Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Múzeumok fejlesztési lehetőségei a Regionális Operatív Programokban 2007-2013 Budapest, 2007. október 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Múzeumok fejlesztési lehetőségei a Regionális Operatív Programokban 2007-2013 Budapest, 2007. október 25."— Előadás másolata:

1 Múzeumok fejlesztési lehetőségei a Regionális Operatív Programokban 2007-2013 Budapest, 2007. október 25.

2 • Határokon átnyúló gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi tevékenységek • Transznacionális együttműködések • Regionális politika hatékonyságának erősítése • K+TF, innováció, vállalkozói szellem • Információs társadalom, infokommunikáció • Helyi fejlesztési kezdeményezések • Környezetvédelem • Kockázatok megelőzése, kezelése • Idegenforgalom fejlesztése • Befektetés a kultúrába • Közlekedési beruházások, szolgáltatások • Energetikai beruházások • Oktatási beruházások • Egészségügyi és szociális beruházások Regionális fejlesztés – EU jogi háttér ERFAERFA „konvergencia” „regionális versenyképesség és foglalkoztatottság” „európai területi együttműködések” CÉLKITŰZÉSEKTÁMOGATANDÓ TERÜLETEK

3 ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Regionális fejlesztés az ÚMFT-ben 5. prioritás: TERÜLET- FEJLESZTÉS ROP-ok CÉLOK felzárkóztatás versenyképesség foglalkoztatás növelése

4 Közép-Magyarország 1 főre jutó GDP az EU 25 átlagában: 89,7% Régiók fejlettségbeli különbségei 1 főre jutó GDP az EU 25 átlagában Nyugat-Dunántúl 60,4% Közép-Dunántúl 52,3% Dél-Dunántúl 41,4% Dél-Alföld 39,4% Észak-Alföld 36,3% Észak-Magyarország 36,1% versenyképességi régió konvergencia régiók

5 Régiók közötti forrásmegosztás

6 Regionális kulturális fejlesztés Az ROP-ok keretében nyújtható kulturális célú támogatás (19/2007 (VII.30.) MeHVM rendelet) „7.§ e) A 4. § a)-c), i) pontjában megjelölt jogcímek alapján, amennyiben azok elősegítik a kultúra és a kulturális örökség megőrzését, kulturális célú támogatás nyújtható, feltéve, hogy az erre vonatkozó támogatási programot az Európai Bizottság az EK Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárásban engedélyezte.” „4.§ a) Régészeti lelőhelyek, értékek feltárása, műemléki létesítmények, kastélyok, várak, múzeumok helyreállítása, értékőrző megújítása, látogatóbarát fejlesztése; b) Örökségvédelem, történelmi és kulturális örökség fenntartható hasznosítása; c) Kulturális létesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése; i) Kulturális, vallási, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása;”

7 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK FEJLESZTÉSI PRIORITÁSAI ÁLTALÁBAN  Regionális gazdaságfejlesztés  Regionális turizmusfejlesztés  Humán infrastruktúra fejlesztése  Regionális közlekedésfejlesztés és környezetvédelem  Település- és városfejlesztés Dél-Dunántúli ROP 1.prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 2.prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban 3.prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése 4.prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása 5.prioritás: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 6.Technikai segítségnyújtás Dél-Alföldi ROP 1.prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 2.prioritás: Turisztikai célú fejlesztések 3.prioritás: Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés 4.prioritás: Humáninfrastruktúra- fejlesztések 5.prioritás: Térségfejlesztési akciók 6.Technikai segítségnyújtás Észak-Alföldi ROP 1.prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 2.prioritás: Turisztikai célú fejlesztés 3.prioritás: Közlekedési feltételek javítása 4.prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztése 5.prioritás: Város- és térségfejlesztés 6.Technikai segítségnyújtás Észak-Magyarországi ROP 1.prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 2.prioritás: A turisztikai potenciál erősítése 3.prioritás: Településfejlesztés 4.prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 5.prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése 6.Technikai segítségnyújtás Közép-Dunántúli ROP 1.prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 2.prioritás: Regionális turizmusfejlesztés 3.prioritás: Fenntartható településfejlesztés 4.prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 5.prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztés 6.Technikai segítségnyújtás A ROP-ok prioritásai Nyugat-Dunántúli ROP 1.prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 2.prioritás: Turizmusfejlesztés - Pannon örökség megújítása 3.prioritás: Városfejlesztés 4.prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 5.prioritás: Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 6.Technikai segítségnyújtás Közép-Magyarországi ROP 1.prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése 2.prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 3.prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése 4.prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 5.prioritás: A települési területek megújítása 6.Technikai segítségnyújtás

8 ROP-ok pénzügyi keretei Prioritási tengelyek Forrásallokáció 2007-2013 (Mrd Ft) DAOPDDOPÉAOPÉMOPKDOPNYDOPKMOP 1 41,4223,6644,7041,7525,1022,70129,67 2 43,7241,7356,5060,0036,7734,90103,66 3 50,4241,5254,2082,0023,1628,1059,46 4 44,8751,2864,0065,0048,3229,7089,57 5 49,6858,5280,2829,0022,7627,0068,59 6 8,596,488,968,314,674,2613,49

9 ROP Akciótervek pénzügyi keretei Prioritási tengelyek Forrásallokáció 2007-2008 (Mrd Ft) DAOPDDOPÉAOPÉMOPKDOPNYDOPKMOP 1 11,186,2625,2511,379,305,3259,67 2 23,0719,4627,9718,1721,6716,4086,73 3 16,8317,5815,7722,9517,9210,0548,92 4 22,8739,7328,9917,6515,6713,2071,01 5 23,0621,0621,639,5410,3010,0635,73 6

10 Regionális turizmusfejlesztés  Turisztikai attrakciófejlesztés  Turisztikai fogadóképesség javítása  Helyi és térségi desztináció- menedzsment-szervezetek kialakítása Kulturális turizmust érintő konstrukciók és komponensek Keret 2007-2008 (Mrd Ft) KMOP 3.1.1 C)0,8 DAOP 2.1.1 B)C)1,8 ÉAOP 2.1.1 C)D)2,77 ÉMOP 2.1.1 B)6,524 DDOP 2.1.1 A) D)4,7 KDOP 2.1.1 B)C)D)10,828 NYDOP 2.2.1 B)D)1,69 A TURISZTKAI PRIORITÁSOK KONSTRUKCIÓI

11 Turisztikai attrakciófejlesztés TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Kulturális- és örökségturizmus •Régészeti lelőhelyek, műemléki értékek, kastélyok, várak, múzeumok értékőrző megújítása, látogatóbarát fejlesztése; •Kulturális, vallási, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése; •Borturizmus, gasztronómiai hagyományok; •Tematikus kulturális utakhoz kapcsolódó fejlesztések; 1. KULTURÁLIS- ÉS ÖRÖKSÉGTURIZMUS 2. AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS 3. EGÉSZSÉGTURIZMUS Nem támogathatók az ÚMVP 3.1.3 intézkedésében érintett tevékenységek!

12 Turisztikai attrakciófejlesztés TÁMOGATANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Múzeumok látogatóbarát szolgáltatásai •vendégfogadó helyiségek, •pénztár, •információs pont, •ruhatár, •kávézó (esetleg étterem), •ajándékbolt (múzeumshop), •„audio guide”-rendszer, •vizesblokk •Parkoló Akadálymentesítés: minden beruházás esetén kötelező!

13 Turisztikai attrakciófejlesztés KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE ( a pályázati útmutató sablon alapján) I.költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3): II.non profit szervezetek III.szövetkezetek (KSH 12) IV.a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21) V.egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23) VI.szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. törvény alapján)

14 Turisztikai attrakciófejlesztés ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ( a pályázati útmutató sablon alapján) a)Projekt menedzsment b)Beszerzések: kivitelező, földvásárlás, eszközbeszerzés c)Építések (Szinten tartó beruházás nem támogatható!) d)Szolgáltatások igénybevétele: előkészítés (tanulmányok tervek, engedélyek), megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, marketing és nyilvánosság, képzés e)Adminisztratív költségek: jogi költségek, jogi biztosítékok, ÁFA, valamint más adók és közterhek, pénzügyi, banki költségek

15 Múzeumokat érintő konstrukciók adatai OPKonstrukcióKomponens címeKeret (Mrd Ft)eljárás ÉMOP2.1.1B) Turisztikai attrakciók fejlesztése6,5242F ÉAOP2.1.1 C) Kulturális és örökségturizmus infrastrukturális fejlesztése1,87442F DDOP2.1.1 A) Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása nincs külön keret (a) b) c) 6,711)2F D) Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása2,7012F DAOP2.1.1 B) Muzeális intézmények, tematikus bemutatóhelyek és az épített örökség turisztikai célú fejlesztéseB) komp.: 1,423S NYDOP2.2.1 B) A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása nincs külön keret (a) b) c) 3,38)2F D) A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése0,162F KMOP3.1.1C) Kulturális és örökségturizmus fejlesztése0,8S KDOP2.1.1 B) A régió arculatát meghatározni képes egyéb turisztikai vonzerők támogatása6,7572F C) Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések2,2612F D) Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez kapcsolódó vonzerőfejlesztések1,82F

16 Múzeumokat érintő konstrukciók adatai OP Konstr ukció Kompo nens Támogatás max-min összege (millió Ft) Támogatási intenzitás % Támogatott projektek száma db ÉMOP2.1.1B) 20-50050-9020 ÉAOP2.1.1C)10-6050-90 32 (a teljes konstrukcióra) DDOP2.1.1 A)80 – 800 /projektelem*50-85A)B)C) összesen 13 D)20 -800 /projektelem*30-854 DAOP2.1.1B)100-80050-75 50 (a teljes konstrukcióra) NYDO P2.2.1 B)20-800854 D)20-16030-853 KMOP3.1.1C)300903 KDOP2.1.1 B) 400-800 (max. 1.500 mFt 2 illetve több megvalósítási helyszín esetén)40/45/858 C)20-40040/45/858 D)20 – 80030–8510 *min. három projektelemmel lehet pályázni, a támogatás teljes összege maximum 2 mrd Ft lehet

17 Turisztikai attrakciófejlesztés HATÁRIDŐK MEGHÍRDETÉS Nemzeti Fejlesztési Ügynökség w ww.nfu.hu KSZ– Region ális Fejlesztési Ügynökségek BENYÚJTÁS KSZ– Regionális Fejlesztési Ügynökségek MEGVALÓSÍTÁS OKTÓBER 4. NOV.26.-MÁRC.3. NOV.26-FEBR.1. 24 HÓNAP

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Csernai Judit OKM Fejlesztési Főosztály Stratégiai Tervezési Osztály Tel: 473-7704 E-mail: judit.csernai@okm.gov.hujudit.csernai@okm.gov.hu


Letölteni ppt "Múzeumok fejlesztési lehetőségei a Regionális Operatív Programokban 2007-2013 Budapest, 2007. október 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések