek alkalmazásának veszélyei l Ferbal Könyvvizsgáló Kft.  H-1012 Budapest, Kuny Domokos u."

Hasonló előadás


Google Hirdetések