Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai integráció folyamatok és intézmények Winkler Gyula európai parlamenti képviselő „Az EU rólunk szól” - konferencia Mocsolya – 2010. február 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai integráció folyamatok és intézmények Winkler Gyula európai parlamenti képviselő „Az EU rólunk szól” - konferencia Mocsolya – 2010. február 18."— Előadás másolata:

1 Az Európai integráció folyamatok és intézmények Winkler Gyula európai parlamenti képviselő „Az EU rólunk szól” - konferencia Mocsolya – 2010. február 18.

2 1. Az Európai Unió • 27 tagállamból álló gazdasági és politikai unió • félmilliárd polgár • a világ össztermékének egyharmada A szervezet jelenlegi formájában 1993. november 1-jén jött létre a Maastrichti szerződés révén. Az Európai Unió elődje az Európai Gazdasági Közösség. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 2

3 Megj. A schengeni övezetnek jelenleg 25 tagja van, 3 állam nem európai uniós tag: Izland, Svájc, Norvégia. Románia és Bulgária 2011-ben csatlakozik. 1. Az Európai Unió Jellemzői : • egységes piac, egységesített jogrendszer alapján • személyek, áruk, szolgáltatások és tőke szabad áramlása • közös kereskedelmi, mezőgazdasági, halászati és regionális fejlesztési politika • közös fizetőeszköz, egyelőre 16 tagállamban, ez az euróövezet • növekedő külpolitikai szerep, egységes képviseleti arculat •schengeni övezetet, a személyek szabad mozgásának európai célkitűzése Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 3

4 2. Az alapító atyák Konrad Adenauer német kancellár 1945 -ben újra előkerült az európai egység gondolata, mint a nacionalizmus és a szélsőségek visszaszorításának gátja. Winston Churchill brit miniszterelnök Robert Schuman francia külügyminiszter Jean Monnet francia közgazdász Alcide De Gasperi olasz miniszterelnök Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 4

5 3. Európai kezdetek 1951 Európai Szén- és Acélközösség (MONTÁNUNIÓ) Tagjai: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Nyugat-Németország (NSZK) és Olaszország Célja: a tagállamok szén- és acéliparának közös irányítás alá rendelése © Wikipédia Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 5

6 3. Európai kezdetek 1957 Római szerződés => létrejön az Európai Gazdasági Közösség Jellemzői: - vámunió - Európai Atomenergia Közösség (Euratom) © Wikipédia ábra Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 6

7 3. Európai kezdetek 1967 Egyesítő szerződés => Európai Közösség név alatt közös intézményeket létrehozása 1979 első közvetlen, demokratikus választások az Európai Parlamentbe 1985 Schengeni Egyezmény => útlevélvizsgálat nélküli határátlépés 1986 az európai zászló használata az Európai Közösségek jelképeként 1986 Egységes Európai Okmány (SEA, Single European Act). Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája © Wikipédia ábra 7

8 4. Az Európai Unió napjainkban 1993. november 1. Maastrichti szerződés => hivatalosan létrejött az Európai Unió 2009. december 1. Lisszaboni Szerződés => az Unió mélyreható reformja Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája © Wikipédia ábra 8

9 5. A bővítési körök 1973 Dánia, Írország és Egyesült Királyság. Norvégiában népszavazáson elutasítják. 1981 Görögország csatlakozása 1986 Spanyolország és Portugália csatlakozása 1990 a korábbi Kelet-Németország is taggá válik az újjáegyesített Németország részeként 1995 Ausztria, Svédország és Finnország csatlakozása 2004 legnagyobb bővítési kör: Málta, Ciprus, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország 2007 Románia és Bulgária is taggá válik Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 9

10 6. További bővítés? További tagjelöltek vagy jelöltséget megelőző szakaszban: Izland, Horvátország, Törökország, Macedónia, Bosznia Hercegovina, Szerbia, távolabbi perspektívában: Ukrajna, Moldova Köztársaság. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 10

11 7. Az euró bevezetése Eurót használó tagállamok Eurót nem használó tagállamok 2002 => 12 tagállamban nemzeti fizetőeszközzé válik az euró 2009 => az euró 16 tagállamban nemzeti fizetőeszköz További csatlakozóknak szigorú feltételeket kell teljesíteniük, az ún. konvergencia-kritériumokat. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 11

12 8. A döntéshozatal Polgárok, érdekcsoportok, szakértők: megbeszélések, konzultációk Európai Bizottság: hivatalos javaslat Európai Parlament és a Miniszterek Tanácsa: közös döntés Európai Bizottság és Európai Bíróság: a végrehajtás nyomon követése Országos vagy helyi hatóságok: végrehajtás Jellemzői • nemzetekfölöttiség • kormányköziség Formái • a döntéseket egyes területeken a tagállamok közötti tárgyalások alapján hozzák • más területek független, tagállamok feletti intézmények felelősségi körébe tartozik Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 12

13 9. Az Uniós intézmények Európai Bizottság jogszabályjavaslatokat fogalmaz meg, végrehajtó szerv, a szerződések őre, képviseli az EU-t a nemzetközi színtéren Európai Unió Tanácsa az Európai Parlamenttel közösen alkotja az Európai Unió törvényhozó szervét. A tagállamok állam- és kormányfőinek tanácsa. Európai Tanács az állam- és kormányfők, valamint az Európai Bizottság elnökének találkozója, az EU csúcsszerve. Európai Parlament az egyetlen közvetlenül választott testület, jogszabály-módosító, kinevezi a bizottságot, elfogadja a költségvetést Európai Bíróság ítélkezik az uniós jog értelmezésével kapcsolatos ügyekben, biztosítja az uniós jogszabályok egységes alkalmazását az EU egész területén Európai Központi Bank a monetáris politikák és az euróövezet felügyelője biztosítja az árak stabilitását, felügyeli a pénzkínálatot, és meghatározza a kamatlábakat Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája Megj. Az Európa Tanács regionális nemzetközi szervezet. Jelenleg 47 tagja van, de nyitva áll bármely olyan európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét és garantálja állampolgárai számára az alapvető szabadság és emberi jogokat. 13

14 9. Az Uniós intézmények Európai Parlament Bíróság Számvevő- szék Gazdasági és Szociális Bizottság Régiók Bizottsága Miniszterek Tanácsa (Az Európai Unió Tanácsa) Európai Bizottság Európai Beruházási Bank Európai Központi Bank Ügynökségek Európai Tanács (csúcstalálkozó) Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 14

15 10. Az Európai Unió személyiségei Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája Jerzy Buzek az Európai Parlament elnöke Herman van Rompuy az Európai Tanács elnöke Jose Durao Manolo Barroso az Európai Bizottság elnöke Catherin Ashton külügyi főképviselő 15

16 Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 11. A soros elnökség Az Európai Tanács elnöki tisztségét féléves rotációban töltik be a tagállamok, előre meg h atározott sorrendben. A soros elnök hívja össze a Tanács és munkacsoportjai üléseit, határozza meg a napirendet, és betölti a levezető elnök tisztét az üléseken. Az elnöki tisztet betöltő ország a politikai napirend meghatározása révén több szempontból nagy befolyással bír az Unió tevékenységének alakítására. A féléves elnöki periódusokat az Európai Tanács rendes ülései zárják le, minden év júniusában és decemberében. A hármas csoportokba sorolt elnöki periódusok országai - trió - szorosan együttműködnek feladataik ellátásában, különös tekintettel a féléves periódusokon túlnyúló ügyekre. Spanyolország 2010. január-június Belgium 2010. július-december Magyarország 2011. január-június 16

17 12. Az Európai Parlament Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája Két székhely: Brüsszel és Straszburg Főtitkárság: Luxemburg 17

18 Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 12. Az Európai Parlament Mandátumok megoszlása országonként – a 2009-2014 ciklusban 18

19 Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 12. Az Európai Parlament EPP: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) S&D: Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége ALDE: Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Greens/EFA: Zöldek / Európai Szabad Szövetség EFP: Szabadság és Demokrácia Európája Frakciófüggetlenek ECR: Európai Konzervatívok és Reformisták GUE/NGL: Egyesült Európai Baloldal - Északi Zöld Baloldal 265 184 84 55 54 35 32 27 Mandátumok megoszlása politikai családonként 19

20 Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 12. Az Európai Parlament Az Európai Parlament állandó szakbizottságai AFET Külügyi Bizottság DEVE Fejlesztési Bizottság INTA Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság BUDG Költségvetési Bizottság CONT Költségvetési Ellenőrzési Bizottság ECON Gazdasági és Monetáris Bizottsága EMPL Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága ENVI Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Biz. ITRE Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság IMCO Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság TRAN Közlekedés és Idegenforgalmi Bizottság REGI Regionális Fejlesztési Bizottság AGRI Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság PECH Halászati Bizottság CULT Kulturális és Oktatási Bizottság JURI Jogi Bizottság LIBE Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság AFCO Alkotmányügyi Bizottság FEMM Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság PETI Petíciós Bizottság Az Európai Parlament rendkívüli bizottsága CRIS Pénzügyi, gazdasági és szociális válság 20

21 Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 12. Az Európai Parlament PARLAMENTI BIZOTTSÁGOK PLENÁRIS ÜLÉSEK VÁLASZTÓKERÜLETI TEVÉKENYSÉG POLITIKAI CSOPORT Az EP munkarendje 2010-ben 21

22 13. Az Unió költségvetése Az EU teljes költségvetése 2008-ban: 129,1 milliárd euró = az európai GDP 1,03%-a Európai uniós polgárság, szabadság, biztonság és a jog érvényesülése 1% Igazgatási és egyéb költségek 6% Fenntartható növekedés: munkahelyteremtés, kohézió, kutatás 45% Az EU mint globális szereplő (beleértve a fejlődő országok támogatását) 6% Természeti erőforrások: mezőgazdaság, környezetvédelem 43% Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 22

23 14. A Lisszaboni Szerződés Változások az Európai Unióban Hatékonyabb lesz => Egyszerűsödnek az eljárások, állandó elnöke van a Tanácsnak. Demokratikusabb lesz => Az Európai Parlament és a tagállamok parlamentjei nagyobb szerephez jutnak, az európai polgárok kezdeményezési jogot kapnak, az alapjogi charta beépül az EU joganyagába. Átláthatóbb lesz => Egyértelműbb lesz, kinek mi a feladata, több dokumentum és ülés lesz nyilvános. Egységesebben lép fel => Közös kül- és biztonságpolitikai főképviselő Biztonságosabb lesz => Új lehetőségek a klímaváltozás és a terrorizmus elleni küzdelemben, növekszik az energiaellátás biztonsága. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő irodája 23

24 Köszönöm a figyelmet! Winkler Gyula www.winklergyula.ro iuliu.winkler@europarl.europa.eu Brüsszel Parlament européen Bât. Altiero Spinelli 05F158 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel Tel.:+32 (0)2 28 45406 Fax:+32 (0)2 28 49046 Straszburg Parlement européen Bât. Winston Churchill T08036 Allée du Printemps F-67070 Strasbourg Cedex Tel.:+33 (0)3 88 75406 Fax:+33 (0)3 88 79406 Területi képviselői iroda 330152 Déva, Hunyad megye Iuliu Maniu út, Bl.L2, parter tel-fax: 0254 217 524 e-mail: hunyad@rmdsz.ro Uniós portál www.europa.eu Európai Parlament honlapja www.europarl.europa.eu 24


Letölteni ppt "Az Európai integráció folyamatok és intézmények Winkler Gyula európai parlamenti képviselő „Az EU rólunk szól” - konferencia Mocsolya – 2010. február 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések