Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keresztyén etika (2. rész)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keresztyén etika (2. rész)"— Előadás másolata:

1 Keresztyén etika (2. rész)

2 Ismétlés Keresztyén tanítás és keresztyén etika elválaszthatatlan egymástól A keresztyén tanítás megfogalmazza: mit tanít az egyház Isten igéje alapján A keresztyén etika megfogalmazza: mit jelent a tanítás a keresztyén élet számára

3 Keresztyén hit tartalma (tanítás) jelenléte, aktivitása,
cselekvése, döntései a mindennapokban (etika)

4 Ismétlés Alapfogalmak: A jó A törvény A lelkiismeret A bűn
Az evangélium Simul iustus et peccator Döntés – felelősség embertárs = felebarát Az idő

5 Ismétlés Az Isten az embert közösségbe teremtette.
Teremtési rendek: (ordo, Ordnung) Házasság és család Nép és állam Hivatás és kultúra Megváltói rend: Egyház Az ember tehát hitét ezekben a közösségekben éli meg keresztyén erkölcse, ezekben a közösségekben mutatkozik meg.

6 Munkamódszerünk Az egyes közösségekről szóló tanítás
A tanítás által felvetett etikai kérdések Egy konkrét példa, melyen elgondolkodhatunk

7 HÁZASSÁG – CSALÁD Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. (1Móz 2,18) Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. (1Móz 2,24) Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. (1Móz 1,28)

8 Mit jelent ez? Isten alkotása, jó rendje és parancsa
„a kapcsolat közöttük ugyanolyan lesz, mint a szülő és gyermek közötti vérségi kapcsolat” (Elert) Esetről esetre rendelés Nem szerződés Az élet továbbadásában Isten munkatársai A szülők „Isten helyettesei” (Luther) Isten előtti felelősség

9 Etikai kérdések Felelősség a házastárs választásában Jegyesség
A templomi házasságkötés Válás Házasság egyneműek között Szexualitás Szingli-lét A presbiter házassága, családi élete

10 Felelős gyermekvállalás, fogamzásgátlás, abortusz
Szervátültetés, mesterséges megtermékenyítés, Fájdalomcsillapítás, drog Méltóságteljes haldoklás, eutanázia Génsebészet, őssejt-beültetés, klónozás

11 Gyermeknevelés A családfő így tanítsa házanépét!

12 NÉP – ÁLLAM Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét! (1Móz 11,7) Nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. (Rm 13,1)

13 Mit jelent ez? Isten alkotása, jó rendje
A népek között nincsenek értékbeli különbségek Van hazánk! Van népünk! Az állam egy nép szervezettsége, rendje Az állam a bűnös világban munkálkodó isteni kegyelem („Bűn nélkül az állam nem volna sem szükséges, sem lehetséges… E. Brunner) Luther az államszervezetet a családhoz hasonlítja Isten előtti felelősség

14 Etikai kérdések Nacionalizmus és hazaszeretet
Internacionalizmus és világpolgár A nyelv, a történelem, a kultúra ismerete, szeretete Iskolázás, egészségügy, államkassza, adózás Hatalomgyakorlás, engedelmesség a felsőbbségnek Választások, demokrácia Halálbüntetés, háború

15 HIVATÁS – KULTÚRA Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! (1Móz 1,28) És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. (1Móz 2,15)

16 Mit jelent ez? Az ember hivatása, hogy Isten megbízásából őrizze és uralma alá hajtsa a teremtett világot Isten alkotása, jó rendje, hogy dolgozzunk. Az uralkodó: jó pásztor Az ember Isten sáfára „Isten ad mindent, de neked is hozzá kell látnod s két kézzel megragadnod az ekeszarvát.” (Luther) Minden munka mandátum – hivatás Méltó a munkás a maga bérére. (Lk 10,7) Isten jósága és áldása a megélhetés Alkotó tevékenység

17 Etikai kérdések Környezetvédelem Kamatok, hitelek A munka bérezése
Rekreáció, ünnepszentelés Magántulajdon Takarékosság, gyarapodás Elégedettség, elégedetlenség Szegénység Szakszervezet, sztrájk A tudós felelőssége, a feltaláló/a felhasználó felelőssége Művészet és giccs

18 EGYHÁZ Krisztus teste (1Kor 12, 12–27) Isten népe (Zsid 4,9)
Isten nyája (1Pt 5,2) Isten szántóföldje, Isten épülete (1Kor 3,9) „az egyház valójában a szentek és igazán hívők gyülekezete” (CA VIII.) „azok a báránykák, akik hallgatják Pásztoruk hangját” (Schmalkaldeni cikkek 12.)

19 Mit jelent ez? Az istentiszteleten Isten szól hozzám
Megbocsátja bűnömet Éltet, táplál testével, vérével Gyermekévé tesz Szentlelkével munkálja bennem a hit megszületését és növekedését Közösségbe von Krisztussal és a benne hívőkkel Ő az én Uram, Pásztorom, Megváltóm! Testvéri közösségben vehetek részt és részesülhetek az apostoli tanításban, a kenyér megtörésében és az imádságban Szolgálatom van, a test része vagyok

20 Etikai kérdések Részvétel az istentiszteleten Egyszemélyes gyülekezet
Hit a gyülekezeten kívül Az igehirdető felelőssége Az igehallgató felelőssége Semper reformanda Egyházfenntartás Egységtörekvések Hitvallásosság, ökumenikus nyitottság A templom rendje, berendezése Demokratikus vagy teokratikus?

21 Keresztyén etika – ma Korszellem által átitatott,
Hitismeretekben, tanításban Erkölcsiségében, keresztyén életben meggyengült keresztyénségünknek szól Jézus Krisztus szava: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Mt 28,19) Gyümölcseikről ismeritek meg őket. (Mt 7,20)

22 Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
Legfőképpen az igaz hitért … Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, Hogy csak Krisztus legyen Mesterünk … Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged, Hadd ízleljük édességedet, Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, Egyességben és békében éljünk! Szánj meg, Isten! (dallam: Wittenberg szöveg: Luther Márton – EÉ: 232, 1–3)

23 Hogyan döntene? – egy konkrét eset –
Minden gyermekkeresztelés alkalmával elhangzik az alábbi kérdés a szülőkhöz és a keresztszülőkhöz: Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház és gyülekezetünk segítségével gondoskodtok e gyermek hívő keresztyénné neveléséről? Vállaljátok-e? A keresztelésre való készüléskor a szülőkkel mindig elbeszélgetünk arról, hogy a kereszteléshez nélkülözhetetlen ez a szülői és keresztszülői vállalás. Tapasztalataink azonban arra mutatnak, hogy ezt a vállalást sokan „félvállról” veszik.

24 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Keresztyén etika (2. rész)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések