Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarországi kisebbségek, magyar kisebbségek 1945-1988.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarországi kisebbségek, magyar kisebbségek 1945-1988."— Előadás másolata:

1 Magyarországi kisebbségek, magyar kisebbségek 1945-1988

2 L a kosságcsere és kollektív felel ő sségre vonás - Magyarország és a környez ő országok nemzetiségi viszonyainak rendez ő dése 1945 után - 1949-ig 376 ezer magyar költözött vagy menekült vissza az elcsatolt területekr ő l - A potsdami szerz ő dés értelmében a magyarországi németeket hazatelepítik - A potsdami konferencia befejezése után Vorosilov marsall újra és nyomatékosan felszólította a magyar kormányt a SZEB-et (Szövetséges Ellen ő rz ő Bizottság, hogy készítse el 450 ezer magyarországi német kitelepítésének tervét.)

3 Sváb kiköltöztetés

4 - A Nemzeti Parasztpárt támogatta a kiköltöztetést („ Egy szál batyuval jöttek, egy szál batyuval menjenek.” Kovács Imre) - Csehszlovák- magyar lakosságcsere-egyezmény; 100 ezer magyar települt haza, kb. 73 ezer szlovák hagyta el az országot M a gyarországi nemzetiségek - Csökkent a nemzetiségek száma (német, román, szlovák, délszláv) - XIX. – XX. Században a nemzetiségekkel kapcsolatos társadalmi és politikai feszültségek megsz ű nni látszottak

5

6 M a gyarországi romák -A XX. Század második felében a romák (cigányok) lettek a legnagyobb kisebbség. ( A mai romák 8-10%-a ún. beás cigány ( régi román nyelvváltozatot beszél ő, 20%-a oláh (romani /cigány/ nyelv valamelyik dialektusát beszél ő, 70%-uk magyar anya- nyelv ű nek vallja magát.) - A politikai vezetés tagadta, hogy a cigányság nemzetiség lenne, beolvasztásra, radikális életmódváltásra törekedtek - Megsz ű ntek a hagyományos cigánymesterségek(lókupec, tekn ő - vájás, vályogvetés stb.) a nehéziparban, helyezkedtek el. - Életszínvonaluk javult, de még így is jelent ő sen különböztek a többi társadalmi rétegt ő l.

7 -Az állam el ő írta nekik a beilleszkedést, ám a környezetük ezt nem támogatta, könnyítette meg. -- 1964-ben párthatározat született a cigánytelepek felszámolásáról, és az ún. „Cs- lakások” (csökkentett komforzatú) építésér ő l. A rendelet szerint ezeket a nem cigány házak közé, szétszórva kellett volna építeni, ehelyett inkább egy utcába, a település többnyire küls ő területén húzták fel. -- A romákkal szembeni el ő ítéletek nemhogy csökkentek volna, sokkal inkább tovább n ő ttek.

8 Cigányputrik

9

10 Ha táron túl él ő magyarok -15- 16 millió magyar élt az 1970-80-as években, ebb ő l 10 millió az ország határain belül 1945 után; - Szerb partizánok (az 1942-es újvidéki mészárlás megtorlásaként) 20- 30 ezer magyart gyilkoltak le - Erdélyben több száz áldozata volt a „megtorló akciónak”, itt szovjet közbeavatkozás vetett véget a gyilkosságoknak - Kárpátaljáról szovjet hatóságok deportáltak több mint 30 ezer magyart - Csehszlovákiában Beneš köztársasági elnök dekrétumai alapján, kollektív b ű nösként kezelték a magyarokat, megfosztották ő ket állampolgárságuktól. A 40-es évek végére fokozatosan visszakaphatták állampolgári jogaikat, de nemzetiségi jogaik csak korlátozottan érvényesülhettek.

11 -A magyar nemzetiség helyzete Romániában volt a legrosszabb. A magyar állam a 70-es évekig nem emelt nyilvánosan szót a magyar nemzetiségek, kisebbségek érdekében, utána is csak visszafogottan, tárgyalásokon. Nyilvánosan leginkább a szomszédos országokban él ő magyarok, egyes értelmiségiek, ellenzékiek és népi írók emeltek szót. (Pl.: Barsi Dénes,Darvas József,Erdei Ferenc,Erdélyi József,Féja Géza,Gombos Gyula,Gulyás Pál,Illyés Gyula,Juhász Géza,Kodolányi János,Móricz Zsigmond,Nagy Lajos,Németh László,Sinka István,Szabó Pál,Tamási Áron stb.) Barsi DénesDarvas JózsefErdei FerencErdélyi JózsefFéja GézaGombos GyulaGulyás PálIllyés GyulaJuhász GézaKodolányi JánosMóricz ZsigmondNagy LajosNémeth LászlóSinka IstvánSzabó PálTamási Áron

12 Magyar kisebbségek Románia (Erdély)

13 Szerbia (Vajdaság)

14 Szlovákia (Felvidék)


Letölteni ppt "Magyarországi kisebbségek, magyar kisebbségek 1945-1988."

Hasonló előadás


Google Hirdetések