Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlésének határozata alapján 1998 novemberében kezdte meg működését a miskolci Városi Pedagógiai Intézet, majd 3 központja:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlésének határozata alapján 1998 novemberében kezdte meg működését a miskolci Városi Pedagógiai Intézet, majd 3 központja:"— Előadás másolata:

1

2 Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlésének határozata alapján 1998 novemberében kezdte meg működését a miskolci Városi Pedagógiai Intézet, majd 3 központja:  Diszlexia Prevenciós Módszertani Központ 2002.  Tehetségfejlesztő és Tanácsadó Központ 2002.  Városi Környezeti Nevelési Központ 2003.

3 Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet 2008. november 12. Múlt, jelen, jövő…

4 Pedagógiai mérés - értékelés A követő mérések fontossága  Teljes körű tantárgyi - magyar, matematika - mérés 2000 óta 5-8 évfolyam; 9-12. évfolyam  Teljes körű tantárgyi képességmérés –magyar, matematika 5 - 6. évfolyam; a 7. évfolyam mérésére a 720 Ft-os normatíva megszűnése miatt nem került sor  1. évfolyam képességmérése (teljes körű: 1300 fő)  Nem teljes körű mérések: idegen nyelvek, történelem, informatika, természettudomány területe (általános iskola, középiskola)

5  Középiskolások neveltségi szintfelmérése 5-12. évfolyam  Magatartás- és viselkedéskultúra 7-8. évfolyam  Klímavizsgálatok  Új érettségihez igazodó próbaérettségik 11. évfolyamon magyar, idegen- nyelvek, matematika, történelem tantárgyakból  Helyi minőségbiztosításhoz kapcsolódó mérések, kutatások  Drogkutatások, egészségkulturáltsági szintfelmérés  Szóbeli prezentációk a mérés után, szakmai konzultáció, korrekciók, új módszerek megbeszélése  Pedagógiai kutatások, vizsgálatok Dr. Trencsényi László, Dr. Mihály Ottó, Dr. Kocsis György, Kovácsné dr. Duró Andrea, Dr. Knausz Imre, Dr. Kőműves Zsuzsanna, Dr. Balogh László, Dr. Czeglédy István, Dr. Jenei Teréz, Domokos Tamás, Dr. Kulcsár László

6 Szaktanácsadás - szervezés  36 fős szaktanácsadói hálózatot működtetünk  Óvodai területen 6 munkaközösség működik  „Értük, hogy nekik jobb legyen” - óvodai szakmai tanácskozás (hetedik éve mindig aktuális témából)  Az alsó tagozat szaktanácsadói a város kulturális, zenei, múzeumi életét mutatták be a gyerekeknek évente visszatérő „Művészek a miskolci gyermekekért” rendezvénysorozattal vagy a honismereti, múzeumi vetélkedőkkel.

7  A felső tagozatos szaktárgyi szaktanácsadók által működtetett munkaközösségek közül a matematikai és a természetismereti munkacsoportot emelhetjük ki folyamatos műhelyfoglalkozásaikkal, környezetvédő, környezetnevelő tevékenységükkel. Bekapcsolódtak a minden évben megrendezésre kerülő „Együtt Európában” - a tehetséges fiatalok konferenciájának a szervezésébe, rendezésébe.  A középiskolai szaktanácsadók a kétszintű érettségi bevezetésével járó feladatokra való felkészítést végezték, valamint minden évben ők a szervezői, rendezői az „Együtt Európában” konferenciának. Fontos szerepet vállalnak az anyanyelvi és viselkedéskultúra megismertetésében és terjesztésében. („Beszélni nehéz” körök találkozói, a magyar nyelv hete rendezvényei)

8 Pedagógiai tájékoztatás  Szakmai információk közvetítése  Tájékoztató anyagok összeállítása  A Pedagógiai Műhely foglalkozásai  A Pedagógiai Műhely foglalkozásai 2007/2008-as tanév –DIFER mérés (mérőeszköz bemutatása, mérés levezetése, tanácsadás) Előadó: Fazekasné dr. Fenyvesi Margit ~ 180 fő –„Tehetség, jószerencse – semmi más?” ~ 300 fő Előadó: Dr. Czeizel Endre prof. –A pedagógusok teljesítményértékelése Előadó: Barlai Róbertné ~ 300 fő

9 –Az oktatási jogok biztosának beszámolója ~ 120 fő Dr. Aáry-Tamás Lajos –Hogyan készüljünk a hatósági ellenőrzésre? Előadó: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna Az összes közoktatási intézmény vezetőinek részvételével ~ 120 fő 2008/2009-es tanév 2008/2009-es tanév –A szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás problémája minisztériumi és szakmai szemszögből Előadó:Brassói Sándor –A kompetencia alapú oktatás gyakorlati kérdései Előadó: Makádi Mariann ~ 300 fő

10 Kiadványaink:  Miskolci Pedagógus (évi 4 alkalommal)  Hírexpressz (havonta)  Versenynaptár  Kistérségi Műhelymunka  Pályázati Figyelő  Talentum  DIO  Egyéb időszakosan megjelenő kiadványok Pályázattal kapcsolatos tevékenység  Pályázatok közvetítése, pályázatajánló tematikus összeállítása  pályázatírás  pályázatok megvalósításának koordinálása

11 Nagyobb pályázataink: 2004- 2005  HEFOP 2.1.3 „A hátrányos helyzetű tanulók felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén 2004- 2005  HEFOP 2.1.2 A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs felkészítésének támogatása 2004-2007  HEFOP 3.1.2 Térségi Iskola Óvodafejlesztő Központok 1999-től folyamatosan  B.-A.-Z Megye Közoktatásáért Közalapítvány  OM- MTA, ISM, ARION, PHARE

12 Pedagógiai szakkönyvtár  Állománygyarapítás –Pedagógiai, pszichológiai szakirodalom gyűjtése –Különgyűjtemények:- Miskolc iskoláinak évkönyvei - Helyismereti gyűjtemény - Környezetvédelemre nevelés  Könyvtári tájékoztatás –A könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól –Országos szakkönyvtárak és más nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól  Könyvtári rendezvények –Iskolai könyvtárosok szakmai napjai: tanévenként négy alkalommal – „Miskolc a könyvtárban – könyvtárak Miskolcon” c. műveltségi és könyvtárhasználati vetélkedő 6-7. osztályosoknak –A Népmese Napja alkalmából MESENAP rendezése 1-10. osztályosoknak

13 Igazgatási szolgáltatás  Tájékoztatás jogszabályi változásokról  Iskolaszerkezetre vonatkozó tanácsadás  Belső szabályzatok elkészítésének szakmai segítése  Személyzeti, munkaügyi, munkavédelmi tanácsadás  Továbbképzések, munkaközösségi foglalkozások tartása tanügy- igazgatási témában  Szakmai fórum szervezése jogszabályi változásokról, alkalmazásuk gyakorlatáról

14 Pedagógus - továbbképzés Feladatok:  Óvodapedagógusok, tanítók, általános iskolai tanárok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése és szervezése  A pedagógusok tájékoztatása a továbbképzési kínálatról  Új továbbképzési programok alapítása, indítása Jelenlegi kínálatunk:  A tanítás mestersége  Gyógypedagógiai alapismeretek a tanulásban akadályozott gyerekeket integráltan nevelő-oktató pedagógusok részére  Digitális tananyagok felhasználása és készítése  Diszlexia - prevenció és reedukáció  Tanulási nehézségek kezelése a tanulási órákon az általános iskolában  Tehetségfejlesztés a gyakorlatban

