Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU ismeretek a mezőgazdaság szempontjából EU létrejötte, működése Előadó: Petőházi Tamás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU ismeretek a mezőgazdaság szempontjából EU létrejötte, működése Előadó: Petőházi Tamás."— Előadás másolata:

1 EU ismeretek a mezőgazdaság szempontjából EU létrejötte, működése Előadó: Petőházi Tamás

2 Alapszerződések •Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK) –1951.04.18. Párizs(1952.07.23) érvényes 2002.07.23. •Európai Gazdasági Közösséget (EGK) –1957.03.25. Róma(1958.01.01.)- Római Szerződés •Európai Atomenergia-Közösséget (EAK) –1957.03.25. Róma + EGK = Római Szerződések •Európai Unió (EU) –1992.02.07. Maastricht (1993.11.01.) –Szerződés módosítások: EEO, Amszterdami, Nizzai.

3 EU 3 pilléres szerkezete, amik az alapszerződésekre épülnek •Közösségi terület ( a közösségi politikák jelentős része) •Közös kül- és biztonság politika •Rendőrségi és igazságügyi együttműködés büntetőügyekben

4 Alapítók

5 EU 25

6 Bűvölő lehetőségek 10 millió fő, GDP/fő: 13 600 euró EU 25-ök piaca 450 millió fő, GDP/fő: 21 900 euró

7 KAP eredeti céljai 39. cikkely •Termelékenység növelése a technikai fejlődés és a termelési tényezők, különösen a munka optimális felhasználásának biztosításával; •A mg közösség számára elfogadható életszínvonal biztosítása; •Piacok stabilitása; •Élelmiszer-ellátás biztosítása; •Fogyasztók megfelelő árú élelmiszerhez juttatni.

8 A KAP története Termékfölösleg csökken Környezetvédelem Jövedelem stabilizálása Költségvetés stabilizálása Élelmezés- biztonság Termelékenység növelése Piac stabilizálása Jövedelem- támogatás Túltermelés Támogatások gyors növekedése Nemzetközi kereskedelmi viták Strukturális intézkedések (1988) Reformfolyamat folytatása VersenyképességVidékfejlesztés Piaci orientáció Fogyasztói aggodalmak VidékfejlesztésKörnyezetvédelem Kezdet (1960-) Krízis évek (1980-as évek) 1992. évi reform Agenda 2000 2000 Termelékenység Versenyképesség Fenntarthatóság 2003. évi reform

9 A KAP új céljai –Az európai családbirtok-szerkezet megőrzése; –A vidéki népesség megtartása; –Tájjelleg megőrzése; –Vidékfejlesztés.

10 KAP területei •Gabona, rizs, burgonya; •Olajos magvak, •Száraz takarmány, állati takarmányok; •Tej és tejtermékek, bor, méz; •Marha- és borjú hús, baromfi és tojás, disznó, bárány/birka és kecske hús; •Cukor; •Gyümölcs és zöldség; •Gyapjú, len, kender; •Borsó, bab, dohány, komló; •Vetőmag; •Virágok…………………..selyemhernyó.

11 A KAP eszközei: Eredeti eszközök: - Import vámok; - Intervenciós intézkedések; - Termelési támogatások. Közvetlen kifizetések; Piaci intervenciós intézkedések; Vidékfejlesztés.

12 Horizontális szabályozás •Állategészségügy, élelmiszerbiztonság; •Növényegészségügy; •Minőségpolitika; •Agrár-környezetvédelem; •Vidékfejlesztés.

13 Támogatások elmélete •Belső támogatások szabályozása: •Sárga doboz – exporttámogatás, import vámok; •Kék doboz- SAPS, Top UP, intervenció ; •Zöld doboz- SPS, vidékfejlesztés. •De Minimis szabály?

14 WTO tárgyalások •1994 Uruguayi foduló – vámok; •2002 Dohai forduló – belső támogatások; •2005 Hong Kongi forduló – exporttámogatások.

15 USA Agrár szabályozása •1985 FSA (Food Security Act of 1985) •1990 FACTA ( Food, Agricultural, Conversation and Trade Act of 1990) •1996 FAIR Act ( Federal Agricultural Improvement and Reform Act) •2002 FSRIA ( Farm Security and Rural Investment Act of 2002)

16 USA agrár támogatás •2002-2007 között 22 milliárd USD/év •2007-2013 között 15 milliárd USD/év •2013-2020 között ? •Bioethanol program a kukorica export helyett.

17 KAP reformok •1992 – Termelési korlátok bevezetése •29% gabona, 15% marhahús támogatás csökkentés •2003 – Támogatási reform •tagok kezébe a szabályozás és fokozatos bevezetés •2004 – EU bővítés •új tagok a közvetlen támogatások 25%-át kapják •2005 – Cukorreform

18 2003. évi KAP reform Támogatási rendszerek Standard 1992. évi KAP-reform és Agenda 2000 keretében (bázisidőszak és rerencia-hozam) 1992. évi KAP-reform és Agenda 2000 keretében (bázisidőszak és rerencia-hozam) Jelenleg alkalmazott rendszer: EU-15: 5 tagállamban, EU-10: Szlovénia, Málta Jelenleg alkalmazott rendszer: EU-15: 5 tagállamban, EU-10: Szlovénia, Málta Termeléshez kapcsolt támogatás: gabona, olajosnövény, fehérjenövény, marhahús, juhtartás SPS (Single Payment Scheme): egységes gazdaságtámogatás EU-15-ben 2005-2007 között kötelező bevezetni (EU-15 közül 10 tagállamban bevezették 2005-ben) EU-10-ben 2007-2009 között kötelező bevezetni (2007+1+1 év halasztás) Termeléshez nem kapcsolt támogatás (néhány opció termeléshez kapcsolt) kötelező területpihentetés cross compliance (19 előírás teljesítése) SAPS (Single Area Payment Scheme): egyszerűsített kifizetés Termeléshez nem kapcsolt támogatás nincs kötelező területpihentetés cross complience (1 előírás teljesítése: kulturállapot) Nemzeti kiegészítő támogatás (top up) Termeléshez kapcsolt kiegészítő támogatás nemzeti forrásból: lásd standard rendszer

19 2003. évi KAP reform: egyéb szabályozás (SPS)  Külön támogatási jog  Területpihentetési kötelezettség az SPS rendszerben Organikus termelés és < 92 referenciahozam t: területpihentetési kötelezettség nincs Regionalizáció Regionalizáció Új tagállamokban az SPS regionális szinten alkalmazható Támogatás:regionális keret / támogatásra jogosult szántó- és gyepterületek gyepterületekre más támogatási összeg is megállapítható a támogatás a szántóföldi zöldség és gyümölcs (beleértve a termesztett gombát), étkezési burgonya és cukorrépa után is aktiválható, de ültetvényre nem Kötelező területpihentetés

20 Támogatási jog átruházása  A támogatási jogot kizárólag a régión belül vagy azon régiók között lehet átruházni, amelyekben a támogatási szint azonos  Támogatási jog területtel vagy terület nélkül eladható, de csak területtel adható bérbe  Támogatási jog terület nélküli eladásának feltétele: legalább 1 évben 80%-os aktiválás vagy 1. évben kihasználatlan jogosultság önkéntes felajánlása a nemzeti tartalékba  Nemzeti tartalékból térítésmentesen megszerzett támogatási jogosultságok – kivételes esetektől eltekintve – 5 évig nem ruházhatók át

21 Moduláció  Közvetlen támogatások részbeni átcsoportosítása vidékfejlesztési célokra: 5 000 €/gazdaság feletti közvetlen támogatási összegre vonatkozik  EU-15-ben 2005-től kötelező, EU-10 számára 2013-ig opció  Közvetlen kifizetések csökkentése: 2005-ben 3%-kal, 2006-ban 4%-kal, 2007-től 2013-ig évente 5%-kal  1%-pont felhasználásáról a tagállam dönthet  Legalább 80% (Németország esetében 90%) a tagállamban marad

22 SPS modellek Görögország Üzemsoros 2006 Hollandia Üzemsoros 2006 Spanyolország Üzemsoros 2006

23 SPS modellek “Statikus vegyes”: egyes közvetlen támogatások meghatározott %-át üzemsorosan, a többit regionalizáció keretében osztják ki. “Dinamikus vegyes”: közvetlen támogatások meghatározott %-át regionlizáció keretében osztják ki, a maradékból történelmi bázis alapján, fokozatosan leépülő kiegészítő támogatásokat (top-up) nyújtanak egyes szektoroknak.

24 SPS modellek

25 SPS rendszer -Egységes gazdaságtámogatás (Single Payment Scheme)- Farmtámogatás -Támogatás alapja: történeti adatok -Termelést támogató „borítékok” -Kötelező területpihentetés – kb. 10% -Problémák: jogi, kifizető ügynökségi.

26 A KAP hatása Magyarországon Az EU-magyar agrármegállapodás: támogatások Magyarországnak, 2004-2006 (millió euró, 1999-es árakon) Közös agrárpolitika2004200520062004-2006 Piaci intézkedések63,6151,9152,0367,5 Közvetlen kifizetések0,0264,9315,9580,8 Vidékfejlesztés164,2179,4190,8534,4 Mezőgazdaság összesen 227,8596,2658,81 482,7

27 Vidékfejlesztési támogatások Magyarországnak, 2004-2006 (millió euró, 1999-es árakon) KötelezettségvállalásTervezett kifizetés 2004164,261,0 2005179,4127,2 2006190,8185,4 2004-2006 összesen 534,4373,6 Megjegyzés: 1. kötelezettségvállalás: az ilyen jogcímen tervezhető összegek nagysága 2. kifizetés: az adott jogcímen, adott kötelezettségvállalás alapján megkezdett tényleges kifizetés

28 Támogatási keretösszeg területfejlesztésre (millió euró, 1999-es árakon) Strukturális Alapok Strukturális politika 1. cél (elmaradott régiók támogatása) 1765,4 Közösségi kezdeményezések INTERREG (határokon átnyúló együttműködés) 60,9 EQUAL (esélyegyenlőség előmozdítása) 26,8 Kohéziós Alap 994,0

29 Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások rendszere Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs AlapGarancia Alap Átmeneti (kiegészítő) ? Nemzeti társfinanszírozással

30 200520062007200820092010201120122013 Csehország227,9265,7342,4427,8513,2598,5683,9769,3854,6 Észtország23,427,340,450,560,570,680,790,8100,9 Ciprus8,910,413,917,420,924,427,831,334,8 Lettország33,939,655,669,583,497,3111,2125,1139,0 Litvánia92,0107,3146,9183,6220,3257,0293,7330,4367,1 Magyarország375,4408,7495,1618,5741,9865,2988,61 111,91 253,3 Málta0,670,781,591,992,382,783,183,573,97 Lengyelország724,3845,01 098,81 373,41 648,01 922,52 197,12 471,72 746,3 Szlovénia35,341,455,569,483,397,2111,0124,9138,8 Szlovákia97,6113,6144,5180,5216,6252,6288,6324,6360,6 Az EU-10 közvetlen kifizetéseinek plafonja (millió euró) Forrás: Official Journal of the European Union. 30. 3. 2004.

31 Tagállam Ref. hozam t/ha 20042005200620072008200920102011- 2013 Csehország 4,20145,7159,0172,2185,5212,0238,5265 Magyarország 4,73149,5161,0174,3208,6238,4268,2298 Lengyelország 3,00104,0113,4122,9132,3151,2170,1189 Szlovákia 4,06140,8153,6166,4179,2204,8230,4256 EU-10 ** 4,00138,6151,2163,8176,4201,6226,8252 EU-15 4,77300,5 EU-10 / EU-15 % 83,846,150,354,558,767,175,583,8 Közvetlen támogatások alakulása [SAPS+top up*]/ha Forrás: DG AGRI, Country Reports *top up: nemzeti költségvetésből **Becslés EUR/ha

32 Vidékfejlesztés Célja: –támogatás a vidéki életforma, a vidéki népesség, a vidéki természetes környezet megőrzésére, –támogatás az alternatív fejlődési formák számára (például: vidéki turizmus, erdősítés, biokultúrák kifejlesztése) –védelem a külső kihívásokkal szemben Eszközei: –az évi mintegy 100 milliárd eurós közös költségvetés közel felét a közös mezőgazdasági politikára és a vidékfejlesztésre fordítják –a több mint 80 ezer oldalnyi EU joganyag közel fele e területet szabályozza

33 Vidékfejlesztés támogatása •Az EU célja és a magyar tagság –1,5 milliárd euró (közel 400 milliárd forint) támogatás a magyar mezőgazdaság és vidékfejlesztés számára 2004-2006 között. –az agrártámogatás egyharmadát vidékfejlesztésre kell fordítani

34 Agrár-és vidékfejlesztési támogatások a csatlakozóknál 2004-2006 (millió euró 1999 árakon)

35 Új vidékfejlesztési alap •2007-től EMOGA helyett két új alap: •Közvetlen és piaci támogatások: EMGA- European Agricultural Fund for Guarantee EAFG •Vidékfejlesztés: EMVA - EAF for Rural Development EAFRD

36 EMVA gyakorlati célokért •Mg és erdészet versenyképességének javítása a szerkezetátalakítás, a fejlesztés és az innováció támogatásával; •A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatásával, az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése.

37 4 tengelyes struktúra •1. tengely – versenyképesség; •2. tengely – vidéki térségek és a környezet fejlesztése; •3. tengely – életminőség javítása. •4. horizontális tengely – LEADER programok. •Egységes programozás, finanszírozás, monitoring, audit szabályok.

38 Versenyképesség •hűtőházak, termékmanipulálók, osztályozó, csomagoló létesítmények, zöldség-, gyümölcs-, burgonyatárolók és hozzájuk tartozó technológiai berendezések •az üzem működtetését kiszolgáló infrastruktúrális létesítmények (beleértve a vagyonvédelmi kerítést is), szociális épület •növényházak, gombatermesztés létesítményei, gomba szaporítóanyag előállítás létesítményei, faiskola-, szőlőiskola-épület, dísznövény és virágtermesztést kiszolgáló épületek és azokhoz tartozó technológiai berendezések •Önálló gépek

39 Versenyképesség •magtár, raktár, géptároló, szemes-szálatakarmány tároló, vetőmag-, műtrágya és növényvédő szert tároló raktár, silók, terményszárítók, gépészeti és anyagmozgatás beépített gépi berendezései

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "EU ismeretek a mezőgazdaság szempontjából EU létrejötte, működése Előadó: Petőházi Tamás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések