Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet Debrecen, 2008. március 27. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet Debrecen, 2008. március 27. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos."— Előadás másolata:

1 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet Debrecen, 2008. március 27. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

2 I. A magán-állatorvosok szerepe a I. A magán-állatorvosok szerepe a Rendelet végrehajtásában Rendelet végrehajtásában II. C001 II. C001 III. A telepellátási szerződés átgondolása a számok tükrében a számok tükrében Témakörök

3 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet I. A magán-állatorvosok szerepe a Rendelet végrehajtásában Debrecen, 2008. március 27. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

4 1. Előkészítés 2. Bonyolítás, munkavégzés 3. Támogatás ügyvitele 4. Támogatás finanszírozása 5. Jogorvoslatok 6. És az ördög dolgozik Tevékenységek

5 1.1. Az állatorvos felkészülése 1.2. Az állattartó felkészítése 1. Előkészítés

6 1.1.1. Kamarai működési engedély (pl. IBR oltás, PRRS oltás) (pl. IBR oltás, PRRS oltás) 1.1.2. Szerződés jogosult feladatok ellátására (pl. TBC vizsgálat, BRU vérvétel) (pl. TBC vizsgálat, BRU vérvétel) 1.1.3. Ügyfél-regisztrációs szám 1.1.4. Szerződés az állat tartójával 1.1.5. VHT nyilatkozat – (nyilvántartásba felvétel) 1.1.6. Pénzügyi bizonylatok 1.1.7. Vizsgálathoz szükséges anyag, eszköz 1.1 Az állatorvos felkészülése

7 - G001 bejelentő lap kitöltése - beszerezhető: internet, falugazdász - beszerezhető: internet, falugazdász - Támogatást igénylő - Támogatást igénylő (az adatlap nem ismer olyan kategóriát, hogy „ENGEDÉLYES”) (az adatlap nem ismer olyan kategóriát, hogy „ENGEDÉLYES”) - banki számlakivonat fejlécének másolata - banki számlakivonat fejlécének másolata - területileg illetékes MVH-hoz elküldeni (tértivevényesen) - területileg illetékes MVH-hoz elküldeni (tértivevényesen) 1.1.3. Ügyfél-regisztrációs szám

8 1.2.1. Nyilatkozat küldése – (nagyüzem, kisüzem) 1.2.2. Bejelentkezési lap – (internet, falugazdász) 1.2.3. Hatósági igazolás – (kerületi hivatal) (Igazgatási szolgáltatási díj: 1670 Ft) 1.2.4. Kérelem elküldése a területileg illetékes MgSzH ÉbÁI-hoz illetékes MgSzH ÉbÁI-hoz (Tértivevénnyel: 410 Ft) 1.2.5. Határozat kézhezvételét követően az állatorvos megkeresése állatorvos megkeresése Megjegyzés: évente ismételni kell. 1.2. Az állattartó felkészítése

9 1.2.1. Nyilatkozat (értesítés)

10 1.2.1. Nyilatkozat Miért van rá szükség? Tetten érhető, hogy az államilag kötelezően előírt vizsgálatok elmulasztása miatt kit terhel a felelősség.

11 2.1. Határozat ellenőrzése, másolat készítése - intézeti kísérőirathoz - támogatás igényléséhez - egyéb (jogorvoslati eljáráshoz) 2.2. Állategészségügyi beavatkozás elvégzése 2.3. Vizsgálattal összefüggő iratok - jegyzőkönyvek, vérkísérők 2.4. Pénzügyi bizonylatok kitöltése 2.5. Kérelem az MgSzH-hoz (hónap végén) 2.6. Iratok megküldése a Terméktanácshoz 2. Bonyolítás, munkavégzés

12 - Számla az állami támogatáshoz - Bevételi pénztárbizonylat - Számla vagy egyszerűsített számla vagy nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz 2.4. Pénzügyi bizonylatok

13 Számla (A001) Számla (B002) BPT

14 Számla fejléce: 2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla) Sorszám 2008-01-01-től Fizetési mód és határidő

15 Számla tartalma: 2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla) Állategészségügyi szolgáltatás Támogatás tartalom

16 Számla záradékolása: 2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla) Igazolás, kötelezettség vállalás Ügyfél-regisztrációs szám

17 Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA átvételéről 2.4. Pénzügyi bizonylatok (BPT) Igazolás, kötelezettség vállalás Ügyfél-regisztrációs szám Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA mentes összeg átvételéről

18 Állategészségügyi szolgáltatás: - kiszállás - gyógyszer, eszköz - egyéb költség - irodaszer - posta, telefon - hitel kamat - munkadíj - előkészítés - munkavégzés - állami támogatás ügyintézése ügyintézése 2.4. Pénzügyi bizonylatok (C001)

19 Résztvevők: Kedvezményezett: állattartó Engedélyes: támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató: terméktanácsok MgSzH: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal MVH: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal KKV státusz: Mikro vállalkozás (1): alkalmazott < 10, éves forgalom < 40 mó euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró Kis vállalkozás (2): alkalmazott < 50, éves forgalom < 40 mó euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró Középvállalkozás (3): alkalmazott < 250, éves forgalom < 40 mó euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró 3. Támogatás ügyvitele

20 Eljárás: a.) Számlákról fénymásolat készítése. (2 példány/számla) a.) Számlákról fénymásolat készítése. (2 példány/számla) b.) Összesítő (3. számú melléklet) elkészítése. (2 példány/összesítő) b.) Összesítő (3. számú melléklet) elkészítése. (2 példány/összesítő) c.) Összesítő elküldése (2 példányban) tértivevényes küldeményként, a c.) Összesítő elküldése (2 példányban) tértivevényes küldeményként, a kedvezményezett (állattartó) telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz. (pl. kedvezményezett (állattartó) telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz. (pl. Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 7402 Kaposvár, Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 7402 Kaposvár, Csokonai utca 3.) Csokonai utca 3.) d.) MgSzH ellenőriz, igazol, majd a szolgáltatónak elküldi az iratokat. d.) MgSzH ellenőriz, igazol, majd a szolgáltatónak elküldi az iratokat. i.) Baromfifélék: Baromfi Terméktanács i.) Baromfifélék: Baromfi Terméktanács (1054 Budapest, Akadémia utca 1.) ii.) Egyéb állatfajok: Vágóállat- és Hús Terméktanács (1097 Budapest, Gubacsi út 6/b.) e.) Szolgáltató a támogatási kérelmet megküldi a MVH-nak. e.) Szolgáltató a támogatási kérelmet megküldi a MVH-nak. f.) Az MVH határozatot hoz a támogatás összegéről, melyet megküld a szolgáltatónak. g.) A szolgáltató az MVH határozata alapján az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő összeget folyósítja az engedélyes részére. 3. Támogatás ügyvitele Napok 0 15 60 7

21 Eljárás: Megjegyzés: Mivel a rendeletben nincs meghatározva a határozathozatal, Megjegyzés: Mivel a rendeletben nincs meghatározva a határozathozatal, illetve a kifizetés időpontja, ezért a elvégzett munkától a illetve a kifizetés időpontja, ezért a elvégzett munkától a kifizetésig tartó időintervallumot nem lehet pontosan kifizetésig tartó időintervallumot nem lehet pontosan meghatározni. meghatározni. 3. Támogatás ügyvitele Napok 112

22 4.1. Rendeletek 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4.2. Ügyvitel 4.3. Források 4. Finanszírozás

23 A BIZOTTSÁG 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) 10. Cikk Állat- és növénybetegségek és kártevő fertőzés tekintetében adott támogatás (1) A mezőgazdasági termelőket az állat- és növénybetegségek vagy kártevő fertőzések megelőzése és felszámolása során felmerült költségekhez, az egészségügyi ellenőrzések, tesztek és más szűrési intézkedések, az oltóanyagok, gyógyszerek és növényvédő szerek megvásárlásának és alkalmazásának költségeihez, az állatok vágási és megsemmisítési költségeihez és a termények megsemmisítési költségeihez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben megfelel az alábbi, illetve a (4)–(8) bekezdésben foglalt feltételeknek: a)a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 100 %-ot; b) a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket. 4.1. Rendeletek (EK rendelet)

24 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet A támogatás jellege, mértéke 3. § 3. § (3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (áfát nem tartalmazó) értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet. A támogatott szolgáltatás igénybevétele 5. § (6) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése esetén a kedvezményezett köteles a számla teljes összegét kifizetni. Támogatási kérelem, kifizetés 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni. 4.1. Rendeletek (FVM rendelet)

25 4.2. Ügyvitel Terméktanács(szolgáltató) Állattartó(kedvezményezett)Állatorvos(engedélyes) Kincstár Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - Résztvevők Mg Sz H MVHMVH Mg Sz H

26 4.2. Ügyvitel Terméktanács(szolgáltató) Állattartó(kedvezményezett)Állatorvos(engedélyes) X Kincstár Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - Résztvevők - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. Mg Sz H MVHMVH Mg Sz H

27 4.2. Ügyvitel Terméktanács(szolgáltató) Állattartó(kedvezményezett)Állatorvos(engedélyes) X Kincstár Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - Résztvevők - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. 148/2007. (XII. 8.) FVM r. - 148/2007. (XII. 8.) FVM r. - Munkavégzés Mg Sz H MVHMVH Mg Sz H

28 4.2. Ügyvitel Terméktanács(szolgáltató) Állattartó(kedvezményezett)Állatorvos(engedélyes) X Kincstár Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - Résztvevők - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. 148/2007. (XII. 8.) FVM r. - 148/2007. (XII. 8.) FVM r. - Munkavégzés - Ügyiratok mozgása - Ügyiratok mozgása Mg Sz H MVHMVH Mg Sz H

29 A jelenlegi szabályozás szerint az állami támogatás összegét a számla készítésétől az állami támogatás kézhezvételéig (cca. 112 nap) az állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó (engedélyes) finanszírozza. A jelenlegi szabályozás szerint az állami támogatás összegét a számla készítésétől az állami támogatás kézhezvételéig (cca. 112 nap) az állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó (engedélyes) finanszírozza. - Saját erő - Hitel - Állat tartója (előfinanszírozás) - Egyéb cégek (pl. gyógyszer nagykereskedők) - Terméktanács ? (előfinanszírozás) 4.3. Források

30 Amennyiben az állat tartója a vizsgálati díjat nem tudja, vagy nem akarja kifizetni, akkor azt peres úton lehet követelni. Amennyiben az állat tartója a vizsgálati díjat nem tudja, vagy nem akarja kifizetni, akkor azt peres úton lehet követelni. a.) A fizetés meghiúsulásáról tértivevényes levélben értesíteni a területileg illetékes MgSzH ÉbÁI-t, kérve a forgalmi korlátozás elrendelését. ÉbÁI-t, kérve a forgalmi korlátozás elrendelését. b.) Az állat tartóját tértivevényes levélben kell felszólítani a fizetésre. c.) Amennyiben az állat tartója erre sem fizet, úgy ügyvéd útján elindítani a peresítést és a behajtási eljárást. behajtási eljárást. Miután az eljáró engedélyes állatorvosnak nincs joga vizsgálni a határozattal rendelkező állattartót, ezért a behajtási eljárás során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni. Miután az eljáró engedélyes állatorvosnak nincs joga vizsgálni a határozattal rendelkező állattartót, ezért a behajtási eljárás során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni. i.) Az állat tartója a nyilatkozatában a valóságnak megfelelő adatokat közölt-e. ii.) Az államilag támogatott vizsgálatok jóváhagyásának határozatát kibocsátó MgSzH ÉbÁI-nak joga van meggyőződni arról, hogy a nyilatkozatot tevő állattartónak valóban nincs joga van meggyőződni arról, hogy a nyilatkozatot tevő állattartónak valóban nincs köztartozása. Ennek értelmében a határozat kiadását megelőzően kérheti az állattartót, köztartozása. Ennek értelmében a határozat kiadását megelőzően kérheti az állattartót, hogy az APEH-től szerezzen be adóigazolást. Ennek elmulasztása az eljáró hatóságnak hogy az APEH-től szerezzen be adóigazolást. Ennek elmulasztása az eljáró hatóságnak felróható. felróható. 5. Jogorvoslatok

31 1200-as szarvasmarha állomány - Az állományt 2007-ben, szerződés alapján magán-állatorvos látja el. - Az állományt 2007-ben, szerződés alapján magán-állatorvos látja el. - Szerződött állatorvos elvégzi az állami támogatásos munkákat. - Szerződött állatorvos elvégzi az állami támogatásos munkákat. - A rendeletben meghatározott és a kamara által javasolt díjak alapján dolgozik, és készíti a - A rendeletben meghatározott és a kamara által javasolt díjak alapján dolgozik, és készíti a számlákat. számlákat. - Év végén a szerződés lejár. - Év végén a szerződés lejár. - Állattartó oszt szoroz. - Állattartó oszt szoroz. - Az új telepellátási szerződés megkötésekor az állat tartó ajánlata az állami támogatással járó - Az új telepellátási szerződés megkötésekor az állat tartó ajánlata az állami támogatással járó térítések ismeretében: havi 50.000 Ft térítések ismeretében: havi 50.000 Ft - Állatorvos ennyi összegért nem vállalja az állomány ellátását. - Állatorvos ennyi összegért nem vállalja az állomány ellátását. - Jelenleg a termelés folyik, anélkül, hogy az állattartónak szerződése lenne magánpraxis - Jelenleg a termelés folyik, anélkül, hogy az állattartónak szerződése lenne magánpraxis folytatására jogosult állatorvossal. folytatására jogosult állatorvossal.Javaslat: A telepellátási szerződés megkötésekor meg kell vizsgálni, hogy az államilag támogatott munkák, mekkora részt képeznek a telepen mindennaposan elvégzendő feladatok között. Ennek arányában érdemes változtatni az összegeken, szem előtt tartva, hogy amennyiben megszűnik az állami támogatás, úgy ismételten felül kell vizsgálni a szerződést. A telepellátási szerződés megkötésekor meg kell vizsgálni, hogy az államilag támogatott munkák, mekkora részt képeznek a telepen mindennaposan elvégzendő feladatok között. Ennek arányában érdemes változtatni az összegeken, szem előtt tartva, hogy amennyiben megszűnik az állami támogatás, úgy ismételten felül kell vizsgálni a szerződést. 6. És az ördög dolgozik I.

32 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez - Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási - Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit továbbá a mintaküldés költségeit - B002 > IBR/IPV > szarvasmarha > Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalom - B002 > IBR/IPV > szarvasmarha > Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalomPélda: - A vizsgált állományban 5 egyed van, ebből egy IBR pozitív - A vizsgált állományban 5 egyed van, ebből egy IBR pozitív - Állomány oltására felhasználható vakcina kiszerelése 10 illetve 25 adagos. Beszerzési ára - Állomány oltására felhasználható vakcina kiszerelése 10 illetve 25 adagos. Beszerzési ára meghaladja az állami támogatásban meghirdetett összeget. meghaladja az állami támogatásban meghirdetett összeget. - Állattartó kifogásol, hogy miért kell a meghirdetett összegnél többet fizetnie. - Állattartó kifogásol, hogy miért kell a meghirdetett összegnél többet fizetnie.Javaslat: Az állattartók szélesebb körű tájékoztatása, hogy az állami támogatás összege, nem azonos az Az állattartók szélesebb körű tájékoztatása, hogy az állami támogatás összege, nem azonos az állat-egészségügyi beavatkozás során felmerült valamennyi költséggel. állat-egészségügyi beavatkozás során felmerült valamennyi költséggel. 6. És az ördög dolgozik II.

33 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet - 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla - 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni. támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni. - C001 > Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás > sertés, - C001 > Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás > sertés, baromfi > Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra értékesített baromfi > Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra értékesített állategység (ÁE)* állategység (ÁE)*Példa: - A baromfi állomány gyógykezelése, immunizálása és annak anyagi finanszírozása folyamatos - A baromfi állomány gyógykezelése, immunizálása és annak anyagi finanszírozása folyamatos és hosszabb időszakon keresztül tart. és hosszabb időszakon keresztül tart. - A támogatási keret kimerülését a szállítás előtti időszakban teszik közzé. - A támogatási keret kimerülését a szállítás előtti időszakban teszik közzé.Javaslat: Az eljáró állatorvos jogbiztonságának a megteremtése. Az eljáró állatorvos jogbiztonságának a megteremtése. 6. És az ördög dolgozik III.

34 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet II. C001 Debrecen, 2008. március 27. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

35 Mottó 1. Számonkérhetőség Két nap múlva, még lehet hogy tudod, hogy mit csináltál, de két év múlva ez már koránt sem biztos!

36 Mottó 2. ÁllatEgység hitelessége A számlában feltüntetett adatokért a számla készítője a felelős, függetlenül attól, hogy milyen információt kap!

37 1. Előkészítés 2. Pénzügyi bizonylatok 3. A számla háttérbizonylatai 4. Patkószeg Tevékenységek

38 1.1. A telepre kidolgozott Állategészségügyi Technológiai leírás Állategészségügyi Technológiai leírás felülvizsgálata, és kiegészítése a felülvizsgálata, és kiegészítése a támogatási rendelet ismeretében támogatási rendelet ismeretében 1.2. A telepi munkafolyamatok és állatmozgatások nyomon állatmozgatások nyomon követhetőségének bizonylati követhetőségének bizonylati rendszere rendszere (állattartó felvilágosítása) (állattartó felvilágosítása) 1. Előkészítés

39 2.1. Számla az állami támogatáshoz 2.2. Bevételi pénztárbizonylat 2.3. Számla vagy egyszerűsített számla vagy nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz 2. Pénzügyi bizonylatok

40 Számla fejléce: 2.1. Pénzügyi bizonylatok (Számla) Sorszám 2008-01-01-től Fizetési mód és határidő

41 Számla tartalma: 2.1. Pénzügyi bizonylatok (Számla) Állat-egészségügyi szolgáltatás Támogatás tartalom

42 Számla záradékolása: 2.1. Pénzügyi bizonylatok (Számla) Igazolás, kötelezettség vállalás Ügyfél-regisztrációs szám

43 Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA és az állami támogatás feletti összeg átvételéről 2.2. Pénzügyi bizonylatok (BP) Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA mentes összeg átvételéről

44 3.1. Állat-egészségügyi szolgáltatás 3.2. ÁllatEgység elszámolása 3. A számla háttérbizonylatai

45 3.1. Állat-egészségügyi szolgáltatás Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett egységárak csak a megértést szolgálják

46 Javaslat: A sertés szállítólevél (2611) másolata is képezze a másolata is képezze a mellékleteket mellékleteket 3.1. ÁllatEgység elszámolása

47 Az állami támogatásra szánt összeg, az állat- egészségügyi szolgáltató (engedélyes) által kiállított SZÁMLÁKON keresztül jut el az állatokat tartókig. Ezért kiemelt fontosságú, hogy az utólagos ellenőrzésekkor, ezen pénzösszegek felhasználása, nyomon követhető, és szigorúan a támogatáshoz kapcsolódó tartalommal legyen kitöltve. 4. Patkószeg

48 „A patkószeg elveszett, a patkószeg miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a király elveszett, a király miatt az ország elveszett, TEHÁT jól verd be a patkószeget.” 4. Patkószeg

49 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet III. A telepellátási szerződés átgondolása a számok tükrében Debrecen, 2008. március 27. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

50 1. Felkészülés 2. Gazdasági számítások 3. Tárgyalás Tevékenységek

51 1.1. Telepellátási szerződés áttekintése 1.2. Szakmai irányelvek áttekintése 1.3. Telepen végzett munka felmérése és értékelése a munkanapló alapján értékelése a munkanapló alapján 1. Felkészülés

52 2.1. A telepen eltöltött munkaidő kiszámítása kiszámítása 2.2. A szakmai irányelvek alapján a telepi tevékenységek súlypontozása tevékenységek súlypontozása 2.3. Az egyes tevékenységek forintosítása 2.4. Államilag Támogatott szolgáltatások kiemelése kiemelése 2.5. Szolgáltatási szimulációs modulok alkalmazása az egyes Állami alkalmazása az egyes Állami Támogatással összefüggő feladatok Támogatással összefüggő feladatok ellátása alkalmával ellátása alkalmával 2. Gazdasági számítások

53 (munkaidő) 2.1. Gazdasági számítások Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

54 (súlypontozás – forintosítás – ÁT kijelölése) 2.2-3. Gazdasági számítások Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

55 (Állami Támogatás számítása) 2.4. Gazdasági számítások Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

56 2.5. Gazdasági számítások Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják (szolgáltatási szimulációs modul)

57 2.5. Gazdasági számítások Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják (grafikus értékelés)

58 3.1. Telepi tevékenység összefoglalása 3.2. Szakmai irányelvek alapján az egyes tevékenységek elemzése tevékenységek elemzése 3.3. A gazdasági számítások tükrében ajánlat tétele ajánlat tétele Megjegyzés: A tárgyaló partner gazdasági szakember, ezért érvelésünket sokkal jobban elfogadja akkor, ha azt a számok tükrében mutatjuk be. 3. Tárgyalás

59 www.smaok.hu info@mekisland.hu

60 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet Debrecen, 2008. március 27. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések