Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EURÓPAI UNIÓ – VASÚTI LIBERALIZÁCIÓ Vasúti iparág helyzete Magyarországon Dr. Fullér István 2012..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EURÓPAI UNIÓ – VASÚTI LIBERALIZÁCIÓ Vasúti iparág helyzete Magyarországon Dr. Fullér István 2012.."— Előadás másolata:

1 EURÓPAI UNIÓ – VASÚTI LIBERALIZÁCIÓ Vasúti iparág helyzete Magyarországon Dr. Fullér István 2012..

2 Vázlat I.Európai Unió 1) Európa építése – mérföldkövek 2) Kihívások II. Vasúti Liberalizáció 1) Fogalmak 2) Liberalizáció – EU irányelvek 3) Versenyhelyzet III. Monopóliumtól a magánvasutakig 1) MÁV – MÁV Zrt. 2) Liberalizáció – EU irányelvek 3) Magánvasutak megjelenése 4) MÁV-csoport – Rail Cargo Hungaria

3 I. EURÓPAI UNIÓ 1) Európa építése – mérföldkövek „Egyedül nem megy”

4 1) Európa építése ESZAK 6 1951.

5 1) Európa építése EU 27 2007.

6 Mérföldkövek 1951.04.18. Európai Szén- és Acélközösség – Hatok Közössége Párizsi Szerződés – Fr., NSZK, IT, Benelux 1957.03.25. Római Szerződés – gazdasági tevékenységek egésze Európai Gazdasági Közösség (EGK) Európai Atomenergia Közösség (Euratom) 1968.07.01. Vámunió Belső vámok eltörlése, közös külső vámtarifa bevezetése 1973.01.01.DK,Egyesült Királyság,Irország.Norvégia visszalép

7 Mérföldkövek 197 9.03.10. Európai valuták stabilitásának biztosítása EMS – Európai Monetáris Rendszer ECU – European Currency Unit 1981.01.01. Tizek Európája – Gr. 1986.01.01. Tizenkettek Európája – Sp, Pr 1990.06.19. Schengeni Megállapodás Fr, Németo, Benelux – határellenőrzés teljes felszámolása

8 Mérföldkövek 1990.07.01. Tőke áramlások teljes liberalizálása 1992.02.07. Maastrichti Szerződés – Európai Unió megteremtése Életbe lép: 1993. 11.01. 1993.01.01. A belső piac megteremtése 1995.01.01. Tizenötök Európája – Au, Finno, Svédo

9 Mérföldkövek 1997. július Agenda 2000 Európai Bizottság javaslata a 15-öknek a 2000. utáni fejlesztésre 2001.02.26. Nizzai Szerződés Intézményi reform – hatékony működés Életbe lép: 2003.02.01. 2004.05.01. Huszonötök Európája Mo, Slo, Sk, Cz, Lit, Letto, Észto, Málta, Cipr, Lengyelo

10 Mérföldkövek 2007.01.01. Huszonhetek Európája – Ro, Bg 2007.12.13. Lisszaboni Szerződés - Intézményi kérdések 2011.01.01. Magyar EU Elnökség

11  TEN-T felülvizsgálat – közös érdek ű közlekedési hálózat 90 000 km vasút, 100 000 km közút - Magyarországon vasút + közút 5 000 km - 30 kiemelt projekt: Dunai viziközlekedés, M5-M43 autópálya, Hegyeshalom – Budapest – Lökösháza vasútvonal - Kizárólag a TEN-ben szerepl ő k kapnak EU-s pénzt  Fehér könyv: a versenyképes és fenntartható közlekedésr ő l, Egységes Európai Térség kialakítására vonatkozó menetrend - 2030-ra a 300 km feletti közúti áruszállítás 30%-át, 2050-re 50%- át más módokra kell átterelni - használó és szennyez ő fizet elvek érvényesítése Magyar Elnökség

12 I. EURÓPAI UNIÓ 2) Kihívások

13 -Közlekedési alágazatok liberalizálása -Transzeurópai hálózatok -Közúti közlekedés – teljes liberalizálás – 1993.01.01. Cabotage – 1998.06.30 -Vasúti közlekedés – 1993.01.01. liberalizációt célzó szabályozás az irányadó Szárazföldi közlekedés

14 I.Helsinki-Tallinn-Riga-Kanuas-Varsó és Riga-Kalininkgrad-Gdanszk II.Berlin-Varsó-Minszk-Moszkva-Nyizni Novgorod III.Berlin/Drezda-Wroclaw-Lvov-Kijev IV.Berlin/Nürnberg-Prága-Pozsony-Budapest-Constanca/ Szaloniki/Isztambul V.Velence-Trieszt/Koper-Ljubljana-Budapest-Uzgorod-Lvov V/A.Pozsony-Ziline-Kassa V/B.Rijeka-Zágráb V/C.Plocse-Szarajevo-Osijek-Budapest Javaslat : V/A.Nagykanizsa-Győr/Mosonmagyaróvár-Pozsony-Zilina-Kassa-Uzgorod vagyV/D.Nagykanizsa-Győr/Mosonmagyaróvár Transzeurópai hálózat I.

15 Transzeurópai hálózat II. VI.Gdansk-Grudziadz/Varsó-Katowice-Zilina/Ostrava VII.Danube VIII.Durres-Tirana-Szkopje-Szófia-Várna IX.Helsinki-Szentpétervár-Moszkva-Pskov-Kijev-Ljubasevka-Kisinyov- Bukarest-Dimitrovgrád-Alexandropouli IX/A.Ljubasevka-Ogyessza IX/B.Kiev-Minszk-Vilnius-Kaunaus-Klaipeda/Kaliningrad X.Salzburg-Ljubljana-Zágráb-Belgrád-Nis-Skopje-Veles-Thessaloniki X/A.Gra-Maribor-Zágráb X/B.Budapest-Újvidék (Novi Sad) X/C.Nis-Szófia-Isztambul X/D.Bitola-Florina-Via-Egnatia-Igoumenitsa

16 Transzeurópai hálózat III.

17 II. VASÚTI LIBERALIZÁCIÓ 1) Fogalmak

18 -4 szabadságelv (tőke, személyek, áruk, szolgáltatások szabad mozgása) -Interoperabilitás – átjárhatóság /határok nélküliség, belső piac/ -Liberalizáció, verseny, átláthatóság, kiszámíthatóság -Rendszeridegen: protekcionizmus, monopólium, állami támogatás -Derogáció – átmeneti mentesség -Screening – átvilágítás -Tárgyalási fejezetek – felvételi konszenzus II. 1. Fogalmak

19 Rendeletek, irányelvek, határozatok

20 II. VASÚTI LIBERALIZÁCIÓ 2) Liberalizáció - EU Irányelvek

21 Európai vasút - liberalizáció 80-as évek elejeNemzeti vasutak monopol helyzete 80-as évek közepe Közúti, légi szállítás térhódítása miatti piaci térvesztés AGC-egyezmény Európai Egyezmény a nagyjelentőségű nemzetközi vonalakról (85) 80-as évek vége Európai integráció folyamatának felgyorsulása Kombinált áruszállítás fejlesztés AGTC-megállapodás Európai Egyezmény a fontos nemzetközi kombinált fuvarozási vonalakról (91) 90-es évek eleje Közlekedési piac megnyitása, piaci szabályozás Vasutak szerkezetalakítása 440/91 EGK irányelv (Nyugat-Európa) 90-es évek közepeReformfolyamatok Vasúti vállalkozások engedélyezése Infrastruktúrakapacitás szétosztása, phd kiszabás Nagysebességű vonatok interoperabilitása (Költségcsökkentés, privatizáció, szervezet- átalakítás, versenyképesség fokozása) 18/95 EK irányelv 19/95 EK irányelv 48/96 EK irányelv

22 A vasúti liberalizáció meghatározó dokumentumai Az EU Bizottság 1995. évi Zöld Könyve, 1998. évi Fehér Könyve és a 2001. évi Fehér Könyve Első vasúti infrastruktúra csomag 2001/12 (EK) irányelv (91/440 EGK módosítása) külön eredmény-kimutatások és mérlegek vezetése és közlése • Infra, személy; árufuvarozás • Független szervezetnek kell végezni a) Vasútvállalatok működésének engedélyezése b) Pályakapacitások elosztása c) Közszolgálati kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése d) Pályahasználati díjak meghatározása

23 A vasúti liberalizáció meghatározó dokumentumai II. 2001/13 (EK) irányelv:(95/18 EK módositása) • átlátható, tisztességes, nem diszkriminatív eljárások biztosítása miatt közös engedélyezési rendszer 2001/14 (EK) irányelv: • hálózati üzletszabályzat (hozzáférés feltételei, phd, legalább az egyensúly biztosítása az infra. finanszírozásában) • minimális hozzáférési csomagra és a szolgáltatási lehetőségek igénybevételéhez szükséges pályahozzáférésre kiszabott díjakat azon költségek alapján kell megállapítani, amelyek a vonatközlekedtetésből közvetlenül keletkeznek

24 2001/16 (EK) irányelv: -Interoperabilitás (nemzeti vasúthálózatok összekapcsolása) Második Vasúti infrastruktúra csomag (2004) -Nemzetközi árufuvarozási piacok verseny előtti megnyitása 2006-tól – Mo. derogáció -Kabotázs bevezetése 2008-tól -Irányelv a biztonsági tanúsítványról – 2001/14 EK módosítása -96/48 EK és a 2001/16 EK módosítása – összehangolás -Európai Vasúti ügynökség felállítása – szakmai szervezet Harmadik vasúti csomag (2004-2007) -a nemzetközi személyszállítás liberalizációja, -az utasjogok a nemzetközi forgalomban, -az árutovábbítás minőségi minimumkövetelményei, -a mozdonyvezetők egységes engedélye. A vasúti liberalizáció meghatározó dokumentumai III.

25 Kiváltó okok – liberalizáció szükségessége -Nyersanyag, félkész termékek vasúton történő szállítása rohamosan lecsökkent 1990 után (-50 % Németország) -Nagy értékű ipari termékek szinte kizárólag közúton bonyolódnak -Személyszállítási díjak növekedése -Személyautók számának rohamos növekedése -Egyéb szállítási módok rohamos növekedése (légi, közúti)

26 Vasúti áruszállítás mennyiségi csökkenésének okai – külső tényezők • Iparágak fejlődése Just-in-time Nagy mennyiség, kis érték » kis mennyiség, nagy érték • Túlnyomórészt közúti fejlesztések évente + 20.000 km úthálózat, - 600 km vasúthálózat

27 Vasúti áruszállítás mennyiségi csökkenésének okai – belső tényezők • Hiányos/gyenge alkalmazkodás Ügyfelek igényeihez • Megbízhatóság, pontosság hiánya • Rugalmatlanság • Határpont dilemma (technológiai idők) • Logisztikai lánc szemlélet gyengesége/hiánya • Személyszállítás elsőbbsége • „One-stop-shop” hiánya • Versenyhelyzet hiánya

28 A vasúti liberalizáció céljai • A vasúti liberalizáció célja a vasúti áru- és személyfuvarozás arányainak növelése a közút ellenében. A várt hatások országonként és a piac nyitottságának megfelelően változnak, jelentős eredmények még nem jelentkeztek. • Versenyképes ár biztosítása a közúttal szemben • Infrastruktúrafejlesztés nemzetközi és nemzeti szinten

29 Piacra lépés nehézségei • Vasúti licenc megszerzése • Együttműködő képesség hiánya (áram nem, jelzőrendszerek) • Mozdonyvezetői engedélyek • Járműpark és bérlési lehetőség hiánya/költsége • Prioritás szerinti kapacitáselosztás, biztonság hiánya • Használati jog akadályozása

30 Megrendelők, partnerek igénylik a szolgáltatások minőségének javítását a jelenlegi árszint megtartása mellett, illetve az ár csökkenésével. Az új vasútvállalatok belépése árbevétel csökkenést idéz elő az Integrált és a volt nemzetvasutaknál, ennek okai: • Alacsonyabb költség miatt alacsonyabb ár • Irányvonatok beindítása, a jelenlegi forgalmak elhalászása a nemzeti, illetve Integrált vasutaktól (Cherry-picking) • Magasabb munka és ráfordítást igénylő üzletek maradnak meg az Integrált vasutaknál, mivel többletszolgáltatást az új vasútvállalatok egyelőre nem vállalnak. (pl. rendezés, kocsigyűjtés) Versenyhelyzet hatása a bevételekre

31 A közút továbbra is alacsonyabb árakkal jelenik meg a piacon. Ennek okai: • Nincs infrastruktúraköltség • Olcsóbb kelet-európai piaci résztvevők megjelenése, illetve azok kapacitásainak felszabadulása Jelenleg egyik vasútvállalat sem képes a közúttal versenyezni. A Vasútvállalatok egymástól veszik el az üzleteket. Versenyhelyzet hatása a bevételekre II.

32 Áruszállítás (1995-2009)

33 Modal split (1995-2009)

34 Vasúti árufuvarozás

35 Piaci részesedés - 2009

36 III. MONOPÓLIUMTÓL A MAGÁNVASUTAKIG

37 1)MÁV- MÁV Zrt. • MÁV – Szakosztályok, Főosztályok, Vasútigazgatóságok • KPM – KÖVIM – Alágazati Főosztályok • KPM – I. Vasúti Főosztály – MÁV Vezérigazgatóság • MÁV – 100% állami tulajdon – monopólium • Rendszerváltás – MÁV Zrt. • GKM – önálló minisztérium megszűnése, alágazati főosztályok megszűnése – funkcionális f őosztályok • KEM - szakállamtitkárság. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-infrastruktura államtitkárság

38 2) Liberalizáció – EU irányelvek • Közösségi és tagállami piacnyitás • Verseny – hatékonyabb működés kikényszerítése • Állam – vasút szétválasztása • Infrastruktúra – vállalkozó vasutak elkülönítése • Infrastruktúrához diszkriminációmentes hozzáférés • Áruszállítási piac megnyitása • Utasjogok • Mozdonyvezetők képesítésének egyesítése

39 3) Magánvasutak megjelenése • Megfelelő műszaki színvonalú vasúti pályainfrastruktúra • Hatékony forgalmi szolgáltatás • A környező országokhoz, a versengő alágazatok hasonló költségeihez és az infrastruktúra színvonalához igazodó infrastruktúra-használati díjak • Megfelelő informáltság a szabad pályakapacitásokról és diszkriminációmentes hozzáférés az infrastruktúrához • Korszerű és átlátható, a versengő alágazatokhoz igazodó szabályozási környezet • Versenyképes szaktudással rendelkező munkaerő • Megfelelő tőkeellátottság

40 Az infrastruktúrát használók számának alakulása

41 Vasúti áruszállítás 2008-2010 (1000 t)

42 4) MÁV csoport - Rail Cargo Hungaria • MÁV Zrt. – üzletágak – nem önálló jogi személy • ÁFU, SZEFU, PÁVU, Trakció – Igazgatóság • MÁV CARGO Zrt. – leányvállalatai – önálló jogi személy • MÁV START Zrt. – MÁV TRAKCIÓ Zrt. – MÁV GÉPÉSZET Zrt. • MÁV CARGO Zrt. – privatizáció • MÁV Zrt. – holding -Rail Cargo Hungaria

43 Aktualitások  V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonal kialakítása  Nemzeti Közlekedési Stratégia  Használat arányos útdíj bevezetése

44  Tehermentesít  Területfejlesztés  Vasúti áruszállítás sebességének számottevő emelése  Meglévő felújítás, átépítés, új nyomvonal  Komárom - Szolnok V0

45  Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia 2020 lezárása, korszerűsítése  Ágazati stratégiák  Új Széchenyi Terv alágazatonkénti alapprogramokat határoz meg NKS

46  Azonos infrastruktúra használati feltételek  Szennyező fizet  Esély forgalom átterelése 2013. II. félév használatarányos útdíj

47 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "EURÓPAI UNIÓ – VASÚTI LIBERALIZÁCIÓ Vasúti iparág helyzete Magyarországon Dr. Fullér István 2012.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések