Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bölcsőde – óvoda - iskola értékeinek megőrzése…

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bölcsőde – óvoda - iskola értékeinek megőrzése…"— Előadás másolata:

1 Bölcsőde – óvoda - iskola értékeinek megőrzése…
ÉRTÉKEK ÉS ÚJ UTAK AZ ÓVODAI NEVELÉSBEN Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 2011. Szeged

2 Gyors döntési képesség, Használható tudás, Kulturált vitakészség,
Az ezredforduló társadalma és a modern közgazdaságtan által igényként megfogalmazott „Élet- és kulcskompetenciák”: Gyors döntési képesség, Használható tudás, Kulturált vitakészség, Csapatmunkában való részvétel képessége, Kooperációs készség, Az idővel való gazdálkodás képessége, A belső hajtóerő, a belső motiváció mozgósításának képessége, A sikerorientáció.

3 A pedagógia időszerű problémái…
Étterem, ahol mindennap egyféle kosztot tálalnak fel; Kórház, ahol csak a könnyebb sérülteket látják el; Szupermarket, ahol csak a nagypénzűeket szolgálják ki.

4 A pedagógia időszerű problémái
Értékzavar a világban Romló presztízs Biztos egzisztencia hiánya Pedagógiai sikertelenségeink Nincs nyugalom Nem kapunk konkrét segítséget Megszámlálhatatlanul sok dokumentum

5 …és az örökös elvárások:
Erénylisták és bűnlajstromok. A fenntartó, az igazgató és helyettese(i) a tagintézmény-vezető, a munkaközösség-vezető a kollégák, a tanulók, a szülők, a háttér, a környezet és önmagunk elvárásai.

6

7

8

9 -Gáspár László: Az Iskolakérdés-
Óvoda: -Gáspár László: Az Iskolakérdés- Az óvodának elsősorban nem iskola-előkészítő intézményként kell működnie, hanem olyan nevelő intézményként, amely felfokozza az elsődleges szocializáció hatáslehetőségeit. Az óvoda fő feladata: a pedagógiailag ösztönzött, segített szocializációs mechanizmusok kibontakoztatása: Az alapvető individuális tevékenységi formák (a játék, a tanulás, a munka) elemi egységei. A felnőttek és gyermekek folyamatos érintkezése. A mindennapi élet nyelvének, szokásainak, cselekvésmintáinak használata és fejlesztése által.

10 „Az óvoda nem azzal alapozza meg a kisgyermek jövőbeli fejlődését, ha „előtanít” az iskola számára, hanem azzal, hogy növeli a gyermek mindennapi „életképességét”, kommunikációs és kooperációs készségét.” /Gáspár László/

11 Az általános iskola Feladata a legszélesebb értelemben vett általános képességfejlesztés, a gyermek tevékenységi és öntevékenységi készségeinek megalapozása. Mindez azt jelenti, hogy el kell sajátítani: Az elemi kultúrtechnikákat –az elemi rendszerek, külső és belső relációk szimbolikus jelzéseit. Az általános tanulási képességeket, A társadalom –a közösség- életében való részvétel kereteinek, technikáinak használatát, A közeli és a távoli valóság szerkezetére és dinamikájára vonatkozó általános tájékozottságot.

12 Hosszú és bonyolult folyamat
Hosszú és bonyolult folyamat. Az általános emberi fejlődés szempontjából előnyösebb, ha a gyakorolható tevékenységek viszonylag széles körére támaszkodik és hosszabb ideig tart – ha tehát lehetővé válik a megkezdett pedagógiai folyamatok fokozatos kibontakozása. /Gáspár László/

13 óvoda iskola

14 „MIZU” a bölcsödével?

15 Az iskola… Élményszerűség=befogadás
Élvezet=az élményszerű dolgok maradnak meg… Az alkotás öröme=sikerélmény Pozitívélmények Emberformálás Kreativitásfejlesztés Az intézmény egésze sugároz és nevel=tanulóbarát környezet Felzárkóztatás vagy tehetséggondozás?

16 A tanítás olyan, mint… kertészet mérnöki munka művészet egy munka
matematikai feladat főzés A tanítás olyan, mint… -kollégák hasonlatai, metafórái- alkotás

17 4. Segítsen, ha valamit nem értünk 1. Igazságosság
A diákok elvárásai: 4. Segítsen, ha valamit nem értünk 5. Elismert legyen 6. Szaktudás 1. Igazságosság 2. Humorérzék 3. Az órát érdekesen tartsa

18 „Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni…”

19 Harcászati kifejezéseink… -az iskolában-
SORAKOZÓ!!!!

20 tanMENET

21 FRONTális osztálymunka

22 Osztály, VIGYÁZZ!!!

23 Tanulási stratégia

24 TISZTELETTEL JELENTEM…

25 A MIT tanítsak? mellett a HOGYAN tanítsam? irányába mozdulni.

26 A tanulásszervezés módszerei
Alapmódszerek Tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdve-kifejtés, előadás, szemléltetés Munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat Individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok Motiváló módszerek Csoportmunka Játék Szerepjáték (drámapedagógia) Vita Kutató-felfedező módszer Kooperatív módszerek Projekt módszer

27 Leggyakrabban használt módszerek
90 % Ismeretszerzés Falus és munkatársai (1989) 53,5% nevelői magyarázat és bemutatás Tanórákon elhangzó szavak 79% tanárok 21% diákok

28 MIT Tanítunk, HOL Tanítunk, HOGY tanítjuk?
Egy halmozottan előnyös környezetben kevés pedagógiai ráfordítással nagy eredmény elérhető. Egy halmozottan hátrányos körzetben a kicsi eredmény is nagy pedagógiai erőfeszítést igényel. Olyan feladatokkal ellátni, amelyek lehetőséget adnak kibontakozására, amelyekben örömét leli, a kreativitására építve az egyéni választás lehetőségét is megadva. „látásra nevelés” alkotás-munkálkodás öröme, tanár, gyermek együtt játszik, alkot-dolgozik a gyermekkel osztálytermi formáció felbontása, Komplexitás Közösségi élmény,társas kapcsolatok

29 Legfőbb érték - teremtő: A PEDAGÓGUS…
A pedagógus személyiség szerepe és megnyilvánulása az oktatásban-nevelésben meghatározó. De nem kizárólagos….

30 Olyan önálló pedagógus igénye rajzolódik ki, aki igényli az önállóságot, egészen a feladattervezéstől a konkrét megvalósulásig. Kezdeményező, kísérletező, mindig újabb és újabb módszerekkel próbálkozik. Egy újszerű tanár-diák kapcsolat kialakítására törekszik. Nyitott, nem elutasító. Nem szűk tantárgyi kereteken belül gondolkozik, hanem komplex látásmód és megvalósítás jellemzi. Ez nem zárja ki azt, hogy saját szakterületén ne legyen elmélyült, de ne csak az efelőli szemléletmódot ismerje el. Folyamatos önképzéssel éri el magas szintű szakmai kompetenciáját. A tanórákon biztosítja az ideális légkört, amellyel segíti a gyermek kreatív gondolkodását, kreatív gondolkodási módját.

31 Folyamatosan fenntartja az érdeklődést és érdekeltséget a tevékenysége végzése alatt, úgy, hogy a foglalkozásokat témájában, logikájában, módszerében a gyermek életkori sajátosságaihoz igazítja, a pszichikus tényezők figyelembevételével. A foglalkozásokon hangsúlyt fektet a közösségre, a közösségi nevelésre, de teret enged az egyéni elágazásoknak, és differenciált foglalkozást valósít meg csoporton belül. A probléma centrikusság elvét tudatosan szem előtt tartja egészen apró részletektől a nagy összefüggésekig, illetve nagy összefüggésektől az egészen apró részletekig. A tevékenységekben aktív cselekvőként vesz részt, innen irányítja azokat, folyamatos megfigyeléseket végez a tanulók munkájáról, amelyek későbbi értékelések során elengedhetetlen. A város, a település kulturális életének szereplője és alakítója.

32 A minőség partnereket kíván.
SZÁMOMRA A MINŐSÉG – MANAGEMENT… Dr. Bartha Árpád gondolat menetén haladva számomra minőség: A minőséget a „vevőnek” –gyermek, szülő, pedagógus, fenntartó- kell érzékelni. Fontos, hogy ne mi mondjuk magunkról, hogy jók vagyunk, ezt partnereink „szájába kell adni”. A minőség teljes alkalmazotti elkötelezettséget kíván. Az alkalmazott elkötelezett és motivált. A minőségnek tükröződnie kell az intézmény minden tevékenységében. Tehát az oktatói-nevelői munkában, a tanügy-igazgatási feladatok ellátásban, a gazdasági ügyintézésben, a szabadidő-szervezésben, az intézmény szolgáltatásaiban, az ügyintézésben… A minőség partnereket kíván. A minőség mindig javítható. Nem létezik tökéletes, csak adott pillanatban jó. A minőség nem kerül többe. A közgazdaságtudomány álláspontja szerint a jól végzett munka nem költségtényező, a rossz igen. A minőséget nem elsősorban ellenőrzéssel kell biztosítani, hanem be kell tervezni. Tervezhető. A minőség szükséges, de nem elégséges. A konkurencia is javítja a minőséget, többé-kevésbé ugyanolyan módon és mértékben, mint mi. Kérdés: ki hitelesebb települési és térségi szinten? A minőségre törekvés nem mentheti meg a „gyenge terméket”. Nem a minőségbiztosítás, hanem az igazi minőség az, ami eladhatóvá és versenyképessé tesz bennünket.

33 igazgató, szaktanácsadó, IPR szakértő
Köszönöm a figyelmet! Bíró Gyula igazgató, szaktanácsadó, IPR szakértő Szent István Egyetem Gyakorlóóvoda és Gyakorló Általános Iskola - Szarvas Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet – Debrecen tel: 06/


Letölteni ppt "Bölcsőde – óvoda - iskola értékeinek megőrzése…"

Hasonló előadás


Google Hirdetések