Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EU ismeretek a mezőgazdaság szempontjából

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EU ismeretek a mezőgazdaság szempontjából"— Előadás másolata:

1 EU ismeretek a mezőgazdaság szempontjából
EU létrejötte, működése Előadó: Petőházi Tamás

2 Alapszerződések Európai Szén- és Acélközösséget (ESZAK)
Párizs( ) érvényes Európai Gazdasági Közösséget (EGK) Róma( )- Római Szerződés Európai Atomenergia-Közösséget (EAK) Róma + EGK = Római Szerződések Európai Unió (EU) Maastricht ( ) Szerződés módosítások: EEO, Amszterdami, Nizzai.

3 EU 3 pilléres szerkezete, amik az alapszerződésekre épülnek
Közösségi terület ( a közösségi politikák jelentős része) Közös kül- és biztonság politika Rendőrségi és igazságügyi együttműködés büntetőügyekben

4 Alapítók

5 EU 25

6 Bűvölő lehetőségek EU 25-ök piaca 450 millió fő, GDP/fő: 21 900 euró

7 KAP eredeti céljai 39. cikkely
Termelékenység növelése a technikai fejlődés és a termelési tényezők, különösen a munka optimális felhasználásának biztosításával; A mg közösség számára elfogadható életszínvonal biztosítása; Piacok stabilitása; Élelmiszer-ellátás biztosítása; Fogyasztók megfelelő árú élelmiszerhez juttatni.

8 A KAP története Termelékenység Versenyképesség Fenntarthatóság
Krízis évek (1980-as évek) 2003. évi reform Kezdet (1960-) 1992. évi reform Agenda 2000 Élelmezés-biztonság Termelékenység növelése Piac stabilizálása Jövedelem-támogatás Túltermelés Támogatások gyors növekedése Nemzetközi kereskedelmi viták Strukturális intézkedések (1988) Termékfölösleg csökken Környezetvédelem Jövedelem stabilizálása Költségvetés stabilizálása Reformfolyamat folytatása Versenyképesség Vidékfejlesztés Piaci orientáció Fogyasztói aggodalmak Vidékfejlesztés Környezetvédelem

9 A KAP új céljai Az európai családbirtok-szerkezet megőrzése;
A vidéki népesség megtartása; Tájjelleg megőrzése; Vidékfejlesztés.

10 KAP területei Gabona, rizs, burgonya; Olajos magvak,
Száraz takarmány, állati takarmányok; Tej és tejtermékek, bor, méz; Marha- és borjú hús, baromfi és tojás, disznó, bárány/birka és kecske hús; Cukor; Gyümölcs és zöldség; Gyapjú, len, kender; Borsó, bab, dohány, komló; Vetőmag; Virágok…………………..selyemhernyó.

11 A KAP eszközei: Közvetlen kifizetések;
Eredeti eszközök: - Import vámok; - Intervenciós intézkedések; - Termelési támogatások. Közvetlen kifizetések; Piaci intervenciós intézkedések; Vidékfejlesztés.

12 Horizontális szabályozás
Állategészségügy, élelmiszerbiztonság; Növényegészségügy; Minőségpolitika; Agrár-környezetvédelem; Vidékfejlesztés.

13 Támogatások elmélete Belső támogatások szabályozása:
Sárga doboz – exporttámogatás, import vámok; Kék doboz- SAPS, Top UP, intervenció ; Zöld doboz- SPS, vidékfejlesztés. De Minimis szabály?

14 WTO tárgyalások 1994 Uruguayi foduló – vámok;
2002 Dohai forduló – belső támogatások; 2005 Hong Kongi forduló – exporttámogatások.

15 USA Agrár szabályozása
1985 FSA (Food Security Act of 1985) 1990 FACTA ( Food, Agricultural, Conversation and Trade Act of 1990) 1996 FAIR Act ( Federal Agricultural Improvement and Reform Act) 2002 FSRIA ( Farm Security and Rural Investment Act of 2002)

16 USA agrár támogatás 2002-2007 között 22 milliárd USD/év
Bioethanol program a kukorica export helyett.

17 KAP reformok 1992 – Termelési korlátok bevezetése
29% gabona, 15% marhahús támogatás csökkentés 2003 – Támogatási reform tagok kezébe a szabályozás és fokozatos bevezetés 2004 – EU bővítés új tagok a közvetlen támogatások 25%-át kapják 2005 – Cukorreform

18 2003. évi KAP reform Támogatási rendszerek Standard
1992. évi KAP-reform és Agenda 2000 keretében (bázisidőszak és rerencia-hozam) Jelenleg alkalmazott rendszer: EU-15: 5 tagállamban, EU-10: Szlovénia, Málta Termeléshez kapcsolt támogatás: gabona, olajosnövény, fehérjenövény, marhahús, juhtartás SPS (Single Payment Scheme): egységes gazdaságtámogatás EU-15-ben között kötelező bevezetni (EU-15 közül 10 tagállamban bevezették 2005-ben) EU-10-ben között kötelező bevezetni ( év halasztás) Termeléshez nem kapcsolt támogatás (néhány opció termeléshez kapcsolt) kötelező területpihentetés cross compliance (19 előírás teljesítése) SAPS (Single Area Payment Scheme): egyszerűsített kifizetés Termeléshez nem kapcsolt támogatás nincs kötelező területpihentetés cross complience (1 előírás teljesítése: kulturállapot) Nemzeti kiegészítő támogatás (top up) Termeléshez kapcsolt kiegészítő támogatás nemzeti forrásból: lásd standard rendszer

19 2003. évi KAP reform: egyéb szabályozás (SPS)
Kötelező területpihentetés Külön támogatási jog Területpihentetési kötelezettség az SPS rendszerben Organikus termelés és < 92 referenciahozam t: területpihentetési kötelezettség nincs Regionalizáció Új tagállamokban az SPS regionális szinten alkalmazható Támogatás:regionális keret / támogatásra jogosult szántó- és gyepterületek gyepterületekre más támogatási összeg is megállapítható a támogatás a szántóföldi zöldség és gyümölcs (beleértve a termesztett gombát), étkezési burgonya és cukorrépa után is aktiválható, de ültetvényre nem

20 Támogatási jog átruházása
A támogatási jogot kizárólag a régión belül vagy azon régiók között lehet átruházni, amelyekben a támogatási szint azonos Támogatási jog területtel vagy terület nélkül eladható, de csak területtel adható bérbe Támogatási jog terület nélküli eladásának feltétele: legalább 1 évben 80%-os aktiválás vagy 1. évben kihasználatlan jogosultság önkéntes felajánlása a nemzeti tartalékba Nemzeti tartalékból térítésmentesen megszerzett támogatási jogosultságok – kivételes esetektől eltekintve – 5 évig nem ruházhatók át

21 Moduláció Közvetlen támogatások részbeni átcsoportosítása vidékfejlesztési célokra: 5 000 €/gazdaság feletti közvetlen támogatási összegre vonatkozik EU-15-ben 2005-től kötelező, EU-10 számára 2013-ig opció Közvetlen kifizetések csökkentése: 2005-ben 3%-kal, ban 4%-kal, 2007-től 2013-ig évente 5%-kal 1%-pont felhasználásáról a tagállam dönthet Legalább 80% (Németország esetében 90%) a tagállamban marad

22 SPS modellek Tag o rszág M odell Átállás éve Ausztria Üzemsoros 2005
Flandria Belgium Vallónia/Brüsszel Skócia Egyesült Királyság Wales Írország Üzemsoros 2005 Luxemburg Olaszország Üzemsoro s Portugália Franciaország 2006 Görögország Üzemsoros 2006 Hollandia Üzemsoros 2006 Spanyolország Üzemsoros 2006

23 SPS modellek “Statikus vegyes”: egyes közvetlen támogatások meghatározott %-át üzemsorosan, a többit regionalizáció keretében osztják ki. “Dinamikus vegyes”: közvetlen támogatások meghatározott %-át regionlizáció keretében osztják ki, a maradékból történelmi bázis alapján, fokozatosan leépülő kiegészítő támogatásokat (top-up) nyújtanak egyes szektoroknak.

24 SPS modellek

25 SPS rendszer -Egységes gazdaságtámogatás (Single Payment Scheme)- Farmtámogatás Támogatás alapja: történeti adatok Termelést támogató „borítékok” Kötelező területpihentetés – kb. 10% Problémák: jogi, kifizető ügynökségi.

26 A KAP hatása Magyarországon
Az EU-magyar agrármegállapodás: támogatások Magyarországnak, (millió euró, 1999-es árakon) Közös agrárpolitika 2004 2005 2006 Piaci intézkedések 63,6 151,9 152,0 367,5 Közvetlen kifizetések 0,0 264,9 315,9 580,8 Vidékfejlesztés 164,2 179,4 190,8 534,4 Mezőgazdaság összesen 227,8 596,2 658,8 1 482,7

27 Kötelezettségvállalás
Vidékfejlesztési támogatások Magyarországnak, (millió euró, 1999-es árakon) Kötelezettségvállalás Tervezett kifizetés 2004 164,2 61,0 2005 179,4 127,2 2006 190,8 185,4 összesen 534,4 373,6 Megjegyzés: 1. kötelezettségvállalás: az ilyen jogcímen tervezhető összegek nagysága 2. kifizetés: az adott jogcímen, adott kötelezettségvállalás alapján megkezdett tényleges kifizetés

28 Támogatási keretösszeg területfejlesztésre (millió euró, 1999-es árakon)
Strukturális Alapok Strukturális politika 1. cél (elmaradott régiók támogatása) ,4 Közösségi kezdeményezések INTERREG (határokon átnyúló együttműködés) 60,9 EQUAL (esélyegyenlőség előmozdítása) 26,8 Kohéziós Alap ,0

29 Nemzeti társfinanszírozással
Az agrár- és vidékfejlesztési támogatások rendszere Nemzeti társfinanszírozással

30 Az EU-10 közvetlen kifizetéseinek plafonja
(millió euró) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Csehország 227,9 265,7 342,4 427,8 513,2 598,5 683,9 769,3 854,6 Észtország 23,4 27,3 40,4 50,5 60,5 70,6 80,7 90,8 100,9 Ciprus 8,9 10,4 13,9 17,4 20,9 24,4 27,8 31,3 34,8 Lettország 33,9 39,6 55,6 69,5 83,4 97,3 111,2 125,1 139,0 Litvánia 92,0 107,3 146,9 183,6 220,3 257,0 293,7 330,4 367,1 Magyarország 375,4 408,7 495,1 618,5 741,9 865,2 988,6 1 111,9 1 253,3 Málta 0,67 0,78 1,59 1,99 2,38 2,78 3,18 3,57 3,97 Lengyelország 724,3 845,0 1 098,8 1 373,4 1 648,0 1 922,5 2 197,1 2 471,7 2 746,3 Szlovénia 35,3 41,4 55,5 69,4 83,3 97,2 111,0 124,9 138,8 Szlovákia 97,6 113,6 144,5 180,5 216,6 252,6 288,6 324,6 360,6 Forrás: Official Journal of the European Union

31 Közvetlen támogatások alakulása
[SAPS+top up*]/ha EUR/ha Tagállam Ref. hozam t/ha 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011- 2013 Csehország 4,20 145,7 159,0 172,2 185,5 212,0 238,5 265 Magyarország 4,73 149,5 161,0 174,3 208,6 238,4 268,2 298 Lengyelország 3,00 104,0 113,4 122,9 132,3 151,2 170,1 189 Szlovákia 4,06 140,8 153,6 166,4 179,2 204,8 230,4 256 EU-10 ** 4,00 138,6 163,8 176,4 201,6 226,8 252 EU-15 4,77 300,5 EU-10 / EU-15 % 83,8 46,1 50,3 54,5 58,7 67,1 75,5 Forrás: DG AGRI, Country Reports *top up: nemzeti költségvetésből **Becslés

32 Vidékfejlesztés Célja: Eszközei:
támogatás a vidéki életforma, a vidéki népesség, a vidéki természetes környezet megőrzésére, támogatás az alternatív fejlődési formák számára (például: vidéki turizmus, erdősítés, biokultúrák kifejlesztése) védelem a külső kihívásokkal szemben Eszközei: az évi mintegy 100 milliárd eurós közös költségvetés közel felét a közös mezőgazdasági politikára és a vidékfejlesztésre fordítják a több mint 80 ezer oldalnyi EU joganyag közel fele e területet szabályozza

33 Vidékfejlesztés támogatása
Az EU célja és a magyar tagság 1,5 milliárd euró (közel 400 milliárd forint) támogatás a magyar mezőgazdaság és vidékfejlesztés számára között. az agrártámogatás egyharmadát vidékfejlesztésre kell fordítani

34 Agrár-és vidékfejlesztési támogatások a csatlakozóknál 2004-2006 (millió euró 1999 árakon)

35 Új vidékfejlesztési alap
2007-től EMOGA helyett két új alap: Közvetlen és piaci támogatások: EMGA- European Agricultural Fund for Guarantee EAFG Vidékfejlesztés: EMVA - EAF for Rural Development EAFRD

36 EMVA gyakorlati célokért
Mg és erdészet versenyképességének javítása a szerkezetátalakítás, a fejlesztés és az innováció támogatásával; A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatásával, az életminőség javítása a vidéki területeken és a gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése.

37 4 tengelyes struktúra 1. tengely – versenyképesség;
2. tengely – vidéki térségek és a környezet fejlesztése; 3. tengely – életminőség javítása. 4. horizontális tengely – LEADER programok. Egységes programozás, finanszírozás, monitoring, audit szabályok.

38 Versenyképesség hűtőházak, termékmanipulálók, osztályozó, csomagoló létesítmények, zöldség-, gyümölcs-, burgonyatárolók és hozzájuk tartozó technológiai berendezések az üzem működtetését kiszolgáló infrastruktúrális létesítmények (beleértve a vagyonvédelmi kerítést is), szociális épület növényházak, gombatermesztés létesítményei, gomba szaporítóanyag előállítás létesítményei, faiskola-, szőlőiskola-épület, dísznövény és virágtermesztést kiszolgáló épületek és azokhoz tartozó technológiai berendezések Önálló gépek

39 Versenyképesség magtár, raktár, géptároló, szemes-szálatakarmány tároló, vetőmag-, műtrágya és növényvédő szert tároló raktár, silók, terményszárítók, gépészeti és anyagmozgatás beépített gépi berendezései

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "EU ismeretek a mezőgazdaság szempontjából"

Hasonló előadás


Google Hirdetések