Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának."— Előadás másolata:

1 RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának értelmezése és határai társaságok esetén

2 A téma aktualitása •Szigorúbb adózási környezet az ellenőrzött külföldi társaságok kapcsán 2010-től –Meglévő holding rendszerek átalakításának igénye •Adóverseny az EU-ban –Legkedvezőbb adózási helyszín kiválasztásának igénye • Kérdés: milyen lehetőségei és korlátai vannak a jogi személyek szabad letelepedésének?

3 Gazdasági tevékenység folytatásának módjai •Elsődleges letelepedés –Gazdasági tevékenység teljes áthelyezése –Döntéshozatali fórum és kontroll (székhely) teljes áthelyezése •Másodlagos letelepedés –További gazdasági tevékenység folytatása külföldön (leányvállalat, fióktelep, kereskedelmi képviselet) –Alárendelt döntéshozatali fórum kialakítása •Elsődleges letelepedés biztosítaná a tényleges szabad letelepedés jogát

4 Római Szerződés •43. cikk: „A szabad letelepedés magában foglalja a jogot gazdasági tevékenység önálló vállalkozóként történő megkezdésére és folytatására, vállalkozások, így különösen a 48. cikk bekezdése szerinti társaságok alapítására és irányítására, a letelepedés országának joga által a saját állampolgáraira előírt feltételek szerint, figyelemmel a tőkére vonatkozó fejezet rendelkezéseire is.” •48. cikk: „Valamely tagállam jogszabályai alapján létrehozott olyan társaság, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye a Közösség területén van, e fejezet alkalmazása szempontjából ugyanolyan elbánásban részesül, mint azok a természetes személyek, akik a tagállamok állampolgárai.”

5 Jelenlegi közösségi és hazai szabályozás •Határokon átnyúló átalakulás szabályozása –2005/56/EK irányelv –2007. évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről (HÁE tv.) •Székhelyáthelyezés szabályozása –2157/2001/EK rendelet az európai részvénytársaság statútumáról –2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról •Székhelyáthelyezés szabályozási állapota –Bizottsági hatástanulmány a határokon átnyúló székhelyáthelyezésről szóló irányelvről

6 Határokon átnyúló egyesülés A rendezett lehetőség

7 Sevic Systems AG (C-411/03) •Határokon átnyúló átalakulás esete: német társaság akart beolvadni luxemburgi társaságba •Az Európai Szerződés 43. és 48. cikkelye úgy értelmezendő, hogy két társaság egyesülése nem tagadható meg pusztán azzal az indokkal, hogy különböző tagállamban vannak bejegyezve (feltéve, hogy azonos tartalmú egyesülés belföldi társaságok esetén engedélyezett) •Közösségi szabályozás léte nem lehet előfeltétel •Határokon átnyúló egyesülés közösségi szabályozása megtörtént

8 Határokon átnyúló átalakulás folyamata •HÁE tv. mögöttes jogszabályok: Gt. és Ctv. •Folyamat (az egyesülésben résztvevő társaságok párhuzamosan folytatják le): –Első döntés vagy vezető tisztségviselői utasítás –Vagyonmérleg tervezetek előkészítése és könyvvizsgálata –Vezető tisztségviselői beszámoló és könyvvizsgálói jelentés készítése, megküldése a Cégbíróságnak és a munkavállalóknak, azok képviselőjének –Egyesülési szerződés elkészítése HÁE tv., Gt. szerint –Egyesülési szerződés közzététele (döntést megelőző legalább 30 nappal) –Döntés az egyesülésről –Tanúsítvány kérése (minden résztvevő tagállamban) –Tanúsítványok alapján az egyesülés bejegyzésének kérése

9 Adózási és számviteli szabályok •Nincs speciális szabályozás, belföldi átalakulásokra vonatkozó adózási és számviteli szabályok alkalmazandóak •Vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetek azonos fordulónapja •Lehetőség átértékelésre (tagállami szabályok adta lehetőségek kihasználása) •Lehetőség kedvezményezett átalakulásra

10 Székhelyáthelyezés A kérdéskör és az Európai Bíróság gyakorlata

11 Mit jelent a székhelyáthelyezés? •A gazdasági társaság identitás-elvének érvényesülése •A vállalkozás a székhelyáthelyezést követően változatlanul működik tovább •Tulajdonosok és azok jogai változatlanok •Az SE esetén sem érvényesül teljesen •Alapprobléma: tényleges székhely vs. bejegyzés elve, mint egy adott ország jogrendjéhez kapcsoló elv

12 Daily Mail (C-81/87) •A közösségi szabályozás jelenlegi (1988) állapota alapján az EK Szerződés 52. és 58. (jelenlegi 43. és 48.) cikke nem jelent olyan jogot, amely alapján az egyik tagállamban bejegyzett és ott székhellyel rendelkező társaság áthelyezhetné a központi irányítását és felügyeletét egy másik tagállamba •Emigrációs eset •Tagállamok egymás között nemzetközi egyezménnyel rendezhetik a kérdést •Közösségi szabályozás szükséges

13 Überseering (C ‑ 208/00) •A székhely és a bejegyzés kapcsoló elvét követő tagállamok összeütközése •Német magánszemélyek által tulajdonolt Hollandiában bejegyzett társaság Németországban felmerülő jogvitájában a német bíróság elutasította a társaság jogképességét és megkövetelte volna az ismételt bejegyzést Németországban •Imigrációs eset - Európai Bíróság elhatárolta a Daily Mail ügytől •Szabad letelepedés korlátozható, amennyiben (i) nem megkülönböztető jellegű, (ii) közérdeket szolgál, (iii) alkalmas a cél elérésére, és (iv) nem vezethet aránytalan megszorításhoz

14 Centros (C-212/97) •Dán magánszemélyek, azzal a nem titkolt céllal, hogy elkerüljék a Dániában kötelező jegyzett tőke befizetését, Angliában alapítottak céget, amely ott nem folytatott tevékenységet, majd kérték Dániában fióktelep bejegyzését, amelyen keresztül gazdasági tevékenységet akartak folytatni •A fióktelep alapítás nem tagadható meg azért, mert az kevésbé terhes, mint egy társaság alapítása •Hozhatóak ugyanakkor rendelkezések, amelyek a bizonyított csalási vagy hitelező megkárosítási szándék megelőzését, szankcionálását szolgálják

15 Inspire Art Ltd. (C-167/01) •Holland állampolgárok „letter-box” társaságot hoztak létre az Egyesült Királyságban, majd fióktelep útján kívántak tevékenységet folytatni Hollandiában. A holland jog követelményeket támasztott a külföldi céggel szemben a fióktelep bejegyzéséhez •Ellentététes a szabad letelepedés jogával az olyan tagállami rendelkezés, amely jegyzett tőke követelményt és ügyvezetői felelősséget írt elő a másik tagállambeli társaság részére a fióktelep alapításának előfeltételeként •A fióktelep alapítása egy másik tagállamban többletkövetelmény támasztása nélkül történhet, és független a társaság bejegyzésének helyén irányadó jogszabályoktól

16 Cartesio (C ‑ 210/06) •Magyarországi Bt. kérte székhelyének áthelyezését Olaszországba úgy, hogy közben a magyar cégjegyzékbe bejegyzett társaság maradt volna •A Bíróság követte a Daily Mail érvelést: „valamely nemzeti jog szerint létrehozott társaság kizárólag azon nemzeti jog alapján létezik, amely szabályozza annak létrehozását és működését”.

17 Cartesio (C ‑ 210/06) folyt. •DE: ez nem jelent jogot arra, hogy a „létrehozás szerinti tagállam a társaság megszűnését és végelszámolását megkövetelve megakadályozza, hogy a társaság a másik tagállam joga szerinti társasággá alakuljon át, amennyiben annak joga ezt lehetővé teszi”. •KIVÉTEL: ha a korlátozás megfelel a négyes feltételnek, azaz –(i) nem megkülönböztető jellegű –(ii) közérdeket szolgál –(iii) alkalmas a cél elérésére és –(iv) nem vezethet aránytalan megszorításhoz

18 A Cartesio ügy adójogi konzekvenciái •Tao. – székhelyáthelyezés = jogutód nélküli megszűnés •N-ügy (C-470/04) - „Kilépési adó” és rejtett tartalékok adóztatása nem egyeztethető össze a közösségi joggal, kivéve, ha a korlátozás megfelel a négyes feltételnek •Amennyiben a fogadó állam engedi a társaság bejegyzését, úgy új társaság jön létre – adózási együttműködési szabályok alapján a megszűnő társaság adói nem behajthatóak •Ennek tükrében a Tao. szerinti „kilépési adó” összeegyeztethető lehet a közösségi joggal

19 Konklúzió •Nincs lényegi előrelépés a székhelyáthelyezés közösségi megítélésében •A tagállami szabályok különbözősége miatt a letelepedés szabadsága nem érhető el teljes mértékben, ezért a közösségi szintű szabályozás elkerülhetetlen •Tagállamok belső szabályai a székhelyáthelyezést lehetővé tehetik, ugyanakkor ez esetről esetre vizsgálandó (lásd például Ciprus, Málta, Luxemburg) •Adójogi megítélés kapcsán adóverseny alakulhat ki

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Székhelyáthelyezés és határokon átnyúló egyesülés az Európai Unióban A letelepedés szabadságának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések