Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keresztyén etika (2. rész). Ismétlés • Keresztyén tanítás és keresztyén etika elválaszthatatlan egymástól • A keresztyén tanítás megfogalmazza: mit tanít.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keresztyén etika (2. rész). Ismétlés • Keresztyén tanítás és keresztyén etika elválaszthatatlan egymástól • A keresztyén tanítás megfogalmazza: mit tanít."— Előadás másolata:

1 Keresztyén etika (2. rész)

2 Ismétlés • Keresztyén tanítás és keresztyén etika elválaszthatatlan egymástól • A keresztyén tanítás megfogalmazza: mit tanít az egyház Isten igéje alapján • A keresztyén etika megfogalmazza: mit jelent a tanítás a keresztyén élet számára

3 Keresztyén hit tartalma (tanítás) jelenléte, aktivitása, cselekvése, döntései a mindennapokban (etika)

4 Ismétlés • Alapfogalmak: – A jó – A törvény – A lelkiismeret – A bűn – Az evangélium – Simul iustus et peccator – Döntés – felelősség – embertárs = felebarát – Az idő

5 Ismétlés • Az Isten az embert közösségbe teremtette. • Teremtési rendek: (ordo, Ordnung) – Házasság és család – Nép és állam – Hivatás és kultúra • Megváltói rend: – Egyház • Az ember tehát hitét ezekben a közösségekben éli meg keresztyén erkölcse, ezekben a közösségekben mutatkozik meg.

6 Munkamódszerünk • Az egyes közösségekről szóló tanítás • A tanítás által felvetett etikai kérdések • Egy konkrét példa, melyen elgondolkodhatunk

7 HÁZASSÁG – CSALÁD • Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. (1Móz 2,18) • Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. (1Móz 2,24) • Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. (1Móz 1,28)

8 Mit jelent ez? • Isten alkotása, jó rendje és parancsa • „a kapcsolat közöttük ugyanolyan lesz, mint a szülő és gyermek közötti vérségi kapcsolat” (Elert) • Esetről esetre rendelés • Nem szerződés • Az élet továbbadásában Isten munkatársai • A szülők „Isten helyettesei” (Luther) • Isten előtti felelősség

9 Etikai kérdések • Felelősség a házastárs választásában • Jegyesség • A templomi házasságkötés • Válás • Házasság egyneműek között • Szexualitás • Szingli-lét • A presbiter házassága, családi élete

10 • Felelős gyermekvállalás, fogamzásgátlás, abortusz • Szervátültetés, mesterséges megtermékenyítés, • Fájdalomcsillapítás, drog • Méltóságteljes haldoklás, eutanázia • Génsebészet, őssejt-beültetés, klónozás

11 • Gyermeknevelés • A családfő így tanítsa házanépét!

12 NÉP – ÁLLAM • Menjünk csak le és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét! (1Móz 11,7) • Nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. (Rm 13,1)

13 Mit jelent ez? • Isten alkotása, jó rendje • A népek között nincsenek értékbeli különbségek • Van hazánk! • Van népünk! • Az állam egy nép szervezettsége, rendje • Az állam a bűnös világban munkálkodó isteni kegyelem („Bűn nélkül az állam nem volna sem szükséges, sem lehetséges… E. Brunner) • Luther az államszervezetet a családhoz hasonlítja • Isten előtti felelősség

14 Etikai kérdések • Nacionalizmus és hazaszeretet • Internacionalizmus és világpolgár • A nyelv, a történelem, a kultúra ismerete, szeretete • Iskolázás, egészségügy, államkassza, adózás • Hatalomgyakorlás, engedelmesség a felsőbbségnek • Választások, demokrácia • Halálbüntetés, háború

15 HIVATÁS – KULTÚRA • Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! (1Móz 1,28) • És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. (1Móz 2,15)

16 Mit jelent ez? • Az ember hivatása, hogy Isten megbízásából őrizze és uralma alá hajtsa a teremtett világot Isten alkotása, jó rendje, hogy dolgozzunk. • Az uralkodó: jó pásztor • Az ember Isten sáfára • „Isten ad mindent, de neked is hozzá kell látnod s két kézzel megragadnod az ekeszarvát.” (Luther) • Minden munka mandátum – hivatás • Méltó a munkás a maga bérére. (Lk 10,7) • Isten jósága és áldása a megélhetés • Alkotó tevékenység

17 Etikai kérdések • Környezetvédelem • Kamatok, hitelek • A munka bérezése • Rekreáció, ünnepszentelés • Magántulajdon • Takarékosság, gyarapodás • Elégedettség, elégedetlenség • Szegénység • Szakszervezet, sztrájk • A tudós felelőssége, a feltaláló/a felhasználó felelőssége • Művészet és giccs

18 EGYHÁZ • Krisztus teste (1Kor 12, 12–27) • Isten népe (Zsid 4,9) • Isten nyája (1Pt 5,2) • Isten szántóföldje, Isten épülete (1Kor 3,9) • „az egyház valójában a szentek és igazán hívők gyülekezete” (CA VIII.) • „azok a báránykák, akik hallgatják Pásztoruk hangját” (Schmalkaldeni cikkek 12.)

19 Mit jelent ez? • Az istentiszteleten Isten szól hozzám • Megbocsátja bűnömet • Éltet, táplál testével, vérével • Gyermekévé tesz • Szentlelkével munkálja bennem a hit megszületését és növekedését • Közösségbe von Krisztussal és a benne hívőkkel • Ő az én Uram, Pásztorom, Megváltóm! • Testvéri közösségben vehetek részt és részesülhetek az apostoli tanításban, a kenyér megtörésében és az imádságban • Szolgálatom van, a test része vagyok

20 Etikai kérdések • Részvétel az istentiszteleten • Egyszemélyes gyülekezet • Hit a gyülekezeten kívül • Az igehirdető felelőssége • Az igehallgató felelőssége • Semper reformanda • Egyházfenntartás • Egységtörekvések • Hitvallásosság, ökumenikus nyitottság • A templom rendje, berendezése • Demokratikus vagy teokratikus?

21 Keresztyén etika – ma • Korszellem által átitatott, • Hitismeretekben, tanításban • Erkölcsiségében, keresztyén életben meggyengült keresztyénségünknek szól Jézus Krisztus szava: • „Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Mt 28,19) • Gyümölcseikről ismeritek meg őket. (Mt 7,20)

22 Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét Legfőképpen az igaz hitért … Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, Hogy csak Krisztus legyen Mesterünk … Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged, Hadd ízleljük édességedet, Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, Egyességben és békében éljünk! Szánj meg, Isten! (dallam: Wittenberg 1524. szöveg: Luther Márton – EÉ: 232, 1–3)

23 Hogyan döntene? – egy konkrét eset – • Minden gyermekkeresztelés alkalmával elhangzik az alábbi kérdés a szülőkhöz és a keresztszülőkhöz: Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház és gyülekezetünk segítségével gondoskodtok e gyermek hívő keresztyénné neveléséről? Vállaljátok-e? • A keresztelésre való készüléskor a szülőkkel mindig elbeszélgetünk arról, hogy a kereszteléshez nélkülözhetetlen ez a szülői és keresztszülői vállalás. Tapasztalataink azonban arra mutatnak, hogy ezt a vállalást sokan „félvállról” veszik.

24 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Keresztyén etika (2. rész). Ismétlés • Keresztyén tanítás és keresztyén etika elválaszthatatlan egymástól • A keresztyén tanítás megfogalmazza: mit tanít."

Hasonló előadás


Google Hirdetések