Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csoportosítás. Mai témák • Motiváció: ajánlások • Dokumentumok csoportosítása • Csoportosító/klaszterező algoritmusok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csoportosítás. Mai témák • Motiváció: ajánlások • Dokumentumok csoportosítása • Csoportosító/klaszterező algoritmusok."— Előadás másolata:

1 Csoportosítás

2 Mai témák • Motiváció: ajánlások • Dokumentumok csoportosítása • Csoportosító/klaszterező algoritmusok

3 Dokumentumhalmaz csoportokra bontása • Az induló dokumentumhalmazt egyes feldolgozási feladatoknál célszerű csoportokra bontani. • Dokumentum csoportra bontásának felhasználása: – dokumentum jellemzése a csoporttal – eredmény halmazban való navigáció – dokumentum halmaz áttekinthetőbbé tétele – dokumentum és dokumentumhalmaz jellemzése – dokumentumok redukált reprezentációja – hatékonyabb dokumentumhalmaz feldolgozás – keresések felgyorsítása (klaszterekben keres először)

4 Dokumentum klaszterezés • Definíció: – A klaszterezés célja a dokumentumok, szavak csoportosítása oly módon, hogy egy csoportba az egymáshoz hasonló dokumentumok vagy szavak kerüljenek. • Jellemzők – nincs előre definiált csoport – felügyelet nélküli tanulás – felbontást állít elő • Eljárások – manuális: pontos, költséges, emberközeli, statikus – gépi: olcsóbb, dinamikus, pontatlan, zajos

5 Példa: Éttermek ajánlása • Adott a Palo Alto-i éttermek teljes listája – Néhánynál  és  jelzi az értékelést (thumb up & down) – Az értékeléseket a Stanford hallgatói végezték • Melyik éttermet ajánljuk valakinek?

6 Bemenet

7 Algoritmus: 0. verzió • A legnépszerűbb éttermeket ajánlja – A pozitív és negatív szavazatok számának különbsége • Figyelmen kívül hagyja a felhasználó ízlését – ÉS a hasonló ízlésű felhasználók értékeléseit • Hogyan tudjuk felhasználni a „hasonló gondolkodású” emberek értékelését • Kiinduló feltételezéseink – Az értékelések/preferenciák nem véletlenszerűek – Például, ha odavagyok az olasz konyháért, és szeretem az Il Fornaio-t, akkor valószínű, hogy a Cenzo-t is kedvelni fogom

8 A mátrix másképp

9 Numerikusan Az összes többi helyen nulla.

10 Két ember közti hasonlóság • A preferenciavektoraik hasonlósága • Egy lehetőség a hasonlósági függvényre: belső szorzat • Dave és Estie hasonlósága 3 – De Dave és Cindy hasonlósága -2 • Ez alapján Dave-nek a Straits Cafe lehet ajánlani – Bobnak az Il Fornaio-t, stb.

11 1.1 verzió • Cél: számomra ismeretlen étterem ajánlása • Bemenet: az általam értékelt éttermek • Alapötlet: a leghasonlóbb ízlésű felhasználó kikeresése, és az ő értékelése alapján egy új étterem ajánlása • Megjegyzések: – Nem veszi figyelembe a kulináris ízlést, stb. – Mi van akkor, ha nincs olyan étterem, amit a leghasonlóbb felhasználó tapasztalatai alapján ajánlani lehetne – Jó-e, ha csak egyetlen felhasználó véleményére támaszkodunk? • www.everyonesacritic.net (filmek, A+…D-, F értékelés) www.everyonesacritic.net • www.netflix.com (filmek, 1-5 csillag) www.netflix.com

12 1.K verzió • Vegyük a k leghasonlóbb felhasználót • Ajánljuk az általuk legnépszerűbbnek tartott helyet

13 Egy kicsit jobb megközelítés • Csoportosítsuk a hasonló felhasználókat: eredmény = csoportok, szegmensek, klaszterek • Ajánláskor: – Keressük a „legközelebbi csoportot” – Ajánljuk a csoport legnépszerűbb éttermét • Jellemzői: – hatékony – adathiány (= nincs mit ajánlani) nem jelentkezik (többnyire) – még minding nem veszi figyelembe, miért ajánluk éppen azt, amit (személyes ízlés, preferencia, …) – Hogyan végezzük el a csoportosítást?

14 Hogyan csoportosítsunk? • A jó klaszterezés két alapvető követelménye: – a hasonló ízlésű embereket egy csoportba, – a különböző ízlésűeket külön csoportba tegyük. • Tényezők: – Szükség van egy hasonlóság/különbözőség definícióra. – Vektortérmodell? Normalizáció? – Hány csoportot alkossunk? • Előre rögzített számút? • Teljesen adatvezérelt legyen? – Ne legyen triviális a csoportosítás – kerüljük a túl kicsi és túl nagy csoportokat

15 Pillantsunk egy kicsit távolabbra! Felhasználók csoportosítása éttermi ajánlások céljából Tetszőleges más entitások (dokumentumok, web oldalak) Egyéb javaslattevő rendszerek Általános felügyelet nélküli gépi tanulás Amazon.com

16 Miért csoportosítunk dokumentumokat? • Javítsuk a felidézést keresőalkalmazásokban – Jobb keresési eredmények • Javítsuk a vektortér alapú információ- visszakeresést (information retrieval – IR) – Gyorsabb keresés • Dokumentumgyűjtemények analízálása/nagiváció – Jobb felhasználói felület

17 Autómatikus klaszterezési módszerekkel szembeni elvárások • nagy méretű vektorterek kezelése • klaszteren belül nagy legyen a hasonlóság • klaszterek között kicsi legyen a hasonlóság • a tanított minták pontos osztályozása • ismeretlen minták jó osztályozása • szemléletes, elfogadható legyen a döntés • lényeges vonásokon alapján történjen a felbontás • illeszkedjen a tapasztalatokra, az előzetes osztályainkhoz • megszorítások figyelembe vételének támogatása

18 Felidézés javítása keresésnél • Klaszter hipotézis – Hasonló szövegű dokumentumok kapcsolódnak egymáshoz • Ergo, a keresés javítására: – Csoportosítsuk a korpusz dokumentumait előre – Amikor a keresőkifejezésre illeszkedik a D doksi, akkor adjuk vissza a csoportjába eső többi doksit is • Azt reméljük, hogy ezzel: – A car keresőkifejezésre kapunk automobile-t tartalmazó találatokat is – A klaszterezés egy csoportba teszi az autókról és személygépkocsikról szóló dokumentumokat Ez miért lehet így?

19 Vektortér keresés gyorsítása • Vektortér alapú keresésnél a keresővektorhoz legközelebbi dokumentumvektorokat keressük • Ez azt jelenti, hogy a keresővektort minden dokumentummal össze kell hasonlítani – lassú (alkalmazásfüggő, persze) • Ha előre csoportosítjuk a korpusz dokumentumait – A kereséshez legközelebbi klaszterek közeli dokumentumait adja vissza – Pontatlan, de nem alkalmazza az időigényes kimerítő keresést

20 Vektortér keresés gyorsítása (2) • Csoportosítsuk a dokumentumokat k csoportba • Vegyük a keresőkifejezéshez legközelebbi c i csoportot • Rangsoroljuk a c i -be tartozó dokumentumokat

21 Csoportosítás UI-hez (1) Korpuszanalízis és navigáció • Tegyük az adott korpusz dokumentumait csoportokba – Rekurzíve, ez egy tematikus fát indukál (taxonómia) – Segíti a felhasználót a korpusz böngészésénél, hogy a megfelelő információt megtalálja – Kulcsfontosságú: értelmes címkék hozzárendelése a fa csomópontjaihoz • Yahoo: manuális hierarchia – Gyakran nem áll rendelkezésre új dokumentumgyűjteménynél

22 Csoportosítás UI-hez (2) Navigáció keresési eredmények közt • Legyen adva a keresési eredmény (pl. Jaguar, v. NLP), csoportosítsuk a hasonló dokumentumokat • Tekinthető szavak egyértelműsítéseként is (word sense disambiguation) • Jaguar jelenthet: – Autómárkát – Állatot – Amerikaifutball-csapat (Jacksonsville Jaguars) – Videojáték – …

23 Példa eredménycsoportokra •Cluster 1: •Jaguar Motor Cars ’ home page •Mike ’ s XJS resource page •Vermont Jaguar owners ’ club •Cluster 2: •Big cats •My summer safari trip •Pictures of jaguars, leopards and lions •Cluster 3: •Jacksonville Jaguars ’ Home Page •AFC East Football Teams

24 Reprezentáció csoportosításnál • Hasonlósági mérték • Dokumentum reprezentáció

25 Mitől lesznek a dokumentumok „hasonlóak”? • Ideális: értelmi (szemantikus) hasonlóság • Gyakorlatban: statisztikai hasonlóság – Koszinusz hasonlóságot alkalmazunk – Dokumentumok vektorként reprezentálva – Számos algoritmusnál könnyebb, ha dokumentumok távolságát használjuk (mintsem hasonlóságát) – De az algoritmusokban a koszinusz mértéket fogjuk használni – Hipotézis: „Közeli” dokumentumok hasonló témáról szólnak

26 Hány csoport legyen? • Ha a csoportok száma, k, adott – Az n dokumentum felosztása (partícionálása) az előre megadott számú csoportba • A csoportok számának meghatározása a probléma szerves része – Adott a korpusz, partícionáljuk őket „megfelelő” számú csoportba – Pl. keresési eredmények esetén – a k ideális értéke nem ismert előre – noha a felh.felület nyilván jelenhet korlátokat • Algoritmusfüggő

27 Csoportosító algoritmusok • Hierarchikus algoritmusok – Lentről felfelé (bottom-up), egyesítő (agglomerative) – Fentről lefelé (top-down), felosztó (divisive) – Csoporthasonlóság fogalmára szükség van • Particionáló, iteratív működésű algoritmusok – Kiindulásként egy véletlenszerű partícionálással kezdenek – Iteratívan finomítják a felosztást • Más megkülönböztetés – Szigorú és lágy csoportosítás, a csoportba tartozás jellegétől függően

28 Kulcsfogalom: reprezentáns elem • Szükség van a csoport reprezentáns elemének (pontjának) a fogalmára • Ez a pont a csoport tipikus eleme, vagy központi eleme, pl. – Az a pont, amely köré a legkisebb sugarú kört kell írni, hogy az összes csoportbeli dokumentumot tartalmazza – Legkisebb négyzetek távolsága, stb. – Az átlagos dokumentuma a csoportnak • Centroid vagy súlypont

29 Centroid • Klaszter centroidja = komponensenként vett átlagos vektor – ez is egy vektor – Nem feltétlenül egy dokumentum. • (1,2,3); (4,5,6); (7,2,6) vektorok centroidja (4,3,5). • Centroid a legtöbb esetben megfelelő reprezentáns. Centroid

30 Izolált pontok (outliers) • Az izolált pontokat figyelmen kívül tudja hagyni • Hogyan határozható meg az izolált pont? – Sok statisztikai definíció létezik, pl. – A pont centroidhoz képesti momentuma > M  vmilyen csoport momentum. Centroid Outlier Mondjuk 10.

31 Medoid mint reprezentáns elem • A centroid nem biztos, hogy a korpusz egy eleme. • Medoid: egy reprezentáns dokumentum • Példa: a centroidhoz legközelebbi dokumentum • Miért hasznos ez – Nagy csoportok reprezentáns eleme (>1000 docs) – A centroid egy sűrű vektor lesz – A medoid egy ritka vektor lesz • Analógia: átlag/centroid vs. medián/medoid

32 Dendrogram: Példa – hierarchikus algoritmusok • Csoportok egyesítésénél, a dokumentumok gyakran tematikus taxonómiába rendeződnek d1 d2 d3 d4 d5 d1,d2 d4,d5 d3 d3,d4,d 5

33 Egyesítő klaszterezés • Adott: csoportok száma, k. • Kezdetben minden dokumentumot egy csoportnak tekintünk – Kiindulás: n csoport; • Iteráció: – while csoportok száma > k, keresd a „legközelebbi” csoportpárt, és egyesítsd őket.

34 “ Legközelebbi ” csoportpár • Sok lehetőség van a definícióra • Centroid kapcsolódás (center of gravity, súlypont) – Egyesítsük azokat, amelyeknek a centroidja (avagy súlypontja) a leginkább hasonló a cos mérték szerint • Átlagos kapcsolódás (average-link v. group average) - csoportok közti átlagos távolság – Átlagos cos mérték az elempárok között • Egyszerű kapcsolódás (single-link) - csoportok közti minimális távolság – A leginkább hasonló elemek alapján • Teljes kapcsolódás (complete-link) - csoportok közti maximális távolság – A legtávolabbi elemek hasonlósága alapján

35 Particionáló módszerek, K-means • Az algoritmus jellemzői: – Az elemeket közvetlenül a klaszterhez rendeli hozzá – A hozzárendelés iteratív közelítésen alapszik. – Előre adott az igényelt klaszterek darabszáma (K) • Algoritmus: 1.induláskor felveszünk K darab középpontot, mint klaszter középpontot (tetszőlegesen!) 2.minden elemet hozzárendeljük a legközelebbi középponthoz 3.a kapott csoportokra kiszámítjuk az elemei átlagát 4.a klaszter középpontot az új átlagba visszük át • A középpontok vándorolnak az optimális hely felé, konvergencia 5.ha egyik klaszterközéppont sem mozog már, leáll az algoritmus • Egyes változatokban a közép helyett a k-medián módszert alkalmazzák K meghatározása klaszterezés ellenőrzés

36 Principal Direction Divisive Partitioning (PDDP) • A módszer alapgondolata: – A térben olyan egyenes mentén a legkönnyebb felosztani, ahol legnagyobb az értékek szórása. – a szeparáló egyenes ezen irányra merőleges lesz

37 PDDP algoritmus 1.A főirány meghatározása a mát tanult PCA módszerrel lehetséges 2.az objektumok levetítésese erre az egy dimenzióra 3.a kapott egydimenziós térben klaszterezés elvégzése – pl. K-means módszerrel 4.klaszter határok meghatározása 5.a határpontokra merőleges egyenesek megadása 6.ezen egyenesek lesznek a klaszter határok


Letölteni ppt "Csoportosítás. Mai témák • Motiváció: ajánlások • Dokumentumok csoportosítása • Csoportosító/klaszterező algoritmusok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések