Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás Az ESZA Kht. a humán erőforrás fejlesztésben Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás Az ESZA Kht. a humán erőforrás fejlesztésben Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető,"— Előadás másolata:

1 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás Az ESZA Kht. a humán erőforrás fejlesztésben Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető, PAO ESZA Kht.

2 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás Miért éppen ESZA? ESZA – Európai Szociális Alap Az ESZA a Strukturális Alapok része:  Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA – ERDF)  Európai Szociális Alap (ESZA – ESF)  Mezőgazdasági Támogatási és Garancia Alap (EMOGA – EAGGF)  Halászati Támogatási Alap (HOPE - FIFG)

3 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás AZ ESZA ÉS A HEF VISZONYA  „Ne halat adj, halászni tanítsd meg” elve érvényesül az ESZA-ban  Az ESZA típusú programok alapvetően a Humán Erőforrás Fejlesztés eszközeit használják szociális céljaik megvalósítására.

4 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás AZ ESZA ÉS A HEF VISZONYA ESZA támogatási területei:  egyenlő esélyek biztosítása (szociálisan hátrányos helyzetűek esélynövelése képzéssel)  szakmai képzés, szakképzés és élethosszig tartó tanulás  képzett és flexibilis munkaerő, alkalmazkodó munkaszervezet és vállalkozások  aktív munkaerő-piaci eszközök (munkanélküliség megelőzés és munkaerő-piaci re-integráció)  nők munkaerő-piaci esélyeinek növelése speciális programokkal

5 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás •Az oktatás és a képzés rokon fogalmak •A foglalkoztathatóság feltétele valamilyen területen szerzett szakismeret, ami szakképzéssel sajátítható el •A gazdasági változás miatt az életpálya során pályamódosítások •Új szakképesítés megszerzése: felnőttképzés •Élethosszig tartó tanulás igénye •Angol példa az összetartozásra: egyetlen minisztérium DEE: Department of Education and Employment Oktatás vs képzés vs foglalkoztatás

6 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás ESZA TÍPUSÚ PROGRAMOK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI  Alapvető eszköze: Humán Erőforrás Fejlesztés  Finanszírozása: EU támogatás+ hazai költségvetés + önrész  Legtöbbször kis pályázatos projektek, grant típusú szerződések, limitált beruházási hányad, de vannak központi programok is, és az ÚMFT-ben megjelentek az egyszerűsített és a kétfordulós pályázatok is.  Jellemzően konzorciumok pályázhatnak  Állandó komponensek:  Felnőttoktatás / élethosszig tartó tanulás / távoktatás  Szakképzés,  Közoktatás és felsőoktatás fejlesztés  Munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodás elősegítése  Hátrányos helyzetűek integrációja

7 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

8 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás TAGOK (2002-2006) Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 76% Oktatási Minisztérium 24% TAG 2007 január 1.- től szeptember 25.-ig: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 100% TAG 2007 szeptember 25-től: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 100%

9 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás AZ ESZA KHT. (alapításkori) KÜLDETÉSE I. A csatlakozási folyamat során ESZA típusú (Phare) programok végrehajtása, mint:  Oktatási és nevelési programok, (közoktatás, oktatási esélyegyenlőség, vállalkozási ismeretek, IT az általános iskolákban)  Munkaerő-piaci integrációs és foglalkoztatási programok  A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű lakosságcsoportok számára egyenlő esélyeket biztosító és szociális beilleszkedésüket elősegítő projektek

10 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás AZ ESZA KHT. KÜLDETÉSE II. Olyan intézményi infrastruktúra létrehozása, amely alkalmas az EU Közösségi programokkal - különösen az Európai Szociális Alap típusú támogatások elnyerésével - kapcsolatos szakértői és koordinációs feladatok teljesítésére Alapításkori kormányzati szándék: A HEF típusú ESZA programok ún. Közvetítő Szervezetének létrehozása az ESZA Kht bázisán. Mai kormányzati szándék: az SZMM érdekkörébe eső valamennyi pályázatos program közreműködő szervezetének létrehozása az ESZA Kht. bázisán.

11 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás A MŰKÖDÉS ÁLLOMÁSAI 2006-ig: I. Phare programok: a. Technikai végrehajtás, majd önálló Végrehajtó Ügynökségi státusz elnyerése, programok átvétele (2002. október.) b. EU audit: EDIS szerinti Phare végrehajtó ügynöki státusz (2004. VI.21) II. Strukturális Alapok NFT I: HEFOP végrehajtás szakmai közreműködő szervezeti státuszban (2003. november)

12 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás AZ ESZA KHT HELYZETE 2006 decemberében A 2004-2006 időszakban 4 Phare program teljeskörű végrehajtója és a HEFOP 4 intézkedésében látott el szakmai KSZ feladatokat  Felkészült mind a szakmai KSZ, mind a pénzügyi lebonyolító szerepre, az 1 intézkedés – 1 KSZ elv szerint  Erős pályáztatási, monitoring, pénzügyi, és belső ellenőrzési osztálya van.  Az Európai Bizottság pénzügyi és program-végrehajtási szerepét kellően szabályozottnak találta és akkreditálta. (Mindössze 4 szervezetet akkreditáltak!)  Megszerezte az ISO 9001:2000 minősítést

13 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás •SZMM HEFOP IH •ESZA Kht.: pályáztatás, szerződéskötés, szakmai monitoring •Magyar Államkincstár: pénzügyi monitoring •Foglalkoztatási Hivatal: eljárásrendi monitoring •NFÜ HEFOP IH •ESZA Kht. szerepe (HEFOP, TAMOP és TIOP, KMOP): pályáztatás, szerződéskötés, szakmai, eljárásrendi és pénzügyi monitoring, kifizetés és ellenőrzés. •Felnőttképzési és szak- képzési intézkedések Változások 2007-től

14 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás ÚJ FEJEZET 2007-től: I. Uniós programok: Strukturális Alapok NFT I: HEFOP programok teljeskörű végrehajtása (szakmai+pénzügyi+eljárásrendi), 1 intézkedés – 1 KSZ elv Szakképzési és felnőttképzési típusú HEFOP programok ÚMFT: Teljes jogkörű KSZ szerep 2007-2013 II. Hazai pályázatok szociális, gyermekvédelmi, idősügyi, esélyegyenlőségi, drogmegelőzési, fogyasztóvédelmi, közmunka, civil (NCA és társadalmi párbeszéd), fogyatékkal élők támogatási területein

15 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás A 2007-es év s zervezeti feladatai  Szervezeti struktúra teljes átalakítása, „Projekt szervezet”  Egyenértékű hazai és uniós programvégrehajtási ág kialakítása, regionális irodák létrehozása  HEFOP, ÚMFT és hazai programok pénzügyi lebonyolítási rendszerének kialakítása és működtetése  A horizontális funkciók közös irányítás alá helyezése  Önálló projekt ellenőrzési iroda kialakítása  Pénzügyi kontrolling rendszer kialakítása  A Társaság eljárásrendjeinek és szabályzatainak folyamatos fejlesztése a hatékony folyamatba épített kontrollok biztosítására  Informatika egységesítése és megerősítése  Teljesítményelvű finanszírozás alapjainak megteremtése

16 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás Jelenlegi feladataink  Strukturális Alapok: HEFOP, TAMOP, TIOP, KMOP: pályáztatás, szerződéskötés, szakmai, eljárásrendi és pénzügyi monitoring, kifizetés és ellenőrzés.  Phare auditálásban való közreműködés  Az SZMM hazai pályázatos programjainak kezelése

17 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás Új struktúra Ügyvezető Belső ellenőrzés Uniós igazgatóságHazai igazgatóság HR és ügyfélkap- csolati igazgatóság Gazdasági igazgatóság Pénzügy, szám- vitel, kontrolling Jog, beszerzés HR és erőforrás menedzsment Kommunikáció, ügyfélszolgálat Üzemeltetés Regionális irodák, helyszíni ell.

18 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás Munkaszervezet változása

19 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás A HEFOP eddigi tapasztalatai  A pályáztatás egyféle megközelítése a tartalomtól függetlenül – igény a differenciálásra  Mindkét oldalon igény a szorosabb kommunikációra  Tapasztalatszerzés (kiírások, értelmezések, eljárásrendek)  Igény az elektronikus megoldásokra  Igény az egyszerűsítésre

20 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás ÚMFT struktúrája Operatív program Akcióterv 1. Prioritás 1.1Támogatási konstrukció Prioritások

21 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás ÚMFT végrehajtás •Bővült a projekt kiválasztási eljárások köre: –egyfordulós pályázat –kiemelt projekt –egyszerűsített pályázat –kétfordulós pályázat –közvetett támogatás •Egy intézkedés – egy KSZ •Operatív KSZ – stratégiai IH •Rugalmasabb szerződésmódosítás •Elektronikus kommunikáció nagyobb mértékben •Reálisabb határidők •Praktikus javítások: pl. 25%-nál magasabb költségcsökkentés elutasítást jelent •10% ESZA-ERFA átjárhatóság

22 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás ÚMFT prioritások az akciótervben TÁMOP prioritások 1.Foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra lépés segítése 2.Az alkalmazkodóképesség javítása / ebben a képzéshez való hozzáférés javítása (380 000 fő 15-64 éves képzése!) 3.A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (OKM TKI) /ebben közoktatás 4.A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése (OKM TKI) a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 5.A Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 6.Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás fejlesztés

23 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1134 Budapest, Váci út 45. 1385 Budapest, Pf./Rb. 818. Dr. Tátrai Ferenc Tel.: (1) 298-0599 Fax: (1) 273-2580 Web: www.esf.hu

24 2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMETEKET!


Letölteni ppt "2008. április 30.Országos Oktatási Konferencia - EU pályázatírás és megvalósítás Az ESZA Kht. a humán erőforrás fejlesztésben Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések