Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tények és számok: A pénzügyi fenntarthatóság legfontosabb szempontjai a strukturális átalakulást célzó egészségügyi programokban Magyar Kórházszövetség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tények és számok: A pénzügyi fenntarthatóság legfontosabb szempontjai a strukturális átalakulást célzó egészségügyi programokban Magyar Kórházszövetség."— Előadás másolata:

1 Tények és számok: A pénzügyi fenntarthatóság legfontosabb szempontjai a strukturális átalakulást célzó egészségügyi programokban Magyar Kórházszövetség Konferenciája, 2010. 04. 22. Eger Dr Fendler Judit Elnök, Egészségügyi Finanszírozási Tanácsadók

2 A pénzügyi fenntarthatóság szempontjai •Beruházás időszaka alatt Mit vizsgál a kiíró? –Likviditás! – A pályázó és a fenntartó elemi érdeke! –Önrész rendelkezésre állása és ütemezése Módszer: Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a részletes likviditási terv és előleg-kalkuláció (286/2006 Kr, 16/2006 MehVM-PM) •Beruházás aktiválása után –fenntartói fenntartási kötelezettség teljesülése (pozitív eredmény-kimutatás) –Indikátorok teljesülése –Hatékonyságnövekedés (számszerűsítve)-NPV alapja Módszer: ellenőrzés (magyar és uniós)

3 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program egészségügyi szolgáltatókat érintő kiírásainak statusa 2007-2013 közötti pályázatok elbírálva vagy folyamatban van az elbírálásuk ; •KMOP 4.3.1.Közép-magyarországi régió fekvőbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése •KMOP 4.3.2.Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép- magyarországi régióban •TIOP 2.1.3.Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére •TIOP 2.1.2.Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése •TIOP 2.2.2.Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) •TIOP 2.2.7.Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” •TIOP 2.2.4. Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban Beadás előtt (04.30): •TIOP 2.2.5.Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása •ROPRehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Újrakiírások

4 A projekt likviditása a beruházás során Szempontok: Finanszírozás módja –Utólagoskedvezményezett által teljesített kiadások, kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára –Szállítóiszámlák támogatási összegének kifizetése közvetlenül a szállító részére, a számla támogatáson felüli összege (önrész) kifizetésének igazolása mellett –Vegyes jellemzően a folyamatosan jelentkező, szolgáltatási költségeket –főleg munkabér- utólagos, az építkezés és műszerbeszerzés költségeit szállítói finanszírozással finanszírozzák- leggyakoribb!

5 A projekt likviditása a beruházás során Felmerülő problémák : 1.A kedvezményezett jellemzően ugyanarra a hónapra időzíti a kiadásokat és a támogatás/önrész beérkezését, ez negatív cash-flow-t eredményezhet –Szállítói finanszírozásnál 30, utófinanszírozásnál 60 nap a támogatási összeg várható beérkezése a számla befogadásától számítva, abban az esetben, ha nincs hiánypótlás (281/2006 Kr), –Tapasztalatok alapján a támogatási kérelmek 90%-a hiánypótlásra szorul, ami legalább 30 nappal hosszabbítja meg a procedúrát. TEENDŐ: –Utófinanszírozás esetén 90, szállítói finanszírozás esetén 60 napos fizetési határidők megállapítása a szerződésekben, ahol lehetséges (így is elcsúszhat a likviditás, hiszen attól is függ, milyen gyorsan nyújtja be a kedvezményezett az elszámolást) –Pontos likviditási terv készítése, felmérendő, hol nem lehet 90 napos fizetési határidőkkel szerződni (pl. szolgáltatások), ott a likviditási tervben kalkulálni kell az esetleges önerős áthidaló finanszírozással (saját vagy fenntartói forrás!), –Az önrész rendelkezésre állásának pontos ütemezése, lehívhatóság biztosítása, –utófinanszírozás esetén előleg igénylése, (előleg igénylése csak utófinanszírozott projekt-elemre lehetséges)

6 A projekt likviditása Felmerülő problémák: 2.A kedvezményezett nem kalkulál azzal, hogy építési beruházások esetén a fordított ÁFA-tartalmat azonnal be kell fizetnie az APEH-nak (ld 2007/CXXVII, 142. §), azaz; •az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvételekor, vagy •az ellenérték megtérítésekor, vagy •a teljesítést követő hónap 15. napján, a fentiek közül azon időpontban, ami a legkorábban következik be! A szabályozás ugyanúgy vonatkozik az utólagos, mint a szállítói finanszírozást választókra, az utóbbi esetben is A TELJES FORDÍTOTT ÁFA ÖSSZEGET A KEDVEZMÉNYEZETT (azaz a vevő) KÖTELES MEGFIZETNI!

7 A projekt likviditása Felmerülő problémák: 2.A kedvezményezett nem kalkulál azzal, hogy építési beruházások esetén a fordított ÁFA-tartalmat be kell fizetnie az APEH-nak (ez egy 3Mrd-os építkezés esetén esetében 600MFt) •Következmény: súlyos likviditási probléma, negatív projekt cash-flow! •Teendő: 1.Likviditás pontos, havi szintű tervezése atekintetben is, hogy mikor merül fel fordított ÁFA befizetési kötelezettség és milyen összegben, 2.A fordított ÁFÁ-ra célzott előleg vehető fel (csak szállítói finanszírozott projekt- elemekre),, így a következő lépés annak kalkulálása, alátámasztása, mekkora előleget szükséges tervezni, 3.A tervezett előleg belefoglalása a Támogatási Szerződésbe vagy,ha az már megköttetett és ezzel a tétellel nem kalkuláltak, a TSZ módosításának kezdeményezése, –A projekt előrehaladása során felmerüléskor az aktuális befizetendő ÁFA- összeg igénylése „fordított ÁFA-előlegként”, amit az Közreműködő Szervezet(KSZ) 15 napon belül átutal a kedvezményezettnek FONTOS: az ÁFA befizetés késedelme köztartozásnak minősül, melynek fennállása esetén esetén a KSZ felfüggeszti a kifizetést

8 A projekt likviditása Fordított ÁFA fizetési kötelezettség, a támogatási összeg beérkezése és a cash-flow bemutatása egy negyedéves elszámolású, 1,8Mrd Ft építési költségű projektnél, előleg nélkül A teljes építési számla: 1,800M Ft Teljes ÁFA-tartalom:360MFt Igényelendő fordított ÁFA előleg: 360MFt Legnagyobb lehívás ennél az ütemezésnél: 80MFt („Rulírozó” előleg nem lehetséges)

9 A projekt fenntarthatósága Szempontok: 5 éves fenntartási kötelezettség – „A Kedvezményezett a projekt befejezésétől számított 5. évig (a támogatás visszafizetésének terhe mellett) vállalja, hogy a projektje a támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg és a projekt eredményeit a nevezett időszak alatt fenntartja” Egészségügyi szolgáltatók esetében FENNTARTÓI FELELŐSSÉG! Hol mutatkozott meg a vállalásokban? •A beruházás aktiválása után a szolgáltató működése nem veszteséges. Gyakorlati következmény: •Ha a szolgáltató bevételei és/vagy költségei nem úgy alakulnak, ahogy most tervezi, a fenntartói támogatás soron kell a különbözetet megjeleníteni, azaz a forráshiányt a fenntartónak kell adott naptári év végéig megszüntetnie!

10 A projekt fenntarthatósága Szempontok: INDIKÁTOROK – Számszerűsített ellenőrzési szempont! Az adott kiírás Pályázati Útmutatója előírásainak megfelelően! Példa indikátorokra: •Járóbeteg ellátás hatékonyság növekedése – NEM %-osan!, FT/NP •Fekvőbeteg ellátás hatékonyság növekedése – NEM %-osan! FT/SSZ •Az érintett ellátási területek által használt épületekben a négyzetméterre eső fűtési és hűtési energiafogyasztás – NEM %-osan, KJ Ellenőrzésre kerülnek! •munkafolyamatba épített ellenőrzések - dokumentum alapú, •helyszíni szemlére, célja a támogatási szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség, számszerűsített vállalások a szerződés időtartama alatti megvalósulásának ellenőrzése

11 A projekt fenntarthatósága Szempontok: POZITÍV NETTÓ JELENÉRTÉK JELLEMZŐ PROBLÉMÁK: •Nem kalkulálják a megtakarításokat (ld INDIKÁTOROK) a NPV-ban, •Nem számszerűsített nyereségekkel, társadalmi hasznosságokkal kalkulálnak, •számszerűsítik a nyereségeket, de nem támasztják alá kalkulációkkal, pl: •Ápolási napok csökkenéséből eredő megtakarítás, •Kórházi fertőzések arányának csökkenéséből adódó megtakarítás, •Posztoperatív komplikációk csökkenéséből adódó megtakarítás •Várólisták hosszának csökkenéséből adódó megtakarítás, •Betegutak hosszának csökkenéséből adódó megtakarítás, stb. Egy EU-s ellenőrzés során ezeket a vállalásokat is ellenőrízhetik! ☻

12 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tények és számok: A pénzügyi fenntarthatóság legfontosabb szempontjai a strukturális átalakulást célzó egészségügyi programokban Magyar Kórházszövetség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések