Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Heller Farkas Főiskola Logisztika Szakirány II. Budapest, 2008.február Új törekvések a logisztikai közreműködésben Prof. emeritus, Dr. Knoll Imre egyetemi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Heller Farkas Főiskola Logisztika Szakirány II. Budapest, 2008.február Új törekvések a logisztikai közreműködésben Prof. emeritus, Dr. Knoll Imre egyetemi."— Előadás másolata:

1 1 Heller Farkas Főiskola Logisztika Szakirány II. Budapest, 2008.február Új törekvések a logisztikai közreműködésben Prof. emeritus, Dr. Knoll Imre egyetemi tanár, MTA doktor egyetemi tanár, MTA doktor

2 2 II. félév, 5. téma Az állam és a magánszféra kooperációja PPP – Public Private Partnership Prof.Dr.Knoll Imre Prof.Dr.Knoll Imre

3 3 PPP-alapelvek 1. A nemzeti alapon álló hazai, nemzetközi és A nemzeti alapon álló hazai, nemzetközi és EU-irányelvek szerinti fejlesztések EU-irányelvek szerinti fejlesztések a./ elképzelhetetlenek PPP- együttműködés nélkül, b./ ehhez 1./ a nemzet-államokon belüli és 2./ a „partner”-államok közötti kooperáció, sőt koordináció szükséges! sőt koordináció szükséges! Ebben segít a ”fejlesztési marketing”= keresd Ebben segít a ”fejlesztési marketing”= keresd a legkedvezőbb PPP lehetőséget a piacon! a legkedvezőbb PPP lehetőséget a piacon!

4 4 PPP-alapelvek 2. c./ Mindezt egyidejüleg kell végezni: -- a gazdasági szektoron belül és -- a gazdasági szektoron belül és a társadalmi szférában, a társadalmi szférában, -- a G és T szektorok között, -- a G és T szektorok között, szinergia tevékenységként! szinergia tevékenységként! d./ Sajtókampányt kell folytatni, de referenciákat is be kell mutatni, de referenciákat is be kell mutatni, (mennyire hasznos, (mennyire hasznos, „win-win” jellegű lehet a PPP-kooperáció!!) „win-win” jellegű lehet a PPP-kooperáció!!)

5 5 PPP a „Kutatás-Fejlesztés-Innovációban” I. A kutatás-fejlesztési programok legyenek: a./ „felhasználó-barátok”, vagyis az elmélet a./ „felhasználó-barátok”, vagyis az elmélet együtt éljen azzal, hogy eredményeire együtt éljen azzal, hogy eredményeire a gyakorlatnak lesz szüksége! a gyakorlatnak lesz szüksége! b./ a kutatási programot használhassa: - saját céljára a tudós, kapjon támogatást - saját céljára a tudós, kapjon támogatást akkor is, ha nem biztos a siker! akkor is, ha nem biztos a siker! - de legyen lehetősége/haszna belőle a - de legyen lehetősége/haszna belőle a termelő/szolgáltató ágazatoknak is. termelő/szolgáltató ágazatoknak is.

6 6 c./ Az EU irányító szerveinek, és főként kormányzatunknak a (K+F+I) kormányzatunknak a (K+F+I) jelentőségét előtérbe kell helyezni, jelentőségét előtérbe kell helyezni, --és a mai „GDP-0.9%”-os állami --és a mai „GDP-0.9%”-os állami támogatást az EU 2.5%-hoz támogatást az EU 2.5%-hoz sürgősen közelíteni szükséges!! sürgősen közelíteni szükséges!! Intenzív „L-G-T” közreműködést!! Intenzív „L-G-T” közreműködést!! PPP a „Kutatás-Fejlesztés-Innovációban” II. PPP a „Kutatás-Fejlesztés-Innovációban” II.

7 7  A nemzeti innovációs rendszer elemei közötti tudásáramlás elősegítése tudásáramlás elősegítése  Felkészülés az EU strukturális alapok -- felhasználására regionális innovációs -- felhasználására regionális innovációs programokkal;-- és programokkal;-- és -- integrált regionális intézményekkel !! -- integrált regionális intézményekkel !!  Magántőke fokozottabb bevonása az innováció finanszírozásába finanszírozásába PPP a „Kutatás-Fejlesztés-Innovációban” III. A „ K+F+I-stratégia” kiemelt céljai:

8 8  Magyarország – mint kutatás-fejlesztési helyszín vonzóvá tétele vonzóvá tétele  A szellemi tulajdon védelmének erősítése  A kis- és középvállalatok innovációs forrásainak bővítése innovációs forrásainak bővítése  Tudásbázis és üzleti szféra együttműködésének erősítése együttműködésének erősítése PPP a „Kutatás-Fejlesztés-Innovációban” IV. A „K+F+I-stratégia” kiemelt céljai:

9 9  Az „innovációs alap” növelje az állami- és ösztönözze az üzleti szféra K+F ráfordításait az üzleti szféra K+F ráfordításait  A költségvetés minden vállalati járulék-forinthoz hozzátesz még egy forintot hozzátesz még egy forintot  Az egyetemek, tudásközpontok a régió-fejlesztés legfőbb bázisai a régió-fejlesztés legfőbb bázisai  Az elhanyagolt agrárágazatban, állami támogatással erősödjön a szaktanácsadási hálózat +az átképzés erősödjön a szaktanácsadási hálózat +az átképzés PPP „Kutatás-Fejlesztés-Innovációban” V. Az „innovációs stratégia” kiemelt céljai:

10 10 Agrárinnovációs folyamat (Forrás:Husti)

11 11 Főbb EU-irányelvek és a PPP elv I. Állami és magánbefektetések (Public Private Partnership) Samuelson: -az állam nem mindenható egyensúly ! -a piac sem mindenható „Állam” = kormányzati költségvetés = önkormányzati lehetőségek = önkormányzati lehetőségek (ingatlan, infrastruktúra, pénzeszköz) (ingatlan, infrastruktúra, pénzeszköz) = bel- és külföldi pályázati „pénzek” = bel- és külföldi pályázati „pénzek” elosztása és kezelése elosztása és kezelése (PHARE-tól a Nemzeti Fejlesztési Tervig) (PHARE-tól a Nemzeti Fejlesztési Tervig) („Brüsszel” fontos szerepe !!) („Brüsszel” fontos szerepe !!) }

12 12 Szuperponált gazdasági és társadalmi szerepvállalás a település- és régiófejlesztésben Főbb EU-irányelvek és a PPP elv II. Önkormányzat Termelés, kereskedelem Szolgáltatók logisztika infrastruktúra informatika pénzintézetek Lakosság Földterület Állami hatalom eszközei Irányításban részvétel Közelbe települ Termelés, áruelosztás Új módszerekkel és eszközökkel Beruházással Üzemeltetésben résztvesz Munkaerőt foglalkoztat Ellátási, szociális, kulturális igény Település „életének” résztvevője (lakás, közlekedés, közügyek)

13 13 Állami és privát együttműködéssel logisztikai befektetések I. FŐBB LOGISZTIKAI BEFEKTETÉSEK.  -Logisztikai szolgáltató központ  - ipari park  - inkubátorház, stb.  - virtuális LSZK áruelosztás vám infrastruktura raktár informatika

14 14 Állami és privát együttműködéssel logisztikai befektetések II. Másodlagos befektetések MÁSODLAGOS BEFEKTETÉSEK Figyelmeztetés! B = D + I + IS + É + BB + (Ü) Ahol B befektetés D döntés-előkészítés É építmények D döntés-előkészítés É építmények I ingatlan BB belső berendezések I ingatlan BB belső berendezések IS infrastruktúra (Ü) üzemeltetés IS infrastruktúra (Ü) üzemeltetés e-kereskedelem többlet befektetései tevékenység-kihelyezés kialakítása

15 15 LSZK, Ipari Park és a PPP Az LSZK és ipari parkok befektetői és üzemeltetői, Az LSZK és ipari parkok befektetői és üzemeltetői, mint partnerek törekedjenek arra, hogy mint partnerek törekedjenek arra, hogy a./ a PPP- állami és a magánszektor szorosan EGYÜTTMŰKÖDJÖN EGYÜTTMŰKÖDJÖN - a tervezés-fejlesztésben, - a döntéselőkészítésben, - a kivitelezésben és - az üzemeltetésben b./ igyekezzék „munkakapcsolatot” teremteni a földrajzilag is közelében lévő földrajzilag is közelében lévő logisztikai szolgáltató létesítményekkel, logisztikai szolgáltató létesítményekkel, c./ mindezzel biztosítsák, a gazdasági és társadalmi a gazdasági és társadalmi hatékonyság növelését! hatékonyság növelését!

16 16 Sajátos PPP-Terület: az „Állami” marketing I. Sajátos PPP-Terület: az „Állami” marketing I. A./ Főbb céljai a PPP-KAPCSOLAT-TEREMTÉSBEN:... tőke-import serkentés,... tőke-import serkentés,... általános jellegű befektetések ösztönzése,... általános jellegű befektetések ösztönzése,... kiemelt állami befektetések (közút, vasút, állami... kiemelt állami befektetések (közút, vasút, állami kézben lévő vállalkozások, stb.), kézben lévő vállalkozások, stb.), „sajátos” állami szervezetek, „sajátos” állami szervezetek, pl. Belügy: Rendőrség,Katasztrófavédelem, pl. Belügy: Rendőrség,Katasztrófavédelem, MÁV, Honvédség(?),stb. MÁV, Honvédség(?),stb. (folyt.) (folyt.)

17 17 … beleértve még mai is állami tulajdonban lévő vállalatokat, szervezeteket, pl. mezőgazdasági vállalatokat, szervezeteket, pl. mezőgazdasági nagyüzemek (Bábolna...), egy-két iparvállalat, nagyüzemek (Bábolna...), egy-két iparvállalat, … sőt kulturális/szociális létesítmények: múzeumok, könyvtár, színház,- kórházak,stb. múzeumok, könyvtár, színház,- kórházak,stb.... pályázatokon keresztüli támogatások: Széchenyi terv,Nemzeti Fejlesztési Tervek, Széchenyi terv,Nemzeti Fejlesztési Tervek, K+F és Innováció, EU-kiírások K+F és Innováció, EU-kiírások (ezekben gazdasági-, kulturális-, szociális...stb.) (ezekben gazdasági-, kulturális-, szociális...stb.) Sajátos PPP-Terület: az „Állami” marketing II. Sajátos PPP-Terület: az „Állami” marketing II.

18 18 B./ Régiófejlesztési célok: B./ Régiófejlesztési célok:... államilag finanszirozott infrastruktúrák,... államilag finanszirozott infrastruktúrák,... kis- és középvállalkozások kiemelt... kis- és középvállalkozások kiemelt támogatása, támogatása,... szellemi tevékenység előtérbe helyezése... szellemi tevékenység előtérbe helyezése C./ Egyéb területek: C./ Egyéb területek:... politikai strukturához tartozó létesítmények,... politikai strukturához tartozó létesítmények, országház, „képviselők háza”, országház, „képviselők háza”,.... önkormányzatok, ezek iskolái,.... önkormányzatok, ezek iskolái, kultúrotthonai, szociális létesítményei... kultúrotthonai, szociális létesítményei... Mindezeket TÁMOGATJA A LOGISZTIKA!! Mindezeket TÁMOGATJA A LOGISZTIKA!! Sajátos PPP-Terület: az „Állami” marketing III. Sajátos PPP-Terület: az „Állami” marketing III.

19 19 Erőforrások a PPP-ben  1. A nemzet szellemi vagyona =  a tudás, a tehetség, a szorgalom és  az erkölcs szorzata (Pakucs János)  2. A „nemzeti elit” az erkölcs,a kultúra,  a tudás és a felelősség pártján álljon,  vagyis a NEMZET oldalán,  ne a „saját érdekeit” képviselje!  (Robert Gilpin,Nobel-díjas közgazdász)

20 20 Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra! www.siklosihorvath-knoll.hu


Letölteni ppt "1 Heller Farkas Főiskola Logisztika Szakirány II. Budapest, 2008.február Új törekvések a logisztikai közreműködésben Prof. emeritus, Dr. Knoll Imre egyetemi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések