Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft."— Előadás másolata:

1 Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft.

2 Társasági adó

3 ÚJ: Szabad vállalkozási zóna A térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet!  Az ország leghátrányosabb 47 térségében 903 település, mely  Május 15-től 14 kistérség 177 településével bővült

4 Fejlesztési adókedvezmény a szabad vállalkozási zónában   A szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás.

5 Bejelentés a fejlesztési kedvezmény alapjául szolgáló beruházásról  Az adózó a beruházás megkezdése előtt az adópolitikáért felelős miniszternek bejelenti a 206/2006. (X. 16.) Korm. rendeletben meghatározott valamennyi adatot, vagy  a beruházás megkezdése előtt az adókedvezmény iránti kérelmet a kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában benyújtja az adópolitikáért felelős miniszterhez, ha az adókedvezmény a Kormány engedélye alapján vehető igénybe.  Azonban a beruházás üzembe helyezését követően 90 napon belül az adópolitikáért felelős miniszternek be kell jelenteni a beruházás befejezésének a napját.

6 ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, amelyik közhasznúnak minősül 2013-ban évközi szigorítás ! 4. § 43/a. pont

7 (05.19-től) Látvány-csapatsport támogatás 2013-as évközi szigorítása ! (05.19-től)  A 2013-2014-es támogatási időszakban benyújtott, új sportfejlesztési programok támogatására vonatkozóan.  Támogatás + kiegészítő sportfejlesztési támogatást is fizetni kell annak a sportági szakszövetségnek, vagy sportköztestületnek amelynek a sportágát támogatja.  A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege az eredeti támogatási összeg 10/19 %-ának legalább 75 %, ami nem elismert ktg!  Pótlólagos kiegészítő támogatás: ha túllépjük az 500 M-s adóalapot, akkor adóévet követő 90 napon belül a támogatás legalább 7 %-ának megfelelő összeget befizetni  Indokolás szerint a cél a szponzori, vagy támogatási összegek növelése!  A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetését a teljesítést követően 8 napon belül a NAV-hoz be kell jelenteni! Elmulasztás esetén az adókedvezmény elvész. Elérhető adóelőny 10 %, vagy 19 %-ról lecsökken 2,5 %, vagy 4,75 %-ra 

8 Példa 2013-ban (10 %-os Tao mellett)  Támogatás összege: 10.000 e Ft  Támogatáson elért adómegtakarítás: 1.000 e Ft  Kapható adókedvezmény (max. tárgyévi adó 70 %-áig): 10.000 e Ft  Eddigi összes adómegtakarítás: 11.000 e Ft  Fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 750 e Ft (el nem ismert ktg.)!

9 Előadóművészeti szervezet támogatása   Elérhető adóelőny 10 %, vagy 19 %   Támogatási igazolás: (02.01-től)  max.  max. az előadó-művészeti szervezet EGT- tagállamban a tárgyévet megelőző évben (a tárgyévi helyett) tartott előadásaiból származó jegybevétele 80%-a.   Az előadó-művészeti szervezet támogatója a támogatás juttatásáért a támogatott előadó- művészeti szervezet részéről ellenszolgáltatásra nem jogosult.   Az ezzel ellentétes megállapodás semmis!

10 Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások  Az a költség, ráfordítás, amely  a régi Btk. szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban vagy befolyásolással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban,  az új Btk. szerinti vesztegetés és annak elfogadása, hivatali vesztegetés és annak elfogadása, vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban és annak elfogadása, vagy befolyással üzérkedés, bűncselekmény elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült fel.

11 Pontosítás (08.01-től)  Egyház  Egyházi jogi személy  Az „egyház” fogalma törlésre került a Tao. tv-ben  Egyházi jogi személy :  Egyházi jogi személy (2011. évi CCVI. törvény alapján) :  a bevett egyház (össz. 27. db) és  annak belső egyházi jogi személye  A vallási közösség nem tartozik ide!!!  Az 5. alaptörvény módosítással várhatóan újra változik majd.

12 A Transzferár nyilvántartás változása (22/2009 PM rend.) 06.21-től adminisztrációs enyhítések  Alacsony hozzáadott értékű, csoporton belüli szolgáltatások esetén a haszonkulcs-sáv az eddig 3- 7 %-ról 3-10 %-ra emelkedett.  Szolgáltatások listája az 1. sz. mellékletben  Nyilvántartás alóli mentesülés 50 M Ft értékű szerződésnél  Korábban a szerződés megkötésétől az adóév utolsó napjáig terjedő időszakra kellett nézni  A módosítás során csak az adóévi teljesítést kell nézni!  Költség átterhelés már főtevékenységként is lehetséges

13 Személyi jövedelemadó

14 Nem számít jövedelemnek (08.05-től)  a jogszerűen szervezett, a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény 16. §-a alapján engedélyhez nem kötött  sorsolásos játékból,  a sorsjátékból,  a játékkaszinóból,  a bukmékeri rendszerű fogadásból,  a lóversenyfogadásból,  bingójátékból,  a kártyateremben szervezett kártyajátékból, valamint  a távszerencsejátékból származó nyeremény.  Már nincs pénznyerő automata.

15 Kamat jövedelem (08.01-től)  Kamatjövedelem átsorolható az ellenőrzött tőkepiaci ügylet közé! Pl.: nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  beváltásából,  visszaváltásából,  átruházásából származó jövedelmek esetén.  Kizárólag a 2013. augusztus 01-e előtti kamatjövedelmekre vonatkozhat.  Nyilatkozni az év végéig a befektetési szolgáltató felé.  Miért éri meg?  Adókiegyenlítés lehetséges az ETÜ esetében.

16 Egyéb indokkal adómentes (08.01-től)  a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött kölcsönszerződésből származó követelés (akkor is, ha az elengedés egyezség keretében történik) feltéve,  hogy a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával - független felek között - kerül sor.  Megszűnt a jövedelem korlát!

17 Béren kívüli juttatások

18  Adóterhelés: 35,7 %  Juttatás értékének 19 %-os adóalap kiegészítéssel növelt összege után  16 % Szja (1308A-01-01 lap 3. sor)  14 % EHO (1308A-01-01 lap 14. sor)  Nem változott, hogy évente max. 500.000,- Ft  Időarányosan naptári naponként  Többes jogviszonynál együttesen  Felette lévő rész átkerül a 70. §-ba (51,17 %)  Kivéve, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg!

19 Béren kívüli juttatások lehetnek  Üdülési szolgáltatás  Munkahelyi étkezde és/vagy Erzsébet utalvány  Iskolakezdési támogatás  Helyi utazási bérlet  Iskolarendszerű képzés  Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás  Önkéntes, önsegélyező pénztári + foglalkoztató nyugd.szolg.int. Támogatás  SZÉP kártya 

20 Mire költhetünk a SZÉP kártya alszámláiról? (07.01-től)  Szálláshely alszámla:  szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is),  belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),  a szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen a szálláshely- szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,  fizikai közérzetet javító szolgáltatás (a gyógyfürdők tevékenysége is),  máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.  Vendéglátás alszámla:  éttermi és mozgó vendéglátás,  egyéb vendéglátás,  szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is),  fizikai közérzetet javító szolgáltatás (a gyógyfürdők tevékenysége is),  máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.  Szabadidő alszámla:  szálláshely-szolgáltatás (a családi panzió szolgáltatása is),  szabadidős tevékenységek, stb.

21 Egyes meghatározott juttatások  Marad minden a régiben  Kivéve:  2013-tól nem tartozhat bele a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány!!!  Ezek 2013-tól jogviszonyos jövedelmek !!!  Adózása marad  Juttatás 19 %-kal növelt rész után  16 % szja (1308A-01-01 lap 2. sor)  27 % eho (1308A-01-01 lap 15. sor)  Összesen 51,17 % adóterhelés

22 2013-ban év közben új béren kívüli juttatás (05.19-től)  Öpt. szabályai alapján  Önkéntes pénztárba fizetett adomány  Munkáltató fizetheti  Munkavállaló és hozzátartozói részére  Célzott szolgáltatásra – adománynak minősül  Mértéke: alkalmazottak létszáma * minimálbér  Béren kívüli juttatásként adózik visszamenőleg  A korábbi adományt a májusi 1308-as bevallásba  500.000-es korlátba nem tartozik bele!!!  Értékhatár felett egyes meghatározott juttatás!  Az Önkéntes pénztár által nyújtott célzott szolgáltatás adómentes!

23 Adómentes juttatások   50 ezer forintig a kulturális szolgáltatás a sportbelépővel együtt ! Kulturális szolgáltatásnak minősül a belépőjegy, bérlet:   muzeális intézmény és művészeti létesítmény kiállítására,   színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra,   közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére   illetve a könyvtári beiratkozási díj.   NAV állásfoglalás alapján csak élőszereplős programok lehetnek!   Pénzügyi intézmény által elengedett devizatartozás, ha az átlagkereset a minimál-nyugdíj négyszeresét nem éri el.   Munkába járással kapcsolatos költségvetési támogatás

24 Munkahelyvédelmi akcióterv 2013. évi intézkedései

25 Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye  A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt érvényesíthet.  FEOR 9-es  Törthónapra is érvényesíthető

26 25 év alattiak és 55 év felettiek foglalkoztatásának támogatása  Azt, aki olyan 25 év alatti pályakezdőt foglalkoztat, aki nem rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal ( erről 15 napnál nem régebbi igazolás kell ), a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 %-os adókedvezmény illet meg a foglalkoztatás első 2 évében.  Ha a 25 év alatti pályakezdő rendelkezik 180 napot meghaladó biztosítási jogviszonnyal, vagy ha 55 év feletti foglalkoztatottról van szó, akkor a foglalkoztató a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe.  Több munkáltató egyszerre és egymás után alkalmazhatja.

27 Tartósan álláskeresők kedvezménye  Tartósan álláskereső: akit a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként tartották nyilván.  A hónapok számításánál a közfoglalkoztatás idejét figyelmen kívül kell hagyni!  ÁFSZ igazolás kell.  2013-tól létesített munkaviszonyra lehet alkalmazni.  A foglalkoztató az első két évben a havi munkabér, de legfeljebb 100.000 forint után 27 %-os adókedvezményt, a harmadik évben pedig ugyancsak legfeljebb 100.000 forint után, 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe. a harmadik évben pedig ugyancsak legfeljebb 100.000 forint után, 14,5 %-os adókedvezményt vehet igénybe.

28 Gyed, gyes, gyet után, ill. gyes, gyet mellett munkába visszatérők foglalkoztatása  A foglalkoztató az első 2 évében a havi munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 27 % adókedvezmény,  a foglalkoztatás 3. évében pedig, 14,5 % adókedvezményt vehet igénybe.  Ha az ellátások után jön vissza dolgozni, akkor max 45 hónapig jár a kedvezmény, melyet az anyasági ellátás folyósításának megszűnését követő hónaptól kell számítani.

29 A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye (07.01-től)  A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 forint 27 %-a a foglalkoztatás első két évében,  14,5 %-a a foglalkoztatás harmadik évében  A tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található.  A létszám megtartása feltétel!  A kedvezményezett új munkavállalót nem kapcsolt vállalkozástól veszik át és legalább 6 hónapja bejelentett lakóhelye van a szabad vállalkozási zóna területén  Már nem kell nagy értékű beruházás!  Nincs adókedvezmény, akire a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kap a munkáltató

30 Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény  Doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállalót foglalkoztató - vállalkozásként működő kutatóhely,  Kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 500.000 forint 27 %-a.

31 Korlátozások   START + új kedvezmények együtt: NEM!   START PLUSZ, -EXTRA, -BÓNUSZ + a nettó bér értékének megőrzése kedvezmény: IGEN!   Karrier Híd Program + a nettó bér értékének megőrzése kedvezmény: IGEN!   Új kedvezmények + a nettó bér értékének megőrzése kedvezmény: NEM!

32 Szakképzési hozzájárulás kedvezménye  Adóalap kedvezmény a foglalkoztatás első két évében a bruttó munkabér, max havi 100.000 Ft- ig a ( részmunkaidősnél arányosan )  25 év alatti és 55 év feletti személyek,  tartósan álláskereső személyek,  anyasági ellátásból visszatérő, vagy közben foglalkoztatott személyek,  szabad vállalkozási zónában foglalkoztatott személyek foglalkoztatása esetén.  Kutatóknál 500.000,- Ft-ig adóalap kedvezmény.

33 Egyéni vállalkozók minimum járulék alap 07.01-től  GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó  Ha a GYET folyósítása alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja  Nincs szocho a minimálbér 112,5 % után  Nincs járulék sem a 100%, ill. 150 % után  DE,  Vállalkozói kivét esetén, ill. átalányadózásnál az átalányban megállapított jövedelemnél  általános szabályok szerint kell járulékokat és szochó-t fizetni!

34 Átalányadós EV 36 órás munkaviszony mellett (07.01-től)  2013. 06. 30-ig  10 % nyugdíjjárulék a minimálbér után  7 % egészségbiztosí- tási járulék a minimálbér 150 %-a után  27 % szocho az átalányban megállapított jövedelem után  2013. 07. 11-től  Csak az átalányban megállapított jövedelem után kell fizetni a  10 % nyugdíjjárulékot,  7 % egészségbiztosí- tási járulékot,  27 % szocho-t

35 Egészségügyi hozzájárulás  08. 01-től új 6 %-os mértékű EHO a 16 %-os Szja mellett  Kamatjövedelmeket:  bankbetétre, takarékbetétre fizetett kamat és egyéb hozam;  a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból (például kötvény), kollektív befektetési értékpapírból származó kamat, és más jövedelem;  nyereménybetétkönyv tárgynyereménye (tárgynyeremény, értékpapír adóalapja a szokásos piaci érték 1,19-szerese);  a biztosítói teljesítésből a befizetett díjat meghaladó összeg azzal, hogy nem minősül befizetett díjnak a kockázati biztosítás díja;  a szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön kamatának azon része, amely a jegybanki alapkamatot 5%-kal meghaladja;  a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját (kedvezményezettjét, örökösét) a tag munkaviszonyának a feltételes jogszerzési időtartam lejárta előtti megszűnése miatt megillető összegből a tag által befizetett hozzájárulás-kiegészítés összegét meghaladó rész.

36 Nem kell a 6 %-os EHO-t megfizetni  a 0 % Szja-s kamatjövedelem;  az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, (forintban jegyzett magyar állampapírok kamata);  az olyan kollektív befektetési értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben, vagy a kollektív befektetési értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, amelyek befektetési alapok legalább 80%-ban magyar állampapírokat tartanak a portfóliójukban;  TBSZ számla, melyet 2013. 08.01-től nyitottak és 3 éven túl szüntetik meg

37 Stabilitás megtakarítási számla (SMSZ) – adóamnesztia  A Magyar gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint  Mo. külföldi pénznemben fennálló adósságának csökkentése érdekében  Min. 5 M Ft befizetésével, vagy átutalásával nyithat kizárólag természetes személy (akár többet is), melyet a befizetés időpontjában belföldről származó jövedelemnek kell tekinteni!  Az SMSZ stabilitás megtakarítási értékpapír-számlából és stabilitás megtakarítási pénz-számlából áll.  Csak a Magyar Állam, illetve az EGT más tagállamában kibocsátott, forintban jegyzett állampapírt lehet venni, melynek hozama után a kamatjövedelemre vonatkozó adókötelezettség van.  Tőkekivonás során keletkező adókötelezettség:  3 éven belül a kifizetett összeg 200 %-a után  3-4 éven belül kifizetett összeg 100 %-a után  4-5 éven belül kifizetett összeg 50 %-a után  5 év után kifizetett összeg 0 %-a után!  Részletszabályokról a rendelet folyamatban van.

38 Illetéktörvény változásai  Öröklés és ajándékozás esetén egységes illetékmérték  Általános esetben 18 % ! (nincs érték szerinti differenciálás)  Lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén 9 %  Egyenes ági rokonok közötti öröklés és ajándékozás továbbra is illetékmentes.

39 2013-as évközi módosítás (04.21-től)  Mentes az öröklési és ajándékozási illeték alól:   lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés   Új eljárási illetékmentesség:   az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány

40 Ajándék bejelentése  13 AVBA nyomtatványon  Ha az ajándékról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja!  30 napon belül!  Nincs visszamenőleges illeték a korábbi illetékmentes ajándék bejelentésének elmulasztása esetén!  Nem kell bejelenteni a következő ajándékozást:  amely után adót, járulékot kell fizetni;  munkavállaló részére adott ingyenes, adómentes juttatások;  pénzügyi szervezet 10.000,- Ft-ot meg nem haladó követelésének elengedése (követelés megszűnjön);  a közüzemi díjtartozás elengedése, feltéve, hogy a magánszemély és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme max az öregségi nyugdíjminimum összegének kétszerese;  egyenes ági rokontól kapott ajándék!;  Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezése alapján elengedett követelés;  rögzített árfolyamon történt végtörlesztés miatt a lakóingatlanon alapított jelzálogjog megszűnésével együtt elengedett követelés.

41 Autózzunk egy kicsit! Egy kis áfa és cégautóadó

42 Szgk-ra vonatkozó szabályok  Személygépkocsi?  VTSZ 8703 !!!  Személy(ek) szállítására való  Vezetővel együtt max. 9 főt  Mindegy, hogy milyen üzemanyaggal megy  Forgalmi engedély „J” pontjánál: M1, vagy M1G

43 Szgk és az Áfa  Beszerzés esetén:  Főszabályként az áfa nem levonható  Levonási jog:  Taxi szolgáltatásra használt szgk. legalább 90 %-ban  Bérbeadás útján történő hasznosítás legalább 90 %-ban  Továbbértékesítési célból (árukészlet)  EU-s beszerzés esetén:  Új gépjármű (max 6 hónap, vagy max. 6000 km)  Áfa fizetési kötelezettség

44 Szgk és az Áfa  Értékesítés 04. 20-ig:  Ha a beszerzés során áfa-t hárítottak át, amit nem lehetett levonni, akkor eladáskor áfa mentes  Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t, akkor eladáskor áfa felszámítási kötelezettség  Értékesítés 04. 21-től:  Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t (mert pl. msz-től, egyéb nem adóalany szervezettől vagy, árrés-adózótól vettük), akkor eladáskor áfa mentes!  Feltétel:  Ha áfa-s lett volna, az áfa levonási jogot akkor sem érvényesíthettük volna 

45 A személygépkocsik üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áfája 2013-tól   A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó 50%-a nem vonható le.   Ha a személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át továbbszámlázzák más adóalany felé nyújtott szolgáltatás részeként, akkor a teljes áfa levonható.   Főkötelem – mellékkötelem !!! Áru – szolgáltatás

46 Közlekedési eszköz bérbeadása 2013-tól (EU-s szabály)  Közlekedési eszközök hosszú távú bérbeadása (vízi közlekedési eszköznél 90 napot-, egyébnél 30 napot meghaladó)  Nem adóalany részére  A teljesítési helye a szolgáltatást igénybe vevő nem adóalany lakóhelye, szokásos tartózkodási helye!  Kedvtelési célú hajók nem adóalany részére történő hosszú távú – vagyis 90 napot meghaladó – bér­beadása esetén a teljesítési hely a bérbeadás helye.

47 Szgk és a Cégautóadó (Gjt.) 2013-as évközi változásai  Új fogalom a tartós bérletbe adott személygépkocsi:  az a személygépkocsi, amelyet egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre adtak bérbe, feltéve, hogy a bérbe vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték.  Nincs cégautóadó az olyan, magánszemélynek tartós bérletbe adott személygépkocsira, amely után kizárólag écs-t számoltak el.  Szgk. tartós bérbeadásnál a cégautóadó alanya nem a tulajdonos, hanem a bérbevevő lesz, azaz ugyanaz az adó alanya, mint a gépjárműadó alanya.  A július 1-től hatályos szerződések esetén

48 Még egy kis Áfa

49 Előlegfizetés EU-s termékértékesítéshez kapcsolódóan   Az adómentes EU-s értékesítés esetén az előlegként átadott összeg áfafizetési kötelezettséget nem keletkeztet.   Tehát az eladó nem köteles az átvett összegről számlát kibocsátani,   és az összesítő nyilatkozatban sem kell azt feltüntetnie!

50 Időszakos elszámolás alá tartozó, Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén   Amennyiben az elszámolási időszak meghaladja az 1 naptári hónapot, a felek közötti megállapodástól függetlenül:   Közösségen belüli adómentes termékértékesítés esetén minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik   Az ezen Közösségen belüli adómentes termékértékesítésnek megfelelő Közösségen belüli termék beszerzése esetén is minden naptári hónap utolsó napján időarányos részteljesítés történik   Tehát vélelmezett teljesítési időről van szó!

51 Elektronikus számla  Minden olyan számla, amelynek kibocsátása és befogadása elektronikus formában történik.  A számlák adattartalma sértetlenségének és eredete hitelességének biztosítására alkalmazható bármely más üzleti ellenőrzési eljárás is.  Tv. kettőt nevesít: EDI és elektronikus aláírás (már nem kell időbélyegző)  Elektronikus megőrzési kötelezettség!

52 Összesítő jelentés lekérdezése  1365M nyomtatvány  Bejelentési kötelezettség (áfa 2 M Ft-ot eléri vagy meghaladja):  Termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás során az értékhatárt egyedileg elérő számlatételek esetén (számlák felsorolása: sorszám, teljesítés dátuma, adóalap, adó)  Termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel során  az értékhatárt egyedileg elérő számlatételek esetén (számlák felsorolása: sorszám, teljesítés dátuma, adóalap, adó)  Egyedi értékhatár alatti beszerzési számlák esetén, ha az összevont levonható áfa az értékhatárt eléri, vagy meghaladja.  2013. június 27-től az eBEV rendszeren lekérdezhető a m  2013. június 27-től az eBEV rendszeren lekérdezhető a más adózók áfa összesítő jelentéseiben bevallott, a lekérdezőre - mint vevőre, vagy eladóra - vonatkozó adatok

53 2013. április 1-től  FAD: élősertés + egész és hasított félsertés frissen, hűtve, v. fagyasztva.  Pénztárgépek elektronikusan összekötve az dóhatósággal – adatszolgáltatás  augusztus 31-e is törlésre került 2013. július 1-től  Horvátország EU tag!

54 KATA és KIVA

55 KATA választása 04.21-től   Csak akkor nem választható a KATA alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti   68.20 számú „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből” bevételt szerzett   Tehát lehet bevétele:   66.22 számú Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységből   66.29 számú Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységből   Bejelentkezés nyomtatványai:   13T201 - Egyéni cég, KKT., Bt.   13T101 - aki nem szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, pl.: egyéni ügyvéd   13T101E - egyéni vállalkozók

56 KIVA 04. 21-től (1/2)  Év közben is be lehet lépni a KIVA-ba  A KIVA adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz történő bejelentését követő hónap első napjával jön létre. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon (13T203KV), elektronikus úton lehet megtenni, melyet 30 napos jogvesztő határidőn belül vissza lehet vonni. A kisvállalati adóalanyiság keletkezése napjával önálló üzleti év kezdődik.  Az adóalap számításánál a Tbj. szerinti járulékalapot képező jövedelemnél csökkentő tétel a kedvezményezett foglalkoztatottnál:  Akinél 27 %-os szocho kedvezmény van ott 100e Ft  FEOR 9-es, 25 év alatti, 55 év feletti esetén 50e Ft  Részmunkaidősöknél időarányosan!

57 KIVA 04. 21-től (2/2)  Pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek:  Tao szerinti écs továbbvitele – a számított nyilvántartási érték 10 év alatt egyenlő részletekben, vagy kivezetéskor a maradék (csökkentő tétel).  Készlet továbbvitele – első KIVA-s évben ha a zárókészlet alacsonyabb, mint a nyitókészlet, akkor a különbözet csökkentő tétel.  A KIVA adóalanyiság időszakát megelőző időszakra vonatkozó és a KIVA adóalanyiság időszaka alatt visszatérített adó csökkentő tétel  KIVA-ból Tao-ba: a KIVA adóalanyiság megszűnés évében a pénzforgalmi eredményt módosító tételek:  A KIVA-s időszakra vonatkozó, be nem folyt bevétel időbelileg elhatárolt összege (növelő tétel)  A KIVA adóalanyiság időszaka alatt teljesített, időbelileg elhatárolt pénzeszköz kifizetést, amely nem a KIVA-s időszakra vonatkozik (növelő tétel)  A KIVA adóalanyiság időszaka alatt beszerzett, kifizetett év végén kimutatott készlet érték (növelő tétel)  A KIVA adóalanyiság időszaka alatt befolyt bevétel elhatárolt összege, amely nem a kisvállalati adóalanyiság időszakára vonatkozik (csökkentő tétel)  A KIVA adóalanyiság időszakára vonatkozó, időbelileg elhatárolt, ki nem fizetett költség, ráfordítás összege (csökkentő tétel)

58 Pénzügyi tranzakciós illeték évközi változásai  Illetékköteles műveletek:  átutalás,  beszedés,  készpénzkifizetés fizetési számláról,  készpénzbefizetés,  okmányos meghitelezés,  a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása,  kölcsöntörlesztés,  pénzváltási tevékenység.

59 A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke  a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt), de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint;  ha az illetékfizetésre a kincstár kötelezett, a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt), de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint az állampapír forgalmazásával kapcsolatos fizetési műveletek esetében; És ahol megszűnt a 6 ezer forintos felső korlát:  ha az illetékfizetésre a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény vagy a kincstár kötelezett, a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 %-a (korábban 0,2 % volt),  a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,6 %-a (korábban 0,3 % volt), a fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve a készpénz- helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén.  A csoportos átutalás egyes átutalási megbízásai és a csoportos beszedési megbízás egyes beszedési megbízásai önálló fizetési műveletnek minősülnek!

60 Távközlési adó 08.01-i változása  Telefonhívás esetén, ha azt:  magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról indítják, akkor hívásonként 2 forint/megkezdett perc,  nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról indítják, akkor hívásonként 3 Ft/megkezdett perc.  SMS küldés esetén, ha azt:  magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról küldik, akkor 2 forint/darab,  nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó hívószámról küldik, akkor 3 Ft/darab.  De együtt max.  magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószám esetén 700 Ft/hó/hívószám,  nem magánszemély előfizető előfizetéséhez és a szolgáltatóhoz tartozó hívószám esetén 5000 Ft/hó/hívószám.

61 Mentes a távközlési adó alól  a segélyhívás,  adománygyűjtő szám hívása,  üzenetküldés adománygyűjtő számra,  a teszthívás, teszt-SMS,  magánszemély előfizető hívószámáról indított hívások időtartamából havonta 10 megkezdett perc.

62 Felügyeleti díj (romkocsma-adó) 1/2  Kereskedelmi törvény írja elő  A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő- testülete - a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja:  az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint  a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek éjszakai (24 és 6 óra közötti) nyitva tartásával összefüggő - a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó - többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat.  Felügyeleti díj:  Max. 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap mértékben határozhatja meg, de meximum az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának 0,5%-a.  A felügyeleti díj alapja vendéglátó üzletek esetén a működési engedélyben vagy igazolásban meghatározott befogadóképesség, egyéb üzletek esetében az alapterület alapján számított 3 négyzetméterenként egy fő.  A felügyeleti díjat negyedévente, az azt követő hónap 15-éig kell megfizetni az illetékes önkormányzat erre a célra létrehozott számlájára.

63 Felügyeleti díj (romkocsma-adó) 2/2  Felügyeleti díj felhasználása:  kizárólag a felügyeleti díj fizetésére kötelezett üzletek által közvetlenül vagy közvetve okozott, a települési önkormányzatot egyébként terhelő közbiztonsági, illetve köztisztasági feladatokat meghaladóan az éjszakai nyitva tartással összefüggésben keletkező - az önkormányzat által elkülönítetten kimutatott! - közbiztonsági, illetve köztisztasági többletfeladatok ellátására.  Világörökségi helyszínek:  Budapest – a Duna-partok, a Budai Vámegyed és az Andrássy út  Hollókő ófalu és környezete  Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai  Az ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátságés természeti környezete  Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta  Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője  Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj (röviden: Fertő-táj)  Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj


Letölteni ppt "Fontosabb 2013. évi évközi adótörvény változások S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések