Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Rosta Balázs 2013 Tavaszi Tábor. A mai ceremónia menete Szövetségi rendszer fogalma Szövetségi rendszer fajtái Elemzési szempontok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Rosta Balázs 2013 Tavaszi Tábor. A mai ceremónia menete Szövetségi rendszer fogalma Szövetségi rendszer fajtái Elemzési szempontok."— Előadás másolata:

1 Készítette: Rosta Balázs 2013 Tavaszi Tábor

2 A mai ceremónia menete Szövetségi rendszer fogalma Szövetségi rendszer fajtái Elemzési szempontok

3 Szövetségi rendszer fogalma • Nemzetek vagy emberek csoportjának együttműködése, hogy elérjenek egy közös célt • Csoportoknak, pártoknak stb. közös cél érdekében való együttműködése • Államoknak közös cél érdekében való, szerződéses egyezsége • (Kisebb) egyesületeket összefogó hasonló célú szervezet

4 A mai ceremónia menete Szövetségi rendszer fogalma Szövetségi rendszer fajtái Elemzési szempontok

5 Szövetségi rendszer fajtái Oka Politikai Gazdasági Vallási Katonai

6 A mai ceremónia menete Szövetségi rendszer fogalma Szövetségi rendszer fajtái Elemzési szempontok

7 • Történeti háttér • Létrejöttének oka, körülményei • A szövetségi rendszer felépítése, céljai • A szövetségi rendszer sikerei • Azok a bizonyos nehéz napok… • A szövetségi rendszer bukása • Kitekintés, szövetségi rendszer utóhatásai

8 A mai ceremónia menete Ókor Középkor Franciaország újkori próbálkozásai Törökellenes szövetségek Harmincéves háború Franciaellenes koalíciók

9 Ókor • Peloponnészoszi szövetség • Katonai- politikai szövetség Spárta városának vezetésével • Iszthmoszi vagy hellén szövetség • Görög poliszok szövetsége, akik nem akartak behódolni a perzsáknak a görög-perzsa háború idején • Déloszi szövetség • Görög városállam társulás • Eredeti célja: Perzsa Birodalom elleni háború folytatása • Valójában: Athén kizsákmányolja a szövetség tagjait

10 Középkor • Keresztes hadjáratok • Reconquista • 100 éves háború • Auldi Szövetség: Franciaország és Skócia közötti szövetség • Windsori szerződés: angol-portugál diplomáciai megállapodás

11 A mai ceremónia menete Ókor Középkor Franciaország újkori próbálkozásai Törökellenes szövetségek Harmincéves háború Franciaellenes koalíciók

12 Franciaország újkori próbálkozásai • Cambrai-i liga • Franciaország, Pápai Állam, stb. ↔ Velencei köztársaság • Cognaci Liga • Habsburgok és szövetségeseik ellen Törökellenes harcok • Szent Liga harcai • 1571 lepantoi csata • 1684 IX. Ince pápa vezetésével, magyar vonatkozás

13 A mai ceremónia menete Ókor Középkor Franciaország újkori próbálkozásai Törökellenes szövetségek Harmincéves háború Franciaellenes koalíciók

14 Harmincéves háború • Vallási vonal • 1608 Protestáns Unió • 1609 Katolikus Liga • Valódi helyzet: • Franciaország és szövetségesei • Ellenség: Habsburgok

15 A mai ceremónia menete Ókor Középkor Franciaország újkori próbálkozásai Törökellenes szövetségek Harmincéves háború Franciaellenes koalíciók

16 • Első, második…sokadik • Anglia áll a szövetségek mögött • Más állam/ország felhasználása a cél érdekében

17 A mai ceremónia menete Előzmények A szövetség megalakulása A szövetség működése A szövetség nehézségei és bukása

18 • 1813. október 19. Lipcse  „népek csatája” • 1814. május 30. első párizsi béke • Talleyrand szerepe • Titkos cikkely: fél éven belül összehívásra kerül egy nagyhatalmi találkozó Bécsben Előzmények Szent szövetség „…egyedül a négy nagyhatalom (Ausztria, Oroszország, Poroszország, Anglia) fogja szétosztani a háború és a párizsi (béke)szerződés eredményeként a rendelkezésre álló tartományokat.”

19 A mai ceremónia menete Előzmények A szövetség megalakulása A szövetség működése A szövetség nehézségei és bukása

20 • 1814. október – 1815 június: bécsi kongresszus • Nemzetközi kongresszus • Válságkezelő rendszer • Résztvevők • Ausztria: Metternich kancellár és I. Ferenc osztrák császár • Oroszország: I. Sándor orosz cár • Poroszország: III. Frigyes Vilmos • És még sokan mások… Szent szövetség A szövetség megalakulása

21 • Kongresszus elvei • Restauráció • Legitimitás elve • Felelősség elve • Egyensúly elve • Nagyhatalmi ellentétek: orosz – porosz ↔ osztrák– angol • Területi rendezés  mindenki boldog • Napóleon 100 napos visszatérése • Bécsi kongresszus folytatása  1815. szeptember 26. Szent Szövetség Szent szövetség A szövetség megalakulása

22 A mai ceremónia menete Előzmények A szövetség megalakulása A szövetség működése A szövetség nehézségei és bukása

23 • I. Sándor orosz cár, I. Ferenc osztrák császár és III. Frigyes Vilmos porosz király ratifikálta • Keresztény erkölcsre alapozták • Alapelve: legfőbb hatalom az állam, melyet a király testesít meg és ő közvetít a nép felé • Kezdetben orosz felfogás: az európai békét minden megmozdulás veszélyezteti  beavatkozás elengedhetetlen Szent szövetség A szövetség működése „… a három szerződő uralkodó egy igaz és feloldhatatlan testvériség köteléke által egyesítve, magukat honfitársnak tekintvén, egymásnak minden alkalommal és minden helyen segítséget és támogatást fognak nyújtani; alattvalóikkal és hadseregeikkel szemben családapáknak tekintik magukat; és őket ugyanannak a testvériségnek a szellemében fogják kormányozni, melyek őket a vallás, a béke és igazság védelmére lelkesítik.”

24 • 1815. november 20. Négyes szövetség megalakulása (orosz–porosz–osztrák–angol ) • Meghatározott időközönként találkozók • Angol álláspontot képviselte: francia revans esetén kell fellépni • Kongresszusok kora • 1818 Aachen • 1819 Karlsbad • 1820 Troppau • 1821 Laibach • 1822 Verona Szent szövetség A szövetség működése 6. cikkely: „ … megállapított időközönként újítólag találkoznak, akár maguknak az uralkodóknak közvetlen vezetése alatt, akár illető minisztereik révén, hogy megtárgyalják a közös érdekükbe vágó ügyeket, és fontolóra vegyék az ezen időközben a nemzetek nyugalmára és virágzására, valamint Európa békéjének fenntartására nézve legüdvösebbnek ítélt rendszabályokat.”

25 A mai ceremónia menete Előzmények A szövetség megalakulása A szövetség működése A szövetség nehézségei és bukása

26 • A Szent Szövetség működéseinek kudarcai: • 1823 kongresszusok korának vége • Görög szabadságharc • 1848-as forradalmi hullám • Krími háború Szent szövetség A szövetség nehézségei és bukása

27 • Görög szabadságharc /1821-29/ • Rendszer első megrendülése • Török Birodalom + Egyiptom ↔ Görögország (Egyiptomi had kegyetlenkedései  európai szimpátia) • Nagyhatalmi ellentétek • Kényes helyzet  felkelők megsegítése • 1829 drinápolyi béke  első komolyabb repedés Szent szövetség A szövetség nehézségei és bukása

28 • 1848-as forradalmi hullám • Egész kontinensen forradalmak  legnagyobb kihívás • Forradalmak célja: régi rendszerek megdöntése • Válságot mindenhol leverte  hasonló sémák • Maga a szövetségi rendszer lényegében megbukott • Krími háború • Szent Szövetség egykori tagjai nyíltan egymás ellen • 1856 párizsi béke  valami új kezdete Szent szövetség A szövetség nehézségei és bukása

29 A mai ceremónia menete Bismarck előtt Bismarck után

30 Orosz- ország Német- ország Ausztria- Magyar- ország 3 császár szövetsége 1873;1881 Szövetségi rendszerek Bismarck idején

31 A három császár szövetsége • 1873 Németország, Oroszország és OMM között • Közös pont: Lengyelország feletti közös uralom • Német cél: Franciaország külpolitikai elszigeteltsége • Gyenge pont: Balkán • 1877-78 orosz-török háború • 1878 berlini kongresszus  Oroszország diplomáciai veresége  szövetség szétesése • 1881 megújítás  nemzetközi válság elkerülése

32 Orosz- ország Német- ország Ausztria- Magyar- ország 3 császár szövetsége 1873;1881 Viszontbiztosítási szerződés (1887) Olasz- ország Hármas szövetség 1882 Nagy- Britannia Francia- ország Gyarmati egyez. (1889) Szövetségi rendszerek Bismarck idején Kettős szövetség 1879 1879 Kettős szövetség OMM és Németország Kölcsönös segítség orosz támadás esetében Tartós szövetség  korábbi rend felborulása

33 A mai ceremónia menete Előzmények A szövetség működése Bismarck előtt Bismarck után

34 Szövetségi rendszerek Bismarck után Német Birodalom Ausztria- Magyar- ország Olasz 3-as szövetség Orosz Birodalom Francia- ország Gyarmati egy. 1900 Semlegességi szerződés 1902

35 Orosz–francia szerződés • Közeledés okai: • Hármas szövetség kialakulása  Oroszország szövetséges nélkül • Francia – orosz gazdasági kapcsolatok • Szerződés tartalma: • Kölcsönös segítségnyújtás német – osztrák, illetve olasz – német támadás esetén • Következmény: külpolitikai elszigeteltség feloldása

36 Szövetségi rendszerek Bismarck után Német Birodalom Ausztria- Magyar- ország Olasz 3-as szövetség Orosz Birodalom Francia- ország Nagy- Britannia Entente cordiale1904 Gyarmati egy. 1900 Semlegességi szerződés 1902

37 Entente cordiale • Előzmények: • Gyarmati ellentétek: 1898 Fashodai incidens • Berlin – Bagdad vasútvonal terve • Anglia: Németország túlzottan megerősödött • 1904 Szívélyes megegyezés megszületése • Gyarmati problémák rendezése • Egységes fellépés Németország ellen

38 Szövetségi rendszerek Bismarck után Német Birodalom Ausztria- Magyar- ország Olasz 3-as szövetség Orosz Birodalom Francia- ország Nagy- Britannia hármas antant gyarmati egyezmény 1907 Entente cordiale 1904 Gyarmati egy. 1900 Semlegességi szerződés 1902

39 Angol–orosz szerződés • Előzmények: • 1904-05 orosz–japán háború • 1905 orosz forradalom • Gyarmati ellentétek • 1907 angol – orosz szövetség • Következmény: • Hármas antant kialakulása

40 A szövetségi rendszerek kialakulása A Központi Hatalmak 1879 Kettős Szövetség (német-osztrák) 1882 Hármas Szövetség (német-osztrák-olasz) 1883 Románia csatlakozik Antant hatalmak 1893 francia-orosz szövetség (a teljes elszigetelődés ellen) 1904 Entente Cordiale Antant: francia-angol szövetség 1907 angol-orosz szövetség

41

42 A mai ceremónia menete Kisantant Tengelyhatalmak Szövetségesek

43 Kisantant • Politikai–katonai szövetségi rendszer • 1920/21–1938 • Céljuk: Magyarország elszigetelése • Magyarország csatlakozása a Népszövetséghez • Második királypuccs • Népszövetségi kölcsön • Gazdasági kisantant  bukás • Felbomlás  Hitler hatása

44 A mai ceremónia menete Kisantant Tengelyhatalmak Szövetségesek

45 Tengelyhatalmak • 1936 Német – olasz egyezmény • 1936 Antikomintern Paktum • Ruszkik haza! • 1939 Acélpaktum • Háromhatalmi egyezmény • Segítségnyújtási kötelezettség • Tényleges stratégiai egyeztetés: never happened

46 A mai ceremónia menete Kisantant Tengelyhatalmak Szövetségesek

47 • Országok, melyek a második világháborúban a tengelyhatalmak ellen harcoltak • Egyesült Nemzetek?  tré elnevezés • Három Nagy  Négy Rendőr • Változások: második világháború megnyerése

48

49 A mai ceremónia menete Varsói szerződés NATO KGST Európai Közösség EFTA

50 Varsói móka • Előzmény: • NATO  NSZK para • 1955. május 14. Varsó • Közép- és kelet-európai országok védelmi katonai-politikai szervezete • Tényleges működés: • 1956-os magyar forradalom és szabadságharc • Prágai tavasz • 1991. február 25. Konyec

51 A mai ceremónia menete Varsói szerződés NATO KGST Európai Közösség EFTA

52 NATO • Észak-atlanti Szerződés Szervezete • 1949. április 4. Washington • Tagországok szabadságának és biztonságának védelme • Elsődleges célja: Szovjetunióval szembeni védelem  191 óta átalakulás • 2002 prágai csúcstalálkozó  új irányvonalak (NATO Reagáló Erők, új katonai koncepció)

53 A mai ceremónia menete Varsói szerződés NATO KGST Európai Közösség EFTA

54 Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa • KGST – kelet és közép-európai országok együttműködési szervezet • 1949. január 25. Moszkva • A Preambulum szerint mindenki egyenlő, valóságban Szovjetunió még egyenlőbb! • Specializáció, kamatmentes hitelek • 1991 Hivatalosan is kaputt

55 A mai ceremónia menete Varsói szerződés NATO KGST Európai Közösség EFTA

56 Európai Szabadkereskedelmi Társulás - EFTA • 1960 stockholmi egyezmény • Hetek • Ipari termékek szabad forgalma • 1973 Alapítók out • 1977 Teljes vámunió az EU-val • 1994 Európai Gazdasági Térség

57 A mai ceremónia menete Varsói szerződés NATO KGST Európai Közösség EFTA

58 ESZAK  EGK  EU  ? • 1952 Európai Szén- és Acélközösség • 1958 Római szerződés • Euratom • EGK • 1967 Európai Közösség (Közös Piac) • 1991 Maastricht  Európai Unió • Gazdasági integráció ok, védelmi integráció tervben

59 Mai helyzet…

60 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Készítette: Rosta Balázs 2013 Tavaszi Tábor. A mai ceremónia menete Szövetségi rendszer fogalma Szövetségi rendszer fajtái Elemzési szempontok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések