Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az élő víz, a víz negyedik halmazállapota

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az élő víz, a víz negyedik halmazállapota"— Előadás másolata:

1 Az élő víz, a víz negyedik halmazállapota
István Jakab esoteric writer parapsychologist

2 Az egyesített elmélet csak Hermész Triszmegisztosz szemléletmódjában képzelhető el: „Ami lent van, az egyenlő azzal, ami fent van. És ami fent van, az egyenlő azzal, ami lent van, hogy létrejöhessen az egyetlen csodája.”

3 A teremetett világ annyira elkápráztatta az embert, hogy elhitte, a látható világ a teremtés maga. A kollektív tudattalan ma is analógiákban gondolkodik (álom) Az ébrenléti tudat azonban teljesen az anyagba merült.

4 „Az analógia az archaikus ember realizmusa
„Az analógia az archaikus ember realizmusa. Az őskori emberben megvolt az a képesség, hogy a dolgok láthatatlan szellemi összefüggését lássa; ezek az összefüggések megfelelések: az alacsonyabb és a magasabb, az érzéki és az érzékfölötti, a földi és az asztrális, az anyagi és az anyagtalan között. Az ember az őskorban még emlékezett az ideákra, amelyekről a dolgok az idők kezdetén leszakadt; később az ideát már csak a kivételes ember látta, s egyedül ő volt annak a tudásnak a birtokában, hogy a dolgoknak felső eredete és megfelelése van. Aztán ez a tudás is elhomályosodott, és az ember azt kezdte hinni, hogy az anyagi világ egymagában áll.” Hamvas Béla

5 Az érzékelés még nem ismeret A nézés még nem látás Az érzéki tapasztalat csak annyi, hogy valaminek felszínes jelenségét pillanatnyilag megállapítom, egyéb semmi. Ha valaki a Nílust látja, csak látja, de még nem ismeri. Ahhoz, hogy valaki tudja is, hogy mi a Nílus, tudnia kell: ez a Nílus itt a Földön az égi Nílus mása. Az egész Föld az égi Föld mása, ahogy a földi ember az égi ember elliptikus duál mása. (Naprendszer)

6 A természet megértése „isteni” és nem emberi látásmódot kíván.
„A dolgokat csak az ismeri, aki tudja, hogy az eredeti, a láthatatlan metafizikai világban van. Aki a dolgokat csak érzékeivel látja, csak a felszínüket érinti. Az archaikus ember analógiákban élte át a földrajzot éppen úgy, mint az anatómiát, kozmológiát és kémiát éppúgy, mint a fizikát, a pszichológiáról nem is szólva. Az analógiás látás transzcendentális realizmus, amely az érzéki dolgok természetfölötti és tapasztalton túli megfeleléseiben élt. A természet megértése „isteni” és nem emberi látásmódot kíván. Isteni látásmód: transzcendens látásmód, látni azt az elemet, melyből a világot származtatják, mely a méreteiben lenyűgöző, mélységeiben mérhetetlen kozmikus analógia alapján érthető meg.” Hamvas Béla

7 Az érzéki tapasztalat csak hamis káprázat
Az érzéki tapasztalat csak hamis káprázat. A természetet metafizikai ismeret nélkül megérteni nem lehet. Ez az Egyesített Elmélet alapja, amit ha megértünk, alkalmazzuk, van esélyünk rá, hogy valamit megértsünk az előttünk lévő tapasztalati világból. Az érzéki tapasztalati látásnál mérhetetlenül egzaktabb, lényegesebb és mélyebb és reálisabb a transzcendens látás.

8 Az élő víz, a víz negyedik halmazállapota „Az újkori ember a vízről azt hiszi, hogy az a víz, amit érzékeivel tapasztal.” Hamvas Béla Ha valaki Thalész archaikus – metafizikáját legalább körvonalaiban helyreállítani megkísérelné, csakhamar arra a belátásra jutna, hogy itt sem kezdetlegességről, sem naivitásról szó nincs.

9 Phitagoreus Philolaos azt mondja: A szám, az az összekötő lánc, amely a teremtett világtól független, és amely a dolgokat belül összefűzi. Tiszta szellemi módon a szám jelzi az anyagi természet és az idea kapcsolatát azon a ponton, ahol az idea éppen anyagivá lesz. A számelmélet azt tanítja, hogy a víz száma a 6-os. Az idea a teremtő információ, a megnyilvánulásra adott lehetőség. A mag keres egy csepp vizet, hogy valóra váltsa álmait. Így lesz a víz az élet szülőanyja

10 A 6 szám értelmezése 1 4 2 1 3 6 2 5 3 4

11 A dolgok keletkezését és az anyagi megvalósulását nézve az ősanyag-őslényeg-őskezdet, az első lépés az anyagi megvalósulás felé: a fény. A fény az 1. Az egy első tevékenysége a vonzás. A látható világ a dualitáson alapul, ez a 2-es. A vonzás az anyagi természetben, mint oxigén jelentkezik. A második jelentése a taszítás, ez a 3-as. A taszítás a természetben megfelel a hidrogénnek. A vonzás és a taszítás egyesül és teljes lesz ez a 4-es. Az oxigén és a hidrogén egyesülése a légnemű anyaggá válik, a légnemű anyag száma a 4-es. Az oxigén és a hidrogén összekeveredik és meggyullad. A gyulladás, a tűz, ez az 5-ös. A meggyulladt hidrogén és oxigén kettéválik, mert az ötös szám elválasztható és felbontó. Az anyag szellemétől elválik a szellemi rész, az anyagi rész leülepszik. Ez a leülepedett rész a víz. A víz a 6-os. A víz bázisa a tűz, a tűz bázisa a légnemű anyag és a légnemű anyag bázisa a fény. Ezeken a bázisokon nyugszik a víz, az első, ténylegese megfogható anyag. A légnemű elemek felrobbanásából keletkezett és csapódott le és öltött testet. Ezért mondja Thalész, hogy a világ ősanyaga és első anyaga a víz.

12 „Teremtetté Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől.” – Mózes I. 1.7 Jakob Böhme a thalészi gondolatok tanulmányozásakor további megfigyeléseket tesz a víz kettős arcáról: A légnemű felrobbanásakor a szellemi és az anyagi világ elválik. Így tulajdonképpen kétféle víz keletkezik. Felső és égi víz, a szellemi víz-idea, de az anyagi, az alsó-víz is az ideolon. Ezért van égi tenger és vannak égi források és van égi Nílus és földi Nílus. Ezért van élet vize is. A földi víz az égi víznek csak mása, ez nehéz anyagi víz, amely a gázok felrobbanásakor tehetetlenül lehullott és a mélységeket megtöltötte. Jakob Böhme használta először ezt a fogalmat: az élet vize. Akkor nézzük meg mai felfogásunk szerint, milyen az élő víz tulajdonsága.

13 Az élő víz, a víz negyedik halmazállapota „Mit tud a hal a vízről, amelyben egész életében úszkál?” – Albert Einstein Mit tud az ember arról a vízről, ami testének mindegy 70%-át tölti ki? Az élő víz teóriája azt állítja, hogy az élőben, illetve az élőn kívüli víz eltérő tulajdonságokkal rendelkezik. Akképpen, mint ahogy a thalészi elvek szerint az idea és a kézzelfogható tapasztalati világ között óriási különbség van. Az idea testet ölt az élőlényben, ez a teremetés titka. Tehát az élőben lévő víz felső égi víz, szellemi víz. - (Jakob Böhme)

14 Az élőben lévő víz, az élő tulajdonságaival irányított, a belső rendezőelvet követve szolgálja az életet. Water crystal after prayer

15 Az élő anyagban a víz jelentős része rendezett állapotban található, és vizsgálatok szerint sokkal inkább közel-kristályos (szemi-kristályos), mint folyadék. A kristályszerkezet a mi világunkban minden rendezett életforma alapja. Ha kristályszerkezet nem jön létre, akkor képtelen nagyobb rendszerekkel való kooperációra. Az élő anyagban a vízre más törvények vonatkoznak, mint az élőn kívül. A stabil, hosszú távú rendezettség fenntartása alapfeltétele az életnek. Ehhez fent kell tartani a víz folytonos kooperációját (utasításokkal való ellátását). A vezérlésnek hatékonyabbnak kell lennie, mint a külső irritációk.

16 A víz tökéletesen szemlélteti a világunkban lejátszódó kvantumjelenségek lefolyását. A kvantumszemléletet követve, az élőben a test vízkészleteinek megfigyelőjeként létrejövő hatást a gondolat képezi. Gondolatrezgéseink folyamatosan átalakítják, módosítják az élőben a vízstruktúrák információ tartalmát. Az élő víz vizsgálata az élőben azzal jár, hogy a megfigyelő eszköz, amit a rendszerbe viszünk, ugyanúgy hatással lesz az élőben zajló eseményekre, esetleg alapvetően befolyásolva az ott zajló eseményeket. Az élőt kívülről folyamatosan érik behatások. Ezek információ formájában megjelennek a test vízkészleteinek struktúrájában.

17 Az élőben az alapgondolat rezgése a harmónia – béke – szeretet, mely azt eredményezi víznyelven, hogy a belső irritáció szintje alacsony. Egyre tömörebb, stabilabb szerkezetek alakulnak ki (negatív entrópia). Ezen az energiaminimumon „meghallhatók” a külső információk. Ezek érkezhetnek bőrünkön keresztül, csontrendszerünk alacsonyfrekvenciás antennáin keresztül. Intuitív jobb agyféltekénken át a kollektív tudattalan végtelen információ halmazából.

18 Az élőben lévő rendezett víz csak korlátozottan vesz részt fizikai és kémiai folyamatokban. Talán ezért alacsony hatásfokúak a kémiai szerek, gyógyszerek. Ugyanebből a megközelítésből könnyen megérthető a homeopátiás szerek hatékonysága. Ezekben a szerekben információt tárolnak alkati tulajdonságokról. Az élőben lévő vízstruktúrák alapvetően a gondolat által irányított formai alakzatokat vesznek fel és a gondolat információ tartalmával rendelkeznek. Egy jól feltérképezett állapotfelmérést követően a homeopata tudja, hogy a belső rendszerben célzottan hol van szükség információ módosításra. Természetesen, ha a beteg nem tanul a betegségből, ugyanúgy kiüti gondolataival a szer információ tartalmát, ezért először a gondolatot kell gyógyítani.

19 A víz a rezgések ruháját hordja
A víz a rezgések ruháját hordja. Az információ tértől és időtől függetlenül jelen van és azonos formai alakzatokban azonos információkat képes megjeleníteni. Ezek a formai alakzatok egymással folyamatos kapcsolatban vannak az információ tartalmuk alapján. A víz az információk ruháját hordja. A rendezett víz képes felvenni az információt, és azt újra generálni. Tehát az információ függvényében bármilyen formai alakzat felvételre alkalmas. A víz és az információ kapcsolatának ékes bizonyítékát Masaru Emoto fotói reprezentálják. Emotot tudományos körökben gyakran támadják, ugyanis egzakt módon nem lehet megállapítani, hogy melyik vízstruktúra fényképéhez (több fénykép közül), melyik információ tartalom kapcsolható.

20

21 A víz és az információ kapcsolata Az információ létezéséhez nem szükséges, hogy valaki észlelje és megértse. Ebből adódóan az információnak nincsenek energiához, rezgéshez kötött tulajdonságai. Az információ és a rendezettség belső összefüggésben áll. Minden rendezett vízstruktúra információt tartalmaz. Tehát nem létezhet olyan rendezett struktúra, amely az információ valamely formáját ne tartalmazná. Az információ alakítja ki a formát, tehát a formára jellemző a kicsatolt információ tartalma.

22 Ha egy vízstruktúra rendszerrel információt közlünk, a rendszer magasabb vagy más formájú rendezettségi szintre kerül. Egy rendezett vízközösség képes információt felszabadítani és továbbítani. Egy rendszer információtartalma az általa kitöltött térrel egyenesen arányos. Az élő rendszerben lévő víz tulajdonságainak megfigyelése – anélkül, hogy a vizsgálati eszköz befolyásolná az élő folyamatokat – a XXI század jelentős tudományos felfedezése lehet.

23 Felhasznált irodalom Water structured Universe Secrets of Creation
English edition is ready We are looking for publishers! Messages from water Hungarian edition

24 Acknowledgement Köszönet Emotó Úrnak, hogy megmutatta
A világnak a víz eddig nem ismert arcait! Köszönöm, hogy kiadhattam a könyvét és remélljük, hogy sokszor lesz még vendégünk! I’d like to thank Mr. Emoto for his work in showing for the world the unknown faces of water! I would like to thank Him for giving permission to publish his book, and I hope we could welcome Him in Hungary regularly! Egyesített Elméletek konferencia, Budapest

25 Köszönöm! E-mail: jakab@kombucha.hu Web page: www.vivanatura.hu
English communication:


Letölteni ppt "Az élő víz, a víz negyedik halmazállapota"

Hasonló előadás


Google Hirdetések