15 Tanulótájékoztató és tanácsadó  A „Fiatalok és a MEP” (Modell Európa Parlament) ötletgazda Fazekas Róbert Finnország, Németország, Lengyelország és Magyarország (Földes Ferenc Gimnázium, Herman Ottó Gimnázium, Avasi Gimnázium)  Az év ifjúsági mintaprojektje címet nyerte el a Városi Pedagógiai Intézet. 2008. november 8-án Budapesten vettük át az oklevelet és ezzel nyertünk 700.000 Ft-ot, melyből kiadványt és konferenciát fogunk szervezni.  Komplex ifjúsági fejlesztések ( Alsózsolca, Felsőzsolca, Kistokaj, Nyékládháza, Onga) a Közéletre Nevelésért Alapítvány, a MMJV Önkormányzata és a VPI koordinálásával

16  „Merre tovább?” pályaválasztási tréning hátrányos térségekben tanuló gyerekek és szüleik számára. Alsózsolca, Felsőzsolca, Szirmabesenyő, Sajószentpéter, Kistokaj, Bőcs, Fazola Ált. Isk., Selyemréti Ált. Isk., József Attila Ált. Isk.  Diákönkormányzati vezetők képzése (panaszkezelési lehetőségek, személyiségfejlesztő tréningek)  DIO 2000-től (22 szám) újságírói tréning

17 Ifjúságvédelem (bűnmegelőzés, drogprevenció) 2005-2006-tól önálló terület Feladat: olyan rendezvények, versenyek szervezése, mely a fiatalok neveltségének, szocializáltságának, életszemléletének fontos formálói. Pl.:  „A sport legyen a szenvedélyed” futódélután  „Bűnmegelőzési, drogprevenciós és egészségnevelési – vetélkedő” óvodásoknak  „STOP! Közlekedj okosan!” rajzverseny óvodásoknak  Közlekedésbiztonsági vetélkedő óvodásoknak  „Ifjúságvédelmi Fórum”

18 Diszlexia Prevenciós Módszertani Központ Feladatok:  Diszlexia-prevenciós szűrések megszervezése (középső csoportos óvodások)  A diszlexia-veszélyeztetett gyermekek további vizsgálatának megszervezése  Módszertani segítségnyújtás az óvodai csoportokban végzett prevenciós munkához  A „Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban” pályázati program (együttműködés a Meixner Alapítvánnyal)  Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság XXXVI. Országos Szakmai Konferencia megrendezése (2008. június 26- 28.)

19 Tehetségfejlesztő és Tanácsadó Központ 2002. október Tehetségfejlesztő és Tanácsadó Központ 2008. május Tehetségpont  Tanulmányi- és képességmérő versenyek szervezése (kreatív problémamegoldó verseny, szónokverseny, nyelvi-logikai verseny, rejtvényfejtő verseny stb.)  Tehetségazonosítás  Tehetséggondozó programok összeállítása  30 órás saját akkreditált továbbképzés (Tehetségfejlesztés a gyakorlatban c.)  Előadások, tréningek szervezése a témában  Tehetségfejlesztő műhelyek szervezése (A környezettudatos magatartás kialakítása c., Nyelvi-matematikai logika c., A gondolkodás fejlesztése c., Kreatív írás c.)

20  Nyári tehetségfejlesztő szaktábor szervezése  Munkaközösség működtetése  Kirándulás szervezése (Csodák Palotája, Jövő Háza, Planetárium, Tropicarium stb.)  Segítségnyújtás az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához  Segítségnyújtás a pedagógiai módszertani kultúra megújításához  MÓDSZERTANI VÁSÁR szervezése, hatékony pedagógiai módszerek megismertetése  „Jó gyakorlatok”, modellek bemutatása  Pályázatok írása  A Talentum c. újság szerkesztése, kiadása

21 Városi Környezeti Nevelési Központ Feladatok:  Munkaközösségek működtetése  A pedagógusok ismereteinek, módszereinek bővítése  Szakmai napok pedagógusoknak aktuális témákban (Globális környezeti problémák, radioaktivitás, fényszennyezés, jeles napok)  Szakmai tanulmányutak ( Nemzeti Parkok, Világörökségek)  Akkreditált továbbképzések (erdei iskolák, környezeti nevelés)  Szakmai tanácskozások, konferenciák

22  Előadások –pedagógusoknak, diákoknak aktuális, igény szerinti témák  A szemléletformálás elősegítése  Terepgyakorlatok, kirándulások (Nemzeti Parkok, Tájvédelmi Körzetek, Európa Diplomás Területek, Világörökségek)  Látogatások szervezése (MIVÍZ, Gibárti Vízierőmű, Állatmenhely, Állatkert, Környezetvédelmi Felügyelőség)  Vetélkedők 5 éve folyamatosan óvodások, általános iskola alsó, felső tagozat, középiskola  Felmérések, vizsgálatok (helyzetfelmérés, erdei iskolázás, környezetkultúra)  Környezeti nevelési kiadványok, oktató anyagok készítése

23 Kistérségi szakmai együttműködés (2005-2008)  A B.-A.-Z. Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázatai és a Kistérségi Tanács támogatásával 7 munkaközösséget működtetünk Hagyományos rendezvényeik:  „mesetarisznya”  óvodások játékos környezetvédelmi vetélkedője  a kisiskolások játékos sportversenye a vándorkupáért  az évenkénti aktuális témájú rajzversenyek és kiállítások rendezése

24 Kistérségi programok  „Kistérségi Szakmai Nap”  Sajószentpéteren (159 fő) és Alsózsolcán (144 fő)  2008-ban Emőd és Szirmabesenyő „Kistérségi Gála”  2006-ban Miskolcon 290 fő  2007-ben Alsózsolcán 310 fő  2008-ban, Emődön 350 fő

25 Közösen szervezett szakmai napok, szakmai tanulmányutak  „A holnap egészségéért” szakmai nap Sajószentpéter (2007. május)  iskolai könyvtárosok szakmai napja (2007. március, 2008. október)  iskolai könyvtárosok szakmai kirándulása Budapest Országgyűlési Könyvtár (2007); Kassa, Betlér, Krasznahorka (2008)  szakmai módszertani napok Alsózsolca (2007); Sajószentpéter (2008)  „Értük, hogy nekik jobb legyen” óvodai konferencia  tanulmányút Erdélybe (2008. október)

26 „Tabula Rasa” Pedagógiai Közhasznú Alapítvány  Az alapítvány támogatja az intézet szakmai munkáját, a munkatársak tevékenységét Pályázatok:  A RENESZÁNSZ ÉVE  Az „Együtt Európában” vetélkedő győzteseinek kirándulása  Kutatás: Az agresszió kutatása  Konferenciák: Családon belüli erőszak (nemzetközi)  „Drog, egészségnevelés” pályázat

27 Együttműködő partnereink  Szakmai szervezetekkel Miskolci Állatkert és Kultúrpark, Aggteleki Nemzeti Park, Bükki Nemzeti Park, Északerdő Zrt., Heves Megyei Pedagógiai Intézet, B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Intézet, Sulinova, Miskolci Akadémiai Bizottság, Kassai Önkormányzat Oktatási Osztálya, Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium, Középfokú Ipariskola és Kereskedelmi Akadémia, Miskolci Nemzeti Színház  Felsőoktatási intézményekkel Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, ELTE, Nyíregyházi Főiskola

28  Civil szervezetekkel Holocén Természetvédelmi Egyesület, HEROSZ B.-A.-Z. megyei szervezete, Öko-kör, Ökológiai Intézet, Meixner Alapítvány, Miskolci Állatsegítő Alapítvány, Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Erdei Iskola Egyesület, Comenius Műhely Közhasznú Egyesület, ECHO Innovációs Műhely, Magyar Pedagógiai Társaság, CIVITAS, Operabarátok Egyesülete, Jedlik Ányos TIT  Könyvkiadókkal Apáczai Kiadó Kft, Pedellus Kiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Műszaki Kiadó Kft, Mozaik Kiadó, Gondolat Kiadó, Eduland Kft, Krasznár és fiai Kft.

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlésének határozata alapján 1998 novemberében kezdte meg működését a miskolci Városi Pedagógiai Intézet, majd 3 központja:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések