Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása január 30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budaörs Kistérség Többcélú Társulása január 30."— Előadás másolata:

1 Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2009. január 30.
Terület- és térségfejlesztési tervek és együttműködési lehetőségek a Budaörsi Kistérségben Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2009. január 30.

2 BTT Területfejlesztési Koncepció és Program 2008
Előzmények BTT Területfejlesztési Koncepció és Program 2008 Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint A Budaörsi kistérség jövőképe: A Budaörsi kistérségben hosszútávon, magas szinten állandósult növekedést mutató minőségorientált, nagy jövedelemtermelő képességű gazdaság működik, a természeti környezet védelme és a térségi szinten szervezett közszolgáltatások magas színvonala biztosítja a magas életminőséget, a belső területi harmóniát. A települések lakosságának, településtípustól független, magas színvonalú életminőségét a térségi alközpontok által hálózatba szervezett és települési, illetve településközi szinten megvalósított intézményi és infrastrukturális rendszer támasztja alá. A Budaörsi kistérség stabilizálja országos szinten kiemelkedő prosperitását és növekedési ütemét, községei és városai egyaránt képesek a Budapest közelségéből adódó fokozottan urbanizálódó környezetben a lehető legideálisabb körülményeket megteremteni lakosságuk, a térségben működő vállalkozások, a térségben dolgozók és befektetők számára

3 Budaörsi kistérség

4 Fenntartható gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése
BTT Területfejlesztési Koncepció és Program Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Páty, Pusztazámor, Sóskút, Telki, Törökbálint A jövőkép megvalósítását szolgáló fejlesztési prioritások a térség egészére: Fenntartható gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése Közlekedési hálózatok fejlesztése, a szolgáltatások színvonalának emelése Kommunális és hálózati infrastruktúra komplex térségi fejlesztése, települési környezetminőség javítása Az intézményi közszolgáltatások térségi szintű fejlesztése

5 Biatorbágy a) Vendel Park II. 25 ha b) Barackos 21 ha
Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató tevékenység céljára szolgáló terület, logisztikai és egyéb szolgáltató cégek számára elsősorban, 2006-tól működik, vannak még szabad területek b) Barackos 21 ha HÉSZ-ben Gksz területté történő átminősítése megtörtént, jelenleg infrastruktúrával nem rendelkezik, hasznosítása hosszabb távon valósul meg

6 Biatorbágy c) Hungaro-Commercial Park 50 ha
1/3-a beépült (Aldi), 2/3-a szabad kereskedelmi, szolgáltató cégek számára, teljes hasznosítása középtávon várható d) Intermodális közlekedési csomópont-fejlesztés, P+R parkoló építése A jelenlegi vasútállomás fejlesztése, peron-peron kapcsolat kiépítése. 368 parkolóhely létesítése, buszforduló megépítése e) Tópark kereskedelmi, szolgáltató és lakóterület 176 ha 30%-a biatorbágyi, 70%-a törökbálinti területen valósul meg, intermodális közlekedési csomópont kiépítése a törökbálinti vasútállomás áthelyezésével (tbálinti területen). A biai területen épülő irodaházak, bevásárlóközpont engedélyes tervei elkészültek. M1, M0 lehajtók átépítése, fejlesztése.

7 Budajenő a) Magtár és környéke rekreációs, ill. gazdasági-kereskedelmi övezet fejlesztése ha Cél: turizmusfejlesztés, pincesor felújítása, látványborászat Az önkormányzat pályázatot nyert a településközpont és a Magtár felújítására. b) Óvodai infrastruktúra-fejlesztés Telkivel közösen

8 Budakeszi a) Egészségügyi Centrum, szakrendelő létrehozása (alap- és szakellátás) Fő u Befektető bevonásával, komplex városközpont-fejlesztési terv keretein belül, középtávon megvalósuló elképzelés b) Rekreációs és turisztikai szolgáltató zóna létrehozása és fejlesztése (Vadaspark környéke) ha Csatlakozás a Budai Zöldút programhoz, erdei iskola létesítése, fogadóépület építése a Vadasparkban c) Farkashegyi repülőtér üzleti turizmust is kiszolgáló fejlesztése ha A repülőtér melletti területeken hotel és konferenciaközpont, golfpálya építése a tulajdonos/befektető tervei szerint – közép-, ill. hosszú távon megvalósuló fejlesztés

9 Budakeszi d) Budakeszi elkerülő út nyomvonalának kijelölése
Az elkerülő út megépülése hosszú távon megvalósuló fejlesztés. Rövid távon a közlekedési problémák enyhítése érdekében a Fő utcán buszsáv létesül, melynek megvalósítását az önkormányzat pályázati úton elnyert forrásból biztosítja. Hosszabb távú elképzelésként a buszvégállomás áthelyezésre kerül és mellette P+R parkolók létesülnek. e) Szőlőskert ha Kereskedelmi, szolgáltató övezet (Tesco, McDonads), beépülése rövid távon várható. f) Új szennyvíztisztító építése Nagyszénászug területén, a régit kiváltva. A tervek készen vannak.

10 Budaörs a) Szilvás ha Sport és rekreációs terület elsősorban, kisebb részben keresk., szolgáltató gazdasági terület. Fejlesztési tervek: - felsőoktatási intézmény (Campus), - új településgazdálkodási telephely, - új vasútállomás, P+R (15 éven belül) - Sport u-i felüljáró bővítése (Törökbálinttal közösen) (15 éven belül) - kötöttpályás tömegközlekedés fejlesztése (15 éven belül) - gyalogos és közúti autópálya-felüljáró (15 éven belül) - csomópont-fejlesztés (Törökbálinttal közösen) (15 éven belül) - termálvíz hasznosítása (befektető függő Kb. 10 év) - sport- és rekreációs fejlesztések (15 éven belül)

11 Budaörs b) Kamaraerdő 17 ha c) Vasútállomás és környéke
- Rekreációs célú fejlesztések a Hosszúréti-patak mentén (3-5 év) - K+F együttműködés a Corvinus Egyetemmel (kb év) c) Vasútállomás és környéke Rövid és középtávon a ráhordó hálózat kialakítása és kisebb P+R parkoló kialakítása (max. 40 férőhely), hosszabb távon a vasútállomás áthelyezése a Szilvás területére. d) Városliget 18 ha - Uszoda-Sportcsarnok (2009) - Zöldterületi fejlesztések: csónakázó tó (1-2 év) - Solaris City – kereskedelem, szolgáltatás, iroda komplexum (1-2 éven belül) - Közösségi terek kialakítása (1-2 év)

12 Budaörs e) Nyugati Ipari Gazdasági terület (Hídépítő területe) 26 ha
Országos Légimentő Szolgálat (OMSZ) légimentő-bázis fejlesztése (kb. 1-2 év) f) Autópálya és vasút menti ker.-gazd-i terület - Szervizút kiépítése (folyamatosan) - Kereskedelmi, szolgálattó terület hasznosítása (4ha) - Felszíni csapadékvíz-elvezetés (célszerűen Törökbálint területén) (10 év) - Gyalogos autópálya-felüljáró építése g) Hegyvidéki erdőterületek - Vadaspark, lovasturizmus, lőtér (5 éven belül) - M0 autópálya ( több mint 20 év)

13 Herceghalom a) Gazdasági-szolgáltató övezet kialakítása 34+6 ha
Közép-, ill. hosszabb távon megvalósuló fejlesztés b) TALENTIS program keretein belül: - Agrogate logisztikai központ 120 ha, 5 fázisban épül be (1-3 fázis: logisztikai központ, 4-5. fázis:kereskedelmi központ és ipari park) - Talentis Business Park 55,4 ha, Hhalom belterületén, több ütemben valósul meg, az Inkubátorház és a Technológiai és Innovációs Központ nyarán nyílik meg. - Abacus Oktatási Központ és Konferencia Hotel Hhalom belterületén, wellness szolgáltatásokkal, elején nyílik. - új szennyvíztisztító építése

14 Herceghalom c) Vasútállomás áthelyezése
Intermodális alközpont létesítése, buszforduló, P+R parkolók építése d) Településközpont fejlesztése Az önkormányzat pályázatot nyert a megvalósításra.

15 Páty a) M1 autópálya két oldalán 330 ha ipari, gazdasági terület fejlesztése Több ütemben és időtávban valósul meg, 1. ütem: ha (30 ha már működik) 2009-ben induló logisztikai park, 2. ütem: 60 ha logisztikai központ rövid, ill. középtáv, 3. ütem: jelenleg csak HÉSZ-ben kijelölt terület, hosszú távú, gazdasági hasznosításra b) autópálya pátyi csomópontjának fejlesztése Lehajtó és pátyi elkerülő út építése Telki irányába. Terveztetése folyamatban van. c) Golfpálya kialakítása Telki határában 120 ha Bérelhető apartmanokkal, magánberuházásban, a tervek módosítása folyamatban van, középtávon megvalósuló fejlesztés

16 Páty d) Pátyi lágyvízprogram
- Tanulmányterv készül a vásárolt víz kiváltására saját kutakkal, - csatornázás II. ütem (a vákuumos helyett gravitációs rendszerű)

17 Pusztazámor a) Ipari övezet kialakítása a község és a hulladéklerakó közötti sávban 90 ha Jelenleg állami és magántulajdonban lévő terület, hasznosítása hosszabb távon valósul meg. b) Meggyes rekreációs terület kijelölése az M7 lehajtótól Ny-ra 28 ha 10% önk-i, 90% magántulajdonban lévő területek, Gyúrói sportrepülőtér közelében, hasznosítása közép-, ill. hosszú távon lehetséges c) Gazdasági terület a Meggyes mellett 25 ha Magántulajdonban van, hasznosítása hosszabb távon valósul meg.

18 Sóskút a) Ipari Park bővítése 70 ha
Ny-ra fekvő területek, Gksz övezet (átsorolás alatt), környezetkímélő gyártás, összeszerelés, logisztika céljára, rövid- ill., középtávon megvalósuló fejlesztés b) Homokbánya környéki 8+5,2 ha Gksz területi átsorolás volt bányaterület, inert hulladéklerakó rekultiválása c) M7 autópálya lehajtó fejlesztése, teljes értékűvé tétele A tervek elkészültek (Balaton irányában felhajtó), jelenleg engedélyezés alatt d) Pap-hegy, Sas-hegy közötti területen (134 ha) golfpálya kialakítása Hosszú távú elképzelés

19 Sóskút e) Benta-patak rehabilitációja Sóskút-Tárnok
Országos szinten kiemelt projekt, rövid-középtávon megvalósul.

20 Telki a) Globall Football Park és Sporthotel Telki 4*
MLSZ beruházása, labdajáték edzőtábor, sportcentrum, 2009-ben elkészül. b) Rekreációs vagy wellness-központ létesítése a sportcentrummal szembeni területen Az előző létesítményt kiegészítő funkcióra, önk-i tul. terület, magánbefektető beruházásában, középtávú elképzelés c) Településközpont felújítása Önkormányzat pályázatot nyert a településközpont és a Pajta felújítására, közösségi és turisztikai célú hasznosítására d) Óvodai infrastruktúra-fejlesztés Budajenővel közösen

21 Törökbálint a) Tópark kereskedelmi, szolgáltató és lakóterület 176 ha
30%-a biatorbágyi, 70%-a törökbálinti területen valósul meg, intermodális közlekedési csomópont kiépítése a törökbálinti vasútállomás áthelyezésével, buszvégállomás és P+R parkolók építésével, M7-M0 autópálya felé felhajtó építése Érd irányából. Bevásárlóközpont, irodaházak, lakások, rekreációs komplexum. b) Égett-völgy 24 ha Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági és intézményi hasznosításra, ebből 8 ha (+8 ha opció)a Pannon GSM irodaház területe, 2 ha-on régészeti park létesül középtávon.

22 Törökbálint c) Köles-dűlő 44 ha d) Dulácska tanya, Kerekdomb
Magántulajdonban van, egy részének kereskedelmi, szolgáltató funkcióra történő hasznosítása (hosszabb távon), illetve intézményi célra (új óvoda, bölcsőde építésére) rövid távon d) Dulácska tanya, Kerekdomb A Cora mögött horgásztó létesítése a Hosszúréti patak felduzzasztásával, Kerekdombi Árpád-kori emlékhely építése, rózsabemutató 4D park. Jelenleg állami tulajdonban van a terület, átadása folyamatban van, középtávon megvalósuló fejlesztés. e) Anna-hegy, parkerdő és kilátó környékének turisztikai fejlesztése Hosszú távú fejlesztési elképzelés, egyelőre konkrét elemek nélkül.

23 Fejlesztési területek ágazatok szerint:
Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területek: - Vendel Park II. 25 ha, Biatorbágy - Barackos 21 ha, Biatorbágy - Hungaro-Commercial Park 50 ha, Biatorbágy - Tópark 176 ha (részben), Biatorbágy, Törökbálint - Szőlőskert 88 ha, Budakeszi - Farkashegyi repülőtér környéke (részben), 176 ha, Budakeszi - Szilvás 37 ha, Budaörs - Solaris City (Városliget), Budaörs - Tesco logisztikai központ melletti gazdasági terület 34+6 ha, Herceghalom - Agrogate logisztikai központ 120 ha, Herceghalom - Ipari Park, ipari gazdasági terület 330 ha, Páty - Ipari övezet 90 ha, Pusztazámor - Gazdasági terület (Meggyes) 25 ha, Pusztazámor - Ipari Park bővítése 70 ha, Sóskút - Homokbánya környéki terület 8+5 ha, Sóskút - Égett-vögy 24 ha, Törökbálint - Köles-dűlő 44 ha, Törökbálint

24 Fejlesztési területek ágazatok szerint:
Kutatás-fejlesztés - Felsőoktatási intézmény, campus a Szilvás területén, Budaörs - K+F együttműködés a Bp-i Corvinus Egyetemmel a kamara-erdei törzsgyümölcsös területén, Budaörs - Talentis Business Park, Technológiai és Innovációs Központ, Abacus Oktatási Központ, Herceghalom -

25 Fejlesztési területek ágazatok szerint:
Turizmus, rekreáció - Magtár és környéke rekreációs övezet 3 ha, Budajenő - Vadaspark és környéke 10 ha, Budakeszi - Farkashegyi repülőtér és környéke 176 ha, Budakeszi - Városligeti csónakázó-tó, Budaörs - Termálvíz-hasznosítás, Budaörs - Hegyvidéki erőterületek, Budaörs - Golfpálya 120 ha, Páty - Meggyes rekreációs terület 28 ha, Pusztazámor - Pap-hegy környéki rekreációs terület (lehetséges golfpálya) 134 ha, Sóskút - Rekreációs vagy wellness-központ, Telki - Tópark 176 ha (részben), Törökbálint - Dulácska, Kerekdomb, Törökbálint - Anna-hegy, Törökbálint

26 Fejlesztési területek ágazatok szerint:
Infrastrukturális beruházások - Intermodális közlekedési csomópont-fejlesztés, Biatorbágy - Óvoda építés Telkivel közösen - Egészségügyi Centrum, szakrendelő építése, Budakeszi - Elkerülő út építése, Budakeszi - Új szennyvíztisztító építése, Budakeszi, Herceghalom - Közlekedési csomópont-fejlesztés, gyalogos és közúti autópálya-felüljáró építése (Szilvás és vasútállomás), Budaörs - Vasútállomás áthelyezése, Herceghalom - Településközpont fejlesztése, Herceghalom, Budajenő, Telki - Autópálya csomópont fejlesztése, Páty, Sóskút, Törökbálint - lágyvízprogram, csatornázás Páty - Benta-patak rehabilitációja, Sóskút-Tárnok -

27 Budaörs Kistérség Többcélú Társulásának minden települést érintő fejlesztési projektjei
Rövid távon: - közösségi közlekedés fejlesztése, az elővárosi vasúti rendszerhez illeszkedő közúti ráhordó-rendszer kiépítése, - kistérségi kerékpárút-hálózat kiépítése, egyes szakaszokon terveztetése kb. 100 km hosszúságban - kistérségi fesztivál évenkénti megszervezése FIGYELMEZTETÉS: óvodai férőhelyhiány minden településen, különösen 2010-től ! Középtávon: - kistérségi pedagógiai szakszolgálati intézmény létrehozása, - kistérségi e-ügyintézés fejlesztése (rövid- és középtáv), - kistérségi e-egészségügyi rendszer (IKER) fejlesztése Hosszú távon: - kistérségi, ill. vízgyűjtőterületi felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése

28

29

30 Nagyadózó (30 főnél többet foglalkoztató) cégek ágazati megoszlása
(reprezentatív bemutatás 96 cég figyelembe vételével) Tevékenység  Cégek száma (db)  1. Kereskedelem 58 60,42 a) autó, gépjármű 18 18,75 b) élelmiszer (hiper) 9 9,38 c) építőipar, épületgépészet 16 16,67 d) üzemanyag 3 3,13 e) egyéb 12 12,50 2. Szolgáltatás 3. Gyártás 5 5,21 4. Csomagolástechnika, nyomdaipar 7 7,29 5. Agrár-, élelmiszeripar, erdészet 8 8,33 6. Logisztika 4 4,17 7. Gyógyszeripar, egészségügy 2 2,08 Összesen: 96 100,00

31 Nagyadózó (30 főnél többet foglalkoztató) cégek ágazati megoszlása

32 Nagyadózó cégek ágazati megoszlása

33 A kistérség gazdaságfejlesztésének iránya
A kistérség váljon közép-európai jelentőségű gazdasági-logisztikai és innovációs növekedési pólussá, a hazai kkv-k intenzív bevonásával és részvételével, környezeti szempontból fenntartható módon I.1. A tudás-intenzív gazdasági ágak számának, tevékenységének és térségi kapcsolatainak bővítése I.2. A kistérségben a gazdasági fejlődés kistérségi konszenzuson alapuló szabályozási kereteinek kialakítása I.3. A kistérségen belül a települések és a mikro-térségek helyi adottságainak megfelelő gazdaságfejlesztési irány feltételeinek javítása BTT területfejlesztési Koncepció és Program

34 Köszönjük a figyelmet ! Egri Péter, irodavezető
Kardos Gabriella, irodavezető-helyettes Orosz Mátyás, területfejlesztési munkatárs


Letölteni ppt "Budaörs Kistérség Többcélú Társulása január 30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések