Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tóth László

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tóth László"— Előadás másolata:

1 MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tóth László
MV Zrt. MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tóth László Kockázatkezelés és monitoring igazgató

2 A forrás útja az MV Zrt-től a Kedvezményezettekig Az MV Zrt
A forrás útja az MV Zrt-től a Kedvezményezettekig Az MV Zrt. által alkalmazott monitoring tevékenység

3 Közvetítői Szerződéstől az ügyletek lezárásáig
Ügyletkötést megelőző lépések Szerződéskötés, partnerlimit Adatszolgáltatás tesztelése Előfinanszírozás igénybe vétele Ügyletkötéshez kapcsolódó lépések Ügyleti szerződések jelentése Adatszolgáltatás Ügyletek lezárása, elszámolás

4 1. partnerlimit Az MV Zrt. saját belső szabályzatai alapján minden szerződött Közvetítő partner részére partnerlimitet határoz meg. Partnerlimit: a Közvetítő felé vállalt aktuális kockázatvállalás maximális mértéke. Partnerlimit terhelése: - refinanszírozott programok esetében az elkülönített tőkeszámlára lehívott Előfinanszírozás korrigálva a visszautalt forrásokkal - garanciaprogram esetében a vállalt garancia induló állománya Partnerlimit terheltség Amennyiben a partnerlimit terheltsége eléri a 80%-ot, a Közvetítő limitemelési kérelmet nyújthat be.

5 1. Partnerlimit Programlimit - a Pályázati kiírásban meghatározott keretösszeg Forráslimit - a Pályázati kiírásban meghatározott keretösszeg 20%-a Túllépés lehetséges a Közvetítő kérelme alapján és az MV Zrt. egyedi engedélyével. Partnerlimit - az MV Zrt. által meghatározott limitösszeg Limitemelési kérelmet a Közvetítő benyújthat, amelyet az MV Zrt. bírál el.

6 2. Adatszolgáltatás tesztelése
IT rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatási sablonok kitöltése (excel sablonok) és interface-n történő csatolása, küldése. Adatok tesztkörnyezetben kerülnek rögzítésre. Elektronikus kommunikáció vizsgálata. Státuszváltozások követése. Sikeres teszt után éles jelszó az interface területhez. Tesztelést az MV Zrt. végzi a Közvetítővel (Somlai Katalin, Kardos Barnabás)

7 3. Előfinanszírozás igénybe vétele
Az Előfinanszírozás igénybevételét a Közvetítői Szerződés szabályozza: 1. Az előzőekben bemutatott 1-2. lépés sikeres teljesítése. 2. A Szerződött Programhoz kapcsolódó elkülönített tőkeszámla megnyitása és az MV Zrt. felé történő bejelentése. MV Zrt. feladata a számla IT rendszerben történő rögzítése. 3. A Szerződött Programhoz kapcsolódó Előfinanszírozás lehívása, amelynek maximális összege 200 millió Ft. Első lehívás esetén szükséges a cégszerűen aláírt lehívás és a tőkeszámla megnyitásának igazolása. További lehívások esetén szükséges az elkülönített tőkeszámla pillanatnyi egyenlegét mutató bankszámlakivonat, illetve az első lehívás során jóváírt előfinanszírozás 80%-ának felhasználása.

8 3. Előfinanszírozás igénybe vétele
Előfinanszírozás felhasználása: 1. Az elkülönített tőkeszámlán jóváírt Előfinanszírozás 80%-át 60 napon belül fel kell használni. 2. Felhasználási korlát nem teljesítése esetén a jóváírt Előfinanszírozás fel nem használt részének 80%-át az MV Zrt. Jogosult visszakövetelni. Indokolt esetben ettől eltérhet. A tőkeszámlán végrehajtható tranzakciókat a Közvetítői Szerződés rögzíti. Súlyos hiba - Elkülönített tőkeszámlák közötti átvezetés nem lehetséges. Előfinanszírozás kizárólag a refinanszírozási programokhoz kapcsolódik.

9 4. Ügyleti szerződések jelentése
Ügyletadatok jelentése a tesztelés alapján megismert excel sablonok kitöltésével történik. Egységes az adatszolgáltatás a refinanszírozott programok és a garanciaprogram esetében. Az adatokat napi kétkörös módon szükséges adni ami a következőt jelenti: - jelentési kötelezettség csak abban az esetben van valamilyen esemény történik (igénylés, szerződéskötés, szerződés módosítás stb.) - szerződött adatközlés szerződés aláírásától számított 5 napon belül

10 5. Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás két típusát különböztetjük meg: I. Napi kétkörös Törzsadatokhoz kacsolódó adatszolgáltatás (pl. igényléses adatok, szerződéses adatok, szerződésmódosítás stb.) Adatküldés akkor szükséges ha adatküldéshez kapcsolódó esemény történik. (szabályozza, lebonyolítási eljárásrend, adatszolgáltatási tábla) II. Havi adatszolgáltatás A működés alatt keletkező adatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás. Kiterjed 1. ügyletekre 2. pénzügyi tranzakciókra

11 5. Adatszolgáltatás 1. Havi adatszolgáltatás ügyletek vonatkozásában - aktuális állományi adatok - ügyletminősítési adatok 2. Havi adatszolgáltatás tranzakciók vonatkozásában - tőkeszámla forgalmára vonatkozó adatok Havi adatszolgáltatási határidő, tárgyhót követő 10. nap. Jövő: Az MV Zrt. Egy web felületet alakít ki ahol az egyes Közvetítők a rájuk vonatkozó adatokat látják. A napi, havi adatszolgáltatási kötelezettségüket sablonok nélkül tölthetik ki. Fennálló állományukat, ügyleteiket, státuszokat lekérdezhetik.

12 6. Ügyletek lezárása, elszámolás
A Közvetítők a refinanszírozott hiteleik kifolyósítását követően a visszatörlesztett tőkével elszámolnak. Az elszámolás a következő: - az elkülönített tőkeszámlára visszaérkező forrásokat havonta egyszer a Programszámlára át kell utalni (nem ügyletszinten) Ügyletek lezárási lehetőségei: 1. A Kedvezményezett a hitelt ütemterv szerint visszafizeti véghatáridőre, a refinanszírozási forrás pedig a Programszámlára kerül a Közvetítő havi átvezetéseivel. Az ügylet lezárt státuszba kerül. 2. A Kedvezményezett a hitelt nem fizeti vissza és a Közvetítő a hitelszerződésben meghatározott fedezeteket érvényesíti és ezt követően veszteséget realizál. Ebben az esetben kérheti a veszteségmegosztást.

13 6. Ügyletek lezárása, elszámolás
Veszteség megosztás: A veszteség-megosztási korlát a teljes folyósított hitelállomány szerződéskori refinanszírozott összegéből - azaz Közvetítő által a Kedvezményezettnek folyósított (kifizetett) Hitelek összege, nem figyelembe véve a Kedvezményezett által visszafizetett (törlesztett) összegeket - kerül meghatározásra, a következők szerint: A korlát meghatározása negyedévenként történik. A Hitelportfolió veszteségének sávos mértékei MV Zrt. által vállalt veszteség Közvetítő által vállalt veszteség 1. 0-5%-ig 100% 0% 2. 5-10%-ig 50% 3. 10-15%-ig 30% 70%

14 6. Ügyletek lezárása, elszámolás
Veszteségmegosztáshoz, egy ún. veszteség-megosztási kérelem benyújtása szükséges. Benyújtáshoz kapcsolódó dokumentumok a Lebonyolítási Eljárásrendben nevesítve. Veszteségmegosztás kizárólag a refinanszírozási hitelprogramokban vehető igénybe. 3. Garanciaprogram esetén a garancia beváltásra kerül. Az ügyletet kizárólag a behajtási folyamat lezárását követően lehet lezárni. Lezárás veszteséggel is lehetséges, amennyiben a Közvetítő behajthatatlannak minősíti a követelést. A behajtást a Közvetítő végzi.

15 MV Zrt. Monitoring tevékenysége
1. szint: IT rendszer alapján logikai műveletekkel történő ügyletek szűrése (pl. TEÁOR kód, székhely, projektcél, hitelösszeg stb.) 2. szint: havi adatszolgáltatás keretében az elkülönített bankszámlakivonatok és az adatszolgáltatás összevetése. Hiba esetén a javítás, az MV Zrt. iránymutatása alapján történik. 3. szint: helyszíni ellenőrzés a Közvetítő székhelyén - az MV Zrt. A Közvetítői szerződésben rögzített feltételek alapján ellenőrzést végezhet - a program lebonyolítása során résztvevő egyéb szervezetek (Európai Bizottság, EU ÁSZ, EUTAF, Irányító Hatóság stb.) ellenőrzése. Célja: a programok alakulásának nyomon követése, értékelése,

16 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tóth László"

Hasonló előadás


Google Hirdetések