Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A távközlés szabályozása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A távközlés szabályozása"— Előadás másolata:

1 A távközlés szabályozása
Balogh Zsolt György egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Informatikai- és Kommunikációs Jogi Tanszék

2 A hálózatok osztályozása
Kommunikáció iránya szerint Szimplex Félduplex Duplex Kapcsolás módja szerint Vonalkapcsolt Üzenetkapcsolt Csomagkapcsolt Kiterjedtség szerint LAN (Local Area Network) WAN (Wide Area Network) GAN (Global Accessing Network) Topológia szerint Sín-hálózat Gyűrű hálózat Csillag hálózat

3 A sínhálózatok Egyszerű sínhálózat Összetett sínhálózat (Fa)

4 A gyűrűhálózatok Egyszerű gyűrűhálózat Összetett gyűrűhálózat

5 A csillaghálózatok Egyszerű csillaghálózat
Összetett csillaghálózat („Hópehely”)

6 Az Internet hálózat A kezdetek Az Internet ma 1969 – ARPANET
(Advanced Research Project Agency) Katonai fejlesztés Csomagkapcsolt hálózat Biztonságos, többirányú kommunikáció Egyetemek, kutatóintézetek, közgyűjtemények Az Internet ma 1990-es évektől szélesedő civil hozzáférés Kereskedelmi felhasználás Új távközlési ágazat

7 Az Arpanet első egységei
Network Measurement Center of University of California Los Angeles (UCLA), Stanford Research Institute's Augmentation Research Center, Culler-Fried Interactive Mathematics Centre of University of California, Santa Barbara, Graphics Department of University of Utah.

8 Az Internet hálózat A TCP/IP TCP = Transmission Control Protocol
Feladata: Az üzenetek hibátlan továbbításának vezérlése, ellenőrzése. Üzenet csomagokra bontása, majd ismételt összeállítása. IP = Internet Protocol Az üzenetcsomagok útvonalának meghatározása. A forrás és a rendeltetési hely címének kezelése.

9 Az Internet címtartománya
Minden Internetre csatlakoztatott gépnek egyedi azonosítóval kell rendelkeznie Az IP-címek 4 byte hosszúságú címek. Pl: Korlátos erőforrás. 2564 = Domain (Címtartomány)

10 Az Internet címtartománya
Gépi címzés IP azonosító 4 byte. Pl: Szimbolikus címzés (DOMAIN) Szavak, rövidítések. Pl:

11 Az Internet címtartománya
DNS (Domain Name Server) A gépi és a szimbolikus címzés összekapcsolása ajk.pte.hu = = mini.pte.hu = A domain-ek hierarchikus rendszere Top Level Domain (TLD) general Top Level Domain (gTLD) .com . edu .org .int .net Country code Top Level Domain (ccTLD) .hu .de .uk .at .it Second Level Domain pte.hu

12 Az Internet címtartománya
Jel Régi név Operátor Hely A ns.internic.net VeriSign Dulles, Virginia, USA B ns1.isi.edu ISI Marina Del Rey, California, USA C c.psi.net Cogent Communications distributed using anycast D terp.umd.edu University of Maryland College Park, Maryland, USA E ns.nasa.gov NASA Mountain View, California, USA F ns.isc.org ISC G ns.nic.ddn.mil U.S. DoD NIC Columbus, Ohio, USA H aos.arl.army.mil U.S. Army Research Lab Aberdeen Proving Ground, Maryland, USA I nic.nordu.net Autonomica J K RIPE NCC L ICANN Los Angeles, California, USA M WIDE Project

13 Az Internet címtartomány kezelése
Nemzetközi szinten NSI = Network Solutions Incorporated IANA = Internet Assigned Names Authority 1999- ICANN = Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

14 Az Internet címtartomány kezelése
Jon Bruce Postel 1943. aug. 6. – okt. 16. Puccs január 28. A.ROOT-SERVERS.NET. ( ) DNSROOT.IANA.ORG ( )

15 Az Internet címtartomány kezelése
Ira Magaziner Clinton elnök Internet-policy szakértője Az ICANN megalapításának kezdeményezője.

16 Az Internet címtartomány kezelési modelljei
Kötött modell Csak pontosan meghatározott, névhasználati jogosultsággal bíró kör igényelhet domain-nevet. Finnország, Spanyolország, Portugália Liberalizált modell Bárki lehet igénylő, igénylése azonban harmadik személy jogát nem sértheti vagy korlátozhatja. Ezt a regisztrátor előzetesen vizsgálja. Magyarország, Németország, Ausztria, Svájc, Franciaország Szabad modell Bárki bármilyen nevet igényelhet. Nincs előzetes regisztrátori kontrol. Belgium, Hollandia

17 Az Internet címtartomány kezelése
Magyarországon Liberalizált domain-kezelés március 1. ISZT = Internet Szolgáltatók Tanácsa

18 Az Internet címtartomány kezelése
Igénylő Regisztrátor Nyilvántartó

19 A távközlés, mint természetes monopólium
A monopolhelyzet okai… A mérethatékonyság követelménye Befektetések volumene Stratégiai jelentőség Egyetemes szolgáltatás legendája …és következményei Az szabályoz, aki szolgáltat Verseny és piacidegen működés Technológiai innovációs kényszer alacsony foka

20 Budapest. Széchenyi Lánchíd 1849

21 Budapest. Margit híd 1876

22 Kizárólagos és különleges jogok
Lánchíd társaság (koncessziós társaság) Hídhasználati díj 1-1 (felfelé ill. lefelé a Duna mentén) magyar mérföldön belül nem épülhet állandó híd. Megváltás – 1870 (1870. évi XXX. törvénycikk)

23 A távközlés, mint versenyágazat
Monopólium felszámolása Szabályozói és szolgáltatói szerep elválasztása Új piacok megnyitása Piacra lépés egyszerűsítése Versenyképes helyettesítő szolgáltatások Hatékony versenyjogi megoldások Technológiai megújulás Egyetemes szolgáltatás fenntartása

24 Az EU új távközlési irányelvei
Hozzáférési irányelv 2002/19/EK irányelv az elektronikus távközlési hálózatokhoz kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről és azok összekapcsolásáról Engedélyezési irányelv 2002/20/EK irányelv az elektronikus távközlési hálózatok és szolgáltatások engedélyezéséről Keretirányelv 2002/21/EK irányelv az elektronikus távközlési hálózatok és szolgáltatások közös keretszabályozásáról Egyetemes szolgáltatási irányelv 2002/22/EK irányelv az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus távközlési hálózatokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról Az adatvédelemről és az elektronikus távközlésről szóló irányelv 2002/58/EK irányelv a személyes adatoknak az elektronikus távközlési ágazatban történő feldolgozásáról és magánjellegének védelméről Távközlési versenyjogi irányelv 2002/77/EK irányelv a versenyről az elektronikus távközlési hálózatok és szolgáltatások piacán

25 A verseny szabadsága Kizárólagos és különleges jogok felszámolása
Koncesszió megszüntetése Monopólium megszüntetése A piacra lépés feltétele… …a tevékenység megkezdése Hatósági engedélyezési eljárás megszüntetése

26 Platformfüggetlenség
Az „elektronikus távközlési hálózat” olyan átviteli rendszereket és vonatkozó esetben kapcsoló vagy útvonalválasztó (routing) berendezéseket és egyéb erőforrásokat jelent, melyek lehetővé teszik a jelek kábelen, rádió, optikai vagy egyéb elektromágneses úton történő továbbítását, beleértve a műholdas hálózatokat, vezetékes (kör- és csomagkapcsolásos, beleértve az Internetet) és mobil földfelszíni hálózatokat, elektromos kábelrendszereket, olyan mértékben, amennyiben azt jelek továbbítására használják, a rádiós és televíziós műsorszórásra használt hálózatokat és kábeltelevíziós hálózatokat, tekintet nélkül a továbbított információ típusára.

27 Platformfüggetlenség
Az „elektronikus hírközlési hálózat” olyan átviteli rendszereket és vonatkozó esetben kapcsoló vagy útvonalválasztó (routing) berendezéseket és egyéb erőforrásokat jelent, melyek lehetővé teszik jelek továbbítását kábelen, rádió, optikai vagy egyéb elektromágneses úton, beleértve a műholdas hálózatokat, vezetékes (kör- és csomagkapcsolásos, beleértve az Internetet) és mobil földfelszíni hálózatokat, elektromos kábelrendszereket, olyan mértékben, amennyiben azt jelek továbbítására használják, a rádiós és televíziós műsorszórásra használt hálózatokat és kábeltelevíziós hálózatokat, tekintet nélkül a továbbított információ típusára.

28 Egyetemes szolgáltatás
Egyetemes szolgáltatási irányelv 3. cikkely olyan szolgáltatások, amelyek a tagállamok területén, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül, meghatározott minőségben és megfizethető áron (a konkrét nemzeti feltételek fényében) minden végfelhasználónak rendelkezésére állnak.

29 Egyetemes szolgáltatás
Helyhez kötött hozzáférés biztosítása a nyilvános telefonhálózathoz történő helyhez kötött csatlakozás és a nyilvánosan elérhető, helyhez kötött telefonszolgáltatásokhoz történő hozzáférés helyi, belföldi és nemzetközi telefonhívások kezdeményezését és fogadását telefax-hívások kezdeményezését és fogadását más adatátvitel kezdeményezését és fogadását, a funkcionális internet-hozzáféréshez elegendő adatátviteli sebességgel. Tudakozószolgálatok és telefonkönyvek Nyilvános telefonállomások Segélyhívás nyilvános telefonállomásról "112" egységes európai segélyhívószám és egyéb nemzeti segélyhívószámok használatával, díjmentesen és mindennemű fizetőeszköz használata nélkül segélyhívásokat lehessen kezdeményezni Különleges intézkedések fogyatékkal élő felhasználók javára Szolgáltatások elérhetősége és egyenértékűsége

30 Egyetemes szolgáltatás
Kompenzáció és/vagy költségmegosztás A tagállam határozata alapján bevezethető olyan mechanizmus, amely az adott vállalkozásnak állami forrásokból, átlátható feltételek mellett a meghatározott nettó költségekre vonatkozóan kompenzációt biztosít; és/vagy határozhat az egyetemes szolgáltatási kötelezettségek nettó költségének megosztásáról az elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások nyújtói között.

31 Jelentős piaci erő Jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató
Keretirányelv 14. cikkely önállóan, vagy másokkal együtt erőfölénnyel egyenértékű pozícióban van ERŐFÖLÉNY: olyan gazdasági erővel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, hogy nagymértékben függetlenül viselkedjen. a versenytársaktól, az ügyfelektől és végső soron a fogyasztóktól

32 Jelentős piaci erő Nemzeti szabályozó hatóság
Piac meghatározási eljárás Piac elemzési eljárás A Nemzeti szabályozó hatóság által alkalmazott kritériumok érett piac, stagnáló vagy mérsékelt növekedés a keresleti oldalon, a kereslet csekély rugalmassága, homogén termékek, hasonló költségszerkezetek, hasonló piaci részesedések, a műszaki újítások hiánya, érett technológia, a kapacitástöbblet hiánya, a piacra lépés korlátai jelentősek, a kiegyenlítő vásárlóerő hiánya, a potenciális verseny hiánya, megtorló mechanizmusok, árverseny hiánya vagy korlátozott lehetősége .

33 EU bizottságok és munkacsoportok a hírközlés-szabályozásban
Communications Committee Radio Spectrum Committee Radio Spectrum Policy Group European Regulators Group Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data (Article 29 working party)

34 A szabályozás története Magyarországon
1964. évi II. törvény a postáról és a távközlésről – hatályon kívül helyezte: évi LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásról 1992. évi LXXII. törvény a távközlésről 2001. évi XL. törvény a hírközlésről – posta és távközlés újra együtt 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről – ismét saját úton

35 Az Eht és az EU irányelvek
Versenyjogi megfontolások érvényesítése Szabályozó és szolgáltató szerep szétválasztása Platformfüggetlenség Piacra lépés liberalizálása Aszimmetrikus szabályozás (SMP) Egyetemes szolgáltatás támogatása (terhek elosztása)

36 Az Eht legfontosabb rendelkezései
Alapelvek (2-3. §) A hírközléssel kapcsolatos állami feladatok Piacmeghatározás (52. §) Jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató meghatározása (53. §) Piacfelügyelet (67. §) Elektronikus hírközlési szolgáltatás megkezdése Jogosultság köre (74. §) Bejelentési kötelezettség (76 – 77. §) Elektronikus hírközlési szolgáltatás végzése Egyeztetett műszaki feltételek (86. §) Együttműködés közös eszközhasználatra Hálózati szerződések (88. §) Egységes azonosítóhasználat (91. §) Szolgáltatók számára előírható kötelezettségek (100. §) Jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató kötelezettségei ( , , 111. §§) Egyetemes szolgáltatás ( §) Előfizetőkkel kapcsolatos rendelkezések ( §)

37 Az Eht alapelvei (2-3. §) Információs társadalom infrastruktúrájának fejlesztése Fogyasztói érdekek védelme Verseny biztosítása Piacra lépés elősegítése Versenytorzító akadályok kiküszöbölése Egyetemes szolgáltatások biztosítása Hírközléssel összefüggő adatvédelem biztosítása Kulturális értékek közvetítésének elősegítése A magyar elektronikus hírközlési piacok európai integrációja Az elektronikus hírközléssel kapcsolatos állami feladatok meghatározása

38 Az állam feladatai Kormány Informatikai és hírközlési miniszter
Hírközlés-politika kialakítása Azonosítók és frekvenciasávok felosztása EU kötelezettségek Informatikai és hírközlési miniszter Előterjesztések a Kormány számára Tanúsító szervezetek kijelölése Egyes hírközlési díjak felső határának megállapítása Egyetemes szolgáltatás; Műsorszórás; Vezetékes Internet szolgáltatás Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) NHH Tanácsa Piacmeghatározás JPE-k (Jelentős Piaci Erővel rendelkező szolgáltatók) azonosítása, kötelezettségeik megállapítása Eljárás jogvita esetén Hírközlési Állandó Választottbíróság megalapítása NHH Hivatala Piacfelügyelet Nyilvántartások vezetése

39 Piacmeghatározás NHH Tanácsa Szolgáltatók érintett piacok azonosítása
érintett piacokon fennálló verseny rendszeres elemzése nem kellően hatékony verseny esetén JPE-k azonosítása Szolgáltatók adatszolgáltatásra kötelesek

40 Szolgáltatási jogosultság
Bármely természetes, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nyújthat távközlési szolgáltatást. elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetése elektronikus hírközlő hálózaton szolgáltatás nyújtása Bejelentési kötelezettség NHH-hoz nyilvántartásba vétel végett a szolgáltatás megkezdése előtt Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tájékoztatása titkos információgyűjtésről szóló megállapodás érdekében

41 Szolgáltatási jogosultság
Bármely természetes, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nyújthat távközlési szolgáltatást. elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetése elektronikus hírközlő hálózaton szolgáltatás nyújtása Bejelentési kötelezettség NHH-hoz nyilvántartásba vétel végett a szolgáltatás megkezdése előtt Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tájékoztatása titkos információgyűjtésről szóló megállapodás érdekében Együttműködési kötelezettség egyeztetett műszaki feltételrendszer elektronikus hírközlési építmények közös használata biztonság a jogosulatlan hozzáféréssel szemben betartani a terület- és ingatlanhasználattal kapcsolatos szabályokat környezetvédelem, egészségvédelem fogyasztóvédelem

42 JPE kötelezettségei Átláthatóság Egyenlő elbánás
Számviteli szétválasztás Hozzáféréssel és összekapcsolással kapcsolatos kötelezettségek A közös eszközhasználat és helymegosztás különös szabályai Költségalapúság és a díjak ellenőrizhetőség

43 Távközlés és személyiségi jogok
A törzsadatok a szerződés megszűnéséig maradhatnak a szolgáltató kezelésében. A forgalmi és számlázási adatokat – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – az Eht 143. § (2) bekezdésében szabályozott elévülési idő beálltáig, azaz 1 évig kezelheti a szolgáltató. A fenti általános rendelkezéshez képest különös előírást tartalmaz a törvény a CDR-ek esetében. Ezeket ugyanis az elévülési idő után még egy évig őrizheti, s csak ezután kell törölnie, amely műveletre – vélhetően a gondos és biztonságos technikai kivitelezés érdekében – még további 30 nap áll rendelkezésére. A CDR kezelési ideje tehát összesen 25 hónap. Még ezt a kezelési időt is meghosszabbítja a 157. § (7) bekezdése, amely a nyomozó hatóságok megkeresési lehetőségeire tekintettel rendelkezik az adatok 3 évig tartó megőrzési idejéről.

44 Távközlés és személyiségi jogok
Knowledge Discovery in Databases – KDD Decision/Operation Support System – D/OSS Ügyfélelvándorlás elemzése és előrejelzése Marketingakciók tervezésének támogatása, hatáselemzés Kereskedelmi forgalomváltozás elemzése Keresleti előrejelzés Logisztikai problémák megoldása (optimalizálás) Ügyféléletciklus-érték számítás Ügyfél-szegmentáció, ügyfélértékképzés Pénzügyi kockázatelemzés Automatizált egyedi döntés (Adatvédelmi törvény) 9/A. § (1) Kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésére csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. Az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.


Letölteni ppt "A távközlés szabályozása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések