Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetenciafejlesztés. Mozgás − A pszichomotoros funkciók fejlődésének kiegyenlítésére szenzomotoros integrációs terápia − Az egészséges életmód és énkép.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetenciafejlesztés. Mozgás − A pszichomotoros funkciók fejlődésének kiegyenlítésére szenzomotoros integrációs terápia − Az egészséges életmód és énkép."— Előadás másolata:

1 Kompetenciafejlesztés

2 Mozgás − A pszichomotoros funkciók fejlődésének kiegyenlítésére szenzomotoros integrációs terápia − Az egészséges életmód és énkép kialakítására a testséma tudatosítása, a kinesztéziás, taktilis érzékelés fejlesztése − Az izomtónusok és reflexek erősítése − Az egyensúly, a mozgáskoordináció javítása − A laterális dominancia kialakítása − Szem-kéz-láb koordináció, keresztpályák működtetése, vizuomotoros koordináció − Téri, idői tájékozódás fejlesztése − Finommotorika, manipuláció, kéz-, ujjmozgás, grafomotoros mozgás fejlesztése

3 Síkbeli tájékozódás ABCDE 1. menjetekottsoroljátokanézz 2. felvízfolyóbanvizsgáljátokélő 3. megaznéhatanulmányozzátokállatfajokat 4. növényeketeltisztaságátfolyópartrahol 1. mondat: A1 B4 D1 D4 2. mondat: C1 A2 B3 B1 E2 E3 3. mondat: D3 D1 C2 E2 E3 4. mondat: D2 A3 D1 B2 C4

4 Állítsd össze újságok és folyóiratok címét a táblázat és a kódok segítségével! A2+C3 =___________________ A3+B2= _________________ B3+C1= __________________ C2+D3= __________________ B4+D1= ___________________ A1+C3= __________________ C2+D4= ___________________ A1+B2= __________________ B1+A4+C4= _______________B1+A4+D2= ________________

5  Beszélgetés az újságokkal kapcsolatban: ki melyiket látta már, olvasta, netán rendszeresen olvassa, a szüleinek jár, stb.  Felvetések megfogalmazása a címek alapján az újságok tartalmát illetően.  Gyűjtés szervezése (hozzanak, keressenek).  Felvetések összevetése a valósággal.  Aki érdekes cikket talál, ismertethetné…

6 Gondolatban csúsztasd egymásra a két ábrát! A besatírozott négyzetek alatt lévő betűk sorrendben összeolvasva egy közmondás szavait adják.

7 Észlelés − Vizuális (látási), auditív (hallási) észlelés − A figyelem tartósságának növelése − Alakállandóság fejlesztése − Alak-háttér differenciálás: vizuális, auditív téren − Zörejek, zenei és beszédhangok megkülönböztetése képi, mozgásos megerősítéssel − Ritmus fejlesztése mondókán, versen, éneken keresztül − Beszédészlelés fejlesztése

8 Labirintus

9 Kövesd a nyilat! bajá i k ójtsz koolya rcs

10 Vezesd a helyére!

11 Alak-háttér differenciálás

12

13

14 Szóban szó  Állatnév keresése főznyalókanyúlik sürgetkulipintyóborzalom hallgat

15  Testrészek keresése takaróforrómuszáj harcolalábbihasonlóleteszem megleckéztetkőfejtő

16 Szóban szám  Öttömös  Hatvan  Kiskunfélegyháza  Négyes  ugrálhatnak  elköltözött  megyek

17 Figyelemfejlesztés − Koncentráció − A figyelem tartóssága − Osztott figyelem − A figyelem terjedelme

18 Koncentráció

19 űrűgy, ilkicib, kóif, lappan, tallá, sövűh Nehezebb változat: Vigyázz, néhány szó helyesírása megváltozik! ürügy, körök, Pál, iram, mozi Visszafelé

20 Kakukktojás  Melyik a kakukktojás?  Miért?  Cseréld ki a “kakukktojást” olyan szóra, amelyik illik a sorba! hosszú, könnyű, hattyú, jobbra, pöttyös

21 Osztott figyelem ◦ Hosszú magánhangzó van a szóban: bimm ◦ Hosszú mássalhangzó van a szóban: bamm ◦ Mindkettő van benne: bumm ősz, víz, tíz, toll, hall, holló, húsz, hóvirág, dió, hull, otthon, nyolc, győz, hattyú

22 Betűk helyett jelek  ▲ ♣        a á b d e é h i k l  ☼         m n o ó ö r s t u v   : ______  : ______  : ______     : _______

23 Keveredj – állj meg – csoportosulj!  A kérdésre a válasz számokban adható meg.  A diákok a válasznak megfelelő nagyságú csoportokba tömörülnek.  A kimaradó gyerekek (tartalékok) a tanár mellett gyülekeznek.  Egymás után kétszer nem kerülhet valaki a „tartalékok” csoportjába.

24 Kettős kör  A diákok két körbe állnak.  A belső kör arccal kifelé, a külső arccal befelé fordul.  A kártya egyik oldalán egy kérdés, a másikon egy válasz van.  A kettős körben állók alkalmanként eggyel arrébb lépnek.

25 Ellenőrzés párban  A párok egy munkalapon dolgoznak.  Az egyik diák kidolgozza az egyik feladat megoldását, amíg a másik figyeli, és ha szükséges, segít.  A következő feladatnál a párok szerepet cserélnek.

26 Szabadulj meg a zsetontól!  Mindenkinek más színű vagy más alakú zsetonjai vannak.  A játékosok egyszerre hallják a feladatokat. Majd minél gyorsabban meg kell jelölni a megoldást.  Az győz, aki hamarabb megszabadul a zsetonjaitól.

27 Emlékezetfejlesztés − Motoros − Vizuális − Hallási − Forma − Verbális

28 Memóriajáték tavaly bivaly karvaly guzsaly padmaly

29 Nagyvázsony Taliándörögd Vigántpetend Monostorapáti

30 Memóriajáték csoportban  Írjunk tíz szót, és számozzuk be őket egytől tízig.  Olvassuk fel a szavakat a számokkal együtt hangosan.  Mondjunk egy számot egy és tíz között.  Az a játékos, aki először mondja meg, melyik szó felelt meg ennek a számnak, jutalmat kap.

31 Bőrönd  A játékosok képzeletben hosszú útra indulnak egy nagy bőrönddel.  Minden játékos „beletesz” valamit a bőröndbe.  Minden új szónak az ábécé következő betűjével kell kezdődnie.  Minden játékos elismétli mindazt, ami elhangzott, ugyanabban a sorrendben.  Aki kihagy valamit, kiesik.

32 Beszéd − Beszédészlelés, beszédmegértés erősítése − Beszédtempó, ritmus fejlesztése − Szókincsbővítés (passzív, aktív) − A szóhasználat, beszédkészség fejlesztése − A nyelvi kompetencia fejlesztése, a grammatikai szabályrendszer kialakítása

33 Ötletbörze  Megadunk egy hívószót, a gyerekek pedig minden gondolatot, ötletet, adatot, emléket elmondanak vagy leírnak, amit a szó felidéz bennük.

34 Kommunikáció  Kis papírlapokra felírunk egy-egy szót. A lapokat összegyűjtjük, majd mindenki tetszőlegesen választ egyet. Az első gyerek mond egy mondatot a nála lévő szóval. A következő tanuló továbbviszi a történetet úgy, hogy a nála lévő szót szintén beleszövi a mondatába. Így folytatódik, amíg mindenki sorra kerül.

35 Beszámoló forgóban  A csoportok számával megegyező számú papírt helyezünk el a terem különböző pontjain.  Mindegyikre felírunk egy tananyaggal kapcsolatos fogalmat.  A csoportok megpróbálnak minél több információt lejegyezni erről a dologról.

36 Csoportfejtörő  A megadott betűkből szóalkotás.  Egy-egy betű a következő betűhöz oldalával vagy sarkával kapcsolható.  Minden szó a betűinek négyzetét éri.  Adott idő alatt a lehető legmagasabb pontot kell elérni.

37 Olvasás-írás − Betűk felismerése, leírása − Betűk összeolvasásának megtanítása − Olvasott szöveg megértésének fejlesztése − Ragok, jelek, használata – Helyesírás fejlesztése − Szövegalkotási, fogalmazási készség kialakítása

38 Renoir: Két olvasó kislány

39 Az olvasás fő típusai  Az olvasáselsajátítás  A tanulás céljából történő olvasás  Az ismeretszerző olvasás  A funkcionális olvasás  A szórakozási célú olvasás  Az áttekintő olvasás

40 Az olvasás kognitív összetevői Olvasásmegértés Dekódolás  Jelkulcs ismerete  Lexikai tudás Nyelvi megértés  Nyelvi tudás  Háttértudás

41 Dekódolás Alapvető, de nem egyedüli feltétele az olvasásnak.  Betűk és hangok megfeleltetése  Betűismeret (b,d)  Szövegmechanikai ismeretek  Figyelem  Emlékezet

42 Betűsorrend A cmabrigde-i etegyemen kéüszlt eigyk tnuamálny sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée aannk, mkénit rdeeőzndenk el a btűek: eyegüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a hlyéen lgyeen, ha a tböbrie a lgnoegyabb özeássivssazsg a jleezmlő, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jneleésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi agy nem eyedgi btűeket, hneam tleejs sazakvat ovals. Íme a bzoinytéík!

43 Lexikai tudás  Az anyuka az első nyelvtanár.  A tanulók gyermeki világához közel áll. Szabó Lőrinc: Tücsökzene  Média  Internet

44 Nyelvi megértés  A hallottak közvetlen jelentésének a megértése „Ugorj le a boltba!” „Ugorj le a boltba!”  A megértés következtetéseken alapul Hideg téli napon ezt halljuk: Nyitva maradt az ajtó! Hideg téli napon ezt halljuk: Nyitva maradt az ajtó!

45 Háttértudás  Ahhoz, hogy egy történetet megértsünk, nem elég, ha minden szót ismerünk benne. Krisztián ajándékot akart adni Csabának a születésnapjára. Elővette perselyét, és megrázta. Egy hang sem sok, annyi sem hallatszott.

46 Ötsoros  1. sor: 1 főnév  2. sor: 2 melléknév (vagy melléknévi igenév)  3. sor: 3 ige (vagy igéből képzett főnév)  4. sor: Egy négyszavas mondat.  5. sor: 1 főnév (az első sorban található szó szinonimája)

47 háború tragikus, pusztító öldöklés, sebesülés, rombolás Kioltja az emberek életét. hadviselés

48 Személyekről  Keresztnév vagy becenév  4 jellemző melléknév  Valakinek a valakije (a személynek egy fontos kapcsolata)  3 dolog, amit szeret  3 dolog, amitől fél  3 dolog, amit szeretne látni  A hely, ahol él  Vezetéknév

49 Emese magas, örökmozgó, vidám, okos Éva barátnője szereti a zenét, a könyveket és a filmeket fél a pókoktól, a sötéttől és a matematikától szeretné látni a tengert, Amerikát és az északi fényt Dunakeszin lakik Rádai

50 Találkozó szavak  Kulcsszó kiválasztása  Szógyűjtés  A gyűjtött szavak elrendezése

51  farsang FERGETEGES HANGULATOS ÁLARCOS TÁNCOS MASZKOS ZENÉS VÍG

52 Vak kéz  A csoporttagok kapnak egy-egy képet. A társak képét tilos megnézni.  Mindenki bemutatja a nála lévő képet.  A többiek figyelik a társukat.  Ha egyetértenek a sorrendben, akkor a képeket lefelé fordítva az asztalra teszik.  Megállapítják, sikerült-e a helyes sorrendet eltalálniuk.

53 Kognitív (megismerő) funkciók − Lényegkiemelés, összefüggéslátás − Csoportosítás, főfogalom megnevezése − Logikai gondolkodás − A tanultak alkalmazása új helyzetben

54 Fürtábra tulajdonság főnév jellemzés melléknév ige fokozható szófaj számnév

55 Jellemtérkép kevély Kereki uram dühös mert mindenkitől elvárja, hogy köszöntse őt mert a diák nem süvegeli meg alázatos mert el akarja érni, hogy a diák köszönjön neki

56 Kétoszlopos következtetés  Szabálykeresés  A szabály ellenőrzése  Közös szabályalkotás  A szabály alkalmazása új elemekre

57 Példák: 1. oszlop2. oszlop kísérünnep szőlőtoll gyűrűhamu ágyúmennyezet

58 A tanultak alkalmazása új helyzetben  Az R, T, É betűkből képezd az összes két betűből álló betűsort! A betűsorban azonos betű nem szerepelhet. RT, RÉ, TR, TÉ, ÉR, ÉT  Keretezd be a szavakat!

59 Gondoltam egy szóra…  A gyerekek párban játsszák.  Az egyik gondol egy három betűből álló szóra.  A másik gyerek feladata, hogy kitalálja, melyik szóra gondolt a társa. Ezért elkezd 3 betűből álló szavakat sorolni, melyeket a társa 3 jellel értékel.

60 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kompetenciafejlesztés. Mozgás − A pszichomotoros funkciók fejlődésének kiegyenlítésére szenzomotoros integrációs terápia − Az egészséges életmód és énkép."

Hasonló előadás


Google Hirdetések