Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavédelem a gépgyártásban 2014

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavédelem a gépgyártásban 2014"— Előadás másolata:

1 Munkavédelem a gépgyártásban 2014
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Munkavédelem a gépgyártásban 2014 Papíripari termékek előállításának munkavédelme IV. előadás Pintér Péter Mihály Szoba : A28

2 Felépítése A gyártás automatizált gyártósorokon történik. Egy sor két részre osztható: gyártósor és csomagolósor. A gyártósor modul rendszerű, az alapanyagok a gyártósor különböző pontjain csatlakoznak az anyagfolyamhoz, különböző átalakulásokon mennek keresztül, majd az elkészült termékek csomagolása következik. A csomagolás az elkészült termékek zacskózásából, majd a zacskók kartondobozba pakolásából áll. Egy csomagolósor két csomagológépből áll, az egyik az automatikus dobozolóhoz továbbítja a termékeket, a másik pedig a csomagolóasztalhoz, ahol kézzel történik a csomagolás.

3 Általános munkavédelmi követelmények a gyár területén
1. Nem tartózkodhat a gyár területén, és nem végezhet munkát alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló személy. Az ilyen hatás alatt álló személy ki kell utasítani a gyár területén. A biztonsági szolgálat személyzete, véletlenszerű szondáztatást végez. Tilos kábítószert, ill. alkohol tartalmú italokat behozni a gyár területére.

4 2. A gyár területén futni szigorúan tilos
2. A gyár területén futni szigorúan tilos. Ez alól kizárólag a vészhelyzetek kivételek. 3. A gyár egész területén (épületen kívül és belül is) a gyalogos közlekedési útvonalak szigorúan betartandók.

5 4. Lábfejvédelem A lábfejvédelmet, kizárólag fémbetétes, minősített munkavédelmi cipő biztosíthatja. Lábfejvédelem alkalmazása kötelező a gyár egész területén, a következő kivételekkel: - az irodákban - az irodákat összekötő folyosókon - az udvaron kijelölt gyalogosközlekedési útvonalakon - a büfében, a dohányzóban, az ebédlőben és a szociális helyiségekben - a sárga-fekete védőkorláttal elkerített gyalogos útvonalon. - A raktárban kiépített közlekedőn „ketrecben”

6 5. Balesetek jelentése. A gyár területén történő minden balesetet, majdnem-balesetet vagy balesetveszélyes helyzetet azonnal jelentenie kell. Minden dolgozónak kötelessége ezeket jelenteni a közvetlen felettesének, vagy a munkavédelemmel foglalkozó vezetőknek, vagy bármilyen más vezetőnek.

7 6. Teheremelés. Tilos egyedül emelni: - 20 kg-nál nehezebb alapanyag tekercset. - 60 cm-nél nagyobb átmérőjű, vagy befogó-szélességű tárgyat 30 kg-nál nehezebb dobozokat. - Nők max. 9 kg.-os súlyt emelhetnek segítség nélkül. Fenti súlyhatárokat meghaladó tárgyak esetében kötelező emelőgépet használni, vagy még egy személy segítségét kérni. A teheremelés legfontosabb biztonsági eleme az egyenes háttal/derékkal való emelés: behajlított térddel szorosan a teher mellé állva, a combok erejéből felemelkedve kell az emelést végezni.

8 7. Hallásvédelem A gyártócsarnokok területén - mihelyt a védett gyalogosútvonalat elhagyjuk -, vagy ahol jelzés előírja, hallásvédő eszköz viselése kötelező. 8. Vegyszerek kezelése és használata. A gyár területére csak Engedélyezett Vegyszert szabad behozni és használni. Minden vegyszert csak az engedélyezett használati módon szabad alkalmazni. Adott vegyszer más fajta alkalmazása, új engedélyeztetést igényel. Kérdés estén a Munkavédelmi felelőst kell keresni.

9 9. Használaton kívüli létrákat, raklapokat és egyéb tárgyakat tilos falaknak vagy más tárgyaknak támasztani. 10. Kés és olló használatának szabályai a, Kés használatának szabályai 1. Kizárólag rugós visszahúzású kést szabad használni. A penge hegye kerekített kell, hogy legyen. A kés biztonsági csavarral kell, legyen lezárva (nem nyitható közönséges szerszámokkal). 2. A kést csak a markolatánál fogva szabad használni 3. Soha ne vágj úgy, hogy a kést magad felé húzod. 4. A kést övre erősített bőrtokban kell tárolni, tilos zsebbe tenni.

10 b, Olló használatának szabályai
1. A papírvágó ollót tilos a tervezett használatán kívül más célra használni (lyukasztás, csavarozás, kalapálás, kaparás, késként használás, stb.) 2. A vágás iránya mindig a testtől távolodó irányú kell legyen 3. Ügyeljünk, hogy a vágás irányában ne álljon más személy 4. Tilos törött, csorba, hibás ollót használni 5. Az ollót övre erősített bőrtokban kell tárolni, tilos zsebbe tenni.

11 11. Tilos a szemmosókat, vészzuhanyokat, elsősegélydobozokat, tűzvédelmi eszközöket eltorlaszolni, akár ideiglenesen is. 12. Elektromosság: Tilos bármilyen berendezést ki-, vagy bekapcsolni, ill. bármilyen villamos szekrényt kinyitni! A berendezés leállításához mindig a normál leállító gombot használd, soha ne A biztonsági főkapcsolót. Vész esetén a Vész-Stop gombot használni. Minden kéziszerszámot és hosszabbítót használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell, nincs –e rajta látható sérülés.

12 Elektromos tüzet tilos vízzel oltani!
Ha bármely forrásból származó vízszivárgás érinthet villamos berendezést, azonnal értesíteni kell az üzemeltetéséért felelős személyt, és távol kell maradni a berendezéstől. Két vagy több hosszabbítót egymáshoz csatlakoztatni (“láncolni”) tilos! Tilos tárolni vagy elhelyezni bármit a villamos kapcsolószekrények előtt, amely csökkentheti a szekrények előtti, min. 1m biztonsági távolságot!

13 13. Környezetvédelem: A gyár területén dolgozó minden személy köteles munkáját úgy végezni, hogy a lehető legkisebb mennyiségű hulladék képződjön. A gyártási, valamint kommunális jelegű hulladékokat egymástól elkülönítve kell gyűjteni, ezen belül újrahasznosíthatóságuk szerint: - polietilén - cellulóz - vegyes A fenti hulladékokat tartalmazó konténerekbe nem kerülhet fém vagy ragasztóhulladék. A fémhulladékot az erre a célra rendszeresített konténerekbe kell gyűjteni. A ragasztó veszélyes hulladéknak minősül, és erre a célra rendszeresített konténerbe kell gyűjteni. Veszélyes hulladéknak minősül minden olyan hulladék, amely vegyi anyaggal, olajjal szennyezett.

14 rezgések következtében fellépő panaszok:
gerincbántalmak, légzési nehézség, szívritmus-rendellenesség, idegi panaszok, látászavar, tengeribetegségre jellemző tünetek (0,1-3 Hz között) pszichikai hatások: zavartság, félelem az egyes szervek rezonancia-frekvenciái (legkárosabb rezgések): 3-6 Hz : csípő-váll-fej 5-9 Hz: máj-lép-gyomor 7 Hz: agy 9-15 Hz: száj, torok 60-90 Hz: szemgolyó Hz: állkapocs Kézre ható rezgések hatásai (munkahelyi ártalom): – ízületi, csont- és érrendszeri elváltozások

15 A gyártósor

16 A gyártósor modulokból épül fel.
Mindegyik modulban változásokon mennek át az alapanyagok, például: ragasztó felvitele, újabb réteg felvitele, formára vágás, hajtogatás, stb. A gyártás nagy sebességgel történik. Az egyes modulokban alapanyag-vezető görgők, kivágó és mintanyomó görgők és a továbbítást megvalósító hosszabb-rövidebb szíjak (konvejorok) találhatóak. A nagy sebességű gyártás magas fordulatszámmal érhető el, így a forgó alkatrészek (görgők, szíjak) fokozott veszélyt jelentenek.

17 A magas fordulatszám hatására a gépek üzemeltetése nagy zajjal is jár.
Ezért a modulok úgy lettek megtervezve és kialakítva, hogy a belül zajló folyamatok el legyenek választva a külvilágtól, egy modul csak az előtte lévő és a követő modul felé nyitott. Elől és hátul is ajtókkal vannak ellátva a szerelhetőség érdekében, felülről pedig átlátszó plexivel vannak borítva. A borításnak a gyártási folyamat elválasztásán kívül zajcsökkentő szerepe is van.

18 Megakadályozandó, hogy valaki a futó sor ajtaját
kinyissa, az ajtókon biztonsági ajtónyitás gátló munkahengereket helyeztek el, melyek sűrített levegővel működnek. Az ajtókat így csak akkor lehet kinyitni, ha a munkahengerek nincsenek nyomás alatt.

19 A nyomáslevétel egy kézi biztonsági szeleppel
történik. Ha esetleg valaki mégis megpróbálná kinyitni valamelyik ajtót, úgy, hogy leveszi a nyomást a munkahengerről, akkor az egész sor megáll, illetve nem lehet a sort addig elindítani, amíg nincsen minden ajtó bezárva és a munkahengerek nincsenek nyomás alatt.

20 Minden modulon található egy lakatolható elektromos főkapcsoló.
Erre azért van szükség, hogy még véletlenül se lehessen a modult áram alá helyezni, ha valaki éppen munkát végez rajta. Előfordulhat, hogy váratlan helyzet adódik és a sort minden további nélkül le kell állítani. Erre az esetre található minden modulon egy-egy vészmegállító gomb.

21 A lakatolási eljárás Sokszor van szükség a gépek megállítására karbantartások elvégzése miatt, takarítás vagy átvizsgálás céljából. A lakatolási eljárás szempontjából nem teszünk különbséget a gyártósor és a csomagolósor között. A gépek megállítására majd újbóli elindítására munkavédelmi utasítás betartása szükséges a biztonságos üzemeltetés végett. A következő sorrendeket kötelezően be kell tartani.

22 Elektromos áram által hajtott gépegységek.
1.a. A gépegység energiamentesítése és lakatolása A. A gép megállítása a STOP gombbal. B. Az adott berendezésre vonatkozó biztonsági kapcsoló lekapcsolása (OFF). A lakatolható STOP gomb nem számít biztonsági kapcsolónak, és nem helyettesítheti azt! C. A saját biztonsági lakattal le kell zárni a biztonsági kapcsolót OFF pozícióban. D. Meg kell győződni arról, hogy a lezárt gépegység senkinek sem okozhat balesetet. E. Figyelmeztető jelzés leadása (nem kötelezően az indításjelzővel).

23 F. A START gomb megnyomásával ellenőrizni kell, hogy a gépegység valóban nem indul el.
G. A STOP gomb újbóli megnyomása az elektromos érintkezőket szétválasztására. H. A kívánt munka elvégzése a gépegységen. Amennyiben a sor hosszabb ideig áll, munkavégzés nem történik rajta, a soron található karbantartó kapcsolót kell lelakatolni, valamint a soron található főlevegő kapcsolókat.

24 1.b. A gépegység újraindítása
A. Saját lakat eltávolítása a kapcsolóról. B. Ellenőrizni, hogy a gépegység összes kapcsolójáról mindenki eltávolította a saját lakatját, és az egység működőképes. C. Figyelmeztetőjelzés leadása nem kötelezően az indításjelzővel. D. Meg kell győződni róla, hogy a gépegység indulásakor senkinek nem okozhat balesetet. E. A biztonsági kapcsolókat felkapcsolása (ON). F. A START gomb megnyomása.

25 1.c. Lakatolási elsőbbség:
A. Amennyiben a gépegységen van lakatolható biztonsági kapcsoló akkor ezt lakatoljuk. B. Amennyiben ilyen kapcsoló nincs az illető egységen, a vezérlőtábla kapcsolóját lakatoljuk. C. Amennyiben itt sincs a gépegységre vonatkozó kapcsoló, akkor a főkapcsolót lakatoljuk. D. Amennyiben a fenti lehetőségek egyike sem adott, az elektromos energiamentesítést akkor is elvégezzük, akár: - eltávolítva a gépet üzemeltető áramkör biztosítékait, akár - a gépegység tápfeszültséget biztosító szálait szereltetjük le. Mindkét esetben a műveletet csak erre jogosult szakemberrel szabad elvégeztetni.

26 2. Az egy műszakot meghaladó munkák során alkalmazandó eljárás
Amennyiben a lakatolást megkövetelő munkafolyamat műszakváltáskor nem fejeződött be, a munkát elkezdő dolgozó csak azután veheti le a lakatját a kapcsolóról, miután az őt váltó munkatárs a saját lakatját már felhelyezte.

27 3. A biztonsági lakat erőszakos eltávolítása
Ha a műszakváltás után (vagy bármikor a műszak során) kiderül, hogy a felhelyezett lakat tulajdonosa nem érhető el az üzem területén, a következő eljárást kell követni: A lakat tulajdonosával meg kell próbálni kapcsolatba lépni Amennyiben sikerül, a lakat eltávolításához az ı engedélye szükséges Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel: o A sort/berendezést át kell vizsgálni - különös tekintettel a biztonsági eszközökre - és meg kell győződni a sor/berendezés biztonságos indíthatóságáról O Ezután a részleg vezetőjét értesíteni kell o Ha a részleg vezetője nem érhető el, az ügyeletes vezetőt kell értesíteni o A fenti két vezető valamelyikének az engedélyével a lakat eltávolítható, a sor/berendezés elindítható

28 Létrák használata A gyártósorok üzemeltetése és karbantartása során szükséges különböző magasságú létrák, fellépők és gurulós létrák (továbbiakban eszközök) használata. Ezek a munkafolyamatok veszélyesek, mert a szabályok be nem tartása esetén magasból történő leesés következhet be. A létrákra és fellépőkre vonatkozó általános szabályok: 1. A platformon mindig - lehetőség szerint – a talp teljes felületével kell állni 2. Az eszközök szerkezeti stabilitását fúrással, csavarok behajtásával, ill. egyéb módon megváltoztatni tilos 3. Az eszközökön címkéket, feliratokat, ill. a létra ellenőrzését megnehezítő dolgokat engedély nélkül elhelyezni tilos

29 4. A létrákat és fellépőket mindig stabilan kell elhelyezni, létráknál ügyelve arra, hogy a felső horgok biztosan rögzüljenek a tartórúdon. 5. A létrákon, gurulós létrákon és a korláttal rendelkező fellépőkön való közlekedés során legalább egy kézzel mindig kapaszkodni kell. 6. Az 1.2 m magasságot meghaladó platformmal rendelkező gurulós létrák esetén a láncot minden esetben be kell akasztani magunk mögött. 7. Csak olyan eszközt szabad mozgatni, amin nincs rögzítetlen tárgy. Ezt minden esetben ellenőrizni kell. 8. A rögzíthető kerekekkel rendelkező eszközöket használat elıtt rögzíteni kell 9. Sérült eszközt tilos használni, azokat el kell különíteni a kijelölt helyre és fel kell címkézni sérült eszköz feliratú címkével.

30 10. Lehetőség szerint mindig olyan eszközt kell használni, aminek a platform magassága megfelel a munkavégzésnek (nem kell a lépcsőjén állva dolgozni) 11. Az eszközök korlátjára kiállni, illetve a korlát síkjától 20 cm-nél távolabb kihajolni szigorúan tilos. 12. Munka közben a lábdeszkával nem rendelkező platformokon tilos szerszámokat, alkatrészeket elhelyezni 13. A létrákon csak olyan tárgyakat szabad szállítani, amiket biztonságosan meg lehet fogni, ha erre a tárgy nem alkalmas, a biztonságos megfogásról valamilyen segédeszközzel kell gondoskodni.

31 Tilos az eszközökről leugrani, lépcsőfokokat átlépve közlekedni rajtuk.
Az eszközöket a mozgatásuk során folyamatosan fogni kell, azokat lökdösni tilos Tilos olyan eszközt mozgatni, amin személy tartózkodik. 1. Ha 1.2m magasságot meghaladó eszközön dolgozunk (kivétel közlekedés az eszközön) a munkaterületet körül kell keríteni 2-2 m ráhagyással minden irányban. 2. A körülkerített területen belül a munkavédelmi sisak viselése kötelező. 3. Fellépőről, gurulós létráról átmászni másik eszközre, gépegységre tilos, kivéve a szabványos esésvédelemmel (teljes testhevederzet) rendelkező személyeknek.

32 A különböző munkafolyamatok különböző magasságú eszközök használatát igénylik. Az alábbiakban azok a feladatok vannak felsorolva, amiknél meghatározott magasságú eszközt kell használni. Ezek a következőek: • Trimm-zsák csere: 2 lépcsős fellépőről kell végezni, ügyelve a poros padló okozta csúszásveszélyre. • Alapanyag bekészítés 3 vagy 4 lépcsős, függően a kezelő magasságától • Videojet tisztítás: Ehhez a munkafolyamathoz egy speciális, csak itt használatos létrát kell használni, amely 2 lépcsős, korláttal és acélrácsos platformmal rendelkezik • Ventillátorház megközelítése: 12 lépcsős támasztólétra egyoldali korláttal • Diverter megközelítése: 10 lépcsős támasztólétra egyoldali korláttal • ACP megközelítése: 10 lépcsős támasztólétra egyoldali korláttal

33 Egyéni védőeszközök Az egyéni védőeszközök használata minden olyan egyénre vonatkozik, aki munkája során különböző veszélyforrásokból eredő veszélyeknek van kitéve. Veszélyforrás lehet minden olyan tárgy, energia vagy behatás, amely képes az emberi testet károsítani akár azonnal, akár hosszabb idő után.

34 A munkahelyen ezek tipikusan a következők (nem kimerítő felsorolás!):
Tárgy: - Éles, hegyes, sorjás tárgyak - Különböző kéziszerszámok - Közlekedési ill. szállító járművek - Fejmagasságban függeszkedő tárgyak (fejbeütés veszélye) - 1.2 m-nél nagyobb szintkülönbség

35 Energia: - Mozgási energia (pl. mozgó gépalkatrészek, kirepülő tárgyak, stb…) - Rugó energia - Gravitáció (függesztett tárgyak lezuhanása) - Elektromosság - Nyomás alatt lévő gázok ill. folyadékok (sűrített levegő, ragasztó rendszerek, fűtővíz, stb…) - Hőenergia (Minden 55 oC feletti hőmérsékletű tárgy ill. folyadék vagy gáz)

36 Behatás: - Zaj - Egyes vegyszerekkel történő érintkezés ill. gőzeik belélegzése - Megvilágítás - Por - Lézerfény - Rezgés

37 Egyéni védőeszközt kell viselni minden olyan esetben, ha azt
felirat vagy piktogram megköveteli, a végzett munka munkavédelmi utasítása ill. valamely általános munkavédelmi utasítás megköveteli, a használni kívánt vegyszer anyagbiztonsági adatlapja megköveteli, a magyar jogszabályok előírják.

38 A védőeszköz használójának a védőeszközt tisztítani és karbantartani a hatályos jogszabályok szerint kötelező. Tilos használni törött, sérült, jelentős mértékben elhasználódott védőeszközt! Az egyéni védőeszközön szerepelnie kell annak a szabványszámnak, amely szerint minősítették azt. Amelyiken nem szerepel szabványszám, tilos használni. Mindig a munkavégzésnek megfelelő védőeszközt kell viselni, mert csak a megfelelő védőeszköz képes hatékony védelemre!

39 A munkafolyamatok és a hozzájuk tartozó egyéni védőeszközök
1. Gyártósorok közötti munkavégzés Védőeszköz: Hallásvédő eszköz és munkavédelmi cipő A hallásvédő eszköznek rendelkeznie kell az EN 352-es szabvány szerinti minősítéssel A gyár dolgozóinak a következő típusok közül kell választani: 3M 1110 zsinóros füldugó 3M többször használható zsinóros füldugó 3M 1430 fültok Howard Leight MAX füldugó

40 2. Poros környezetben történő munkavégzés pl: sűrített levegővel végzett tisztítás
Védőeszköz: Védőszemüveg, fél álarc (pormaszk) EN B szintű védőszemüveg elfogadott. Az EN 149- es szabvány FFP3-as szintjének megfelelő pormaszk elfogadott. A gyár dolgozóinak a 3M 8835 típusú pormaszkot kell használni . A gyár dolgozóinak 3M JUPITER típusú szőrt levegős légzésvédőt kell használni.

41 3. Vegyszerekkel történő munkavégzés szem és kézvédelme
Védőeszköz: Védőszemüveg és védőkesztyű Csak az EN 166-os szabvány 3-as kiegészítésének megfelelő védőszemüvegek használhatók. A gyár dolgozóinak az aceton tartalmú tinta, és annak hígítójával történő munkavégzéshez UVEX 9302 típusú védőszemüveget kell használni.

42 Általánosan az EN 374 szabvány szerint minősített kesztyűt lehet használni a gyárban, de minden esetben meg kell vizsgálni a kesztyű minősítésében szereplő vegyszer- ellenállósági adatlapban foglaltakat. Csak olyan kesztyűt szabad használni, amely az adott vegyszer ellen legalább III-as kategóriájú. A gyár dolgozóinak a Videojet aceton tartalmú tintájával ill. hígítójával történő munkavégzéshez N-dex plus típusú kesztyűt kell használni.

43 4. Ragasztótank utántöltés
Védőeszköz: Arcvédő pajzs Beiersdorf-A PP típusú és hőálló védőkesztyű Lingemann-6781R-10 típusú. 5. Illatanyag tartályának cseréje Védőeszköz: Uvex 9302 védőszemüveg, Gumikesztyű


Letölteni ppt "Munkavédelem a gépgyártásban 2014"

Hasonló előadás


Google Hirdetések