Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Chile sokszínű ország •Chile különleges ország és ez nem csak bizarr földrajzi fekvésével függ össze. A különlegességre leginkább a Villarica nevű tűzhányó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Chile sokszínű ország •Chile különleges ország és ez nem csak bizarr földrajzi fekvésével függ össze. A különlegességre leginkább a Villarica nevű tűzhányó."— Előadás másolata:

1 Chile sokszínű ország •Chile különleges ország és ez nem csak bizarr földrajzi fekvésével függ össze. A különlegességre leginkább a Villarica nevű tűzhányó a jó példa, amelyik az ország déli részén húzódó tóvidéken található.

2 Chile földrajzi térképe •Chile széltében mindössze csak 200 km-es, de 4 200 km hosszú. Ennek a nagy kiterjedésnek köszönheti sokfajta klímaövezetét. A legszárazabb sivatagi éghajlattól kezdve, amely az északi országrészre jellemző, egészen a sűrű őserdőkig, és a termékeny alföldeken át a jéghegyek, meg gleccserek déli vidékéig minden megtalálható ebben a Csendes-óceán parti országban.

3 A lakosság •Latin-amerikai körülményekhez képest Chilében a lakosság viszonylag egyöntetű. A társadalom erősen európai jellegű. Az indigének, azaz indiánok a lakosság kevesebb, mint öt százalékát teszik ki. A chileiek jobbára a városokban élnek, a lakosságnak csaknem fele a fővárosban, Santiagóban és környékén él. A többi latin-amerikai országhoz képest az életkörülmények viszonylag jók: a lakosság növekedése és az életszínvonal lassan megközelíti a nyugati ipari országokét.

4 Asszonyok •Évente november 25-én Chile nagy városaiban felvonulnak az asszonyok az utcákra. A «Nők elleni erőszak nemzetközi világnapján» hátrányos helyzetük miatt tiltakoznak, mindenek előtt a gyilkosságok, az öldöklés és az erőszak ellen. A fizikai erőszak mindenféle formája annyira elterjedt, hogy létrejött a femicidio fogalma, „nőirtás” jelentéssel. 2009-ben 55 nőt gyilkoltak meg az országban, akiket vagy a házastársuk, vagy az élettársuk, vagy rokonuk, ismerősük, szomszédjuk tett el láb alól.

5 háziasszonytól a kisvállalkozóig •A világgazdasági válság a chilei társadalmi viszonyokat szintén alapjaiban rázta meg: amikor a férfiak, a családapák nem tudják családjukat fenntartani, akkor az asszonyok összefognak, és új gazdálkodási ötleteket dolgoznak ki.

6 A főváros •Chile fővárosa Santiago de Chile öt milliós metropolisz. A várost Pedro de Valdivia spanyol hódító alapította 1541-ben, amelyiket az indigén bennszülöttek többször is leromboltak, de súlyos földrengések is többször elpusztították a várost. A látogatóknak rögtön szembeötlik a szegénység és a hivalkodó gazdagság közötti nagy különbség.

7 Az elnöki palota •A mai Chile elnöki demokrácia. Kétpártrendszere van és a törvényhozásnak alsó és felső háza. A változatos chilei történelem színtere volt az elnöki palota, a főváros szívében a La Moneda téren.

8 katonai diktatúra – „A béke park” nevű emlékhely •1973. szeptember 11-én a chilei katonaság az USA titkosszolgálatának, a CIA - nek segítségével erőszakkal megdöntötte a demokratikusan megválasztott Salvador Allende elnök hatalmát. Augusto Pinochet katonai diktatúrájának éveiben a lakosság üldözésnek, kínzásoknak, gyilkosságoknak volt kitéve, sokan eltűntek és szüntelen félelemben éltek az emberek. Mintegy 1000 kínzó központ volt az országban szerteszét. Egyik ilyen hely volt a Villa Grimaldi, Santiago város külvárosában, ahol 1974 óta 200 embert öltek meg

9 az egyházak szerepe a demokráciához vezető hosszú úton •A kormánypalota lelkésznője, Juana Albornoz tagja az ökumenikus mozgalomnak, amelyik már a diktatúra idején erőteljesen szorgalmazta az emberi jogokat. A puccs után nem sokkal, 1973-ban különböző keresztyén felekezetek és a zsidó hitközség közös békebizottságot alapítottak

10 világvallások •A chilei lakosság java része még római katolikusnak vallja magát. Hosszú időn át Chilében a római katolikus hit államvallás volt, és nagy befolyást gyakorolt a társadalompolitikai döntésekre. Ez a befolyása azonban már csökkent. 1990- ben a demokráciával megkezdődött az egyenjogúság biztosítása az egyházak között. Ennek értelmében az 1999-es kongresszus aláírt egy idevonatkozó törvényt. 2008 óta pedig október 31-e, a reformáció napja, hivatalos állami ünnep Chilében. A kormánypalotában az áhítatokat felváltva tartja egy katolikus káplán és egy szabadegyházi prédikátornő.

11 A kultúra •Chilében sok a kulturális mestermű. Az 1889-ben született Gabriela Mistral költőnő nemzeti hősnek számít. Az iskolás gyerekek között mindenki ismeri és el tudja szavalni a költőnő verseiből valamelyiket. A költőnő 1945-ben a világon ötödikként megkapta a női irodalmi Nobel-díjat. Egy építkezésen látható a képe ezen a reklámplakáton Santiagóban

12 oktatás •A képzési rendszer világosan bizonyítja a szembetűnő egyenlőtlenségeket a chilei társadalomban. Akinek van pénze, az jó képzést tud biztosítani magának. A nagy tömeg esély nélkül marad. A háromszintes iskolarendszer ingyenes, de az állami iskolákban a tanítás szintje messze alatta marad a fizetős privát iskolákénak.

13 Az ifjúság esélyei •A legszegényebb tíz fiatal közül négyen megszakítják tanulásukat Chilében. Egyházi és nem állami szervezeteknek az a törekvése, hogy helyzetükön javítsanak. Ennek a szociális munkának nagy hagyománya van Chilében. Pedro Alberto Hurtado, akit 2005-ben szentté avattak, már az 1940-es években alapított szociális intézményeket, ahol a hajléktalan fiatalok új életlehetőségekhez jutottak. 1968-ban érkezett Chilébe Karolina Meyer misszionáriusnő. 1990-ben létrejött a Cristo Vive Ökumenikus Alapítvány, ahol kertészetet, esztergályos munkát tanulhatnak a fiatalok, illetve vendéglátó szakmunkásokat képeznek ki a hajléktalan fiatalokból..

14 Drága gyógyszerek helyett gyógynövények •A chilei egészségügyi és társadalombiztosítási, valamint nyugdíjrendszer hasonló szervezettségű mint az oktatásügy: piacorientált, individualista és szolidaritás nélküli. •A képen az asszonyok buzgón keverik a reumakrémet: a kanalak a pléhedényekhez ütődnek és fűszeres illat terjeng mindenfelé, kámforé és csaláné. «Mi olyan szegények vagyunk, hogy nem futja orvosra és drága gyógyszerekre» - mondja Lucia Salgado, a Mapucsók Purén Gyülekezetéből származó egyik női résztvevője ennek a gyógynövénykészítő tanfolyamnak.

15 A gazdaság •Chile hagyományosan agrár állam, de a réz és a nyersanyag kitermelése is jelentős bevételi forrás a gazdaság számára. A San Antonió-i kikötő a legfontosabb árukirakodó hely. Itt mutatkozik meg a globalizációs és a hagyományos gazdaság közötti különbség: •A kikötőben ott vannak a kis halászhajók. A halászok küzdenek a létfenntartásért: a multinacionális hajóóriások (ún. trawlerek) viszont kiürítik a tengert.

16 Salétrom, réz és más természeti kincsek •Az ásványi kincsek mindig is meghatározó jelentőségűek voltak Chilében. A szomszédos Peruval és Bolíviával folytatott ún. salétromháború (1879-1884) megnyerése serkentette a gazdaságot. A Santa Laura és Humberstone egykori ipari létesítmények romjai még ma is az egykori elit jólétéről tanúskodnak.

17 Mapucho •A mapucso indiánok képezik az indigén lakosság legnagyobb csoportját. Évszázadokon át elkeseredetten ellenálltak a különböző hódítóknak és küzdöttek saját és sajátos kultúrájuk, valamint hagyományaik megtartásáért.

18 Infrastruktúra és megaprojektek •A környezetvédők tiltakozása ellenére 1991-ben elkezdtek kiépíteni a Bió Bió folyón egy nagy projektet. Ez leginkább a mapuchókat érintette, akik évszázadok óta a folyó mellett éltek és emiatt kitelepítésre kényszerültek.

19 Keserű gyümölcsök •Chile gazdagságát hagyományosan a földművelés adja. Articsóka, avokádó, zöld spárga, citrom – láthatjuk, Chile gyümölcs-, és zöldségtermelő ország, legalább is az ország középső része. Minden utcasarkon kiskereskedők árulják áruikat. A neves csendes-óceáni ország Latin-Amerika nagy gyümölcskiszállító vidékévé vált. Ha valaki nálunk télen friss almát vagy szőlőt vásárol, az nagy valószínűséggel chilei behozatalt tesz asztalára.

20 Bevándorlás és migráció •A gyarmatosítás óta Chile a bevándorlók országa lett. A spanyol hódítókat a 19. században az angolok, az írek és a német üzletemberek követték. Hivatalos adatok szerint Chile összlakosságának 1,8 százaléka külföldön született. Kétharmaduk Dél-Amerikából származik, főleg a szegényebb Peruból és Bolíviából költöznek át a gazdag Chilébe. Észak-Chilében van Iquique kikötővárosa, amelyik a legtöbb bevándorló célállomása.

21 Hány kenyeretek van? •A kenyérsütő kemence Lotában a világimanap 2011-es témájához jó példa és illusztráció. Van elég mindenki számára, csak igazságosan kell elosztani. A kenyér megosztása a Jézus Krisztusba vetett reménység és a szolidaritás jele» - mondják a chilei világimanapi bizottság tagjai. A kenyér jelenti Chilében a fő táplálékot. Egyik étkezésből sem hiányozhat. «

22 Meditációs kép •Norma Ulloa 77 éves egyszerű parasztasszony Copiulemuból volt az, aki készítette a faliszőnyeget, amely a 2011-es világimanap címlapja lett. Élénk színekkel dolgozta ki a «Hány kenyeretek van?» témáját, a chilei élet sajátosságaira vonatkoztatva. A kép központi részében az ötezer ember megvendégelése van. Az éhes emberek türelmesen várakoznak a kenyérből és halból nekik jutó részre, amit a tanítványok összegyűjtöttek. «Mindnyájan ettek és jól laktak» - beszéli el az Újszövetség.

23 A chilei női világimanapi bizottság •A képen látható asszonyok a 2011-es chilei világimanapi előkészítő bizottság tagjai, Vannak közöttük Üdvhadsereg tisztek, római katolikusok, metodisták, lutheránusok, mennoniták és presbiteriánus asszonyok, valamint a pünkösdi egyházból is. Földrajzi és anyagi okoknál fogva a Világimanapi Bizottság Chilében regionális szervezetekben működik. A mai chilei világimanapi mozgalom állandóan bővül és még fiatal. De a gyökerei visszanyúlnak az 1929-es esztendőre, amikor is Chile az első 33 országhoz tartozott, ahol a világimanapot ünnepelni kezdték.

24 Béke legyen veled! •A chilei asszonyok a világimanapi istentiszteleten az országukban uralkodó visszásságokat, szociális különbségeket nyíltan előtárják, és kérik Isten bocsánatát bűneikre. De magasztalják is Istent országuk szépségéért és kérdezik magukat, meg minket a 2010-es földrengés-katasztrófa nyomán: «Hány kenyered van Neked?». «Mit tudsz te megosztani a másikkal?» Válaszuk világos: Ha mindenki a maga részét hozzá tudja tenni és megosztja kenyerét, ha adottságainkat, képességeinket és tehetségünket felhasználjuk, hasznosítjuk, akkor meg tudjuk változtatni a világot, létrejön a remény, amely arról az életről szól, amelyben nem lát senki szükséget.


Letölteni ppt "Chile sokszínű ország •Chile különleges ország és ez nem csak bizarr földrajzi fekvésével függ össze. A különlegességre leginkább a Villarica nevű tűzhányó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések