Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A brit kommunikáció Angolok, skótok, walesiek és mások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A brit kommunikáció Angolok, skótok, walesiek és mások."— Előadás másolata:

1 A brit kommunikáció Angolok, skótok, walesiek és mások

2 Az ország neve  Nagy Britannia és Észak Írország Egyesült Királyság  „I am not English I am Scottish.”  Skótok: „Mi közvetlenebbek, barátkozóbbak vagyunk, mint az angolok.”  Vö: „A párkányi szlovák lány”  Ecaterina Szabo, a román sportoló.”  „Komám, tegnap vitakoztam a románnal.”  Átjárnak hozzánk a szlovákok Komarnóból.”

3 Az ország neve  Great Britain = a másik Britannia, azaz a másik Bretagne  Észak-Írország miért nem az Ír Köztársasághoz tartozik??  Mert a lakosság többsége Észak-Irországban protestáns (anglikán vagy kálvinista, azaz angol vagy skót), a kisebbség katolikus ír.  Mert gazdasági ellentétek vannak (gazdagabb protestánsok, szegényebb írek)  Az IRA (Ír Köztársasági Hadsereg) terrorja  2007: a megoldás reménye, kiegyezés

4 Anglia  Területe: 131. 367km2, lakossága: 51 millió: London: 8 millió lakos.  A Föld legurbanizáltabb országa, a mezőgazdasági népesség: 2 %  Őslakók: kelták (ők is a kontinensről)  Római hódítás: i.u. 43 Hadrianus faláig  Észak-Anglia vs. Dél-Anglia  I.u. 5. sz. angle, nyugati szász, jüt telepesek (Németo., Dánia, Németalföld)

5 Anglia  Vikingek: 9. sz. (Dánia, Norvégia)  Normannok, 1066: Hódító Vilmos, norman-francia kultúra: mai angol nép és nyelv  Kelták visszaszorítása északra és nyugatra  Az angolok az összes bevándorló keveredett leszármazottja, de uralkodó az angolszász jelleg

6 Következmény: az angol szókincs  Fele germán, fele latin vagy neolatin szó, ezért:  szinonimák rendszere (germán – latin szó):  man – people  choose – select  looking glass – mirror  swine – pork  fast, quick – rapid

7 Germán főnév → latin melléknév  mother → maternal (line)  father → paternal (line)  mouth → oral  nose → nasal  eye → ocular  man → human  mind → mental  ox → bovine  town → urban

8 Skócia: Caledónia  6 millió, 77.171 km2, Edinburgh  Gael (gaél)kelta néptörzs: írek, skótok  A kelták Írországból kerültek Skóciába, ott összekeveredtek az őslakos piktekkel és a bevándorló germánokkal. Scotia a X. sz.- ig = Írország. A XVIII. sz-ig közös irodalmi nyelv!

9 Skócia  1603: angol–skót perszonálunió  Kálvinizmus = presbiteriánus egyház  Stuart Mária, 1567  1707: Nagy Britannia megalakulása. Skócia az angol parlamentbe és felsőházba küld képviselőket. Ma ismét önálló parlamentjük van! A külügy, hadügy és pénzügy közös (vö. Monarchia).

10 Wales: Cambria  20.758 km2, 2,8 millió, főváros: Cardiff  Welsh nyelv: cymraeg (kömrájg)  1284: I. Edward hódította meg (Arany!)  1301: a hercegséget fiának adományozta: „walesi herceg”  1971: 21 % ismerte a walesi nyelvet, sőt 32 ezren csak ezt a nyelvet ismerték!  Az oktatás nyelve: angol, de a walesit tanítják, rádió- és tévéadások vannak.

11 Ír Köztársaság  3,5 millió lakos, fővárosa: Dublin (Észak Írországé: Belfast)  Gaedhelg (géling) nyelv  Angol földesurak szerepe, 1831: az iskolai oktatás nyelve az angol  Kivándorlás Amerikába a nyomor miatt  Az ír nyelv oktatása kötelező, de csak a pedagógusok 9 %-a ismeri ezt a nyelvet  Yeats, Joyce, Shaw, Swift, Kennedy

12 Családnevek  McGregor, McDonald: skót  O’Toole, O’Henry: ír  Hughes: walesi  A családnév ma már nem jelenti minden esetben a nemzetiséget!

13 Néhány tipikus angol családnév  Butler ‘inas’  Chamberlain ‘komornyik‘  Carter ‘kocsis’  Smith ‘kovács’  Thatcher ‘tetőfedő’  Carpenter ‘ács’  Taylor ‘szabó’  Johnson ‘Jánosfi’  Peterson ‘Péterfi’  Ericson ‘Erikfi’

14 Az anglikán egyház (Ecclesia Anglicana) szerepe  Nemzeti egyház: „Church of England”  VIII. Henrik (1509-1547) szerepe.  1534: a király az anglikán egyház feje,  szentek, ereklyék, gyónás, körmenetek, szerzetesség, papi nőtlenség, oltár, mise, tisztítótűz törölve,  liturgia, egyházszervezet maradt: episzkopális egyház, Primate of All England. Centerbury érsek (csak hitéleti kérdésekben dönt), Primate of England: Yorki érsek (helyettes).  Puritánok: az angol kálvinisták, üldözésük, kivándorlásuk (USA alapító rétege, WASP)

15 Egységes kultúra  „Mi” és a „kontinens”; a csatorna szerepe  1066 óta nem volt idegen megszállás!  Az 1642–1660-as polgári forradalom óta a változások evolúciós úton történnek!  1688: „Bill of Rights”, dicsőséges forradalom: a királyi hatalom korlátozása, a parlament szerepe (tory, whig párt)  Kabinet, minister, prime minister azóta van

16 Bevándorlás: problémák  1962-ig a volt gyarmatokról korlátozás nélkül települhettek be.  Színes bőrűek aránya 1997: 6 %  2007: 9 %  Indiaiak, pakisztániak, arabok és fekete afrikaiak. Kultúraközi problémák!  A világ második legnagyobb mecsetje Londonban van…

17 A verbális kommunikáció  Udvariasság, figyelmesség, a kategórikus vélemény mellőzése, folyamatos érdeklődés („ugye?”)  It is a nice morning, isn’t it? Időjárás…  A taxi will be faster than a bus, don’t you think?  I am afraid, as far as I know, as I feel, I think, It seems to me

18 Verbális kommunikáció  Nem szeretnek visszautasítani: Not now, thanks.  A kellemetlen javaslatra: Perhaps next month, We shall come back to the subject later  Udvariaság: a yes és no sohasem áll önmagában: Yes, please; Yes, sir; No, thank you  Tegezés, magázás: Just call me John!

19 Verbális kommunikáció  Nem szeretnek panaszkodni: Tight upper lip. Betegség esetén: Take it easy! A panaszkodás mögött hátsó szándékot sejtenek.  A bókot értékeli: „How well you look today!”  Tabutémák: jövedelem, vagyon, betegség, a királyi család (?)  Banketten, üzleti vacsorán: toast: az üzleti alku fontossága, személyes elem, humor

20 Verbális kommunikáció: az understatement fogalma  1. csökkentés (tények jelentőségéé)  2. kevesebbet mondás / állítás, mint a valóság  3. szépítő körülírás, tények enyhítése  Dicsekedni és túlozni nem szabad  Dicséret: not bad  nice, interesting = nem tetszik igazán  Vélemény: fenntartásokkal

21 Verbális kommunikáció: mit nem mondanak?  Good appetite! Európában mindenhol mondják, csak az angolok nem…  Enjoy your meal! (csak bizonyos körülmények között: ha nem együtt étkeznek!). A pincér: Thank you!  Nádasdy Ádám: a magyar utaskísérő esete („Enjoy your meal!”)

22 Verbális kommunikáció  A szociolektus fontossága: a társadalmi rétegek beszédmódja eltérő (Pygmalion!)  Felső osztály: arisztokraták, régi nemesek, magániskolák végzettjei  Felső középosztály: főtisztek, Oxford, Cambridge végzettjei  Középosztály: köztisztviselők, banktisztviselők, tanárok, művészek, kereskedők egy része  Alsó középosztály: jobb szakmunkások, kistisztviselők, boltosok  munkásság

23 Nem verbális kommunikáció  Taktilis kommunikáció: a kézfogás csak bemutatkozáskor,  a férfiak egymás között kerülik az érintést  Szekvenciális időkezelés. A levélre max. 5 napon belül illik válaszolni  A small talk rövid: „Have you been to the country before?” How do you like London?” „Are you satisfied with your accomodation?”

24 Hamis barátok  actual (valóságos,mostani)  gymnasium  college (főiskola)  billion  pathetic (szánalmas)  blame (hibáztat, okol)  cotton (pamut, gyapjú)  trillion  aktuális ‘időszerű’  gimnázium  kollégium  milliárd  patetikus  blamál  koton  billió

25 Hamis barátok  angol: gift ‘ajándék’  német: gift ‘méreg’  angol: rat ‘patkány’  német: Rat ‘tanács’  ngol: demand ‘követel’  francia: demand ‘kér’

26 Hamis barátok  My father is a minister. (protestáns pap)  Call the engineer! (gépész)  He is a police officer.(rendőr)  She is a professor. (angolul a tanársegéd is professzor)

27 Hamis, ám hasznos barát...  Angol: preservative (‘tartósítószer, konzerváló szer’), de:  Francia: préservatif  Német: präservativ  Román: prezervativ  Olasz, spanyol, portugál: preservativo  Orosz: prezervatyiv  Lengyel: prezerwatiwa  Katalán: preservativu

28

29 Eltérő jelentésárnyalatok  Tessék!  Tessék?  Tessék!  Here you are!  Help yourself!  Do start! Lásson hozzá!  After you.  Come in!  I’m sorry? Mit mondott?  Yes, please? Segíthetek?  Go ahead. Tessék csak!  Hallo?  Please, sit down!

30 Az angol nemzeti karakter  A sport kultusza. A modern sportok szülőhazája! A fair play eszménye.  Az „angol hidegvér” vs. futballhuligánok; ennek vélhető okai? Mert csak középhatalom lett GBR?! Frusztráció emiatt??  Hyde park, klub, hobby: a másság tisztelete  Szerencsejátékok szenvedélye: a fogadásban No. 1 a világon, a felnőttek 75 %- a rendszeresen lottózik!  Önirónia, az angol humor: Mr Bean

31 Álangol szavak  Más nyelvekben szerkesztik angol elemek felhasználásával. A japánban, koreaiban rengeteg ilyen szó van:  old miss = spinster  table speech = after dinner speech  goal in = gólt rúg, kosarat dob, átszakítja a célszalagot, a házasság révébe érkezik...

32 Viccek…  Lady Astor: Uram, ön olyan kibírhatatlan alak, hogy ha a felesége lennék, ciánkálit tennék a kávéjába.  Churchill: Ha maga a feleségem lenne, ki is innám.  J. B. Shaw: Jöjjön el a hétfői premieremre, Mr. Churchill, és hozza el a barátját. Ha van olyan.  Churchill: Köszönöm a jegyeket. Hétfőn nem érek rá. De kedden a második előadásra szívesen elmegyek. Ha még lesz olyan.

33 Az üzleti tárgyalás  A small talk rövid: the time is money  Kedvező személyiségjegyek felmutatása, a műveltség fontos, érdeklődés a másik iránt  Tárgyalás közben nincs anekdótázás  A meghívás akkor igazi, ha helyet és időopontot is közöl!  Meghívás a vendéglátó klubjába: értékelendő!  Ha a háziasszony is jelen van, másnapra illik virágot küldeni

34 Az „angol nyelvi imperializmus”  Az angol nyelv terjedésének okai:  1. A brit gyarmatosítás  2. A modern sportok szülőhazája  3. A pop-kultúra kialakítója (a jazz szerepe)  4. A modern technológia, internet


Letölteni ppt "A brit kommunikáció Angolok, skótok, walesiek és mások."