Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2006. szeptember Dr. Molnár Tamás főosztályvezető

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2006. szeptember Dr. Molnár Tamás főosztályvezető"— Előadás másolata:

1 2006. szeptember Dr. Molnár Tamás főosztályvezető
Megoldások a mikro-, kis- és középvállalatokat érintő pénzügyi problémákra Faktoring és követelésvásárlás 2006. szeptember Dr. Molnár Tamás főosztályvezető

2 Alapfogalom A faktorálás rendszeres áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból eredő rövid lejáratú, halasztott fizetésű határidejű, bankári instrumentummal nem fedezett, nem készpénzfizetésen alapuló, nem lejárt[1] követelések megvásárlása, nyilvántartása és beszedése. A bank megvásárolja a Szállító halasztott fizetésű követelését, vételárelőleget fizet (bruttó számlaérték %-ig[2]). Folyamatos beszállításnál a Szállító úgy tekinthet vevőire, mintha azok azonnali fizetők lennének. [1] Bizonyos esetekben – egyedi konzultáció alapján – ez alól kivétel tehető (pl. állammal szembeni követelések stb.) [2] Ügyfélminőségtől, vevőtől és a forgalom nagyságától függően

3 MKB Bank, mint Faktor: A piac élvonalában (első 4 hónap alapján)
Lánchíd Faktoring Program (3%, max. 5 mHUF/év kamattámogatás) Széles termékpaletta: standard és egyedi belföldi, visszaigényelt ÁFA faktoráláa, előfiannszírozása, EU támogatás lehívást követő faktorálása, Mezőgazdasági támogatások faktorálás, Nemzetközi faktoring (export, import faktoring) Gyorsan lebonyolítható a faktorálás a Faktornál bevizsgált vevők esetében, A faktorált követelésre a Faktor követelésbiztosítást (áruhitel biztosítást) köthet, Megfelelő dokumentáció és biztosítás esetében a visszkereset nélküli faktorálást is vállalhat a Faktor.

4 Faktorálás szereplői:
Alapfogalmak Faktorálás szereplői: Szállító (Követelést Eladó): A belföldi szállító határidős követeléseit a követelés esedékessége előtt eladja a Banknak. Vevő, (Kötelezett): A határidős követelés adósa. Hitelintézet (Faktor): A faktor a szállítónak a teljesítésből keletkezett, halasztott fizetésű követeléseit megveszi (finanszírozza), elvégzi a faktorált követelések nyilvántartását és beszedését. Faktorálás alaptípusai:belföldi faktoring, export faktoring, import faktoring Faktorálás szerződés típusai: Egyedi belföldi faktoring szerződés, Belföldi faktoring keretszerződés, Követelésvásárlási keretszerződés (Visszaigényelt ÁFA előfinanszírozására) Export faktoring szerződés (megelőlegezéssel és anélkül), Import faktoring szerződés Egyéb forgalmak: követelés megvásárlás, követelés leszámítolás

5 Üzleti feltételek Szempontok Belföldi faktoring Export faktoring
Faktoring szerződés összege Minimum 10 millió Ft Vevők és szállítási szerződés a.) A szállító bevizsgálása nélkül döntően közép és nagyvállalat esetében, írásba foglalt szállítási szerződés szükséges b.) szállító bevizsgálásával, illetve a vevő biztosítása esetén nem függ a vevő méretétől! A külföldi faktor által bevizsgált és elfogadott vevők esetében Megfelelő szállítási okmányok és fizetési feltételek mellett Szállító (eladó) Kellően hosszú ideje végzi az adott termék értékesítését, illetve szolgáltatást Visszkereseti jog E jog fenntartásával köti a bank a szerződést Visszakereseti jogot kiköthet a faktor/bank Kockázat átvállalás a bank/faktor részéről Nincs Igen, az esedékesség után 91. napon a számlaértéket téríti

6 Üzleti feltételek Belföldi faktoring Export faktoring
Szempontok Belföldi faktoring Export faktoring Egyedi számlaértéke minimum Ft Átvétel igazolása Szükséges (nyilatkozat vagy fuvarokmányok) Fuvarokmányok Meghitelezés aránya Vevő és szállító minőségétől függően % Faktor által elfogadott (60-80 %) Számla futamideje Minimum 15 nap a lejáratig, maximum 120 nap Minimum 15 nap a lejáratig Egyéb Inkasszó jog a visszkereset esetére, és/vagy több vevő faktorálása és/vagy vevők követelésbiztosítása Teljes kereskedelmi forgalom Faktoron keresztüli bonyolítása, inkasszó jog a visszkereset biztosítására

7 A Faktorálás előnyei szállító szempontjából
Javul a szállító likviditása, piaci helyzete Nem kell részletes hitelkérelmet kitöltenie Klasszikus értelemben vett hitelbiztosítékra (ingatlan vagy vagyon zálog) nincs szükség Egy hét alatt pénzhez juthat Az „üres” időszakok az ügyfélnek teljesen ingyenesek Számvitelileg nem növeli az eladósodottságát, sőt, csökkenti a vevőállományt (egyéb bevétellel szemben) Faktor precíz, naprakész adminisztrációt tud vezetni az ügyfél helyett vevői követeléseiről és az esedékességekről. Elvégzi a Faktor a vevők felé a követeléskezelést, lejárat figyelést és fizetési felszólítás (Banki faktor esetében hatásos eljárás a fizetések ütemének javítására) Javul a vevő fizetési fegyelme, követelésbehajtás „első körben” a bank feladata (nem kell ezzel a szállítónak foglalkoznia) Előnyösebb lehet a szállítónak, mint a skontó

8 A faktoring előnyei a rövidlejáratú hitelekhez képest
Olyan vállalkozások is élhetnek vele, amelyek korlátozottan hitelképesek. A gyorsaság és rugalmasság ellenére a kondíciók akár azonosak lehetnek a hitelfelvételnél alkalmazott összköltséggel. Általában a számla devizaneme szerint (azaz forintban, euróban, stb.) biztosított az előfinanszírozás, de alacsony éves számla darabszám esetén, attól eltérő devizanemben is elérhető a megelőlegezés. A megkötött keretszerződés birtokában a szállítónak nincs más dolga, mint a számlákat és a teljesítést igazoló okmányt a Banknak benyújtani. A hitellel szemben itt a költségek és a kamat az előfinanszírozás időpontjában diszkontálásra kerül, tehát nem kell a későbbiekben visszafizetéssel és egyéb kötelezettségekkel foglalkozni. A Faktor által már bevizsgált vevők esetén nem szükséges részletes hitelkérelmet, üzleti tervet benyújtani, illetve azt évenként megismételni.

9 A faktoring előnyei/hátránya a hitellel szemben
A vállalkozás szempontjából Belföldi faktoring Export faktoring Lebonyolítás időigénye Alacsonyabb a hitelnél Jogi biztosítékok (pl.ingatlan) Megfelelő szállítási kapcsolat esetén nem szükséges Általában nem szükséges Költsége Magasabb lehet a hitelnél Nem feltétlen magasabb a hitelnél Hatása a vevők fizetési hajlandóságára Javulás várható (pl. építő ipar, kórházak) Jogilag kötelezettséget vállal a Külföldi faktor a fizetésre (kivéve a hibás teljesítést, kötbért) Cég likviditása, áralku képessége Jelentősen javul Cég hitelképessége Hosszabb távon a rosszul adminisztrált cég is bankképessé válhat. A banktól fejlesztési hiteleket is nagyobb eséllyel igényelhet.

10 A faktoring előnyei/hátránya a hitellel szemben
Kinek ajánljuk? Belföldi és Export faktoring szolgáltatást, követelésvásárlást Vállalkozás kockázatossága Kis méretű vállalkozások és bonyolult tulajdonosi összetételű vállalkozások esetén megfelelő mód a finanszírozásra Jogi biztosítékok hiánya Megfelelő finanszírozási mód a biztosítékkal nem rendelkező, kockázatosabb KKV vállalkozások részére Vállalati adatszolgáltatási képesség hiánya esetén Lehetőség van a banki kapcsolat kialakítására, a likviditás javítására. E közben a könyvvezetés fejlesztésére is, ami további rugalmasabb hitelezési termékek elérését is lehetővé teszi. Faktoring keret szabad felhasználása Csak a bevizsgált vevők és az azokkal kötött szállítási szerződési feltételei ismeretében működik. Módosításra van lehetőség (emelés, bővítés). Egyébként rulírozó módon igénybe vehető.

11 Szállító Faktor referense Becsült időigény
Üzleti folyamat Szállító Faktor referense Becsült időigény Üzleti ajánlat kibocsátása Ajánlatkérési dokumentáció kitöltését kéri 2 nap Üzleti bevizsgálás Eredeti kereskedelmi/vállalkozási szerződést kér és a cég pénzügyi a dokumentumai benyújtását 3 nap Vevőlimit információ kibocsátása A Faktor elsősorban a vevő kockázata alapján végzi a követelésvásárlást, Pl. MKB Banknál Kb. 100 és biztosító partnerénél további vevő esetében jelenleg is van gyors szerződésre lehetőség. Ajánlat elfogadását követő 3 napon belül rendelkezésre áll Szerződéskötés Keretszerződés elkészítése, címkék átadása Egyedi folyósítás, Számlák benyújtása Elektronikus úton benyújtott igénybevételi megbízás (számlaösszesítő) szükséges. A számlák egyenként ellenőrzésre kerülnek (leinformálás is történhet)

12 Szállítási szerződés vizsgálata és számlabenyújtás feltételei
Szállítási szerződés fontosabb szempontjai: Szállítás, szolgáltatás tartalmának ellenőrzése Reklamáció rendezése (beszámítás) Egyéb költségek felszámítása (reklám, bonus) Fizetés ütemezése, kötbér Ptk.-tól eltérő egyéb kikötések Visszkereset korlátozása Szerződés időtartama Számlabenyújtás feltételei: Számla alaki, tartalmi követelményeknek való megfelelése Igénybevételi megbízás (számlaösszesítő elektronikusan) Számlán az átruházás tényét igazoló címke, bélyegzőlenyomat Be kell nyújtani a vevőtől származó a szerződésszerű teljesítést igazoló iratokat Igazoló ellenjegyzés a Vevőtől a faktorálás tudomásulvételéről

13 Kondíciók Kondíció MKB rövid hitelek Belföldi faktoring
Export faktoring Folyósítási jutalék, biztosítéki költségek nincs Szerződéskötési jutalék 1 %-2 % Szerződésmódosítási díj 1 % Kamat bázis, 1-4 % kockázati felár MKB kondíciós lista, MKB Prime rate vagy Bubor bázison 3 havi Bubor illetve Libor/Euribor bázison LIBOR vagy EURIBOR Faktoring díj 0,8-2% a bruttó számlaösszegre 1-2 % forgalmi jutalék Kezelési költség számlánként 0,5 %, min 500 Ft, max Ft 16 EUR

14 Példa (egyszerűsített)
X Kft. faktoring keretszerződést kötött a Bankkal az Auchan áruházzal szembeni kibocsátott számlái faktorálására. A vételár megelőlegezés mértéke: 80%; faktoring kamat: 1 havi Bubor + 2,0% p.a. ( re jegyzett Bubor 6,25%).; faktorálási díj: 0,5%; kezelési költség: 500 Ft/számla. Folyósításra benyújt 5 db számlát összesen ,- Ft összegben, melyek lejárata a benyújtástól számított 60 nap. Ebben az esetben X Kft. részére az alábbi összeg kerül folyósításra: Vételárelőleg a ,- Ft 80%-a: ,- Ft Diszkontkamatláb: 8,25 / (1 + (8,25 * 60 / 36000)) = 8,1381% Faktoring kamat a tervezett futamidőre: ,- *8,1381% *60/360 = ,- Ft Faktorálási díj a ,- Ft 0,5%-a: ,- Ft Kezelési költség 5 db számla után 5*500 Ft 2.500,- Ft Az ügyfél részére folyósításra kerül: ,- Ft - ( ,- Ft ,- Ft ,- Ft) = ,- Ft, azaz a benyújtott számlák 78,39%-a. Így látszik hogy a faktorálás várható költsége a bruttó számlaérték kb. 1,6%-a. Késedelmi kamat = KKö= FV * (k+6) * t2 / 36000, ahol t2 = a követelés esedékességének dátumától a tényleges teljesítés napjáig eltelt napok száma.

15 Az MKB Bank, mint Faktor egyéb faktoring termékei
Visszaigényelt ÁFA előfinanszírozása (Visszaigénylés összegének 80 % -át megelőlegezzük) Mezőgazdasági támogatások előfinanszírozása (Területalapú; Tejkvóta-alapú; Agrár-Környezetgazdálkodási, Környezetvédelmi, Állatjóléti és Állathigiéniai; Kedvezőtlen adottságú területek) (Támogatás típusától és a finanszírozás devizanemétől függően 70-90% a megelőlegezés mértéke) EU támogatás faktorálása egyedi elbírálással (általában kiegészítő biztosítékkal) Import faktoring (a belföldi vevő fizetését az MKB Bank garantálja az import faktoring szolgáltatáson keresztül, ha az fizetésképtelenné válna, aki részére egy külföldi telephelyen működő vállalkozás szállít be)

16 Sikeres fejlődést kívánok a faktoring szolgáltatás igénybevételével!
Köszönöm a figyelmet! Sikeres fejlődést kívánok a faktoring szolgáltatás igénybevételével! Kérdés esetén elérhetőségek: Dr. Molnár Tamás szakterületvezető Telefon: Telefax:


Letölteni ppt "2006. szeptember Dr. Molnár Tamás főosztályvezető"

Hasonló előadás


Google Hirdetések