Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JOG ÉS MŰVÉSZET SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM, DLA KÉPZÉS 2009 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea kurzusa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JOG ÉS MŰVÉSZET SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM, DLA KÉPZÉS 2009 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea kurzusa."— Előadás másolata:

1 JOG ÉS MŰVÉSZET SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM, DLA KÉPZÉS 2009 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea kurzusa

2 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A Z ÓRATERV 2009. március 30. A jog mibenléte Mi teszi a jogot joggá, miben különbözik a többi normatív rendszertől (erkölcs, politika, vallás), mik a jogi alapfogalmak (alany, forrás, szankció, jogszabályok lelőhelyei) Jog és erkölcs – szándéketika vagy következményetika. Kérdőív és megbeszélése Április 6. HBO- egy nagy cég belülről. Üzleti stratégia, a cégvezetés preferenciái és a művészek vágyai Április 20. Menekültjog Migráció és kényszervándorlás-történet. Milyen érvek hozhatók fel a menekültek védelme mellett. Mi „jár” a menekülteknek a nemzetközi és az európai jog alapján? A kín és a kín ábrázolása: Hotel Rwanda c film. Május 11. Bíráskodás több szinten (A cseh NOVA tv elrablása illetve Bős-Nagymaros a bíróságon) A bíráskodás jelentősége, lényege. Mi a bíró mozgástere, ha a adott a jog és a tényállás. Mi minősül bizonyítéknak? Választottbíráskodás és a 230 millió dolláros stockholmi döntés. A hágai Bíróság szerepe, működése, Bős-Nagymaros a bíróság előtt – egy résztvevő szemszögéből.

3 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A BÍRÓI FUNKCIÓ HELYE KÖZVETÍTŐ – BÍRÓ – HATALMI DÖNTÉSHOZÓ Kádi bíráskodás Bíró Választott bíráskodás Állandó bíróság Mit választanak a felek? A kérdést A kérdést (az egyik fél) A bírót(A bíró és a jog a törvény által meghatározott) Az alkalmazandó anyagi és eljárásjogot

4 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása J EROME F RANK : A JOG ÉS A MODERN ÉRTELEM (1930) T AKÁTS P ÉTER ELTE ELŐADÁSÁNAK ÉRTELMEZÉSÉBEN „A bírói ítélet kialakulásának lelki mechanizmusa nem a logika szabályait követi; azaz az nem logikai folyamat, s különösen nem szillogizmus. A bírói ítélet úgy alakul ki – hangsúlyozta Frank, aki maga is bíró volt –, hogy az ügyet áttanulmányozva a bíró fejében kialakul egy „előzetes ítélet”, s a tárgyalóteremben a bíró ehhez keresi hozzá a tényeket. Ha nem talál ehhez illő, ezt alátámasztó tényeket, akkor egy újabb előzetes ítéletet alkot, és az ún. „próba– hiba” [trial and error] eljárás keretében ehhez keres tényeket. Mindezt addig folytatja, amíg „előzetes ítélete” és a feltárt tények össze nem passzolnak.” „A bírói szubjektum döntően rányomja bélyegét az ítéletre (különösen akkor, ha a tények lehetővé teszik a választást a bíró számára; pl. két ellentétes tanúvallomás esetén). A bíró ilyenkor szubjektív benyomásai, a habitusa, emlékei, személyes értékei és attitűdjei szerint fog dönteni. S mivel ezek az ember élete során folyamatosan változnak, ezért – hangzik Frank később sokat idézett megállapítása – ugyanabban az ügyben, ugyanaz a bíró tíz év múlva másképpen fog dönteni, még ha a jogszabályok változatlanok is, ugyanis ő maga megváltozik. Az ítélkezésben szerepet játszó pszichológiai szempontok súlya, így a bíró általános értékrendje, attitűdjei, a jog funkciójáról alkotott elképzelései, gyermekkori élményei és emlékei, a különböző érzelmi állapotai, sőt (hogy az egyetemi évek fontosságára is utaljak) a jogi oktatás során kialakult elgondolásai stb. azóta is a jogelméleti gondolkodás központi kérdései.” http://www.ajk.elte.hu/HallgatoiInformaciok/TanszekekHirei/AllamEsJogelmelet/Jogbolcseleti%20Eloadasok/Jogbolcseleti%20eloadasok%202008%20[2%201].pdfhttp://www.ajk.elte.hu/HallgatoiInformaciok/TanszekekHirei/AllamEsJogelmelet/Jogbolcseleti%20Eloadasok/Jogbolcseleti%20eloadasok%202008%20[2%201].pdf – látogatva 2009.májuus 7.

5 Az Irisz Per A magyar elektronikus média történet meghatározó pere

6 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A PER ELŐZMÉNYEI • 1996 – A média törvény megszületése, az ORTT megalakulása • 1997. január – az országos kereskedelmi televíziós pályázatok kiírása • 1997 – a pályázat, a pályázat szereplői és a pályázatok elbírálása

7 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A Z Í RISZ PER • Felek a perben – Felperes Írisz TV – Alperesek » ORTT » RTL Klub » TV2 – Az elsőfokú tárgyalás – Fővárosi Bíróság, Média Törvény vagy verseny törvény – A kereset tárgya, a hangfelvételek meghallgatása

8 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A Z Í RISZ PER • A felek álláspontjai – ORTT – az ORTT jogállása – államigazgatási vagy polgári jogi jogalany – a bíróság nem avatkozhat bele a polgári jogi jogviszonyba

9 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A MÁSODFOKÚ TÁRGYALÁS ÉS AZ ÍTÉLET • Legfelsőbb Bíróság tárgyalása • A felperes kérelme • Új bizonyítékok • Az ítélet • A végrehajtás kérdései

10 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A Z Í RISZ PER UTÁN A TELEVÍZIÓS PIAC • A TV3 bezárása • A CME kivonul a magyar piacról és soha nem tér vissza • A médiapiaci kép a per után

11 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása Z AVARBAEJTŐ KÉRDÉSEK * A Bíróságok számának növekedése és specializálódásuk kívánatos-e? (Tengerjogi Bíróság, Nemzetközi Büntetőbíróság, törvényszékek, emberi jogi bíróságok, a Környezetvédelmi Bíróság ötlete) * Fejlettebb-e egy jogrendszer, ha több ügyet visznek Bíróság elé? * Politikai kérdések eldönthetőek-e jogi eszközökkel? (Nicaragua, Lockerbie, Nukleáris fegyverek használata, a Fal Palesztinában) * Lehet-e az igazság szavazás tárgya?

12 A Nemzetközi Bíróság és a Bős-Nagymaros per Alapvető változás-e a szocializmus eltűnte?

13 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása T ÖRTÉNETE, FUNKCIÓI, FÜGGŐ ÜGYEK Előzmények: – Választott bíráskodás, Alabama ügy – 1899. I. hágai békekonferencia: ÁNVB – 1920. ÁNKB Funkciói Pereskedés: csak államok között Tanácsadó vélemény: ENSZ szerveinek és testületeinek

14 A Bíróság épülete, a Békepalota (Peace Palace) Hága

15 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása G REAT H ALL OF J USTICE (A Z IGAZSÁG NAGYTERME ) ÉS H ISASHI O WADA BÍRÓ, AZ ICJ ELNÖKE (2009-)

16 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A Z ELJÁRÁS Írásbeli szakasz Kereset, ellenkereset, válasz, viszontválasz Szóbeli szakasz A meghallgatás szerepe A Bíróság ítéletalkotási gyakorlata – mérlegelés a színfalak mögött

17 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A Z ÉPÜLŐ N AGYMAROS 1992

18 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A Z EREDETI ( SZERŐDÉS SZERINTI ) TERV

19 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A C VARIÁNS – A JELEN HELYZET

20 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A C VARIÁNS KÖZELEBBRŐL

21 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása H ISTORY UNTIL THE JUDGMENT OF THE I NTERNATIONAL C OURT OF J USTICE • 4 szakasz: – 1952-1977 tervezés – 1977 – 1989 építkezés és aggályok – 1989 – 1993 az építkezést Magyarország egyoldalúan felfüggeszti, Csehszlovákia egyoldalúan eltereli a – 1993-1997/98 a Gabčikovo-Nagymaros Projekt ügy a nemzetközi Bíróság előtt: ítéelt:1997 szeptember 25. (see: http://www.icj- cij.org/icjwww/idocket/ihs/ihsframe.htm)

22 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása F Ő AGGODALMAK Felszíni és felszín alatti vizek • A vízhozamnak az átlagos hozam 1/20-ára visszaesése Európa utolsó szárazföldi deltájának (amely többszáz km 2 és a Szigetközt és a Csallóközt foglalja magában) kiszáradásával fenyeget belelértve a fonatos ágszerkezetet és a vizes területeket fenntartó árteret. Vízminőségromlás és eutrofizáció is várható volt. • Fenyegetett lett tovább áa felszín alatti víztartó réteg amely a magyar oldalon 21.8 km 3 és kb. 5.4 km 3 iható vizet tárol. Becslések szerint a naponta kinyerhető ivóvíz-minőségű vízmennyiség 750 millió liter. A szlovák oldali készletek még nagyobbak. Az fenyeget, hogy a romló minőségű beszivárgó víz ( a viztartó réteg utánpótlása) visszaforíthatatlanul elszennyezi ezt a vízkészletet, ami után csak bonyolult és költséges tisztítási folyamatot követően lesz iható. • Hasonlóan nyugtalanító volt, hogy nagymarosi duzzasztás a Nagymaros és Budapest közötti, a főváros ivóvízszükségletének 2/3-át fedező parti szűrésű kutak hozamát nagymértékben csökkentette és a kinyerhető víz minőségét rontotta volna.

23 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása F Ő AGGODALMAK Flóra és Fauna • A ritka természetes vagy természetközeli társulások a mellékágak és a főág elválasztódása, a talajvízszint süllyedése és az árvizek hiánya miatt pusztulásra ítéltettek. Ezzel a biodiverzitás csökkenése és az ártéri különleges funkciók elvesztése is együttjár • Többszáz km 2 -en az erdészeti és a mezőgazdasági termelés csökkenése volt várható, s jelentős károk fenyegették a halászatot. Árvizi biztonság, a megfelelő hatásvizsgálat hiánya, a kivitelezésből fakadó tervezési kockázatok, • Nem készült megfelelő hatásvizsgálat s bírálták a tervek hiányos szeizmológiai megalapozását is. • Tekintettel a kivitelezésben észlelt hibákra és különösen a C Variáns rohamtempóban megvalósult kiépítésére a mérnöki kockázatok nagyon nagyok, amit a hajózsilipek többhetes zárvatartása és ezáltal a teljes dunai hajózás megbénítása is mutat.

24 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A KÖRÜLMÉNYEK ALAPVETŐ VÁLTOZÁSA, MINT SZERZŐDÉSMEGSZÜNTETŐ INDOK Bécsi Egyezmény az államok által kötött szerződések jogáról (1987. évi 12.tvr.), 62. § "62. Cikk A körülmények alapvető megváltozása 1. A Szerződés megkötésének idejében fennállott körülményeknek a részes Felek által előre nem látott alapvető megváltozására, mint a Szerződés megszűnésének … az okára nem lehet hivatkozni, kivéve, ha: a ) ezeknek a körülményeknek a fennállása lényeges alapul szolgált ahhoz, hogy a részes Felek a Szerződést magukra nézve kötelező hatályúnak ismerjék el; b) a változás hatására gyökeresen átalakul a Szerződés alapján még teljesítendő kötelezettségek mértéke. 2) A körülmények alapvető megváltozására, mint a Szerződés megszűnésének vagy az abból való kilépésnek az okára nem lehet hivatkozni: a) ha a Szerződés határt állapít meg; vagy b) ha alapvető változás annak eredménye, hogy az erre hivatkozó részes fél akár a Szerződésben részes bármelyik féllel szemben fennálló más nemzetközi …".

25 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A MAGYAR ÉRVEK – MI VÁLTOZOTT ALAPVETŐEN ? • a "szocialista integráció" eszméje, melynek a Szerződés eredetileg "eszköze" lett volna, • az a tény, hogy a tervezett közös beruházás alapját megdöntötte a két állam piacgazdasággá történő váratlan átalakulása; • az "egységes és oszthatatlan üzemeltetési rendszer", melyet egy egyoldalú rendszer készült felváltani • a környezetvédelmi szempontoknak megfelelő Szerződés átváltoztatása egy környezeti katasztrófa receptjévé

26 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása S ZLOVÁK ÉRVEK - A MAGYAR ÉRVEK ELLEN • A szocialista integráció – bár a szerződés utal rá - nem a szerződés központi célja, az erőműrendszer gondolata megelőzi a kommunista kort. A KGST-re utalás csak rituálé. A szerződés nem a marxista politikáról vagy közgazdaságtanról szól. A szocializmus vége és a demokrácia nem oldotta meg a problémákat, amelyek megoldására az erőműrendszer hivatott. • A piacgazdaság bevezetése csak 1991. január elsején történt, ezért nem lehet hivatkozni rá + a szovjet 100 millió rubeles hitel elmaradása sem kellő változás • Az egységes rendszer azért tűnik el, mert Magyarország nem építi Nagymarost • A környezeti katasztrófa részben nem következik be, bizonyos károkat pedig a szerződésben vállaltak a felek.

27 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása A BÍRÓSÁG ÁLLÁSPONTJA • „Egyértelmű, hogy a fennálló politikai helyzet az 1977-es Szerződés megkötésére jelentős hatást gyakorolt. A Bíróság azonban emlékeztet arra, hogy a Szerződés az energiatermelés, az ár(víz)szabályozás és a Duna hajózhatóságának fejlesztése céljából hozott létre egy közös beruházási programot. A Bíróság nézete szerint az uralkodó politikai feltételek ezért nem kapcsolódtak annyira szorosan a Szerződés céljaihoz és szándékaihoz, hogy alapvető szerepet játszottak volna a Felek megegyezésében, és amikor megváltoztak, ezzel radikálisan megváltoztatták volna a még teljesítendő kötelezettségek mértékét. Az 1977-es Szerződés megkötésekor érvényben levő gazdasági rendszerre is ugyanez vonatkozik. Emellett, bár a projekt becsült jövedelmezősége 1992-ben talán kisebbnek tűnt, mint 1977-ben, a Bíróság megállapításai alapján nem bizonyított, hogy a projekt jövedelmezősége olyan mértékben csökkent volna, hogy ennek következtében a Felek Szerződésben vállalt kötelezettsége radikálisan megváltozott volna.” • „A Bíróság nem tekinti teljesen előre nem láthatónak a környezettel kapcsolatos tudás fejlődését és a nemzetközi környezetvédelmi jog fejlődését.”

28 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása V ERSENGŐ PARADIGMÁK Az elemzés tengelye MagyarországSzlovákia PerspektívaHosszú távRövid táv Értékelés Alacsony diszkont-láb: az ívóvíznek vagy a természetközeli állapotoknak magas jelenértéket tulajdonít Magas diszkontláb: a távoli jövőben fogyasztandó javaknak vajmi kevés jelenértéket tulajdonít. Nem kíván most befektetni az ötven év múlva bekövetkező megtérülés kedvéért A jövő nemzedé- kekhez való viszony Törődik a jövő nemzedékekkel, életfenntartó rendszereikkel, alapvető erőforrásaikkal Nem mérlegeli az eljövendő nemzedékek helyzetét. „Gondoskodjanak magukról, ahogy mi gondoskodunk agunkról" - mentalitás Kockázat- kezelés Elfogadja az elővigyázatosság elvét mint a bizonytalanság feltételei között alkalmazandó szabályt: az elv szerint a jövőbeni károkozás nem teljes tudományos bizonítottsága nem hatalmaz fel a a potenciális károkozó projekt beindítására: nagymértékű vagy visszafordíthatatlan károk veszélye esetén akkor sem szabad továbblépni, ha ezek bekövetlezte nem teljesen bizonyított Vakhit a műszaki megoldásban: az ember a mindenség ura: amit elpusztít, elfogyaszt, lerombol azt pótolni vagy helyettesíteni tudja. A jövőbeni nagy veszteség lehetősége nem indokolja, hogy a jelenben kisebb de bizonyos veszteségeket viseljünk el.

29 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása C OMPETING PARADIGMS Az elemzés tengelye MagyarországSzlovákia Piacgaz- daság vagy valami más A piaci értékkel nem bíró javaknak (tájszépség, régészeti leletek jelenléte, biológiai sokféleség) is van értéke, megérdemlik az értük hozott anyagi áldozatot A piacgazdaság diktál „az ésszerű piaci magatartás" értelmében az eladható termékek (energia, hajózóút fejlesztés) értéke nagyobb mint a szimbolikus értékkel bíró javaké Fennma- radás v. növekedés A cél: harmónia (egyensúly) a természettel fenntartható létezés (nem feltétlenül növekedéssel járó fejlődés). A cél: modernizáció az ipari társadalom értelmében, növekedés, terjeszkedés, uralom a természet felett. Politiika Nincs rejtett politikai célkitűzés a projekt leállítása mögött Bevallott és ki nem mondott poliikai indokok szólnak a folytatás/üzembentartás mellett

30 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea előadása N ÉHÁNY IRODALMI UTALÁS •Eckhoff, Torstein: A közvetítő, a bíró és az adminisztrátor a viszályrendezésben, in: Jog és szociológia Válogatott tanulmányok Válogatta és szerkesztette: Sajó András, Bp, KJK, 1979, 175-189.o. •Nagy Boldizsár: A felek és a Nemzetközi Bíróság jogi álláspontja a Gabcikovo (Bős) – Nagymarosi perben in: Vargha János (szerk.) A hágai döntés. Budapest. Enciklopédia. 1997. 141 – 178 p. •Kulcsár Kálmán: A jogszociológia alapjai, Bp, KJK, 1979 •Lautmann, Rüdiger (1972): Justiz - die stille Gewalt. Athenaum Verlag. Frankfurt am Main •Takács Péter előadása jogbölcseletből az ELTE-n ttp://www.ajk.elte.hu/HallgatoiInformaciok/TanszekekHirei/AllamEsJogelmelet/Jogbolcseleti%20Eloadasok/Jogbolcseleti%20eload asok%202008%20[2%201].pdf ttp://www.ajk.elte.hu/HallgatoiInformaciok/TanszekekHirei/AllamEsJogelmelet/Jogbolcseleti%20Eloadasok/Jogbolcseleti%20eload asok%202008%20[2%201].pdf •Pokol Béla: A bírói döntési folyamat elemzése http://jesz.ajk.elte.hu/pokol12.html http://jesz.ajk.elte.hu/pokol12.html •Varga Csaba (1992): A bírói ténymegállapítási folyamat természete. Akadémia Kiadó. Budapest. 1992

31 KÖSZÖNJÜK! NAGY BOLDIZSÁR E-mail: nagyboldi@ludens.elte.hu www.nagyboldizsar.hu Tel.: +36 1 242 6313, Telefax: +36 1 430 0235www.nagyboldizsar.hu KOZMA ANDREA Andrea.Kozma@hbo.hu


Letölteni ppt "JOG ÉS MŰVÉSZET SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM, DLA KÉPZÉS 2009 Nagy Boldizsár és Kozma Andrea kurzusa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések