Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése pályázat „e-NIVÓ” projektjének bemutatása Csapó Ida a Magyar Internetező Nők Egyesülete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése pályázat „e-NIVÓ” projektjének bemutatása Csapó Ida a Magyar Internetező Nők Egyesülete."— Előadás másolata:

1 HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése pályázat „e-NIVÓ” projektjének bemutatása Csapó Ida a Magyar Internetező Nők Egyesülete elnöke, e-NIVÓ projektvezető Kovács Béláné Pető Magdolna –Jászfényszaru, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke, e-NIVÓ helyi szervező

2 2 MINők Egyesülete A Magyar Internetező Nők Egyesülete (MINők) Közhasznú Szervezet önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet 2001. májusában alakult országos jelleggel, legalább hét megyére kiterjedően végzi tevékenységét.

3 3 MINők célja Az MINők Egyesülete célja, hogy közhasznú tevékenységet folytasson az alábbi területeken: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

4 4 MINők Egyesületéről röviden Küldetése Tevékenységei Eddigi eredményei Humán erőforrásai Tárgyi erőforrásai Bevételei

5 5 A pályázat előzményei Elméleti felkészülés a pályázatírásra – tanfolyamokon való aktív részvétel. Az Egyesület stratégiai tervének elkészítése. A belső erőforrás feltérképezése.

6 6 Az Operatív Programok tartalma Helyzetfeltárás SWOT analízis Stratégia (célok, prioritások részletes bemutatása) Intézkedések összefoglalása Indikátorok Pénzügyi táblák Végrehajtási intézkedések Partnerség Ex-ante értékelés Egyéb politikákkal való összhang

7 7 A projektjavaslat szerkezete Összefoglaló A projekt leírása Konzorcium létrehozása Munkaterv A pénzügyi és a gazdasági tényezők részletes ismertetése Kockázatok és bizonytalanságok Költségvetés

8 8 Összefoglaló - terjesztés A pályázat céljának megfogalmazása Mi indokolja a projektet? (Milyen problémát old meg?) Mi a konkrét cél az ágazatra vonatkozólag? Hogyan, milyen módszerekkel lehet a célt elérni (Mi a kutatás célja? Hogyan hasznosulnak az eredmények?) – a Kollektív kutatás céljaival összhangban Melyek a várható eredmények? (Miben mérhetők? Melyek a kockázatok?) Milyen hatással van a projekt a társadalom egyéb rétegeire, a foglalkoztatásra? Milyen hatással van a projekt a régióra, országra, európai szinten?

9 9 A pályázati kiírásról röviden Kiíró: A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH) Cím: „Nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése”

10 10 Komponensek 1. komponens: A nők foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezés 2. komponens: A nők vállalkozóvá válásához és vállalkozásuk működtetéséhez nyújtott szolgáltatások Kiegészítő tevékenység: a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő szolgáltatások (gyermekfelügyelet, idősgondozás).

11 11 Az e-NIVÓ projekt adatai A projekt címe: e-NIVÓ - együttműködő NőI VállalkozÓk hálózata a valóságban és virtuálisan A projekt megvalósítás kezdetének és befejezésének tervezett időpontja: 2004. 09. 15. – 2005. 12. 31. (támogatási szerződés módosítása!) A projekt költségvetése: 15.300.000 Ft (A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg.)

12 12 A projekt megvalósulásának földrajzi helyszínei Helyszínek: Jászfényszaru, Mezőkövesd, Hódmezővásárhely/Szeged, Székesfehérvár A helyszínválasztás indoka: A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 91/2001.(VI.15.) Kormányrendelet szerinti társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott kistérség helységei. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) kormányrendelet által megjelöltek.

13 13 Rövid projekt összefoglalás (1) Általános célunk a nők vállalkozóvá válásának támogatása azért, hogy a nők meg tudjanak birkózni a társadalmi szerepelvárásokból fakadó hátrányokkal, képesek legyenek leküzdeni a jelentkező nehézségeket. Az ”e” betű utal az együttműködés fontosságára, valamint arra, hogy Egyesületünk az e- világban, a virtuális valóságban otthon van. Az évek során szerzett internetes tapasztalatainkat azért szeretnénk átadni a vállalkozó nőknek, mert meggyőződésünk, hogy a legkorszerűbb infokommunikációs eszközök napi, rutinszerű használata a vállalkozásokat hatékonyan segítheti.

14 14 Rövid projekt összefoglalás (2) Konkrét célunk a működő, illetve induló női vállalkozások megerősítése személyre szabott támogató szolgáltatásokkal, átfogó kommunikációs tevékenységgel: a vállalkozó nők megerősítése szakmailag vállalkozásaik önértékelésével, vállalkozási ismeretbővítéssel, illetve mentális megerősítésük vállalkozási önismereti és személyiségfejlesztéssel egymással együttműködő női vállalkozói körök létrehozásának segítése helyi, regionális és országos szinten, üzleti célú együttműködések, partnerségek kialakításának ösztönzése, a közösségi vállalkozások, azok munkahelyteremtő képességeinek megismertetése.

15 15 Rövid projekt összefoglalás (3) A tervezett tevékenységek a fenti célok szolgálatában: konferenciák (nyitó: 2005.09. 24. Budapesten, záró 1 év múlva), workshopok, személyes szaktanácsadások, internetes támogatás, online jelenlét (honlap, levelezőlista, hírlevél, e-mail, illetve távoktatás stb.)

16 16 Rövid projekt összefoglalás (4) Célcsoport: jelenleg már vállalkozó, illetve vállalkozni szándékozó nők (kismamák, 45 felettiek, fogyatékkal élők, munkanélküliek). Minimális összlétszámterv: 105 fő 1. már vállalkozó nők (95 fő): jogi személyiségű gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok munkavégzésre kötelezett tagjai, egyéni vállalkozók (mikro- és kisvállalkozók - kényszervállalkozók, önfoglalkoztatók), őstermelők;

17 17 Rövid projekt összefoglalás (5) 2. Vállalkozás indítását előkészítő nők (10 fő): gyesen-gyeden lévő kismamák, munkanélküliek. 3. Hátrányos helyzetűek közül bevonni kívánt vállalkozó v. leendő vállalkozó nők: fogyatékkal élők, 45 feletti nők, kismamák.

18 18 Rövid projekt összefoglalás (6) Elvárt eredmények: mintegy 105 résztvevő közel 1.5 évig részt vesz a fenti programon, 80%-uk bent marad abban, üzleti tervet készítenek a program végére (résztvevők 80%-a várhatóan ezt teljesíti), szaktudásban és lelkileg erősödnek a „bemenethez” képest, partnerségi kapcsolatok alakulnak ki helyi, regionális, esetlegesen országos szinten, megerősödik a női vállalkozások együttműködése, vállalkozó női klubok alakulnak (3), meglévő vállalkozó női klub egyesületté alakul, hálózatépítésbe kezdenek online és offline.

19 19 A projekt indokoltsága A vidéki nők támogatása (jászsági, mezőkövesdi kistérség, Székesfehérvár, illetve Csongrád megye). Jelentős hatékonyságnövelő tényezőként jelenik meg projektünk esetén a hálózatban való együttműködés a partnerek között – pl. női vállalkozói klubok működtetése, internetes vállalkozói hálózat létrehozása, fenntartása, netán közösségi vállalkozások elindítása. A hálózati együttműködés keretében olyan térségek válnak aktív részvevőivé a projektnek, amelyek az elmaradott térségek közé tartoznak, s ahol a vállalkozói réteg bővülése a kistérség gazdasági fellendülését eredményezheti (Jászfényszaru, Mezőkövesd, Hódmezővásárhely/Szeged, Székesfehérvár).

20 20 A projekt megvalósítása Megvalósítási ütemterv alapján: A projekt hossza 16 hónap (2005. június 15-e és 2006. december 30. között.) A képzés 2 részből áll: - vállalkozói önismeret (elején 2 nap, ismerkedés), - szakmai rész: vállalkozói ismeretek (havonta 1-1 napos). A projekt végére ÜZLETI TERVET KELL KÉSZÍTENI! (Leadási határidő: 2006. jún. 15.) Emellett honlap, internetes támogatás, e-learning, számítástechnikai képzés elsősorban kezdő internethasználóknak (24 órában).

21 21 A projekt megvalósítása Előkészítő szakasz: 3 hónap 2005. jún.15. - szept. 14. (előkészítés, webfelület, arculat). Célcsoport toborzása, bevonása: Jelentkezési határidő: 2005. 08. 19. (formai és tartalmi követelmények) Jelentkezők szűrése: 2005. 09. 09. Igényfelmérés összesítése helyszínenként. Budapesti nyitó konferencia: 2005. 09. 24.

22 22 A projekt megvalósítása Képzési alkalmak (összesen 7 alkalom, havonta egy nap - kivéve az első hónapot): 1. hónap: Nyitó konferencia Budapesten: 2005. szeptember 24. Első képzési nap a 2005. szeptember 25-i héten indul - helyszínenként egyeztetve. Téma: Vállalkozási önismeret (belső), stílustanácsadás (külső önismeret) - 2 nap. Informatikai képzési napok beillesztése! (Lehetőség - igényfelmérésen alapulva - 24 óra kezdő internethasználóknak.) Tanácsadás: bejelentkezés alapján a helyszínen.

23 23 A projekt megvalósítása 2. hónap: Képzés Téma: EU gender, EU vállalkozás (cél: gender érzékenyítő szemléletformálás). Tanácsadás: bejelentkezés alapján a helyszínen. 3. hónap: Képzés Téma: Marketing, PR Tanácsadás: bejelentkezés alapján a helyszínen. Egyéb: Jászfényszarun Erzsébet–nap: november 18. (10 éve mindig: vidékfejlesztési konferencia) Vállalkozónők, ha tudnak, vegyenek ezen részt – lehetőség.

24 24 A projekt megvalósítása 4. hónap: Képzés Téma: Jog, adó Tanácsadás: bejelentkezés alapján a helyszínen. 5. hónap: Képzés Téma: Közösségi vállalkozás Tanácsadás: bejelentkezés alapján a helyszínen.

25 25 A projekt megvalósítása 6. hónap: Képzés Téma: e-business Tanácsadás: bejelentkezés alapján a helyszínen. 7. hónap: Képzés Téma: pályázatírás Tanácsadás: bejelentkezés alapján a helyszínen.

26 26 A jelentkezések kritériumai A jelentkezési csomag tartalma volt: Jelentkezési lap 1. számú adatlap 2. számú adatlap Előzetes kérdőív

27 27 A jelentkezések kritériumai 1. Formai kritérium: Határidő betartása (2005. 08. 19. beérkezési határidő) Minden melléklet kitöltésre kerüljön. 2. Tartami kritérium Motiváltság Női problémákra érzékenység „Adni, nemcsak kapni.”

28 28 Jelentkezők Nagy érdeklődés a meghirdetés után Közel 160 jelentkező Közel 25 fővárosi – ők a vidéki helyszínek között választhatnak A vállalkozni szándékozók a tervezettnél többen vannak Sok hasznos jelzés, információ a megvalósítóknak a 2. sz. adatlapon, ill. az igényfelmérő kérdőívben

29 Köszönöm a figyelmet: Kovács Béláné Pető Magdolna bkovacs@pr.hu Tel: (30) 223-5524


Letölteni ppt "HEFOP/2004/1.3.1. A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése pályázat „e-NIVÓ” projektjének bemutatása Csapó Ida a Magyar Internetező Nők Egyesülete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések