Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hazánk csodálatos tája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hazánk csodálatos tája"— Előadás másolata:

1 Hazánk csodálatos tája
Gyömrő Kelemen Kitti 7.b osztály.

2 Iskoláink Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény Csokonai úti részleg Erzsébet Iskola Fekete István Általános Iskola és Szakiskola Teleki László Gimnázium és Szakiskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kossuth Ferenc Általános Iskola

3 Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény
A Gyömrői Nemzeti Bizottság és a későbbi államosítás után az akkori „Községi tanács”oktatási és népnevelési bizottsága javaslatára jött létre 1951-ben az úgynevezett „Központi iskola”.A község iskoláiban a tanulók létszáma,valamint az oktatási rendszer hatosztályosról nyolcosztályosra való áttérésre követelte meg az épület iskoláinak való átalakítását.1948-tól Czabán Béla igazgató,aki a Csokonai utcai és Erzsébet utcai iskolákat irányította,javasolta az átszervezést es tanévben az épületben megindult a tanítás két műszakban,délelőtt és délután a felső tagozat részére között az épületben gimnázium is működött az esti órákban. Ezt az iskola-tömb egy egységet alkotott a későbbiekben az Erzsébet utcai és Csokonai utcai iskolával együtt egy igazgatásban.1988-ban a Tornacsarnok átadására került sor.1995 januárjában az iskola felveszi a „Weöres Sándor Általános Iskola”nevet.1996 szeptemberétől az iskola tovább bővíti feladatkörét:zeneiskolai képzést,valamint néptánc-oktatást is végez.Az iskola a feladatait kiválóan látja el.

4 Fekete István Általános Iskola és Szakiskola
Iskolánk a Mária telep iskolája, vonzáskörzete a község délnyugati részén a Szt. István út és a vasút-vonal által határolt nagyjából háromszögletű területrész. Jóllehet, a római katolikus egyház tanítóiról már 1896-tól vannak feljegyzések (tanítók: Bilik Emil, Szarka Gábor, Balogh István, Misik Zsigmond), a Kossuth Ferenc utcában csak 1911-ben épült új iskola. Az új iskola létrejöttét indokolta a község lakosai számának folyamatos emelkedése, a telepek kialakulása. A telket, amelyen az iskola épült, a katolikus egyház vásárolta 1911-ben és még ebben az évben elkészült két tanterem, valamint a tanítói lakás. Az első tanító Misik Zsigmond volt. Néhány évvel később már szűknek bizonyult ez a két tanterem, ezért újabb hárommal bővítették. Utóbbiak érdekessége, hogy a háromból kettő összenyitható volt és ez lehetővé tette egy iskolakápolna létrehozását is. A terem végében egy faszekrényben kapott helyet az oltár, így azt a tanítás alatt elzárhatták. A művelődési ház elkészültéig itt tartották a miséket. Iskolánk történetében jelentős változást hozott az 1948-ban végrehajtott államosítás. Ekkor Osztényi Endre volt az iskola igazgatója. Az államosítással egy időben Gyömrőn két önálló oktatási körzetet alakítottak ki, amely közül az egyik a Kossuth iskola volt, hozzá tartozott a falusi iskola is. Ebben az időben vezették be a nyolcosztályos oktatási formát.

5 Teleki László Gimnázium és Szakiskola
Iskolánk 1995-ben nyitotta meg kapuit a Pest megyei Gyömrőn. Fenntartónk a Széki Teleki László közalapítvány. Gimnáziumi képzést folytatunk 320 fős nappali és 220 fős esti tanulói létszámmal valamint szakközépiskolai képzést 30 fős nappali tanulói létszámmal. Tanulóink 98%-a Gyömrői vagy a környékbeli településekről (Monor, Üllő, Péteri, Maglód, Mende, Sülysáp, Tápiószecső) bejáró. Eddigi szakképzéseink kizárólag az informatikai szakmacsoportba tartoztak. Gazdasági informatikus és számítástechnikai programozó szakmák közül választhattak tanulóink. Térségünkben intézményünkön kívül ugyanezen informatikai szakmák máshol nem voltak elérhetőek, ezért ezek oktatását tűztűk ki célul, lehetővé téve ezzel más iskolákban végzett tanulók számára is ezen szakmák elsajátítását. Iskolánkban gimnáziumi felnőttképzés folyik esti tagozaton. Fontosnak érezzük olyan új szakmák beindítását, amelyek a jövőben versenyképesek lehetnek a munkaerőpiacon. Ezenkívül szeretnénk beindítani a felnőttek szakképzését is, és a későbbiekben a hangsúlyt inkább erre, és nem a gimnáziumi felnőttképzésre fektetni, mivel ezen a területen még mindig hiányosságok tapasztalhatók.

6 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Az iskola a város legkisebb intézménye osztályig évfolyamonként 1-1 csoporttal működik. 2. osztálytól angol nyelvoktatás folyik. Az iskola Pedagógiai programjában és a Helyi tantervben meghatározott alapelvek szerint folytatja nevelő-oktató tevékenységét. Fő profilja a Rákóczi Hagyományok ápolása. A kötelező tanórákon kívül számos szabadidős programot biztosít az intézmény a tanulóknak: kirándulások, országjáró túrák, határon túli magyar iskolákkal kapcsolat, táborozások, színház- és mozi látogatások. Az egészséges életmódot szolgálják a tömegsport és a gyógy-testnevelés. 4. osztályban ingyenes úszásoktatás folyik a testnevelés óra keretében. A környezettudatos nevelést szolgálja az évente megrendezésre kerülő hasznosanyag-gyűjtés és az elhasznált étolaj gyűjtése.

7 Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Teleki Kastély
Intézményünk 23 hold parkosított, védett növény- és állatvilággal körülvett területen fekszik Gyömrő város határában, a fővárostól 25 km távolságra. Külön értéke, hogy a diákotthoni szervezeti egység a Teleki kastélyban került kialakításra, így hétköznapjainkban a természetvédelem ötvöződik a műemlékvédelemmel, napi pedagógiai munkánkban, mely különös értékkel bír. Ezek az objektív feltételek különösen alkalmasak erdei iskolai programok helybéli megvalósítására a védett állat- és növényvilág természetes közegben történő megismerésére. A sport és szabadidős tevékenységekhez az intézmény területén egy salakos és egy füves sportpálya biztosítja a feltételeket, egy többfunkciós játszótérrel kibővítve. Az iskola jelenlegi létszáma 200 fő, a diákotthonban 80 tanuló, a lakásotthonban 40 tanuló ellátása realizálódik. Az általános iskolai szervezeti egységben a tanulásukban akadályozott enyhe értelmi fogyatékosnak minősített gyerekek oktató-nevelő munkáját végezzük.

8 Tájház Az 1840-es években készült épületet a lakosok pénzadományaiból, ill. a Műemléki Felügyelőség támogatásával vásárolta meg a község, és az id. Pál Mihály Baráti Kör szervezésében, széles körű társadalmi munkával állították helyre. Megnyitására 1983-ban került sor. Néprajzi-, helytörténeti- és képzőművészeti kiállítás kapott otthont falai között. A tájház épülete téglaalapra épült vert fal, oromfalas, szarufás nyeregtetőjét korábban vegyes nád-zsúp, most hornyolt cserép fedi. Az utcafronton és az udvari oldalon kisméretű, kétszárnyas, háromosztatú ablakok láthatók. A pitvarból jobbra nyílik az első szoba, a "tisztaszoba" vagy "nagyház". Az elsősorban reprezentációs célokat szolgáló szoba padlózata döngölt föld, amelyre házi szövésű rongypokrócokat terítettek. A sarkos elrendezésű helyiségben a boglyakemencével átellenesen áll a sarokpad és az asztal, amelyen református hagyomány szerint mindig biblia és zsoltáros könyv volt. Szintén felekezeti jellemző az "Aradi tizenhárom"-ról készült olajnyomat, és az oldalfalon elhelyezkedő tükörbe tűzött Kossuth-kép. A tükör alatt áll a sublót, amelyben elsősorban az ünnepi viselet darabjai kaptak helyet. A másik két sarkot az ágyak foglalták el. Az ajtó melletti, fekhelyként szolgáló ágyon a régi, fehér vászonviselet darabjai vannak. Az átelemben álló, bagolyfejes díszítésű vetett ágy a család gazdagságát reprezentálta. A szobában látható bútorzat csaknem egészében özv. Karsai Lászlóné ajándéka, aki férje szüleinek hagyatékát adományozta a Tájház javára.

9 Szabadság tér Az 1904-es megkezdett parcellázások során a betelepülők létszáma lassan jóval túlhaladta a falu lakosságának népességét, így a település súlypontja eltolódott a faluból a telep felé. ben felépült a régi téglagyár helyén a Járási Főszolgabírói Hivatal. Az épülőfélben lévő hivatal előtt felavatták az Országzászlót. A térnek a rendezése már kezdte mutatni, hogy a járás székhelyének közigazgatási központja szép környezetbe kerül.

10 Díszkút  A művész 1998-ban kapott felkérést az akkor még község vezetőségétől, a Gyömrői Községháza (ma Városháza/Polgármesteri Hivatal) előtt lévő kör alakú vízmedencében elhelyezendő szökőkút plasztikájának megtervezésére.A medence - melynek közepében kőből rakott kis emelvény csövéből vízsugár lövellt ki -, 1946-ban került erre a helyre a Teleki kastély parkjából.A felkérést követően kettő terv készült, amelyekből a Gyömrői Önkormányzat Képviselő Testülete a később megvalósítottat választotta.A szoborterv az 1900-as évek elején parcellázások nyomán kialakított telepeknek kívánt emléket állítani.A terv készítése közben az alkotó fokozottan figyelt arra, hogy a szobor méretében és jellegében - a felvállalt téma megvalósítása mellett - térhatásában és méretei megválasztásában alkalmazkodjon környezetéhez, elsősorban a mű főnézetének hátterét képező Község-/Városháza jellegzetesen szép homlokzatához. Az épület főhomlokzata középrizalittal ékesített, melynek oszlopsora és timpanonjának íves záródása szinte kötelezővé tette a medence körívét követő hengeres tömegben való komponálást, amelyben a telepeket allegorizáló nőalakok megformálását a hátteret képező oszlopok formarendjével rokonította ifjabb. Pál Mihály, a remekmű alkotója.Az épület jellegzetes íves felső lezárását a kompozíció közepében elhelyezett fa motívum íves záródásával megismételte. A szoborcsoport megválasztott méretének arányával a mögötte álló impozáns épület fentebb említett jellegzetes és meghatározó homlokzatához kívánta alkalmazkodni, ezzel szeretett volna az együttes harmonikus térhatást megvalósítani.Az épület és a szobor félköríves erővonalait a kőmedence kávájának széléről a középpont felé irányuló vízsugarak látványosan felerősítik.A Díszkút tematikája a közigazgatási szempontok szerint kialakított "telepek" betelepült lakóinak életérzését sugallják, s így őrzi emléküket.Az elsőként ideköltözők többsége a fővárosból érkezett. A városi bezártságot és a környezeti ártalmakat felcserélték a természeti közelséggel s az ebből fakadó derűs, harmonikus szabadság élményével.A nagy kertek lehetőséget nyújtottak megművelésükre és állatok tartására is, ami felszabadult életérzést eredményezett számukra.

11 Petőfi Sándor mellszobra
A Polgármesteri Hivatal bal oldalán - ha szemben állunk az épülettel - található Petőfi-szobrot Gyömrőn március 15-én avatták fel, a monori járás kiemelt ünnepségén, ifjabb Pál Mihály szobrászművész alkotását. Az akkori ünnepséggel egyben a 700 éves fennállását ünneplő Gyömrő jubileumi eseménysorozata is megkezdődött. Az ünnepség részeként a nagy múltú helyi Erkel Ferenc munkakórus adott sikeres hangversenyt. Piszkei mészkőből faragta a művész.

12 Dózsa György mellszobra
Az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelésnek állít emléket, melyen jó néhány Gyömrői jobbágy is részvett. A szobor a Polgármesteri Hivatal jobb oldalán található.

13 II. Rákóczi Ferenc mellszobra
A Szabadság tér legújabb ékessége a Polgármesteri Hivatal két (A és B) épülete közötti részen található július 2-án került felavatásra szintén II. Rákóczi Ferenc Gyömrői beszédének 300. évfordulójára. A bronzba öntött mellszobornak - mint minden műalkotásnak - úgy ennek is a környezetbe kell illeszkedni, hiszen ott áll majd a helyén, s ott szemlélhetik százan, ezren akár naponta is. De nem szabad, hogy elnyomja sem a környezetét, sem a szemlélőjét, hanem emberi léptékűnek kell lennie. Olyannak, hogy magunkénak érezhessük. Szinte beszélgethessünk vele mindannyian, akik a szobor előtt elmegyünk, vagy megállunk néhány pillanatra. Érezzük meg a kisugárzást. Olyannak lássunk, amilyen volt, amíg élt, cselekedett a szabadságharc Vezére akkor, amikor Gyömrőn járt. Ifjabb Pál Mihály Munkácsy-díjas Gyömrői szobrászművészünk alkotása embermagasságú - minden felesleges sallangtól mentes - alapzaton álló bronzszobor a Nagyságos Fejedelmet 29 éves korában ábrázolja. Akkor, amikor 1705-ben Gyömrőn megrázó, egyben lelkesítő beszédet intézett fáradt, kedveszegett katonáihoz, tudtukra adva, hogy minden őértük történik. A harc nehézsége, a családtól való elszakítás fájdalma, a küzdelem nem másért, hanem a hazáért, az önállóságért, a nép felemelkedéséért van. Szinte halljuk dörgő, egyúttal szeretetteljes hangját.A szobrászművész által megmintázott, távolba tekintő szemei látják, hogy az általa vezetett szabadságharc jogos. Érzi, hogy a forgandó szerencsével járó küzdelmek sikereket hozhatnak, ha azt lelkesedéssel vívják. Ú maga nem saját szándékából, hanem felkérésre vállalta a felkelők, a kiképzetlen, de fegyvert ragadó pórnép vezetését, mert látta az évszázados török elnyomás alól felszabadult magyar nép újabb nyomorúságát. Ez is benne van a tekintetében.

14 Kossuth szobor (Kossuth tér)
Amit a Gyömrői nép féltve megőrzött, amit a hosszú téli estéken nagyszülők hagyományoztak unokáikra, az idők próbakövén csodálatos kincsnek bizonyult. A legenda arról szólt, hogy amikor elbukott a nemzet szabadságharca, és Kossuth Lajos bujdosásra kényszerült, Gyömrőn talált menedéket. Egy itt élő öreg bácsival folytatott beszélgetésem során mesélte el a Kossuth legenda történetét, amelyet ezúton szeretnék tolmácsolni. Elindult egyszer, hogy a legenda gombolyagáról lefejtse a remélt aranyfonalat, az igazságot. Az első nyomra a távoli Zemplén megye levéltárában bukkant. Oda írtak Lengyelországból, hogy keressék meg Zsulavszky Zsigmond nemes urat, Kossuth Lajos húgának férjét egy hivatalos ügy miatt. Pestről hamarosan ment a válasz: a keresett nemes Gyömrőn él, postamester, és gazdálkodó. Innen már kikövezett út vezetett a megoldásra. Kossuth Emília Lengyelországba ment férjhez, ott tüdeje sorvadásnak indult, és a tudós orvosok a cserhátaljai Gyömrő levegőjét ajánlották. Kossuth, aki rajongva szerette testvéreit, kibérelte a Márjásy kúriát, s földeket hozzá. Ettől az időtől kezdve gyakran jött a szekér Pestről a Kőhíd felől, s ha nagy volt a sár, bizony a templom alatt kellett megállnia. A Gyömrőiek ismerték, megsüvegelték az éjfekete szakállú hírlapírót, Kossuth Lajost. Amikor letiporták szabadságharcunkat, s ezrek indultak a bizonytalanság és félelem országútjaira, egy este gyalogos vándor érkezett Mende felől falunkba. És alig hallható kopogással bebocsátást kért a szárazmalom gazdájától. Délceg volt a termete, éjfekete a szakálla, tüzes szeme villogott a kályha lángjának fényében - hát azonnal "ráismertek" Kossuth Lajosra. Csak suttogva szállt a hír: itt bujdosik a kormányzó! Nemzedékek őrizték a titkot, mintha magát Kossuth Lajost őrizték volna. A bujdosó Táncsics Mihály volt, aki önéletleírásában szép szavakkal emlékezik a Gyömrői népre. A faluban található Kossuth szobortól pár lépésnyire volt a kisnemesi kúria, ahol meggyógyult Emília, ahol ki tudja hányszor vendégeskedett Kossuth Lajos. Itt van az egykori szárazmalom udvara, kapujáróján még ott fekszik egy ősi őrlőkő.

15 Aradi Vértanúk Emlékműve (Eskü tér)
Az Erzsébet telep központjában foglal helyet az immár jeles múltú Eskü tér. A II. Világháború előtti időktől a település futball pályája volt az ötvenes évek derekáig. A hatvanas évek elejétől néhány éven át keddenként a piacnak adott helyet, ezért még jóval később is keddi piactérként emlegették az emberek. A piac elsorvadása után hosszú évekig különösebb szerepet nem töltött be, egyedül az Erzsébet utcai iskola diákjai tartották itt jó idő esetén a testnevelés órákat. A teret déli oldalról határoló Nefelejcs utca aszfaltozásakor a gyalulásból felhalmozódott földet a téren gyűjtötték össze ideiglenes jelleggel, de egy leleményes egyén kapott az alkalmon és a földhányást egy tolólapos géppel szánkózó dombbá alakítatta. A domb a mai napig is egész évben idecsalja a télen szánkózni, nyáron a kerékpárral ügyeskedni vágyó gyerekeket. Hozzávetőleg ebben az időben kelt életre az azóta legendás hírűvé vált Eskü téri közösség éveken át virágzó rendezvénysorozata. A 13+1 fős, alulról szerveződött sport- és szabadidős programokat szervező baráti kör nemes célokat tűzött maga elé és nagy érdeklődésre igényt tartó programokkal állt elő. Az összefogás eredménye képen hamarosan komoly infrastrukturális fejlődésen ment át a tér. Közvilágítás került a térre a szabadtéri színpad és az időközben létrehozott aszfaltozott sportpálya megvilágítására, labdafogó kerítés épült a pálya köré, vízhálózat született a nagyszabású rendezvények vízigények kielégítésére. Ez által adva volt a lehetőség nagy érdeklődésre számot tartó, nagy létszámú események lebonyolítására, mint például a március 15-i vers- és prózamondó verseny és ünnepség, majális, Szent István napi kenyérszentelés, emlékezés az aradi vértanúkra.A domb déli oldalán kialakított kegyeleti helyen létrehozott emlékmű elkészülésének első szakaszában a 4 méter magas kopjafát állították fel. A helyi tanács erkölcsi és némi anyagi támogatást nyújtott a közösség számára. Évről-évre ismétlődtek és gazdagodtak a színes rendezvények. Szinte egész évben pezsgett itt az élet. Végül a nagy érdeklődésre való tekintettel a település központi rendezvényei is a téren kerültek megrendezésre.A térnek azonban még mindig nem volt neve. Ezért a kis közösség a tanács utólagos hozzájárulásával a történelemkönyvekben nem említett magyar vezérről, Esküről nevezte el. Néhány sikeres év után a történelem kereke fordult, és ez a fordulás más szemléletet hozott.

16  Kőhíd A Római Birodalom hidat veretett a Dunán, s amikor hallgattak a fegyverek, folyt a cserekereskedelem a nomádokkal. A legenda úgy tartja, hogy a Kőhidat is római őrtorony őrizte, s alapjait több mint 60 éve meg is találták. Római korra emlékeztető leletek is előkerültek. Ekkor alakulhatott ki a később az Alföld felé induló út, amelyet a középkori térképek Pesti útnak is jelölnek. Az idők során fontos szerepet töltött be a híd. Ennek az alábbiak is bizonyosságot adnak. Amióta az emberiség felfedezte a sót, fontos szerepet játszik életében az étkezés terén, valamint az élelmiszer tartósításában egyaránt. Ennek a természeti kincsnek a jelentősége kezdetben a cserekereskedelemben mutatkozott meg. Az erdélyi sót már a rómaiak is bányászták, és a kitermelés után a birodalom belsejébe szállították. A só szállítása vízen tutajok segítségével, illetve az utakon szekerek segítségével történt. A tutajozás, azaz a só vízen szállítása nem mindenhol volt lehetséges. Ilyen esetben a só szállítását úgy oldották meg, hogy a parton felépített sóházakban a sót elhelyezték, majd onnan kereskedelmi utakon továbbszállították. Az oklevelek környékünkön 2 kereskedelmi útról tesznek említést. Az egyik a Tápióság - Süly - Sáp - Oszlár - Mende irányába haladó, a másik jelentős útvonalat még ma is "Só út"-nak nevezik. Egyes szakaszai földútként még ma is járhatók. Gyömrővel kapcsolatban az oklevelek 1361-ben tesznek először említést a kereskedelmi út kapcsán. A Pest-Szolnok kereskedelmi útvonal gazdasági szempontból igen fontos szerepet töltött be. A Tiszán Szolnokig leúsztatott só innen folytatta útját Pestre, majd tovább nyugat felé. Az út nyomvonalának kialakításában feltűnő, hogy Pesttől Tápióbicskéig mindössze két lakott helyet érintett. Az egyik Gyömrő volt, a másik Zsiger, amely a török hódoltság végére vált pusztává. Zsigerpusztán van az ún. Török híd, amelyen a fontos kereskedelmi út haladt. Ez az út Gyömrő főutcájának meghosszabbításaként, Gombát megkerülve, Tápióbicske főutcájaként folytatódott, amikor még ez volt a Budapest-Szolnok főútvonal. Tápióbicskén elágazott Gödöllő felé, majd Tápiószentmárton érintésével ért el Tápiószeléig. Innen 4 irányban futott tovább. Északnak Jászberény felé, délnek Cegléd illetve Abony irányába, a negyedik pedig Szolnoknak. A XVIII. században kiépített utakról jóformán nem beszélhetünk, hiszen hosszuk összesen 770 km volt.

17 Sportpálya A korabeli feljegyzések szerint a labdarúgók már az új pályán edzenek és játszanak az es idényben. Az év nagy eseménye volt, amikor a magyar labdarúgó válogatott az angliai (évszázad) mérkőzés előtt egy héttel Gyömrőn vendégszerepelt. Az eredmény 11:1 volt az "Aranycsapat" javára. A gólzáporos mérkőzést helyi és környékbeli néző látta.

18 Tó- Fürdőnk ben az országban szinte egyedülállóan a település szívében található Tó- Fürdő teljes mértékben felújításra került. Környezetét megújították, virágok és kis cserjék díszítik a környezetet. A tó körül kikövezett útvonalon lehet kellemes sétát tenni. A fürdőzni vágyókat számos szolgáltatás várja, mint például kölcsönözhető strandeszközök, széles étel- és italkínálat. Télen korcsolyázásra is van lehetőség.A fürdőhely olyan lerobbant állapotban volt, hogy tekintélyes összegű beruházás szükségeltetett a jelen igényeknek és szakhatósági előírásoknak is megfelelő állapotba hozásához. A partsáv nagy részén a gyephézagos betonkövek helyére gyöngykavics terítés került, három darab terméskő mintázatú széles lépcső épült, s kb. egy 30 méteres partfal sekély talajkiképzéssel a gyerekek biztonságos fürdőzése miatt. Több új vizesblokk épült, az egész terület alá új ivóvízvezeték és csatorna lett lefektetve.

19 Artézi kút Már az 1900-as évek elején felvetődött, hogy a könnyen fertőződhető ásott kút helyett fúrjanak egy mély réteg kutat ban Simon Mihály akkori főjegyző 7 évi fanatikus munkálkodásának köszönhetően az artézi kút elkészült, a víz magasba szökkent és azóta szünet nélkül adja az egészséges, hideg, tiszta ivóvizet éjjel-nappal. A kút vizét, mely 16oC, megfelelő ivóvíznek minősítették. A kút 105 méter mély, melyből percenként 18 liter vizet nyernek. A város "falu" részén élő lakosok közül nagyon sokan innen hordják az ivóvizet otthonukba ban felújították mindenki nagy örömére és megelégedésére. Lovass István és Czibula Magdolna tervezésében a környezetbe illő ivócsarnokot kapott, melynek átadására szeptember 1-jén került sor ünnepélyes keretek között. Ha arra jár feltétlenül kóstolja meg! Röviden nézzük meg, mit is jelent általánosságban az artézi víz kifejezés!

20 Nepomuki Szent János Római Katolikus Kápolna Református templom
Templomaink Nepomuki Szent János Római Katolikus Kápolna Református templom Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom Evangélikus Templom

21 Nepomuki Szent János Római Katolikus Kápolna
A Teleki kiskastélyokkal szemben található kápolnát 1777-ben Ürményi Bernát Gyömrői földesúr építtette barokk stílusban. A harangot május 12-én szentelték.A kápolna tervezője és építője Fellner Jakab volt. A belső tér kialakítója valószínűleg Kilian Ignaz Dietzenhofer volt. A kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték fel. A kápolna egy korábbi katolikus templom romjain épült. 1823, 1833 és 1845-ben javították a tornyot, tetőzetet, ablakokat stb ban új templomot készítettek, 1877-ben a templomot jelentékenyen megújították 2000 forint költséggel. Üllő filiáléja volt 1914-ig. Jellegét tekintve magaslaton épült, szabadon álló, egyhajós, középtornyos, barokk stílusú kápolna. Délnyugat felé néző főhomlokzata három részre osztott, falitükörrel díszítve, s ezekben egyenes záródású ablak, szemöldökmezőben cseppdíszes táblával. Félköríves, kőkeretes kapu, szalagdíszes zárókővel. Rozettával díszített fa ajtószárny vas forgópánttal. A homlokzatot közepén félkörívesen emelkedő tagozott párkány zárja le. A tetőzet felett emelkedik a kétszakaszos torony. Falsával keretezett felső részének mind a négy oldalán félköríves ablak. Hegyesszögben megtörő párkány felett törtvonalú sisak. A külső kiképzés is Fellner Jakab hatását mutatja. Az oldalhomlokzatok kettős falsávval díszítve. A jobb oldali falmezőben széles szegmentíves, kőkeretes ablak, a bal oldalin ugyanilyen vakablak. A hajónál keskenyebb szentély egyenes záródású, mindkét oldalon egy-egy szegmentíves ablakkal.

22 Református templom Az 1500-as évek közepén a mai templom helyén már templom állt, mely több ízben súlyosan megsérült ban a hívők helyreállították ben átépítették, a hátsó falát elbontották, meghosszabbították, a tetőt fazsindellyel befedték ban súlyos viharkár érte, ledőlt a templomtorony, a szél leszakította az egész tetőt között a régi templom köré (annak lebontásával), a régi kövek felhasználásával újjáépítették ben készült el. Ekkor még alacsony tornyú hagymakupolás volt. A templomnak két bejárata volt: az egyik a Canova dombormű helyén, a másik a mostani. A templom a jelenlegi formáját 1928-ban kapta. Tornyát karcsú toronnyá építették át, bejárata oszlopos portikusszal tették hangsúlyosabbá. Felújítások: 1928-ban felújították, ekkor készítették a toronyórát ban felállították az orgonát ban főként festést és kisebb javítási munkákat kapott ben a tetőkijáratot felújították, ekkor a palafedést kettősfedésű, hódfarkú betoncserépre cserélték. Homlokzatjavítást, talajnedvesség elleni szigetelést, újrafestést, valamint bádogos munka felújítást kapott. Az önkormányzat díszvilágítást készíttetett. A templom szabadon álló egyhajós, középtornyos, klasszicista stílusú épület. A régi temetődombra épült lépcsős feljárattal. Kelet felé néző főhomlokzat homorított középső része előtt portikus, négy lábazatos ión oszloppal, triglifes frízű, háromrészes párkány felett szegmentíves oromzattal. A portikus felett félköríves ablak. A főhomlokzatot kétoldalt magas talapzaton álló, lábazatos, kötényes fejezetű két-két pilaszter tagolja. Az egész főhomlokzatot összefogó, háromszögű oromzatból emelkedik a torony négy félköríves zárókővel díszített ablakkal. Az ablakok felett óra. Nyeregtetős. A téglalap alaprajzú belső teret sík mennyezet fedi. A bejárati oldalon lábazaton álló két erőteljes pillér által tartott beépített orgonakarzat. A karzat felső részén vállpárkánnyal összekötött három, félköríves nyílás, zárókővel. Fenn körülfutó párkány. A karzattal szemben, két vékony fa oszlopon álló, beépített fa karzat egyenes mellvéddel. A szószék téglából épült, klasszicizáló, hasáb alakú, háromoldalas. Padozaton álló magas talpazat felett mindhárom mellvédlapon faltükör. A középsőben fogazattal díszített ovális keretben halászok felett levéllel díszített kelyhet ábrázoló dombormű, fából.

23 Jézus Szíve Római Katolikus Plébániatemplom
A telep felépülésével a meglévő templom szűknek bizonyult, ezért elhatározták, hogy új templomot építenek.A templom építésének gondolata az 1910-es évekre nyúlik vissza, azonban érdemben csak Prause József plébános Gyömrői működése alatt vált valóra.Ő 1929-ben először a kultúrházat építi fel, itt tartották az istentiszteletet a templom felépüléséig.A templom terveit Lechner Lóránt készítette.1935-ben gróf Széchenyi Gyula építési vállalata elvégezte a statikai számítást és elkészítette a költségvetést és a részletterveket.A kivitelezési munkák levezetésére Horváth Imre és Schulok Mihály kaptak megbízást.A kitűzés januárjában, az első kapavágás február végén megtörtént. Az alapkőletétel október 13-án volt.1938-ban az építkezés folytatására kiírt pályázaton Hajagos Andor nyerte el a munkát. Az asztalos szerkezeteket Dochnál Dezső és Schrauf József készítették, a villany-szerelést Fürtös László. Az oltár és az egyéb műkő munkák Szabó László műve. A színes üvegablakok elkészítésével Palka Józsefet bízták meg. Az ablakokat szponzorálók nevei szerepelnek az üvegeken.Az építés szeptember 11-én a templom felszentelésével befejeződött.Az anyagi körülmények miatt az eredetileg tervezetthez képest elmaradt a két torony és a köztük lévő rész felépítése. A templom a mai napig így áll.1954-ben orgonát kapott a templom, ben karzat épült, mely id. Pál Mihály munkája ben az áldoztató-rács helyett műkő mellvéd készült, a domborműveket szintén id. Pál Mihály készítette.A templombelsőt 1955-ben Szilágyi Lajos festette ki.

24 Evangélikus Templom A feljegyzések szerint II. József türelmi rendelete alapján évben másodszor újjá alakult Péteri evangélikus egyházközséghez csatolták a Gyömrő, Mende, Monor, Üllő és Vasad községek evangélikusait.A gyömrői evangélikus egyház hívei számának alakulására vonatkozó feljegyzések szerint itt 1870-ben 32 fő, 1910-ben 108 fő, 1939-ben a Pest Megyei Adattár szerint 407 fő vallotta magát evangélikusnak.A gyömrői evangélikusok évben is a Péteri evangélikus templom állt rendelkezésre. Majd a mendei egyházközség önállósodása után a mendei egyházközség lelkészei látják el Gyömrőn a lelki szolgálatot. Két lelkész nevét ismerjük, Droba Márton és Detre László.A gyömrői evangélikus lakosoknak nagy kívánságuk volt, hogy a községen belül önálló egyházközséget alakíthassanak és saját lelkészük legyen. Az önállósodás előtt már megkezdték a templom építését, mely közvetlenül a II. Világháború befejezését követően kezdődött gyakorlatilag. Helyi források alapján mintegy fő adakozott a templomépítésre és ezeket nevezték meg evangélikusoknak, hogy ezzel is növeljék az önálló egyházközség megalakításának lehetőségét.A községben végső soron évben vált önállóvá az egyházközség. Az első lelkész Virág Gyula nagytiszteletű úr lett.A templomépítésben nemcsak evangélikus hitűek segítettek, hanem más felekezetekhez tartozó személyek is. A templomépítést nagyban nehezítette, hogy a háborút követően az anyagbeszerzés nem volt problémamentes, és sok esetben kénytelenek voltak használt anyagot beépíteni ben vált olyanná a templom épülete, hogy ott istentiszteleteket meg lehetett tartani.A templomépítés szerteágazó szervezésében és a munkák irányításában Virág Gyula lelkész úr kiemelkedő munkát végzett. Az egyház tagjai közül kiemelkedő volt Garamszegi János betonelemeket gyártó kisiparos, akinek emlékét a templomban márványtábla őrzi. Meg kell említeni dr. Balogh Sándor volt körzeti orvost is, aki ugyancsak jelentős anyagi segítséget adott az építkezéshez.A templom belsejében egy ugyancsak márványtábla őrzi Kapitány Erzsébet emlékét, aki ugyan református vallású volt, de az egyházat magáénak vallotta és lehetőségéhez mértem messzemenő támogatást nyújtott az egyházközségnek.A templomépítést megelőzően az egyház szertartások a jelenlegi központi orvosi ügyeletben, az akkor még Irányi utcai általános iskolának nevezett épület nagytermében voltak vasárnaponként. Az istentiszteletek megkezdése előtt történt az oltár felállítása egy hozzátartozó kellékeket tartalmaz ládából elővéve.

25 Felhasznált irodalom: wikipédia, Gyömrő könyv


Letölteni ppt "Hazánk csodálatos tája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések