Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetenciafejlesztés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetenciafejlesztés"— Előadás másolata:

1 Kompetenciafejlesztés

2 Mozgás − A pszichomotoros funkciók fejlődésének kiegyenlítésére szenzomotoros integrációs terápia − Az egészséges életmód és énkép kialakítására a testséma tudatosítása, a kinesztéziás, taktilis érzékelés fejlesztése − Az izomtónusok és reflexek erősítése − Az egyensúly, a mozgáskoordináció javítása − A laterális dominancia kialakítása − Szem-kéz-láb koordináció, keresztpályák működtetése, vizuomotoros koordináció − Téri, idői tájékozódás fejlesztése − Finommotorika, manipuláció, kéz-, ujjmozgás, grafomotoros mozgás fejlesztése

3 Síkbeli tájékozódás 1. mondat: A1 B4 D1 D4
C D E 1. menjetek ott soroljátok a nézz 2. fel víz folyóban vizsgáljátok élő 3. meg az néha tanulmányozzátok állatfajokat 4. növényeket el tisztaságát folyópartra hol 1. mondat: A1 B4 D1 D4 2. mondat: C1 A2 B3 B1 E2 E3 3. mondat: D3 D1 C2 E2 E3 4. mondat: D2 A3 D1 B2 C4

4 Állítsd össze újságok és folyóiratok címét a táblázat és a kódok segítségével!
A2+C3 =___________________ A3+B2= _________________ B3+C1= __________________ C2+D3= __________________ B4+D1= ___________________ A1+C3= __________________ C2+D4= ___________________ A1+B2= __________________ B1+A4+C4= _______________B1+A4+D2= ________________

5 Beszélgetés az újságokkal kapcsolatban: ki melyiket látta már, olvasta, netán rendszeresen olvassa, a szüleinek jár, stb. Felvetések megfogalmazása a címek alapján az újságok tartalmát illetően. Gyűjtés szervezése (hozzanak, keressenek). Felvetések összevetése a valósággal. Aki érdekes cikket talál, ismertethetné…

6 Gondolatban csúsztasd egymásra a két ábrát
Gondolatban csúsztasd egymásra a két ábrát! A besatírozott négyzetek alatt lévő betűk sorrendben összeolvasva egy közmondás szavait adják.

7 Észlelés − Vizuális (látási), auditív (hallási) észlelés
− A figyelem tartósságának növelése − Alakállandóság fejlesztése − Alak-háttér differenciálás: vizuális, auditív téren − Zörejek, zenei és beszédhangok megkülönböztetése képi, mozgásos megerősítéssel − Ritmus fejlesztése mondókán, versen, éneken keresztül − Beszédészlelés fejlesztése

8 Labirintus

9 Kövesd a nyilat! b a j á i k ó j t sz k o o ly a r cs

10 Vezesd a helyére!

11 Alak-háttér differenciálás

12

13

14 sürget kulipintyó borzalom
Szóban szó Állatnév keresése főz nyalóka nyúlik sürget kulipintyó borzalom hallgat

15 Testrészek keresése takaró forró muszáj harcol alábbi hasonló leteszem megleckéztet kőfejtő

16 Szóban szám Öttömös Hatvan Kiskunfélegyháza Négyes ugrálhatnak
elköltözött megyek

17 Figyelemfejlesztés − Koncentráció − A figyelem tartóssága
− Osztott figyelem − A figyelem terjedelme

18 Koncentráció

19 Visszafelé űrűgy, ilkicib, kóif, lappan, tallá, sövűh
Nehezebb változat: Vigyázz, néhány szó helyesírása megváltozik! ürügy, körök, Pál, iram, mozi

20 Kakukktojás Melyik a kakukktojás? Miért?
Cseréld ki a “kakukktojást” olyan szóra, amelyik illik a sorba! hosszú, könnyű, hattyú, jobbra, pöttyös

21 Osztott figyelem Hosszú magánhangzó van a szóban: bimm
Hosszú mássalhangzó van a szóban: bamm Mindkettő van benne: bumm ősz, víz, tíz, toll, hall, holló, húsz, hóvirág, dió, hull, otthon, nyolc, győz, hattyú

22 Betűk helyett jelek  ▲ ♣        a á b d e é h i k l  ☼         m n o ó ö r s t u v : ______ : ______ : ______   : _______

23 Keveredj – állj meg – csoportosulj!
A kérdésre a válasz számokban adható meg. A diákok a válasznak megfelelő nagyságú csoportokba tömörülnek. A kimaradó gyerekek (tartalékok) a tanár mellett gyülekeznek. Egymás után kétszer nem kerülhet valaki a „tartalékok” csoportjába.

24 Kettős kör A diákok két körbe állnak.
A belső kör arccal kifelé, a külső arccal befelé fordul. A kártya egyik oldalán egy kérdés, a másikon egy válasz van. A kettős körben állók alkalmanként eggyel arrébb lépnek.

25 Ellenőrzés párban A párok egy munkalapon dolgoznak.
Az egyik diák kidolgozza az egyik feladat megoldását, amíg a másik figyeli, és ha szükséges, segít. A következő feladatnál a párok szerepet cserélnek.

26 Szabadulj meg a zsetontól!
Mindenkinek más színű vagy más alakú zsetonjai vannak. A játékosok egyszerre hallják a feladatokat. Majd minél gyorsabban meg kell jelölni a megoldást. Az győz, aki hamarabb megszabadul a zsetonjaitól.

27 Emlékezetfejlesztés − Motoros − Vizuális − Hallási − Forma − Verbális

28 tavaly bivaly karvaly guzsaly padmaly
Memóriajáték tavaly bivaly karvaly guzsaly padmaly

29 Nagyvázsony Taliándörögd Vigántpetend Monostorapáti

30 Memóriajáték csoportban
Írjunk tíz szót, és számozzuk be őket egytől tízig. Olvassuk fel a szavakat a számokkal együtt hangosan. Mondjunk egy számot egy és tíz között. Az a játékos, aki először mondja meg, melyik szó felelt meg ennek a számnak, jutalmat kap.

31 Bőrönd A játékosok képzeletben hosszú útra indulnak egy nagy bőrönddel. Minden játékos „beletesz” valamit a bőröndbe. Minden új szónak az ábécé következő betűjével kell kezdődnie. Minden játékos elismétli mindazt, ami elhangzott, ugyanabban a sorrendben. Aki kihagy valamit, kiesik.

32 Beszéd − Beszédészlelés, beszédmegértés erősítése
− Beszédtempó, ritmus fejlesztése − Szókincsbővítés (passzív, aktív) − A szóhasználat, beszédkészség fejlesztése − A nyelvi kompetencia fejlesztése, a grammatikai szabályrendszer kialakítása

33 Ötletbörze Megadunk egy hívószót, a gyerekek pedig minden gondolatot, ötletet, adatot, emléket elmondanak vagy leírnak, amit a szó felidéz bennük.

34 Kommunikáció Kis papírlapokra felírunk egy-egy szót. A lapokat összegyűjtjük, majd mindenki tetszőlegesen választ egyet. Az első gyerek mond egy mondatot a nála lévő szóval. A következő tanuló továbbviszi a történetet úgy, hogy a nála lévő szót szintén beleszövi a mondatába. Így folytatódik, amíg mindenki sorra kerül.

35 Beszámoló forgóban A csoportok számával megegyező számú papírt helyezünk el a terem különböző pontjain. Mindegyikre felírunk egy tananyaggal kapcsolatos fogalmat. A csoportok megpróbálnak minél több információt lejegyezni erről a dologról.

36 Csoportfejtörő A megadott betűkből szóalkotás.
Egy-egy betű a következő betűhöz oldalával vagy sarkával kapcsolható. Minden szó a betűinek négyzetét éri. Adott idő alatt a lehető legmagasabb pontot kell elérni.

37 Olvasás-írás − Betűk felismerése, leírása
− Betűk összeolvasásának megtanítása − Olvasott szöveg megértésének fejlesztése − Ragok, jelek, használata – Helyesírás fejlesztése − Szövegalkotási, fogalmazási készség kialakítása

38 Renoir: Két olvasó kislány

39 Az olvasás fő típusai Az olvasáselsajátítás
A tanulás céljából történő olvasás Az ismeretszerző olvasás A funkcionális olvasás A szórakozási célú olvasás Az áttekintő olvasás

40 Az olvasás kognitív összetevői Olvasásmegértés
Dekódolás Jelkulcs ismerete Lexikai tudás Nyelvi megértés Nyelvi tudás Háttértudás

41 Dekódolás Alapvető, de nem egyedüli feltétele az olvasásnak.
Betűk és hangok megfeleltetése Betűismeret (b,d) Szövegmechanikai ismeretek Figyelem Emlékezet

42 Betűsorrend A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eigyk tnuamálny sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée aannk, mkénit rdeeőzndenk el a btűek: eyegüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a hlyéen lgyeen, ha a tböbrie a lgnoegyabb özeássivssazsg a jleezmlő, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jneleésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi agy nem eyedgi btűeket, hneam tleejs sazakvat ovals. Íme a bzoinytéík!

43 Lexikai tudás Az anyuka az első nyelvtanár.
A tanulók gyermeki világához közel áll. Szabó Lőrinc: Tücsökzene Média Internet

44 Nyelvi megértés A hallottak közvetlen jelentésének a megértése
„Ugorj le a boltba!” A megértés következtetéseken alapul Hideg téli napon ezt halljuk: Nyitva maradt az ajtó!

45 Háttértudás Ahhoz, hogy egy történetet megértsünk, nem elég, ha minden szót ismerünk benne. Krisztián ajándékot akart adni Csabának a születésnapjára. Elővette perselyét, és megrázta. Egy hang sem sok, annyi sem hallatszott.

46 Ötsoros 1. sor: 1 főnév 2. sor: 2 melléknév (vagy melléknévi igenév)
3. sor: 3 ige (vagy igéből képzett főnév) 4. sor: Egy négyszavas mondat. 5. sor: 1 főnév (az első sorban található szó szinonimája)

47 háború tragikus, pusztító öldöklés, sebesülés, rombolás Kioltja az emberek életét. hadviselés

48 Személyekről Keresztnév vagy becenév 4 jellemző melléknév
Valakinek a valakije (a személynek egy fontos kapcsolata) 3 dolog, amit szeret 3 dolog, amitől fél 3 dolog, amit szeretne látni A hely, ahol él Vezetéknév

49 Emese magas, örökmozgó, vidám, okos Éva barátnője szereti a zenét, a könyveket és a filmeket fél a pókoktól, a sötéttől és a matematikától szeretné látni a tengert, Amerikát és az északi fényt Dunakeszin lakik Rádai

50 Találkozó szavak Kulcsszó kiválasztása Szógyűjtés
A gyűjtött szavak elrendezése

51 farsang F E R G T S H A N U L O Á C M Z K É V Í

52 Vak kéz A csoporttagok kapnak egy-egy képet.
A társak képét tilos megnézni. Mindenki bemutatja a nála lévő képet. A többiek figyelik a társukat. Ha egyetértenek a sorrendben, akkor a képeket lefelé fordítva az asztalra teszik. Megállapítják, sikerült-e a helyes sorrendet eltalálniuk.

53 Kognitív (megismerő) funkciók
− Lényegkiemelés, összefüggéslátás − Csoportosítás, főfogalom megnevezése − Logikai gondolkodás − A tanultak alkalmazása új helyzetben

54 Fürtábra tulajdonság főnév jellemzés melléknév ige fokozható szófaj
számnév

55 Jellemtérkép kevély dühös Kereki uram alázatos
mert mindenkitől elvárja, hogy köszöntse őt mert a diák nem süvegeli meg alázatos mert el akarja érni, hogy a diák köszönjön neki

56 Kétoszlopos következtetés
Szabálykeresés A szabály ellenőrzése Közös szabályalkotás A szabály alkalmazása új elemekre

57 Példák: 1. oszlop 2. oszlop kísér ünnep szőlő toll gyűrű hamu ágyú mennyezet Ige-főnév, hosszú magánhangzó

58 A tanultak alkalmazása új helyzetben
Az R, T, É betűkből képezd az összes két betűből álló betűsort! A betűsorban azonos betű nem szerepelhet. RT, RÉ, TR, TÉ, ÉR, ÉT Keretezd be a szavakat!

59 Gondoltam egy szóra… A gyerekek párban játsszák.
Az egyik gondol egy három betűből álló szóra. A másik gyerek feladata, hogy kitalálja, melyik szóra gondolt a társa. Ezért elkezd 3 betűből álló szavakat sorolni, melyeket a társa 3 jellel értékel.

60 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kompetenciafejlesztés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések