Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai integráció folyamatok és intézmények

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai integráció folyamatok és intézmények"— Előadás másolata:

1 Az Európai integráció folyamatok és intézmények
„Az EU rólunk szól” - konferencia Mocsolya – február 18. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő

2 1. Az Európai Unió 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió
félmilliárd polgár a világ össztermékének egyharmada A szervezet jelenlegi formájában november 1-jén jött létre a Maastrichti szerződés révén. Az Európai Unió elődje az Európai Gazdasági Közösség. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 2

3 1. Az Európai Unió Jellemzői:
egységes piac, egységesített jogrendszer alapján személyek, áruk, szolgáltatások és tőke szabad áramlása közös kereskedelmi, mezőgazdasági, halászati és regionális fejlesztési politika közös fizetőeszköz, egyelőre 16 tagállamban, ez az euróövezet növekedő külpolitikai szerep, egységes képviseleti arculat schengeni övezetet, a személyek szabad mozgásának európai célkitűzése Megj. A schengeni övezetnek jelenleg 25 tagja van, 3 állam nem európai uniós tag: Izland, Svájc, Norvégia. Románia és Bulgária 2011-ben csatlakozik. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 3

4 francia külügyminiszter
2. Az alapító atyák 1945-ben újra előkerült az európai egység gondolata, mint a nacionalizmus és a szélsőségek visszaszorításának gátja. Konrad Adenauer német kancellár Alcide De Gasperi olasz miniszterelnök brit miniszterelnök Winston Churchill francia külügyminiszter Robert Schuman francia közgazdász Jean Monnet Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 4

5 3. Európai kezdetek 1951 Európai Szén- és Acélközösség (MONTÁNUNIÓ)
Tagjai: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Nyugat-Németország (NSZK) és Olaszország Célja: a tagállamok szén- és acéliparának közös irányítás alá rendelése © Wikipédia Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 5

6 3. Európai kezdetek 1957 Római szerződés => létrejön az Európai Gazdasági Közösség Jellemzői: vámunió Európai Atomenergia Közösség (Euratom) © Wikipédia ábra Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 6

7 3. Európai kezdetek 1967 Egyesítő szerződés => Európai Közösség név alatt közös intézményeket létrehozása 1979 első közvetlen, demokratikus választások az Európai Parlamentbe 1985 Schengeni Egyezmény => útlevélvizsgálat nélküli határátlépés 1986 az európai zászló használata az Európai Közösségek jelképeként 1986 Egységes Európai Okmány (SEA, Single European Act). © Wikipédia ábra Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 7

8 4. Az Európai Unió napjainkban
1993. november 1. Maastrichti szerződés => hivatalosan létrejött az Európai Unió 2009. december 1. Lisszaboni Szerződés => az Unió mélyreható reformja © Wikipédia ábra Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 8

9 5. A bővítési körök 1973 Dánia, Írország és Egyesült Királyság. Norvégiában népszavazáson elutasítják. 1981 Görögország csatlakozása 1986 Spanyolország és Portugália csatlakozása 1990 a korábbi Kelet-Németország is taggá válik az újjáegyesített Németország részeként 1995 Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozása 2004 legnagyobb bővítési kör: Málta, Ciprus, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország 2007 Románia és Bulgária is taggá válik Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 9

10 6. További bővítés? További tagjelöltek vagy jelöltséget megelőző szakaszban: Izland, Horvátország, Törökország, Macedónia, Bosznia Hercegovina, Szerbia, távolabbi perspektívában: Ukrajna, Moldova Köztársaság. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 10

11 7. Az euró bevezetése 2002 => 12 tagállamban nemzeti fizetőeszközzé válik az euró 2009 => az euró 16 tagállamban nemzeti fizetőeszköz További csatlakozóknak szigorú feltételeket kell teljesíteniük, az ún. konvergencia-kritériumokat. Eurót használó tagállamok Eurót nem használó tagállamok Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 11

12 8. A döntéshozatal Jellemzői Formái nemzetekfölöttiség kormányköziség
a döntéseket egyes területeken a tagállamok közötti tárgyalások alapján hozzák más területek független, tagállamok feletti intézmények felelősségi körébe tartozik Polgárok, érdekcsoportok, szakértők: megbeszélések, konzultációk Európai Bizottság: hivatalos javaslat Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa: közös döntés Országos vagy helyi hatóságok: végrehajtás Európai Bizottság és Európai Bíróság: a végrehajtás nyomon követése Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 12

13 9. Az Uniós intézmények Európai Bizottság jogszabályjavaslatokat fogalmaz meg, végrehajtó szerv, a szerződések őre, képviseli az EU-t a nemzetközi színtéren Európai Unió Tanácsa az Európai Parlamenttel közösen alkotja az Európai Unió törvényhozó szervét. A tagállamok állam- és kormányfőinek tanácsa. Európai Tanács az állam- és kormányfők, valamint az Európai Bizottság elnökének találkozója, az EU csúcsszerve. Európai Parlament az egyetlen közvetlenül választott testület, jogszabály-módosító, kinevezi a bizottságot, elfogadja a költségvetést Európai Bíróság ítélkezik az uniós jog értelmezésével kapcsolatos ügyekben, biztosítja az uniós jogszabályok egységes alkalmazását az EU egész területén Európai Központi Bank a monetáris politikák és az euróövezet felügyelője biztosítja az árak stabilitását, felügyeli a pénzkínálatot, és meghatározza a kamatlábakat Megj. Az Európa Tanács regionális nemzetközi szervezet. Jelenleg 47 tagja van, de nyitva áll bármely olyan európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárai számára az alapvető szabadság és emberi jogokat. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 13

14 9. Az Uniós intézmények Európai Tanács (csúcstalálkozó)
Európai Parlament Miniszterek Tanácsa (Az Európai Unió Tanácsa) Európai Bizottság Bíróság Számvevő-szék Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Európai Beruházási Bank Ügynökségek Európai Központi Bank Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 14

15 10. Az Európai Unió személyiségei
Herman van Rompuy az Európai Tanács elnöke Jerzy Buzek az Európai Parlament elnöke Jose Durao Manolo Barroso az Európai Bizottság elnöke Catherin Ashton külügyi főképviselő Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 15

16 11. A soros elnökség Spanyolország 2010. január-június Magyarország
Az Európai Tanács elnöki tisztségét féléves rotációban töltik be a tagállamok, előre meghatározott sorrendben. A soros elnök hívja össze a Tanács és munkacsoportjai üléseit, határozza meg a napirendet, és betölti a levezető elnök tisztét az üléseken. Az elnöki tisztet betöltő ország a politikai napirend meghatározása révén több szempontból nagy befolyással bír az Unió tevékenységének alakítására. A féléves elnöki periódusokat az Európai Tanács rendes ülései zárják le, minden év júniusában és decemberében. A hármas csoportokba sorolt elnöki periódusok országai - trió - szorosan együttműködnek feladataik ellátásában, különös tekintettel a féléves periódusokon túlnyúló ügyekre. Spanyolország 2010. január-június Magyarország 2011. január-június Belgium 2010. július-december Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 16

17 12. Az Európai Parlament Két székhely: Brüsszel és Straszburg
Főtitkárság: Luxemburg Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 17

18 Mandátumok megoszlása országonként – a 2009-2014 ciklusban
12. Az Európai Parlament Mandátumok megoszlása országonként – a ciklusban Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 18

19 Mandátumok megoszlása politikai családonként
12. Az Európai Parlament Mandátumok megoszlása politikai családonként EPP: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 84 S&D: Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 55 265 ALDE: Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Greens/EFA: Zöldek / Európai Szabad Szövetség 184 ECR: Európai Konzervatívok és Reformisták 54 GUE/NGL: Egyesült Európai Baloldal - Északi Zöld Baloldal 32 EFP: Szabadság és Demokrácia Európája 35 27 Frakciófüggetlenek Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 19

20 12. Az Európai Parlament Az Európai Parlament állandó szakbizottságai
AFET Külügyi Bizottság DEVE Fejlesztési Bizottság INTA Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság BUDG Költségvetési Bizottság CONT Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ECON Gazdasági és Monetáris Bizottsága EMPL Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága ENVI Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Biz. ITRE Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság IMCO Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság TRAN Közlekedés és Idegenforgalmi Bizottság REGI Regionális Fejlesztési Bizottság AGRI Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság PECH Halászati Bizottság CULT Kulturális és Oktatási Bizottság JURI Jogi Bizottság LIBE Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság AFCO Alkotmányügyi Bizottság FEMM Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság PETI Petíciós Bizottság Az Európai Parlament rendkívüli bizottsága CRIS Pénzügyi, gazdasági és szociális válság Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 20

21 12. Az Európai Parlament Az EP munkarendje 2010-ben PLENÁRIS ÜLÉSEK
PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK POLITIKAI CSOPORT VÁLASZTÓKERÜLETI TEVÉKENYSÉG Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 21

22 13. Az Unió költségvetése Az EU teljes költségvetése 2008-ban: 129,1 milliárd euró = az európai GDP 1,03%-a Európai uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 1% Az EU mint globális szereplő (beleértve a fejlődő országok támogatását) 6% Igazgatási és egyéb költségek 6% Természeti erőforrások: mezőgazdaság, környezetvédelem 43% Fenntartható növekedés: munkahelyteremtés, kohézió, kutatás 45% Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 22

23 14. A Lisszaboni Szerződés
Változások az Európai Unióban Hatékonyabb lesz => Egyszerűsödnek az eljárások, állandó elnöke van a Tanácsnak. Demokratikusabb lesz => Az Európai Parlament és a tagállamok parlamentjei nagyobb szerephez jutnak, az európai polgárok kezdeményezési jogot kapnak, az alapjogi charta beépül az EU joganyagába. Átláthatóbb lesz => Egyértelműbb lesz, kinek mi a feladata, több dokumentum és ülés lesz nyilvános. Egységesebben lép fel => Közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő Biztonságosabb lesz => Új lehetőségek a klímaváltozás és a terrorizmus elleni küzdelemben, növekszik az energiaellátás biztonsága. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 23

24 Köszönöm a figyelmet! Uniós portál www.europa.eu
Európai Parlament honlapja Winkler Gyula Brüsszel Parlament européen Bât. Altiero Spinelli 05F158 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel Tel.:+32 (0) Fax:+32 (0) Straszburg Parlement européen Bât.  Winston Churchill T08036 Allée du Printemps F Strasbourg Cedex Tel.:+33 (0) Fax:+33 (0) Területi képviselői iroda Déva, Hunyad megye Iuliu Maniu út, Bl.L2, parter tel-fax: 24


Letölteni ppt "Az Európai integráció folyamatok és intézmények"

Hasonló előadás


Google Hirdetések